RACHUNEK SUMIENIA
DLA DOROSŁYCH

ks. Krzysztof Syrek SAC 

Pytania wstępne

Dziesięć przykazań Bożych

I przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

II przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

III przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

IV przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją

V przykazanie: Nie zabijaj

VI i IX przykazanie: Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego twego...

VII i X przykazanie: Nie kradnij; ... ani żadnej rzeczy, która jego jest

VIII przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

Przykazania kościelne

I Przykazanie: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

II przykazanie: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

III przykazanie: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

IV przykazanie: Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

V przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Strona główna