Modlitwa Anioł Pański

 

+Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo

+Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

+A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

+Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

+Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Chwała Ojcu …

    Wieczny odpoczynek …

    Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!