Antychryst

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy: „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

27.06.91, zeszyt 52

 

JEZUS:  – Pójdź, popracujmy. Wierz we Mnie.

 

Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki. Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma? Przyjdźcie teraz i porównajcie.

 

Słuchaj Mnie, Moje dziecko: rozkwita bunt twojego pokolenia. Jakiego dopuściło się odstępstwa! Ja zaś ze Swej strony pomnożyłem Moje wezwania, Moje ostrzeżenia. Dawałem wam znaki dzień po dniu, mnożyłem Moje Błogosławieństwa, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Mówiłem: “Czy znajdę choć jednego, gdy przyjdę?” Dlaczego nikt nie odpowiada, kiedy wołam? Zamiast odpowiedzieć na Moje błaganie, odwróciliście się do Mnie plecami. Wszystko, co słyszę to: “Do kogo, Jego zdaniem, kieruje On Swoje Orędzie?” Jakże oni się buntują i jak bluźnią Mojej Boskości! Nikt jednak nie może opóźnić Oznaczonego Czasu ani Godziny. Ona spadnie na nich nagle jak błyskawica.

 

Dziś, córko, Antychryst to duch Buntu, rozbudzony przez szatana, Niegodziwiec [27] – jak go określa Pismo – będący ohydą spustoszenia, która przeniknęła do Mojej Świątyni, o której mówił prorok Daniel. Każdy z was jest Moją Świątynią...

 

Ten, którego Pisma nazywają Niegodziwcem i który określony został jako ohyda spustoszenia jest jednym z dwóch znaków poprzedzających koniec Czasów. Drugim znakiem jest wasze wielkie odstępstwo.

 

Twoja epoka, Moje dziecko, odrzuciła oddawanie Mi czci, będące waszą powinnością wobec Mnie i również waszym Życiem. Plan szatana polegał na zdobyciu waszej epoki przez doprowadzenie was do uwierzenia, że możecie się obejść beze Mnie. I tak duch Buntu, będący Antychrystem, wszedł do Mojej Posiadłości.[28] Ten duch Bezprawia – aby nie powiedzieć więcej – wniknął dziś nawet do samego serca Mego Sanktuarium.[29] Duch Buntu jest tym, który doprowadza owładniętych nim do wołania: “Ja jestem bogiem!”[30]

 

Ludzie dopuścili się odstępstwa i w ich odstępstwie otwarła się droga, aby szatan wniknął w nich i doprowadził ich wszystkich do gwałtownej śmierci. Ten duch Buntu niszczący duszę, ducha i serce jest Nieprzyjacielem, o którym mówił apostoł Paweł. Jest on tym, który uważa się za znacznie większego od wszystkiego, co ludzie nazywają “bogiem”; za znacznie większego niż wszystko, co odbiera cześć;[31] jest tym, który mówi: “Stanę do walki z Władzą.”[32]

 

W ten sposób zajęli Moje miejsce i ogłosili swe własne prawo, aby wydać wojnę Mojemu Prawu i wszystkiemu, co pochodzi od Mojego Ducha. Dzień za dniem, godzina za godziną, ciągle Mnie zasmucają i znieważają Mojego Świętego Ducha. O, prochu i popiele, wy, którzy usunęliście spośród was Moją Stałą Ofiarę, pragniecie więc umrzeć? Dlaczego ze Mną rywalizujecie? Dlaczego zapieracie się Mojego Świętego Ducha Łaski? 

 

Kto się Mnie wypiera jest Antychrystem, wypiera się bowiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są Jednym i Tym Samym, My jesteśmy wszyscy Trzej zgodni.[33] Wielu z was zaprzecza dziś wylaniu Mojego Świętego Ducha. Łaski i dary, które Mój Święty Duch daje wam dziś z Mojej Nieskończonej Hojności, są lekceważone i niszczone. Ci ludzie zaprzeczają wszystkim darom Mojego Ducha i odrzucają je. Wielu zachowuje zewnętrzne pozory pobożności, lecz odrzuca wewnętrzną moc Mojego Kościoła,[34] wewnętrzną moc, którą jest Mój Święty Duch. Mówią oni: “Dochowałem wiary, wszystko, co teraz powinno nadejść, to nagroda za moją prawość.”

 

Pytam was: czy uczyniliście wszystko, co mogliście, aby stanąć przede Mną? Próbowałem was przebudzić, aby wam powiedzieć, że jesteście jak wyschła rzeka i że wszystko, co mówicie, jest puste. A kiedy grzesznik nawraca się dzięki Mojemu Świętemu Duchowi, kiedy zaledwie wchodzi do Mego Domu, kiedy zaledwie odkrywa Skarby Mego Serca zachowane dla was wszystkich, rzucacie się na niego wszyscy jak burza, aby skłonić go do powrotu do nieprawości. Kusicie tego, kto właśnie umknął przed buntem, aby ponownie się zbuntował.

 

W Dniu Sądu powiem wam: nie wierzyliście Mi, uważaliście Mnie za kłamcę, bo nie uwierzyliście danemu przeze Mnie świadectwu o Pocieszycielu, Przypomnieniu Mojego Słowa, tak, o Świętym Duchu Prawdy, Tym, którego nigdy nie przestaliście lekceważyć i prześladować, któremu nigdy nie przestaliście zaprzeczać i niszczyć Go. Zamiast przyłączyć się do świętych – którzy wołali i wychwalali Mojego Świętego Ducha błogosławieństwami i okrzykami radości – wy bez przerwy wyganialiście ich i prześladowaliście, przywiązani do waszego pozoru pobożności.

 

Prowokujecie Mnie waszym nieustannym zaprzeczaniem... Jakże więc mógłbym nie pozwolić na to, by kamienie ujawniły Mój smutek? [35] Zakazujecie Moim pierwocinom głoszenia Mojego Świętego Ducha. Dlatego właśnie mówię wam: “Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”[36] o Moim smutku.

 

To, co powiedziałem niegdyś Jerozolimie mówię wam teraz z bólem: “O, gdybyście tylko zrozumieli Wspaniałość Mojego Orędzia Pokoju! Ale niestety! Ukryta jest ona przed waszymi oczami!” Gdyby tylko porwała was Wspaniałość Mojego Świętego Ducha wylewającego błogosławieństwo za błogosławieństwem na was wszystkich... Ale niestety! Wy ani nie ujrzeliście, ani nie usłyszeliście Pocieszyciela, Ducha Świętego – posyłanego przez Mojego Ojca w Moim Imieniu, pouczającego was i przypominającego wszystkie prawdy, które wam dałem – ponieważ książę tego świata posługuje się waszą wolnością, aby doprowadzić was do upadku.

 

– Panie, okaż im również Swoje Miłosierdzie i jak sprawiłeś, że ja Cię usłyszałam, spraw, aby i oni Cię usłyszeli. Jak mi ukazałeś Swoje Piękno, pozostawiając mnie w zachwycie, tak ukaż również im Swoją Doskonałość. 

 

– Oni nie słuchają. Słuchają jedynie własnego głosu. Nawet jeśli płyną przed nimi Moje Łzy, nie ma odpowiedzi. Szedłem we wszystkie strony, szukając sposobu przełamania ich głuchoty i wezwania ich, by powrócili do Mnie i zbudowali swą siłę na Mnie, abym Ja mógł z kolei doprowadzić ich do świętości pozwalając im stać się dziedzicami Mojej Światłości.

 

Ja jestem Najwyższym, którego tak niegodziwie zdradzają i jestem pierwszym, który im wybaczy, jeśli przez chwilę będą żałować... Lecz dopóki trwają w postawie samowystarczalności, dopóty nie usłyszą Mnie ani nie będą mogli zobaczyć, jak objawiam dziś całemu światu całkowicie i jak nigdy dotąd Moje Święte Oblicze.[37]

 

Ja, Pan, będę nadal świecił nad tobą, stworzenie, i rozleję Moją Światłość na całej powierzchni tej ziemi. W waszej epoce słońce się zaćmiło i księżyc stracił swój blask,[38] doprowadzając was do odstępstwa w waszej ciemności. Powiadam wam, że wkrótce wasz smutek się skończy. Pragnę przemienić wasze bagno w ogród, noc – w dzień, wasze miasta będące jedynie rumowiskami – w miasta Światłości. Wasze zburzone ołtarze zostaną odbudowane i Ja, Moją Własną Ręką, wzniosę fundamenty waszych świątyń.[39] Całe stworzenie uczynię nowe.[40] Odnowię was wszystkich Moim Świętym Duchem.

 

Pójdź, Vassulo, Mój baranku, wszystko zostanie zapisane; jakże pragnę, aby wszystko zostało zapisane. Miłość jest u twego boku.ІΧΘΥΣ

 

Przypisy:

 

[27] Por. 2 Tes 2,1-12.

[28] Do naszych dusz.

[29] W głębiny naszych serc.

[30] Ez 28,2. Por. Iz 14,4; 2 Tes 2,4.

[31] Por. 2 Tes 2,4.

[32] Por. Iz 14,4: „Podobny będę do Najwyższego”.

[33] Por. 1 J 5,7n.

[34] Zobacz orędzie z 15 kwietnia 1991, Zeszyt 51.

[35] Aluzja do licznych zjawisk polegających na tym, że figury Jezusa i Maryi płaczą normalnymi, a czasem krwawymi łzami.

[36] Łk 19,39.

[37] Por. Jl 3,1.

[38] Aluzja do Mt 24,29.

[39] Bagno, miasta będące dziś zwaliskami i zburzone ołtarze to obrazy nas samych.

[40] Por. Ap 21,5.

 

16.07.91, zeszyt 52

 

– Panie mój? 

 

– Ja Jestem. Mała, nie zniechęcaj się na tym wygnaniu. Jestem przy tobie, aby ci pomóc w niesieniu tego ciężaru. Chodź wypocząć w Moim Najświętszym Sercu. Uczyń z Niego swoją Oazę, kiedy przemierzasz tę pustynię. Ja cię nie opuszczę ani nie zaniedbam. Ja jestem twoją Nadzieją i twój ciężki trud nie pójdzie na marne. Umiłowana duszo, ofiaruję ci Moje Cierpienia. O, czegóż nie zrobiłbym dla ciebie, przesyconej Moją Miłością... Wzdłuż drogi, którą musiałaś przebyć, zasadziłem dla ciebie różany kwietnik.

 

Nie będę ukrywał, jak bardzo Ja, wasz Zbawiciel, was kocham. Właśnie dziś objawiam Moją Zazdrosną Miłość do całej ludzkości. Objawiam wam Moje Święte Oblicze, aby przypomnieć, że powinniście być święci i prowadzić święte życie. Należycie do Mnie, stworzeni ze Źródła Mojej Nadzwyczajnej Miłości. Przeznaczeni jesteście do tego, aby mieć wieczny fundament we Mnie i być obrazem Mojej Boskiej Natury. Nigdy nie była wam pisana śmierć, ale wy przyjęliście moc z niskości, pokolenie.

 

Córko, Ja, Najwyższy, przewidziałem zdradę Mojego Kościoła i męki, które zniesie Moje Ciało. Dziś słońce nie daje wam już dziennego światła, podobnie jak księżyc nie świeci nad wami.[45] Szatan okrył całą ziemię swoimi oparami. Dopuściliście się odstępstwa... Z Mojej Nieustannej Ofiary uczyniliście sobie przedmiot żartów, nic nie wartą imitację, ohydę spustoszenia. Godzicie Prawdę z Kłamstwem, ponosicie winę za bluźnierstwo... Moja Święta Obecność w Moim Tabernakulum przeszkadza wam, ustanowiliście więc swoje własne prawo, wypędzając Mnie z Mojego Tronu.[46] Czy, zanim to zrobiliście, zapytaliście Mnie o pozwolenie? To są jednak znaki Czasu: wasze wielkie odstępstwo i Duch Buntu, będący Antychrystem waszych dni, ohydą ziejącą pustką. Ach! Vassulo, wprowadzaj w czyn wszystko, co ci dałem, i dziel ze Mną agonię, Moje dziecko. Wszystko, czego pragnę, to miłość, wierność i miłosierdzie.[47] Czuję się zdradzony jak wtedy, kiedy Judasz Mnie zdradził.

 

– Chodź, mój Panie, odpocznij Sobie w sercach tych, którzy Cię kochają. 

 

– Kwiecie, mówię ci: jeśli Ja objawiam Mojego Ducha Świętego w ten sposób ludzkości, to po to, aby was ocalić i przypomnieć wam Moje Słowo. Święty Duch Prawdy jest Moim Świadkiem. On nie przynosi wam nic nowego, ale daje wam Podstawową Prawdę, którą Ja Sam wam dałem.

 

Przypisy:

 

[45] Aluzja do Mt 24,29.

[46] Jezus rozumie przez to nową modę polegającą na ustawianiu świętego tabernakulum albo z boku, w kącie kościoła, albo z tyłu, we wnęce, pod pretekstem, że Bóg przebywa tam bezpiecznie, w całkowitej ciszy.

[47] Wargi Jezusa drżały, ponieważ usiłował powstrzymać Swoje Łzy.

 

19.04.92, zeszyt 59

 

– Dzięki jednemu Błogosławieństwu Twych Ust podnoszą się miasta, zrujnowane ołtarze zostają odbudowane jednym Twoim spojrzeniem. Umarli powracają do życia dzięki jednemu Twojemu tchnieniu, aby wychwalać Twoje Święte Imię. Wszyscy ci, których okryłeś Twą świetlistą rosą, zawarli z Tobą pokój, ale usta niegodziwców wszystko niszczą. Umarli nie wychwalają Ciebie, to żywi uwielbiają Cię dniem i nocą. 

 

– Dobrze powiedziałaś, córko, nagroda zwycięstwa jest z wami wszystkimi.[2] Podwajaj swe modlitwy, ofiary i posty. Traktuj surowo naturalne pragnienia twego ciała, traktuj surowo swoje ciało i nie pozwalaj mu na zaspokajanie jego pragnień. Zmuś swoje ciało do posłuszeństwa tobie. Trwaj na nieustannej modlitwie przede Mną, a na każdej drodze, którą idziesz, pamiętaj o Mnie. Jestem twoim Bogiem. Módl się za twych braci i siostry, którzy idą za fałszywą religią,[3] fałszywym obrazem Mnie Samego. Demon zstąpił wściekły na twoje pokolenie. O tych sektach prorokowało Pismo. Vassulo, te fałszywe religie rozszerzyły się w Moim Kościele [4] jak rak w ciele. Te sekty są rakiem Mojego Ciała. Mogą one dowodzić, że prawdziwa mądrość znajduje się w nich, lecz to szatan próbuje zwieść w miarę możliwości wszystkich ludzi, nawet wybranych. Uparta odmowa nawrócenia się doprowadziła świat do błędu. Twoje pokolenie poznało Mnie, ale odmówiło uznania Mnie. W swych zaciemnionych umysłach wolało pójść za doktrynami szatana. Ofiarowałem Mój Pokój, lecz świat odrzucił Mój Pokój. Zamiast tego zamienił Moją Chwałę na Kłamstwo. Zamienił Moją Stałą Ofiarę na ohydę spustoszenia:

 

ducha buntu

 

danego przez Buntownika. Świat zamienił Moją Boskość na bezwartościową imitację: śmiertelnego człowieka. Porzucił on Prawdę Bożą dla kłamstwa. Powiedziano jednak, że przy końcu czasów szatan zacznie działać i że pojawią się wszelkie rodzaje cudów i wielka liczba mylących zjawisk,[5] znaków i cudowności,[6] i wszelkiego zła mogącego zmylić tych, którzy skazują się na zniszczenie, bo nie chcieli pochwycić Miłości Prawdy, która mogła ich ocalić. Oto przyczyna, dla której wysyłam moc, aby ich wprowadzić w błąd i doprowadzić do uwierzenia w to, co błędne. Wszystko po to, aby potępić wszystkich, którzy odmówili uwierzenia prawdzie i którzy zamiast niej wybrali niegodziwość.

 

Moc Buntownika [7] jest taka, iż obecnie bez żadnej obawy ukazał się wam otwarcie. To ten, o którym mówił prorok Ezechiel;[8] ten, który napełniony jest pychą; ten, który uważa się za Boga; ten, który przedrzeźnia Prawdę, który uważa się za równego Mi i mówi, że siedzi na Moim Tronie. Buntownik jest w rzeczywistości Wrogiem Mego Kościoła, Antychrystem, człowiekiem zaprzeczającym Najświętszej Trójcy. Czy nie czytałaś: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy kto nie uznaje Syna nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca”? [9] Doktryny szatana uczą was wiary w reinkarnację, podczas gdy nie ma reinkarnacji. Zachowują one zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzuciły wewnętrzną moc: Świętego Ducha i Świętą Komunię.

 

Moje dziecko, szatan przebrany za anioła światłości idzie, aby zmylić wielu i zjednoczony z Buntownikiem [10] udzieli wielkich zaszczytów tym, którzy go uznają, dając im wielką władzę i powierzając im ziemię w dzierżawę. Ale zaprawdę powiadam ci, że wkrótce niebo się otworzy i Mój Ogień zstąpi na nich i pochłonie ich.

 

Wierny i Prawdziwy, Ja Jestem,

Sędzia i Prawość, Ja Jestem,

Słowo Boże, Ja Jestem,

Król królów i Pan panów, Ja Jestem.

Powtarzam wam Moją Obietnicę: Naprawdę wkrótce będę z wami.

 

Przypisy:

 

[2] To znaczy, że od nas zależy zwycięstwo.

[3] Chodzi o sekty takie jak Świadkowie Jehowy, New Age, Scjentyzm, Moon itd.

[4] My wszyscy jesteśmy Kościołem Pana.

[5] Por. 2 Tes 2,9-12.

[6] Szatan, przedrzeźniając Boga, może nawet dać fałszywe stygmaty, jak zdarzyło się to pewnemu zwolennikowi sekty New Age.

[7] Masonerii.

[8] Por. Ez 28,1.

[9] 1 J 2,22-23.

[10] Masonerią.

 

23.12.93, zeszyt 70

 

– Mistrzu, figowiec zacznie wkrótce formować swe figi, a winorośl zakwitnie. 

 

– Nie, Moja oblubienico. Drzewo figowe już uformowało swe figi, a winorośl już przekwitła. Córko, czy nie widzisz? Czy nie dostrzegłaś Mojego Znaku na Niebie? [1] Posłuchaj i pisz:

 

Pokolenie, wysłałem do ciebie i nadal wysyłam Moich aniołów, aby zgromadzili Moje wybrane dusze z czterech stron świata, z jednego krańca Niebios do drugiego, aby były gotowe, bo wkrótce zstąpi z Niebios Oblubieniec i będzie z wami. Wasz dzisiejszy świat szybko się zużyje. Wysyłam wam Moich aniołów,[2] aby zgromadzili Moich wybranych, Mój lud, aby odnowili Mój Kościół. Czy nie zauważyliście? Czy nie zrozumieliście? Czyż wciąż nie dostrzegacie Mojego Znaku? Dziś Mój Święty Duch porywa co drugą duszę, ogarnia ją Swym gorejącym Ogniem i wysyła, by była świadkiem Najwyższego. Mój Święty Duch podnosi jednego, a drugiego zostawia w prochu pomiędzy prochem. Jeden jest wzięty, jeden zostawiony. Mój Święty Duch jak wiatr wieje tam, gdzie Mu się podoba. Słyszycie Jego Głos, lecz nie umiecie powiedzieć, skąd przychodzi ani dokąd podąża. Mój Święty Duch pojawia się za waszych dni jak Oblubieniec, aby was zjednać, zdobyć i poślubić. Mój Święty Duch złożony jest w waszych sercach jak drogocenny kamień węgielny, aby stać się fundamentem waszej wiary, waszej nadziei, waszej miłości i gorliwości dla Mnie, waszego Boga. Za waszych dni Mój Święty Duch wieje na was z jednego krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak rzeka płynąca we wszystkich kierunkach. Wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, drzewa owocowe wypuszczają listki, które nigdy nie więdną i leczą. Ktokolwiek je spożyje, doznaje uzdrowienia.

 

Tak, Mój Święty Duch jest Źródłem dającym życie, wewnętrzną Mocą Mojego Królestwa, On wzbudza uczniów Mądrości. Mój Święty Duch buduje, odnawia i upiększa, Zwodziciel natomiast niszczy i uderza śmiertelnie wszystko, co jest święte. Jak to się dzieje, że nie potraficie dostrzec olśniewającego światła Mojego Świętego Ducha? Jak światło siedmiu dni w jednym, tak Mój Święty Duch lśni dziś na Niebiosach. Czyż nie wystarcza wam ten Znak Syna Człowieczego ukazujący się na Niebiosach? [3] Mój Święty Duch gromadzi i ocala rozproszone stado jak pasterz gromadzący stado.

 

Pokolenie, ujawniam przed tobą rzeczy ukryte i nieznane, w stosownym czasie ujawniam przed tobą te rzeczy. Czy obrócisz się na prawo, czy na lewo, zobaczysz na Niebiosach olśniewający znak Mojego Świętego Ducha i twoje uszy usłyszą: «Ja Jestem!»[4]

 

Ja Jestem jest z wami w sercach. Ja Jestem znajduje się tutaj, aby zbudować wasze nadzieje, waszą moc, waszą wiarę i waszą miłość.

 

Moje dziecko, «koum!» Wstań teraz ty, który od dawna jesteś umarły. Wstań, Moje dziecko, i zajmij miejsce. Oto laska pasterska. Pokieruję twą duszą, aby otrzymała wiedzę. Idź teraz na poszukiwanie reszty Moich zagubionych baranków. Nie słabnij w drodze, Moje dziecko. Gdyby zaś ci się to przytrafiło, Ja poniosę cię na Moich Ramionach.

 

Dzisiaj sam zgromadzę Moje owce. Ach! Pokolenie, jakże możesz Mnie prosić o więcej znaków, o więcej niż Znak Syna Człowieczego, który daję ci dzisiaj? Zaprawdę, który człowiek może nie widzieć Moich Zamiarów? Mówię Prawdę, jednakże wy nie wierzycie, że to Ja mówię. Jak się to dzieje, że nie możecie usłyszeć Mojego Głosu? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób zostały wyprostowane ścieżki tych, którzy żyli w prochu? Czy zapytaliście się, kto otwarł usta niemym i udzielił języka Mądrości nic nie wiedzącym? A kto pouczył ubogich w duchu, nędznych, jak ich nazywacie? Czy nie słyszeliście, że Mój Święty Duch jest naprawdę Dawcą Życia? Czy nie zrozumieliście, jak Mój Święty Duch unika pysznych sercem, a okazuje Swą bliskość pokornym?

 

Dziś Mój Święty Duch jest wam dany jako Wielki Znak na Niebiosach,[5] odblask Mojego Powrotu. Dopóki wasze myśli pozostaną ziemskie, dopóty będziecie niezdolni pojąć rzeczy niebieskie. Czy nie czytaliście: «Pan się zjawi nad nimi. Jak błyskawice wzlecą Jego strzały»? [6] Czy widzicie, jak Pan przychodzi w ogniu? Aby pożogą nasycić Swój gniew i groźby Swe płomieniami ognia.[7] Dzieła Mojego Ojca muszą być wykonane. Słuchajcie i pojmijcie: powiedziałem, że przyjdę zgromadzić narody wszystkich języków.

 

Wielu z was pyta: «Kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia?» Uprzedziłem was, że kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, rozpościerającą się w Miejscu Świętym, to znaczy, kiedy zobaczycie Nieprzyjaciela [8] zajmującego miejsce tam, gdzie być go nie powinno, czyli w Mojej Świątyni, w Miejscu Mojego Zamieszkania,[9] kiedy zobaczycie tego Buntownika wynoszącego się ponad wszystko, co ludzie nazywają «bogiem», sądzącego, że jest o wiele większy od wszystkiego, czemu oddaje się cześć, kiedy ujrzycie, że sam zasiada w Mojej Świątyni [10] i sądzi, że jest Bogiem, wiedzcie, że chodzi o znak zapowiadający, dany przed Znakiem Syna Człowieczego, który już teraz pojawia się na Niebiosach, aby was ocalić. Podnieście głowy i szukajcie na Niebie Mojej Niebieskiej Manny.

 

Pozostańcie stojąc, trzymajcie podniesione głowy, bo wasze wyzwolenie jest w zasięgu ręki. Jak to się dzieje, że tylu spośród was nie umie dostrzec Mego Ducha Świętego? Ziemia i jej głębiny są wstrząśnięte Moją wizytą, zatem nie mówcie już, że nie ma sprawiedliwości i że Arka Przymierza jest daleko.[11] Arka Przymierza znajduje się tuż ponad wami, na Niebiosach, abyście mogli być świadkami Mej Chwały. Jeśli będziecie spożywać Moją Mannę, ożyjecie, odrodzicie się na nowo. Nie szukajcie więc innych znaków.

 

Czy nie słyszeliście, że to Duch daje życie? Jeśli niektórzy spośród was nie wierzą, to dzieje się tak dlatego, że nie spożywaliście tej Manny. Tak, to Mój Święty Duch mógł wam dać jasne zrozumienie Moich Tajemnic. Ten niebieski pokarm jest pożywieniem ubogich i nie można go kupić za pieniądze.[12] Uświęcajcie się i oczyszczajcie, aby wejść do Ogrodu, którym jest Moje Królestwo. Daję wam dziś na Niebie znak Mojego Świętego Ducha. On napełnia cały świat i czyni wszystkie rzeczy nowe, rozciągając Swą Siłę z jednego krańca ziemi na drugi. Wielu z was jednak wyzywa Moje Miłosierdzie i ośmiela się mówić: «Gdzie są znaki Boga? Nie ma żadnego znaku Syna Człowieczego ukazującego się na Niebie, aby nam udowodnić, że Jego Majestat jest u naszych drzwi». I zastawiacie zasadzki na namaszczonych Moim Duchem, bo drażnią was i przeciwstawiają się waszemu sposobowi myślenia! Tak, sam ich widok jest przykry dla waszego ducha. Ach! I korzeń waszego poznania się rozpada... Mówię wam: namaszczeni Moim Świętym Duchem mogą wam się wydawać słabi, lecz są mocno zakorzenieni we Mnie: wprawdzie zaledwie rozkwitli, lecz są wszczepieni we Mnie. Poruszam nimi [13] jak zwierciadłem bez skazy, aby wszędzie zabłysły Moje Słowa, a gdziekolwiek oni będą, tam i Ja Jestem. Będą nadal sprawiać, że Moje Słowa zabłysną dla was wszystkich, aby was doprowadzić do Mojego Królestwa. Będą nadal ukazywać Moją Moc, nawet jeśli potraktujecie ich surowo. Pokornie zniosą obrazę i zniewagę, aby was ocalić. Nie otworzą ust, aby się wam sprzeciwić na oczach wszystkich narodów, lecz będą jak aniołowie, których stopy niosą dobrą nowinę. Ogłaszając Zbawienie, zapowiadając Pokój i Miłość, sprawią, że Moje Słowo ciągle będzie błyszczeć jak zwierciadło bez skazy. I chociaż będą pogardzani i odrzucani przez wielu, zniosą z godnością cierpienia.

 

Podnieście wasz wzrok i rozpoznajcie Mój Znak. Przychodzę odbudować Mój Dom. Przychodzę cię odnowić, pokolenie. Wszystkim wam objawiam Moje Święte Oblicze, aby was zbawić. Przyjdź – ty, który jeszcze się wahasz. Powiadam ci: od początku nigdy nie mówiłem do ciebie niezrozumiale i tak działo się przez cały czas. 

 

Ja zawsze byłem obecny.

 

A ty, córko, pozostań bez plamy, by Moje Światło mogło osiągnąć krańce ziemi. Głoś dokładnie wszystko, co Mój Duch ci daje. Dodam ci odwagi, córko należąca do Mnie. Twój Oblubieniec jest z tobą.

 

Przypisy:

 

[1] Aluzja do Mt 24,30.

[2] Aniołowie oznaczają tu posłańców, którzy zostali wybrani i wysłani przez Boga, aby nieść Jego Słowo światu.

[3] Por. Mt 24,30.

[4] J 18,6.8.

[5] Mt 24,30.

[6] Za 9,14.

[7] Iz 66,15.

[8] Antychrysta. W naszych dniach liczni są antychryści. Przewodzi im Buntownik, który usadowił się w największych głębinach ich dusz, tam gdzie powinien mieszkać Bóg.

[9] Miejscem Mieszkania Boga jest nasza dusza.

[10] Aluzja do Dn 8,11; 11,31; 12,11; Mt 24,15. Jak wspomniałam wcześniej, Jezus mówi, iż dziś te znaki już są: liczni antychryści. Jednakże proroctwo zniszczenia Stałej Ofiary zrealizuje się konkretnie: kiedy Odstępstwo i Buntownik się rozszerzą, wtedy Antychryst, który już pomiędzy nami, ukaże się otwarcie. Odpowiedź Chrystusa: TAK, VASSULO! 

[11] Por. Hbr 9,4. Arka Przymierza zawierała gliniany dzban, w którym przechowywano mannę, która spadła z nieba dla nakarmienia Mojżesza i Żydów przechodzących przez pustynię. Jezus czyni aluzję do tej manny, określając Swego Ducha – Manną Niebieską.

[12] Bogaci w duchu nie mogą dostrzec Królestwa Niebieskiego. Aluzja do błogosławieństwa: Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie.

[13] Każąc im podróżować.

 

Oita (Japonia), 31.03.95, zeszyt 77

 

– Więziły mnie ciemności i byłam niewolnicą w lochach grzechu, w których groźne widma nawiedzały moją duszę. Kiedy myślałam, że pozostanę tam, wygnana i zapomniana przez Twoje Wieczne Światło, Ty – jaśniejąc jak tysiąc rozpalonych słońc – zstąpiłeś w Swej Chwale, oświetlając moją straszliwą noc. Nagle ktoś się tam zjawił i moje serce zadrżało nadzieją. Tchnienie musnęło moje oblicze, otwierając mi oczy, i Niewidzialny Bóg stał się widzialny. Kiedy stanęłam twarzą w Twarz wobec Czystości, Blasku i Mocy, powróciłam do istnienia. Tchnienie Wszechmocy podniosło mnie i przestał istnieć mój nieporządek. 

 

– Prochu i popiele, dałem ci teraz serce z ciała i wlałem w ciebie żywego ducha. Choć wydawało się, że twój duch pogrążony był w głębokim zapomnieniu, Moje Miłosierdzie przyszło ci na pomoc, ocaliło cię i uzdrowiło. Powiedziałem:

 

«Stanę się jej Małżonkiem, jej Wychowawcą i jej Obrońcą, a ona będzie Moją oblubienicą, Moją uczennicą i Moim dzieckiem. Poprowadzę ją cudowną drogą. Stopy jej będą stąpać po szafirach. Ja będę jej Gwiazdą, kiedy będzie przechodzić przez mroczne doliny. Będę jej kijem i laską pasterską, kiedy będzie prześladowana i tropiona. Kiedy będzie przemierzać pustynie i doliny, nie będzie pragnąć ani łaknąć. Ja będę jej Kielichem, a Moje Ciało będzie jej pokarmem. Będę tematem jej uwielbień i jej Kantykiem w Moich zgromadzeniach».

 

A teraz, dziecko Mego upodobania, odwagi! Twój bieg się nie skończył, lecz ukończę go z tobą. Moja Ręka spocznie na twojej ręce.[41] Trwaj w Pokoju i pozwól Mi pouczać cię każdego dnia! Pouczałem i formowałem Moich uczniów. Karmiłem ich Moim Słowem. Podobnie nakarmi cię Ten, który cię podniósł. Przez Mojego Ducha Świętego pouczę cię, jak unikać wszelkiego zła. Czy ciągle chcesz się uczyć ode Mnie?

 

– Tak, Panie. 

 

– Dobrze, nauczysz się więc. Ojciec i Ja będziemy nadal wylewać na ciebie Pouczenia jak proroctwo... Sprawia mi radość uczenie, szczególnie dusz takich jak twoja, które powinny zależeć jedynie ode Mnie, które mają dobre nastawienie i są gorliwe jak dzieci pragnące sprawić przyjemność Nauczycielowi! Raduję się takimi duszami.

 

Na koniec chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz do Moich Orędzi: zdecydowałem się przyśpieszyć Mój Powrót. Nie będę tak długo czekał, aby do was powrócić. Wielu odmawia wiary. Gdy to nadejdzie, uwierzą, wtedy jednak ich serca nie będą gotowe Mnie przyjąć. Mój Powrót jest bardzo bliski. Dlatego, córko, tak Mi zależało, żebyś się pośpieszyła i zakończyła dzieło, które Mój Ojciec i Ja powierzyliśmy tobie przez Mego Świętego Ducha.

 

Mój skarbie, pozwól Mi kontynuować Moje dyktowanie bez żadnego opóźnienia z twojej strony. Moja miłość do ciebie jest wielka. Pomogę ci poprawiać twe serce i podobać Mi się. Widzisz? Widzisz, w jaki sposób zdjąłem z ciebie ciężar spraw administracyjnych? Teraz mam cię wyłącznie dla Siebie. Kiedy cię zawołam, będziesz do Mojej dyspozycji. Reszta Moich Orędzi będzie ci teraz dana szybko, przed dniem ukazania się Antychrysta...

 

– Jak będziemy kontynuować, kiedy on się ukaże? 

 

– Przez dokładnie trochę więcej niż trzy dni i trzy noce [42] nie będziesz zdolna kontynuować tak, jak tego chcesz. Jednak to milczenie zostanie przerwane Moją Własną Ręką w chwili otwarcia szóstej pieczęci.[43] Ciesz się, gdyż wkrótce będę z wami. Mój Głos zostanie usłyszany, a Moi wrogowie zadrżą i uderzą się w piersi.[44] Cierpię dziś z tobą dokładnie tak, jak konałem w Getsemani. Pójdź, Vassulo, błogosławię cię za to, że oddałaś Mi cześć i uwielbienie [45] i za to, że dałaś Mi swój czas, abym pisał twoją ręką. . ІΧΘΥΣ 

 

Przypisy:

 

[41] To stwierdzenie ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, że On pomoże mi pisać, a po drugie, że pomoże mi iść.

[42] „PRZEZ DOKŁADNIE TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ TRZY DNI I TRZY NOCE” – to liczba symboliczna oznaczająca trzy i pół roku. Por. Ap 11,7: „A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije”. Przez trzy i pół roku wszelkie niebieskie proroctwo zostanie zmuszone do milczenia. To będzie czas panowania Antychrysta. Por. Ap 11,9-10: „I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy”; Dn 12,7: „Do czasu, czasów i połowy czasu. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu”. Ap 11,11: „A po trzech i pół dnia duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi…”. To odnosi się do dwóch świadków, dwóch proroków, Mojżesza i Eliasza, którymi dziś są Dwa Serca, tzn. Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa, które – prorokując – spełniają taką posługę jak Mojżesz i Eliasz. Mojżesz reprezentuje Prawo. Eliasz przedstawia ducha proroctwa oraz przygotowanie na przyjście Pana jak Jan Chrzciciel, który przyszedł w duchu Eliasza.

[43] „JEDNAK TO MILCZENIE ZOSTANIE PRZERWANE MOJĄ WŁASNĄ RĘKĄ W CHWILI OTWARCIA SZÓSTEJ PIECZĘCI”: por. Ap 6,12-7,17. To będzie koniec trzech i pół roku władzy Antychrysta. Ap 6,12: „I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew…” Ap 11,11-13: „A po trzech i pół dnia duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób (to znaczy: wielka liczba osób różnego pochodzenia). A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba…”

[44] „Mój Głos zostanie usłyszany i Moi wrogowie zadrżą i uderzą się w piersi…”: por. Mt 24,30 oraz Ap 6,16: „I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka…”

[45] Podczas spotkania modlitewnego.

 

Rodos, 12.02.96, zeszyt 82

 

– Mój Panie? 

 

– Ja Jestem. Moja Vassulo, ucz się od świętych. Ja nie jestem Bogiem skomplikowanym. Nie jestem też daleko. Nie ukrywam Mojego oblicza ani nikogo nie pozostawiam w ciemności. Już sama Moja Obecność jest Światłością!

 

Wielu z was mówi: «Panie, powiedz nam coś nowego...» To jest duch Antychrysta i duch ten szeroko rozpanoszył się na świecie. Ja nie przyniosę wam nic nowego. Umarłem, zmartwychwstałem, jestem Pierwszy i Ostatni. Kto wierzy we Mnie, będzie miał życie wieczne. Ja żyję na zawsze w chwale i trzymam klucze śmierci i otchłani. Są jeszcze rzeczy, które mają nadejść, lecz wszystko zostało zapisane od początku czasów. Przyjdę odnowić wasz wzrok Moim Duchem, wypełniając to, co powiedziałem... że na koniec Ja zwyciężę.

 

Dziś Moja ziemia jest jeszcze podzielona, rozdarta. W Moim Domu i wśród Moich domowników dokonuje się handel: kupują i sprzedają. Prorokom, których im wysłałem, mówią: «Nie prorokujcie!» Nadszedł czas, o którym mówiłem wam wcześniej: czas, kiedy kardynał wystąpi przeciw kardynałowi, biskup przeciw biskupowi, kapłan przeciw kapłanowi. Moc Dzielącego przeniknęła jak dym do Mego Domu, aby zapanować nad Moją ziemią. Jego dzieło zniszczenia jest wielkie, a jego ulubionymi celami są Moje dusze konsekrowane. On przemienia ich myśli, ażeby podążały za namiętnościami swych serc. Buntownik, tam gdzie przejdzie, pozostawia za sobą przekleństwo... Poprzysiągł, że przeciwstawi was sobie nawzajem. Poprzysiągł w swej wściekłości, że przesieje was wszystkich, szczególnie Mnie poświęconych i że ich ograbi. Poprzysiągł, że uczyni was wszystkich swą zabawką. Powiadam ci: każdy kto nie ma prawego serca, upadnie, jednak prawi zwyciężą dzięki swej wierności.

 

Bądź silna, Vassulo, Ja, Jezus, błogosławię ciebie i twoich towarzyszy. Nie osądzaj. My? Kocham cię. Pokój. ic 

 

 

Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : 
http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

 

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com