JEZUS: Połóż Nasze Dwa Serca Najświętsze Serce JezusaNiepokalane Serce Maryi jak pieczęć na twoim sercu (2.08.91)
PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU MODLITWY BIBLIA PAPIEŻ KOŚCIÓŁ ARTYKUŁY SANKTUARIA ŚWIĘCI
PROROCY OBJAWIENIA NABOŻEŃSTWA Tv Trwam MUZYKA FILMY LINKI ŚWIADECTWA Kontakt
Grupa Modlitewna PŻWB ŚWIĘTA
+ +
Apel o Jedność Chrześcijan: Głosuj za jedną datą WielkanocyAnkieta dla Chrześcijan o Eucharystiiwyniki ankiety
Losowy Rozdział z Biblii :
Losowe Orędzie Prawdziwe Życie w Bogu :
krzyż Orędzia Jezusa Prawdziwe Życie w Bogu JEZUS: Jasność Moich Świętych Dzieł to Moje zbawcze Wezwania do Życia Eucharystycznego [J 6,54]. Ojciec i Ja pragniemy prawdziwych czcicieli, czcicieli, którzy wielbią w duchu i w prawdzie [J 4,23]. Mój Duch Prawdy zstępuje na sam próg waszych domów [J 15,26]. aby przypomnieć wam, że na koniec Nasze Dwa Serca zwyciężą [Ap 11,11]... Przychodzę wskrzesić waszą cześć dla Mojego Najświętszego Serca i dla Niepokalanego Serca waszej Matki... Słuchajcie języka Mojego Najświętszego Serca, języka Mojego Krzyża. Niech wasza wierność Mojemu Najświętszemu Sercu rozkwitnie na nowo. Poświęćcie się wszyscy Mojemu Najświętszemu Sercu oraz Niepokalanemu Sercu waszej Matki [Za 4,3]. Przyjdę do was znowu, Moje małe dzieci; zatem, odwagi, Moi przyjaciele. - ΙΧΘΥΣ Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden 3.03.92 "Prawdziwe Życie w Bogu" → całość Orędzi w wersji elektronicznej
ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR
Duch Święty objawienia  
Codzienne odmawiane 10 Zdrowaś Mario przez 9 miesięcy ratuje dziecko przed zabiciem (aborcją) w łonie matki.
Kolejne 9 miesięcy odmawiania to kolejne dziecko uratowane przed zabiciem. -> Tutaj modlitwa, którą trzeba odmawiać.

Zagadnienia z Orędzi Najświętszej Trójcy : "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden (1985-2003r)

Jezus Chrystus: Ukażę Moją Miłość i pokażę wszystkim, że miłości większej niż Moja nie spotkacie.
Eucharystia : Vassula Ryden

Eucharystia

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,53-56). Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie (J 15,6). Jam jest chleb życia (J 6,35). Krwią Jego zostaliście uzdrowieni (1 Ptr 2:24). w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53:5). to jest moja Krew Przymierza... wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26:28).
Różaniec : Vassula Ryden

Modlitwa Różańcowa

Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników (Pnp 4:9). Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat (Ap 20,1-2) CUD W KANIE ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ: A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina (J 2,3). Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi (J 2,7). ...wody, która stała się winem...(J 2,9). Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk21,36). Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Łk22:40).
Biblia : Vassula Ryden

Biblia

Słowo Boże jest ziarnem (Łk 8:11). W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość (Łk 8:15).
Post : Vassula Ryden

Post

Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam (Łk 18:12). Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament (Jl 2:12).
Spowiedź : Vassula Ryden

Spowiedź

A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,21-23). Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej (1 Kor 11:27).
Papież : Vassula Ryden

Papież - Piotr - Tron Piotra

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16:18-19). Paś owce moje (J 21,15-17). Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22,31-32). On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: "Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem! On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom" (Dz 11,13-14).
Adoracja : Vassula Ryden

Adoracja

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał (J 5,21-23). ...a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa...(J 12,26). Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi (Ap 7:15).
Jedność Chrześcijan : Vassula Ryden

Jedność Chrześcijan

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno...(J 17,21). Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2:42). Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni…(Dz 2:46). Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących (Dz 4:32). Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz (J 10,16).
Orędzia Matki Bożej dla Świata : Vassula Ryden

Orędzia Matki Bożej dla Świata

Anioł wszedł do Niej i rzekł : Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1:28). a Duch Święty napełnił Elżbietę i powiedziała : Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1:41-43).
Maryja: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1:48-49).
Maryja Matka Boga, całej ludzkości i Królowa Niebios : Vassula Ryden

Maryja Matka Boga, Matka całej ludzkości i Królowa Niebios

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1:41-43). Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja (J 19,27). I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12:17). Córki królewskie wychodzą Ci na spotkanie, Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej Prawicy (Ps 45:10). Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12:1).
Najświętsza Trójca : Vassula Ryden

Najświętsza Trójca

Fiat-Tak Maryi było pierwszym wyznaniem wiary w Trójcę Przenajświętszą:
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego (...) Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,31-35). Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!(Łk 1,38). Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28:19). Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13:13). To mówi Jahwe (Jr 2:5). To mówi Syn Boży(Ap 2:18). To mówi Duch Święty (Dz 21:11). Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą (1 J 5,7-8). Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów (Iz 6:3). Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! (Rdz 18,1-3) A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26).
Objawienia Maryjne : Vassula Ryden

Objawienia Maryjne

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12:1).
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa : Vassula Ryden

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa

tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19,34). Papież Klemens XIII w 1765r - zatwierdził święto i nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa dla Królestwa Polskiego.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi : Vassula Ryden

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2:35). A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu (Łk 2:51). Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1:48). Episkopat Polski w 1946 roku oddał Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz oficjalnie zatwierdził nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel : Vassula Ryden

Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim (J 1,32) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26). Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15,26). On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16,8). Gdy odpoczywali między zagrodami trzody, skrzydła gołębicy srebrem się lśniły, a jej pióra zielonkawym odcieniem złota (Ps 68:14). I ukazał mi Rzekę Wody Życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka (Ap 22:1). A gdy spoczął na nich Duch, wpadli w uniesienie prorockie (Lb 11:25). A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi...(Ap 22:5). Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz 8:16). ...Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11:13).
Przymierze Dwóch Serc : Jezusa i Maryi - Vassula Ryden

Przymierze Dwóch Serc :
Jezusa i Maryi

I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika (Za 4:3). Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? (Za 4:11). Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? (Za 4:12). To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata (Za 4:14). Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi (Ap 11:4).
Orędzia Świętego Michała Archanioła : Vassula Ryden

Orędzia Świętego Michała Archanioła

Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt (Dn 10:13). Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała, który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona (Dn 10:22 i 11,1). W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze (Dn 12:1). Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci! (Jud 1:9). I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło (Ap 12:7-8). Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co rozkazuje mój pan swemu słudze? Na to rzekł wódz zastępów Pańskich do Jozuego: Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił (Joz 5:13-15).
Czyściec : Vassula Ryden

Czyściec

Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu (2 Mch 12:45). Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień (1 Kor 3:14-15). Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej (2 Kor 7:1). Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty (1 J 3,3). Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre (2 Kor 5:9-10). Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania! (Syr 7:33).
+++
Objawienia : Vassula Ryden

Objawienia

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.(J 16,12-13) Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.(Ap 19:10) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (J 17,26).
Nabożeństwa

Nabożeństwa

Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
(Ps 84:2-3) Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.(Ps 84:11)
1 Tm 2:4 - Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Iz 55:6 - Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

Przyjdźcie, a Ja pokażę wam - jeśli to przyjmiecie - co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu

Jezus Chrystus : - Vassula, czy nie powiedziałem ci, że jesteśmy zjednoczeni? Jesteśmy jednym, umiłowana.[Ga 2,20] Nazwij te zapiski: "Prawdziwe Życie w Bogu". Żyj dla Mnie.(10.06.87) Niech ci, których serca skamieniały, przypomną sobie, że Moje Serce uświęca. Niech wiedzą, że Ja powołuję nawet bezimiennych, ludzi bez cnót, bez żadnych zasług. Przemieniam serca z kamienia i podnoszę je z zupełnej nicości. Przychodzę niespodziewanie do umarłych i mogę ich wszystkich podnieść. Popatrz na siebie, Vassula, nie miałaś żadnych zasług, a jednak z wielkiej litości podniosłem cię. Teraz wiesz, co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu. Ja jestem Życiem. Uwielbiaj Mnie. Moje dziecko, nigdy się nie buntuj przeciw Mnie. Nie zapominaj o Moich pouczeniach.(24.09.88) Vassula, ukaż im Moje Najświętsze Serce. Ja, Pan, pouczę ich, jak kroczyć ze Mną. Objawię im, co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu. (19.10.88) Kocham was wszystkich miłością odwieczną, miłością, której nie potraficie zrozumieć na ziemi. Przyjdźcie, a Ja pokażę wam - jeśli to przyjmiecie - co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto żyje w miłości, żyje we Mnie, waszym Bogu, a Ja żyję w nim.(2.10.89) Jestem Autorem Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu". One są Moim darem dla was wszystkich. Mają na celu doprowadzenie was do zrozumienia Mojego Serca i tego, że jestem z wami zawsze i wszędzie.(10.09.92) Niech odtąd twą jedyną ambicją będzie to, by "Prawdziwe Życie w Bogu" wydało bogaty plon!(4.07.94) Tak samo ty będziesz się wydawała przegrana w oczach świata jak Ja, twój Pan, wydawałem się przegrany na Moim Krzyżu. Wszystkie te rzeczy wypełnią się na twej drodze, aby spełniły się słowa powiedziane przez Ojca. Ja jednak jestem Zmartwychwstaniem i Ja wskrzeszę wszystko, co napisałem twoją ręką, aby każdy uwierzył, że "Prawdziwe Życie w Bogu" nie zostało napisane przez ciało, lecz przez Ducha Łaski. Nie będziesz odczuwać ciemności ani smutku, bo ukryłem cię w Moim Najświętszym Sercu. Moja mała duszo, niech Mój pełen majestatu Głos zostanie usłyszany. Niech cię nie przeraża hałas, jaki rozlega się wokół ciebie. Z Warg Mojego Ojca wylewa się gniew na grzeszników nie nawróconych, a gniew Jego ukaże się jak błyskawica i ogień pożerający. Nie tak dawno temu On ogłosił to w Akita przez posłanniczkę waszej Matki. Na koniec ziemia otworzy uszy i serce, aby przyjąć ziarno zbawienia, i Ja zatryumfuję wraz z Sercem waszej i Mojej Matki.[Ap 11,11] Naczynie Moich agonii, dam ci dość siły do godnego wypełnienia twej misji, która otoczy Mnie chwałą. Moja Miłość ogarnia cię, a więc nie lękaj się. Lo tedhal! Ja, Jezus Chrystus, jestem z tobą teraz i na zawsze.(10.11.95) Połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu. Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym, a Moje Własne Najświętsze Serce - waszym Mieszkaniem." (2.08.91) Na koniec Nasze Serca zwyciężą (16.03.88; 20.03.89; 24.03.89; 10.10.90; 24.10.91; 12.04.93) Pouczyłem cię, co znaczy Prawdziwe Życie we Mnie. Módl się często, odmawiaj każdego dnia Różaniec Święty, bowiem ten łańcuszek stanie się Łańcuchem, którym szatan zostanie związany i zwyciężony! Daję ci Mój Pokój. Nigdy nie wątp.
Vassula : Pismo Święte mówi, że szatan zostanie związany [por. Ap 20,2]. Myślę, że stanie się to wtedy, kiedy cała ludzkość będzie odmawiać Różaniec Święty. Kiedy nadejdzie ten dzień, szatan zostanie zwyciężony i zmiażdżony łańcuchem Różańca.
2.10.89
Vassula Ryden : - Jezu?
Jezus Chrystus : - Jestem. Pójdź, Moje dziecko. Weź Moją Rękę i będziemy razem pracować. Ja jestem Mądrością, twoim Nauczycielem, uzależnij się jedynie ode Mnie. Wiedz, że nikt nie potrafi dać ci lepszego poznania niż to, którego udzielam ci Ja, który Jestem Panem. Posłuchaj i napisz :

Stworzenie! Duszo! Ty, który Mnie czytasz, który Mnie słuchasz, uwielbiaj Mnie, wychwalaj Mnie, uwielbiaj Mnie od rana do wieczora. Uwielbiaj Mnie i wychwalaj bez przerwy. Wynagradzaj za tych, którzy nigdy Mnie nie sławią ani Mnie nie uwielbiają. Błogosław Mnie, adoruj Mnie, pragnij Mnie. Czy nikt nie powiedział ci o Pieśni trzech młodzieńców? Zatem dowiedz się i ogłoś to wszystkim narodom: Duch Prawdy jest z wami wszystkimi, Moje małe dzieci. Przypominam wam, że jestem Bogiem, którego przychodzicie spotykać i prosić. Czuję, gdy przychodzicie do Mnie modląc się jedynie wargami, bo jestem Bogiem Żyjącym. Chcę, abyście Mnie pragnęli... Pragnijcie Mnie, pragnijcie Mnie, bądźcie Mnie spragnieni. Szukajcie Mnie gorliwie, nie pragnijcie niczego innego jak tylko Mnie. Pragnijcie trwać w nieustannej więzi ze Mną, pragnijcie Mi się podobać, pragnijcie Mnie odczuwać i Mnie słyszeć, pragnijcie Mojej Obecności. Nie pozwólcie, aby cokolwiek na świecie was zwiodło. Jeśli świat was nienawidzi, przypomnijcie sobie, że Mnie znienawidził przed wami. Postawcie Mnie na pierwszym miejscu, nie rańcie Mego Najświętszego Serca lekceważąc Mnie. Blisko Mnie odczujecie Moją Miłość, Mój Pokój i tę Niebiańską harmonię, w której żyję z Aniołami, a która może stać się też waszym udziałem, jeśli zbliżycie się do Mnie. Kocham was wszystkich miłością odwieczną, miłością, której nie potraficie zrozumieć na ziemi. Przyjdźcie, a Ja pokażę wam - jeśli to przyjmiecie - co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto żyje w miłości, żyje we Mnie, waszym Bogu, a Ja żyję w nim. Przebudźcie się ze snu, wyjdźcie z waszego letargu, nie oszukujcie samych siebie mówiąc: "Ależ ja kocham Pana i On wie o tym. Zawsze Go kochałem i moje sumienie jest czyste." Dziś, wzywam was, abyście powrócili do Mnie. Jeśli spytacie Mnie: "Ale w jaki sposób powinniśmy wrócić?" - odpowiem wam: Nawracając się. Jeśli powiecie: "Przecież jesteśmy nawróceni, jakże więc mamy się nawracać?" - wtedy powiem wam: Pragnąc Mnie, poprzez pragnienie Mnie. Szukajcie Mnie, Świętego Świętych, przyjdźcie Mnie adorować. Niech będę waszym jedynym dążeniem, Ja, wasz Święty! Niech wasze oczy rozpłyną się we łzach miłości w Mojej Obecności! Bądźcie czujni, bądźcie czujni! Gdybyście wiedzieli, jak bardzo zatrważająca jest nieznajomość przyczyn waszych grzechów, nieodczuwanie waszych grzechów i utrata rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe! Bądźcie odporni na taktykę demona; bądźcie czujni, proście Mnie ciągle, módlcie się nieustannie. Dzięki nieprzerwanej modlitwie, modlitwie płynącej z serca, pozwólcie Mi odczuwać, że stale Mnie pragniecie. Takie jest Życzenie Boga, Moi umiłowani. Jeśli pragniecie wzrastać w Mojej Miłości, wyjdźcie z letargu i porzućcie modlitwy wypowiadane jedynie wargami. Pragnąć Mnie, Mnie, waszego Pana to znaczy trwać na nieustannej modlitwie. Spróbujcie zrozumieć Moje orędzie. Pragnijcie Mnie z radością, pragnijcie Mnie sercem, a nie waszymi wargami. Pozwólcie Mi usłyszeć wasze wołanie: Abba! Powróćcie do Mnie jak małe dzieci, powróćcie do Mnie i szukajcie Mnie swoim sercem. Przyjdźcie do Mnie oddać Mi swoje serca. Pobożność upiększy wasze dusze. Nie oddalajcie się od Prawdy, bo Prawda jest Miłością. Przyjdźcie więc do Mnie pełni miłości, czerpiąc z Mojego Serca. Trwajcie w Prawdzie, żyjcie w Prawdzie, pragnąc Mnie nieustannie. Czyńcie to wszystko, abyście mogli żyć.

W tych ostatecznych dniach rozlewam Mego Ducha Łaski na całą ludzkość. Czy nie zauważyliście, że Ja obdarowuję nawet najmniejszych z was? Mój Duch Łaski wylewa się właśnie na wasze pokolenie, żeby nauczyć was Mnie kochać. Przychodzę jako Przypomnienie Mojego Słowa. Przychodzę rozproszyć ciemności Moim Światłem. Przychodzę was ostrzec i obudzić z głębokiego snu. Nie przychodzę w gniewie, przychodzę z Miłością, Pokojem i Miłosierdziem, aby zdjąć śmiertelny całun spowijający wasze narody. Przychodzę przypomnieć wam, że Ja jestem Święty i że wy powinniście żyć w świętości. Przychodzę wam przypomnieć i nauczyć was, jak się modlić. Wszystko wam dałem, aby wznieść wasze dusze aż do Mnie i dzielić z wami Moje Królestwo. Przychodzę do was jak błagający Żebrak, przychodzę do was jako Mądrość, aby dać wam na nowo Poznanie Świętości. Z większym niż kiedykolwiek żarem ofiarowuję wam Moje Serce. Bardziej pokornie niż kiedykolwiek daję codziennie Siebie jako powszedni Chleb. Daję wam Pokarm aż do zaspokojenia głodu, do sytości. Przyjdźcie zatem do Mnie, powróćcie do Mnie i uwielbiajcie Mnie, waszego Boga. Błogosławię was wszystkich, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Miłość kocha was wszystkich. Bądźcie jedno.
22.10.90
Pokój niech będzie z wami. Ja jestem Jezusem, waszym Odkupicielem. Jestem Świętym Świętych mówiącym do was. Zaprawdę powiadam wam: Wyleję specjalne łaski na tych, którzy przyjęli to świadectwo. Przyjmując bowiem to świadectwo Miłości, zaświadczą o prawdziwości oraz o Nieskończonej Miłości Najwyższego. Wszystko, co jest napisane, pochodzi ode Mnie. Umiłowani, udzielam Mojego Ducha bez ograniczeń. Daję Mojego Ducha, aby przypomniał światu wiele, wiele razy Moje uczucie i Moją wielką Miłość do was. Udzielam Mojego Ducha bez ograniczeń, aby przypomnieć wszystkim Moje Pięć Ran i Moją Mękę.
16.05.90
Ja, Pan, przychodzę otworzyć wasze serca i wyzwolić was z wszelkiego zła. Żyjecie w czasie Łaski. Powiedziałem, że Mój Duch zostanie wylany na całą ludzkość.[Jl 3:1-2] Niech będą błogosławieni ci, którzy bez zwątpienia przyjmują Mego Ducha Łaski! Błogosławieni ubodzy w duchu, do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni prostego serca, bo im objawi się Mądrość! Błogosławieni czyniący Wolę Mojego Niebieskiego Ojca, bo bramy Mojego Królestwa otworzą się, aby ich przyjąć. Niech będą błogosławione naczynia światła, niosące Moje Słowo i rozpowszechniające Moje Orędzia dane wam przez Mojego Świętego Ducha, ponieważ wiele waszych grzechów zostanie wybaczonych.
Łk 24:15-16 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. Łk 24:25 Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Jl 3:1-2 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
luxlux Katalogi
Toplisty
katolik.toplista.pl
Carcar Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

www.duchprawdy.com

2005

STATYSTYKI AWStats