Celibat

Ks.Adam

 

Prawdą jest, że Biblia nie zabrania duchownemu posiadania potomstwa i małżonki. Tym niemniej celibat, czyli "bezżenność dla królestwa Bożego" ma w niej swoje uzasadnienie:


Tak więc celibat nie tylko nie jest sprzeczny z Biblią, ale wręcz ukazywany jako coś godnego pochwały.


Jakie zatem niesie wartości?


Czy celibat jest oszukiwaniem natury?


Być może, ale wówczas Pan Jezus - Wzór Człowieka, skoro nie posiadał dzieci, również ją oszukał, co więcej, jak pisałem wyżej, pochwałę i zachętę do takiej bezżenności znajdujemy w Piśmie Świętym. Proszę też pamiętać o słowach: "dla Boga nie ma nic niemożliwego" oraz "wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".


Czy celibat jest źródłem patologii?


Zdecydowanie uważam, że nie. Źródłem takim może być natomiast złe jego przeżywanie - jednakże podobnie złe przeżywanie małżeństwa również do patologii może doprowadzić. Więc zlikwidować małżeństwa w takim razie?. Spośród osób dopuszczających się pedofilii 1,8% to księża - nie sądzę żeby pozostałe 98,2% żyło w celibacie. Podobnie w pozostałych przypadkach wymienianych w pytaniu.


Faktem jest, że obowiązkowy celibat księży wprowadzono dopiero w późniejszym czasie. Tym niemniej od początków chrześcijaństwa ludzie realizowali owo biblijne wezwanie do "bezżenności dla królestwa Bożego", a w zakonach była ona obowiązkowa.


Ks.Adam


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!