Akty ofiarowania Krwi Przenajświętszej Jezusa za dusze

Na podstawie objawienia Jezusa i Maryi Kunegundzie Siwiec

Rok 1943 MATKA BOŻA: Módl się o nawrócenie grzeszników, ofiarując Krew Najświętszą Syna mojego i Jego łzy, i moje boleści i łzy. Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych (…)

Rok 1944 PAN JEZUS: (…) Tak was umiłowałem, aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić. Jak Mnie to boli, że moją miłością tak gardzą. Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich, ty zadośćuczynisz memu pragnieniu, gdy stać będziesz pod krzyżem, zbierać będziesz krew moją wylaną, a ponawianą w każdej chwili, w każdej sekundzie we Mszy świętej. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. (…) Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami, bo okrutny ból Mi zadają. (…) 1945: (…) gdy inni sprawiają Mi boleść, przepraszają za innych. Te dusze sprawiają Mi radość (…) 1946: (…)Dałem ci skarby, ofiaruj jak najczęściej Krew Moją, Łzy wylane Ojcu Niebieskiemu. Wielką liczbę dusz tym zbawisz. (…) Ofiaruj moją krew i moje łzy; ponawiaj to często, bo przez to możesz wiele dusz zbawić. (…)Wiele proś za ludzkość, aby weszła na drogę zbawienia, bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie.(...) 1950: (…)Dusza złączona ze Mną w Komunii św. może wiele dusz zbawić. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. (…) 1942: (…) Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz. Żal Mi dusz ginących, a dużo ich ginie. Jakaż z tego moja boleść!

Jezus powiedział do innej nieznanej duszy:

JEZUS: Mi wystarczy godzina aby je [dusze] ocalić, godzina w ciągu dnia. Godzinę Mi poświęćcie na wzbudzenie tych aktów. Tymi aktami wyratujesz miliony [dusz]. Te akty są bezcenne bo możesz je zbawić już w chwili obecnej:

Jezu, stoję pod Krzyżem z Maryją i razem zbieramy Twoją wylaną Krew i wylewamy Ją na wszystkie dusze. Ojcze ofiaruję Ci przez Maryję Krew wylaną Jezusa, Jego Łzy i boleści oraz łzy i boleści Maryi, za nawrócenie i zbawienie wszystkich grzeszników. Amen

 

Inne akty na podstawie objawienia Kunegundy Siwiec :
Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję Ci zasługi, krew i łzy Syna Twego Jezusa dla zbawienia dusz od piekła. 

Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję Ci Krew Najświętszą Syna Twego Jezusa i Jego łzy oraz boleści i łzy Matki Jego Maryi, za nawrócenie grzeszników. 

Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję ci Miłość wzgardzoną, łzy Jezusa przez Matkę Jezusa dla wyjednania miłosierdzia. 

Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję Ci Krew Syna Twego Jezusa za konających i za cały świat.

 

Treść Orędzi Jezusa i Maryi danych Kunegundzie Siwiec zostały zaczerpnięte ze strony: http://karmel.pl/hagiografia/siwiec/index.php

 

www.duchprawdy.com