Aborcja

fragmenty Orędzi Maryi - Adam Człowiek (1991-2012)

3.05. 1991

MATKA BOŻA: (…) Nie patrzcie tak bardzo na Zachód, który już bardzo pogrążony jest w sidłach zła. Tym bardziej, korzystając [z przywileju], że obraliście Mnie KRÓLOWĄ waszego narodu, zanoście swoje modlitwy przed Mój Tron za Polskę - za waszą Ojczyznę i za inne narody całego świata, a Ja obiecuję wam wielką chwałę i wielką pomoc. Drogie Moje dzieci, usłyszcie Moje wołanie - to szczególne wołanie do dzieci narodu polskiego, w którym także jest grzech, w którym także jest wiele nieprawości, [gdzie] wiele matek zabija swoje dzieci. Za to wszystko trzeba przeprosić i wynagrodzić Bogu. Musicie mieć w waszych sercach zaufanie do waszej Matki, zaufanie do Boga i szczerą modlitwę. Dzieci Moje, drogie dzieci narodu polskiego - daliśmy wam wiele dusz ofiarnych, pokutujących, wielu Świętych wyszło z tego narodu, wielu jeszcze wyjdzie, wybraliśmy wśród Naszych dzieci, obdarzone w szczególną łaskę, że mogą być przekazicielami Naszych słów - nie odpychajcie ich, ale właśnie poprzez to odnajdujcie znak Bożej Miłości. Słuchajcie tych Słów, które kierujemy przez nich do was. (…)

 

(17) 12 sierpnia 2010

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: (…) Wy teraz musicie zmierzyć się z proponowaną przez teraźniejszą Europę ateistyczną i materialistyczną cywilizacją śmierci, opartą na filozofii antychrześcijańskiej. Skoro Europa walczy o sprowadzenie religii do sfery czysto prywatnej, to walka o krzyż jest znakiem waszej dziejowej walki o zachowanie tożsamości i wielowiekowego dziedzictwa. Wrogowie waszej ojczyzny w pełni świadomie realizują program antychrysta, w którym zaprzeczają prawdziwym chrześcijańskim podstawom Europy, sprzyjają aborcji i eutanazji, odrzucają model małżeństwa jako fundamentu rodziny i otwierają się na szeroko pojętą tolerancję, która sprzeciwia się prawu Bożemu. Ten system w pełni opowiada się za cywilizacją śmierci i usiłuje narzucić ją narodom, i historia ludzkości pokazuje, że taki system i taka cywilizacja chyli się ku upadkowi – tym bardziej, że teraz dobiega ona do ostatecznego rozstrzygnięcia. (…)

 

[117] 25. MARZEC 2011

MATKA BOŻA: (…) Moje kochane ziemskie dzieci, przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo, z którym przychodzę do was dla waszego umocnienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Moje dzieci, życie jest największym darem, jaki otrzymaliście od Boga. Wasza cywilizacja doprowadziła do zabijania niewinnych istot w imię wolności i tolerancji. Ta cywilizacja śmierci, doprowadziła do upadku ludzkości, ponieważ grzech przeciwko życiu, jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, Który wszystko ożywia i uświęca. Takie pojęcie wolności jest pychą przeciwko V-temu przykazaniu. Jeśli jakiś naród zabija w imię ustanowionego przez siebie prawa, to znaczy, ze sam się unicestwia. Takie społeczeństwo jest bez przyszłości, ponieważ nie może zagwarantować ani wiary, ani tradycji Ewangelii.

Spójrz Moje dziecko, jak bardzo krwawi Moje Matczyne Serce, gdy widzę, jak dokonuje się mordu na niewinnych, którzy nawet nie mogą się obronić….

Serce Matki Bożej napełniło się krwią i teraz złociste promienie zmieniły kolor na czerwony.

Twarz Matki Bożej posmutniała. Złożyła ręce do modlitwy i skłoniła głowę.

Moje dziecko, spójrz jak twoja Matka cierpi z powodu tych morderstw dokonanych każdego dnia na niewinnych. To jest ogromne cierpienie Matki. Szatan nie chce dopuścić, aby wzrastało Moje potomstwo, dlatego dokonuje zbrodni, aby je unicestwić. Gdybyście postawili na wadze z jednej strony morderstwa niewinnych, a z drugiej strony doświadczenia ludzkości z powodu katastrof, to sami musielibyście stwierdzić, ze i tak ogarnia ludzkość jeszcze wielkie Miłosierdzie Boże! Zabijanie nienarodzonych jest okrutnym grzechem przeciwko prawu stworzenia! Jest najokrutniejszym aktem przeciwko Stwórcy, Dawcy Życia!

Skoro narody i państwa ustanawiają prawo dobrowolnego zabijania, to znaczy, ze sami ustanawiają prawo samozniszczenia dla siebie.

O ludzkości, jakże mało zważasz na siebie! W zamiarze Boga człowiek miał stać ponad stworzeniem, a stał się niczym. Z PANA STAŁ SIĘ NIEWOLNIKIEM GRZECHU. STAŁ SIĘ PODOBNYM DO TYCH RZECZY, KTÓRYM SŁUŻY. ODBIERA SOBIE ŻYCIE, A ZADAJE ŚMIERĆ. Nikt nie ma wymówki, bo wszyscy zgrzeszyli. Cała ludzkość przepełniona jest fałszywym własnym sądem, zgaszonym światłem wiary. Z serc waszych uczyniliście żagiel dla wiatrów przeciwnych waszemu zbawieniu.

Pamiętajcie jednak, ze Boża Miłość nie szarzeje w codzienności. Mówcie Bogu o waszych lękach i nadziejach. Miejcie odwagę wypowiadać „tak“ i być wiernymi temu „tak“ w codzienności. Wasze fiat otwiera drogę dla działania Bożego Ducha w was. (…)

 

[169] 26 marca 2012

MATKA BOŻA: (…) Dziękuję wam i wiernym duszom Kościoła, że pamiętacie w tym dniu o cierpieniu tych najbardziej bezbronnych, [nienarodzonych,] którym nie dano okazji ani szansy, by wypowiedzieli swoje fiat. Bóg zna ich los, a także ofiarę. (…)

 

------------------------------------------
PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI PRZEZ MARYJĘ I JEZUSA :

Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

 

www.duchprawdy.com