Akty strzeliste

 

Akty strzeliste są to krótkie, a niekiedy bardzo krótkie akty modlitwy, które kierujemy do Boga lub świętych, ze szczególnym zaangażowaniem wiary i uczucia.

Jako przykład aktów strzelistych mogliśmy zapamiętać to, co w dawnych katechizmach nazywano aktem wiary („Wierzę w Ciebie Boże żywy...”), żalu, nadziei i miłości. Ale aktem strzelistym jest zwykle każda krótka osobista modlitwa, która rodzi się w nas spontanicznie, jako poruszenie serca ku modlitwie, często pod wpływem jakiejś sytuacji, w której się znajdujemy. Zatem aktami strzelistymi mogą być zarówno formuły modlitewne będące powszechnie w użyciu, wzięte z Pisma św. („Panie, ratuj”), np. z Psalmów („Pan mym Pasterzem”), z litanii („Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami”) od świętych i objawień Bożych („Jezu, ufam Tobie”), jak i modlitwy na tyle indywidualne i spontaniczne (np.: „Jezu, kocham Ciebie”; „Panie, pomóż mi”), że nie wyrażają modlitw o stałej formie czy treściach.

 

Słynne :

 

“Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu zmiłuj się nade mną, grzesznym.”


“Panie Jezu Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca Twego.


„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy” - objawione - Św. Katarzyna Labourne

 

„Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy.” - objawione - Ks. Stefano Gobbi, Vassula Ryden

 

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”


“Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami”


„Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!” - objawione - s.Konsolata Betrone

 

Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa włócznią przebite zmiłuj się nad nami.

 

Matko Niebieska Zwycięska Królowo świata, ukaż Twą moc - objawione - s. Maria Natalia

 

Niech będzie uwielbione Imię Maryi, Dziewicy i Matki! - s.Medarda (mistyczka)

 

O, Matko Pięknej Miłości, módl się za nami i spraw, aby serca nasze gorzały miłością! - s. Medarda (mistyczka)

 

O MÓJ JEZU, MIŁOSIERDZIA PRZEZ TWOJĄ BOLESNĄ MĘKĘ! - s. Medarda (mistyczka)

 

O Maryjo Boża Rodzicielko, bądź ze mną i prowadź mnie. Amen. - Jerzy z Podlasia (od Maryi z objawienia - obietnica szczególnej pomocy i obecności)

 

"O Maryjo, ucieczko grzesznych, proszę o łaskę dla nas i dla całego świata". - różaniec objawiony szarytce Salvatoris Kloke

 

"Jezu, każdy mój oddech poświęcam z miłością Tobie" - Justyna Klotz - objawienie

 

"Mój Jezu - Miłosierdzia!" - Justyna Klotz - objawienie

 

„O ukrzyżowany Jezusie, nasz Panie i Zbawicielu, błagam Cię, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem!" - Justyna Klotz - objawienie

 

"Jezu oddycham z miłością ku Tobie" - Justyna Klotz - objawienie

 

"Jezu wiem że jesteś miłosierny" - Justyna Klotz - objawienie

 

Na podstawie objawienia Kunegundy Siwiec :

Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję Ci zasługi, krew i łzy Syna Twego Jezusa dla zbawienia dusz od piekła.
Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję Ci Krew Najświętszą Syna Twego Jezusa i Jego łzy oraz boleści i łzy Matki Jego Maryi, za nawrócenie grzeszników.
Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję ci Miłość wzgardzoną, łzy Jezusa przez Matkę Jezusa dla wyjednania miłosierdzia.
Ojcze Niebieski Jahwe, ofiarowuję Ci Krew Syna Twego Jezusa za konających i za cały świat.

Akty strzeliste Papieża Jana XXIII („Dziennik Duszy”) :

 

- „O Maryjo najpokorniejsza, spraw bym się do ciebie upodobnił”

- „O Jezu, O Maryjo, wiecie przecież, że was kocham”

- „O mój Jezus miłosierdzia”

- „Matko Niepokalana, dopomóż mi”

- „Jezus zmiłuj się nade mną”

- „Jezu, Maryjo, bądźcie mi zbawieniem !”

- „O Pani moja zbaw mnie”

- „Jezus, Maryjo, Józefie, kocham was, chcę dla was żyć, dla was cierpieć i dla was umrzeć”

- „Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”

- „Serce Jezusa gorejące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie”

- „O Jezu uczyń mnie godnym wielbienia Ciebie”

- „O Jezu, nadzieją moją i ucieczką moją Ty jesteś” – Ps 30:4

- „O Jezu, o Maryjo, strzeżcie mnie bym się nigdy od was nie oddalił”

- „O dobry Jezu, Ty wiesz, ty wiesz, że pragnę cię kochać”

- „Daj mi tylko miłość ku tobie i łaskę swoją a dość będę bogaty i niczego więcej nie pragnę”

- „Jezu cichy i serca pokornego uczyń serce moje według serca twego”

- „O dobry Jezu, wspieraj mnie ! Maryjo, Maryjo okaż mi się Matką”

- „Jezu nadziejo duszy stęsknionej, wspomnij na mnie”

- „O Jezu, o Maryjo, niech tęskni i rozpływa się dusza moja”

- „O dobra Matko, Mistrzyni pokory, spraw bym stał się podobnym do Ciebie”

- „O Jezu spraw bym był pokorny”

- „O Maryjo Panno najpobożniejsza daj umysłowi memu skupienie”

c.d.n.

 


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!