Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Modlitwa ta została podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medziugorje w listopadzie 1983 roku.

O Niepokalane Serce Maryi,
nieprzebrane w dobroci,
Okaż Twą miłość wobec nas,
Niech płomień Twego Serca, Maryjo, ogarnie wszystkie ludy.
Kochamy Cię mocno!
Odciśnij w naszych sercach prawdziwą miłość.
Niech nasze serce tęskni za Tobą.
O Maryjo,
cicha i pokorna sercem,
pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzeszni.
Przez Twoje Najświętsze, Macierzyńskie Serce,
uzdrów nas z wszelkiej duchowej choroby.
Spraw, byśmy byli zdolni patrzeć na dobroć Twojego macierzyńskiego Serca,
i byśmy się przez to nawrócili do płomienia Twego Serca. Amen.


www.duchprawdy.com