20 tajemnic różańca świętego - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

20 Tajemnic Różańca Świętego

 

Jezus powiedział Vassuli: «Napełnij Mnie radością i przekaż modlitwę Różańca Świętego wszystkim, którzy Mnie kochają i świadczą o Mnie. - To znaczy wszystkim Chrześcijanom? - Tak... Powinniście czcić Moją Matkę, jak Ja ją czczę.» «Naucz również i innych, jak wolniej odmawiać Różaniec Święty. To na nic modlić się szybko i jedynie wargami. Każda modlitwa powinna płynąć z serca. Powinniście odczuwać to, co mówicie, znajdźcie więc czas, aby medytować każdą Tajemnicę.» «Chcę, byście odmawiali Różaniec i to - jeśli możliwe - wszystkie trzy części.»

Maryja dodaje: «Nie przerywajcie waszego odmawiania Różańca, przychodźcie z radością odmawiać cały Różaniec. Człowiek bogaty nie odpowie, lecz człowiek ubogi przyjdzie do Mnie ze swoim różańcem i wysłucham go, kiedy w swoim ubóstwie będzie odmawiał tę prostą modlitwę. Wszystko, co ubogie i proste jest śmiertelne dla szatana, który jest samą Próżnością. To jedna z podstawowych przyczyn, dla których szatan nienawidzi Różańca.» «Bądźcie wytrwali w waszych modlitwach. Szatan zostanie związany Różańcem.»

*

       Nauczcie się tej modlitwy i odmawiajcie ją po każdej dziesiątce waszego różańca (8.08.93):

 

Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie. Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.

*

 

Teksty do rozważań różańcowych

fragmenty Orędzi Najświętszego Serca Jezusa "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

CZĘŚĆ RADOSNAtajemnice radosne różańca świętego

 

Tajemnica pierwsza: ZWIASTOWANIE

«Ja, Stworzyciel nieba i ziemi, mówię wam: Mój Święty Duch jest Małżonkiem Oblubienicy, Tej, która trzymała Dziecko, Które miało was zbawić i odkupić, i w Którym, przez Jego Krew, otrzymaliście wolność i przebaczenie grzechów. On jest Małżonkiem Tej, którą znalazł jak otoczony ogród (Pnp 4,12) wydzielający najrzadsze zapachy cnót, zapieczętowane źródło; Małżonkiem najbardziej zachwycającej z Niewiast, zanurzonej w czystości ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Mój Duch zstąpił na Nią i okrył Ją Swym cieniem, i uwielbił Mnie czyniąc z Niej Matkę Boga, Matkę całej ludzkości i Królową Niebios.» (5.10.92)

 

Tajemnica druga: NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

«Niech będzie wiadomo, że Ja, Pan, szanuję Moją Matkę... Ona króluje. ...Mówię ci, że Moja Matka jest również waszą Matką. Jesteście Jej dziećmi... Ona jest Królową Nieba... Pocieszycielką waszego Pocieszyciela, Współodkupicielką Odkupiciela, Małżonką Mojego Świętego Ducha... Nie spocznę, dopóki nie zaprowadzę i ciebie do Domu Mojej Matki, by również tobie objawić Jej Piękno. ...Wszystkie tajemnice, które wydawały ci się studniami zagadek, jak błyskawica zostaną i tobie nagle objawione i zrozumiesz, dlaczego Niewiasta obleczona w Słońce (Ap 12,1), zstępuje teraz z Moich Dziedzińców.» (8.10.87; 11.11.93)

 

Tajemnica trzecia: NARODZENIE JEZUSA

«Jestem Słowem, Alfą i Omegą.(Ap 1,8) Jestem Napojem Życia, Źródłem Miłości i ode Mnie pochodzi wszystko, co istnieje. Przyszedłem w ciele na ziemię, aby was odkupić». «Zstąpiłem z Nieba, aby was dosięgnąć, lecz czy Mnie posłuchaliście? Zstąpiłem z Mego Tronu, aby przyjść do waszej komnaty, aby o was zabiegać i przypomnieć, że jesteście dziedzicami Mego Królestwa. Wyszedłem z Mojej Siedziby i szukając was wstąpiłem na drogę pustynną. Mistrz niebios nie odmówił wam Swej Miłości, nigdy!» (10.02.88)

 

Tajemnica czwarta:  OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

«Pozwól Jezusowi kształtować cię na taki obraz, jakiego On pragnie. Ofiarowując swą wolę Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i ofiarowując Mu całkowicie siebie, naprawdę Mu się podobasz i Jego wola spełnia się w tobie. Nie bój się, działaj żarliwie i ożywiaj Jego Kościół. Niech Jego stworzenia uświadomią sobie, że Słowo jest żyjące i niestrudzenie aktywne... Moje dzieci, wasza miłość nie może polegać na słowach wypowiadanych ustami, ale na czymś, co pochodzi z waszych serc. Niech wszystko, co robicie, będzie czynione sercem, w miłości.» (6 i 8.12.93)

 

Tajemnica piąta: ODNALEZIENIE JEZUSA PO TRZECH DNIACH W ŚWIĄTYNI

«Przyjdź, ty, który błądzisz jeszcze na tej pustyni mówiąc: 'Szukałem mojego Odkupiciela, ale Go nie znalazłem'. Znajdź Mnie, Mój umiłowany, w czystości serca, kochając Mnie bez osobistej korzyści. Znajdź Mnie w świętości, w oddaniu, jakiego od ciebie oczekuję. Znajdź Mnie, zachowując Moje przykazania. Znajdź Mnie, zastępując zło miłością. Znajdź Mnie w prostocie serca. Nie grzesz więcej, przestań czynić zło. Naucz się czynić dobro. Szukaj sprawiedliwości, wspomóż prześladowanego. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech twoja oziębłość zapłonie gorejącym płomieniem. Odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością. Czyń wszystkie te rzeczy, abyś mógł powiedzieć: Szukałem mojego Odkupiciela i znalazłem Go. Był przy mnie cały czas, ale - pogrążony w ciemnościach nie mogłem Go zobaczyć. O, Chwała niech będzie Bogu! Błogosławiony niech będzie nasz Pan. Jak mogłem być tak zaślepiony? Przypomnę ci następnie, jak zachować i cenić Moje Zasady, abyś mógł żyć.» (8.07.89)

 

CZĘŚĆ ŚWIATŁAtajemnice światła różańca świętego

 

Tajemnica pierwsza: PAN JEZUS PRZYJMUJE CHRZEST OD ŚW JANA CHRZCICIELA W JORDANIE

       „ Stworzyłem wasze dusze, aby żyły wiecznie. Czy rozmyślacie nad tym ? Ja jestem Święty. Szczęśliwe dusze przyobleczone w świętość, bo Bramy Niebios nie oprą się im. Biada tym duszom, które nie są obmyte, lecz pokryte plamami. Te nie będą mogły wejść do Mojego Królestwa. Nawróćcie się i podążajcie Moją Drogą, słuchając Mego Miłosiernego Wołania.(3.03.89) Chrzest ognia przyjdzie na ciebie, stworzenie ! Chrzest tak upragniony, aby wszystko ponownie uczynić nowe. Ogłaszaj Królestwo Boga i niech nikt ci nie przeszkadza… Proś o Strumienie Wody Żywej. Niech spłyną na ciebie jak Źródło dla orzeźwienia was wszystkich ! (17.07.96) Niech wasze serca staną się jak ogród miły Panu, miejsce odpoczynku dla waszego Króla. Pozwólcie Mu wejść do serc, aby nawet, gdy zastanie je wyniszczone i wyjałowione – przemienił je w ogród radości. Pozwólcie Mu tchnąć na wasze serca, aby je ożywić. Jego Tchnienie ma najdelikatniejszy zapach„ (2.08.91)

 

Tajemnica druga: PAN JEZUS OBJAWIA SWĄ MOC, PRZEMIENIAJĄC NA WESELU W KANIE WODĘ W WINO NA PROŚBĘ SWOJEJ MATKI

„Uczyniłem wielkie rzeczy dla Niewiasty obleczonej w słońce, aby od dnia, w którym Mój Duch Ją osłonił, wszystkie pokolenia nazywały Ją Błogosławioną (Łk 1,48) (…) Kto wam powiedział, że Jej nie wysłucham ? Czy wasza Matka nie wstawiła się w Kanie ? Znak ten był przeznaczony dla wszystkich przyszłych wieków. Niewiasta obleczona w słońce – przyozdobiona Moim Świętym Duchem Trzykroć Świętym, który napełnia świat – posiada godność Matki Boga.(27.01.96) Nikt Mnie tak nie uwielbił, jak Niewiasta obleczona w słońce. Tak ! Ona jest nadzwyczajna i wspaniała w Swej doskonałej Miłości, że wszystkie wyspy, góry, pagórki, doliny i źródła oddają Jej głęboki pokłon, kiedy obok nich przechodzi. Dziś tak jak wczoraj Najpiękniejsza Miłość chodzi po ziemi, w otoczeniu Moich Aniołów. Zachwyca ich Piękno Arcydzieła Ojca, oczy ich nie przestają nigdy podziwiać Godnej-Podziwu, Najświętszej ze wszystkich Dziewic. Stąpając po ziemi, wstawia się z miłością i odpowiada na wasze błagania. (...) Czy nie zauważyłeś, jak Moje Serce wzrusza się i zawsze wyróżnia Jej Serce ? Jakże temu Sercu, które nosiło waszego Króla, mógłbym odmówić czegokolwiek, o co Mnie prosi ? Wszyscy wierni, czcijcie Jej Serce, bo oddając cześć Jej Sercu – Mnie czcicie. Gdy Ją poznacie, ogłosicie Ją Królową i godną podziwu. Wznieś więc twe oczy, stworzenie, by spojrzeć na Jej Serce, a Ja ci obiecuję, że nigdy nie przestaniesz promienieć. Twoje serce zostanie wzniesione do ogniska Jej Serca i drżąc z radości i zadowolenia wejdziesz Niego tak, jak wchodzi się do oceanu miłości. Bogactwa Jej Serca są bowiem tak wielkie jak Morze, które płynie ku tobie, ty zaś – w kierunku tego Morza. Wszystkie bogactwa Niebios i ziemi spoczywają w Jej Sercu i wszystkie mogą należeć do ciebie !„(25.03.96)

 

Tajemnica trzecia: PAN JEZUS NIESTRUDZENIE GŁOSI KRÓLESTWO BOŻE I WZYWA DO NAWRÓCENIA I POJEDNANIA SIĘ Z BOGIEM

„ Ja przyozdobię tę ziemię Wiosną, Moją Wiosną. Co to jest Wiosna Jahwe ? Moja Wiosna. Moi umiłowani, nastanie wtedy, kiedy całe Moje stworzenie zabłyśnie olśniewającym światłem. Chrzest Oczyszczenia naprawi w was wasz pierwotny obraz. W tym oczyszczeniu każdy będzie tęsknił za jak najbliższą miłosną jednością ze Mną, a wasze serca będą gorliwie poszukiwać Prawdy, Drogi i Życia. W Prawdzie zaś, kosztując upajających smaków, wasza dusza wyposażona w Mojego Ducha Łaski stanie się doskonała. Nie będzie już waszego mrocznego obrazu, gdyż Ja, wasz Małżonek i najłagodniejszy z ojców, zabłysnę nad wami. Miłość jest na drodze powrotu w celu odbudowania Swego Królestwa. To będzie panowanie Mego Królestwa na ziemi, a Moja Wola będzie wypełniana na ziemi jak jest w niebie. Teraz zatem jest czas nawrócenia.(25.02.98) Moje Najświętsze Serce jest waszym niebem, stworzenie, Moje Najświętsze Serce, które tak wielu z was odrzuca i odmawia przyjęcia Go. Ono jest waszym Niebem, waszym Rajem, waszym Królestwem, waszym Dziedzictwem, waszym miejscem spoczynku na Wieczność. Zbliżcie się do tego Serca, które tak bardzo was kocha. Wtedy przeleję z Mojego Serca niezliczone błogosławieństwa do waszych serc, aby wasze dusze stały się tak piękne jak wiosna, aby przemienić wasze dusze w wieże z kości słoniowej, w Niebo dla Mnie samego. (25.03.96) Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie zapieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostaje ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu” (13.09.2002)

 

Tajemnica czwarta: PAN JEZUS PRZEMIENIA SIĘ NA GÓRZE TABOR W OBECNOŚCI APOSTOŁÓW PIOTRA, JAKUBA, JANA

„Przemienię Mój Kościół jak w czasie Przemienienia, aby odnalazł – w dniach Swoich zaślubin – całą promieniejącą chwałę Swej młodości. Uczynię wszystkie te rzeczy przez wzgląd na Moje Święte Imię. Zjednoczę was, aby ukazać Moją Moc. (20.10.90) Odnowię was całkowicie i w ten sposób przygotuję was do zaślubienia Mojego Świętego Ducha. Mój Święty Duch uczyni sobie w was Siedzibę, przemieniając was, ażebyście się stali Jego Świętym Miastem (Ap 21, 1-3), Jego Posiadłością i Własnością. Świat obecny przeminie, a Moja Wola wypełniana będzie na ziemi tak jak w Niebie. Miłość zstąpi jako miłość i Ja Bóg niewidzialny, stanę się widzialny we wnętrzu waszych serc. (13.05.91) Ja jestem wierny Memu wielkiemu Miłosierdziu i aby cię uwolnić z twego palącego odstępstwa, Moje dziecko, zesłałem ci i nadal zsyłam Ducha Świętego, który cię przebóstwia i jednoczy ze Mną. Teraz spójrz i dowiedz się : Błogosławieni są ci, których serca były otwarte na oczyszczenie i gotowe na przyjęcie Ducha Świętego, dla przemienienia. Zostaną przebóstwieni i nazwani synami i córkami Najwyższego. Zostaną nazwani bogami przez uczestnictwo.(5.05.2001) Przyjdźcie zatem i przyjmijcie pieczęć waszej wolności poprzez uznanie, że jesteście grzesznikami i poddani grzechowi. Wtedy Ja nie będę szczędził wam Moich Niewyczerpanych Bogactw i Królestwa Niebieskiego. Mój Święty Duch może zaspokoić wasze pragnienie. Pragnę was wszystkich przemienić w pokolenie nieskazitelne, w naród święty, na Nasz Obraz, dlaczego więc prosicie Mnie o tak niewiele i z tak słabą wiarą…? Dlaczego nie doceniacie Mojej Hojności ?” (9.01.96)

 

Tajemnica piąta: PAN JEZUS USTANAWIA EUCHARYSTIĘ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY

„Dlaczego tylu z was wątpi w Moją Świętą Obecność w Hostii ? Moja Najświętsza Eucharystia nie powinna być trwoniona ani traktowana tak, jakby nie była Święta. Gdybyście tylko w pełni zrozumieli, co wam ofiaruję i Kogo przyjmujecie do siebie, bez końca błogosławilibyście Mnie. Zobaczycie ! Nawet Moi Aniołowie, przypatrują się wam z Wysoka, pragną tego Pokarmu, który wy możecie przyjąć, a oni tego nie mogą. Jednak wielu z was wydaje się nie zauważać Jego Pełni… Ja jestem Więźniem Miłości w każdym Tabernakulum, czekając i mając nadzieję zobaczenia, jak przychodzicie. (29.09.89) Abyście mieli udział w Bożym Życiu, Jezus ustanowił Świętą Eucharystię, dla uświęcenia was i dla dania wam udziału w Jego Ciele i w Jego Krwi. Nie spożywacie zwykłego chleba i wina, lecz macie udział w Samym Bogu ! Obyście się tylko zastanowili nad tą Tajemnicą i pojęli ją w pełni ! Bóg niedostępny jest dla nas dostępny. Bóg niewidzialny jest dla was widzialny i może was przebóstwić. Ten, którego wielkość przewyższa wszelkie moce anielskie i wszelkie byty oraz wszystko, co zostało stworzone, jest do twej dyspozycji, stworzenie ! Sam Bóg ofiarowuje się wam, aby wam przywrócić wasze przebóstwienie, przebóstwiając waszą duszę, aby weszła do Życia Wiecznego.(30.06.99) Przyobleczcie się w wielkość i blask nie przez zewnętrzny pozór religii i pobożności, lecz przez pokorę. Nawróćcie się ! Niegdyś żyliście w pokorze, prostocie i bezgranicznej miłości, mieliście stoły bogato zastawione strawą. Tak, wielkość Mojego Kościoła przewyższała wszystko i całe żyjące stworzenie, bo Eucharystia stanowiła życie Mojego Kościoła. Jeśli dzisiaj Mojemu Kościołowi brak blasku, to dzieje się tak dlatego, że wiele Moich kościołów usunęło Moją Stałą Ofiarę” (25.11.91)

 

CZĘŚĆ BOLESNAtajemnice bolesne różańca świętego

 

Tajemnica pierwsza: AGONIA W GETSEMANI

«O, Getsemani! Co masz do odkrycia, jeśli nie lęki, niepokoje, zdrady i opuszczenia? Ogrodzie Getsemani, ty odebrałeś ludziom całą odwagę. Zachowałeś w twoim wypełnionym ciszą powietrzu Moje agonie na całą Wieczność. Getsemani, co masz do powiedzenia, co nie zostało powiedziane? Świadczyłeś w świętości ciszy o zdradzie twego Boga; ty dałeś świadectwo... Godzina nadeszła: Miłość uwielbiała Miłość. O, Getsemani, świadku Zdradzonego, świadku Opuszczonego! Powstań, świadku, i złóż świadectwo...

Judasz Mnie zdradził, ale ilu Judaszów zdradza Mnie nadal! Wiedziałem od razu, że jego pocałunek rozszerzy się na wielką liczbę osób w nadchodzących pokoleniach. Ten sam pocałunek będzie Mi dawany nieustannie, odnawiając Mój smutek, rozdzierając Moje Serce.» (17.05.87)

 

Tajemnica druga: UBICZOWANIE

«Kiedy Mnie ubiczowali, pluli na Mnie i zadali Mi wiele gwałtownych ciosów w Głowę, powodujących Moje ogłuszenie. Kopali Mnie w żołądek, co wstrzymało Mi oddech i spowodowało, że upadłem na ziemię jęcząc z bólu. Uczynili ze Mnie zabawkę dla swojej rozrywki, kopiąc Mnie jeden po drugim. Byłem nie do rozpoznania. Moje Ciało było rozdarte podobnie jak i Moje Serce. Kawałki Moich rozszarpanych mięśni zwisały na całym Moim Ciele. Jeden z prześladowców podniósł Mnie i wlókł Mnie, bo nie umiałem się już utrzymać na nogach.» (9.11.86)

 

Tajemnica trzecia: UKORONOWANIE JEZUSA CIERNIEM

«Potem przyoblekli Mnie w swoje szaty, popchnęli Mnie do przodu i wznawiając swoje ciosy bili Mnie po Twarzy, uszkodzili Mi nos i męczyli Mnie. Słyszałem ich przekleństwa... Jaką nienawiścią i szyderstwami odbijały się ich głosy powiększające Mój Kielich! Usłyszałem, jak mówili: 'Gdzie zgromadzili się Twoi przyjaciele, podczas gdy ich król jest z nami? Czy wszyscy Żydzi są tak perfidni jak oni? Popatrzcie na ich króla!' I ukoronowali Mnie Koroną splecioną z Cierni... 'Gdzie są Twoi Żydzi, aby Ci oddać pokłon? Ty jesteś królem. Prawda? Czy możesz udawać króla? Śmiej się! Nie płacz. Jesteś królem, prawda? Zatem zachowuj się jak król.» (9.11.86)

 

Tajemnica czwarta: NIESIENIE KRZYŻA

«Związali Mi Stopy i kazali Mi iść do miejsca, gdzie znajdował się Mój Krzyż... nie mogłem tam podejść, bo związali Mi Stopy. Wtedy powalili Mnie na ziemię i ciągnęli za włosy aż do Mojego Krzyża. Moje Cierpienie było nie do zniesienia. Skrawki ciała, które zwisały po Ubiczowaniu, zostały poodrywane. Rozluźnili więzy na Moich Stopach i kopali Mnie, abym wstał i wziął Moje jarzmo na Ramiona. Nie mogłem widzieć, gdzie znajdował się Mój Krzyż, gdyż wbite do Mojej Głowy Ciernie zalały Moje Oczy Krwią broczącą po Mojej Twarzy. Wtedy podnieśli Mój Krzyż, położyli Go na Moich Ramionach i popchnęli Mnie w stronę wyjścia... Nie widziałem wokół Mnie żadnego przyjaciela, nie było tam nikogo, kto by Mnie pocieszył. Moja agonia wydawała się nasilać i upadłem na ziemię. Żołnierze obawiający się, że umrę przed Ukrzyżowaniem, dali rozkaz mężczyźnie, zwanemu Szymonem, aby niósł Mój Krzyż... Nie był to gest dobroci ani współczucia, lecz chęć oszczędzenia Mnie dla Ukrzyżowania.» (9.11.86)

 

Tajemnica piąta: UKRZYŻOWANIE

«Po przybyciu na Górę rzucili Mnie na ziemię, zdarli Moje szaty i pozostawili Mnie nagiego, wystawiając na widok wszystkich. Moje Rany otwarły się na nowo, a Moja Krew płynęła na ziemię. Żołnierze zaproponowali Mi wino pomieszane z żółcią. Odmówiłem przyjęcia go, bo miałem już w Moim wnętrzu gorycz, jaką napoili Mnie Moi wrogowie. Szybko przybili Mnie. Najpierw Ręce. Po przymocowaniu Mnie Gwoździami do Krzyża rozciągnęli Moje poranione Ciało i przeszyli gwałtownie Moje Stopy... Żołnierze podnieśli Mój Krzyż i wstawili Go do ziemi. Patrzyłem na tłumy z miejsca, na którym się znajdowałem. Niewiele widząc Moimi nabrzmiałymi Oczami, obserwowałem ludzi. Nie widziałem żadnego przyjaciela, lecz tylko tych, którzy wyśmiewali się ze Mnie. Nie było tam nikogo, aby Mnie pocieszyć: 'Boże Mój! Boże Mój! Czemuś Mnie opuścił?' Opuszczony przez wszystkich, którzy Mnie kochali... Mój Wzrok spoczął na Mojej Matce. Patrzyłem na Nią i Nasze Serca mówiły. 'Daję ci Moje dzieci umiłowane, aby stały się również Twymi dziećmi. Będziesz ich Matką.' Wszystko wypełniało się, zbawienie było bliskie. Widziałem otwierające się Niebiosa i wszystkich aniołów stojących w ciszy. 'Ojcze, w Twoje Ręce oddaję Ducha Mego. Jestem teraz z Tobą.» (9.11.86)

 

CZĘŚĆ CHWALEBNAtajemnice chwalebne różańca świętego

 

Tajemnica pierwsza: ZMARTWYCHWSTANIE

«Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i obiecuję wam, że Dzień Pobożności nie jest już daleko. Wasi umarli powrócą do życia... Powiększę Moje Królestwo i odnowię wasze ziemie, jałowe obecnie i przedstawiające żałosny widok. Przygotowuję wam Nowe Niebiosa i Nową Ziemię, a Miłość powróci do was jako miłość. ...Ja, Pan, pragnę waszego zmartwychwstania i uprawiania tej pustyni, na której żyjecie. Pragnę z mylących was złud uczynić oazy.» «Ja Jestem znajduje się tu, aby zbudować wasze nadzieje, waszą siłę, waszą wiarę i waszą miłość. Moje dziecko, 'kum!' Wstań teraz ty, który od dawna jesteś umarły. Wstań, Moje dziecko, i zajmij miejsce. Oto laska pasterska. Pokieruję twą duszą, by otrzymała wiedzę. Teraz idź na poszukiwanie reszty Moich zagubionych baranków.» (29.08.89; 23.12.93)

 

Tajemnica druga: WNIEBOWSTĄPIENIE

«Mój Kościół to Moje Królestwo na ziemi, a Eucharystia jest Życiem Mojego Kościoła, tego Kościoła, który Ja Sam wam dałem. Pozostawiłem wam jeden Kościół. Gdy tylko odszedłem, gdy tylko się odwróciłem, aby odejść do Ojca, spustoszyliście Mój Dom! Zrównaliście Go z ziemią! A Moje stado błądzi to w lewo, to w prawo... Jak długo jeszcze mam pić Kielich waszego podziału, kielich smutku i zniszczenia? Ofiarowaliście Najświętszemu - Temu, o którym mówicie, że Go kochacie - kielich tak szeroki i głęboki, tak napełniony goryczą i smutkiem, że Moje Podniebienie jest bardziej wysuszone niż pergamin, a Moje Wargi popękane... Ale wkrótce odnowię was wszystkich Moim Ogniem.» (14.11.91)

 

Tajemnica trzecia: ZSTĄPIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

«Za waszych dni Mój Święty Duch wieje na was z jednego krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak rzeka płynąca we wszystkich kierunkach i wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, drzewa owocowe wypuszczają listki, które nigdy nie więdną i leczą; ktokolwiek je spożyje, doznaje uzdrowienia. ...Mój Święty Duch buduje, odnawia i upiększa... Jak światło siedmiu dni w jednym, tak Mój Święty Duch lśni dziś na niebiosach. Czyż nie wystarcza wam ten Znak Syna Człowieczego, ukazujący się na niebiosach?» (23.12.93)

 

Tajemnica czwarta: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

«Mój Boże! Kim jest ta, która wschodzi jak jutrzenka, połyskująca w półmroku jak gwiazda poranna? Kim jest ta piękniejsza niż księżyc, odziana w słońce i z Sercem Swym jak portal szeroko otwartym?

- To Niebios Królowa, To Matka Moja i wasza, najbardziej zachwycająca z niewiast, piękna jak Niebiosa, promieniejąca Moją Chwałą, jedyna w Swej Doskonałości, Rozkosz Mojej Duszy. Ona jest Bramą Niebios, tą, która pokazuje Swoim dzieciom, jak wejść do Mojego Królestwa.» (11.11.93)

 

Tajemnica piąta: UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

«Pozwólcie Mi przede wszystkim przypomnieć wam wszystkim, że Ja, Pan, ukoronowałem Moją Matkę na Królową Nieba... Ona jest Niewiastą jak koronę noszącą gwiazd dwanaście na Swojej Głowie, Naczynie Mojej Chwały, Odbicie Mej Wiecznej Światłości. Ona jest Tą, której Obecność na Moich Dziedzińcach przewyższa blask wszystkich gwiazd złączonych razem. Ona jest Naczyniem Prawdziwej Światłości - Słowa, które ciałem się stało i które zamieszkało pomiędzy wami. Ona jest Wdziękiem Wdzięku, Najsłodszym Kantykiem psalmistów. Jest źródłem Mojej Radości, Moim Zaszczytem i Dumą. Jest Moim Arcydziełem.» (10.02.88; 11.11.93)

 
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!