Akt zawierzenia ludzkości Matce Bożej Fatimskiej

Papież Franciszek – 13 października 2013r

Na zakończenie Mszy św. w niedzielę 13 października 2013 r. — w rocznicę ostatniego ukazania się Matki Bożej trojgu pastuszkom w Fatimie — Papież Franciszek zawierzył ludzkość Najświętszej Maryi Pannie, odmawiając następującą modlitwę:

 

Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją matczyną obecność,
dołączamy nasz głos do głosu wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.

Sławimy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło
i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.

Przyjmij z matczyną łaskawością akt zawierzenia,
którego dzisiaj dokonujemy z ufnością
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas
jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego,
co kryje się w naszych sercach.

Chcemy, by dotarło do nas
Twoje najsłodsze spojrzenie, i przyjmujemy
pieszczotę Twojego dodającego otuchy uśmiechu.

Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i umacniaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości
i szczególnego upodobania do maluczkich
i ubogich, wykluczonych i cierpiących,
do grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją opieką
i wszystkich powierz Twojemu umiłowanemu
Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

 

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/modlitwy/zawierzenie-nmp_13102013.html

 

www.duchprawdy.com