Czyściec

fragmenty objawienia Św. Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

JEZUS CHRYSTUS: "W czyśćcu powodem największego cierpienia jest Moja Nieobecność. (...) Wyzwalaj je przez modlitwy i ofiary. Wyzwalaj je, kochając Mnie, uwielbiając Mnie. Wyzwalaj je, przywiązując się do Mnie i do Mojego Krzyża. Wyzwalaj je czynami miłości. Wyzwalaj je, dzieląc Moje Cierpienia (19.08.88).

Czy wiesz, że w dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i równocześnie pomodlenie się za zmarłych, można uzyskać dla nich odpust zupełny? (po spełnieniu trzech warunków)

20.02.87 zeszyt 8

 

czyściec

MATKA NAJŚWIĘTSZA : (…) Powinnaś Mi wierzyć, kiedy mówię ci, że twoja dusza uzdrawia inne dusze w Czyśćcu. Vassulo, rób to, o co prosi cię Jezus. On zna twoje potrzeby. Wszystko, czego od ciebie pragnie, to miłość. Kochaj Go bez zastrzeżeń, uwielbiaj Go, wynagradzaj za tych, którzy napełniają Go goryczą, wzywaj Go zawsze, aby Mu powiedzieć, że Go kochasz.(…)

 

7.03.87 zeszyt 8

 

Vassula Ryden : (…) – Jezu, czy one są na zawsze zgubione?!

 

JEZUS CHRYSTUS : – Te w piekle, tak. Inne, w czyśćcu, ocalam Ja i Moi umiłowani, którzy wynagradzają i czynią pokutę.

 

Vassula Ryden :  (…) Z najsroższego czyśćca, bliskiego bram piekielnych, usłyszałam głosy dusz krzyczących: “Uratujcie nas, ocalcie nas!” (…)

 

26.03.87 zeszyt 9

 

JEZUS CHRYSTUS : (…) Vassulo, pokażę ci teraz Moją salę sądu.

 

Vassula Ryden :  Zobaczyłam wielką, pustą salę. Nagle spostrzegłam grupę dusz w kącie. Moją uwagę przyciągnęło to miejsce sali z powodu hałasu ich łańcuchów. Te dusze wydawały się dzikie nie do opisania, poplamione czernią, jakby węglem. Nie widziały nas. Wydawało się, że dziwi je otoczenie.

 

JEZUS CHRYSTUS : – Posłuchaj głosu trąb, to Moi aniołowie ogłaszają Mnie. Daj Mi rękę, bo jesteś Moim małym gościem. Tak, każdy anioł pada na twarz przede Mną. Czy widziałaś te liczne dusze? One przychodzą z podziemi. To dusze udręczone, które właśnie zostały uwolnione: były u bram szatana.

 

Vassula Ryden :  – Kto je uwolnił?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Ja, przez Moje Boskie Dzieła i dzięki wsparciu tych wszystkich, którzy wynagradzają i kochają Mnie. Widzisz, dlaczego chcę, abyś Mnie kochała? Im głębiej Mnie kochasz, tym więcej mają one szans wznieść się ku Mnie. Czy chcesz wiedzieć, co stanie się z tymi duszami?

 

Vassula Ryden :  – Tak, Panie. Co stanie się z nimi?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Pozwól Mi powiedzieć ci to. Ochrzczę je Moim Duchem Świętym i uwolnię je całkowicie. Bowiem nie będą mogły dzielić Mojego Królestwa, zanim nie zostaną ochrzczone w Duchu Świętym.

 

Vassula Ryden :  – Czy chcesz powiedzieć, że te dusze nie były ochrzczone?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Nie były.

 

Vassula Ryden :  – I chcą tego teraz?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Tak, chcą tego. Pójdź, wyjaśnię ci, usiądźmy. To, co widziałaś, było jedynie wizją symboliczną. W rzeczywistości nie było ich w Mojej sali. Dusze zostaną osądzone dopiero na końcu.

 

Vassula Ryden :  – Jeśli te dusze nie były w Twojej sali, gdzie zatem się znajdowały?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Te dusze są w czyśćcu, a będąc w czyśćcu są bezsilne. (…)

 

22.07.87 zeszyt 14

 

– Vassulo, czy widzisz wszystkie te dusze? One stoją w kolejce.

 

Vassula Ryden :  Zobaczyłam grupę dusz za Jezusem.

 

– Jezu!

 

JEZUS CHRYSTUS : – Jestem. Tak, to były dusze!

 

Vassula Ryden :  Zaraz po zobaczeniu tych dusz ukazał mi się inny obraz, sięgający wielu lat wstecz. Miałam chyba 17 lub 18 lat. Często mi się zdarzało, że – gdy znajdowałam się w naszym salonie – widziałam dusze siedzące na podłodze, które nakazywały sobie wzajemnie ciszę, aby pozostawać w spokoju i po prostu być wokół mnie, jakby przyszły słuchać przemówienia. W tym okresie zadawałam sobie pytanie, dlaczego widziałam te “martwe osoby”, jak miałam zwyczaj je nazywać, ale nie zwracałam na nie większej uwagi, bo nigdy mi nie przeszkadzały. Bardzo szybko wciągały mnie inne rzeczy wokół mnie.

 

JEZUS CHRYSTUS : – Tak, Vassulo, one czekały!

 

Vassula Ryden :  – Na co czekały, Panie?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Czekały, aż wyrośniesz.

 

Vassula Ryden :  – Czy wiedziały?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Tak, wiedziały. Ja czekałem, aż Mnie pokochasz i wynagrodzisz Mi. Żarliwe miłowanie Mnie wynagradza i w ten sposób dusze znajdujące się w czyśćcu doznają uleczenia – wyrwane z oczyszczającego ognia – i mogą wreszcie przyjść do Mnie. Vassulo, czy wiesz, jak one, gdy znajdują się w czyśćcu, cierpią z powodu pragnienia widzenia Mnie, do czego są jednak niezdolne? Jakże one były uzależnione od ciebie! Ach, Vassulo, czy im pomożesz?

 

Vassula Ryden :  – Tak, Panie, tak chciałabym, aby były z Tobą!

 

JEZUS CHRYSTUS : – Miej Pokój. Ja, Pan, pokażę ci, jak im pomożesz: szukaj Mnie zawsze, ofiarowuj się i nie uskarżaj się nigdy. Pomogę ci spełnić Moje pragnienia, umiłowana, kochaj Mnie, bo twoja miłość je leczy.

 

Vassula Ryden :  – Jezu, dasz mi znać, kiedy one będą z Tobą?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Tak. (…)

 

19.08.88 zeszyt 27

 

(…) DUSZO! Gdybyś wiedziała, ile dusz cierpi w tej chwili w czyśćcu... Wyzwól je z czyśćca, aby mogły przyjść do Mnie. One gorąco pragną być ze Mną, ale nie są do tego zdolne z powodu splamienia dusz. Wyzwalaj je przez modlitwy i ofiary. Wyzwalaj je, kochając Mnie, uwielbiając Mnie. Wyzwalaj je, przywiązując się do Mnie i do Mojego Krzyża. Wyzwalaj je czynami miłości. Wyzwalaj je, dzieląc Moje Cierpienia. Vassulo, te dusze tęsknią za Mną i za ponownym zjednoczeniem ze Mną na zawsze, ale muszą najpierw się oczyścić, zanim staną w Mojej Obecności.

 

Vassula Ryden :  – Panie, powiedziałeś: «za ponownym zjednoczeniem ze Mną». Czy były z Tobą przez jakiś czas po śmierci?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Wyzwoliłem ich duszę z ciała, ukazałem im Moje Święte Oblicze jedynie przez chwilę. Ich oczy, uwolnione od zasłony, stanęły w obliczu Mojej Czystości i Mojej Światłości. Natychmiast stanęły twarzą w twarz wobec Prawdy i uświadomiły sobie, jak bardzo ich dusze plami grzech. Rozumieją one – mimo palącego pragnienia rzucenia się w Moje otwarte Ramiona i podążania za Mną – że to niemożliwe, zanim się nie oczyszczą. Wtedy wycofują się z rozdzierającym cierpieniem żalu i przygotowują się do oczyszczenia. To, że nie mogą Mnie widzieć, sprawia im ból i pali je niewymownie. Moja nieobecność je pali. W czyśćcu powodem największego cierpienia jest Moja Nieobecność. Doświadczają także innych form cierpienia przez ogień, w zależności od swoich grzechów.

 

Przygotujcie wcześniej wasze dusze. Stworzenia, nie czekajcie, aż okryje was cień śmierci. Zachowujcie wasze dusze czyste i bez skazy, spożywajcie Moje Ciało i pijcie Moją Krew tak często, jak możecie. Często okazujcie skruchę, bądźcie gotowi na ten dzień. Pośćcie. Post wam pomaga. Słuchajcie Mojego Głosu i przygotowujcie wasze dusze tak, jakby nasze spotkanie miało nastąpić jeszcze tego samego dnia. (…)

 

18.09.88 zeszyt 28

 

(…) Każda kropla miłości jest używana do wyzwalania dusz z czyśćca. Kochając Mnie żarliwie gasisz ich płomienie i wyzwalasz je przez to z ich agonii. Potem Ja, Pan, mogę je wreszcie przyjąć. Kochaj Mnie więc, pragnij Mnie, uwielbiaj Mnie, uwalniaj jedną duszę po drugiej. Ludzkość powinna zrozumieć, że Miłość posiada w sobie Moce Niebios i jest Kluczem do wolności i do Życia. (…)

 

15.10.88 zeszyt 28

 

Vassula Ryden :  (…) – Czy ta miłość, którą mam do Ciebie, i to gorące pragnienie odczuwania Ciebie i pragnienie posiadania Ciebie nieustannie przy sobie, czy ta coraz większa tęsknota za Tobą, myślenie o Tobie w dzień i w nocy, krótko mówiąc pragnienie życia jedynie dla Ciebie, czy to pragnienie zobaczenia Cię kiedyś własnymi oczyma, ta tęsknota za zobaczeniem Ciebie, czy wszystko to jest takie samo, jak przeżycia dusz w czyśćcu, które nie są jeszcze z Tobą?

 

JEZUS CHRYSTUS : – Te odczucia są bardzo podobne do tych, które one odczuwają, jednak ich doznania są głębsze i wyraźniejsze.

 

Vassula Ryden :  – Zatem to naprawdę musi być straszne!

 

JEZUS CHRYSTUS : – Tak, one bardzo cierpią. Jeśli Mnie nigdy nie pragnęły za życia na ziemi, to uczą się Mnie pragnąć w czyśćcu. Tam nie widzą Mojego Oblicza i płoną tym pragnieniem. (…)

 

3.11.89 zeszyt 38

 

(…) Rozraduj Mnie, Mój kwiecie, i ugaś ognie dusz przebywających w czyśćcu. Miłość gasi ich oczyszczające ognie, zawsze o tym pamiętaj. Wiedz, że używam olejku twojej miłości do Mnie, aby ugasić te ognie i pociągnąć te dusze w górę. Kilka z nich może nawet wreszcie dojść aż do Mnie. (…)

 

 

10.11.95 zeszyt 81

 

(…) Posłuchaj, Vassulo, chcę ci powierzyć mały sekret. W tych dniach próby przyciągnąłem do Mego Serca liczne dusze i uwolniłem z Czyśćca wiele dusz, które miały pozostawać w nim przez wiele lat! Widzisz, nic nie jest daremne.

 

Ach! Teraz Moje Serce jest w ogniu, bo dzięki twoim cierpieniom mogę czynić wielkie rzeczy! Moje dzieci nie wynagradzają tak, jak bym tego pragnął. (…)

 
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!