Całun Turyński Chrystusa jest autentyczny !

fragmenty Orędzi od Św. Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

8.03.87 zeszyt 9

Święty Całun Jezusa Chrystusa - Prawdziwe Życie w Bogu

JEZUS CHRYSTUS : O, córko, choć wiele Moich umiłowanych dzieci uświęcił Chrzest, to tylko niewiele z nich zna Mnie takim, jakim jestem. Zapominają dostrzegać we Mnie kochającego Ojca. Wielu z nich porzuca Mnie sądząc, że jestem dla nich niedostępny. Wielu z nich zna Mnie po swojemu, doznając stałych uczuć pogardy względem Mnie. Niektórzy myślą o Mnie tylko z obawą, inni jeszcze wątpią w Moją Nieskończoną Miłość...

Vassula Ryden : W tym miejscu przerwałam. Dostarczono mi właśnie zamówiony obraz “Świętego Całunu”. Wpatrywałam się w niego, a następnie zaczęłam ponownie pisać, ciągle na niego patrząc.

JEZUS CHRYSTUS : – Przypomnij sobie, Ja ciągle cierpię. Vassulo, jakże jestem napojony goryczą! Dlaczego, dlaczego tyle Moich owieczek się rozpierzchło? Popatrz na nie. Czyżby Moja ofiara była daremna? Córko, jakże jestem nieszczęśliwy! Jakże rozdarta jest cała Moja Dusza! Cierpię! Karm Moje owce i nie zniechęcaj się w pisaniu.

6.06.87 zeszyt 12

Vassula Ryden : – Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : – Jestem. Patrzeć na Oblicze Boga znaczy zobaczyć Miłość.

Vassula Ryden : Patrzyłam na Jego Oblicze, Oblicze ze Świętego Całunu.

7.06.87 zeszyt 13

JEZUS CHRYSTUS : – Vassulo, tak, popatrz na Moją Świętą Twarz. Już samo patrzenie na Mnie, pociesza Mnie. Powiedz im, że trzeba tak mało, aby Mnie pocieszyć. Przyjdź uwielbiać Mnie, okazując Mi miłość.

Vassula Ryden : Miałam zdjęcie Świętego Całunu przed sobą i patrzyłam na Jezusa, kiedy to mówił.

9.09.87 zeszyt 15

JEZUS CHRYSTUS : – Wszystkie części Mojej Świętej Twarzy zostały zranione.

Vassula Ryden : Patrzyłam na zdjęcie Świętego Całunu.

– Wszystko, co widzę, Panie?

JEZUS CHRYSTUS : – Tak, wszystko. Oderwali część Mojej Brody, zranili Mnie w prawe Oko.

Vassula Ryden : – Jezu, nie wiem, co powiedzieć.

Byłam wstrząśnięta.

JEZUS CHRYSTUS : Powiedz Mi: “Kocham Cię!”

Vassula Ryden : – KOCHAM CIĘ!

JEZUS CHRYSTUS : – Vassulo, nie zniechęcaj się NIGDY. Jestem z tobą. Razem poniesiemy Mój Krzyż.

2.10.87 zeszyt 16

Święty Całun Jezusa Chrystusa - Prawdziwe Życie w Bogu

– To Ja, Jezus. Niech będzie wiadomo, że każdy obraz Mój lub Mojej Matki powinien być czczony, bo przedstawia Nas tak, jak Mój Krzyż Mnie przedstawia. Niech będzie wiadomo, że Mój Święty Całun jest rzeczywiście autentyczny. To ten, który Mnie przykrywał. Błogosławiona przeze Mnie, Vassulo, wejdź do Mego Serca, pozwól Mi tam cię ukryć i wypocznij w Nim. Pójdź, pójdź do swego Ojca.

Vassula Ryden : Poczułam Boga ogarniającego mnie. Ogarnął mnie i czułam się szczęśliwa.

5.10.87 zeszyt 16

Chciałam wynagrodzić za tego pastora, jak prosiła mnie o to Najświętsza Dziewica. Później, po południu, moja kuzynka Ismini zatelefonowała z pytaniem, czy nie chciałabym pojechać z nią i jej mężem do Turynu. Pomyślałam, że wreszcie mogłabym zobaczyć Święty Całun, który znajdował się w Turynie. Jezus wszystko zorganizował. Pojadę. Moja kuzynka powiedziała, że za każdym razem, kiedy jechała do Turynu, udawała się do tego samego hotelu. Odkryłam, że ten hotel położony jest w odległości 500 metrów od katedry, w której znajduje się Święty Całun. Jezus dodatkowo ułatwił sprawę. Po południu w Turynie poszłam zwiedzić Katedrę Świętego Całunu. To było wstrząsające. Święty Całun złożono w kopule katedry. Wydawało mi się, że widzę najświętsze z miejsc. Pokój i Świętość królowały w tym kościele, czułam je w sobie, to było cudowne.

19.10.87 zeszyt 17

JEZUS CHRYSTUS : – Vassulo, wyjmij Moje wizerunki, które schowałaś.

Vassula Ryden : Wstałam i wyjęłam je. Były to obrazki Całunu Turyńskiego. Myślę, że Jezusowi było przykro z powodu odłożenia ich na bok.

JEZUS CHRYSTUS : – Pójdź. Dasz dwa ojcu Jamesowi, a jeden Dawidowi. Powiedz im, że pobłogosławiłem je własną Ręką. Zrozumieją.

26.10.87 zeszyt 17

Vassula Ryden : W nocy 24 października Bóg oświecił mnie, bym lepiej zrozumiała znaczenie objawienia się mojej kuzynce Najświętszej Dziewicy w postaci ogromnej figury. Stało się to, aby potwierdzić, że akceptuje On w Swoim Kościele i pozwala na ustawianie figur przedstawiających Jego oraz Najświętszą Dziewicę. Następnie, w nocy 25 października Bóg oświecił mnie znowu, dając mi do zrozumienia, że pozwala nam na przedstawianie Go na obrazach, ikonach, wizerunkach itd. Także w orędziu z 19 października prosił mnie o przesłanie, po pobłogosławieniu, zdjęć Całunu Turyńskiego ojcu Jamesowi i Dawidowi. To było drugie orędzie ukazujące, że Bóg pozwala na to, co niektórzy chrześcijanie potępiają.

BÓG OJCIEC: Pozwalam Mojemu Kościołowi na posiadanie Mojego Obrazu. Nie odzierajcie Mojego Ciała, ozdabiajcie Mnie, upiększajcie Mnie, niech Ono będzie takie, jakie jest. Posłuchaj Mnie, Vassulo, Ja jestem Kościołem, miej ufność we Mnie, umiłowana, Ja jestem Jahwe.

Turyn, 8.10.89 zeszyt 37

Vassula Ryden : Udałam się do Bazyliki Świętego Całunu. Kiedy pomodliłam się i porozmawiałam z Jezusem, wyszliśmy, a ja odczułam ogromną radość. Uwielbiałam Pana za to, że okazał mi Swą Wielką Miłość, Miłość, jakiej nigdy nie znałam przez wszystkie lata, zanim otrzymałam to objawienie. W tej właśnie chwili dotarł do mnie silny zapach kadzidła. Ten Znak podwoił moją radość. Potem udaliśmy się do kościoła św. Dominika, gdzie, przed dwoma laty, ponad bocznym wejściem do kościoła, mojej kuzynce ukazała się nasza Najświętsza Matka. Dała nam w ten sposób do zrozumienia, że mieliśmy wejść do środka, bo było to Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, o czym nie wiedzieliśmy.

23.09.91 zeszyt 54

JEZUS CHRYSTUS : Złóż Mi w ofierze swoją pomoc. Nie proszę cię o wiele... ...co widzisz, córko?

Vassula Ryden : –Święte Oblicze Twego Syna, wyniszczone cierpieniem. Jego Twarz jest jak na Świętym Całunie.

JEZUS CHRYSTUS : Czy nie jest to wystarczający powód, aby iść naprzód i aby poświęcić trochę twego czasu i energii?


6.10.94 zeszyt 73

Vassula Ryden : Pogłaskałam Jego Głowę na obrazie Całunu Turyńskiego i pocałowałam Jego Włosy. Zastanawiałam się, czy to Go obrażało.

– Czy robię coś dobrego? Może to przesadna pobożność? Czy Cię obraziłam?

JEZUS CHRYSTUS : – Nie. To Mi się podoba. Vassulo, ach, Vassulo! Jak wiele czasu potrzebujesz, żeby Mnie zrozumieć? Moja Miłość jest Nieskończona!...

Moje dziecko, wszystko, co czynisz obecnie dla Moich Spraw, służy Mojej Chwale. Czyń, co potrafisz, a Ja dokonam reszty. Nigdy się nie lękaj. Wiem, ile możesz dać. Ja dam wszystko, czego nie dostaje, i dokonam reszty. Ja i ty, my, pamiętasz? Idź więc w pokoju. Miłość jest z tobą. Ic

 

Całun Turyński Jezusa Chrystusa - Prawdziwe Życie w BoguCałość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

Strona oficjalna o całunie : http://www.sindone.org

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!