Adoracja Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

Adoracja Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Nawet demony wierzą, że Ja Jestem, ale nie kochają Mnie ani nie adorują. (13.08.91)

Czy wiesz, że adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny daje odpust zupełny? (po spełnieniu trzech warunków)

 

26.03.87 zeszyt 9

(...) JEZUS CHRYSTUS : Moi serafini czuwają nad tym Świętym Miejscem i adorują Mnie nieprzerwanie. Czy możesz ich słyszeć?

...Święty Świętych, Święty jest nasz Bóg Najwyższy...(...)

Wielki Tydzień, 16.04.87 zeszyt 10

Vassulo, byłem Obecny w Moim kościele. Szedłem przed Moim Krzyżem, zatrzymałem się na kilka sekund przed tobą. Córko, przez wszystkie te lata czekałem, aż będziesz w Moim, tak ukochanym kościele.

Vassula Ryden : – Panie i Zbawicielu, Ty naprawdę mnie szukałeś, znalazłeś i przyprowadziłeś do Siebie w Swoim Kościele. Mijały lata... Ty czekałeś przez lata!

JEZUS CHRYSTUS : Stałem przed Moim Krzyżem i błogosławiłem każdą osobę przychodzącą Mnie adorować.

Vassula Ryden : Dla ucałowania Krzyża przez wszystkich wiernych wystawiono Go w centrum kościoła.

10.07.87 zeszyt 14

JEZUS CHRYSTUS : Stworzenie! Moje Stworzenie! Dzisiaj negujecie Mnie, jako waszego Boga, ale jutro będziecie Mnie uwielbiać, będziecie Mnie adorować i pragnąć! Chodź, Vassulo, nie zapominaj nigdy, Kim Ja Jestem. Przylgnij do Mnie, wzywaj Mnie jak wczoraj, a przybiegnę do ciebie. Kocham cię. Uczcij Mnie, pragnąc i kochając Mnie. W takich sytuacjach większość z was zapominając o Mnie mówi, że mieli szczęście! Nie ma słowa “mieć szczęście” w Moim słowniku. To Ja wam pomagam, Stworzenia.

27.09.87 zeszyt 16

(...) Powinnaś Mnie adorować w ciszy.(...)

31.01.88 zeszyt 21

(...) MATKA NAJŚWIĘTSZA : Przyjmuj z wdzięcznością wszystko, co Bóg ci ofiarowuje. Z wdzięcznością bądź posłuszna temu, o co Bóg cię prosi. Zasłaniając teraz twe oczy, On strzeże twej duszy przed oszołomieniem wszystkimi łaskami, które na ciebie wylał. Pozwolił ci wejść do Najświętszego z Jego Przybytków, gdzie miliony serafinów otaczają Jego Tron i nieustannie Go adorują. Jedynie Jego Najświętsi Aniołowie mają prawo wchodzić do Świętej Siedziby Boga. Teraz wiesz, córko, jak wielkiej łaski ci udzielił.(...)

26.03.88 zeszyt 22

Vassula Ryden : – Mój Boże, nie mogę już oderwać oczu od Twego Boskiego Oblicza. Moje oczy zwrócone są na Ciebie w niekończących się godzinach adoracji. Mój duch nie może oderwać się od Ciebie, Umiłowany Ojcze. W każdej sekundzie na ziemi i w Niebie mój duch zanurzony jest w Tobie i przebywa z Tobą. Żyję dla Ciebie, oddycham dla Ciebie. Moją radością i moim uśmiechem jesteś Ty. Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię nieskończenie. Amen.

JEZUS CHRYSTUS : Kocham cię, duszo. Pokój niech będzie z tobą. Uwielbiaj Mnie, bądź błogosławiona. Trwaj przede Mną, swoim Bogiem, i bądź Mi radością! Tęskniłem za tym, by nadeszła ta godzina. Jakże tęskniłem za tym, by mieć cię przy Sobie! (...)

7.05.88 zeszyt 24


(...) MATKA NAJŚWIĘTSZA : Vassulo! Zawsze będę cię pocieszać, kiedy zjadliwe słowa wilków będą raniły twoją duszę. Zaspokój pragnienie Mego Syna, ugaś Jego nienasycone pragnienie Miłości. Pomódlmy się do Ojca:

Ojcze Miłosierdzia, trwam w adoracji u Twoich Stóp.

Ufam Tobie i wierzę w Ciebie. Kocham Cię nieskończenie. Amen.(...)


10.05.88 zeszyt 24

(...) JEZUS CHRYSTUS : Będziesz Mnie adorować w ciszy: Ja i ty, na uboczu, ty żyjąca dla Mnie. Ciesz się dziełami stworzonymi przeze Mnie, kochaj Mnie. Dostrzegaj Mnie w tym, co stworzyłem; kochaj Moje stworzenie.(...)

16.08.88 zeszyt 27

(...) Pieść Mnie swą miłością. Otaczaj Mnie zapachem twojej miłości, pocieszaj Mnie twoją miłością. Uwielbiaj Mnie, twego Pana, swoją miłością. Wznoś umysł do Mnie i tylko do Mnie: Ja Jestem Jeden i Jedyny liczący się. Jestem Wszystkim, Jestem Wieczny, Alfa i Omega. Jestem Tym-Który-Zbawia i waszym Stworzycielem. Jestem Świętym Świętych. Jestem Duchem Miłości, przychodź więc do Mnie. Wiem, jak jesteś krucha, przychodź do Mnie i kochaj Mnie. Będę ci zawsze przypominał, że Ja Jestem twoim Bogiem. Moja Siła podtrzyma cię w każdej twojej słabości i nędzy. Najdroższa duszo, przypomnij sobie jeszcze o jednej rzeczy, przypomnij sobie, że Ja nie potrzebuję nikogo. Wystarczam Sam Sobie dla wypełnienia Moich Dzieł, jednak lubię dzielić Moje Dzieła z Moim stworzeniem. Spójrz więc na Mnie i ciesz się, duszo, że cię wyróżniłem. Wielu chciałoby widzieć to, co ty widzisz, lecz nigdy nie widzieli; słyszeć to, co ty słyszysz, lecz nigdy nie usłyszeli; odczuwać to, co ty odczuwasz, lecz nigdy nie odczuwali. Ciesz się więc, duszo! Ciesz się! Okryj Mnie uwielbieniami, ukoronuj Mnie girlandami miłości. Otocz Mnie zapachem kadzidła, przyozdabiaj Mnie dziecięcymi słowami miłości. Błogosław Mnie, twego Pana, i adoruj Mnie, umiłowana. Zawsze będziesz ode Mnie otrzymywać Mój Chleb w obfitości, będę karmił twą duszę. Jestem twoim Zbawicielem i obiecuję ci, że zawsze będę przy tobie w ten szczególny sposób, aż do końca. Mądrość udziela swych zasobów nie tylko sprawiedliwym, lecz również niesprawiedliwym... Pójdź.

5.10.88 zeszyt 28

(...) Moja Vassulo, poprzez całe Moje Orędzie Pokoju i Miłości wzywam, wzywam was wszystkich i wołam w wielkiej agonii, abyście powrócili do Mnie i nawrócili się. Błagam na tej pustyni, lecz Mój Głos odbija się jak echo rozbrzmiewające w pustce... Gdybyście tylko Mnie usłyszeli i otwarli wasze serca, abym mógł was uzdrowić! Zstępuję na tę Wielką Pustynię w poszukiwaniu kwiatów, które Mi pozostały, lecz potykam się tylko o skały, nic tylko skały. Odwracam się we wszystkie strony z wielką nadzieją, lecz znajduję jedynie kolce i ciernie raniące Mnie oraz tych kilku, którzy Mnie kochają. Szukam miłości, lecz znajduję nienawiść. Potrzebuję pocieszenia, ale nie znajduję go wcale. Jestem spragniony współczucia, lecz spotyka Mnie jedynie szyderstwo. Nie znajduję miłości, nie znajduję nadziei ani wiary w tym pokoleniu, bo ono przestało Mnie uwielbiać. Wszystkie Moje obawy stały się rzeczywistością! O, epoko bez żadnej wiary! Bez nadziei! Bez miłości! Przestaliście Mnie adorować i Moje Święte Imię nic już dla was teraz nie znaczy! Tak, Moje Imię jest dla was bez znaczenia... Gdybyście chodzili Moimi Drogami, gdybyście słuchali Moich wezwań, nie byłoby tej pustyni. Proszę tych, którzy Mnie kochają, aby się modlili za tych swoich braci, którzy Mnie nie kochają. Nie powtarzajcie błędów popełnionych przez waszych przodków w dniu Buntu, w dniu Kuszenia na pustyni.(...)

16.11.88 zeszyt 29

(...) Powinnaś Mnie adorować, ufać Mi, wierzyć Mi całkowicie i ślepo. Takie są wymagania Mego Serca. Czcij Mnie, będąc Moim Odbiciem. Uwielbiaj Mnie, przyjmując wszystko, co ci daję. Kwiecie, żyj jedynie dla Moich spraw i dla Mojej Chwały. Przyjmuj zawsze z radością wszystko, co ci dałem.(...)

20.02.89 zeszyt 31

Pokój niech będzie z wami. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Jestem Władcą ponad wszystkim. Jestem Tym, który was stworzył. Jestem Bogiem, który nie ma równych. Jestem Świętym Świętych. Niezliczeni aniołowie wszystkich chórów upadają na twarz w Mojej Obecności, adorując Mnie bez przerwy. Z kim możecie Mnie porównać? Całe Niebo wychwala Moją Wspaniałość przez cały dzień. Panuję nad cherubinami, odziany w Majestat i Moc. Ja jestem Słowem, Prawdziwym Światłem. Jednak w całej Mojej Wszechwładzy, w całym Moim Majestacie zstępuję z powodu wielkiej litości i pochylam się, by was dosięgnąć. Przychodzę do ciebie, narodzie tak bardzo uprzywilejowany. Przychodzę do was, umiłowani. Staję przed wami boso i jak żebrak trzymam wyciągniętą do was Rękę. Żebrzę o waszą Miłość, Pokój, Jedność. Czy usłyszycie Moje Wołanie? Jestem do tego stopnia poraniony, że nie można Mnie rozpoznać. Moje Rany stale mnożą się przez krzywoprzysięstwa, nieprawość i wielkie przywiązanie do grzechu. Jak długo jeszcze Moje stworzenie będzie bezbożne i złe? Pytam tych, którzy sprzeciwiają się Moim Przykazaniom: Co zrobicie w dzień Kary? Do czyjej uciekniecie się pomocy? Gdzie zostawicie wasze bogactwa? (...)

16.05.89 zeszyt 33

- Jezus?

- Jestem. Nie zawiedź Mnie nigdy. Pragnij Mnie bardziej niż kiedykolwiek, wzrastaj w swoich doświadczeniach. Niech nauczą się Mnie kochać, Mnie, ich Boga. Niech nauczą się upadać na twarz i adorować Mnie: Mnie, ich Świętego. Co za pożytek mam z ich modlitwy samymi wargami? Potrzebuję miłości i adoracji. Módl się, umiłowana Mej Duszy, za Moich kapłanów, Moich biskupów i Moich kardynałów, by rozpoznawali Moją Wolę. Ja, Pan, potrzebuję MIŁOŚCI i ADORACJI, i JEDNOŚCI wszystkich zebranych wokół jednego Tabernakulum.(...)

Medziugorje, 24.05.89 zeszyt 33

Vassula Ryden : – Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : Jestem, umiłowana, kochaj Mnie. Moje dziecko, niech ten dzień będzie dniem radości. Rozraduj się, bo Ja, Pan, Ja-Jestem-Z-Tobą zawsze. Przyjdźcie Mnie uwielbiać, przyjdźcie odczuć Moje Najświętsze Serce. Przyjdźcie i pozostańcie zjednoczeni ze Mną, Moi mali. Błogosławię każdego z was. Miłość jest z wami, Miłość was kocha.

Vassula Ryden : To posłanie zostało dane dla małej grupy w Medziugorju. Jezus poprosił nas rano, abyśmy przyszli Go adorować. Później, około południa, kapłan ogłosił, że będzie wieczorna adoracja. Wieczorem poszliśmy do kościoła, bo Jezus nas przywołał.

3.06.89 zeszyt 33

(...) JEZUS CHRYSTUS : Nie bójcie się, umiłowani, zasieję bowiem na tej pustyni nowe ziarna Miłości i Pokoju. Ożywię Mój Ogród, aby bezbożni i złośliwi zobaczyli i dowiedzieli się, że Moja Boska Ręka spoczywa na was wszystkich. Kamienne serca zrozumieją Moje Nieskończone Miłosierdzie i to, że Ja, Święty, jestem wśród was. Podtrzymuję waszą prawicę. Odczuwajcie Moją Obecność. Nie opuszczę was, zatem nie bójcie się. Tak, wezmę każdego z was za rękę i będę was kształtował, abyście zostali nazwani dziećmi Światłości i służyli słusznej sprawie. Ja, Pan, mówiłem od początku, że pragnę, abyście byli święci, jak Ja jestem Święty. Ja jestem waszym Bogiem, a wy Moim ludem, dlatego powinniście wypełniać Moje Prawo. Moim zaś prawem jest Prawo Miłości. Nauczcie się Mnie kochać, nauczcie się Mnie adorować. Poszukuję waszych serc. Nie słuchajcie świata, słuchajcie Mego Wezwania Miłości, słuchajcie bicia Mojego Serca. Każde Jego uderzenie jest wezwaniem dla jednej duszy. Przyjdźcie do Mnie, do Moich otwartych Ramion, rzućcie się w Moje objęcia, odczuwajcie Moją Miłość do was, odczuwajcie Miłosierdzie, które okazuję wam wszystkim. Powróćcie do Mnie, a Ja was uleczę. Zachowujcie starannie Moje Słowa i wyryjcie Je w waszych sercach. Nie pozwólcie, żeby Moje Słowa były rzucane na wiatr. Przyjdźcie we Mnie utkwić oczy i nie pozwólcie, by ktokolwiek oderwał je ode Mnie. Uświadomcie sobie Łaski, które wam daję, ponieważ Ja, Pan, jestem obecny...

(…)  Bracia, wszystko, czego od was wymagam, to Miłość. Przyjdźcie Mnie adorować. Nie traćcie waszego czasu szukając Mnie tam, gdzie Mnie nie ma. Bądźcie przykładem dla Mojego stada. MIŁOŚĆ czeka na was, przyjdźcie Mnie uwielbić, przyjdźcie Mnie adorować, Mnie, waszego Boga i Króla. Wróćcie do Mnie, Moi bracia, a Ja, wasz Jezus Najświętsze Serce bijące odwieczną miłością zmiłuję się nad wami. Sprawię, że wasze grzechy pójdą w zapomnienie i nigdy nie przypomnę wam ani jednego z nich. Poszukujcie Mnie tam, gdzie dzięki Memu Miłosierdziu można Mnie jeszcze znaleźć, a przyjdę otworzyć oczy ślepych i uszy tych, których uczyniłem głuchymi.

Pozwolę wam zobaczyć Moją Światłość i usłyszycie oraz zrozumiecie Moje Słowo, abyście się nawrócili i abyście z głębi swoich serc mogli Mnie wysławiać, Mnie uwielbiać, Mnie wychwalać, Mnie, waszego Boga. Ja, Pan, kładę Moją Rękę na waszych głowach i błogosławię was wszystkich. Bądźcie jedno.

5.06.89 zeszyt 34

(...) Kwiecie należący do Mnie, uczcij Mnie okazując Mi miłość, przyjdź Mnie adorować w ciszy. Patrz na Mnie w ciszy, kochaj Mnie w ciszy. Miej Mój Pokój, córko. Wzmocnię Moje Niebieskie Dzieła nad ludzkością. Wejdź do Mego Najświętszego Serca i znajdź tam swój spoczynek. Przyjdź!

10.06.89 zeszyt 34

Vassula Ryden : – Jezus?

JEZUS CHRYSTUS : Jestem. Wierz, Vassulo, bo to są Moje Dzieła Mądrości. Bądź uważna na Mój Głos i nie niepokój się o resztę. Każdy człowiek uczestniczący w tym Dziele dzieli Mój Krzyż Pokoju i Miłości. Nie pozwól się nigdy zwieść przez mądrych. Aż do końca we Mnie pokładaj ufność. Adoruj Mnie, to bowiem stanowi Drogę wiodącą do Mnie.

19.06.89 zeszyt 34

(...) Miłość pragnie miłości. Miłość pragnie miłości. Miłość żebrze u was o powrót miłości... Nie buntujcie się przeciwko Mojemu Prawu będącemu Prawem Miłości! O umiłowani, jakże was kocham! Dlaczego tak wielu z was przestało Mnie adorować? Przypominam wam, że jestem obecny na tej Świętej Godzinie. Otoczony Moimi Serafinami i Cherubinami, stoję w milczeniu przed wami. Ja, Święty Świętych, nadałem wam to imię: UMIŁOWANI. Chociaż zgrzeszyliście przeciwko Mnie, przebaczyłem wam! Jesteście Moim potomstwem! Czy zobaczę was na Godzinie Adoracji, Moi ukochani? Czy wstaniecie, aby przyjść do Mnie, do Tego, który będzie tam, czekając na was w Swoim Tabernakulum? Przyjdźcie do Mnie... Przyjdźcie do Mnie... Nie odrzucajcie tego, co Duch wam w tych dniach ofiarowuje. Wytrwajcie w Mojej Miłości i przyjmijcie Moje Miłosierdzie. Przypomnijcie sobie, że wszystko zniknie i nic się nie ostanie, że wszystko się wyczerpie pewnego dnia, ale wasza dusza będzie istnieć na zawsze. Ja, Pan, błogosławię każdego z was i daję wam Mój Pokój, abyście umieli go dawać innym.

29.06.89 zeszyt 34

(...) Ja, Pan, dam Moim posłańcom wiedzę o Mnie. Patrzcie, dziś rozrywam łańcuchy na waszych rękach, czujcie się wolni... Jeśli pragniecie iść ze Mną i dzielić Mój Krzyż Pokoju i Miłości, przyjdźcie. Ja zatroszczę się o was, czujcie się wolni... Wiecie bardzo dobrze, że Ja Sobie Sam wystarczę, Ja jestem Najwyższym. Kocham waszą niewinność i nie pozbawię was Moich Znaków. Dam biednym i potrzebującym, aby wychwalali Moje Imię. Przyjdźcie do Mnie w czystości serca, a sprawię, że poczynicie postępy. Przyjdźcie, wychwalajcie Mnie i adorujcie Mnie, bo Ja Jestem Święty. Miłość odwiecznie was kocha. Przyjdźcie.(...)

4.07.89 zeszyt 34

(...) MATKA NAJŚWIĘTSZA : Wzywam was dziś wszystkich, by wam dodać odwagi. Nasze Wołania rozchodzą się po całym, pogrążonym w ciemnościach świecie, tym świecie rozpaczy i niepokoju, którym stała się wasza epoka. Proszę w szczególny sposób każdą duszę o rozważenie, dlaczego Jezus i Ja napominamy was na tyle różnych sposobów i w tylu różnych częściach świata, wzywając was do nawrócenia. Jesteśmy jak przerażeni Rodzice używający wszystkich sposobów, aby nawiedzić i ostrzec was, którzy jesteście Naszymi umiłowanymi dziećmi. Weźcie do serca Nasze Ostrzeżenia i Nasze Apele. Nawróćcie się, módlcie się sercem, przyjdźcie do Pana z miłością. Przyjdźcie adorować Pana.

Zaakceptujcie Miłość, jaką On wam okazuje. Rozradujcie Jego Serce i pozwólcie Mu widzieć was wszystkich biorących udział w Godzinie Adoracji. Miłość pragnie miłości. Miłość poszukuje waszych serc, przyjdźcie więc do Miłości. Przyjdźcie do Najświętszego, który błaga was o powrót miłości. Jestem waszą Najświętszą Mamą, która was kocha. Nie miejcie wątpliwości. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.(...)

9.08.89 zeszyt 35

(...) JEZUS CHRYSTUS : Czy wasze serca pragną się otworzyć i rozpoznać dziś Moje Łaski? Czy wasze stopy są gotowe iść i upaść na twarz, w godzinie Adoracji, jak pierwsi pasterze, którzy przyszli Mnie adorować i uwielbiać po Moim Narodzeniu? Czy jesteście gotowi uwielbić Mnie teraz waszym sercem i ukazać Mojej trzodzie waszą miłość i wierność wobec Mnie? Nie uważacie się za umarłych, lecz za żyjących, dlaczego więc nie słyszę żadnego, dochodzącego od was dźwięku? Jak to się dzieje, że nie słyszę żadnego błogosławieństwa? (...)

23.08.89 zeszyt 35

(...) Ja, Najwyższy, nigdy cię nie opuszczę, chociaż wiem, że jesteś niczym. Rozumiesz, jak cię pragnę? Pozostań niczym, a zamieszkasz we Mnie. Bądź miła i posłuszna wobec Mnie, twojego Boga, otoczonego tysiącami miriad aniołów z wszystkich zastępów. Odczuj Moją Świętość, odczuj Moją Boskość. Niech twoje oczy patrzą na Mnie, na Moje Najświętsze Serce. Bądź Moim kwiatem. Zbliż się, spuść oczy, gdy cię błogosławię. Czy chcesz to uczynić teraz? Przyjmij tę drogę, którą wybrałem dla ciebie. Trwaj w prostocie serca, bo to Mi się podoba. Proś Mnie o Mądrość, a Ja pomnożę Ją w tobie. Proś o Rozeznanie, a wyleję Je na ciebie. Proś o te rzeczy, gdy Mnie adorujesz. Pójdź, doceń wszystko, czego nauczyłaś się ode Mnie. Ja jestem twoim Mistrzem, twoim Nauczycielem. Otrzymujesz wiedzę z Ust Mądrości. Widzisz, Moja Vassulo, czy wiesz czym cię karmię? DUCHOWOŚCIĄ, Moim Owocem, Moim Owocem z Drzewa Życia.

Vassula Ryden : – Mój Jahwe jest dla mnie Dobry, Jego Miłość trwa na wieki, Jego Wierność rozciąga się z pokolenia na pokolenie. On wydobył mnie z otchłani i uleczył. On postawił moje stopy na skale i podtrzymuje me kroki. Jakie cuda uczyniłeś dla nas, mój Panie!

29.08.89 zeszyt 35

(...) JEZUS CHRYSTUS : Zostaniecie nakarmieni bezpośrednio przeze Mnie, bo pragnę nadal pomnażać Mój Chleb i nie pozostawić nikogo głodnym. Biada tym, którzy próbują przeszkodzić Moim dzieciom przychodzić do Mnie w tym czasie Łaski! Zatem wy, którzy jeszcze wątpicie, nie otwierajcie waszego rozumu, lecz wasze serca. Moje pouczenia są zdrowe i niosą zbawienie. Nie bójcie się, wierzcie w prostocie serca, nie sądźcie ani nie przeklinajcie Moich aniołów wysłanych przeze Mnie z Moim Duchem. Nawet “gdy archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: 'Pan niech cię skarci!'“ We Mnie pokładajcie ufność, miejcie Wiarę i kochajcie Mnie. Żyjcie w świętości, bo Ja jestem Święty. Pośćcie i wynagradzajcie. Nawracajcie się i codziennie ponawiajcie akt całkowitego oddania Mi siebie. Oddajcie się w Moje Ręce, a Ja uczynię z was żywe kolumny światła. Módlcie się bez przerwy, módlcie się sercem. Przyjmujcie Mnie w czystości, a wyleję na was Moje Łaski. Przyjdźcie w godzinie Adoracji i adorujcie Mnie. Spowiadajcie się z waszych tak licznych grzechów. Zróbcie przyjemność Mnie, waszemu Bogu, i chodźcie ze Mną. Podążajcie za Moimi wskazaniami i nie rozglądajcie się ani na lewo, ani na prawo. Bądźcie doskonali! Bądźcie Moim Niebem! O, stworzenie! Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo Ja, wasz Bóg, kocham was, nie wahalibyście się iść za Mną, Moimi śladami! Dlaczego gdzie indziej szukacie pocieszenia? Moje Najświętsze Serce to balsam dla waszych ran. Moje Najświętsze Serce jest waszym Mieszkaniem. Moje Oczy patrzą na was wszystkich.(...)

5.09.89 zeszyt 36

(...) Wszystko, co masz do zrobienia, to kochać Mnie, adorować Mnie i pozwolić Mi na posługiwanie się twoją ręką. Pragnę, abyś była Moim Echem.(...)

6.09.89 zeszyt 36

(...) Córko, kochaj Mnie, adoruj, sprawiaj Mi przyjemność. Miłość cię kocha. Błogosławię cię, Moje dziecko.(...)

Święto Podwyższenia Krzyża, 14.09.89 zeszyt 36

Vassulo, módl się więcej. Nigdy nie wątp w Moją Miłość. Zawsze szanuj Moje Prawo. Zrób miejsce Mojej Matce, weź Ją w swoje ramiona. Będę czekał na ciebie w Domu Mojej Matki, w Komnacie Tej, która Mnie poczęła. Pracuj dla Mnie z wielką żarliwością ducha, trudząc się nieprzerwanie. Pracuj z miłością dla Miłości. Adoruj Mnie, swego Boga, i pozwól Mi wychowywać cię, nawet jeśli to oznacza przejście przez cierpienie. Powierzam ci Moją Mękę. Twoje wargi powinny odtąd wypowiadać jedynie to, co święte i prawe. Z miłości do Mnie ozdabiaj Mnie, umiłowana, słowami płynącymi z serca; ozdabiaj Mój Krzyż wieńcami miłości; ozdabiaj Mój Krzyż każdą kroplą swojej miłości. Staraj się Mi teraz przypodobać.(...)

28.09.89 zeszyt 36

Vassula Ryden : - Mój Panie, to nie jest takie łatwe zrozumieć Twoje myśli. Pragnę być miła w Twoich Oczach. Czasem czuję, że się przede mną chowasz. Czy to wina moich grzechów, że się ukrywasz?

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, Moja miłość do ciebie nigdy się nie wyczerpie. Módl się więcej. Pozwól Mi przypomnieć ci, abyś czasem odmawiała modlitwy dane ci przeze Mnie. Odmawiaj Psalm, który dla ciebie wybrałem. Pozwól Mi posługiwać się tobą od czasu do czasu, wtedy gdy Ja tego pragnę. Pozwól Mi w swobodny sposób panować nad tobą. Nie bój się, uzależnij się całkowicie ode Mnie. Uformowałem cię, abyś była ze Mną i z nikim innym. Zawsze będę niszczył wszystkich Moich rywali zbliżających się do ciebie. Nie pozwolę im nigdy rozpraszać cię i odwracać twego ducha ode Mnie. Odtąd jesteś na zawsze Moja. Przyjdź do Mnie i adoruj Mnie w ciszy. Uzależnij się teraz całkowicie ode Mnie, to Mnie raduje. Uzależnij się ode Mnie tak, jak cię tego nauczyłem. Medytuj w ciszy, pragnij Mnie, to Mi się podoba! Pragnij Mnie, nieustannie bądź spragniona Mnie, swego Boga. Przestań zadawać sobie przez cały czas pytania, czyż nie jestem Panem Panów? Nigdy nie wątp w Moje Dzieła. Znam twoją zdolność, zatem kochaj Mnie bez ograniczeń, ofiarowując się dobrowolnie za innych. Pozostań Mi wierna. Mój Duch jest nad tobą i zawsze cię prowadzi. Mów do Mnie, dlaczego Mnie zaniedbujesz? Czy twoje kłopoty są ważniejsze niż Moja Obecność? Wesprzyj się na Mnie, ofiarowuję ci miliony razy Moje Ramię, abyś się wsparła. Pójdź, chcę widzieć twoją twarz podniesioną i rozpromienioną radością. Popatrz, co ci dałem! Bądź jak słonecznik, zwracaj twarz w Moją stronę i chodź za Moim Światłem. Ja nie ukrywam przed tobą Mego Oblicza! Kwiecie! Gdybyś tylko przestała pochylać głowę i podnosiła ją, ażeby popatrzeć na Mnie, opuściłyby cię wszystkie kłopoty. Miej ufność we Mnie. Ofiaruj Mi wszystko, a Ja ci pomogę. Pójdź, żadne ofiary nie będą daremne. Twój Jezus kocha cię... Czy nie masz Mi nic do powiedzenia?

Vassula Ryden : – Ależ tak, mój Panie, chcę Ci powiedzieć, że jesteś obecny w moim duchu dniem i nocą. Rozmyślam o Tobie przez całą noc. Zaczynam mój dzień mając Cię w umyśle i kończę go, pamiętając o Tobie. Moja dusza przylgnęła do Ciebie.(...)

2.10.89 zeszyt 37

(...) JEZUS CHRYSTUS : Stworzenie! Duszo! Ty, który Mnie czytasz, który Mnie słuchasz, uwielbiaj Mnie, wychwalaj Mnie, uwielbiaj Mnie od rana do wieczora. Uwielbiaj Mnie i wychwalaj bez przerwy. Wynagradzaj za tych, którzy nigdy Mnie nie sławią ani Mnie nie uwielbiają. Błogosław Mnie, adoruj Mnie, pragnij Mnie. Czy nikt nie powiedział ci o Pieśni trzech młodzieńców? Zatem dowiedz się i ogłoś to wszystkim narodom: Duch Prawdy jest z wami wszystkimi, Moje małe dzieci. Przypominam wam, że jestem Bogiem, którego przychodzicie spotykać i prosić. Czuję, gdy przychodzicie do Mnie modląc się jedynie wargami, bo jestem Bogiem Żyjącym. Chcę, abyście Mnie pragnęli... Pragnijcie Mnie, pragnijcie Mnie, bądźcie Mnie spragnieni. Szukajcie Mnie gorliwie, nie pragnijcie niczego innego jak tylko Mnie. Pragnijcie trwać w nieustannej więzi ze Mną, pragnijcie Mi się podobać, pragnijcie Mnie odczuwać i Mnie słyszeć, pragnijcie Mojej Obecności. Nie pozwólcie, aby cokolwiek na świecie was zwiodło. Jeśli świat was nienawidzi, przypomnijcie sobie, że Mnie znienawidził przed wami. Postawcie Mnie na pierwszym miejscu, nie rańcie Mego Najświętszego Serca lekceważąc Mnie. Blisko Mnie odczujecie Moją Miłość, Mój Pokój i tę Niebiańską harmonię, w której żyję z Aniołami, a która może stać się też waszym udziałem, jeśli zbliżycie się do Mnie. Kocham was wszystkich miłością odwieczną, miłością, której nie potraficie zrozumieć na ziemi. Przyjdźcie, a Ja pokażę wam jeśli to przyjmiecie co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto żyje w miłości, żyje we Mnie, waszym Bogu, a Ja żyję w nim. Przebudźcie się ze snu, wyjdźcie z waszego letargu, nie oszukujcie samych siebie mówiąc: “Ależ ja kocham Pana i On wie o tym. Zawsze Go kochałem i moje sumienie jest czyste.” Dziś, wzywam was, abyście powrócili do Mnie. Jeśli spytacie Mnie: “Ale w jaki sposób powinniśmy wrócić?” odpowiem wam: Nawracając się. Jeśli powiecie: “Przecież jesteśmy nawróceni, jakże więc mamy się nawracać?” wtedy powiem wam: Pragnąc Mnie, poprzez pragnienie Mnie. Szukajcie Mnie, Świętego Świętych, przyjdźcie Mnie adorować. Niech będę waszym jedynym dążeniem, Ja, wasz Święty! Niech wasze oczy rozpłyną się we łzach miłości w Mojej Obecności! Bądźcie czujni, bądźcie czujni! Gdybyście wiedzieli, jak bardzo zatrważająca jest nieznajomość przyczyn waszych grzechów, nieodczuwanie waszych grzechów i utrata rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe! Bądźcie odporni na taktykę demona; bądźcie czujni, proście Mnie ciągle, módlcie się nieustannie. Dzięki nieprzerwanej modlitwie, modlitwie płynącej z serca, pozwólcie Mi odczuwać, że stale Mnie pragniecie. Takie jest Życzenie Boga, Moi umiłowani. Jeśli pragniecie wzrastać w Mojej Miłości, wyjdźcie z letargu i porzućcie modlitwy wypowiadane jedynie wargami. Pragnąć Mnie, Mnie, waszego Pana to znaczy trwać na nieustannej modlitwie. Spróbujcie zrozumieć Moje orędzie. Pragnijcie Mnie z radością, pragnijcie Mnie sercem, a nie waszymi wargami. Pozwólcie Mi usłyszeć wasze wołanie: Abba! Powróćcie do Mnie jak małe dzieci, powróćcie do Mnie i szukajcie Mnie swoim sercem. Przyjdźcie do Mnie oddać Mi swoje serca. Pobożność upiększy wasze dusze. Nie oddalajcie się od Prawdy, bo Prawda jest Miłością. Przyjdźcie więc do Mnie pełni miłości, czerpiąc z Mojego Serca. Trwajcie w Prawdzie, żyjcie w Prawdzie, pragnąc Mnie nieustannie. Czyńcie to wszystko, abyście mogli żyć.(...)

12.10.89 zeszyt 37

Vassula Ryden : – Panie, dziękuję Ci za to, że mnie ocaliłeś. Kocham Cię i uwielbiam jedynie Ciebie, mój Boże.

JEZUS CHRYSTUS : Ach! Pozwól Mi często to słyszeć. Niech mówi do Mnie twoje serce. Przyjdź rozmyślać o Mnie. Rozmyślaj o Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Przyjdź w kontemplacyjnej adoracji, to bowiem Mi się podoba. Ja i ty, ty i Ja, twarzą w twarz w zupełnej ciszy. Ja ujawniający ci Moje Piękno i ty uwielbiająca Mnie. Wiedz, że Moje Serce tęskni za każdą duszą. Doprowadziłem cię do Mnie, ale ile innych dusz muszę jeszcze przyprowadzić! Przyjdź wypocząć w Moim Sercu i pozwól Mi wypocząć w twoim. Miłość kocha cię.

Vassula Ryden : – Panie! Jak Cię kocham! Jak Cię pragnę! Jak jestem spragniona Ciebie! Jak Cię potrzebuję!

JEZUS CHRYSTUS : W końcu wolna!

3.11.89 zeszyt 38

Vassula Ryden : – Włączmy się do procesji Twoich Aniołów, otaczających Ciebie, mój Boże, bo Ty jesteś Jedyny w Najświętszej Trójcy. Jakże oni uwielbiają Cię bez przerwy i śpiewają hymny. Chodźmy i my rozgłaszać Twoje cuda wokół jednego Jedynego Tabernakulum. Kocham Twój Dom, mój Panie. Pośpiesz się, by zjednoczyć nas wszystkich w Twoim Domu. Niech Twoi Aniołowie i Święci będą dla nas przykładem. Uczmy się od Nich, jak Cię adorować wokół Jedynego Tabernakulum.(...)

6.12.89 zeszyt 39

(...) JEZUS CHRYSTUS : Moja Vassulo, posłuszeństwo wobec Mnie, twojego Boga, stoi przed posłuszeństwem ludziom. Rozmyślaj nad tymi słowami.

Vassula Ryden : – Panie, dziś było mi trudno się skoncentrować.

JEZUS CHRYSTUS : Wznieś twoją duszę do Mnie, pomniejszając swoje zewnętrzne zainteresowania. Skup się i odczuj Moją Obecność. Niech twoja dusza wznosi się od medytacji do kontemplacji. Dosięgnij Mnie, twego Boga, w ciszy, przyjdź do Mnie w kontemplacyjnej adoracji. Widzisz? Teraz, odmów Różaniec. Moja Matka i Ja słuchamy cię.(...)

14.12.89 zeszyt 39

Uwielbiaj Mnie, kochając Mnie i adorując Mnie, twojego Boga. Widzisz? Teraz wiesz, co to znaczy być w Bogu i żyć we Mnie. Ja jestem twoim Umiłowanym Ojcem strzegącym ciebie, przytulonej do Mojej Piersi. Jak matka czuwa nad małym dzieckiem przy piersi, karmiąc je i grzejąc, tak też Ja postępuję z tobą. Karmię cię i pocieszam. Nie musisz się niepokoić, bo źródło twojego życia wypływa bezpośrednio ze Mnie. Nie musisz się bać, bo ogarnięta Moją Miłością pozostajesz w Moich Ramionach. Ja jestem twoim Obrońcą i będąc blisko Mnie jesteś bezpieczna. Ja, Pan, dałem ci wzrost tak samo, jak zapewnia go matka dobrze opiekująca się swym małym dzieckiem. Umiłowana, ze Mnie wypływa Źródło Życia. Bądź błogosławiona.

9.02.90 zeszyt 40

(...) Następnie chcę, abyście nauczyli się Mnie adorować i pamiętać nieustannie o Mojej Obecności. Moja Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze przypominać sobie, że NIGDY nie jesteście sami. Ja jestem zawsze z wami.(...)

5.03.90 zeszyt 41

(...) MATKA NAJŚWIĘTSZA : Wylewam na was łaski, aby was zachęcić. Bądźcie błogosławieni i podejdźcie bliżej Krzyża, do Stóp Jezusa, jak Ja uczyniłam to wraz z Janem i świętymi niewiastami. Przyjdźcie Go adorować, przyjdźcie Go adorować, niech będzie nad wami Duch Świętości teraz i na wieki. Ja, wasza Najświętsza Mama, błogosławię was i wasze rodziny.

Wielki Piątek, 13.04.90 zeszyt 42

(...) JEZUS CHRYSTUS : Zawsze wiedziałem, że jesteś słaba i właśnie dlatego cię wybrałem. Słabość Mnie pociąga. Moja Moc osiąga szczyt w słabości. Zawsze będziesz spotykać się z doświadczeniami, lecz one będą dla twojego wzrostu. Pragnę, abyś była silna. Pragnę, abyś była zdolna roztropnie stawiać czoła trudnościom. Chcę, abyś Mnie uwielbiała. Moja Vassulo, nie pozwól, aby wąż cię skusił. On krąży blisko ciebie i próbuje rozpaczliwie doprowadzić cię do upadku. Bądź zawsze czujna. Jestem z tobą i powstrzymam cię przed upadkiem. Módl się nieustannie, aby kusiciel nie miał okazji zbliżyć się do ciebie. Oto Moja rada: módl się, módl się, módl się i pamiętaj zawsze o Mojej Obecności. Pość, spowiadaj się, adoruj Mnie, spożywaj Mnie i pij Mnie. Wynagradzaj za zło miłością i raduj się wszystkim, co ci daję. Ach! Vassulo!... Bądź Moją rozkoszą, pozostając mała.(...)

22.04.90 zeszyt 42

(...) MATKA NAJŚWIĘTSZA : Dziś zapraszam was wszystkich do gorącej modlitwy o odnowę Kościoła, o drugie Przyjście Pana, o drugą Pięćdziesiątnicę. To dlatego Jezus i Ja przychodzimy dziś do różnych krajów, aby was wszystkich na to Przyjście przygotować. Módlcie się i prowadźcie życie pełne adoracji. Módlcie się o nawrócenie dusz, aby każdy mógł być gotowy na Powrót Pana.(...)

19.06.90 zeszyt 43

(...) JEZUS CHRYSTUS : Módl się, aby mogli zrozumieć, że to, czego Ja pragnę od tych wykształconych ludzi, to adoracja. Pragnę, by przyszli oddać Mi pokłon jak pierwsi pasterze i królowie.(...)

6.07.90 zeszyt 43

(...) Zaprawdę powiadam wam, że przez jamy, w których żyją szakale, przejdzie wkrótce wielka, nieskalana droga, która zostanie nazwana Drogą Świętą. Nie przejdzie po niej nieczysty, natomiast żyjący będą po niej chodzić oni bowiem potrafią Mnie adorować i zegną kolana mówiąc Mi: Amen... Amen... (...)

Rodos, 5 - 29.08.90 zeszyt 45

(...)Vassula Ryden : – Panie, postępuj zgodnie z moją zdolnością!

JEZUS CHRYSTUS : Zapominasz o Mojej Zdolności, która może dopełnić twoją zdolność. Pójdź... Rozdzielaj Moje Dzieło, aby zdobyć dusze. Czy rozumiesz Moje pragnienie? Pragnę dusz, pragnę waszej świętości, pragnę waszego pojednania. Pragnę, Moje drogie dzieci, wszystkiego, co jest Mną i co jest Moim odbiciem. Jestem spragniony przywrócenia wam przebóstwienia. Pragnę powrotu miłości. Pragnę odnowienia waszego pierwotnego źródła i przymierza z Moim Świętym Imieniem, waszego pierwotnego źródła, tryskającego Moją Wzniosłą Miłością. Jestem spragniony adoracji. Popatrzcie, czym staliście się i co zrobiliście!(...)


21.09.90 zeszyt 46

Vassula Ryden : – Mój umiłowany Jahwe, ofiaruj nam raz jeszcze przebóstwienie. Odnów nas. Ukształtuj nas na Twój Boski Obraz, ten Święty Obraz, który utraciliśmy.

JAHWE : Moja Vassulo, wysłucham twego błagania i jak zlałem na ciebie Moje Błogosławieństwa, tak okryję tę ziemię wspaniałymi szatami, przyoblekając ją chwalebną doskonałością i sprawiając, że jej lud upadnie na twarz, adorując Mnie. Najpierw jednak muszę spuścić na to pokolenie Mój Oczyszczający Ogień. Muszę zstąpić, żeby usunąć z legowisk lisy, pustoszące każdą nową winnicę.(...)

27.11.90 zeszyt 47

(...) JEZUS CHRYSTUS : Gdy nie odbijasz Mojego Boskiego Majestatu i Mojego Boskiego Piękna poprzez czystość swej duszy, wówczas brakuje ci wspaniałości i piękna. To zaś, Moje dziecko, może się ujawniać tylko wtedy, gdy Mnie naśladujesz. Naśladowanie Mnie leży w twojej mocy. Zatem zbliż się do Mnie, Moje dziecko, ofiaruj Mi swoją wolę, a Ja nie będę zwlekał. Pobiegnę do ciebie z więzami miłości, aby połączyć cię ze Mną i nauczyć cię, jak Mnie wychwalać i jak adorować Mnie dniem i nocą. Nauczę cię hymnów Moich aniołów. Ukażę ci Moją Chwałę i Siłę. Nauczę cię, jak przylgnąć do Życia. Nauczę cię, jak upaść przede Mną na twarz i jak Mnie adorować. Zatem zbliż się do Mnie, a Ja będę czuwał nad twoją duszą.(...)

6.01.91 zeszyt 48

(...) Vassula Ryden : Później zachwycałam się, oglądając wszystkie freski i ikony ozdabiające cerkiew. Pomyślałam: “O! Jakie to piękne! Popatrz na całą tę wielką Świętą Rodzinę, której częścią staniemy się kiedyś: aniołowie, święci, nasza Najświętsza Matka i Przenajświętsza Trójca. Jaka cudowna Święta Rodzina!” I moja dusza tęskniła, aby być z Nimi, należeć do tej Rodziny i nieustannie adorować Najświętszą Trójcę.

– O, mój Boże! Pozwól mi należeć do tej Niebieskiej Rodziny! Wy też, Święci Aniołowie, módlcie się za mną, módlcie się za mną, abym pewnego dnia była w Niebie i abym zjednoczyła się z wami i ze Świętymi w nieustannej adoracji dla Najświętszego. Módlcie się za mną, Święci Najwyższego, abym nauczyła się doskonale kochać Boga.(...)


8.01.91 zeszyt 48

(...) MATKA NAJŚWIĘTSZA : O, dzieci! Zwracam się do was z apelem. Moje Wołania są skierowane do wszystkich narodów.

Umarli nie mogą ani usłyszeć, ani wychwalać Pana, ale wy, którzy jesteście uważni na Moje apele, wychwalajcie Pana, uwielbiajcie Pana waszą miłością, waszą wiarą, waszą nadzieją.

Niebo należy do ciebie, Moje dziecko, błagam cię więc, ciebie, który masz usta, mów do Pana i błogosław Go. Ty, który masz oczy, spójrz na Jego Piękno, poświęć więcej czasu na kontemplowanie Jego Ran, tych Ran, które zostały Mu zadane dla twojego zbawienia. Ty, który masz uszy, posłuchaj Naszych błagań. Ty, który masz serce, kochaj Pana, adoruj Go i oddaj Mu swoje serce.(...)

7.02.91 zeszyt 49

(...) JEZUS CHRYSTUS : Jeśli jestem, jak to mówicie, “Świętym Świętych”, to gdzież podziała się w takim razie cześć, którą winniście Mi okazywać? Jeśli rzeczywiście uważacie Mnie za waszego Mistrza, to gdzie jest należny Mi szacunek? Jeśli jestem waszym Bogiem, to gdzie podziało się kadzidło, gdzież adoracja dla Mnie? Gdzież należny Mi kult? (...)

14.04.91 zeszyt 51

(...) Błogosławieni ci, którzy strzegą Świętości Mojego Imienia. Kiedy będą wzywać i prosić w Moje Imię, wysłucham ich. Błogosławieni mali, którzy Mnie wychwalają i adorują: uczynię w nich wielkie rzeczy.(...)

12.07.91 zeszyt 52

(...) Wyzwolę wiele dusz. Ja, twój Odkupiciel, wskrzeszę wiele serc, aby Mnie adorowały. Módl się bez przerwy, rozmawiaj ze Mną. Błogosław Mnie często za wszystko, co ci daję. Będziesz ciągle poddawana doświadczeniu; to będzie, Moja umiłowana, dla twojego wzrostu. Chcę wzbudzić w tobie pragnienie Mnie i sprawić, że będziesz Mnie pragnąć i... ach! Czegóż nie zrobiłbym dla twojej duszy, aby ją udoskonalić. Gdybym dla udoskonalenia twojej duszy musiał dać ci do zniesienia sto razów chłosty, tak, że prawie byś umarła, zrobiłbym to bez najmniejszego wahania, aby cię zbawić.

Vassula Ryden : – Panie, to mogłoby sprawić, że dusza wszystko odrzuci.

JEZUS CHRYSTUS : – Wątpisz w Moją Mądrość?

Vassula Ryden : – Nie, ale może niektóre dusze nie byłyby zdolne zgodzić się na to.

JEZUS CHRYSTUS : – Znam zdolność każdej duszy, zatem ufaj Mi.(...)

2.08.91 zeszyt 53

(...) Kochaj Mnie, adoruj Mnie i módl się.(...)

12.08.91 zeszyt 53

Vassula Ryden : – Mój Pan i Bóg?

JEZUS CHRYSTUS : Ja Jestem. Będę przemawiać w całkowicie wolny sposób do Moich baranków. Wszystko, czego od was żądam, to miłość. Kochajcie Mnie bezgranicznie. Ja jestem Źródłem Wzniosłej Miłości. Przyjdźcie do Mnie zaczerpnąć ze Mnie i napełnić serca, by móc dawać tę miłość innym. Dokądkolwiek byście poszli, tam jestem obecny. Nie zapominajcie zatem nigdy, że tam, gdzie się znajdujecie, Ja Jestem. Ja, Pan, błogosławię was. Troszczcie się o waszych braci i siostry, przyprowadźcie ich do Mnie. Ukażcie im Moje Święte Oblicze. Moje małe dzieci, stworzyłem was z Miłości, abyście Mnie kochały, pocieszały, uwielbiały.

Pragniecie Mnie otoczyć chwałą? Zatem kochajcie Mnie i adorujcie. Bramą Niebios są modlitwy, które kierujecie do Mnie. Pragnę modlitw waszych serc. Mówię wam: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Pamiętajcie, że Serce waszej Matki i Moje zjednoczone są w Miłości. Także ty, którego kocha Moje Serce, przyjdź do Nas Dwojga. Zapewnię ci odpoczynek w Moim Najświętszym Sercu, a w Sercu twojej Matki doznasz opieki. Ja jestem Zmartwychwstaniem i jak was wskrzesiłem, tak wskrzeszę jeszcze wielu. Ja jestem Miłosierdziem. Ze względu na to Moje Nieskończone Miłosierdzie, pozwalam dotykać Mego Serca. Miłość-i-Miłosierdzie znajduje się teraz u samych waszych drzwi!

13.08.91 zeszyt 53

(...) JAHWE : Mój kwiecie, Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Najmiłosierniejszy. Ja jestem Nieskończonym Oceanem Miłosierdzia, Współczucia i Czułości. Dałem wam Moje Prawo. Nie wystarczy jednak mówić, że znacie Moje Prawo, powinniście Nim żyć. Nie wystarczy też mówić, iż wierzycie, że Ja Jestem. Pragnę, abyście Mnie kochali i czcili Mnie. Nawet demony wierzą, że Ja Jestem, ale nie kochają Mnie ani nie adorują. One słyszą Mój Głos, ale Mnie nie kochają. Bądźcie Mi wierni. Wy, którzy jesteście Moim potomstwem, przyjdźcie do Mnie, waszego Abba, i pocieszcie Mnie. Ja-Jestem-zmęczony, tymczasem wy stanowicie tylko małą resztę, która może Mnie pocieszyć. Jesteście najmniejszą cząstką stada i Moje Oczy spoczywają na was. Ze Swego Tronu wasz Abba mówi wam: Kocham was wszystkich miłością wieczną. Bądźcie błogosławieni.(...)

13.11.91 zeszyt 56

Vassula Ryden : Jahwe, kocham Cię. Jahwe, adoruję Cię. Jahwe, moja Niebieska Miłości, wiem, że jesteś ze mną. Jahwe, mój Ojcze, mój Abba, powiedz Twemu tak Umiłowanemu Synowi, że moje serce żyje tylko dla Niego; powiedz Mu, że jest Powietrzem, którym oddycham, że jest moim Życiem. Powiedz Mu, że ze względu na miłość do Niego, mój głos będzie brzmiał tak głośno, jak zdołam, aby ogłosić Jego pragnienia i Żarliwą Miłość do nas. Powiedz Mu, Ojcze, że nic ani nikt nie ugasi nigdy tej miłości, którą do Niego żywię. Powiedz Mu, że jest moim Uśmiechem, moją Radością i moją Nadzieją. Powiedz mojemu Odkupicielowi, jak tęsknię za Nim i jak, we dnie i w nocy, umieram z miłości do Niego.

JAHWE : Córko, umiłowana Mojej Duszy, nie wiedziałaś tego? Nie wiedziałaś, jak bardzo Mój Duch spoczywa na Nicości? Nie słyszałaś, jak raduję się, objawiając całe Moje Oblicze dzieciom? Nie czytałaś: “Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali”?

- Twoja Radość to twój Stworzyciel,

- Twoja Miłość to twój Pomazaniec,

- Twoja Pochodnia to Mój Święty Duch. (...)

26.01.92 zeszyt 57

Fragment modlitwy podyktowanej przez Jezusa Vassuli :

(...) Ja, Vassula, będę adorować Twoje Najświętsze Serce w głębi mego serca. Obiecuję służyć Twojemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż dawniej. Jestem słaba, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzyma. Nie pozwól mi stracić Cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Ja, Vassula, będę szukać wyłącznie Twojego Najświętszego Serca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.(...)

4.03.92 zeszyt 58

(...) JEZUS CHRYSTUS : Musisz złagodzić Sprawiedliwość Ojca, adorując Mnie, modląc się, czyniąc pokutę, podejmując ofiary, poszcząc i umniejszając się. Nie masz żadnych zasług, lecz do Ojca może dojść twoje pokorne błaganie.(...)

23.08.92 zeszyt 61

(...) Czy nie czytałaś: “Z braku rządów naród upada”? Usta zdeprawowanych nie przynoszą żadnej mądrości. Ci jednak, którzy psują, zostaną ujawnieni. Nic nie ukryje się przed Moimi Oczami. Ale w tych dniach Miłosierdzia Moja Ręka wyciąga się ku tym wszystkim, którzy wołają w skrusze i zostaną ocaleni. Miłość jest przy tobie, Moja wierna mała przyjaciółko. Amen błogosławi cię. Pójdź Mnie adorować. Ja Jestem.

9.10.92 zeszyt 62

(...) “Troszczycie się i niepokoicie o wiele rzeczy, których Ja nie potrzebuję! W rzeczywistości potrzebuję dziś tylko jednego:

rozmowy serca z sercem,

modlitwy, która trwa nieustannie,

adoracji u Moich Stóp.

Zjednoczcie wasze serce z Moim. To jest najlepsza cząstka...” (...)


21.10.92 zeszyt 63

(...) Pragnę doprowadzić naród po narodzie do życia w Moim cieniu i do wiary, że Ojciec Mnie posłał. Tak, nadejdzie dzień, kiedy wszyscy rządzący ziemią, władcy i dowódcy, ludzie bogaci i wpływowi, cała ludzkość, uznają Mnie za Chrystusa, Syna Boga Żywego. I zewsząd ludzie podniosą z szacunkiem ręce w modlitwie i adoracji: wszyscy jednym głosem i jednym sercem. Dlatego potrzebuję dusz-ofiar, dlatego potrzebuję współpracowników. Nie lękaj się ludzi, Moje Oczy czuwają nad tobą.(...)


19.11.92 zeszyt 63

(...) W każdej minucie twego życia! W każdej minucie twego życia bądź ze Mną! Na modlitwie, w czasie dyktowania, na medytacji, przyjmując Mnie w Świętej Eucharystii, w godzinach adoracji, udowodnij Mi swoją miłość! Udowodnij twe pragnienie Mnie, udowodnij twoją wierność, pozostając zjednoczona w miłości z Moim Sercem. Bądź stała, ufaj Mojej Sile i oczekuj zawsze niecierpliwie spotkania ze Mną. Ach! Mała, czy nie zrozumiałaś? Czy nie zauważyłaś ogromu Miłości, którą mam do ciebie, i Mojej przyjaźni? A teraz, kiedy jesteś tu jeszcze, połącz swe modlitwy z modlitwami świętych i pamiętaj, że wiem doskonale o tym, co masz w swoim sercu. Znam twoje potrzeby, wszystko! (...)

18.01.93 zeszyt 64

(...) «...Wesel się więc i raduj, bo tobie z kolei przekażę Mój Kielich... Pragnę doprowadzić naród po narodzie do życia w Moim cieniu i do wiary, że Ojciec Mnie posłał. Tak, nadejdzie dzień, kiedy wszyscy rządzący ziemią, władcy i dowódcy, ludzie bogaci i wpływowi, cała ludzkość, uznają Mnie za Chrystusa, Syna Boga Żywego. I zewsząd ludzie podniosą z szacunkiem ręce w modlitwie i adoracji: wszyscy jednym głosem i jednym sercem.»(...)

19.05.93 zeszyt 66

(...) To, o co cię proszę, to tak niewiele... Naucz się ode Mnie, naucz się Mojej Cierpliwości i Mojej Wyrozumiałości i zrozum, co Ja muszę znosić przy tobie.

Vassula Ryden : Zaraz po tych słowach, które zostały mi dane około północy, Jezus poprosił mnie, abym czuwała przez półtorej godziny, towarzysząc Mu i adorując Go. Widziałam Miłość i Prawość, które pochyliły się z nieba, aby mnie objąć... a Małżonek całej ludzkości cieszył się, że jest kochany, i przedłużał Swą wizytę. A ja, w mojej nędzy, jeszcze raz otrzymałam zapewnienie Miłości Wiernej i Wiecznej.

20.05.93 zeszyt 66

(...) JEZUS CHRYSTUS : Posłuchaj Mojego Serca i uświadom sobie, dlaczego wylewam Łzy. Czy będziesz Mnie adorować także tej nocy? Moja, pójdź, twój Jezus jest tu, w twojej komnacie. Płaczę, bo twój Najświętszy jest bardzo znieważany. Stoję jak żebrak przed każdymi drzwiami, żebrząc o miłość, ale wcale nie otrzymuję odpowiedzi. Ach! Tak niewielu Mnie słucha... Pójdź Mnie adorować, pójdź opatrzyć Moje Rany kochając Mnie... Odczuj Moją Obecność... Jeshuah jest u twego boku, a ty jesteś Moim dzieckiem, któremu powierzyłem Moje sprawy. Nie lękaj się, jestem tak łagodny. Odbuduj Mój Dom, o dziecko Mojej Miłości, Moja reszto, Moje potomstwo...(...)

4.07.95 zeszyt 80

Córko, zachowaj pokój. Pamiętaj, wszystko, czego naprawdę potrzebuję, to miłość. Powiedz im, żeby nauczyli się Mnie kochać, żeby nauczyli się Mnie adorować. Czy nie wiedziałaś, że na końcu każdy będzie osądzony według miary swej miłości? Jeśli zakosztowałaś Mojej Dobroci, ty też innym okazuj dobroć. Otwórz serce i zaproś Mnie do niego, abyś doszła do poznania Mnie. Miłość jest przy tobie.

13.12.95 zeszyt 82

(...) jak wiesz sługa nie jest większy od swego pana. Ja jestem twoim Panem, a ponieważ mający władzę prześladowali twego Nauczyciela, dlatego pozwalam im, by również i ciebie prześladowali. Jednak Ja jestem z tobą: «lo tedhal»! Będę twoim napojem, twoim pokarmem, twoim odpoczynkiem, twoim pokojem i radością. Widzisz? Módl się i adoruj Mnie, módl się i idź za Mną. Ic

28.04.2000 – Wielki Piątek zeszyt 100

Modlitwa Vassuli :  

– Mój Panie, moje Zmartwychwstanie, moje Błogosławieństwo!

W Twojej Świętej Obecności, Panie, niczego mi nie brak.

Otwierasz Twe Usta, aby do mnie mówić,

a Światło Twych Ust mnie zalewa.

Spójrzcie: moja Liturgia, moja Litania,

Światło Mądrości stoi przede mną.

Dziś na nowo niewinna Krew została wylana z mojego powodu.

Szatan pluje swą trucizną na Twe Święte Imię,

ja zaś przychodzę Cię pocieszyć i adorować.

Ach! Baranku Boży, Ty nie powaliłeś biczujących Cię

ani nie nakazałeś im odłożyć rózgi.

Nie otwarłeś Swych Ust, aby się uskarżać:

„Jestem wyczerpany razami, które Mi zadajecie”,

lecz pozostałeś milczący wobec dręczących Cię,

gdyż Twe Serce płonęło od Męki.

Pozostałeś cichy, pozostałeś milczący,

aby jeszcze bardziej nie zasmucać Twoich Aniołów, już pogrążonych w żałobie.(...)

6.06.2000 zeszyt 100

(..) wielu kapłanów będzie stać we łzach przed ołtarzem i szlochając powiedzą :
Jak wiele jeszcze potrzeba Krwi Chrystusa – który oddał Siebie Bogu przez Wiecznego Ducha, będąc niewinny – aby nasze sumienia zostały oczyszczone z martwych działań, abyśmy mogli adorować Boga Żyjącego? Ile jeszcze czasu Twoi urzędnicy potrzebują, aby pojąć, że odrzucając Twe działania – bardziej miłosierne niż kiedykolwiek dotąd – stają się, nie wiedząc o tym, współpracownikami zarządcy bestii i jej zwolenników? (...)


3.08.2001 zeszyt 103


JEZUS CHRYSTUS : – Pokój niech będzie z tobą. W Moje Święto,[7] powiedz Mi, Moja umiłowana, te słowa:


„Pociągnij Mnie, mój Umiłowany,

po Śladach Twoich Kroków,

które wydają słodki zapach mirry.

Poprowadź mnie za rękę do twej Komnaty, [8]

mój Królu, tam, gdzie w zaciszu

usłyszę Twój Królewski Głos.

Oświeć moją twarz Swoim uśmiechem

o, Ty, który zakochany jesteś w ludzkości.

Niechaj spocznie na mnie

Twoje czułe i miłosne spojrzenie,

spojrzenie tak niezwykłe, przenikające każdy zmysł.

Błagam Twe Najświętsze Serce

o okazanie mi współczucia,

jeśli kiedykolwiek w czymś Ci uchybiłam

albo jeśli choć przez moment sprawiłam,

że uniosła się Twoja brew z powodu mojej kruchości.

Ty masz moc nad życiem i śmiercią.

Przychodzę więc teraz do Ciebie,

aby znaleźć moje schronienie

w Twoim Najświętszym Sercu.

W nim bowiem jest Życie i wieczny odpoczynek.”


JEZUS CHRYSTUS : Spójrz, oto Serce, które krwawiło dla ciebie i dla całej ludzkości. Oto Serce pocieszające, pełne miłosierdzia. Oto Serce, które ci sprzyjało. Każdy, kto adoruje to Serce, zostanie udekorowany welonem Mądrości. Upiększy on duszę, aby tak ozdobiona osiągnęła podobieństwo do Mnie.

Czy możesz Mi powiedzieć, córko, gdzie się narodziłaś?


Vassula Ryden : –Narodziłam się w Twoim Najświętszym Sercu.[9]


JEZUS CHRYSTUS : – Tak! Zrodziłaś się w Moim Najświętszym Sercu. Wszyscy ci, którzy do Mnie należą, zrodzili się w Moim Sercu. Czy nie czytałaś: „On zawoła do Mnie: ‘Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Skałą mojego ocalenia!’ Wtedy uczynię go Moim pierworodnym, najwyższym z królów ziemskich”.[10] Jego szlachetność będzie pochodzić od Króla królów i będzie żył na wyżynach – pośród tych, których przebóstwiłem Moim Bóstwem.

Ziemscy królowie należą do ziemi, ci natomiast, którzy się narodzili ze Mnie, będą mieć w Niebie najwyższą władzę.[11] Ludzie prości są jak oddech; ludzie ważni – to złudzenie; połóż ich razem na wadze: są jak tchnienie.[12]

Powiedzcie więc waszym duszom, Moi umiłowani: „Spoczywaj tylko w Bogu, gdyż On sam jest jedynym źródłem waszej nadziei”.[13] Niech wasze serce się raduje i niech wasza dusza zostanie odnowiona, gdyż w tych czasach wylewam Moje łaski na ludzkość – jak nigdy przedtem w historii. ic

[7] Aluzja do orędzia z 10 sierpnia 1987.

[8] Najświętsze Serce.

[9] To Duch Pana dał mi te słowa...

[10] Por. Ps 89,27-28. (Przyp. red.)

[11] Por. 2 Tm 2,12. (Przyp. red.)

[12] Por. Ps 62,10.

[13] Por. Ps 62,6. (Przyp. red.)
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!