wielkie dzieło modlitwy w intencji ocalenia i duchowej odnowy narodu polskiego za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski wielkie dzieło modlitwy w intencji ocalenia i duchowej odnowy narodu polskiego za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski

WIELKIE DZIEŁO MODLITWY W INTENCJI

OCALENIA I DUCHOWEJ ODNOWY

NARODU POLSKIEGO

ZA WSTAWIENNICTWEM

MARYI KRÓLOWEJ POLSKI

 

Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus do Polskiego Narodu

 

/Fragmenty orędzi/

...Zechciejcie współpracować ze Mną ! Ja, Dziecię Jezus, pragnę zamieszkać w waszych sercach na zawsze. Nie odtrącajcie Mnie, kocham was Moje dzieci, Moje polskie dzieci. Czyż możecie otrzymać większą łaskę niż ta ? Oto przychodzę do waszych serc - Ja, bezbronne Dziecię Jezus. Miłości Mojej nie ma końca i wy kochajcie Mnie tak, jak Ja was ukochałem, Miłością odwieczną. Stańcie w obronie Moich Praw tu na ziemi. Oto wyniosłem waszego Rodaka na Stolicę Piotrowa, tak i chcę wynieść, wasz Naród ponad wszystkie narody świata. Przejmijcie się tymi Słowami, gdyż są to Słowa płynące z Moich Ust. Ja, Jestem Bogiem. Przyszedłem do was przed wiekami jako bezbronne Dziecię. I takim też pragnę przyjść teraz Moi umiłowani, zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy ! Kogo chcecie? Czy bezbronne Dziecię, które pragnie ukoić wasze bóle, cierpienia, niedostatki ziemskiego życia, czy też Boga objawiającego Swoją Sprawiedliwość. Kogo chcecie przyjąć?

Powiadam wam, jeśli nie przyjmiecie Mnie jako Dziecię Jezus, to przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy. Teraz jest czas wyboru. Jeżeli pragniecie, abym przyszedł do was jako Dziecię Jezus, to powiedzcie Mi, zaproście Mnie. Prosimy Cię przyjdź Dziecię Jezus, a Ja wtedy przyjdę do was i pozostanę z wami…/28.10.1997./

...Polsko, Mój Narodzie Wybrany ! Oto Ja, Dziecię Jezus chce cię wywyższyć w potędze i świętości, chcę się tobą posłużyć w dziele zbawienia narodów świata. Twoje powołanie jest wielkie. Daję wam Moją Moc, Ja Dziecię Jezus. Uzdalniam was do wypełnienia dziejowej misji. Dokonuję w waszym Narodzie odnowy ludzkich serc. Jednak pragnę waszej współpracy ze Mną, waszym Bogiem. Ja przychodzę do was, ale chcę waszego zupełnego zdania się na Mnie, zawierzenia do granic możliwości. Tylko w ten sposób, będę się mógł wami posłużyć. Chcę mieć was na wyłączną Swoją służbę. Chcę dotrzeć do każdej polskiej rodziny, by tam niepodzielnie królować./ 28.10,1997./

...Ja pragnę odnowić cały Polski Naród. Tak bardzo pragnę, aby te Słowa dotarły do tak wielu ludzkich serc, przekazujcie je innym, rozpowszechniajcie, albowiem taka jest Moja Wola, to ma dotrzeć do całego Polskiego Narodu. Ja działam i będę działał, aż osiągnę Swój cel, odnowię wasz Naród, ochronię Polskę przed zniszczeniem, a światu wskażę miejsce, gdzie ludzie mogą znaleźć schronienie, właśnie w Polsce. To miejsce wybrane od wieków. Tu chcę pokazać całemu światu, że Ja Jestem, że króluję, że przeprowadzam Swoją Wolę tak jak chcę i tak też się stanie. Ten Mój zamysł odwieczny stanie się rzeczywistością. /25.10.2003r./

....Ja oczekuję od was przyjęcia Moich Słów i realizacji ich w waszym Życiu. Otwieram przed wami nową rzeczywistość. To będzie czas Mojego działania. Oto Ojciec Przedwieczny wyznaczył ten czas na Moje działanie. Ten czas jest Moim czasem.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obejmuję Moją Miłością cały Polski Naród i cały świat. I wzywam was do oddania Mi czci. Tylko w ten sposób otrzymacie Moją łaskę do tego, aby żyć w tym czasie decydującym o losach ludzkości...

I oto przychodzę do was po 20 wiekach i pytam was czy chcecie Mnie przyjąć? To pytanie zadaję wszystkim ludziom. Od odpowiedzi na to pytanie zależą losy całej ludzkości. Oczekuję wspaniałomyślności od każdego z was.

 

Wydaje się na podstawie: Dekretu Ojca Świętego Pawła VI / Acta Apostolica Sedia 58/16 z dnia 29 grudnia 1966r./

 

W PROWADZENIE

 

Oto Maryja Nasza Pani i Królowa przychodzi do Polskiego Narodu i wzywa nas do wielkiej modlitwy w intencji ocalenia i duchowej odnowy naszego Narodu. Dlatego też otwórzmy nasze serca, aby przyjąć to wołanie i wiernie wypełnić wszystkie polecenia przekazane nam przez Naszą Panią i Królową.

Teraz jest czas naszego wiernego wypełniania wszystkich poleceń przekazanych nam przez Niebo. Jeżeli będziemy posłuszni, to ocalimy samych siebie i wielu innych ludzi. Czyńmy Wolę Bożą a osiągniemy cel naszej ziemskiej pielgrzymki - zbawienie wieczne. Ten czas, w którym żyjemy jest szczególnym momentem w dziejach naszego Narodu, albowiem ważą się losy tego pokolenia.

Ufni w Bożą pomoc, idźmy na przód za naszą Królową, Która wskazuje nam Najświętsze Dzieciątko Jezus. Przyjmijmy to wezwanie a staniemy się godnymi dziećmi Swojej Matki

 

„Boży Posłaniec” z Podlasia

 

Spis treści:

Wprowadzenie....................................................................................... 1

Wielkie Orędzie Matki Bożej do Polskiego Narodu z 03.05.2008r........ 3

Orędzie Matki Bożej z 12.05.2008.r........................................................ 8

Orędzie Świętego Andrzeja Boboli z 16.05.2008r................................ 11

Orędzie Najświętszego Dzieciątka Jezus z 25.09.2008r........................ 13

Modlitwy................................................................................................ 15

Modlitwa do Królowej Narodu Polskiego............................................. 15

Różaniec Święty - część bolesna............................................................ 15

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła.......................................... 17

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus......................................... 17

Akt ofiarowania Najświętszemu Dzieciątku Jezus................................. 18

Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus ....................................... 19

Modlitwa codziennego ofiarowania się w intencji Polskiego Narodu....21

Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezu......................................... 21

Droga Betlejemska, czyli rozważanie tajemnic Dziecięctwa Jezus......... 27

 

 

Święto Maryi Królowej Polski 03.05.2008r.

 

Wielkie Orędzie Matki Bożej do Polskiego Narodu

 

Oto Ja przychodzę, Ja Maryja Królowa Polski, przychodzę do was, do całego Polskiego Narodu, aby uczynić was szczęśliwymi, aby dać wam Siebie i Mojego Syna. On tak bardzo pragnie dokonać zwycięstwa w Polskim Narodzie. Oto Ja przychodzę z nowymi łaskami, aby je zesłać na cały Polski Naród w to Moje Święto, w którym Ja króluję jako wasza Królowa. Oto Ja wzywam cały Polski Naród do nawrócenia, do pokuty, do ofiary, jedynie tą drogą możecie pokonać wszelkie zło, które dotyka was. Oto Ja wzywam was, stańcie w prawdzie, przyjmijcie Moje Słowa, podążajcie za Mną do końca. Oto Ja jestem z wami, z całym Polskim Narodem i pragnę was prowadzić drogami Mojej Miłości ku zbawieniu wiecznemu. Tak bardzo pragnę, aby dokonało się zwycięstwo w waszym narodzie za Moją przyczyną, ale i z waszą pomocą, jedynie w ten sposób to się może dokonać. Dzięki waszym modlitwom, ofiarom, waszym wyrzeczeniom i wiernemu wypełnianiu Mojej Świętej Woli. Oto Ja przychodzę jako Królowa, aby zlać nowe łaski na cały Polski Naród. Oto Ja wzywam was, abyście wypełnili to, do czego Ja was wzywam, a proszę was, abyście podążali za Mną i przyjęli Moje Słowa, wzywające do nawrócenia. Każdy powinien się przejąć do głębi tym wezwaniem. Nawrócenie polega na odwróceniu się od grzechów i przyjęciu łaski Bożej. Najważniejszą rzeczą jest odwrócić się od zła, ten kto grzeszy, a szczególnie ten kto ciężko grzeszy, obrażając Boga, naraża się na Jego karę, taki też człowiek, nie może czynić rzeczy Bożych, on jedynie myśli po ziemsku, nie może być użyty w Moich planach. Dlatego Ja proszę was, abyście się przyjrzeli swojemu powołaniu i swojemu życiu, gdzie jest zło, nazwali je po imieniu i odrzucili, a przyjęli łaskę Bożą. W tym czasie kiedy tak wiele zła jest na całym świecie, Ja oczekuje od was zaparcia się samych siebie i życia w prawdzie.

Oto Ja wasza Mama, Która jestem waszą Królową i przemawiam do was, aby was pobudzić do działania, do jedności, której tak wam brakuje, dajecie się zwieść przez różne podszepty, które wskazują wam co macie czynić. Te podszepty pochodzą od szatana. Moja droga jest prosta: tak, tak - nie, nie - wszystko co nadto, od złego pochodzi. Jeżeli chcecie wybierać tych, którzy mają wami rządzić, to zadajcie im kilka pytań. Czy żyją według Bożych Przykazań? Czy szanują drugiego człowieka? Czy są gotowi zrezygnować z pieniędzy, aby służyć drugiemu człowiekowi? Te trzy pytania są najważniejsze, według tych pytań należy oceniać, tych którzy mają wami rządzić, oczywiście pozostaje prawdziwość odpowiedzi, ale po czynach ich poznacie, poznawajcie już, albowiem Ja przygotowuję Moje Królestwo - Królestwo Prawdy, Miłości i Sprawiedliwości. Oto Ja proszę was, nie zaniedbujcie modlitwy, ona jest tak bardzo ważna. Kiedy się modlicie, to wówczas otrzymujecie nowe łaski, których potrzebujecie na każdy dzień. Ten kto się modli, trwa w łączności z Bogiem a Bóg mu błogosławi na każdy dzień jego życia. Jeżeli wszyscy ludzie modliliby się, to ten świat wyglądałby zupełnie inaczej, jednak tak mało ludzi się modli, jedynie garstka trwa z otwartym sercem. Ci właśnie ludzie otrzymują najwięcej łask. Czyż Bóg może udzielić swojej łaski osobie, która ma zamknięte serce, nawet jeżeli się modli? Dlatego tak ważną rzeczą jest modlić się z otwartym sercem. Ta modlitwa polega na tym, że są zaangażowane wszystkie sfery ludzkiej osobowości, zarówno dusza, duch, jak i ciało. Człowiek otwierający się na łaskę Bożą, doświadcza Bożej obecności, on się łączy z Bogiem a Bóg obdarowuje go swoimi łaskami. Tak bardzo pragnę, abyście wszyscy tego doświadczyli. Oto Ja wasza Mama chcę umocnić was nowymi łaskami, pragnę abyście doświadczyli Mojej wielkiej Miłości, która rozlewa się na każde ludzkie serce.

Oto Ja pragnę uratować Polski Naród, tak wiele zła się rozpleniło w Polskim Narodzie, tak wiele serc odrzuciło Boga, dlatego musi przyjść ucisk, musi przyjść kara, abyście zrozumieli, że bez Boga nic nie osiągniecie. Jedynie z Bogiem jesteście silni i macie władzę nad złem. Kiedy odwracacie się od Boga, to zło przejmuje rządy i ono wami rządzi. Oto Ja proszę was, abyście się podjęli trudu nowej ewangelizacji, mówię to do dusz, które żyją w prawdzie, które przyjmują Moje Słowa i pragną Mnie naśladować. Oto Ja was proszę, abyście uczynili wszystko, aby odrzucić wszelkie zło a przyjąć Miłość, przyjąć łaskę Bożą i połączyć ludzkie serca w jedno. Tak bardzo pragnę, aby nastąpiła prawdziwa jedność w waszym narodzie, abyście się połączyli pod Moim sztandarem. Dlatego Ja przychodzę do was i wzywam was: przyjmijcie Moje Słowa, które dziś do was kieruję. Oto Ja trzymam sztandar Mojego Syna, Który przychodzi do was, jako Najświętsze Dzieciątko Jezus. Tak bardzo pragnę, abyście się pod tym sztandarem zjednoczyli. Oto Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnie dokonać odnowy waszych serc i całego Polskiego Narodu. Oto Ja jestem z wami i proszę was, abyście przyjęli Najświętsze Dzieciątko Jezus do waszych serc, a Ono reszty dokona. Oto Ja jestem i trzymam ten sztandar, sztandar Mojego Syna, Oto Najświętsze Dzieciątko Jezus wyciąga ku wam swoje dłonie i pragnie waszego zbawienia. Ono pragnie dokonać zwycięstwa w waszym narodzie i pragnie was poprowadzić ku zbawieniu wiecznemu.

Oto następuje czas szczególnego działania Najświętszego Dzieciątka Jezus. Ono jest z wami od tak wielu lat, ale teraz w sposób szczególny będzie działać, aby dokonać tego, co jest dla was potrzebne, abyście się mogli ostać jako naród i państwo. Albowiem państwowość wasza jest zagrożona, a naród jest podzielony. Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnie was uratować, wskazując drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. To jest dopust na was, za wasze grzechy, za waszą niewierność, za odstępstwo od Boga. Jednak z każdej sytuacji jest wyjście, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg prowadzi swoje dzieło. I oto przychodzi do was Mój Syn, Najświętsze Dzieciątko Jezus i wzywa was do pokory do miłości, do zawierzenia Bożej Opatrzności.

Oto Ja wasza Mama wzywam was, abyście przyjęli te Słowa i zjednoczyli się przy Moim Synu, który przychodzi do was, aby dać wam zbawienie. On tak bardzo pragnie obdarować was swoją Miłością i chce, abyście żyli według tej Miłości. Jedynie w Miłości może nastąpić zwycięstwo. Ja tak bardzo pragnę, aby Boża Miłość rozlała się na każde ludzkie serce. Oto przychodzę do was i wzywam was, abyście uczynili wszystko, aby żyć w prawdzie, miłości, całkowitym oddaniu się Bogu. To jest jedyna droga do zwycięstwa, nie ma innej, w tym jakże trudnym czasie, kiedy zbliża się ucisk, prześladowanie i tak wiele zła. Ja was proszę, przyjmijcie Moje Słowa i zacznijcie według nich żyć. Ja wzywam was do Różańca Świętego, do postu, do czytania Słowa Bożego, do życia według Ewangelii, do życia sakramentalnego: do Spowiedzi Świętej, do Komunii Świętej, do tego abyście przyjęli Moją Miłość, abyście żyli według tej Miłości, a wówczas doświadczycie wielkiej łaski - łaski zwycięstwa nad wszelkim złem.

Oto Ja was proszę, Ja wasza Królowa w to Moje Święto - stańcie w prawdzie, wzywam was, cały Polski Naród do jedności, do Miłości, do całkowitego zawierzenia Bogu. Oto czas się wypełnia, coraz bliższe jest przyjście Mojego Syna. On pragnie was ocalić, On pragnie dać wam Swoje Zbawienie, albowiem ludzkość pogrążyła się w grzechu. Boże Prawa są deptane, wynaturzenie, zdziczenie, straszliwe grzechy wołają o pomstę do Nieba, czy Bóg może na to patrzeć? Ta rzeź niewiniątek, która dokonuje się na całym świecie, jest rzezią, która musi być ukarana. Miliony istnień ludzkich poczętych w łonach matek jest mordowanych. Jak wielki ból zadajecie Bogu, kiedy On musi na to patrzeć, jak wielkie cierpienia Ja znoszę, kiedy to widzę, o matki opamiętajcie się, co wy czynicie? Dlaczego mordujecie swoje dzieci? Kto dał wam takie prawo? Jak możecie to czynić? Przecież będziecie ukarani za to. Jak możecie w ten sposób postępować? To Bóg daje życie i On jedynie może je zabrać, nikt więcej. Dlaczego sobie uzurpujecie Prawa Boże? Dlaczego chcecie wygody, kosztem drugiego? Dlaczego czynicie zło? Dlaczego żyjecie w nieczystości, a później mordujecie? Skazujecie się na zagładę, na całkowitą zagładę.

Oto Ja wzywam was, stańcie w prawdzie, odrzućcie wszelkie zło, a Ja was poprowadzę do zwycięstwa. Jak nisko upadli ci, którzy odrzucili Boże Prawa, którzy w miejsce Boga, ustanowili swoje bezbożne prawa. I tak się teraz dzieje, bezbożne prawa są ustanawiane, tworzą się struktury grzechu, które są zaczątkiem nowego totalitaryzmu. On się już tworzy, aby zawładnąć całym światem. To się już zbliża wielkimi krokami, musicie być czujni i mieć świadomość zagrożenia. Szatan czyni wszystko, aby usidlić każde ludzkie serce, aby usidlić cały świat. Dlatego też rozwija swoje struktury, chce podporządkować każde państwo pod swoje wytyczne, aby nim sterować, aby w konsekwencji wymordować tych, którzy mu się będą sprzeciwiać. Takie jest jego działanie od wieków a teraz w sposób szczególny to się ma dokonać. Jeżeli tego nie widzicie, to jesteście w wielkim błędzie. Ja już wiele razy ostrzegałam przed działaniem szatana i jego sług, ale teraz w sposób szczególny pragnę wam oświadczyć: szatan czyni wszystko, aby was zniszczyć, w sposób szczególny Polski Naród, jesteście na celowniku do odstrzelenia, do zniszczenia.

Polski Naród w Bożych Planach ma wielkie miejsce i szatan o tym doskonale wie, dlatego teraz czyni wszystko, aby was zniszczyć - zniszczyć ludzkie serca, zabrać wam wiarę a również zabrać wam wolność, abyście byli podporządkowani pod jego struktury, które on tworzy. To się dokonuje na waszych oczach, czy tego nie widzicie? Jak możecie spać spokojnie, kiedy wasze państwo jest rozrywane na kawałki. Tak dalej być nie może. Obudźcie się, zjednoczcie się i odrzućcie to zło, tak dalej być nie może. Ja was wzywam do jedności pod Moim sztandarem, pod sztandarem Mojego Syna, Który przychodzi do was jako Najświętsze Dzieciątko Jezus. Ten sztandar będzie znakiem zwycięstwa.

Ufajcie, Ja wam przekazuję te Słowa, abyście je przyjęli i zrozumieli powagę sytuacji. Nie śpijcie, ale nawracajcie się i przyjmijcie te Słowa, wypełnijcie je w swoim życiu, aby zwycięstwo się dokonało, Ja pragnę was ocalić i wskazać wam drogę do Niebieskiej Ojczyzny. Czy wy jednak przyjmiecie te Słowa, czy wypełnicie to co wam mówię, jeżeli tak, to zwyciężycie. Jeżeli nie, poniesiecie straszliwą klęskę: popadniecie w ręce szatana, a on dopełni swojego dzieła. Ja jeszcze raz wam mówię: struktury zła są potężne, to są wielkie macki, które penetrują całe państwa, a w sposób szczególny polskie państwo. Czy nie widzicie jak chcą was ograbić, z resztek tego co zostało? Czy nie widzicie, że stajecie się sługami i to czyimi - szatana. A Ja pragnę nad wami królować i pragnę dać wam zbawienie. Zrozumcie to i przyjmijcie te Słowa, albowiem one są prawdą płynącą z Moich Ust, którą wam przekazuję w to Moje Święto, Ja wasza Królowa. Bądźcie wierni tym Słowom a dostąpicie radości, radości życia wiecznego, ale zanim tam dojdziecie, musicie wypełnić wszystkie polecenia tu na ziemi, aby ocalić siebie, jak i innych, którzy nie mają tej świadomości.

Dlatego Ja wzywam was do nowej Ewangelizacji, polegać ona będzie na tym, że podejmiecie się wspólnej modlitwy o ocalenie waszego Narodu. Ta modlitwa powinna połączyć wszystkie wspólnoty jakie istnieją w Polsce. Idę przewodnią tej modlitwy będzie kult Najświętszego Dzieciątka Jezus. Ja bardzo pragnę, aby ta jedność nastąpiła, dlatego Ja wzywam was, stańcie w prawdzie i przyjmijcie Moje  Słowa, a w sposób szczególny Najświętsze Dzieciątko Jezus, które przychodzi do was jako Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego. Zostały podyktowane modlitwy, które należy odmawiać, to wszystko zostało przekazane. Módlcie się a będziecie szczęśliwi i to czego pragnie Najświętsze Dzieciątko Jezus dokona się. Albowiem Ja wzywam was, abyście stanęli w prawdzie i zrozumieli, że sami nic nie jesteście w stanie uczynić, jedynie w łączności z Bogiem możecie pokonać wszelkie zło i odnieść zwycięstwo. Dlatego ufajcie i trwajcie w Mojej Miłości i na tę drogę Ja was błogosławię: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Duch Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Święto Matki Kościoła 12.05.2008r.

 

Oto Ja Bogurodzica Dziewica Maryja błogosławię was i pragnę przemienić każde ludzkie serce. Oto przychodzę do was w to Moje Święto Matki Kościoła, aby wskazać wam drogę prowadzącą ku chwale wiecznej. Ja wasza Mama pragnę obdarować was wielkimi łaskami, pragnę, abyście doświadczyli Mojej Miłości, abyście podążali za Mną tą drogą którą Ja wam wskazuję, tak bardzo pragnę uratować Polski Naród. Tak bardzo pragnę dokonać zwycięstwa w waszym Narodzie. I oto przychodzę teraz z kolejnym wezwaniem do nawrócenia, pokuty, do całkowitego zawierzenia dla Mnie.

Oto zostaliście wybrani, aby w oparciu o Moje wskazania wiernie wypełniać Moją Świętą Wolę. Oto gromadzicie się tutaj jak w Wieczerniku, oto Ja jestem z wami, aby was prowadzić i wskazać całemu narodowi drogę zwycięstwa. Tak wielu już słów padło, o tym wielkim zagrożeniu jakie wisi nad Polską, które jest już realizowane przez siły ciemności. To zagrożenie dotyka was wszystkich, albowiem wszyscy poniesiecie konsekwencje planu szatana, planu zniszczenia Polskiego Narodu. Jednak Ja pragnę uchronić was, pragnę wskazać wam drogę - drogę zwycięstwa. Oto przychodzę do was z Aniołami i Świętymi, którzy Mi towarzyszą a szczególnie z Patronami Polski, Którzy wstawiają się za Polskim Narodem dniem i nocą, nieustannie to czynią. Proszą Mnie o wstawiennictwo i Ja też tak czynię, bo jestem waszą Królową. Oto Ja wasza Mama - Królowa, Matka Kościoła przychodzę z tym orędziem, aby wskazać wam drogę, którą macie podążać. Oto Ja jestem z wami, mówię do was, uczyńcie wszystko, cokolwiek Mój Syn wam powie. On pragnie waszych serc, pragnie każdego ludzkiego serca, pragnie, aby te serca otworzyły się na Jego Miłość. To jest najważniejsze. Jeżeli każde serce otworzy się na Bożą Miłość, to nastąpi wielkie zwycięstwo - zwycięstwo Prawdy, Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. Oto Ja jestem z wami i z całym Polskim Narodem. Pomimo, że to zło się rozciąga na tak wiele ludzkich serc, Ja jednak pragnę to zło usunąć, tak też się dzieje, tak też się stanie, ale musicie wypełnić wszystko to, co wam powiem. Nie tylko wy, ale rzesza ludzi w całym Polskim Narodzie.

Oto wezwałam was do modlitwy w intencji Polskiego Narodu, o ocalenie, o jego duchową odnowę. Jesteście tym zalążkiem, który ma wskazać innym drogę zwycięstwa. Oto Ja wzywam cały Polski Naród do postawy zawierzenia, oddania Mi wszystkiego i podążania za Mną tą drogą, którą Ja wam wskazuję. W tak wielu miejscach jest modlitwa, tam są wybrane Moje dzieci, są to niewielkie grupy, które się modlą tak jak wy, tak wiele jest wspólnot ludzi świeckich i wspólnot życia zakonnego. Do was w sposób szczególny się zwracam z apelem do modlitwy w tej właśnie intencji. Bardzo was proszę, abyście się zwracali do Mnie, jako do Królowej Polski. Oto chcę wam podyktować specjalną modlitwę, którą powinniście odmawiać, aby ten ratunek przyszedł. Oto i modlitwa:

Oto my dzieci Twoje, zwracamy się do Ciebie nasza Pani i Królowo. Oto przychodzisz do Polskiego Narodu z Orędziem Miłości, z wezwaniem do nawrócenia do pokuty, do ofiary. Prosimy Cię gorąco, racz przyjąć naszą modlitwę, nasze błaganie, naszą gorącą prośbę, racz przyjąć to nasze wołanie, aby się dokonało zwycięstwo w Polskim Narodzie za Twoją przyczyną. Oto dajesz nam Najświętsze Dzieciątko Jezus jako Odnowiciela Ducha Narodu Polskiego i Ono dokonuje tej Odnowy, tego zwycięstwa w Polskim Narodzie, dlatego Cię prosimy: wyproś u Ojca Przedwiecznego łaskę otwartości naszych serc, aby one przyjęły Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby Ono mogło tam zakrólować, w każdym ludzkim sercu. O Maryjo Nasza Pani i Królowo dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo przed Tronem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Racz wysłuchać naszego wołania, przyjmij tę modlitwę i zanieś przed Tron Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby dokonało się zwycięstwo w całym Polskim Narodzie i na całym świecie. Amen.

To jest modlitwa, którą wam podyktowałam, abyście ją odmawiali każdego dnia, wraz z modlitwami do Najświętszego Dzieciątka Jezus, one są tak bardzo ważne, albowiem Najświętsze Dzieciątko Jezus przychodzi do całego Polskiego Narodu i pragnie go odnowić. Dlatego też módlcie się i nie ustawajcie. Niech ta modlitwa dotrze do każdej wspólnoty, tam gdzie ludzie wierzą i pragną wypełnić Moje Polecenia. Oto Ja zwracam się do was, bądźcie apostołami tego Mojego wezwania. To jest tak bardzo ważne. Pragnę was zjednoczyć na modlitwie, na wspólnej modlitwie, abyście się poczuli wielką wspólnotą, która woła o ratunek dla całego Polskiego Narodu. Oto Ja proszę was: wzywajcie Mojego Imienia jako Pani i Królowej, wzywajcie Imienia Najświętszego Dzieciątka Jezus Odnowiciela Ducha Narodu Polskiego. Módlcie się na Różańcu, ofiarujcie część bolesną właśnie w tej intencji o ocalenie was, o nawrócenie, o przemianę ludzkich serc w całym Polskim Narodzie. Oto Ja was proszę i wzywam was, abyście się podjęli tego trudu, ofiarowali siebie samych, aby to zwycięstwo nastąpiło.

Oto Ja przychodzę z tym przesłaniem, aby obdarować was Moją Miłością, abyście mogli doświadczyć Mojej obecności w waszych sercach. Oto Ja zwracam się z apelem do całego Polskiego Narodu, w sposób szczególny do tych, którzy Mi służą, aby podjęli się trudu tej modlitwy w intencji ocalenia Polskiego Narodu. Oto Ja proszę was, przyjmijcie to wezwanie i stańcie w prawdzie o sobie samych. Ja was błogosławię Moim matczynym Błogosławieństwem. A oto i Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Najświętsze Dzieciątko Jezus przemawia!

Jestem z wami i błogosławię was, przemieniam wasze serca i daję wam Siebie Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Tak bardzo się raduje Moje Najświętsze Serduszko, że się tu gromadzicie, że trwacie tak przy Mnie, w takim półkolu. Ja jestem pośród was, żywy i prawdziwy, jestem z wami, doświadczacie wielkiej łaski Mojej obecności, rzeczywistej obecności. Ufajcie Ja was prowadzę, ze Mną odniesiecie wielkie zwycięstwo. Trwajcie w Mojej Miłości a Ja was będę błogosławił.

Ufajcie i przyjmijcie te Słowa, które skierowała do was Moja Mama, Ona tak bardzo was kocha i pragnie waszego szczęścia. Wypełnijcie je dokładnie, zanieście te Słowa wszystkim tym, którzy są otwarci na prawdę płynącą z Moich Ust.

Trwajcie w Mojej Miłości i na tę drogę Ja was błogosławię: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Duch Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Święto Patrona Polski Św. Andrzeja Boboli 16.05.2008r.

 

Oto Ja Święty Andrzej Bobola przychodzę do ciebie z orędziem miłości, aby je przekazać całemu Polskiemu Narodowi. Oto Ja wasz Patron przychodzę do was w to Moje Święto, aby was błogosławić. Oto zostaliście wybrani do wielkiej misji, tą misją jest głoszenie prawdy o Naszym Panu Jezusie Chrystusie Zbawicielu całego świata. Oto przychodzę do was, aby wypraszać łaski dla całego Polskiego Narodu. Oto Błogosławieństwo Boże spływa na was. Oto Ja jestem z wami i przekazuję wam te Słowa, ufajcie - Nasz Pan Jezus Chrystus pragnie dokonać przemiany ludzkich serc w całym Polskim Narodzie. I oto Ja przychodzę, aby być z wami, aby dać wam to czego tak bardzo potrzebujecie. A nade wszystko Polski Naród potrzebuje miłości, jedności zawierzenia Bogu. Ufajcie, Ja Święty Andrzej Bobola przekazuję wam te Słowa, aby was podnieść na duchu, aby was poprowadzić do wiecznej szczęśliwości.

Tak wiele jest do zrobienia, a w sposób szczególny potrzeba wielkiej modlitwy o ocalenie Polskiego Narodu. Polski Naród jest bardzo zagrożony, tak jak i państwo polskie. Oto wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni czynią wszystko, aby was zniszczyć. My to wszystko widzimy, znamy każdy krok szatana i chcemy temu przeciwdziałać, dlatego też wzywamy cały Polski Naród do wielkiej modlitwy. Oto wasza Królowa Maryja przekazała Orędzie do całego Polskiego Narodu, w którym wzywa do wielkiej modlitwy o jego ocalenie i Ja was wzywam.

Oto przychodzę do was w to Moje Święto, aby was błogosławić, aby zachęcić was do ofiary, do modlitwy, do wyrzeczenia się samych siebie. Oto jestem z wami i prowadzę was, nieustannie wstawiam się


przed Tronem Boga, abyście doznali łaski - łaski zwycięstwa nad wszelkim złem. Tak bardzo pragnę, aby wszystkie ludzkie serca w Polskim Narodzie - zjednoczyły się, aby nastąpiła prawdziwa jedność, abyście odrzucili wszelkie podziały, które tak niszczą was, abyście zapragnęli życia w prawdzie, w całkowitym oddaniu się Bogu. Oto Ja wzywam was i proszę, uczyńcie wszystko, aby to się dokonało. Ja Święty Andrzej Bobola proszę was, stańcie w prawdzie o sobie samych, przyjmijcie te Słowa i podejmijcie się trudu budowania nowej rzeczywistości. Oto zadania zostały wyznaczone, teraz potrzeba ich realizacji. Najpierw modlitwa a później działanie, które wynika z tej modlitwy.

Oto Ja Święty Andrzej Bobola Patron Polski mówię do was i wzywam was; otwórzcie swoje serca na Bożą Miłość. Pan Jezus tak bardzo pragnie uczynić was szczęśliwymi, jednak od was zależy czy przyjmiecie Jego Miłość. On tak bardzo pragnie dokonać przemiany ludzkich serc i poprowadzić was ku wyżynom świętości. Dlatego też, otwórzcie swoje serca i podążajcie za Swoim Panem Jezusem Chrystusem, który przychodzi do was jako Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego. Oto Ja wskazuję wam Bożą Dziecinę, Która zeszła z Nieba, aby was błogosławić. Ufacie, jestem z wami i pragnę waszego zwycięstwa. Oto Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywa cały Polski Naród do przemiany, do duchowej odnowy, do zawierzenia, bezgranicznego zaufania i Ja was wzywam, stańcie w prawdzie, przyjmijcie to Orędzie i zapragnijcie być świętymi. Jest to jedyna droga do zwycięstwa, innej nie ma. Jestem z wami i wskazuję wam Drogę, tą Drogą jest Nasz Pan Jezus Chrystus. Oto Ja proszę was, otwórzcie swoje serca, aby przyjąć łaskę Bożą aby nieustannie podążać za wezwaniem Bożym, aby przyjąć wielką Miłość Bożą. W tej Miłości dokonują się cuda. Cud przemiany ludzkich serc jest największym cudem. Oto Ja proszę was, abyście wypełnili wszystko, co z Woli Bożej przyjdzie wam wypełnić, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Bożą Miłość. Abyście przyjęli Boże wezwanie, abyście się podjęli trudu budowania nowej rzeczywistości w oparciu o wskazania Boże.

Oto Najświętsze Dzieciątko Jezus ma doskonały plan ratowania Polskiego Narodu i jego odnowy, w tym planie jest cały Polski Naród. Jednak od was zależy, czy będziecie go realizować. Jednak od was zależy czy będziecie podążać za Słowem Bożym. Oto już tak wiele zostało powiedziane. Ja jedynie mogę jeszcze raz wezwać was do ofiary, do modlitwy, do pokuty. Oto Ja wasz Patron wskazuję wam drogę zwycięstwa, ufajcie i przyjmijcie to Orędzie, abyście doświadczyli łaski pokoju, miłości a nade wszystko wiernie wypełnili Wolę Bożą. Oto Ja Święty Andrzej Bobola błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Warszawa 25.09.2008.

 

...Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus ogarniam was Swoją Miłością i cały Polski Naród, który pragnę podźwignąć z jego upadku, z jego niewierności, ze wszelkiego grzechu, zepsucia. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przemawiam do ciebie Narodzie i mówię ci - bądź święty. Zostałeś wybrany do wielkiej misji pośród wszystkich narodów całego świata. Oto Ja przemawiam do ciebie, aby uzdolnić cię do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Pragnę, abyś był Moim ludem, całkowicie Mi oddanym, na własność Mi poświęconym. O ludu Mój ludu, chcę abyś był Mi wierny, abyś podążał za Mną, abyś nie był tym ludem, który Mnie ukrzyżował. Tak bardzo pragnę uczynić cię ludem świętym, więc trwaj w Miłości Mojej, trwaj w całkowitym oddaniu się dla Mnie, a Ja będę cię prowadził, aż do wiecznej chwały, do zjednoczenia się ze Mną. Oto Ja przychodzę do ciebie, aby poprowadzić cię drogą krzyża, samozaparcia, wyrzeczenia, ofiary, całkowitego zdania się na Mnie. To jest droga, którą powinieneś podążać. O ludu, Mój ludu, oto Ja przemawiam do ciebie, aby cię podnieść w świętości, aby wskazać ci Światło, Którym jestem Ja. Oto Moje Najświętsze Serduszko otwarte na oścież i z Niego wypływają wszystkie te łaski na cały Polski Naród. Oto Ja działam w sposób szczególny, właśnie teraz, te łaski spływają na te wszystkie serca, które mogą je przyjąć. Ja dotykam wszystkich tych, którzy odeszli ode Mnie i żyją w grzechach, pobudzam ich sumienia do nawrócenia, do ofiary, do pokuty. To jest jedyna droga duchowej przemiany, to jest jedyna droga połączenia się ze Mną.

Oto Ja działam, gdyż pragnę zbawienia każdej duszy ludzkiej. Módlcie się o to, abym Ja mógł przemienić wszystkich grzeszników, cały Polski Naród, aby ten Naród, którego sobie wybrałem, był narodem świętym, wiernym Moim Słowom, idącym za Mną jak za dobrym pasterzem, który prowadzi swoje owce, aby miały życie wieczne. Oto Ja jestem Dobrym Pasterzem i prowadzę Moje owieczki.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was wszystkich i cały Polski Naród. To jest czas szczególny, czas Mojego nawiedzenia i Mojego Błogosławieństwa. Oto będę przemieniał ludzkie serca w sposób szczególny właśnie w tym czasie, ale oczekuję od was modlitwy, wielkiej modlitwy. Dlatego jeszcze raz proszę, aby modlitwa o ocalenie i duchową odnowę Polskiego Narodu dotarła do tych wszystkich do których Ja pragnę, aby dotarła, aby te ludzkie serca zapaliły się Moją Miłością, aby się modliły do Mnie, aby trwały w zjednoczeniu ze Mną, wypraszając te wszystkie łaski, których tak bardzo potrzebujecie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus dotykam waszych serc, przemieniam was całkowicie, czynię was nowym ludem. Oto Ja jestem i błogosławię was. Trwajcie w Mojej Miłości, podążajcie za Mną tą drogą-drogą świętości, a Ja uczynię was Moim ludem całkowicie Mi oddanym, wiernym, posłusznym, idącym tą drogą ku zbawieniu wiecznemu.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus podnoszę Moją Rączkę, aby was błogosławić. A oto i Moje szczególne Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Duch Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

ODPOWIEDZMY NA WEZWANIE MARYI NASZEJ PANI I KRÓLOWEJ

I WŁĄCZMY SIĘ W DZIEŁO MODLITWY

O OCALENIE I DUCHOWĄ ODNOWĘ POLSKIEGO NARODU

 

A OTO I MODLITWY, KTÓRE NALEŻY ODMAWIAĆ, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA WEZWANIE MARYI:

 

Modlitwy do codziennego odmawiania

 

Modlitwa włączających się w dzieło ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu :

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, proszę Cię gorąco uczyń mnie swoim narzędziem w Dziele ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu. Posłuż się mną wedle Twojego upodobania, tak, aby Twoja Święta Wola wypełniła się w moim życiu, jak również w życiu całego Polskiego Narodu.

Proszę Cię Panie, prowadź mnie na każdy dzień mojego życia i spraw, aby to Dzieło mogło się rozwijać, przynosząc owoc obfity w postaci łask Bożych potrzebnych całemu Polskiemu Narodowi

Wielbię Cię Panie i wywyższam przez Niepokalane Serce Maryi naszej Pani i Królowej. Amen.

 

Modlitwa do Królowej Narodu Polskiego

 

Oto my dzieci Twoje, zwracamy się do Ciebie nasza Pani i Królowo. Oto przychodzisz do Polskiego Narodu z Orędziem Miłości, z wezwaniem do nawrócenia, do pokuty, do ofiary. Prosimy Cię gorąco, racz przyjąć naszą modlitwę, nasze błaganie, naszą gorącą prośbę, racz przyjąć to nasze wołanie, aby się dokonało zwycięstwo w Polskim Narodzie za Twoją przyczyną. Oto dajesz nam Najświętsze Dzieciątko Jezus jako Odnowiciela Ducha Narodu Polskiego i Ono dokonuje tej Odnowy, tego zwycięstwa w Polskim Narodzie, dlatego Cię prosimy: wyproś u Ojca Przedwiecznego łaskę otwartości naszych serc, aby one przyjęły Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby Ono mogło tam zakrólować, w każdym ludzkim sercu. O Maryjo Nasza Pani i Królowo dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo przed Tronem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Racz wysłuchać naszego wołania, przyjmij tę modlitwę i zanieś przed Tron Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby dokonało się zwycięstwo w całym Polskim Narodzie i na całym świecie. Amen.

 

Różaniec Święty - Część Bolesna

 

Rozważania do tej części Różańca Świętego:

 

Tajemnica I - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

O Jezu, tak bardzo cierpiący, ulituj się nad nami, nad całym Polskim Narodem, uczyń nas wolnymi od wszelkiego zła, od nienawiści, od sporów i waśni. Oto wpatrujemy się w Twoje cierpiące Oblicze i błagamy Cię o ratunek dla ginącego Narodu Polskiego. Przez Twoją Krew przelaną w Ogrójcu, Twoje wielkie cierpienie i Kielich przyjęty z Ręki Ojca - ocal nas i daj nam Swoje Zbawienie.

 

Tajemnica II - Biczowanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Oto tak bardzo cierpisz Panie Jezu, przywiązany do słupa i straszliwie smagany biczami, przyjmij naszą modlitwę jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, za grzechy całego Polskiego Narodu. Oto cierpiałeś w sposób szczególny za grzechy nieczyste, dlatego prosimy Cię przyjmij naszą modlitwę na złagodzenie kar wiszących nad całą ludzkością i spraw, aby nasz Naród nawrócił się całkowicie do Ciebie, żył w czystości i całkowitym oddaniu się Tobie.

 

Tajemnica III - Cierniem ukoronowanie Najświętszej Głowy Pana Jezusa

Cóż za boleść o Jezu przenika Twoją Świętą Głowę, jak wielkie cierpienie spadło na Ciebie. Oto nienawiść ludzka jest przyczyną Twojego cierpienia. Jak wiele zła w ludzkich umysłach i za to wszystko cierpisz. O Jezu, Nasz Jezu uczyń nas wolnymi od wszelkiego zła, spraw, aby nasze umysły wielbiły Twoje Święte Imię, abyśmy byli tymi, którzy odrzucają wszelkie zło a przyjmują Twoją łaskę i żyją w zjednoczeniu z Tobą.

Tajemnica IV - Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa

O Jezu, dźwigający Krzyż, oto ciężar win przytłacza Ciebie, są to winy również i moje, jak i całego naszego Narodu. Tak bardzo cierpiałeś z powodu ludzkiej nienawiści, obojętności, samotności jaką ponosiłeś, dźwigając Krzyż.

Panie Jezu pragniemy podążać za Tobą, aby dokonało się nasze Zbawienie. Ocal nasz Naród i państwo polskie, aby nasi wrogowie nawrócili się i poszli za Tobą do końca.

 

Tajemnica V - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Oto zawisłeś Panie Jezu na drzewie Krzyża przybity ludzką nienawiścią, naszymi grzechami. Oto prosimy Ciebie, racz ulitować się nad nami i spojrzyj na nas z wysokości Krzyża. Przyjmij tę modlitwę i wstaw się za nami u Swojego Ojca, aby przez boleść Ran Twoich, Twoją Agonię, Twoją przelaną Krew - okazał nam Swoje Miłosierdzie i przyjął do wiecznej chwały. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

 

Przyzywam Cię Święty Michale Archaniele wraz z Twoimi Aniołami do walki o dusze ludzkie. W Tobie pokładam nadzieję i proszę, wyzwól zniewolonych ludzi od wszelkiego zła i uczyń ich gotowymi do służby Bogu. Przybywaj Niebieski Archaniele, aby dokonać zwycięstwa nad wrogami naszego zbawienia. Proszę Cię gorąco, użyj całej Swej Mocy, aby wyzwolić dusze ludzkie i poprowadzić je drogą zbawienia wiecznego.

Wodzu Zastępów Niebieskich, Tobie polecam wszystkich tych, którzy doświadczają wszelkich udręk na duszy i ciele, abyś wyrwał ich ze szponów wszelkich sił demonicznych, otwierając im drogę do życia w łasce uświęcającej. Proszę Cię Święty Michale Archaniele, ratuj każdą duszę ludzką i prowadź na każdy dzień naszego życia. Polecam Ci tych wszystkich, którzy są zniewoleni przez demony nieczystości, alkoholizmu, żądzy władzy i znaczenia, jak również tych, którzy się dopuszczają świętokradztw, wszelkiej bezbożności, niszcząc Kościół Chrystusowy. Wyzwól tych ludzi spod panowania


sił ciemności, aby światło Boże mogło spłynąć na nich, aby mogli doświadczyć prawdziwego pokoju.

O Hetmanie Anielski, strąć Mocą Bożą wszystkie złe duchy do czeluści piekielnych i osłaniaj nas przed wszelkim złem, abyśmy idąc Bożymi drogami, osiągnęli zbawienie wieczne. Amen.

Tę modlitwę należy odmawiać 2 razy dziennie o godz.6 rano i o 20-tej.

 

Modlitwy do Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Na początku : Ojcze nasz ... Zdrowaś Mario ...Wierzę w Boga ...

Na dużych paciorkach : Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowicielu Ducha Narodu Polskiego, bądź pokrzepieniem ludzkich serc

Na małych paciorkach: Najświętsze Dzieciątko Jezus, prowadź nas, umacniaj, wychowuj nas i króluj nam.

Na koniec : Chwała Ojcu ... /3 x/

 

Przez tę koronkę Moje dzieci, wyprosicie wielkie łaski dla was samych, dla waszych rodzin, dla całego waszego narodu i świata. Obiecuję, że każdy, kto będzie odmawiał tę koronkę, otrzyma łaskę odczuwania Mojej obecności w swoim sercu. To jest Moja obietnica, dana wam przeze Mnie, Dziecię Jezus.

 

Święto Ofiarowania Pańskiego A.D. 2000

 

Akt ofiarowania się Najświętszemu Dzieciątku Jezus

(do codziennego odmawiania)

 

Oto ja nędzny grzesznik przychodzę do Ciebie Najświętsze Dzieciątko Jezus i pragnę wszystko Tobie ofiarować. Przyjmij mnie takim jakim jestem ze wszystkimi moimi wadami i grzechami, z całą moją ułomnością. Sam z siebie nic uczynić nie mogę, jednak wiem, że Ty wszystko możesz, dlatego też rzucam się w objęcia Twoich Najświętszych Rączek i z całego serca wołam do Ciebie: nie opuszczaj mnie i nie pozostawiaj, bo sam zginę bez Ciebie. Jesteś moim jedynym ratunkiem, nadzieją i ocaleniem. Chcę wiernie służyć Tobie, więc proszę Ciebie przyjmij moje ofiarowanie i zalicz mnie w poczet swoich wybranych. Jedynie w ten sposób ofiarując się Tobie, mogę być pewien, że mimo moich słabości i grzechów, wytrwam do końca w posługiwaniu dla Ciebie. Niczego nie pragnę, jak tylko to, aby wypełnić Twoją Najświętszą Wolę. Niczego nie mogę być pewien, jak tylko tego, że Twoja Miłość jest wieczna i że w tej Miłości zwyciężę i otrzymam to, co od wieków mi przygotowałeś. A Ty Maryjo, Która jesteś Matką Boga Samego, bądź moim wsparciem i ostoją w tej walce z mocami ciemności. Ty, Która jesteś Pogromczynią węża piekielnego, nie pozwól, aby szatan miał władzę nade mną, bo ja pragnę całkowicie należeć do Ciebie i Twojego Syna. Oto ja błagam Ciebie Bogurodzico Dziewico Maryjo, zechciej zanieść to moje ofiarowanie przed Tron Boga w Trójcy Świętej Jedynego i nie pozwól, abym się sprzeniewierzył temu ofiarowaniu. Amen. Amen. Amen.

 

Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego - kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., w którego przyjściu poznajemy Miłość Boga Ojca -

N.Dz.J., jedyna nasza., Drogo do domu Ojca Niebieskiego -

N.Dz.J., przychodzące w mocy Ducha Świętego -

N.Dz.J., odwieczna światłości -

N.Dz.J., dla którego stworzony został cały świat -

N.Dz.J., Boże Przymierza zawartego z Patriarchami -

N.Dz.J., Sługo Boży, Emanuelu zapowiedziany przez Proroków -

N.Dz.J., potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego -

N.Dz.J., przywołane na ziemię Miłością Maryi -

N.Dz.J., zachwycone Niepokalanym Sercem Matki - kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy -

N.Dz.J., poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej -

N.Dz.J., wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości -

N.Dz.J., nauczycielu swojej Matki -

N.Dz.J., dające radość świętemu Janowi w łonie matki -

N.Dz.J., błogosławiące Świętą Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka -

N.Dz.J., wszechmocny, uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni –

N.Dz.J., Światło nocy betlejemskiej -

N.Dz.J., Światłości wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca –

N.Dz.J., radości śpiewających Aniołów – kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli –

N.Dz.J., powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa –

N.Dz.J., nazywane synem cieśli -

N.Dz.J., zjednoczone ze Świętym Józefem więzią wzajemnej miłości -

N.Dz.J., z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich -

N.Dz.J., przyjmujące dary serc trzech króli i wszystkich narodów -

N.Dz.J., zagrożone przez nienawiść „Herodów" wszystkich czasów -

N.Dz.J., wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech -

N.Dz.J., szukające pokarmu miłości w naszym domu -

N.Dz.J., szukające ciepła miłości w moim sercu - kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., obecne w rodzinach złączonych modlitwą-

N.Dz.J., szukające „Symeonów", którzy wezmą Cię w objęcia -

N.Dz.J., będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą-

N.Dz.J., nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku -

N.Dz.J., dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka -

N.Dz.J., przez Twoją ucieczkę do Egiptu - pociecho wygnańców z ojczyzny -

N.Dz.J., wzrastające w łasce u Boga i u ludzi -

N.Dz.J., radości rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin -

N.Dz.J., wzorze posłuszeństwa rodzicom -

N.Dz.J., miłujące ubóstwo, cichość i pokorę - kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy -

N.Dz.J., doskonałe we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach -

N.Dz.J., straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież -

N.Dz.J., nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu -

N.Dz.J., rodzące się w tajemnicy ofiary Mszy Świętej na ołtarzach świata —

N.Dz.J., spragnione wielkiej miłości kapłanów -

N.Dz.J., oddające się nam w Chlebie - Hostii Przenajświętszej -

N.Dz.J., Sercem Swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi -

N.Dz.J., nasza miłości teraz i na wieki –

 

K: Jezu cichy i pokornego Serca

W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się: Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swego jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i łasce, a gdy staniemy się „Jak dzieci” - czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz ze Swoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

Z Ewangelii Św. Marka 10,14-16

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego".

 

Modlitwa codziennego ofiarowania się w intencji Polskiego Narodu

 

Najświętsze Dzieciątko Jezus racz przyjąć wszystkie moje modlitwy, ofiary, trudy i cierpienia jako mój duchowy dar w dziele duchowej odnowy Polskiego Narodu. Ufam, że w ten sposób przyczynię się do zwycięstwa nad wszelkim złem, które nie pozwala aby ludzkie serca otwierały się na Bożą Miłość. Proszę Cię Najświętsze Dzieciątko Jezus, włącz mnie w to dzieło Twojej Miłości i przyjmij moją ofiarę, aby Twoje plany stały się rzeczywistością. Oto moje serce pełne ufności, otwiera się, aby przyjąć Twoje łaski i połączyć się z Twoim Najświętszym Serduszkiem, źródłem niepojętej Miłości, aby wejść tam i pozostać na wieki Amen.

Ta modlitwa przyczyni się do realizacji Moich planów, a wy jako moi współpracownicy będziecie w sposób szczególny prowadzeni przeze Mnie, drogami Mojej Opatrzności.

 

 

Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Przed Świętem Bożego Narodzenia i przed każdym 25 dniem miesiąca. Rozpoczyna się 16 grudnia lub 16 dnia, każdego miesiąca.

Oto Ja, Najświętsze Dzieciątko Jezus, pragnę pouczyć was i wskazać wam, w jaki sposób powinniście się przygotować na Święta Mojego Narodzenia. Tak bardzo pragnę, aby wasze serca były czyste i otwarte na Moją Miłość. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym, w którym Ja Sam udzielam wielkich łask i pragnę, abyście wszyscy doświadczyli głębokiego pokoju, wyciszenia, zbliżenia się do Mnie waszymi sercami.

Oto Ja, Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę obdarować was, szczególną modlitwą, która przygotuje was na spotkanie się ze Mną, Nowo Narodzonym w Betlejem waszych serc. Tą modlitwą będzie, nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus.

Wszyscy ci, którzy będą ją odmawiać, doświadczą wielu łask, a w sposób szczególny, będą mogli w sposób duchowy przeżywać Moje przyjście na świat. Przez to doświadczenie, Moja Osoba stanie się wam bliższa. Udzielę wam, szczególnego zrozumienia Mojego posłannictwa na ziemi, jak również doświadczycie głębszego poznania istoty dziecięctwa duchowego, do którego wszyscy jesteście wezwani.

To są Moje obietnice, aby wasze serca zapragnęły przyjąć te Słowa, a wasze umysły otworzyły się na Moje światło, abyście w ten sposób, byli nieustannie złączeni ze Mną.

A oto, treść nowenny:

I dzień nowenny

Pragnę, abyście w tym dniu rozważali ducha Mojego ubóstwa. Oto Ja, Bóg Wszechmogący, przychodzę do ciebie człowiecze, jako Ten, Który nie ma nic, ale jednocześnie ma wszystko. To „nic"- to materia, a to „wszystko"- to duch. Pragnę, abyście zrozumieli to przesłanie i zastosowali w swoim życiu. Tylko ten, kto odda Mi wszystko, wyrzekając się na sposób duchowy wszelkiej materii, ten i tylko ten, może doświadczyć tak naprawdę, co znaczy dobro duchowe, płynące od Boga.

Pomyślcie sobie, oto Bóg przychodzi do mnie, aby zaproponować mi, ogrom Swoich łask, wielkie skarby duchowe, które mogę otrzymać, ale jest jeden warunek; nie mogę być przywiązany do materii. Muszę być całkowicie wolny, od tego, co mnie zniewala i czyni nie zdolnym do przyjęcia tak wielkich darów.

To jest refleksja, którą każdy z was powinien przeprowadzić, aby wejść w ducha mojego ubóstwa.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, bardzo Cię proszę, udziel mi łaski przylgnięcia do Ciebie całym sercem, odrzucenia wszelkich względów ludzkich, a kierowania się jedynie Twoją Najświętszą Wolą.

Tak bardzo pragnę, abyś udzielił mi w sposób szczególny, głębokiego pragnienia życia w ubóstwie. To jest wyrzeczenia się w sposób duchowy, wszystkiego tego, co oddziela mnie od Ciebie. Amen.

 

II dzień nowenny

W tym dniu, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę, abyście przyjęli Moje Słowa zachęty, aby zgłębić Moje całkowite zawierzenie Ojcu. Oto Ja oczekuję od was postawy zaufania, zawierzenia do granic możliwości Moim Słowom. Postawa ufności, to postawa dziecka, które ufa swojemu Ojcu. Jesteście wezwani, aby w oparciu o Moje Słowa wiernie wypełnić wszystko to, czego oczekuję od was. To jest ważne, aby ufając Mi i otwierając swoje serca, każdy z was dążył do świętości.

Oto spójrzcie na Mnie, Ja będąc Bogiem, przyjąłem postać Sługi, aby oddać siebie człowiekowi, za którego umarłem na Krzyżu. To jest perspektywa waszego duchowego wzrostu. Tylko w ten sposób będziecie mogli uświęcać się, pokonując kolejne etapy na drodze do świętości. Bezgraniczna ufność, pokora, otwarte serce i wiara w Moją wszechmoc, tak bardzo są potrzebne, abyście zostali świętymi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, udziel mi łaski bezgranicznego zaufania, otwarcia się na Twoje Słowo, wiernego wypełniania tych Słów, tak aby moje życie było miłe Tobie. Obdaruj mnie łaską pokoju, miłości, trwania w posłuszeństwie i podążania za Tobą do końca. Dziękuję Ci, za wszystkie dary i łaski, którymi nieustannie obdarowujesz, aby uzdolnić mnie do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Amen.

 

III  dzień nowenny

W tym dniu, stawiam przed wami obraz małego dziecka, które wyciąga rączki i prosi swojego ojca, aby ten wziął je na ręce i przygarnął do swojego serca. Tak samo i Ja pragnę widzieć was, jak zwracacie się ku Mnie, otwierając swoje serca.

Rozważcie Moją Miłość, która wylewa się na was. Pomyślcie, jak bardzo was ukochałem i czynię wszystko, aby was zbawić. Oto wychodzę do was i wołam: rzućcie się w Moje ramiona, tam znajdziecie ukojenie w waszych bólach, cierpieniach, w waszych niedostatkach. Przychodzę z orędziem Miłości i pragnę waszego szczęścia. Dlatego też, proszę was, nie zamykajcie waszych serc, ale otwórzcie je, abym mógł tam zamieszkać i zaprowadzić was do krainy wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, racz przyjąć moją modlitwę ufności i zawierzenia. Oto rzucam się w Twoje ramiona, aby doświadczyć Twojej Miłości, Twojej dobroci i wszelkich łask wypływających z głębin Twojego Najświętszego Serduszka. Moje serce tak bardzo pragnie Twojej obecności, pomocy, błogosławieństwa a nade wszystko miłości. Ufam i wierzę, że wysłuchasz moich próśb i przyjdziesz, aby wspomóc, umocnić a kiedyś przyjąć do wiecznej szczęśliwości.

 

IV dzień nowenny

W tym dniu pragnę, abyście zgłębili tajemnicę Mojej obecności pośród was. To wielka tajemnica, albowiem przychodzę do was niepostrzeżenie, aby pokazać wam prawdziwe życie, które dokonuje się w ukryciu przed okiem ludzkim. Dlatego też, szukajcie Mnie w waszych sercach, tam przychodzę i pragnę przemawiać do was. Rozważcie, taką oto prawdę: oto jesteście powołani do świętości, aby w ten sposób osiągnąć Niebo. Jednak sami z siebie, nic uczynić nie możecie, tylko ze Mną możecie być doskonali. Dlatego też, Ja przychodzę do was, aby być z wami i dać wam wszystko, czego potrzebujecie w drodze do świętości.

Pragnę, abyście rozważyli w waszych sercach, potrzebę nieustannej łączności ze Mną, oddawania Mi wszystkiego i nieustannego podążania za Mną. Tak czyniąc, osiągniecie cel waszej ziemskiej pielgrzymki i połączycie się ze Mną na wieki.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, bardzo Cię proszę, zechciej przyjść do mojego serca, aby tam pozostać na wieki. Oto wzywam Twojego Imienia, gdyż wiem, że tylko w Twoim Imieniu jest zwycięstwo.

Dziękuję Ci, Najświętsze Dzieciątko Jezus za te wszystkie łaski, których nieustannie doświadczam, aby zbliżyć się do Ciebie, aby połączyć się z Tobą na wieki. Amen.

 

V dzień nowenny

W tym dniu chcę, aby wasze serca i umysły otworzyły się na zrozumienie Mojego głębokiego pragnienia, bycia z wami i obdarowywania was Moimi łaskami. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, pragnę, aby wasze serca otworzyły się na Moją Miłość, abyście mogli doświadczyć, Mojego niezwykłego działania. Jedynie w łączności ze Mną, możecie iść drogami wiodącymi do tej rzeczywistości, której nie widzicie a w którą wierzycie. Dlatego też, uczyńcie wszystko, aby Moje wołanie dotarło do waszego wnętrza, abyście w ten sposób, podążali za Mną do końca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, bardzo Cię proszę o łaskę nieustannej łączności z Tobą. Uczyń mnie zdolnym do przyjęcia Twoich łask, tak aby mój umysł, moje serce i wszystkie moje władze duchowe i fizyczne, były całkowicie podporządkowane Tobie. Tak bardzo pragnę, aby Twoja łaska spłynęła na mnie, abym mógł podążać za Tobą do końca i połączyć się z Tobą na wieki. Amen.

 

VI dzień nowenny

W tym dniu, pragnę, aby wasze serca i umysły zechciały przyjąć Moje wezwanie do nieustannej modlitwy. To właśnie przez modlitwę, możecie doświadczyć pełni Moich łask. Jednak modlitwa, musi spełniać, ściśle określone warunki, aby była wysłuchana. Najważniejszą rzeczą jest, aby modlić się, z otwartym sercem, to znaczy przyjąć Moje Słowo do serca i żyć według tego Słowa. Kiedy człowiek, przyjmując Moje Słowo, żyje według niego, to wówczas, doświadcza łączności ze Mną i w ten sposób jego życie, przeniknięte jest Moją obecnością. Taki człowiek, łącząc się ze Mną, otrzymuje ode Mnie natchnienia, światła, wewnętrzne poruszenia, które są przyczynkiem do właściwej postawy na modlitwie. Tak bardzo pragnę, aby wasze serca były nieustannie otwarte, abyście w ten sposób doświadczali Mojej obecności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, proszę Cię, dopomóż mi, aby moja modlitwa wypływała z głębi mojego serca, aby była miła Tobie i przyniosła owoce w postaci łask, płynących z Twojego Najświętszego Serduszka.

Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz i pragniesz mojego szczęścia. Bądź uwielbiony, pochwalony i wywyższony przez wszystkie wieki. Amen.

 

VII dzień nowenny

W tym kolejnym dniu nowenny, tak bardzo pragnę, abyście zgłębili tajemnicę Mojej Eucharystycznej obecności pośród was. Wielka to tajemnica wiary, tak bardzo trudna do zgłębienia przez umysł ludzki. Jedynie, dzięki Mojej szczególnej łasce, wasze serca i umysły są w stanie wejść w kontemplacje tak doniosłej tajemnicy. Dlatego też, proście Mnie o tę łaskę, a Ja wam jej udzielę. Moim wielkim pragnieniem jest, aby Moja Eucharystyczna obecność pośród was, była właściwie przeżywana.

Oto Ja przychodzę do was, pod postacią Chleba, aby nakarmić was Swoim Ciałem i napoić was Swoją Przenajdroższą Krwią, na życie wieczne.

Jesteście wezwani, aby zgłębiać tę tajemnicę, abyście mogli doświadczyć pełni łask, płynących z Mojego Eucharystycznego Serca. Oto Ja, przychodzę do was, podczas każdej Mszy Świętej, tak jak przyszedłem w Betlejem, aby dać wam Siebie, na życie wieczne.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, bardzo Cię proszę, udziel mi tej łaski, aby moje serce i mój umysł, mogły wejść w kontemplacje Twojej Eucharystycznej obecności. Ufam, że dzięki Twojej łasce, będę mógł doświadczyć głębokiego zjednoczenia mistycznego, dzięki któremu, wejdę w bliską relację z Tobą, aby jeszcze bardziej ukochać Ciebie. Amen.

 

VIII dzień nowenny

W tym dniu, rozważcie troskę i wielką Miłość Mojej Mamy, Która wydała Mnie na świat. Jej Miłość, jaką otoczyła Mnie, zaraz po Moim Narodzeniu, była wynagrodzeniem za obojętność ludzi, którzy nie chcieli Mnie przyjąć. Moja Mama, doskonale zjednoczona ze Mną, czyniła wszystko, abym Ja, przychodząc na Ziemię, nie odczuwał braków. Tak też było, Ja rzeczywiście miałem wszystko, albowiem Moja Mama była dla Mnie wszystkim. Pomyślcie sobie, jak dobrze mieć Maryję za Mamę. Ona troszczy się o potrzeby wszystkich tych, którzy do Niej uciekają się i wy tak czyńcie a wówczas doświadczycie niezwykłej opieki Bożej Rodzicielki.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, bardzo Cię proszę, uczyń mnie zdolnym do wiernego wypełnienia Twoich słów, treścią mojego życia.

O Maryjo Boża Rodzicielko, naucz mnie, proszę Cię, postawy duchowego dziecięctwa, tak, abym wpatrzony w Ciebie, całym sercem ukochał Króla nad królami, Którego porodziłaś w stajence betlejemskiej. Amen.

IX dzień nowenny

W tym dniu pragnę, aby wasze serca zapragnęły przyjąć, Mój wielki dar, którym jest Moje szczególne Błogosławieństwo. Ja pragnę błogosławić wszystkim tym, którzy mają wielkie pragnienie naśladowania Mnie i zamierzają nieustannie wpatrywać się w przykład Mojego życia.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was Moim szczególnym Błogosławieństwem na trud waszego codziennego uświęcania się. Oto Ja jestem z wami i błogosławię, abyście idąc za Mną, nie ustali, ale przyobleczeni w Moją moc, osiągnęli życie wieczne. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Najświętsze Dzieciątko Jezus, z całego serca pragnę podziękować Ci, za te wszystkie łaski, których doświadczyłem podczas tej nowenny. Uwielbiam Cię i wywyższam, wraz ze wszystkimi Aniołami i Świętymi przez Niepokalane Serce Maryi. Amen.

 

DROGA BETLEJEMSKA CZYLI ROZWAŻANIE TAJEMNIC DZIECIĘCTWA JEZUS

Do odmawiania każdego 25 dnia miesiąca

Prośba:

Weźmij duszo, miłująca Boską Dziecinę Jezus i Jego Niepokalaną Matkę Maryję, do ręki tę maleńką książeczkę i rozważaj często, a zwłaszcza w czasie Świąt Bożego Narodzenia tajemnicę tej Bożej Dzieciny Jezus. Powiedział tenże Jezus: Jeżeli się nie staniecie jako te dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego; kto chce dostać się do Nieba musi usposobieniem być podobny do dziecięcia.

Jeżeli będziesz te tajemnice rozważać i modlić się do tej Boskiej Dzieciny, staniesz się do Niej podobny i zapewnisz sobie żywot wieczny. Czcząc Boską Dziecinę, uczcisz i Jego Boską Matkę, zapewnisz sobie Jej opiekę, zasłużysz sobie u Niej na wdzięczność; bo każda matka, a tym bardziej Matka Boża wdzięczna jest za to wszystko, co się czyni dla Jej Dziecięcia.

Gdy będziesz odprawiać te stacje, poczyta ci to Najświętsza Panienka tak, jakbyś wziął na ręce i pieścił Jej Boską Dziecinę.

Wy zwłaszcza rodzice i wszyscy, którzy wychowujecie młodzież, módlcie się do tej Bożej Dzieciny, aby ono do serc dziatek przemawiało, łaską swoją je napełniało, Rączką Swoją was i je błogosławiło. Gdy dziatki nauczycie modlić się do tej Dzieciny Boskiej, zobaczycie, że będą do Niej podobne: ciche, niewinne, posłuszne, pobożne.

Błogosław Boża Dziecino wszystkich, którzy o Twoim Narodzeniu co miesiąc pamiętać będą.

 

STACJA I: Syn Boży staje się człowiekiem

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak Syn Boży nieskończonego Majestatu, Stwórca całego świata, do którego wszystko należy, chcąc zbawić upadłego człowieka, przyjął na siebie ciało ludzkie z Najświętszej Maryi Dziewicy i 9 miesięcy w jej przeczystym łonie przebywał.

O Jezu, Dziecię Najukochańsze, Boże i człowiecze, miłość Twoja dla mnie do tego Cię przywiodła. Dzięki Ci składam i błagam Cię, spraw przez Twoje wcielenie, abym tego dobrodziejstwa nigdy nie okazał się niegodnym.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym. Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana. Śpiewa się na melodię:

W żłobie leży

Oto wielki Synu Boży

Dzieci Twoje u stóp Twych,

Któryś z tronu świetnej chwały

Stąpił na dolinę łez.

Dla naszych to dusz zbawienia

Tyś człowiekiem stać się raczył,

Ach, ta miłość mnie przemogła,

Już me serce kocha Cię.

 

STACJA II: Narodzenie Pana Jezusa

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak Pan Jezus po Swoim Narodzeniu nie ma nawet takiego mieszkania, jakie przynajmniej miewają ubodzy, lecz musiał się narodzić w zimnej stajence i leżeć w żłobie na sianie. O Najświętsze Dziecię Jezus, dzięki Ci składam za to wszystko, co z Miłości dla mnie wycierpiałeś; proszę Cię przez to tak ubogie Narodzenie, spraw abym odniósł pożytek z Twego przybycia na ziemię. O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień Miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Patrzę z smutkiem jaką w żłobie

Ubogą kolebkę masz,

na ten widok milkną usta,

Tylko w sercu brzmi ten glos:

Spojrzyj na mnie w mym strapieniu

Panie, coś żył w uniżeniu;

Uchroń w burzy tego życia

Od rozbicia duszę mą.

 

STACJA III: Pan Jezus przyjmuje pokarm z piersi Najświętszej Matki

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj jak Bóg wszechmocny, który żywi ludzi i zwierzęta, pozwala, aby Go Matka karmiła, Ten, co o ptaszkach pamięta, otrzymuje na pokarm odrobinę mleka.

O Najsłodsza Dziecino Jezus, Tyś chciał brać na pokarm z piersi Matki mleko, aby wzrastało Twoje Najświętsze Ciało, które za mnie miało być bite, chłostane i szarpane. Dzięki Ci składam za to dobrodziejstwo i przez to Twoje pokarmu branie, błagam Cię, abym wszystko czynił jedynie na to, aby się Tobie przypodobać, tak jak Ty wszystko czyniłeś na to, aby mnie zbawić.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Oto pierś Przeczystej Matki

Karmi Tego mlekiem swym,

Od którego oczekuje

Pożywienia cały świat.

Ja też wszystko precz odrzucam,

Co mi serce me obciąża,

Wszelkiej zrzekam się rozkoszy,

Bym Ci wiernym sługą był.

 

STACJA IV: Pan Jezus w pieluszki uwity

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak Pan Jezus Bóg prawdziwy, którego Niebo i ziemia ogarnąć nie może, teraz jako mała Dziecina pozwala, aby Go Matka Jego Maryja owinęła w pieluszki i związała Mu ręce i nogi. O Jezu, Dziecię najłagodniejsze, pozwoliłeś się związać pieluszkami na to, aby mnie uwolnić z więzów grzechowych i piekielnych. Dzięki Ci składam za tę Twoją wielką pokorę i proszę, daj, abym zerwał wszystkie przywiązania do rzeczy światowych, a żył tylko z Tobą złączony i zjednoczony.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień Miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym. Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Niebo Cię nie może objąć,

Ani wielki cały świat,

A Ty dajesz Twe członeczki

Do powicia Matce Swej.

Z wrogich kajdan grzechów naszych

Chcesz o Jezu nas wybawić,

Daj niech zrzucę wszelkie więzy,

A Miłością Swą mnie zwiąż.

 

STACJA V: Pan Jezus obrzezany

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak Boże Dzieciątko ósmego dnia po Narodzeniu, przelewając Krew swą przy bolesnym obrzezaniu, pokazało, że jest Zbawicielem naszym. O Najmiłosierniejszy Boże, dzięki Ci składam za tę Twoją Krew Najdroższą, za mnie wylaną i błagam Cię przez tę Twoją boleść, której przy tym Krwi Twojej wylaniu doznałeś, użycz mi Twej łaski tak skutecznej, abym mógł odrzucić od siebie wszystkie uczucia ziemskie.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień Miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Osiem ledwie dni minęło

Ty już za mnie cierpisz ból.

Pierwszy strumień Krwi wylewasz,

By w nim grzeszny obmyć świat.

Spraw niech pamięć cierpień Twoich

Zawsze w sercu mym zostanie

By w nim nie wyrosły ciernie,

które zgubą grożą mu.

 

STACJA VI: Trzej Królowie Dziecię Jezus witają

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak trzej Królowie Dziecię Jezus witają, jak Mu cześć i pokłon oddają. Poganami dotychczas byli, ale Łaską Bożą oświeceni w tym Dziecięciu Boga poznają jako Zbawiciela świata witają, składają Mu w ofierze złoto, kadzidło i mirrę.

O Jezu czci najgodniejszy! I ja przez wiarę Ciebie poznałem. Dzięki Ci składam, że mnie do prawdziwej wiary powołałeś i proszę Cię, abym zawsze natchnieniom Twej łaski posłusznym pozostał.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Z dalekiego wschodu mędrcy

Przybywają w gwiazdy ślad,

Mirrę, złoto i kadzidło

Kornie w darze dają Ci.

Daj, niech nam w ciemnościach naszych

Świeci promień Twego światła.

O jak wielce ten szczęśliwy,

Który światło wiary ma.

 

STACJA VII: Pan Jezus w świątyni ofiarowany

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj jak Najświętsza Panna czterdziestego dnia po Narodzeniu Dzieciątka Jezus na ramionach niesie Je do świątyni za nas Je Bogu ofiaruje i zgadza się na to, aby przez mękę gorzką i Śmierć Swoją został naszym Odkupicielem.

O Najukochańsza Dziecino! Ofiarowałeś się Niebieskiemu Ojcu, abyś mi przez śmierć swoją wyjednał żywot wieczny. Dzięki Ci za to składam i błagam Cię przez Ofiarowanie Twoje, spraw niech i ja z Miłości ku Tobie umrę dla siebie, a żyję jedynie dla Ciebie.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Na Maryi świętym ręku

Dąży do Jeruzalem,

Bez wahania za nas wszystkich

Ojcu ofiaruje się.

Byś nas w życiu zachował

Tyś na Śmierć się ofiarował,

Cierpieć dla Ciebie bez szemrania

Chcę przez całe życie me.

 

STACJA VIII: Pan Jezus ucieka do Egiptu

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj jak Herod z obawy o swój tron, godzi na życie Dzieciątka Jezus i dlatego rozkazuje pozabijać wszystkich chłopców w mieście Betlejem i w całej jego okolicy. Najświętsza Panna na rozkaz Anioła dany Józefowi zabiera Swego Syna do Egiptu.

O jak wielkie trudy poniosłeś Jezu, Najmilsza Dziecino, w drodze tak dalekiej, którą odbywałeś w porze zimowej i przez okolice zupełnie puste i nieznane, a ileż to razy ucierpiałeś od deszczu, ile razy od zimna, a ileż to razy noc spędziłeś pod gołym niebem. Dzięki Ci za to składam, o Jezu! I błagam Cię przez tę ucieczkę bolesną, racz zawsze mnie ocalić we wszystkich niebezpieczeństwach zbawieniu duszy grożących.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień Miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Przed wielkimi tego świata

Promień światła ukrył się;

Uszło Słowo do Egiptu

A Herod nie znalazł Go.

Ty coś za nieprawości

Prześladować się dozwolił,

Gdy ze śmiercią walczył będę

Podaj mi swą silną dłoń.

 

STACJA IX: Dziecię Jezus z pieluszek uwolnione, do modlitwy rączki składa

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak w kilka miesięcy po Narodzeniu Dzieciątka Jezus Matka Najświętsza uwalnia je z pieluszek i po raz pierwszy Boże Dzieciątko ma wolne nieskrępowane ręce.

O najdelikatniejsza Dziecino, w myśli mojej przypatruję się, jak po raz pierwszy składasz rączki i podnosisz swoje oczy w górę do Nieba, aby się wstawić za mną do Ojca! Dzięki Ci za to składam i błagam Cię, aby przez zasługi modlitwy Twojej, modlitwy moje były Ci przyjemne.

O Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Rączki święte już złożone,

Wzrok ku Niebu wznosi się,

Już do Ojca w Niebie wołasz,

By nad światem Miłość miał.

Zwróć i na mnie wzrok łaskawy

Miłość swą w mym sercu rozpal,

By nigdy nie oziębło

Lecz wytrwało w służbie Twej.

 

STACJA X: Pan Jezus stawia pierwsze kroki swoje

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj jak Dzieciątko Jezus podrósłszy nieco, rozpoczyna chodzić i już wtedy w myśli zaznacza sobie drogi owe, po których ma chodzić i wszystkie podróże, które będzie odbywać po ziemi żydowskiej, przepowiadając Słowo Zbawienia, a wreszcie myśli o swej bolesnej drodze, którą miał odbyć z Krzyżem na gorę Kalwarię, gdzie miał za nas umrzeć

O najukochańsze Dziecię Jezus, dzięki Ci składam i proszę Cię przez te pierwsze kroki Twoje, któreś uczynił, abym łaską Twoją wzmocniony, zawsze chodził po ścieżkach sprawiedliwości, a nigdy nie zboczył z drogi zbawienia, którąś mi pokazał.

Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Ręki Matki się trzymając,

Chwiejne kroki stawiasz już,

Myślisz o tych trudnych drogach,

Które Ojciec przebiec dał,

O tej drodze tak ciernistej,

Aż na krzyż za grzechy nasze.

Zwróć o Panie i me kroki

Do kraju przybytków Twych.

 

STACJA XI: Pan Jezus śpi

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj jak Dzieciątko Jezus w ubogim domku Matki swej Maryi leży na ubożuchnym łóżeczku, na słomie a często na ziemi i krótkiego snu zażywa.

Czci najgodniejszy Jezu, Tyś zasnął, ale Serce Twe czuwało, Ty i podczas snu mnie kochałeś i myślałeś o mnie. Ty się cieszyłeś naprzód, że będziesz mógł liczne łaski i dobrodziejstwa mi wyświadczać. Składam Ci za to dzięki, a przez słodki sen Twój proszę Cię, spraw abym tak żył odtąd, abym Ciebie Dziecino Droga, nigdy kochać nie przestał.

Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień Miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Ach, na twardym lichym łożu

Jezus mały cicho śpi,

Wprawdzie sen ogarnął ciało,

Ale serca czuwa wciąż.

Czuwa, myśli o tym zawsze,

By łask swoich mi przysporzyć.

Obym miał tak czyste serce,

By w nim Jezus spocząć mógł.

 

STACJA XII: Pan Jezus rybakiem

 

Chwała bądź Panu naszemu

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Rozważaj, jak Dziecię Jezus, podobnie jak rybak trzymający wędkę, pragnie złowić serca nasze i chce je pociągnąć do siebie, dowodami czułej ku nam Miłości.

Dziecino Boska, dzięki Ci składam za dobroć Twoją i przez pełną wynalazków Miłość Twoją, z jaką pragniesz serca nasze ku Sobie pociągnąć, błagam Cię udziel mi tej łaski, abym się nigdy od Ciebie nie oddalał, lecz abym zawsze biegł za Tobą i za wonnością olejków Twoich, i abym zawsze był zjednoczony z Tobą więzami miłości doskonałej.

Miłości moja najsłodsza! Żałuję z całego serca i z całej duszy, że Ciebie tyle razy obraziłem, lecz na przyszłość chcę Ci wiernie służyć. Zapal w sercu moim ogień Miłości Twojej, uczyń mnie czystym i świętym.

Ty zaś Maryjo Dziewico uproś mi tę łaskę, abym cały należał do Ciebie i Jezusa, Syna Twego.

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Jezus mały już rybitwą

I nad morski wyszedł brzeg,

Patrz, nie wędką ryby łowi,

Lecz darami z ręki Swej.

Boskie Dziecię, z toni śmierci

Pociągnąłeś mnie ku Sobie

Przeto tutaj i w wieczności

Chcą być zawsze Jezu Twym.

 

Ofiarowanie Panu Jezusowi tej drogi:

Ofiaruję Ci, o Najsłodszy Jezu, te stacje, które odprawiłem, na uczczenie tajemnic Twego wieku dziecięcego i pokornie Cię proszę, racz przyjąć to moje nabożeństwo, chociaż malutkie i nieznaczne, wedle Twojej nieskończonej łaskawości i racz mi je wynagrodzić tymi cnotami, które są właściwe dzieciom, tj. czystością, pokorą i szczerością. Zgotuj sobie małe mieszkanie w sercu moim, oczyść je ze wszystkich uczuć wyniosłych i przewrotnych, a przyozdób świętymi cnotami, abym Ci się podobał w tym życiu, a w przyszłym był złączony z Tobą na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus 25 każdego miesiąca

O Jezu, moja Miłości i Dobro moje najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś się stać Człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w której na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się Narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę abym je mógł przez całe życie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności" (J 8,12)

 

Podsumowując:

Każdego dnia odmawiamy: Modlitwę do Królowej Narodu Polskiego, część bolesną Różańca Świętego z rozważaniami jak wyżej, Modlitwę do Świętego Michała Archanioła/ 2 razy dziennie/, Koronkę do Najświętszego Dzieciątka Jezus wraz z aktem ofiarowania się, Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus i Modlitwę codziennego ofiarowania się w intencji Polskiego Narodu.

W dniach 16-24 każdego miesiąca, odmawiamy Nowennę do Najświętszego Dzieciątka Jezus.

Każdego 25 dnia miesiąca odmawiamy Drogę betlejemską, czyli rozważanie tajemnic Dziecięctwa Jezus.

 

Oto modlitwy przekazane nam przez Niebo. Podejmijmy się tego dzieła, aby ratować Polski Naród i państwo. To jest zadanie dla nas, dla każdego, kto poczuwa się do odpowiedzialności za losy innych ludzi. To jest czas naszej decyzji, aby odpowiedzieć na wezwanie Nieba.

Każdy kto tego dokona, otrzyma szczególną łaskę od Boga w Trójcy Świętej Jedynego za przyczyną Maryi Królowej Polski - łaskę prowadzenia przez ziemskie życie do Ojczyzny Niebieskiej, szczególną opiekę Świętego Michała Archanioła i nieustanne Błogosławieństwo Najświętszego Dzieciątka Jezus. Każdy, kto się zdecyduje podjąć to zadanie będzie nagrodzony już tu na ziemi a w sposób szczególny w wiecznej chwale. Trwając w zjednoczeniu z Bogiem, będziemy mogli doświadczyć doskonałego prowadzenia przez Bożą Opatrzność, tak, aby Boży zamysł, wobec każdego z nas, mógł się zrealizować.

Ten czas, jest czasem decydującym o losach naszego Narodu i państwa. Zagrożenie jest wielkie, dlatego też, nie możemy być obojętni wobec tego wszystkiego, czego doświadczamy, jak i wobec tego wszystkiego, o czym mówi Niebo. To jest nasz chrześcijański obowiązek - stanąć w obronie prawdy i tych wszystkich wartości, które wypływają z Dekalogu, Ewangelii, a nade wszystko są gwarantem praworządności w naszym państwie. Podejmując się tego dzieła modlitwy, stajemy się współuczestnikami odwiecznego zamysłu Bożego, w ratowaniu dusz ludzkich, naszego Narodu i państwa.

Każdy kto się podejmie tej modlitwy, jest proszony o zgłoszenie się pod niżej wskazanym telefonem, tak aby to Dzieło mogło przynieść jak największe owoce.

Bóg zapiać !!!

 

Kontakt tel. 600 337 595

 

Ufajcie, Ja jestem z wami, ale pragnę waszych serc, one są dla Mnie najważniejsze. Oto Ja Jestem, ale pragnę przebywać w waszych sercach. Tylko w ten sposób możecie doświadczyć Mojej obecności. To ludzkie serce jest ostoją wszelkiego dobra, Którym Jestem Ja, ale tylko wtedy, kiedy wasza wola zdecyduje, aby Mnie zaprosić.

Czytając to orędzie możecie tego dokonać, w taki oto sposób:

Oto Ja.../wypowiadacie w tym miejscu swoje imię/, pragnę z całego serca przyjąć Ciebie Najświętsze Dzieciątko Jezus, abyś zamieszkał w moim sercu na wieki. Proszę Cię uczyń mnie zdolnym do życia w czystości, prawdziwej miłości i całkowitym oddaniu się Tobie. Ufam, ze dzięki Twojej łasce przylgnę do Ciebie całym swoim sercem i w ten sposób trwać będę przez całe moje życie, które jest Twoją własnością. W ten sposób pragnę wypełnić Twoją Świętą Wolę i Twoje gorące pragnienie bycia ze mną tu na ziemi i na wieki wieków. Amen.

Każdy kto odmówi ten akt oddania się otrzyma szczególną laskę łączności ze Mną i wiernego wypełniania Mojej Świętej Woli.

Potrzebuję milionów ludzkich serc, które to uczynią, gdyż pragnę was uratować przed zbliżającą się karą. Nie możecie być obojętni wobec tych Słów, gdyż są one Prawdą płynącą z Moich Ust. Dlatego Ja wzywam was, bądźcie apostołami Mojej Miłości i dotrzyjcie z tym orędziem gdzie jest tylko możliwe. Tam gdzie jest człowiek, który oczekuje Mojej Miłości..../13.06.2007/

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ

/bardzo ważna, do codziennego odmawiania/

O Jezu Chryste umęczony na Drzewie Krzyża, odwołujemy się do Twoich świętych Ran, do Twojej Przenajdroższej Krwi, do Twojej Agonii na Drzewie Krzyża, do ogromu Twojego cierpienia, racz wysłuchać naszego wołania i spraw, aby zło modernizmu w Kościele raz na zawsze zostało strącone do czeluści piekielnych. Ulituj się nad nami i nie pozwól, aby Twój Kościół, Który nabyłeś Swoją Krwią, został zniszczony. Dopomóż nam Panie Jezu w walce z piekielnym przeciwnikiem i spraw, aby nasze serca były przepełnione ogniem Twojej Miłości, aby w tej Miłości dokonało się nasze zbawienie.

Boże Miłosierny, okaż Swoją łaskę i spraw, aby Twój Kościół na nowo rozjaśnił się blaskiem Twojej Chwały, aby wszystkie ludzkie serca rozpaliły się Miłością płynącą z Krzyża. O Jezu Chryste, uczyń nas wolnymi od wszelkiego zła i spraw, aby Dar Twojej Obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie był przyjmowany przez nas wszystkich ludzi z największą czcią, uwielbieniem i dziękczynieniem, aby wszystkie ludzkie serca zapragnęły życia w Prawdzie i Miłości.

Nasz Panie i Zbawicielu, racz wysłuchać naszego wołania, przyjmij tę modlitwę i spraw, aby łaska Twojego Błogosławieństwa spłynęła na cały Kościół, na wszystkich jego członków, abyś Ty Panie Jezu mógł się radować z jego blasku, płynącego z Prawdy, którą jesteś Ty, Nasz Najukochańszy Zbawicielu. Wysłuchaj naszego wołania i spraw Swoją Mocą triumf Prawdy, zwycięstwo nad wszelkim
złem i pokój każdej duszy ludzkiej. Amen.

 

Wersja do druku

Wersja do druku broszura doc

 

Inne Orędzia Proroka "Bożego Posłańca" :

Orędzia 2012r

Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus

Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

 

 

--------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com