Cel Bożych Orędzi

fragmenty Orędzi od Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

29.07.86

Anioł Daniel : Jezus uzdrowił cię z twojej winy. On uleczył cię z niewłaściwego życia, jakie wiodłaś.


5.08.86

 

Vassula Ryden : Dlaczego ten dar został mi dany?


Anioł Daniel : Bóg tego chciał. Jezus pomógł ci odnaleźć Światłość.


Vassula Ryden : A jeśli ktoś powie: «Dlaczego On tobie dał Światło, a nie nam?»


Anioł Daniel : Jezus daje Światło wam wszystkim.


Vassula Ryden : Ludzie mogą powiedzieć: «Za kogo ty się uważasz? Nie jesteś nawet zakonnicą!»


Anioł Daniel : Jesteś służebnicą Boga. Bóg udzielił ci tego daru, aby doprowadzić cię do Siebie i aby również innych doprowadzić do Siebie. On kocha was i chce was mieć blisko Siebie. Pragnie was wszystkich doprowadzić do Siebie. Chwała niech będzie Bogu!


6.08.86

 

Vassula Ryden : Boję się pokazywać te orędzia. Kocham Boga głęboko, lecz boję się pokazywać orędzia. Dzień i noc myślę tylko o tym.


Anioł Daniel : Bóg da ci Swój Pokój i Swoją Moc, gdy nadejdzie czas ujawnienia orędzi. Bóg zechce, abyś dała te orędzia wszystkim. Módl się. Odczuj, że jesteś kochana. Bóg ci pomoże.


7.08.86

Anioł Daniel :   Pokój niech będzie z tobą. Powinnaś ujawnić orędzie Pana.

(…) Nie powinnaś się bać. Będziesz pracować dla Jezusa Chrystusa. Pomożesz innym wzrosnąć duchowo.

Vassula Ryden : (…) Ale ja nie rozumiem. Mamy już Biblię, po co więc nam orędzia?

Anioł Daniel :   Odnosisz wrażenie, że wszystko jest w Biblii?

Vassula Ryden : – Tak. Dlatego właśnie nie widzę powodów tego wszystkiego. Nie widzę w tym nic nowego.

Anioł Daniel :   Bóg chce dać te orędzia.

Vassula Ryden : – Czy jest jakiś szczególny powód, żebym to była ja?

Anioł Daniel :   Nie. Bóg kocha was wszystkich. Te orędzia przypominają wam po prostu, jakie są wasze źródła

(…) Wychwalaj Jahwe. Bóg czyni cuda. Wierz... Ciesz się, że Jezus Chrystus cię uzdrowił. Módl się więcej i myśl, jakie to wszystko ma znaczenie. Uświadom sobie wagę tego. Uświadom sobie, że dawane ci przekazy są orędziami z NIEBA, z NIEBIESKIEGO DWORU. JAHWE to napisał. Dominus, Seigneur. Czy uświadomiłaś sobie, że te kartki zostały zapisane przez Boga? Bóg przemawiał do ciebie!

Vassula Ryden : – On sam?

Anioł Daniel :   Tak! Pisz ze spokojem. Wykonałem wszystko, co Bóg chciał, abym uczynił. Wychwalaj Jahwe i idź za Jezusem. Bóg znalazł sposób, aby cię pouczyć. Wychwalaj Go. To jest Darem Bożym. Bóg dopomógł ci i będzie to czynił zawsze. Daniel.

18.11.86

Vassula Ryden : - Wzywasz wielu, prawda? Jest to więc normalne wezwanie, jak każde inne. Jedyna różnica polega na tym, że to wszystko jest w formie pisanej, prawda?

JAHWE : Moja córko, Moja córko, posłuchaj Mnie. Dzięki temu, że ciebie wezwałem w ten sposób, zamierzam poprowadzić także innych: tych wszystkich, którzy Mnie opuścili i którzy Mnie nie słuchają. Z tych powodów to wezwanie jest w formie pisanej. Ja, Jahwe, przypomnę im poprzez to Orędzie wiele spraw, aby Moi umiłowani mogli się do Mnie zbliżyć. Przyjmij sposób, w jaki cię prowadzę. Zachęcę tych, którzy mają mało wiary, do zbudowania wiary we Mnie. To jest wezwanie do tych, którzy odłożyli na bok Moje Słowo, aby doprowadzić ich z powrotem do czytania Mojego Słowa. Jest to apel mający powiedzieć im, że Moje Słowo jest Żywe, Święte i Błogosławione. To jest wezwanie, które ma ich obudzić. To jest wołanie miłości i pokoju. Jest to wezwanie mające powiedzieć im, jakie są ich początki i że Ja, Bóg, jestem ich Stworzycielem. Chcę im przypomnieć, że nie są sierotami i że Ja wszystkich ich kocham.

2.12.86

Nikt nie będzie zdolny cię skrzywdzić. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają. Niech ci, którzy mają oczy, zobaczą Mnie i rozpoznają. Niech ci, którzy nie zamknęli serca, zrozumieją, że Ja, Jahwe, ofiarowuję Moją zbawczą pomoc wszystkim narodom. Pozostań blisko Mnie, córko. Ja, Bóg, kocham cię.

3.12.86

Ja jestem Jahwe – Pan Zastępów, Stworzyciel wszystkiego. To Ja cię wezwałem. Tak, też w twoim pokoleniu, mogę wzywać i ujawniać Siebie. Ja jestem Ten Sam. Niech będą błogosławieni twoi następcy w przyszłości. Nigdy Mnie nie opuszczaj. Pouczę cię Moją Mądrością. Nie zapomnij o tym, czego już cię nauczyłem.

10.12.86

Córko, bądź blisko Mnie. Jestem Bogiem Wszechmogącym. Oddawaj Mi chwałę, budząc Moje dzieci. Powiedz im, aby czytały Moje Słowo. Powiedz im, aby czytały Moje Wezwanie, które jest skierowane do nich w takim samym stopniu jak do ciebie.


Vassula Ryden : – Ach!... Chciałabym bardzo być Ci posłuszna, ale drżę na całym ciele na myśl o ich reakcji, a poza tym mogę ich przerazić.


JAHWE : – Chcesz powiedzieć, że to może ich zaniepokoić. Mów do nich i nie lękaj się nikogo.


Vassula Ryden : – Mój Panie, nie wiem, jak to wszystko zrobić. Nawet nie umiem mówić. Nigdy przedtem nie robiłam takich rzeczy. Czy możesz włożyć Twoje słowa w moje serce i w moje usta?


JAHWE : – Uczynię to.


Vassula Ryden : – Panie, nie chodzi o to, że nie chcę, ale po prostu nie umiem mówić.


JAHWE : – Wiem. Całkowicie uzależnij się ode Mnie. W twoje usta włożę właściwe słowa i napełnię twe serce Moimi własnymi Słowami. Uświadamiam sobie w pełni twoje możliwości. Odwagi, córko.

 

18.12.86


Ja, Bóg, błogosławię każdy twój krok. Idź, zgromadź Moje dzieci i dziel z nimi twoje szczęście. Niech Moje dzieci się rozradują. Niech będą tak szczęśliwe jak ty. Przynoś owoce.

 

29.12.86


Wierz Mi, córko – choć mówię ci, że jesteś słaba – mogę posłużyć się tą słabością, aby ukazać Moją Moc i Moją Władzę. W tobie znajduję radość... Ja, Jahwe, Pan Zastępów – poprzez Moje Wezwania – pomogę tobie oraz innym żyć w świętości. Wzrastasz teraz na Moich Dziedzińcach, bądź szczęśliwa! Mówię ci, że Moje Orędzia przypomną wszystkim, gdzie są wasze fundamenty; przypomną, że Moje Słowo jest Żyjące. Moje Orędzia was ożywią. One są święte, jak Ja jestem Święty. Córko, później w pełni zrozumiesz Moją zbawczą pomoc. Nie zostaniesz zmiażdżona. Pokładaj zawsze we Mnie nadzieję. Nie pozwól, by wrogość ludzi cię zniechęcała. Jesteś w Moim Sercu, zatem niech cię nie przeraża ciało.

5.01.87

Wychwalaj Mnie i bądź ozdobą Mego Imienia. Daj Mnie poznać wszystkim, którzy jeszcze Mnie nie znają...

19.01.87

Musisz owocować, aby móc nakarmić rzesze. Ja cię pouczę, jak być stałą i czujną w pracy, którą ci daję. Podtrzymam twoje oczy zwrócone na Mnie, aż ukończysz Moje dzieło. Pozwoliłem ci wejść na Moje Dziedzińce i być na służbie twego Króla. On wszystkiego cię nauczy i twoje gałęzie rozszerzą się we wszystkich narodach, aby im powiedzieć, jaki jest ukryty sens Moich przysłów. Pod tymi gałęziami Moje dzieci rozbiją obóz i znajdą schronienie. Wstań i oddaj Mi chwałę. Uczynię cię silną. Ja, Jezus, pouczę cię pouczeniami głębszymi niż morza i wyleję na ciebie naukę jak proroctwo. Ucz się i napełniaj mądrością. Och! Przyjdźcie wy wszyscy, którzy jesteście głodni i spragnieni. Przyjdźcie, bo Mój chleb jest za darmo. Przyjdźcie i jedzcie do nasycenia waszych serc. Przyjdźcie napełnić wasze puchary. Zaspokójcie głód waszych podniebień Moim niebieskim chlebem, chlebem pouczenia i zrozumienia. O, córko! Jakże tęsknię za tym dniem: za dniem, w którym wzrośniesz, a twoje gałęzie przyniosą owoc pokoju i miłości. Tak, za dniem Mojej chwały. Ja, Pan, odwiecznie kocham Moje dzieci. Powiedz im, powiedz im, co do nich czuję. Daj im poznać Moją Miłość.


Vassula Ryden : – Powiem im o tym, Panie. Powiem im...


JEZUS CHRYSTUS : – Pozostań blisko Mnie, Vassulo, bo wiem, jak bardzo Mnie kochasz. Naucz ich Mnie kochać. Pamiętaj, że darzę cię Moją łaską.


Vassula Ryden : – Panie, co chcesz, abym uczyniła?


JEZUS CHRYSTUS : – Dasz Moje zapisane Orędzia. Ja ci pomogę. Wzywaj Mnie, kiedy chcesz. Jestem zawsze blisko ciebie. Ja, Bóg, kocham cię.


Vassula Ryden : – Ja także Cię kocham.

 

(…) Wiem, że jesteś Wszechmogący, a jednak nie rozumiem, dlaczego Jahwe objawia mi się w 1987 roku i dlaczego, mój Panie, dałeś właśnie mnie wszystkie te objawienia?

 

JAHWE : – Chcę dać ci poznać, jak Ja działam. Czy nie słyszałaś, że Ja mówię przez sny, wizje i znaki? Mówię najpierw jednym sposobem, potem innym, aż zostanę usłyszany. Nie lękaj się. Mądrość cię podniosła i ukształtuje cię. Ja cię ożywiłem, zatem czego się lękasz? Czy rozumiesz, jak Ja działam? To Ja, Jahwe, Pan Zastępów. Powiedz Mi, maleńka, kto nauczył cię kochać Mnie tak bardzo?


Vassula Ryden : – To Ty, mój Boże, poprzez to orędzie.


JAHWE : – Tak! To Ja cię nauczyłem!

(…) Dowiedz się, że zstępuję w Mojej wielkiej miłości, by wam wszystkim ofiarować Moją zbawczą pomoc. Dziecko, bądź Moją posłanniczką. Nie lękaj się, pokażę ci drogę. Jesteś Moją radością... Pracuj ze Mną, zapisując Moje orędzia. Pozostań blisko Mnie i nie lękaj się Mnie. Zwiążę cię ze Mną Moją łagodną rozmową, abyś ochroniła Mój Dom. Trucizna rozlewa się w Moim Domu, lecz Ja sprawię, że Moi wrogowie upadną. Teraz nauczę cię Moich dróg, a ty, córko, nauczysz się kroczyć ze Mną. Bądź błogosławiona i nie zapominaj, jak bardzo cię kocham.

25.01.87

JEZUS CHRYSTUS : O, córko! Jakże tęsknię za tym dniem!


Vassula Ryden : – Za jakim dniem?


JEZUS CHRYSTUS : – Za dniem, kiedy wyślę cię do całej ludzkości jako Mój dar. Oni także nauczą się Mnie kochać i bardziej Mnie zrozumieją. Mądrość podzieli Swe dary z całą ludzkością. Teraz idź w pokoju i wypełnij swoje zadania. Chodźmy razem.


Vassula Ryden : – Panie, mój Boże, w Twej Obecności moja dusza się we mnie rozpływa. Ogarnia mnie radość i pokój, bo jestem w deszczu Twoich błogosławieństw.


JEZUS CHRYSTUS : – Vassulo, odczułaś Moje ciepło i pokój Mego Serca. Powiedz im, niech się dowiedzą, że Moje Serce jest otchłanią przebaczenia, miłosierdzia i pokoju. Moje dziecko, kocham cię za to, że Mnie posłuchałaś. Pójdź, chodźmy. Rozpoznaj Mnie i dotrzymaj Mi towarzystwa.

26.01.87

JEZUS CHRYSTUS : Chcę cię ostrzec przed tym, co nadejdzie. Ponieważ nie znajdą złego ducha, który rzekomo cię prowadzi, Moja umiłowana, użyją w stosunku do ciebie innej teorii: teorii twojej podświadomości, która to niby cię pobudza, będąc psychicznym zjawiskiem w mózgu. Wielu zgromadzi się przeciwko tobie. Wielu pogwałci Moje Prawo. Wielu będzie cię ścigać jako podejrzaną, a ich złośliwość przytłoczy cię. Jednak Ja będę dawał odpowiedzi za ciebie. Nawet wtedy, gdy twoimi ustami zaproponuję im pokój, oni wszyscy opowiedzą się za wojną. Uprzedzam cię, córko. Nie pozwól, by twoja epoka cię zmieniła. Uchwyć się Mnie, twego Zbawcy. Ja jestem zawsze blisko ciebie. Nie pozwól im cię zasmucać. Będę blisko ciebie, aby ci pomóc.

29.01.87

JAHWE : – Ja jestem Jahwe, twój Ojciec Niebieski, Stworzyciel Nieba i ziemi. Córko, maleńka, Moja bardzo droga, kocham cię. Wypełnij Moje orędzie. Nie lękaj się, jestem zawsze przy tobie. Idź ogłaszać Moje Słowo i ujawniać Moje orędzie całej ludzkości. Nie lękaj się, otworzę twoje usta w modlitwie. Napełnię cię duchem zrozumienia. Będziesz trudzić się w dzień i w nocy, ale nie nadaremno. Przyjmij Moje orędzia, umiłowana. Będziesz kroczyć ze Mną. Ja będę twoim Przewodnikiem. Nie niepokój się, bo Ja zatroszczę się o wszystko w stosownym czasie.

 

JEZUS CHRYSTUS : – To Ja, Jezus. Pójdź, Vassulo. Wszystkie orędzia dał ci Mój Ojciec i Ja. Wypełnij Moje Słowa. Nie lękaj się, pozostanę z tobą. Pouczę cię. Ja będę twoim dziedzictwem. Pójdź, chodźmy razem.

31.01.87

Uzdrowiłem cię, żebyś była drzewem owocującym. Sprawiłem, że spłynęły na ciebie pouczenia i rozeznanie, i podyktowałem ci Moje orędzia. Objawiam wam wszystkim Moje Oblicze. Mądrość ukazuje Swoje zasoby nie tylko sprawiedliwym, lecz także niesprawiedliwym. Kocham was wszystkich, dlatego mówię ci: wzrastaj w Moim Duchu, wzrastaj, jak cedry, które szeroko rozciągają swoje gałęzie. Wychowam cię na Moją posłanniczkę, aby przyprowadzić do Mnie tych, którzy prowadzą życie złe i pozbawione sensu. Zabiorę cię na Moje skrzydła i sprawię, że okrążysz Moje sklepienie, okrywając ziemię jak mgła. Zabiorę cię na szczyty i w głębiny, poprzez morza, Ja i ty okryjemy całą ziemię Moim orędziem. Vassulo, próbuj dostrzegać to, co jest napisane. Ja jestem twoją Siłą, zatem nie lękaj się. Wszystkie objawienia, jakie ci daję, ujrzą światło. Ja jestem twoim Wsparciem i kocham cię. Przyjmij Moje pouczenia. Wyjaśnię ci, jak być Moją uczennicą. Pouczenie pochodzi ode Mnie. Mądrość kocha życie i dzieli swoje dzieła z prostymi. Udzielę ci tej rzeki, płynącej odwiecznie w obfitości. Potem – jak kroplę porannej rosy spadającej na ziemię – wyślę cię do całej ludzkości. Dam im ciebie jako Mój dar, pozwalając im w ten sposób lepiej Mnie zrozumieć, bo taka jest Moja Wola. O! Córko, jakże tęsknię za tym dniem!

30.01.87

JEZUS CHRYSTUS : Kiedy czujesz się słaba, przyjdź do Mnie, a Ja dam ci Siłę. Vassulo, wiesz, dlaczego cię wybrałem?


Vassula Ryden : – Nie, nie wiem, Jezu.


JEZUS CHRYSTUS : – Zatem, powiem ci. Wybrałem cię, bo jesteś słaba i znacznie nędzniejsza od wszystkich znanych Mi stworzeń. Nędza przyciąga Mnie, bowiem chcę ją pocieszyć. Ty jesteś słaba i nieuzdolniona, niezdolna nawet do posługiwania się jednym ojczystym językiem.


Vassula Ryden : – Panie, jeśli jestem tak zła, dlaczego wybrałeś mnie, abym otrzymywała orędzia?


JEZUS CHRYSTUS : – Czy nie powiedziałem ci już tego? Dzieci są Moją słabością, bo pozwalają Mi się formować. Wybrałem cię, aby okazać Moją Miłość poprzez ciebie: delikatny kwiat, niezdolny sam z siebie wzrosnąć. Kwiat, który znalazłem pośrodku pustyni i który wziąłem i przesadziłem do Mojego Ogrodu radości, aby wyrósł w Moim Świetle. Wszystko, o co cię proszę to miłość. Kochaj Mnie i bądź Mi wierna. Pragnę wierności z twojej strony. Chcę, aby każda kropla miłości twego serca napełniała Moje Serce. Pragnę miłości, bo jestem Nauczycielem Miłości. Zatem wszystko, o co cię proszę, to żebyś Mnie kochała. Jeśli kochasz kogoś, czy nie płoniesz z pragnienia, aby być z nim w każdym momencie swego życia?


Vassula Ryden : – Tak, to prawda.


JEZUS CHRYSTUS : – Zatem cóż bardziej naturalnego niż całkowite ofiarowanie Mi siebie? Pójdź! Przyjdź do Mnie, Ja jestem twoim Ojcem. Wiem, że jesteś niezdolna beze Mnie, biedna, kiedy jesteś zdana na samą siebie, słaba, kiedy jesteś sama. Pozwól Mi ukształtować cię, abym poprzez ciebie mógł przekazać Moje orędzie. O, córko, jak wiele będziesz musiała się nauczyć!

O, ludzie małej wiary, jak źle Mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem Nieskończonym Bogactwem? Dlaczego jesteście zaskoczeni rodzajem narzędzia, jakiego używam? Wielka i bezgraniczna jest Moja moc. Sprawię, że Moje Słowa zostaną poznane za pośrednictwem nędznych dusz. Vassulo, wielu będzie Mnie prosić o znak potwierdzający, że to orędzie pochodzi rzeczywiście ode Mnie, ale znakiem udzielonym przeze Mnie jesteś ty. Wyzwoliłem cię od zła, budząc cię; wskrzesiłem cię i wzniosłem do Mojego Serca wylewając na ciebie wiele z Moich Dzieł.

1.02.87

Kocham was wszystkich. Córko, tak tęskniłem, aby mieć cię blisko Siebie. Jakże tęskniłem za tym, żebyś Mnie kochała, jak tęsknię, żeby reszta Moich umiłowanych dzieci Mnie kochała. Wołam je. Spędzam każdy dzień i każdą noc pod ich drzwiami czekając, mając nadzieję na odpowiedź. Obserwuję je cały czas. Moje Oczy nigdy ich nie opuszczają. Patrzę na nie, przepełniony smutkiem. Gdyby wiedzieli, w jakim stanie ubóstwa znajdują się ich dusze! Gdyby wiedzieli, jak szkodzą własnym duszom i jak je ranią!

 

Ja jestem obok was, wołam, abyście przyszli do Mnie. Nie bójcie się. Nie będę wam wcale czynił wyrzutów. Nie wzywam was, żeby wam wyrzucać grzechy; wołam was, abyście Mnie spotkali, choćby tylko na kilka minut. Przyjdźcie do Mnie, biedne dusze, przyjdźcie Mnie spotkać i nauczcie się poznawać waszego kochającego Ojca. On Sam was nakarmi Moim własnym Ciałem, ugasi wasze pragnienie Moją własną krwią. On uleczy was, jeśli jesteście chorzy, pocieszy, jeśli jesteście strapieni. On ogarnie was Swoją Miłością i ogrzeje, gdy będzie wam zimno.

 

Nie odrzucajcie Mnie. Ja jestem Miłością i kocham was mimo waszej niegodziwości. Mówię, że kocham was nawet jeśli Mną pogardzacie. Jestem Bogiem pełnym litości, zawsze gotowym przyjąć was i pozwolić wam żyć w Moim Sercu. Moja córko, jakże cierpię widząc ich drzemiących, podczas gdy wolno ześlizgują się coraz bardziej w nikczemne głębiny grzechu. Gdyby mogli wiedzieć, do jakiego stanu doprowadzają własne dusze przez swoje nieprawości!

 

Mówię wam, że wasze życie na Ziemi jest jedynie przelotnym cieniem, a wasze życie w Niebie będzie trwało zawsze. Tam będziecie żyli wiecznie obok waszego Stwórcy, w Jego Chwale, bo – pozwólcie Mi przypomnieć wam – jesteście Jego własnymi dziećmi.

2.02.87

O, córko, wszystko o co proszę was wszystkich to miłość. Mój Ojciec stworzył was z Miłości. On dał Swojego jedynego Syna z Miłości. Cierpiałem dla was i umarłem na Krzyżu z Miłości. Z Miłości ocaliłem was od Śmierci. Dlaczego więc, dlaczego niektórzy z was nienawidzą Mnie i prześladują? Czy prześladujecie Mnie z powodu Moich Praw? Czy przeszkadzam wam żyć w wolności i buncie? Być może nie słyszeliście o Mnie, bo nie było nikogo, kto by was pouczył i dlatego postawiliście na pierwszym miejscu wasze własne prawa, pragnęliście chciwie bogactw i przyjemności świata i podążaliście za waszymi własnymi skłonnościami? Dzieci umiłowane, to jest początek waszej nienawiści do Mnie, ponieważ nie znacie Mnie. Przyjdźcie więc Mnie spotkać, Ja jestem Miłością. Uwierzcie we Mnie. Jeśli mówicie Mi, że Mnie nie znacie, mówię wam, że Ja znałem was od waszych narodzin i że was uświęciłem. Jeśli mówicie Mi, że Mnie nienawidzicie, mówię wam, że Ja was kocham. Kiedy zgrzeszyliście, przebaczyłem wam. Kiedy znieważyliście Moje Imię, ukazałem Moje Miłosierdzie nad wami. Gdy Mnie ranicie, kocham was ciągle i ofiarowuję wam dzielenie Mego Królestwa w Niebie. Pomimo waszych nieprawości zupełnie wam przebaczam.

(…) Czy boicie się Mnie, wypieracie się Mnie dlatego, że Moje Oczy widzą was na wskroś i mogą czytać wszystko, co wasza dusza uczyniła? Nie bójcie się Mnie. Ja już wam przebaczyłem. Moja Krew popłynęła dla waszego zbawienia. Wcieliłem się i żyłem na ziemi. Żyłem pomiędzy grzesznikami lecząc chorych i wskrzeszając umarłych. Ja was nie opuściłem. Jestem wciąż wśród was i leczę was. Przyjdźcie do Mnie, aby dostąpić uzdrowienia. Wzniosę do Mnie wasze dusze, nauczę was kochać Mnie i siebie nawzajem. Jeśli jesteście słabi, Moja Siła was podtrzyma. Jeśli jesteście zagubieni, będę z wami, aby pokazać wam Drogę. Moje Prawo jest Prawem Miłości. Gdy za Nim pójdziecie, otworzę wasze serca, abyście mogli Mnie przyjąć. Pobudzę was, nauczę was kochać, przebaczać, być świętymi i prowadzić święte życie. Przyjdźcie więc, Moi umiłowani, przyjdźcie i uczcie się ode Mnie. Ja jestem Miłością, Ja jestem Pokojem, Ja jestem Miłosierdziem, Ja jestem Łagodny i Pokorny, Ja jestem Przebaczeniem. Kocham was wszystkich.

5.02.87

JAHWE : Oczyszczajcie się, bo czas jest bliski. Słuchajcie Moich Słów. Jeśli uczynicie, o co was proszę, wybaczę wam. Prowadzę was do życia w Pokoju i Miłości, jestem bowiem Bogiem Pokoju i Miłości. Prowadźcie święte życie, módlcie się, aby dostąpić przebaczenia, a Ja wam pobłogosławię. Jesteście wszyscy Moimi dziećmi, które stworzyłem z Miłości. Przyjdźcie i wyryjcie Moje Słowa w swoich sercach, bo to Ja, Jahwe, prowadzę was.

9.02.87

Pokój niech będzie z tobą. Kocham cię, Moje dziecko. Ja jestem Jahwe. Wybrałem cię przede wszystkim dlatego, że tak chciałem, ale również dlatego, że jesteś tak słaba.

Vassula Ryden : – Ojcze, kocham Cię bardzo!

JAHWE : Wiem. Ja także cię kocham, Moja córko. Posłuchaj Mnie. Czy zanim Mnie pokochałaś, czułaś się tak szczęśliwa jak teraz?

Vassula Ryden : – Nie, nigdy.

JAHWE : Kochaj Mnie, Vassulo, to Ja nauczyłem cię kochać Mnie. Czy jesteś gotowa czynić postępy?

Vassula Ryden : – Tak, Ojcze, aby móc Cię uwielbić. Chcę czynić wszystko, o co mnie prosisz, ponieważ pragnę, abyś był uwielbiony.

JAHWE : Vassulo, pozwolę ci czynić postępy. Chciałbym ostrzec cię przed demonami. One cię nienawidzą i zastawiają nieustannie pułapki. Jestem blisko ciebie i strzegę cię, zatem nie bój się. Vassulo, kocham cię i kocham wszystkie Moje dzieci. Moja Miłość jest jak pożerający, nieustannie rozpalony Płomień! Moja Miłość jest Miłością Zazdrosną. Pragnę miłości. Nie bój się, bo mówię to z Miłości. Maleńka, trzymam cię i twoja małość sprawia Mi radość. Mała, przez twoją wrażliwość ukażę Moje wezwanie Pokoju i Miłości. Napełnię cię Moimi Słowami, natchnę cię Moimi objawieniami. Maleńka, przylgnij do Mnie, zaufaj Mi, kochaj Mnie żarliwie. Daj im poznać, opowiedz im o Miłości, jaką mam dla nich.

 Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!