Anioł Stróż - Prawdziwe Życie w Bogu Anioł Stróż - Prawdziwe Życie w Bogu

Anioł Stróż - rola Aniołów wśród ludzi :

Początkowe fragmenty Orędzi "Prawdziwe życie w Bogu" - Vassula Ryden (1985-2003r)
wyjaśniające w pewien sposób role Aniołów :

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005


Anioł Stróż :
Zachowam cię od zła.
Jestem przy tobie.
Będę się zawsze modlił i prowadził cię. Zawsze będę cię strzegł.
Doprowadzę cię bliżej Boga i uczynię z ciebie lepszą osobę.
Jestem twoim aniołem stróżem. Zawsze będę cię prowadził, zawsze będę cię strzegł. Jezus oczyszcza. Bóg cię kocha. Modlę się za ciebie.
Pomogę ci.
Chcę cię oderwać od wszystkiego, aby związać cię z Bogiem.
Muszę cię z Nim bardziej związać.
Modlitwą zwyciężę każdego złego ducha, który będzie usiłował zbliżyć się do ciebie
Jezus przebacza grzechy i oczyszcza. Przychodzę do ciebie z pokojem w Jego Imię.
Ja modlę się za ciebie.
Poprowadzę cię, abyś zbliżyła się do Jezusa.
Pomogę ci i nauczę cię rozeznawać. Nauczę cię rozpoznawać, kto jest z tobą.
Będę się modlił za ciebie.
Będę się modlił za ciebie. Nauczę cię Bożego Prawa. Teraz przemawiam w imieniu Boga.
Połączę cię bardziej z Bogiem. Więzy te umocnią twoją duszę, dając pokój twojej duszy.
Kocham cię
Przygotuję dla ciebie miejsce. Przyciągnę cię, przyprowadzę cię do Boga...
Przyoblekę cię w białą szatę i uczynię cię czystą w Obecności Jezusa.
Będę się modlił o twoją doskonałość.
Będę przy tobie zawsze.
Ja cię obronię.
Modliłem się za ciebie
Modliłem się za ciebie, abyś wzięła Jezusa za rękę.
Tak bardzo pragnąłem, żeby Jezus cię uleczył.
Poprowadzę cię i jeszcze bardziej zwiążę cię z Bogiem.
Kocham Jahwe z całej mojej siły, z całej mocy. Pracuję dla Jahwe i będę to czynił zawsze. Daniel, sługa Boży.
Wykonałem wszystko, co Bóg chciał, abym uczynił.
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!