Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi


Objawienie Maryi - Adam Człowiek, 16 czerwca 2012


KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. ADAM SKWARCZYŃSKI

___________________________________________________________

 

„Nadszedł zapowiedziany czas Tryumfu Mojego Serca, Moje kochane dzieci. Teraz Mój Syn ukazuje całemu Kościołowi, a także całemu światu, Moje Serce, w którym odnajdziecie pokój i miłość Mojego Boskiego Syna. Zapraszam was, Moje kochane dzieci, abyście wraz ze Mną podjęły się duchowej walki, która toczy się teraz. Bądźcie dziś odważnymi świadkami wiary dla Świętej Matki Kościoła, doświadczającego tak wielu ataków i zniewag.”

 

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Pozostaw wszystko Mojemu Niepokalanemu Sercu, będącemu Arką Schronienia dla wszystkich Moich dzieci, które otaczam płaszczem Mojej macierzyńskiej opieki.

        Moje kochane ziemskie dzieci, otwórzcie wasze serca na Moją Macierzyńską Miłość. Pozwólcie się prowadzić Mojemu Niepokalanemu Sercu, a Ja zaprowadzę was do Serca Mojego Boskiego Syna.

        Nadszedł zapowiedziany czas Tryumfu Mojego Serca, Moje kochane dzieci. Teraz Mój Syn ukazuje całemu Kościołowi, a także całemu światu, Moje Serce, w którym odnajdziecie pokój i miłość Mojego Boskiego Syna. Zapraszam was, Moje kochane dzieci, abyście wraz ze Mną podjęły się duchowej walki, która toczy się teraz. Bądźcie dziś odważnymi świadkami wiary dla Świętej Matki Kościoła, doświadczającego tak wielu ataków i zniewag. Wróg z całą wściekłością atakuje wszystko co pochodzi od Boga, dlatego musicie być czujni i zarazem gotowi, by z wiarą, nadzieją i ufnością bronić prawdy. Szatan jest bardzo przebiegły i pełen nienawiści, ponieważ wie, że to Niewiasta oraz Jej potomstwo zmiażdży mu głowę. Dlatego od samego początku przeciwstawia się wszystkiemu co pochodzi od Boga i atakuje wszystkich, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

        Powiedziałam wam, Moje kochane dzieci, że nigdy was nie opuszczę i zawsze będę was wspierać, abyście w tym duchowym zmaganiu mogli wytrwać do końca. Zaufajcie Mi i odnawiajcie każdego dnia ofiarowanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Podobnie jak co dzień staracie się odmawiać Mój Różaniec, tak też każdego dnia odnawiajcie wasze poświęcenie się Mnie, waszej Matce. W ten sposób będę mogła każdego z was przytulić do swojego Serca, a także przyjrzeć się troskom, kłopotom i potrzebom, z jakimi przychodzicie do Mnie.

        Rodzice, ofiarujcie Mi swe dzieci i błogosławcie im! Dzieci, polecajcie Mi swych rodziców i błogosławcie im! Dawajcie sobie przykład wzajemnej miłości i szacunku. Nie wstydźcie się tego! Błogosławcie sobie nawzajem. Małżonkowie, bądźcie doskonałym przykładem wzajemnego szacunku i zgody.

        Pamiętajcie, że od samego początku największą nienawiść szatana budzi czystość. W czasie jego buntu przeciwko Bogu prawda, że to Ja, Niepokalanie Poczęta, zawsze Dziewica i Matka Syna Bożego, zatryumfuję i odniosę zwycięstwo nad jego pychą, była dla niego wielkim upokorzeniem. Bądźcie zatem i wy sługami czystości, a gdy grzech was splami, udajcie się do źródła Miłości i Miłosierdzia Mojego Syna, aby łaska przebaczenia obmyła was w sakramencie Pokuty. Nie zwlekajcie z tym, Moje dzieci! Miejcie świadomość, że każdy grzech jest kłamstwem, jest ciemnością, jest sprzeciwem wobec woli Boga i w Jego oczach jest nieczystością – przeciwieństwem świętości.

        Moje kochane dzieci, jeśli poświęciliście się Mojemu Niepokalanemu Sercu, to miejcie na uwadze, że Bóg powołał was do wielkiej świętości – szczególnie w obecnym czasie, gdy pragnie On, aby w was, przez was i dla was okazał się zapowiedziany Tryumf Mojego Niepokalanego Serca. I właśnie dlatego proszę was, abyście każdego dnia odnawiali wasze poświęcenie Mojemu Sercu, gdyż ma ono wam nieustannie przypominać o tym wydarzeniu (Tryumfie), a jednocześnie umacniać w was świadectwo waszego powołania.

        Duch Święty, który mieszka w Moim Sercu, ukształtuje wasze serca według Serca Mojego Boskiego Syna, dokonując w was przemiany, która wam pomoże coraz skuteczniej unikać zniewolenia w sidłach ciemności. On wam ukaże wasz grzech i doprowadzi do prawdziwego nawrócenia i pojednania z Bogiem. Ta głęboka przemiana dokona się w waszych sercach, dlatego ofiarujcie Mi wasze serca, abym mogła je pielęgnować jak najczulsza z matek. Dbajcie zatem, Moje kochane dzieci, o to co wewnętrzne, co przemienia i udoskonala, a nie o to co jest zewnętrzne i co szybko przemija.

        Kocham was bardzo i cieszę się, gdy widzę was, jak razem spędzacie czas na modlitwie. Jestem wszędzie tam, gdzie jest Mój Boski Syn. Jestem tam, gdzie jest Jego Boskie Serce. Zanim objawi się w pełni Królestwo Mojego Boskiego Syna, objawia się Tryumf Mojego Niepokalanego Serca, a choć jeszcze nie jest on widoczny dla waszych oczu, to wiedzcie, że obietnica się wypełnia.

        Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego».

 

KOMENTARZ ks. Adama Skwarczyńskiego:

        To na pewno nie przypadek, że właśnie w niedzielę, przynoszącą Kościołowi lekturę przypowieści Pana Jezusa o ukrytym wzroście (na wzór zasianego ziarna) Królestwa Bożego w duszach i w świecie Matka Boża uchyla nam rąbka intrygującej nas tajemnicy. Chodzi o Tryumf Jej Niepokalanego Serca, zapowiedziany nam w Fatimie, ale przecież znany aniołom jeszcze w czasie ich próby i podziału na armię świętgo Michała oraz armię Lucyfera.

        Ponieważ Maryja jest „cała Boża” (określenie św. Maksymiliana Kolbego), Jej tryumf nie może być czym innym, niż tryumfem Boga, ten zaś dokonuje się najpierw w sercach ludzi, a dopiero potem w ich otoczeniu – w świecie. Jeśli w sercach ludzi, którzy żyją na co dzień swoim „Totus Tuus” – powstaje pytanie: czy nie było podobnie przed objawieniami fatimskimi, przynoszącymi nam zapowiedź Tryumfu? I tak, i nie. Tak, jeśli chodzi o uświęcenie i zbawienie poszczególnych ludzi od początku do końca świata. Nie, gdy ten Tryumf powiążemy z Paruzją czyli powtórnym przyjściem Chrystusa, kiedy to Tryumf ukaże się w pełni oczom wszystkich mieszkańców ziemi. W tym orędziu Maryja zapowiada Paruzję, związaną z wyjątkowym – oświecającym i przemieniającym – działaniem w duszach Ducha Świętego. Możemy się domyślić, że chodzi o tzw. „Ostrzeżenie”. Gdy po nim (i po karze, oczyszczającej ziemię) wąż starodawny zostanie wrzucony do czeluści, narody, wolne od jego zwodzenia, przylgną do Dwóch Najświętszych Serc, czerpiąc z Nich miłość, pokój, jedność, ducha współpracy we wszystkim, co dobre i piękne. I takiego właśnie, pełnego Tryumfu oczekujemy.

        Nie możemy go jednak oczekiwać w sposób bierny. Dzisiaj Matka Boża nas poucza, jak mamy troszczyć się o rozwój (wzrost) Królestwa Bożego w życiu osobistym i rodzinnym:

– mobilizuje nas do czujnej i odważnej obrony wiary i prawdy;

– oczekuje od nas czystości duszy, a więc i oczyszczania się w sakramencie Pokuty. Zalew nieczystości to tryumf szatana, nie pozwólmy mu więc zwyciężać w naszych domach, zwłaszcza przez środki przekazu;

– wskazuje proste zasady uzdrowienia atmosfery rodzinnej;

– zachęca, byśmy do codziennego Różańca dołączyli praktykę odnawiania poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu (bardzo ważną! – ułatwi ona Matce Bożej przytulenie nas do Serca, wniknięcie w nasze problemy oraz wsparcie nas w walce). Jak się wydaje, jedną z form poświęcenia może być Apel Jasnogórski, jeśli tylko poważnie i w sposób przemyślany posługujemy się słowami roty Apelu.

        Niech wszystkie dzieci, wierne swojej Matce Maryi, radują się: Tryumf Jej Niepokalanego Serca już ogarnia ich serca, zanim ukaże się w całym świecie! A jeśli ataki piekła koncentrują się właśnie na nich – to też powód do radości, gdyż potwierdzają tylko ten Tryumf w nich i w ich życiu. Szatan zostawia przecież w spokoju, a nawet wspomaga, swoje sługi.[233] 23 marca 2013

MATKA BOŻA: (…) Teraz nadszedł czas radykalnego i zdecydowanego opowiedzenia się za Prawdą lub przeciwko niej. Szatan otrzymał taką moc, że wszyscy, którzy nie są ugruntowani w Prawdzie Mojego Boskiego Syna oraz nie poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu, narażeni są na niebezpieczeństwo zwiedzenia. (…)

 

28 grudnia 2013 [279?]

MATKA BOŻA: (…) Bestia nie ma władzy nad tymi, którzy należą do Chrystusa, mojego Syna! Ona nie ma żadnej władzy nad tymi, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu. I chociaż jesteście świadkami jej bluźnierstw i nieprawości, to wy wznieście oczy ku górze i wzywajcie imienia Pana, Który przychodzi ze Swoją mocą, by pokonać jej obraz. (…)

 

13 stycznia 2014 [282?]

MATKA BOŻA: (…) Ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Zwycięstwo należy również do tych wszystkich, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu. (…)


------------------------------------------
PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI PRZEZ MARYJĘ I JEZUSA :

Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

 

www.duchprawdy.com