OPINIE OSÓB DUCHOWNYCH O ORĘDZIACH S. MEDARDY (ZOFII WYSKIEL)

 

PISMA SIOSTRY MEDARDY W OPINII KS. DRA MICHAŁA SOPOĆKI, KIEROWNIKA DUCHOWNEGO SIOSTRY FAUSTYNY - APOSTOŁKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(wg korespondencji prywatnych)

Uwielbiony niech będzie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i w Miłosierdziu swym niezgłębionym!

Wielce Szanowny Panie!

 Najuprzejmiej dziękuje za przysłanie mi “Skrótu do Świętości” S. Medardy. Czytam je jako lekturę duchowną i znajduję wszystko zgodne z nauką Kościoła. Z pism

S. Medardy doszły mię: “7 słów Zbawiciela” , “Rozśpiewana Dziewica” , “Św. Józef”

i ostatnio “Skrót do świętości”. Wszystkie je bardzo cenię i zamierzam wykorzystać

w swoich opracowaniach o Miłosierdziu Bożym, albowiem są one potwierdzeniem i rozwinięciem tej idei, której poświęciłem swe życie.

Białystok 11.IX.1950.

 Uprzejmie dziękuję za nadesłany maszynopis (dot. tytułu “O Duchu Świętym”

- przyp.wyd.). Z zainteresowaniem przeczytałem go i jeszcze będę czytał. Od młodych lat miałem szczególniejsze nabożeństwo do Ducha Św. , który codziennie w nas działa w sprawie uświęcenia , a mało kto Go czci za to. To też cieszę się , że przez to dzieło powiększy się liczba Jego czcicieli.(...)

Białystok 6.II.1952.

Uprzejmie dziękuję za nadesłanie maszynopisów:

1. “Śpiewna Dziewica”

2. “Tak niechaj świeci światłość Wasza”

3. “O rodzinie”

4. “O dziecięctwie”, które wykorzystujemy intensywnie z wielkim pożytkiem.

Białystok 25.V.1952.

 (...) Z wielkim zainteresowaniem (a nawet i pożytkiem) czytam maszynopisy S.M.

, podziwiam poświęcenia Szanownych Panów w ich rozpowszechnianiu i życzę błogosławieństwa Bożego oraz uprzejmie dziękuje za przysłanie do mnie. Nie zatrzymuję

ich, ale puszczam w obieg i konstatuję, że wiele osób bardzo wielkie odnosi pożytki z ich czytania. Ale stwierdzam, że nie wszyscy są przygotowani to tego, aby je czytać (nawet kapłani). (...)
Białystok 9.X.1952

 Uprzejmie dziękuję za przesłanie kilku egzemplarzy odpisu słów S.Medardy

Miłosierdziu Bożym oraz za ostatni maszynopis “O duszach czyśćcowych”, który już jest w użyciu u wielu osób. Nie tylko nie znalazłem nic przeciwnego wierze, ale na odwrót dużo materiału budującego.

Białystok 22.VI.1953.

 

Pisma s. Medardy w opinii karmelitanki bosej S. Małgorzaty Marii od Najświętszego Serca Jezusa [należała do poznańskiej wspólnoty, a w latach 50-tych wyjechała do Częstochowy gdzie powstał nowy klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych erygowany w 1957 r. Zmarła 20 marca 1982 r.

(według korespondencji prywatnej)

Pax Christi !

 Łaskawy Panie !

Najserdeczniej dziękuję za przysłanie nam skryptu “Jezus żyjący w Marii”. Niech Matka Najświętsza dopomaga w szerzeniu, poznaniu i zrozumieniu, o ile ludzka słabość na to pozwala, nieskończenie miłosiernej Miłości Boga, Jego pragnienia udzielania się duszom i pociągania do życia życiem miłości. Uprzywilejowana ta dusza przypomina nam bardzo Św. Terenię z tą różnicą , że Św. Terenia miała tylko wewnętrzne światło, a tu przemawia Pan Jezus i Matka Boża /.../

Maj 1952

 /.../Serdeczne Bóg zapłać przesyłam za przesłanie skrypty. Piękne rzeczy są w nich. Duch Święty tchnie kędy chce, wybiera sobie dusze, przez które daje się poznać światu, powierza im specjalne posłannictwo. Uderzająca jest wielka prostota i powiedziałabym, że to ona stanowi największy urok tych objawień./.../

Grudzień 1952

 Najserdeczniejsze Bóg zapłać przesyłamy za uprzejmie przesłane zeszyty. Cieszymy się i dziękujemy Panu Jezusowi za łaski i szczególne światła, jakimi obdarza tę uprzywilejowaną duszę i jej współpracowników, którzy tak ofiarnie pracują dla chwały Bożej i dobra dusz. O, gdyby te słowa dotarły do rąk wszystkich dusz dobrej woli, na pewno nie jedną zwróciłyby do Pana Boga, dałyby wiele światła i nauczyły jak nieskończenie dobrym , miłosiernym i przebaczającym jest Bóg. Pan Bóg ma swoje chwile i czasy, ufajmy więc, że nadejdzie ta szczęśliwa chwila, że będzie je można drukiem ogłosić.

1953r.

 Sługa w Chrystusie, najniższa S. Małgorzata od N.S.J.

 

Pisma siostry Medardy w opinii o.przeora Michała Machejka boso karmelity

[O. Michał Machejek był przeorem w Poznaniu w latach 1963-1965, później na prośbę Prymasa Polski w Rzymie jako Postulator Generalny Polski, potem w 1984r. mianowany przez św. Jana Pawła II na relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, następnie w 1992r. konsultora tejże kongregacji]

[Poznań 18.X.1964]

Sz. P. W. Sobczyńska

Czcigodna Pani Weroniko !

Przestudiowałem zeszyty o s. Medardzie. Nie znając osobiście s. Medardy nie potrafię wydać obiektywnego sądu. W każdym razie nie widać, by s. Medarda chciała oszukiwać ludzi. Niemniej w tych rzeczach trzeba być ostrożnym, bo Pan Bóg bardzo rzadko i tylko w wyjątkowych przypadkach przemawia do ludzi.

Polecam Panią Bożej opiece i łączę serdeczne pozdrowienia.

odd. o. Michał k.b.

Poznań 18.X.1964


Źródło: Rękopis Sprawozdanie Nr I (1963), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Poznaniu
----------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com