11 września Nowy York World Trade Center : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

11 września 2001 Nowy York
Atak na dwie wieże World Trade Center

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Vassula Ryden o prorockich orędziach :
"Prawdziwe Życie w Bogu",
a zwłaszcza o proroctwie z 11 września 1991, które Vassula otrzymała od Jezusa Chrystusa,

po którym dokładnie 10 lat później doszło do zawalenia wież World Trade Center, proroctwo ma jednak głębszy sens i jest zapowiedzią znacznie gorszych wydarzeń na świecie...


Vassula uznała w tej sytuacji, że dobrze będzie do wielu pojawiających się interpretacji po ataku na World Trade Center dodać własny komentarz. :


Vassula Ryden : Chciałabym, abyśmy zachowali ostrożność w interpretowaniu tego orędzia. Nie jest bowiem łatwo komentować proroctwa, chyba że Duch Święty da nam szczególne światło. Apokaliptyczne orędzie z 11 września 1991 powinno być interpretowane w następujący sposób:

W naszym pokoleniu ostygła miłość do Boga. Ponieważ dzisiejszy świat żyje w wielkim odstępstwie, Bóg działa, aby nas rozgrzać, dając nam znaki. Należą do nich figury wylewające krwawe łzy, ikony płaczące krwią lub wydzielające olej. Również Orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu” są takim znakiem, podobnie jak inne objawienia, które zostały dane po to, aby nas ostrzec i po to, aby nas wszystkich nakłonić do modlitwy.

Tak wiele tych znaków jest odrzucanych, wyśmiewanych, zwalczanych. Przypomina nam to 11 rozdział Apokalipsy dotyczący Dwóch Świadków, którymi są Jezus i Maryja, pełniący misję apostolską Eliasza (uosabiającego prorokowanie) i Mojżesza (uosabiającego dawanie prawa). To jest opisane w orędziu z 24 grudnia 1991. Trzeba ponownie przeczytać to orędzie, aby je w pełni pojąć. Odstępstwo oznacza odrzucenie Bożej Prawdy i prowadzi nas do życia bez Boga. Odstępstwo przyciąga na ziemię zło.

Matka Boża daje nam następujące rady:  „Wasze modlitwy mogą zmienić świat. Wasze modlitwy mogą wyprosić Łaski Boże dla nawrócenia grzeszników. Im więcej będzie nawróceń, tym więcej pojawi się modlitw o nowe nawrócenia, wypowiedzianych i wysłuchanych.” (24.11.1991) 

„Świat oziębił się, pogrążył w lodowatym chłodzie (...) umarł dla miłości. Jęczy w głębokiej ciemności, bo nienawiść, chciwość i egoizm ogarnęły całą ziemię, aż do jej wnętrzności. Jestem wstrząśnięta strasznymi scenami, nieprawością tego świata ciemności i odstępstwem, które przeniknęło do samego Sanktuarium. Klęski, głód, cierpienia, wojny i plagi, wszystko to ściągacie sami na siebie. (...) Ziemia znajduje się na drodze do samozniszczenia, lecz to nie Bóg zsyła wam te wszystkie klęski, jak wielu z was uważa. Bóg jest Sprawiedliwy i Pełen Miłosierdzia; to zło przyciąga zło.” (15.5.1990) 

Poprzez orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu” Bóg dawał nam dostatecznie dużo okazji, abyśmy się nawrócili i prowadzili święte życie. Jednakże świat jest głuchy na wołania Boga i przeciwnie: wyśmiewa każde wezwanie z Wysoka, wezwanie, które nas ostrzega, że jeśli nie zmienimy naszych serc i jeśli nie podejmiemy ofiar, wynagrodzeń, jeśli nie okażemy skruchy, nasze grzechy doprowadzą nas do śmierci. Chrystus prosił nas o przeczytanie drugiego rozdziału Listu św. Pawła do Tesaloniczan, abyśmy zrozumieli, ze żyjemy rzeczywiście w końcu czasów. Św. Paweł mówi, iż rozpoznamy je po dwóch znakach, jakimi są odstępstwo i duch buntu. Duch buntu prowadzi do kpienia sobie z Boga i małpowania Go, do zajmowania miejsca należnego Bogu. Dziś świat wierzy w swoją własną samorealizację. Przykładem są ci, którzy wołają do Boga: Nie potrzebujemy Ciebie!

Bóg nie karze Swego ludu i nie pragnie jego cierpienia, lecz to my sami niszczymy siebie i ściągamy na siebie całe zło. Oto jest przyczyna, dla której wiele orędzi Chrystusa – nie tylko to z 11 września 1991 roku – ostrzega nas, że szatan przygotowuje wielkie całopalenie, aby nas zniszczyć. Ludzie, którzy zginęli – dobrzy czy źli – są ofiarami naszych grzechów i naszej głuchoty na wezwania, poprzez które Bóg nas ostrzega, aby nas ocalić, abyśmy uniknęli cierpień i śmierci. To my, przez nasze własne grzechy, wywołaliśmy tę ofiarę z niewinnych ludzi i spowodowaliśmy niepotrzebne cierpienia. Musimy się modlić za wszystkie te rodziny, które straciły swych bliskich, aby Bóg dał im siłę i ducha przebaczenia.


Prorockie Orędzie "Prawdziwe Życie w Bogu" :

11.09.91 zeszyt 53

Vassula Ryden : – Panie, patrzę na Niebiosa i szukam Rzeczy Niebieskich. Szukam Twego Świętego Oblicza, aby czuć Pokój i móc się rozradować. Szukam Twego Świętego Oblicza, aby móc je kontemplować.

JEZUS CHRYSTUS : Moje Oczy przypatrują się dzisiejszemu światu, jednemu narodowi po drugim, badają duszę po duszy w poszukiwaniu odrobiny ciepła, odrobiny hojności i odrobiny miłości. Jednak tylko bardzo, bardzo niewielu posiada Moją łaskawość. Bardzo niewielu troszczy się, by prowadzić święte życie. Tymczasem dni uciekają i są już liczone godziny przed wielką zapłatą. [1]

Moje miasta [2] stały się miastami nierządu. Bezlitosne! Stały się fortecami demonów! wszystkie wewnątrz zepsute, gryzione przez robaki! Schronisko dla żmii i skorpiona! Jakże miałbym nie spuścić na tych odstępców Mojego Oczyszczającego Ognia?...

Vassula Ryden : Nagle Jezus zmienił ton głosu i po kilku sekundach powiedział tonem bardzo poważnym, który mnie przeraził:

Ziemia zadrży i zostanie wstrząśnięta. [3]

I całe zło wzniesione jak Wieże [4] legnie w gruzach i zostanie pogrzebane w pyle grzechu! W Górze, Niebiosa zostaną poruszone i zachwieją się fundamenty ziemi! Módlcie się, aby Ręka Mojego Ojca nie spadła w zimie.[5] Piorunami i Płomieniami nawiedzę niespodziewanie wyspy, morza i kontynenty. [6]

Słuchajcie uważnie Moich ostatnich słów ostrzeżenia, słuchajcie teraz, gdy jest jeszcze czas. Czytajcie Nasze Orędzia [7] i kiedy Niebo mówi, powstrzymujcie się od lekceważenia i głuchoty. Uciszcie wasze głosy, a usłyszycie Nasze. Zastanówcie się dwa razy przed wydaniem sądu, zastanówcie się więcej niż dwa razy, zanim potępicie Dzieła Ducha Świętego. Nie oszczędzę ani jednego z tych, którzy wyśmiewają się z Ducha Świętego, bluźnią Mu bezczelnie. Sprawiedliwość strąci ich do otchłani.

Wznieście wasze twarze i szukajcie Niebios, aby kontemplować Moje Święte Oblicze! Podnieście wasze oczy do Nieba, a nie zginiecie. Nawróćcie się! I proście Ojca, aby się ulitował. Niebawem, już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja ukażę wam

Sędziego.

Przypisy:
[1] Por. Ap 22,12. (Przyp. red.)
[2] Słowo miasta używane tu przez Boga znaczy: dusze.
[3] Por. Jl 4,15n. (Przyp. red.)
[4] Jak wieża Babel. (Por. Rdz 11,1-9 – przyp. red.)
[5] Por. Mk 13,18. (Przyp. red.)
[6] Por. Iz 66,15-16. (Przyp. red.)
[7] Jezusa i Maryi, Dwóch Świadków. (Por. Ap 11,3n. – przyp. red.)

Komentarz Jezusa Chrystusa po 2 miesiącach od wypełnienia się ostrzeżenia

13.11.2001 zeszyt 104

JEZUS CHRYSTUS : Czy nie pojąłeś znaczenia polecenia: „Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego od Boga”?[26] Czy słuchałeś? Działania każdego stworzenia są przed nim. Klęski, plagi, głód, nieszczęścia, wojny, krew i śmierć zastąpiły teraz Moje kwiaty[27] z powodu dzieł waszych rąk i przez wasze grzechy. Od wielu lat błogosławię tę wysuszoną ziemię, przychodząc na was jak rzeka, zalewając ją jak powódź Moimi błogosławieństwami. Ustawiłem zwiastunów na Niebie i wysłałem wam Moich bosych aniołów, aby rozpalili Moim Słowem wasze serca, pokolenie. Wysłałem ich, aby was ostrzegli, że ściągniecie na siebie, z waszej winy, wszelkie zło tej ziemi – chyba że się nawrócicie, będziecie się modlić, podejmować wynagrodzenia za wasze grzechy, poprawiać wasze życie; chyba że będziecie szanować Mój Najświętszy Sakrament i żyć w sposób święty, zjednoczeni, umieszczając Mnie jako pieczęć na swoim sercu.[28] Wszystko, co pochodzi z ziemi, powraca do ziemi.[29] Cały świat jest napełniony tak wielkim złem.

Prosiłem was o powrót do Mnie, lecz Moje nasienie[30] – martwe – nie usłyszało Mnie i dalej bez przerwy Mnie obrażało. Spójrzcie, oto dlaczego nieboskłon i Niebiosa drżą z powodu Mojego Nawiedzenia.[31] Góry i podstawy ziemi drżą z powodu waszych nieprawości. Któż się jednak zaniepokoił, kiedy przed dziesięcioma laty ostrzegłem was przed odpłatą, jaka miała nadejść, jeśli nie okażecie skruchy?[32] Kto próbował pojąć Mój sposób działania? A teraz, powiedzcie Mi, kto obwieści, że sprawiedliwość się dokonała? Czy ktoś z was oczekiwał, że Wieże się zawalą przez wasze grzechy i zło? A jednak, ach! Ostrzegłem was, lecz zajmowanie się handlem napełniło wasze pokolenie przemocą. Zamiast się wesprzeć na piersi Ojca, zamiast odpocząć przy Nim, umarliście w tej chwili, w której wybraliście wsparcie się na złocie i srebrze. I wasz stół do dziś jest pusty.

[26] Por. Syr 6,35. (Przyp. red.)

[27] Kwiaty przedstawiają tu błogosławieństwa.

[28] Por. Pnp 8,6. (Przyp. red.)

[29] Por. Syr 40,11. (Przyp. red.)

[30] My.

[31] Innymi słowy: tak oczywiste i potężne jest ujawnienie się Boga przez to Orędzie.

[32] Por. Orędzie z 11 września 1991. (Przyp. red.)

Komentarz Jezusa Chrystusa po 5 miesiącach od wypełnienia się ostrzeżenia
11 września są dopiero znakiem zapowiadającym
 znacznie gorsze wydarzenia


7.02.2002 zeszyt 105

JEZUS CHRYSTUS : – Moja Twierdzo, wezwałem cię, abyś głosiła Mój Powrót. Wezwałem cię, abyś ujawniała Moje niezgłębione Miłosierdzie wobec wszystkich Moich dzieci, które jeszcze są pogrążone w apatii i w swoim świecie obojętności. Moje uporczywe wezwania do skruchy nie zostały wysłuchane. Świat pogrąża się teraz jeszcze bardziej w błocie grzechu i w cieniu śmierci. Moje ziarno umarło z powodu braku nawodnienia. Wielu Moich pasterzy Mnie zawiodło, pociągając za sobą miliony dusz do Otchłani i na zatracenie.[8] Czy ktoś może powiedzieć: „Nie zostaliśmy ostrzeżeni, nie widzieliśmy żadnego niebieskiego znaku”? I nadal żyją dla samych siebie...

To pokolenie stało się martwe na Moje Słowo i woli żyć dla szatana, który daje im wszystko, co się sprzeciwia Mojemu Prawu Miłości. Wolność i niezależność – tak to nazywają – a w rzeczywistości są więźniami Złego. Każdy człowiek jest teraz wyposażony na wojnę. Ciemność rządzi światem.[9] Ich serca, złe i zamieszkałe przez wszelkiego rodzaju złe duchy, są skierowane jedynie ku Księciu Ciemności.

W tych czasach Miłosierdzia dałem wam wszystkim czas i okazję do wyzbycia się złośliwości i bezbożności oraz do odzwierciedlenia Mojej Dobroci. Królewskim poleceniem niestrudzenie ukazywałem wam na Niebiosach niezwykłe znaki dla ożywienia waszej wiary. Jednak tak wielu z was, szczególnie w Stanach Zjednoczonych – po tym jak zostali zachęceni do kroczenia po drodze cnót, prowadzącej do Mnie i do Życia Wiecznego – zwróciło się przeciw Mnie i przeciw Moim wysłańcom niosącym Moje Słowo i z pogardą Mnie odrzucają. Tak wielcy, jak i mali, naostrzyli swe zęby, aby zniszczyć to Dzieło.

Moje Królewskie Panowanie jest u samych waszych drzwi, lecz czy wy jesteście gotowi na przyjęcie Mnie? Ze szczodrością i królewską rozrzutnością przygotowałem ucztę z duchowego pokarmu, aby ożywić waszego ducha.[10] Kiedy tam byłem,[11] czekając na was, aby was nakarmić Moją Ręką, aby was ocalić od śmierci, odmówiliście zbliżenia się. Z powodu waszej pogardy wobec prawdziwej przemiany i z powodu tego, że z wrogością odnieśliście się do Moich ostrzeżeń, poprzednie sceny jęków, jakie się rozegrały[12] są niczym w porównaniu z bolesnymi porankami, jakie macie przed sobą – z bolesnymi porankami,[13] które przyciągniecie własną ręką.

Wasz naród rządzi się całkowicie niezgodnie z całym Moim Prawem Miłości,[14] które różni się od waszego systemu obcych praw. Na mocy tych praw popełnia się zbrodnie tak haniebne, że zagrażają nie tylko Ziemi, lecz również stabilności całego kosmosu. Tyle razy odstępowałem Moje berło nawet nie istniejącym istotom.[15] Dziś, z wysoka, z żalem patrzę, ile jeszcze waszych planów zwróci się przeciwko wam. Świat spożywa już owoce swego biegu – prowokującego przyrodę do konwulsyjnego buntu, który ściąga na was klęski naturalne – i sam siebie dusi z powodu waszych knowań.

Dałem wam znak już przed wieloma laty, ale tylko niewielu to zauważyło. Oczyszczenie – które spada na ciebie teraz jak plaga, pokolenie – przyciągnie wielu do Mnie, ci zaś, którzy wzgardzili Moimi ostrzeżeniami, powrócą do Mnie w swej rozpaczy. Wtedy więc – kiedy wszystko to będzie się dziać, kiedy każdy, kto nie istniał,[16] powróci do istnienia – zapalę ziemię i uwolnię ją od plagi.[17] Kiedy Bóg mówi, Jego Głos wstrząsa ziemią.[18] Moje Królestwo będzie wkrótce z wami, gdyż Moje Boskie Nawiedzenie jest w zasięgu ręki. Wszyscy, którzy zostali wezwani do świadczenia otwarcie wobec wszystkich mieszkańców ziemi, nie będą już więcej tłumieni, lud bowiem będzie jak ziemia wyschła, spragniona rosy Moich Słów. I będą dawać świadectwo o dziełach Boga Najwyższego w Trójcy, którego nigdy wcześniej nie spotkali ani nie widzieli oczyma swej duszy.

Błagajcie Niebiosa, aby ten czas oczyszczenia nie był dla was tak ciężki, jak dla Sodomy i Gomory. Mój Kościół zostanie odnowiony.

Trzymaj się Mnie, Vassulo, gdyż za Mną związałem wielu twoich ciemiężycieli. Unieś Mój Krzyż ponad głowę i uwielbij Mnie, potwierdzając Moją moc. ic

[8] Por. Ez 34,2nn; Mt 21,33nn. (Przyp. red.)

[9] Por. Ap 12,17; 13,7. (Przyp. red.)

[10] Por. Mt 22,2nn. (Przyp. red.)

[11] Jezus mówi o USA.

[12] Aluzja do wydarzenia z 11 września 2001. Zostało mi ono zapowiedziane 10 lat wcześniej, 11 września 1991, wraz z ostrzeżeniem, że powinniśmy okazać skruchę...

[13] Por. Ap 11,18: Pora, aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.

[14] Por. Rz 13,8. (Przyp. red.)

[15] Por. J 19,11. (Przyp. red.)

[16] Martwy duchowo.

[17] Por. Ap 11,11: A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi.

[18] Por. Ps 29. (Przyp. red.)


Jak powstrzymać dalsze zło ?
Zastosujcie się do próśb Jezusa Chrystusa (szczególnie niebieski tekst)
oraz czytajcie pozostałe Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu" !

"Błagajcie Niebiosa, aby ten czas oczyszczenia nie był dla was tak ciężki, jak dla Sodomy i Gomory."

Jon 3:1-10
1. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami:
2. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.
3. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi.
4. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona.
5. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
6. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele.
7. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją.
8. Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami.
9. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?
10. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Mt 12:41
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Łk 13:4-5
... myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!