1 stycznia 2016


Apokalipsa i Czasy Ostateczne w orędziach Anny Argasińskiej – opracowanie Katarzyny Ostrowskiej, przyjaciółki p. Anny

Opublikowano 2 Marzec 2016by wobroniewiary

Orędzie Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską.
Warszawa, 1 stycznia 2016r.

Jezus:
     Apokalipsa jest początkiem czasów obecnych; tym, co już nadeszło, nadchodzi i tym co przyjdzie. Wypełnić się musi wszystko, co jest zapisane w Apokalipsie.*
Ci, którzy nie wierzą w Boga będą siwieć ze strachu, doświadczając swojej małości, bezsilności i nicości wobec ogromu mocy zła. Ci, którzy wierzą w Boga ocalą swoje życie** i wejdą do DOMU OJCA według zamysłu WSZECHMOGĄCEGO.
Nie zajmuj się czytaniem przepowiedni, które napawają lękiem. Nie wszystkie są prawdziwe i nie wszystkie pochodzą od DUCHA ŚWIĘTEGO.
Niech twój czas wypełni się zgłębianiem SŁOWA BOŻEGO. Prowadzę cię drogą do świętości, a przez ciebie wszystkich, którzy pragną zostać świętymi. Po to napisałaś książki, aby inni skorzystali ze wskazówek na trudne czasy, którymi jest XXI wiek. Wszyscy, którzy pójdą tą drogą, opartą na Ewangelii dojdą do DOMU OJCA.
Ziemski byt, jak i wy sami, przeminiecie. Ci, którzy nie znają Boga, a pragną poznania, niech się modlą, niech nikt z was nie czyni bliźniemu krzywdy, a osiągniecie zbawienie. A to ono – zbawienie – jest celem waszego bytu ziemskiego.
Dlatego niedobrze jest zagłębiać się w kataklizmy dla zaspokojenia zwykłej, ludzkiej ciekawości, a raczej trzeba pochylić się nad stanem własnej duchowości.
Anno, niech cały twój dzień będzie wypełniony (przeplatany) modlitwą. W ten sposób jeszcze bardziej przylgniesz do SERCA MEGO, a wtedy ani lęk, ani strach nie będzie dominował nad tobą.
OJCIEC kocha wszystkie swoje dzieci i pragnie wszystkie przytulić, dlatego tak bardzo ważnym jest wasze nawracanie się, ale nie ze strachu, a z miłości do OJCA i z mocnej wiary, że tylko ON wszystko może.
     Modlitwa da wam moc przetrwania i umocni do walki ze złem, które to zapanowało w całym świecie.

– patrz Nowy Testament
** – życie wieczne

Opracowanie: Katarzyna Ostrowska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Poniżej przedstawiam Orędzia Pana Jezusa, dotyczące czasów ostatnich i Apokalipsy, zawarte w poszczególnych tomach książek napisanych na polecenie Pana Jezusa przez Annę Argasińską. Poniższe orędzia mają adiustację teologiczną ks. dr Adama Skwarczyńskiego.
Uzasadnienie:
     Od dłuższego czasu odczuwałam wewnętrzne przynaglenie, aby ułożyć chronologicznie Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską – Światło Jezusa – dotyczące czasów ostatnich i Apokalipsy.
Pragnęłam w ten sposób zwrócić uwagę czytelników tych Orędzi na wielką MĄDROŚĆ BOŻĄ, z jaką Pan Jezus, poprzez odpowiednie dawkowanie wiedzy na ten temat, prowadzi nas do coraz pełniejszego zrozumienia sytuacji, w którą nieuchronnie wchodzą narody świata, w tym również naród polski.
Bóg w swojej wielkiej MIŁOŚCI – dopuszczając do wypełnienia się zjawisk zapowiedzianych w Apokalipsie, dotyczących globu ziemskiego i żyjących na nim ludzi, między innymi poprzez te Orędzia, chce doprowadzić do nawrócenia jak największej liczby grzeszników. Pomóc w tym mogą ci, którzy rozpoznają znaki czasu i żyją SŁOWEM BOŻYM. Ich ofiary i modlitwy, szczególnie te o charakterze pokutnym i przebłagalnym, mogą uratować wiele dusz od potępienia i mogą, według obietnicy Pana Jezusa, pomniejszyć zapowiedziany ucisk.
Żyjemy w czasie, w którym Apokalipsa zaczyna się wypełniać (patrz Orędzie Pana Jezusa z dnia 1 stycznia 2016r. zamieszczone na wstępie).
Przyjmijmy otwartym sercem liczne wezwania Pana Jezusa i Maryi do ofiary, pokuty, postu i modlitwy przebłagalnej, oddając Bogu Miłosiernemu, przez Niepokalane Serce Maryi, z dziecięcą ufnością naszą planetę, całą ludzkość, Polskę i nas samych.
Dziękujmy BOGU i Kościołowi za przeżywany obecnie Rok Miłosierdzia. Korzystajmy z obfitości łask, jakie ten błogosławiony dla nas czas niesie ze sobą.
Szczęść Boże

Tom I
„Jezus Miłosierny Nawraca…”
(brak orędzi na ten temat)

Tom II
„Jezus Twój Nauczyciel…”
Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską.
Adiustacja teologiczna ks. dr Adam Skwarczyński.

Koniec października 1999r.
I Słowo dla chorej siostry zakonnej Celiny.
Jezus: Jeszcze nie pora na ciebie. Ofiaruj się za Polskę.
Siostro Celino, Moje dziecko, nie bój się. Jestem Tym, Który Zwyciężył Śmierć. Obudzę twoje oczy po skończonej operacji. Jeszcze nie pora na ciebie. Jeszcze cię nie wezmę do Siebie. Nie zabiegaj i nie troszcz się o swoje zdrowie, bo ono do Mnie należy.
Obudzę twoje oczy i rozkocham je bardziej w Sobie poprzez całkowite zespolenie twojego cierpienia z Moim, ono upodobni cię do Mnie. Idź śmiało na salę, a tę noc, która będzie poprzedzona twoimi lękami, ofiaruj Mi za nawrócenie grzeszników w twojej ojczyźnie, bo oni potrzebują pomocy.
Błogosławię cię na dziś, na jutro i na cały czas twojej choroby. Powrócisz, dziecko, do zdrowia, choć nie całkowicie, jak mogłabyś się spodziewać.

30 stycznia 2000r.
IV Słowo dla siostry Celiny.
Jezus: Masz Polsce rodzić w bólu nowych apostołów.
     Moja córko, czy przebieg operacji był dla ciebie bardzo bolesny? Czy poprzez to cierpienie zbliżyłaś się do Mnie?
Jeżeli każda chwila twojej męki była złączona duchowo z Moim cierpieniem i agonią, to Moja córka przysporzyła wiele łask nowym duszom wstępującym do „Wieczernika”. Przysporzyłaś Mi, Celinko, dużo apostołów w swojej ojczyźnie.
Dusze, które przyjmą z miłością cierpienie jako pokutę, dopomogą swojej ojczyźnie w podźwignięciu się z letargu, z oszustw i matni, w której pogrążona jest przez księcia ciemności. On krąży i zatacza coraz to szersze kręgi wokół polskiej granicy.
     Wróg nie śpi, on czuwa i obmyśla coraz to śmielsze poczynania, perfekcyjne zasadzki. Dziecko, obecny czas to czas pokuty, postów i umartwień, które ocalą wasz naród, doznający prześladowań ze strony wilków w owczej skórze.
Moje dziecko, nakreśliłem ci tragedię twojego kraju, byś swoją ofiarę złożyła z miłością za przyszłych uczniów „Wieczernika”. Ty wiesz, że z uczniów wyrastają apostołowie. Twoje cierpienie, jak i cierpienia wielu innych dusz, które wybrałem, są potrzebne do zrodzenia nowych apostołów. Pojmujesz tę filozofię: poprzez cierpienie rodzi się do życia nowy człowiek.
     POLSKA będzie odradzać się poprzez apostołowanie, będzie dużo nawróceń, z Szawła narodzi się Paweł.
Celinko, to było twoją misją i jeszcze będzie: rodzić Mi w bólu nowych apostołów. Wytrwaj, a Ojciec Mój wynagrodzi ci ten trud, bo JEGO chwała będzie wywyższona w Polsce. Jest to trudny proces, jednakże wiem, że przyjmiesz to ze zrozumieniem. Wybrałem cię do rodzenia apostołów. Poród odbywa się w bólach, ale i rodząca, gdy ustaną bóle, szczęśliwa jest widząc owoc, który wydała. Tak i tobie będzie dane oglądać owoce: całe zastępy apostołów niosących Chrystusa światu, bo z Polski oni wyjdą i będą świecić jak pochodnie na całą ziemię. Taki jest zamysł Boży, jeśli człowiek zechce współpracować z łaską – służyć Bogu i nie buntować się.
Moja córko, nie planuj swojej przyszłości. Całkowicie zdaj się na Mnie, by Moja wola wypełniła się, a nie twoja; by Moja wola zawsze była twoją.
Trwaj we Mnie w myślach i czynach. Ja będę cię prowadził, jeśli każdy następny dzień oddasz Mi dla przeprowadzenia Mojej woli. Ty poddaj się działaniu łaski.
Nagrodą będzie ci Sam Bóg Ojciec w Niebie, który już nie zakryje Swego Oblicza przed Tobą. Amen.

6 lutego 2000r.
Do Dominika.
Jezus: Po próbie wywyższę ciebie i twoją ojczyznę.
Dominiku, Mój synu, Mój umiłowany bracie. Jesteś już na początku drogi, która wiedzie do Mego Królestwa. Jest to droga długa, wyboista, pełna cierni, łez, ucisku, ale przy tym wszystkim i radości. Będę ci słodyczą, siłą, źródłem uwielbienia Ojca Mego przez czas całej twej drogi, jeśli poddasz się całkowicie działaniu łaski Bożej.
Twoja wola niech będzie zawsze zgodna z wolą Ojca Mego. Wiesz, Moje dziecko, w czym się to ma okazywać? W tym, że nie powinieneś kierować się egoizmem, do czego skłonna jest natura ludzka. Całkowicie podporządkowuj się we wszystkim przełożonym. Poprowadzę cię na szczyty gór, gdzie wyróżniam swoje sługi w Chwale wiecznej. Przy pełnym twym oddaniu, miłości kierowanej ku Mnie – niczym ci będą wszystkie utrudzenia, które z miłością synowską będziesz Mi składał każdego dnia w Ofierze Chrystusowej na ołtarzu. Ja je przyjmę jako ofiarę całopalną. Wywyższę cię, bo twoje serce jest gorące.
Również twoja ojczyzna będzie wywyższona u tronu Ojca Mego, bo Polskę przygotowuję do spełnienia szczególnego zadania. Z niej wychodzi i jeszcze wyjdzie dużo apostołów, by świat poraziła jasność, by spaliła knowania mocy ciemności.
     Ty będziesz modlił się, Mój synu, za swoją ojczyznę każdego dnia i wspierał wszystkich apostołów, którzy zaczęli pracę na rzecz przybliżenia Królestwa Chrystusowego. Oni będą narażeni również na prześladowania wilków w owczej skórze.
Tam, gdzie rozleje się Łaska, wróg nie zwycięży, bo Ja Sam, Chrystus Król, chwałę narodowi i godność przywrócę.
Synu, nie myśl, że opuściłem cię właśnie teraz, kiedy jest ci ciężko, a myśli pochodzące od złego próbują zakłócić pokój twego serca. Proś Ojca Pio o pomoc, on ci przewodzi i patronuje. Wytrwaj w doświadczeniach, one wydadzą owoc w odpowiednim czasie.
Błogosławię ci na każdy dzień twoich zmagań.

Jezus

 20 kwietnia 2000r. (Wielki Czwartek w mojej parafii, godz. 20:00 – Pan Jezus w „ciemnicy”)
I ORĘDZIE DOTYCZĄCE CZASÓW OSTATNICH.
Jezus:
     Nie płacz, Moja córko, obronię cię przed złymi ludźmi, osuszę każdą łzę. Jam zwyciężył grzech, śmierć przemieniłem w zmartwychwstanie, łzy w radość zamienię.
Moja córko, nie lękaj się ludzi. Obecny czas to czas szatana, jednak nie zawsze będzie on zwodził ludzi. Przyjdzie oczyszczenie przez krew. Jak Baranek stał się Ofiarą całopalną na ołtarzu, tak Kościół przez krew będzie się odradzał.
Idą ciężkie czasy, Moja ręka Boga nie może już powstrzymywać się od kar, jakimi uderzę świat zła, zepsucia, zakłamania. Oczyszczę każdą duszę, która – choć w skrytości i przez chwilę – przyzna się do Mnie i wyzna wiarę w Boga. Ziemia spłynie krwią, a grzesznicy pójdą na zatracenie, piekło wchłonie wszelkie barbarzyństwo.
Zostaną sprawiedliwi i kochający Boga, nastanie era miłości i pokoju oraz wielkiej radości, której nie przerwą już złe duchy niepokoju zwodzące człowieka. Ludzkość napełniona mocą i mądrością Bożą odpocznie, zgodnie z planem Boga Ojca.
Kto wytrwa w ucisku, będzie zbawiony. „Wytrwać w ucisku” oznacza zachować wierność i prawość względem Boga, braci i sióstr. Miłość jest przepustką, jest biletem do krainy szczęścia. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO – powiedz to, moja córko, swoim braciom i siostrom.
Polska odrodzi się przez krew i cierpienia, a bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Wprawdzie w czasie obecnym wiele rozłamu i niepokoju zły duch wprowadza, ale to wszystko ucichnie.
Czas oczyszczenia, Moje dzieci, już się zaczął. Wielkie Łaski Roku Jubileuszowego mają przygotować Moich wybranych, którzy będą przewodzić Moim owieczkom.
Wszyscy obecnie cierpiący są oczyszczani i obmywani z wszelkiego brudu; będą uświęcani Moją Łaską, by współpracować w wyprowadzaniu narodu z „niewoli egipskiej”. Niech wszyscy cierpiący z miłością przyjmą te dary, którymi ich teraz dotykam. Ból oznacza dla świata radość i zbawienie. Jest to tajemnica współpracy człowieka cierpiącego ze Mną w dziele zbawienia. Taki człowiek jest najbliżej Mnie – BOGA OJCA.
Nie zamartwiaj się zatem, Anno, tym, żeś została przygnieciona ciężarem cierpienia; nie mów, że już się nie spodziewałaś tak wielkiego bólu, jaki na ciebie i na Pawła dopuściłem.
Będziecie Mi narodem wybranym, który służy Bogu przez przyjęcie cierpienia, współpracując z Łaską Uświęcającą. To będą uczniowie „Wieczernika”, przez których będzie oczyszczał się Kościół, aż do wypełnienia Woli Bożej do końca. Błogosławcie Boga wszyscy, którzy teraz płaczecie – radość wasza będzie wielka. Błogosławię w tę noc Wielkiego Czwartku wszystkim Moim uczniom.
Na wieki będzie uwielbiony Bóg Ojciec w Moich wybranych, którzy wyjdą z ziemi polskiej. TEN NARÓD BĘDZIE WYWYŻSZONY NA WIEKI WIEKÓW. Amen.

                                                                                                     Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Całość opracowania do pobrania w formatach
Pdf: 
Orędzia Pana Jezusa (kliknij pobierz)
Word: 
Orędzia Pana Jezusa (kliknij pobierz)

 

Źródło:

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/03/02/apokalipsa-i-czasy-ostateczne-w-oredziach-anny-argasinskiej-opracowanie-katarzyny-ostrowskiej-przyjaciolki-p-anny/