Akt poświęcenia się Najświętszym Sercom
Jezusa i Maryi

O. Gregor Wissing sscc

Akt poświęcenia się Dwom Sercom Jezusa i Maryi

Dobry Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Najświętsze Twe Serce pękło z miłości ku nam. Należymy do Ciebie przez Stworzenie i Odkupienie. Twoimi także pragniemy pozostać! Ty sam, z wysokości Krzyża zawierzyłeś nas Twojej Matce, Królowej nieba i ziemi. W ten sposób jesteśmy przez Ciebie także i Jej poświęceni. Pełni radości nazywamy siebie "Dziećmi Najświętszych Serc".

Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Twej Świętej Matki przekazujemy na własność siebie z wszystkim, czym jesteśmy i co posiadamy. W miłości pragniemy Wam służyć. W wierności być oddanymi! Nic nie powinno nas od Was oddzielić, nasze oddanie niech przetrwa na zawsze!

Serce naszej Matki, czuwaj nad nami, kieruj i prowadź naszymi myślami, słowami i czynami. Z Twoją pomocą niechaj w świecie wzrasta w nas i przez nas Królestwo Twego Syna, naszego Króla, Jezusa Chrystusa. któremu wraz z Ojcem i Duchem Świętym, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa

Źródło: http://www.sscc.pl/modlitwy_poswiecenie.html


www.duchprawdy.com