Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”- Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]
Duch Święty

5.03.90 zeszyt 41

JEZUS CHRYSTUS : Naśladuj Mnie i bądź święty. Ofiarowuj się i pość, abyś mógł wzrastać w Moim Duchu, który jest Miłością, Świętością i Prawdą. Świętość jest tym, czego potrzebuję od ciebie.

(…) W tych dniach rozlewam Mojego Ducha na wasze narody, abyście wzrastali jak trawa tam, gdzie jest dużo wody. Zstępuję w ten sposób, aby wasze spichlerze napełnić Moimi zbiorami. Przychodzę obudzić was z letargu i sprowadzić was ze złych dróg.

(…) Z powagą proszę was, abyście odnowili swego ducha przez duchową rewolucję, przez rewolucję miłości. Zapomnijcie o urazach, które żywicie wobec siebie, i przyjdźcie do Mnie czyści. Zbudźcie się ze snu! Ja stoję u waszych drzwi i kołaczę. Nie bądźcie jak sól, która utraciła smak. Bądźcie jak drzewo, wypuszczające piękne pączki i przynoszące owoce świętości. Wypełniajcie Moje Prawo, jednocząc się i pomagając sobie wzajemnie.

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Przychodzę z miłości, aby was przestrzec, pouczyć i pomóc wam w waszym duchowym wzroście. Jestem waszą Mamą, dlatego obserwuję, jak rośniecie. Kocham was i Moim celem jest wychowanie was do wzrastania w Bogu. Przyjmijcie z radością te dni łaski. Bóg was ani nie opuścił, ani nie potępił, nigdy nie odwrócił od was Swego Świętego Oblicza, zatem przyjmijcie Jego Świętego Ducha Łaski, śpiewając z radością. Rozradujcie Nasze Serca, rozgłaszajcie Nasze Orędzia po wszystkich krańcach ziemi i nawracajcie poprzez nie inne dusze. Pragnę widzieć wszystkie kościoły zapełnione, żyjące i rozpłomienione. Żyjcie więc Naszymi Orędziami.

Wylewam na was łaski, aby was zachęcić. Bądźcie błogosławieni i podejdźcie bliżej Krzyża, do Stóp Jezusa, jak Ja uczyniłam to wraz z Janem i świętymi niewiastami. Przyjdźcie Go adorować, przyjdźcie Go adorować, niech będzie nad wami Duch Świętości teraz i na wieki. Ja, wasza Najświętsza Mama, błogosławię was i wasze rodziny.

2.04.90

JEZUS CHRYSTUS : Mój Duch jest nad tobą, umiłowana. Ja, który cię pouczyłem, będę ci zawsze przypominać Moją Miłość. Bądź szczęśliwa! Bądź szczęśliwa! Mówię ci: rozraduj się! Rozraduj się! Pozwól Mojemu Duchowi działać w tobie! Jestem zdolny, mimo twojej skrajnej słabości, do wypełnienia wszystkiego. Im mniej ty jesteś, tym bardziej Ja Jestem. Przyjmij Moją Łaskę i wymaż swoją bierność.

10.04.90

Moi umiłowani, wasze narody żyją dziś w ciemnościach, ale Ja zstępuję ze względu na Moje Nieskończone Miłosierdzie, aby odbudować Mój Dom i doprowadzić was do Mnie. Rzeczywiście wylewam Mojego Ducha na całą ludzkość, aby nakarmić Moim Słowem wasze zagłodzone narody i aby wam przypomnieć, że Ja jestem Święty. Przychodzę zachęcić was do czynienia dobra i odrzucania złych skłonności.

(…) Ja, Pan, wylewam Mego Ducha, by was przygotować, by pouczyć was z Nieba i wezwać do skruchy, wezwać do nawrócenia. Ja jestem Bogiem Miłosierdzia, który pochyla się nad wami w tych dniach Łaski, ażeby was ocalić. Usłyszcie Moje smutne Wołania. Moi umiłowani, przychodzę was obudzić. Nie męczy Mnie powtarzanie Moich błagań, niewdzięczne pokolenie. Będę ci nadal powtarzał Moje błagania. Moje Wargi nigdy nie zmęczą się wzywaniem ciebie, ale kiedy mówię, trwa Moje cierpienie... Jednak Światłość znajduje się blisko ciebie, aby wyzwolić cię z ciemności, pokolenie...

Otwórz oczy, otwórz oczy, a zobaczysz Mnie w Mojej wspaniałości. Jestem gotowy dać waszym oczom światłość, abyście widzieli i nie pogrążali się w śmierci.

(…)Moje Serce tęskni, ażeby was posiąść, uczynić was Moimi na całą Wieczność i okryć was ponownie białymi, lśniącymi szatami. Moje Serce usiłuje rozpaczliwie odciągnąć was od waszych obrzydliwości. Wołam, lecz dziś tylu z was nie odpowiada. Mówię przez słabe narzędzia, ale wielu z was nie słucha. Zamiast słuchać, ludzie ci traktują Moich posłańców jak oszustów. Ci ludzie wolą czynić to, co najbardziej Mi się nie podoba: odbierać im życie... sądząc, że w ten sposób oddają Mi cześć. Ich duch, nieświadomy i pogrążony w ciemnościach, nie rozpoznaje Mego Świętego Ducha Łaski, podobnie jak Żydzi nie rozpoznali Mnie jako Mesjasza! Oni prowokują Mnie, nie wysławiają Mnie. Blokują Mi drogę cierniami i kolcami, zachęcając to bezbożne i nierozumne pokolenie do nieczystości i wprowadzając zamęt. Odczujcie Moją Agonię, odczujcie Mój Smutek... Moje Oczy zamknęły się i rozpływają się we łzach.

Przychodzę do was z wielką miłością, aby ofiarować wam dar Mojej Miłości, dar Mojego Ducha, dar Mojej Boskości. Przychodzę wam przypomnieć Moją Świętość. Ty, którego kocha Moje Najświętsze Serce i dla którego Ono bije, powiedz Mi, pozwól Mi usłyszeć twoją odpowiedź; czy zobaczę, jak powracasz z tej pustyni? Wróć do Mnie, abym nie jęczał w agonii, czekając na odgłos twych kroków. Nie będę robił ci wyrzutów, nie. Pozwolę ci jedynie spocząć na Mojej Piersi i ukołyszę cię ze Łzami Radości, Moje dziecko. Ogarnę cię strumieniem Mojej Miłości, pozostawiając twoją duszę w Moim Pokoju... Zatroszczę się o ciebie. Czyż nie jestem twoim Pasterzem?

Widzisz? Właśnie przeżywacie początek tych dni, które zostały wam obiecane. Powiedziałem, że Mój Duch Łaski ogarnie Swym tchnieniem waszych umarłych. Pragnę was wskrzesić, wyprowadzić z grobów i przyprowadzić do waszej siedziby:

Mojego Najświętszego Serca.

I napełnię was Moim Duchem, uzdrawiając was, a wy uznacie we Mnie swego Boga. Otwórzcie jednak oczy i serca, zdajcie się całkowicie na Mnie, oddajcie Mi waszą wolę, a Ja dokonam reszty. Przypominajcie sobie Moją Świętą Obecność. Bądźcie naczyniami Światła, niosącymi Moje Słowo i rozpowszechniającymi Moje Orędzia. Ja, Pan, błogosławię każdego z was, pozostawiając Tchnienie Miłości na waszych czołach. Bądźcie jedno.

12.04.90

Pokój wam. Ja jestem Zmartwychwstaniem. Każdy, kto wierzy we Mnie, choćby umarł, żyć będzie. Ja jestem Świętym Duchem Prawdy. Ja jestem Przypomnieniem Mojego Słowa przychodzącym do was, aby wytrącić was z głębokiego snu.

Powiedziano, że Mój Duch Łaski zostanie wylany na wszelkie ciało, a wasi synowie i córki prorokować będą. Wszystko, o czym mówi Pismo, właśnie się wypełnia. Przygotowuję was z Nieba na rozpoznanie Prawdy. Zachęcam was, ukazując znaki na niebie i na ziemi. Daję wizje nędznym i małym. Wysyłam Moją Matkę do różnych narodów, aby was pouczała jak nauczycielka. Ukazuję Moje Nieskończone Miłosierdzie jak sztandar ponad twą głową, pokolenie, aby cię pouczyć i doprowadzić do przebóstwienia. Jeśli posłuchasz Mnie dziś, wzniosę twoją duszę i osiągniesz miejsce spoczynku.

(…) Mój przyjacielu, jak długo jeszcze powinienem cię szukać? Moje Oczy wyczerpane są oczekiwaniem twojej odpowiedzi przyjmującej Mojego Ducha Łaski. Otwieram Usta łapczywie, z niecierpliwością chwytając powietrze w oczekiwaniu na twoją odpowiedź, ale w twoich ustach nie ma ani jednego słowa...

Mój Duch Łaski wzywa was, aby was wprowadzić w głębokości Mojego Najświętszego Serca, ale Mój Duch Łaski nie doznaje dziś żadnej wdzięczności za Swoje Miłosierdzie... Zniżam się z Mojego Tronu do was, podchodzę do waszych drzwi. Przychodzę do was wyczerpany i jak Żebrak, w łachmanach, zraniony nie do poznania, bosy i opuszczony. Posłuchajcie Moich skarg, to Ja, Chrystus... Pragnę... Pragnę z powodu braku miłości... Moje Wargi są wysuszone z pragnienia miłości... Moje Usta są bardziej suche niż pergamin z powodu powtarzania Moich błagań... Moje Serce chore jest z miłości... Kocham was do szaleństwa, nie zważając na waszą przerażającą próżność i niegodziwość. Przychodzę do was, Moi mali, z Sercem na Dłoni. Wiem, jak jesteście nędzni, ale chciałbym spożyć z wami posiłek. Czy ugasicie Moje pragnienie? Czy wyleczycie Moje Rany? Nie, wy Mnie nie szukaliście. To Ja was szukałem i znalazłem nagich na tej pustyni, na której żyjecie. Pozwólcie Mi wniknąć w wasze serca, a wspaniale je przyozdobię. Gdybyście pozwolili Mi wniknąć w wasze serca, pokazałbym wam Moje Rany zadane Mi w domu Moich najlepszych przyjaciół. Przerazilibyście się Ich głębią i uderzyłyby was liczne razy wymierzone dziko Mojemu Ciału. Wielkie są Rany Mojego Ciała. W swojej walce Mnie okaleczyli.

Zaprawdę powiadam wam: jeśli ktoś nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nigdy do Niego nie wejdzie. Szukajcie Mnie w prostocie serca, a znajdziecie Mnie. Nie wystawiajcie Mnie na próbę, a ujrzycie Mnie i rozpoznacie Moją Wszechmoc. Nie pozostawajcie oddaleni i chłodni wobec Naszych Wezwań, nie bądźcie na Nie głusi. Posłuchajcie Naszych błagań. Otwórzcie uszy i rozpoznajcie Wołanie Pasterza. Jeśli będziecie słabi, podtrzymam was i poniosę na Moich Ramionach. Jestem gotowy wymazać każdy wasz grzech Moją Czystością i Światłością.

(…) Przypomnę wam, abyście byli zjednoczeni sercem i duszą i abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was miłuję. Tak, to dla odświeżenia waszej pamięci, mówię do was Ja, Nieustanne Przypomnienie Mojego Słowa. Przyjmijcie Mojego Świętego Ducha...

22.04.90

Vassula Ryden : – “Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118,22). Mój Panie Jezu, kiedyś zostałeś odrzucony jako Mesjasz, bo ich duch nie był przygotowany, ich serca zamknęły się i zatwardziły. Jednak Ty okazałeś się kamieniem węgielnym. W naszym pokoleniu, mój Panie, wylanie Twojego Świętego Ducha jest też odrzucane przez “budujących”. Jednak pewnego dnia Twój Święty Duch udowodni nam wszystkim, że stanowił głowicę węgła. Przeciwstawiając się Twemu Świętemu Duchowi przychodzącemu do nas jako Przypomnienie i niszcząc Go, “budujący” właśnie na nowo przygotowują swój własny upadek.

JEZUS CHRYSTUS : Widzisz, jak sprawdziły się dawne przepowiednie? Rzeczywiście powiedziałem: “A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”, ale od wieków wiedziałem, że jedynie mała reszta posłucha i powróci do Mnie. Tych, którzy Mnie posłuchają, obdarzę Moim Świętym Duchem Mądrości i Przenikliwości. Tak, obdarzę ich Moim Duchem Rady i Poznania. I mały, migocący płomyk, istniejący w tym świecie, stanie się gorejącym ogniem. Powtarzam, że Mój Święty Duch Łaski rozsyłany jest obecnie na cztery strony świata, aby nauczyć was świętości i abyście powstając z martwych stali się na nowo istotami przebóstwionymi. Ziemia przemieni się w kopię nieba i w ten sposób wypełni się Moja Wola. Modlitwa, której was nauczyłem, spełni się.

Vassula Ryden : – Panie! Zawróć nas szybko z drogi złudzenia. Obyśmy mogli stanowić jedno, być zjednoczeni i żyć w świętości jak Twoi aniołowie w Niebie, jak wszystkie dusze żyjące w Niebie. Obyśmy mogli być tak zgodni w Twej Miłości jak one; obyśmy mogli dzielić Twą Miłość w jedności, aby ziemia stała się odbiciem Nieba. Niech przyjdzie Twoje Królestwo i odnowi ziemię nowymi rzeczami. Niech Twój Święty Duch, w czasie tej drugiej Pięćdziesiątnicy, szybko powróci, aby nas odnowić nowym duchem miłości i niech nas wszystkich przemieni w przebóstwione istoty! Maranatha!

JEZUS CHRYSTUS : Pokój niech będzie z tobą. Zaprawdę powiadam ci, że nadchodzą dni, kiedy Moje Królestwo na ziemi będzie jak w Niebie. Nie pozostaniecie już długo podzieleni pod tymi niebiosami. Wkrótce staniecie się wszyscy jedno, a Miłość zamieszka między wami. Oto Moja Obietnica, ale, Moi umiłowani, ta odnowa nie przyjdzie bez ucisków. Jak każde narodziny ta odnowa będzie miała też swoje bóle rodzenia, ale te bóle zostaną szybko przezwyciężone przez radość. Wylewam Ducha Mego na ciebie, pokolenie, aby nawodnić twoją pustynię i przemienić w potoki twoją wysuszoną ziemię. Tak! Nawodnię twą pustynię i uczynię ją ogrodem. W końcu ujrzysz potęgę Moich Słów i wspaniałość Mojego Piękna. Mam zamiar doprowadzić do przebóstwienia was wszystkich, jednego po drugim. Ja jestem waszą Nadzieją, Ja jestem waszym Schronieniem, Ja jestem waszym Pocieszycielem. Wszechmogący to Ja. Rozpoznajcie Czasy, rozpoznajcie na sobie łagodne Tchnienie Mojego Świętego Ducha Łaski. Tchnę teraz na wasze narody, wskrzeszając waszych umarłych Moim Oddechem, przemieniając ich w odbicia Mojego Obrazu. Każdego dnia wzbudzam nowych uczniów, aby na nowo otoczyli chwałą Moje Imię i ewangelizowali z miłością dla Miłości. Proszę więc was, Moi umiłowani, abyście błagali o Moje Drugie Przyjście, będące drugim Zesłaniem Ducha Świętego. Módlcie się o nawrócenie dusz, aby mogły nawrócić się przed Moim Przyjściem. Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście, i wesprzyjcie się na Mnie. Jak Mój umiłowany Jan wspierał się na Mnie, wy również oprzyjcie głowy na Mojej Piersi i słuchajcie uderzeń Serca Miłości. Każde uderzenie jest wezwaniem do Miłości. Wszystko, o co was proszę, to powrót miłości. Kochajcie i uwielbiajcie Mnie, rozradujcie Mnie, waszego Pana. Błogosławię was, pozostawiając Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach. Bądźcie jedno.

24.04.90

Pragnę cię napełnić Moim gorejącym Płomieniem, Moim Ogniem, Moim Świętym Duchem.

30.04.90

JEZUS CHRYSTUS : Moja Prawość jest wieczna. Moja Miłość, którą was darzę, jest Nieskończona. Moje Współczucie wobec nędznych i chorych jest wielkie i przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Proś, a będzie ci dane. Otwieram Moje Usta, tęskniąc niecierpliwie za waszymi modlitwami.

Vassula Ryden : – Proszę Cię też w imieniu wszystkich moich braci, abyś przyszedł nas ocalić w Swojej Miłości, Panie. Powróć do nas, oczyść nas!

JEZUS CHRYSTUS : Powrócę do was jako Miłość, a Mój Ogień oczyści was wszystkich.

Vassula Ryden : – Obiecałeś nam Panie, Nowe Niebo i Nową Ziemię.

JEZUS CHRYSTUS : Obiecałem wam więcej niż to, Moja mała. Obiecałem wam nowe Jeruzalem i obiecałem, że Ja zamieszkam wraz z wami. Ustanowię między wami Mój Przybytek. Widzisz? Już niedługo będę z wami.

Vassula Ryden : – Zatem pośpiesz się, Panie, pośpiesz się. Czekamy wszyscy niecierpliwie na drugie Zesłanie Ducha Świętego, na wylanie Twego Świętego Ducha, na drugie Przyjście.

JEZUS CHRYSTUS : Czy jesteście wszyscy gotowi Mnie przyjąć?... Dlaczego milczysz?

Vassula Ryden : – Ponieważ, mój Panie, trudno mi wypowiedzieć te słowa: wielu nie jest przygotowanych, aby Cię przyjąć...

JEZUS CHRYSTUS : Zatem módl się za tych, którzy Mnie lekceważą. Módl się za bezbożnych. Módl się za tych, którzy nie są gotowi, aby Mnie przyjąć. Przygotujcie się! Figowiec dojrzał i wkrótce będziecie spożywać jego owoce.

12.05.90

Pokój wam. Dzieci umiłowane, Moje Serce śpiewa z radości, mając was tu wszystkich zgromadzonych w Mojej Miłości. Wasze modlitwy są jak muzyka dla Moich Uszu. Przyjdźcie do Mnie, a Ja napełnię waszego ducha Moim Duchem. Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście, a Ja wywyższę was, czyniąc was świętymi, umiłowani.

Mój Krzyż wzywa dziś do świętości. Mój Głos wznosi się w czterech stronach świata, przypominając wam wszystkim, że Ja jestem Święty i że wy również powinniście być święci. O, pokolenie... czyż nie wiem, jak jesteście słabi? Wasza epoka stworzyła obrazy obrzydliwe dla Moich Oczu i niezgodne z Moim Duchem. Zstępuję do tego stworzonego przez was Babilonu i znajduję większą część Mojego stworzenia uwięzioną, tak, uwięzioną przez szatana, odżywianą przez niego ateizmem, racjonalizmem i nieprawością. Czyż nie widzę tego wszystkiego?

Błagania Świętych doszły do Moich Uszu. Mówię wam, że jestem teraz ogarnięty Ogniem i nie będę już dłużej zwlekał. Nie pozostawię was już dłużej w tych ciemnościach, powrócę do was. W najbliższym czasie świat ujrzy Mnie na nowo. Tak, Miłość zstąpi na was i będzie żyć między wami, ale zanim wasze drzewa rozwiną wspaniałe gałęzie z gęstym ulistnieniem, z wzniesionymi pniami i zanim ptaki niebieskie zaczną wić gniazda w ich gałęziach i zanim wyleją rzeki, aby nawodnić waszą spieczoną ziemię, ześlę z Nieba Kolumny Mojego Oczyszczającego Ognia. Pragnę was wszystkich oczyścić. Uśmiercone zostaną dni, kiedy umarli radowali się w obecności umarłych. Po tym oczyszczeniu będziecie mówić jednym językiem, Moim własnym Językiem nazywanym MIŁOŚCIĄ, BOSKĄ MIŁOŚCIĄ.

Pragnę unicestwić wszelkie zło i wszelką niegodziwość. Dlatego właśnie w tych dniach Moja Zasłona zostanie rzucona na słońce, księżyc i gwiazdy. Okryję słońce mrocznymi chmurami, a księżyc nie da już więcej swego blasku. Zakryję przed wami każde źródło światła na niebie i pogrążę w ciemnościach wasze krainy, aby Babilon przestał wiązać się z grzechem. Przyjmie on wtedy Moje Prawo Miłości, bo rzucę w płomienie jego odstępców.

Jeśli wasze pokolenie nie zdołało docenić Mojej wielkiej Miłości i zbrukało Moje Święte Imię, to stało się tak z powodu wielkiego odstępstwa, które przeniknęło do samego serca Mojej Świątyni. Pokolenie, Mój Duch Łaski przychodzi wam dziś pomóc hojniej niż kiedykolwiek wcześniej. Widzicie? W każdym zakątku ziemi wznoszę właśnie nowe ołtarze, aby uświęcić wasze kraje i uświęcić was wszystkich. To przez Łaskę pragnę was wskrzesić i uczynić z was żyjące ołtarze niosące Mój Płomień, bo zamieszka w was Mój Duch Świętości, Duch jedyny, przenikliwy, czysty i nieskalany. Wtedy roześlę was z jednego krańca ziemi na drugi i waszym posłaniem będzie głoszenie Mojej Nieskończonej Miłości. Obiecuję wam, kochającym Mnie, że w tych dniach ciemności, które przyjdą na cały świat, zachowam was w bezpieczeństwie i zamknę was w głębinach Mojego Najświętszego Serca. Będę z wami, ale biada tym wszystkim, którzy spędzają czas na niszczeniu i deptaniu Moich ołtarzy! Biada tym wszystkim, którzy zabijają Moich proroków! Biada tym duszom! Biada idącym za czarną bestią! Biada tym, którzy odrzucają Moje ostrzeżenia, odsuwają je i lekceważą! Będą Mnie wzywać w tych dniach ciemności, ale Ja nie odpowiem... Moich Pięć Ran jest szeroko otwartych, a Moja Krew wytryska wszędzie na nowo. Okaż skruchę, pokolenie, okaż skruchę!

Pomyślcie dwa razy, zanim otworzycie wasze usta, aby mówić. Szukajcie Mnie waszym sercem, a nie waszym umysłem. Naśladujcie Mnie, waszego Boga, podążajcie za Mną, po śladach Moich Stóp. Zadawajcie sobie pytanie, zanim zaczniecie mówić: “Co powiedziałby Chrystus w tej sytuacji?” albo: “Co zrobiłby Chrystus w tej sytuacji?” Zastanówcie się dwa razy, zanim otworzycie wasze usta. Nie pozwalajcie, aby wasze usta były przyczyną waszego upadku. Nie pozwalajcie waszemu umysłowi was oszukiwać. Naśladujcie Mnie i bądźcie doskonałym odbiciem Mojego Obrazu. Nawet jeśli jesteście niezdolni odpowiednio się modlić, Mój Duch będzie wstawiał się za wami.

16.05.90

Ja, Pan, przychodzę otworzyć wasze serca i wyzwolić was z wszelkiego zła. Żyjecie w czasie Łaski. Powiedziałem, że Mój Duch zostanie wylany na całą ludzkość. Niech będą błogosławieni ci, którzy bez zwątpienia przyjmują Mego Ducha Łaski! Błogosławieni ubodzy w duchu, do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni prostego serca, bo im objawi się Mądrość! Błogosławieni czyniący Wolę Mojego Niebieskiego Ojca, bo bramy Mojego Królestwa otworzą się, aby ich przyjąć. Niech będą błogosławione naczynia światła, niosące Moje Słowo i rozpowszechniające Moje Orędzia dane wam przez Mojego Świętego Ducha, ponieważ wiele waszych grzechów zostanie wybaczonych.

23.05.90

Uniż się całkowicie. Unicestw wszystko, co jest tobą, wchłaniając wszystko, co jest Mną. Napełnij swego ducha Moim Duchem, aby twoja dusza stała się żyjącą, świecącą pochodnią. Bądź przejrzysta, tak, przezroczysta, aby twoje światło błyszczało poprzez ciebie, bez skazy, jedynie w czystości. Jeśli będziesz Mnie prosić każdego dnia o przebaczenie grzechów i jeśli pozwolisz Mi cię oczyszczać chociaż to wymaga cierpień i doświadczeń uczynię to bez wahania.

(…) Otwórz się na Mnie, duszo, aby Mój Duch Miłości tchnął na ciebie. Moim Oddechem jest Życie. Otwórz się na Mnie, Moja umiłowana, Moja córko. Drżałem na myśl o tej chwili, kiedy ukażę ci Moje Boskie Serce. Przebyłem całą tę drogę z Nieba aż do progu twych drzwi, aby cię spotkać, i teraz, kiedy cię znalazłem, nie pozwolę ci odejść. Mów, duszo! Odpowiedz Mi!

Vassula Ryden : – Przyjdź, przyjdź do nas, Panie, pomnóż Pieczęć Miłości Twego Świętego Ducha na naszych czołach, Pieczęć Obietnicy. Boże, stwórz w nas serce czyste. Wiem, że stoisz u drzwi każdej duszy, czekając na jej odpowiedź. Twoje Oczy tęsknią, by zobaczyć, jak otwierają się jej drzwi. Twoje winnice kwitną teraz, mój Panie, i wkrótce dadzą dość owoców, by wyżywić każde pustkowie. Umarli nie powrócą do życia, chyba że tchniesz na nich, wskrzeszając ich Swym łagodnym zapachem. Niech ta kraina duchów powróci do życia dzięki Twej Miłości.

8.06.90

JEZUS CHRYSTUS : Przyjmij Mojego Świętego Ducha Łaski. Przypomnij sobie Moje Pouczenia. Przypomnij sobie, że Moje Drogi nie są drogami waszymi. Módl się o dar rozeznawania.

19.06.90

Sprawiam, że Duch Mój tchnie od narodu do narodu. Jeśli tak wytrwale wysyłam do was wszystkich Moje sługi, proroków, to dlatego, aby wam przypomnieć, kto jest waszym Ojcem; aby odwrócić was od czynienia zła; aby na lepsze zmienić wasze czyny. Przychodzę powstrzymać was w waszych bałwochwalczych, bezbożnych teoriach. Przysyłam wam Moich posłańców, aby przypomnieć wam Moje przykazania; aby przypomnieć wam, że macie być tak święci, jak Ja jestem Święty, abyście wszyscy stali się godnymi spotkania ze Mną w Dniu Mojego Powrotu. Moja córko, bądź Moim kadzidłem. Zawsze będę cię karmił.

27.06.90

Przyjmij te słowa jako dar Mojej Miłości. Przyjmij Moje Słowo i prorokuj narodom. Powiedz im: “Jeszcze jeden raz zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój”, taki pokój, jakiego świat jeszcze nigdy nie poznał. “Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach bezpiecznych.” Tak, będą żyć w Moim Najświętszym Sercu, zachowam ich w miejscu bezpiecznym. Jednak zanim ta pustynia przemieni się w urodzajną ziemię i w piękne winnice, Mój Oddech przyjdzie tchnąć na ten mroczny świat niby potok siarki, który wszędzie podłoży ogień, aby oczyścić to pokolenie, zupełnie je odnowić i zjednoczyć w Jeden Święty Lud. Waszych odstępców przemienię w święty lud, a ich apatię w gorliwość dla Mnie, waszego Boga. Uczynię was świętymi, jak Ja jestem Święty. Pamiętaj, że Moje Miasto odbudowane zostanie na jego ruinach.

4.07.90

Posłuchaj, podnoszę z prochu ubogiego, wywyższam nędzarza i umieszczam go w Moim Najświętszym Sercu, a potem ukazuję go Moim aniołom. Uczę ich Moich zasad i staję się ich Mistrzem, oni zaś Moimi uczniami. Wybaczyłem im grzechy. Ich grzechy ulotnią się, jak znika szron w słońcu. Potem proszę świętych, aby czuwali i modlili się nad nimi i napełniam ich Moim Duchem Zrozumienia, aby im pozwolić dostrzec Prawdę i osiągnąć głębokie zrozumienie Mojej Wiedzy.

6.07.90

Pokój wam. Ja jestem waszym Odkupicielem mówiącym do was. Ja jestem Tym, który kocha was najbardziej.

Przyszedłem do waszego narodu, aby przywrócić wzrok ślepym, a odebrać go tym, którym wydaje się, że widzą... Przyszedłem do was, abyście usłyszeli Mój Głos, Głos Mojego Świętego Ducha, Nieustanne Przypomnienie Mojego Słowa i wszystkiego, co wam dałem. Posłuchajcie Mnie! Mieszkańcy ziemi, jakże Ja was kocham! Mimo waszej zdumiewającej niegodziwości i waszej apatii wobec Mnie, kocham was gorąco. Nawet jeśli waszemu sercu brak szczerości w takim stopniu, że całe Niebo jest tym przerażone, Ja, wasz Jezus, kocham was.

(…) Ja, Jezus, mówię wam:

Nabierzcie ducha, serduszka, Ja jestem z wami.

8.07.90

Jeśli dziś Mój Duch Łaski tak hojnie wylewany jest na was, to dzieje się tak dlatego, że figowiec prawie dojrzał i już wkrótce będziecie spożywać jego owoce. Nie możecie już mówić: “Gdzie jest mój Bóg?” Sprawię, że zazielenią się pastwiska na nieużytkach, abyście znaleźli tam odpoczynek. Będę nadal pomnażał Moje Winnice, a Moje Drzewa Owocowe wydadzą owoc w obfitości. Najecie się do syta z Moich Niebieskich Zapasów. Posłuchajcie Mnie! Czy Wasz Ojciec Niebieski nie otwarł Swych Niebieskich Spichlerzy, aby manną nakarmić zgłodniały naród? Wasz Ojciec Niebieski sprawił, że chleb spadł na Jego naród. Sprawił też, że ze skały Horebu wytrysnęło źródło, aby mogli się napić. A Ja, czy nie pomnożyłem chlebów i ryb, by nakarmić tysiące?

O, ludzie małej wiary, jak to się dzieje, że nie rozpoznajecie Czasów? Dlaczego wątpicie teraz, że Mój Święty Duch Łaski wylewany jest na was w tak widoczny sposób? Czy nie zrozumieliście, że Mój Święty Duch właśnie syci was na waszej pustyni? Mówię: “Nawodnię mój ogród i nasycę moją rolę.” “Wyleję naukę jak proroctwo i przekażę ją pokoleniom na wieki.” Nie bądźcie przerażeni, to Ja, wasz Pan, wasz Zbawiciel. Gdybyście wniknęli w tajemnicę manny i w tajemnicę rozmnożenia chleba oraz ryb, pojęlibyście dziś w pełni wylanie Mego Ducha, zrozumielibyście Moje Cudowne Pokarmy udzielane od czasu waszych przodków aż do pokarmów obecnego czasu. Uświadomcie sobie i zrozumcie Moją transcendencję i Moją wierność Obietnicy Zbawienia. Nie ukryję przed tobą żadnej tajemnicy, pokolenie, wkrótce bowiem wytyczę drogę szeroką, otwartą, nieskalaną i nazwę ją Drogą Świętą, prowadzącą was do otwartego Tabernakulum. Nie będzie więcej kryjówek szakali! Nie będzie już dzieł ukrywanych nocą! Nie będzie już krążenia w ciemnościach!

Ja, Pan, postawię wszystko w Świetle. I nocy już odtąd nie będzie, bo Moje Światło będzie świecić nad wami wszystkimi na zawsze. Tak, postawię Moje Poznanie na tej szerokiej, otwartej drodze i ustawię drogowskazy, aby was do niej doprowadzić. Dobrze oznaczę drogę. Dam wam ducha żarliwości, abyście Mnie uwielbiali, Mnie, waszego Boga, a tych, którzy są Moimi synami i córkami marnotrawnymi, przywiodę w Moich Ramionach z wielką miłością i będą żyli w Mojej Światłości. Wtedy całe Niebo świętować będzie ich powrót. Już nikt nie powie: “Gdzie jest nasz Bóg?”, wyryję bowiem Moje Prawo głęboko w waszych sercach. Ta Obietnica zapisana jest przede Mną. Wzniosę Jeruzalem na jego pierwotnych cegłach.

19.07.90

Mogę być nieobecny Ciałem, ale Duchem jestem zawsze z tobą. Jestem z wami, aby was wszystkich razem połączyć w miłości i pobudzić wasze umysły, aby wasze zrozumienie osiągnęło pełny rozwój, aż do rzeczywistego poznania Moich tajemnic, w których ukryte są wszystkie skarby Mądrości i Wiedzy.

(…) Odwagi! Mówię ci, córko: kto chce słyszeć, niech słyszy; kto nie chce słyszeć, niech nie słucha.

20.07.90

Pozwól, aby Mój Duch spoczywał na tobie. Ja, Pan, udzielę ci pokoju, którego tak pragniesz. Wytrwaj w wierze, Ja bowiem jestem wierny Mojej Obietnicy. Złożę Moje Prawo Miłości w serca waszych narodów i nie wspomnę już więcej na ich grzechy. Przypomnę im Moją Ofiarę, przypomnę im Mój Krzyż, przypomnę im, że Ja jestem Bogiem.

27.07.90

Módl się za nich, aby Mój Ojciec zesłał im Mojego Ducha Zrozumienia. Inaczej jakże się nawrócą?”

30.07.90

Nie potępiajcie, abym również Ja was nie potępił. Okazujcie skruchę, a Ja wam przebaczę te lata, które spędziliście na tłumieniu Mego Ducha.

31.07.90

Wznieście ducha i poszukujcie Mojego Ducha Rozeznania.

5 - 29.08.90

Słuchajcie uważnie. Głosicie naukę przeciw zabójstwu, a tymczasem zabijacie Mojego Ducha. Chełpicie się Prawem, a jesteście Mu nieposłuszni, bo nie zrozumieliście tajemnicy Mojej ukrytej manny. Nie, wy nie zrozumieliście Moich cudownych pokarmów ani tajemnicy Mojego Przemienienia. Obiecałem wam zachować was przy życiu aż do końca Czasów dzięki Mojej Niebieskiej Mannie. Powiedziałem Mojemu Kościołowi w Pergamonie: “Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego kto je otrzymuje.”

Dziś daję wam tę mannę, zachowaną dla waszych czasów, Niebieski pokarm, pokarm Mojego Ducha dla waszego zagłodzonego ducha. Wylewam Mojego Ducha w Jego pełni, aby napełnić waszą wewnętrzną pustynię, i darmo ofiarowuję wam Moją niebieską mannę, ona JEST bowiem pokarmem ubogich... ale wy nie zrozumieliście... dlatego odmawiacie jej spożywania i zabraniacie innym, aby ją jedli. Już napisałem na “białym kamieniu” Moje Nowe Imię, które zostanie poznane jedynie przez ubogich. Wy uważacie się za pokornych i ubogich, gdy tymczasem nie jesteście ani pokorni, ani ubodzy. Wasz duch zasiada na tronie w bogactwach szatana.

(…) Jak to się stało, że tak łatwo zapomnieliście o tym, iż wasze ciała są członkami Mojego Ciała? Chciałbym was widzieć wolnych od zepsucia, bo ciała wasze są świątynią Mojego Świętego Ducha. Ja, wasz Bóg, chciałbym widzieć, że żyjecie w świętości, bo Ja jestem Święty.

17.08.90

Bądźcie gorliwi i wypełniajcie Moje Słowo, trwajcie w czystości i uczcie się uniżać samych siebie, by Mój Duch oddychał w was.

12.09.90

Zachowałem dla waszego czasu, umiłowane dzieci, tę Niebieską Mannę ofiarowaną przez Mojego Ducha. To jest ta ukryta Manna, którą zachowałem na czasy pustyni i nieprawości. To pożywienie ubogich i tych, którzy są zagłodzeni. Obiecuję wam, że otrzymają do jedzenia tyle, ile zechcą, i dam im Moje Nowe Imię. To ten Niebieski Pokarm daję z Nieba. Jest to wylanie Mojego Świętego Ducha napełniającego waszą wewnętrzną pustynię. To Miłość przemawia do wrogiego świata. To Miłość puka do każdych zaryglowanych drzwi. To Miłość woła z drugiej strony Muru, który nas dzieli, zbudowanego przez Moich wrogów. To Miłość błaga jak żebrak o powrót miłości... o uśmiech... o żal... o westchnienie...

To Ja, Najświętsze Serce.

18.09.90

Nadchodzi Ten, za którym tęsknicie. Zatem powiadam wam: nie opierajcie się Memu Świętemu Duchowi, który przyjdzie teraz w pełni mocy, zedrzeć śmiertelny całun okrywający wasze narody, przeszkadzający wam widzieć Światło.

Z pełną mocą zstąpię z Moim Świętym Duchem, ażeby ujawnić oszustów i przepędzić kupców, którzy wśliznęli się do Mojej Świątyni.

Zwróć ku Mnie swoje oczy, pokolenie, i popatrz na Radość, która wkrótce będzie twoim udziałem. Mój Święty Duch zstąpi w Swojej pełni nie tylko, aby ocalić nędznych; zstąpię również Ja, by osądzić, aby ślepych obdarzyć wzrokiem, a odebrać go tym, którzy mówią, że widzą i którzy uważają się za mądrych i uczonych. Zmieszam ich do takiego stopnia, że nie będą już wiedzieć, kim są i skąd przychodzą.

Zaprawdę powiadam wam: Ja pouczę niegodnych i tych, których uważacie za głupich oraz godnych pogardy. Wywyższę ich i przekażę Moje Poznanie, czyniąc z nich oddanych uczniów Prawdy dla zawstydzenia tych, którzy ukrywają przed nimi Moje Królestwo. Mówię wam: “Umarli wejdą przed wami do Mojego Królestwa.”

Mój Duch Łaski przyszedł do was, do waszych drzwi, ale wy nie chcieliście wierzyć Moim Cudom ani Zdumiewającym Zjawiskom. Ci jednak, których uważacie za godnych pogardy i których odrzuca wasze społeczeństwo, wierzą pokornie, żarliwie i z miłością. To dlatego przyprowadzę grzeszników, wskrzeszę umarłych i uczynię z nich kolumny światła. Ale z wielkim smutkiem mówię wam, że nawet wtedy, gdy zobaczycie te cuda, wciąż nie będziecie chcieli zmienić zdania na ich temat ani uwierzyć w Moje obecne Boskie Dzieła.

Dlatego mówię wam:

Moje Królestwo zostanie wam zabrane i dane ludowi biedaków,

ludziom, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki prawej od ręki lewej. Właśnie tym nędzarzom powierzę Moje Nowe Imię.

25.09.90

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Jezus był Kamieniem odrzuconym przez budujących, który stał się Głowicą Węgła. Zaprawdę powiadam wam, że Królestwo Boże znajduje się między wami, a Święty Duch Łaski wieje teraz łagodnie na wasze narody, aby was wskrzesić z martwych. Przyjdźcie więc zobaczyć Zaślubiny Świętego Ducha, który poślubi wasze kraje. Nie odrzucajcie Ducha Świętego, który tak jawnie wylewany jest na was. Nie bądźcie jak “budowniczowie” odrzucający kamień, który stał się kamieniem węgielnym. Bóg pragnie, by każdy był zbawiony, dlatego wypowiadam teraz Moją uroczystą przestrogę wobec wszystkich słyszących proroctwa tej księgi: Nie gaście Ducha,

Ducha wiejącego teraz na was, pośrodku i u szczytu waszego odstępstwa. Nie mówcie potem, w Dniu Sądu: “Nigdy nie słyszałem, nie wiedziałem”. Jezus i Ja właśnie objawiamy wam rzeczy z wyprzedzeniem, zanim one nadejdą, abyście nie mogli powiedzieć, kiedy spotkacie Boga twarzą w Twarz: “Nie wiedziałem o tym...”

Twierdza pysznych upadnie... a demony zostaną wyrwane z jej wnętrzności. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie błogosławieni za to, że Mnie wysłuchaliście. Jestem waszą Umiłowaną Mamą, Théotokos, kochającą was wszystkich.

28.09.90

JEZUS CHRYSTUS : Ach! Stworzenie! Miłosierdzie zstępuje przed Sądem. Przyjmijcie teraz Moje Miłosierdzie, a Mój Duch spocznie na was. Zbliżcie się do Mnie, wy, którzy Mnie pragniecie i nasyćcie się z Moich Niewyczerpanych Zdrojów Życia, bo ci, “którzy Mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy Mnie piją, nadal będą pragnąć.” Ja, jak Manna, nakarmię wasze dusze i jak garncarz uformuję was w to, co straciliście: Moje Przebóstwienie. Potem pokażę wam Moje Królestwo i ześlę wam Mądrość, żeby nauczyła was Mojego Poznania oraz Moich Świętych Rzeczy. Uczynię was Moimi na zawsze, na wieki. Będziecie Moimi synami i Moimi córkami, uwielbiającymi Mnie z całym Moim Zgromadzeniem w Niebie.

28.09.90

Vassulo, wszystkie Moje Orędzia są modlitwami. Przeczytaj i zapisz Rz 8,26-27: “Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.”

28.09.90

Ujawnię się jeszcze poprzez ciebie, jeśli poddasz Mi się pokornie i pozwolisz Memu Duchowi spocząć na tobie w godzinach Mojej Męki. Twój Jezus. Ja Jestem.

10.10.90

Przed Moim Wielkim Powrotem wysyłam wam Moje sługi, proroków, aby wam przypomnieli Moje Prawo i zawrócili was z waszych złych dróg, doprowadzili do świętego życia i ogłosili wam te wydarzenia, zanim one nadejdą. Wysyłam wam Moich aniołów, aby przypomnieli o Mojej Świętości, Wspaniałości i Blasku. Wysyłam Moich rzeczników, aby wołali i ogłaszali na dachach waszych domów Zaślubiny Mojego Świętego Ducha. Nie zmęczę się wzywaniem was do zaślubienia Mnie. Nie zniechęcę się ani waszą wrogością, ani waszą oschłością. Będę podążał za waszymi sercami. Ten, którego cały czas raniliście, zaślubi was, jak młodzieniec poślubia dziewicę. Moją Miłością sprawię, że Koroną z kwiatów zastąpicie Ciernie otaczające Moje Serce. Jak oblubieniec noszący ślubną koronę, Ja także będę ją nosił, bo ta korona będzie Moją Koroną Zwycięstwa, ona stanie się Trofeum Mojego Miłosierdzia...

Pokolenie, uczynię cię Moim. Podniosę cię i poniosę jak oblubieniec zanosi swą małżonkę do komnaty. W Mojej odwiecznej Miłości zaniosę cię do Mojego Najświętszego Serca i uczynię Moim na wieczność. Wkrótce, już niedługo, rozedrę niebiosa, otworzę je, aby zstąpić z pełną mocą!

Gdybyście tylko w pełni zrozumieli, czego pragnę, nie spędzalibyście waszego czasu w letargu, lecz zwracalibyście się do Mnie w nieustannej modlitwie. Nagle bowiem, szybko jak błyskawica, zstąpię w płomieniu pochłaniającego ognia i odkryję wszystko, co było przed wami ukryte. Ukażę wam Moim Palcem wszystkich tych, którzy czcili Mnie wargami, nigdy nie służąc Mi jednak Językiem, którego ich nauczyłem: Językiem Mojego Krzyża, Językiem Miłości, Językiem uczącym was rzeczy przekraczających ludzkie zrozumienie. Ukażę wam Kainów, których język nie jest Moim Językiem, lecz językiem bogatych kupców i handlarzy.

Módlcie się za tych Kainów, nie osądzajcie ich, spędzajcie wasz czas na modlitwie za nich. Nie pozwólcie waszemu językowi zbaczać z drogi, nie bądźcie jednymi z tych, którzy mówią do widzących Mnie: “Nie miejcie widzeń”, a do Moich proroków: “Nie prorokujcie”. Pozwólcie Mojemu Królewskiemu Dworowi przygotować dla Mnie Drogę. Żadne proroctwo nigdy nie przyszło z inicjatywy człowieka. Gdy widzący Mnie i prorocy mówią dla Mnie, czynią to dzięki Łasce i dzięki Memu Świętemu Duchowi napełniającemu ich, ożywiającemu i otwierającemu ich usta, by powtarzali Moje Słowa. Będę wam nadal powtarzał Prawdę przez Moich rzeczników, nawet jeśli znacie Prawdę. Będę nadal ujawniał Moje Plany Moim sługom, prorokom, a widzącym Mnie będę ukazywał w wizjach Moją Wspaniałość. Pozwólcie Moim wybranym, Moim duszom, w których mam upodobanie, przygotowywać w nieskrępowany sposób Drogę dla Mnie, waszego Króla. Pozwólcie im dokończyć dawanie świadectwa. Wysyłam do was Mój Niebieski Dwór, aby prorokował o Końcu Czasów na tej pustyni waszej ery, aby was nawrócił, zanim nadejdzie Mój Wielki Dzień.

Uświadomcie sobie, że nie zstępuję jedynie z Miłosierdzia, ale również na Sąd. Nie powiedziałem Moim posłańcom, by wzywali tylko sprawiedliwych, lecz poleciłem im, by wzywali także niesprawiedliwych, biednych, chromych, wyrzutków waszego społeczeństwa i wszystkich tych, których spotkają na ulicach, aby przyszli zapełnić Moją szkołę. Chcę wezwać tych wszystkich, którzy Mnie nigdy nie szukali ani nie poznali, do przyjścia i zakwitnięcia w Moim Domu, bo to są Czasy Miłosierdzia i Łaski. Pozwólcie ponadto, aby ci, którzy was widzą, podziwiali i szeroko otwarli oczy wobec waszej przemiany.

20.10.90

Vassula Ryden : Nie wiem, jak to powiedzieć!

JEZUS CHRYSTUS : Otworzę twoje usta i przemówisz!

Vassula Ryden : Natychmiast wyszedł z moich ust potok słów:

– Panie, czyż nie powiedziałeś, że Pocieszyciel, Duch Święty, o wszystkim nas pouczy i przypomni nam wszystko, co nam powiedziałeś? Czyż Pismo nie mówi: “I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków” (1 Kor 12,28)? I czy Pismo nie mówi też: “...w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską” (Rz 11, 5-6)! I wreszcie, czyż nie mówi Pismo: “Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawienia rzeczy skrytych...” (1 Kor 14,26)?

Dlaczego więc, Panie, w naszych czasach większość prorockich lub prywatnych objawień jest traktowana z lekceważeniem przez licznych kapłanów? Rzuca się na nie jednym okiem zamiast dwoma? I dlaczego kapłani, a nawet biskupi, atakują z pogardą Twe Orędzia?

JEZUS CHRYSTUS : W rzeczywistości, Moje dziecko, to przeciw Mnie walczą. Niszczą bowiem Pocieszyciela, córko, ci ludzie nie odrzucają ciebie, nie, Mój aniele, nie ciebie: to Mnie odrzucają, a nie ciebie. Jeśli lekceważą cię, Mój kwiecie, to dlatego, że wyrosłaś pośrodku nich, na pustyni. Chcą, abyś zwiędła i znikła, więc nie nawodnią cię. Oni nadal zapominają, że Ja Jestem Twoim Oddanym Stróżem.

Vassulo, chcę ci przypomnieć przypowieść o uczcie królewskiej. Córko, wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Wierzyć to łaska dana przeze Mnie. Mieć wiarę to łaska dana przeze Mnie. To są Czasy Łaski i Miłosierdzia. To są Czasy, w których Mój Święty Duch jest na was wylewany. To są Czasy, w których Mój Święty Duch wyrwie was z waszego wielkiego odstępstwa, aby was poślubić. Nędza waszej epoki złuszczy się z was, bo Moimi Własnymi Rękami zdejmę z was śmiertelny całun, aby przyodziać was w strój weselny.

Odczuj Moje upodobanie, Moja Vassulo! Odczuj, jak się cieszę z tego wydarzenia, które ma nadejść! Mój Święty Duch przyjdzie Ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął! To Czasy Zaślubin Mojego Świętego Ducha. To są Czasy, w których wasz Król Pokoju wysyła Swe sługi aniołów, proroków i Swój Niebieski Dwór aby udali się na cztery strony świata i zaprosili Jego przyjaciół na Ucztę w Jego Królestwie i ofiarowali im Niebieską Mannę.

Wysłałem Moich posłańców, pełnych prawości, na progi ich domów, aby ogłosili im Mój Powrót, ale wielu z nich nie uwierzyło i potraktowało ich jak oszustów. Inni nie przyszli, gdyż stawiali wyżej chwałę pochodzącą od ludzi niż Chwałę pochodzącą ode Mnie.

Zaprosiłem was, ale wy Mi odmówiliście, dałem wam znak, ale wy nie chcieliście wziąć go pod uwagę, zlekceważyliście wszystkie Moje błagania i odrzuciliście dar Miłości, dlatego zapełnię Mój Dom i dam Moje Królestwo wyrzutkom waszego społeczeństwa, aby was wszystkich zawstydzić. Przywrócę im życie i uzdrowię. Otworzę szeroko Drzwi Mojego Domu, aby mogli wejść. Moi posłańcy będą wołać głośno i donośnie na ulicach i na publicznych placach. Wyślę ich, żeby zaprosili trupy napotkane na każdym rogu ulicy. Ci zaś, którym nigdy o Mnie nie mówiono, zobaczą Mnie i ci, którzy nigdy nic o Mnie nie słyszeli, usłyszą Mnie i zrozumieją. Odnajdą Mnie ci, którzy Mnie nie szukali. Jak objawiłem tobie Moje Święte Oblicze, córko, tak samo ukażę się tym, którzy nie zasięgają Mojej rady. Nie chcecie Mego Ducha! Nie chcecie też Mojego Serca, które ofiarowuję wam na Mojej Dłoni! Mówię wam to teraz, abyście kiedy to nadejdzie uwierzyli, że Ja Jestem, Który Jestem:

Moje Królestwo zostanie wam odebrane, a dane ludowi, który osądzacie jako godny pogardy i głupi, śmiecie waszego społeczeństwa. Mój Dom odbudują i wzniosą ci, których nazywaliście prostakami. To oni swą miłością odbudują zniszczenia Mojego Domu i wszystkie spustoszenia. Mój Święty Duch będzie ich strzegł i pocieszał... Twierdza pysznych wkrótce upadnie i w proch się obróci... Sprawiedliwość zwycięży.

22.10.90

Pokój niech będzie z wami. Ja jestem Jezusem, waszym Odkupicielem. Jestem Świętym Świętych mówiącym do was. Zaprawdę powiadam wam: Wyleję specjalne łaski na tych, którzy przyjęli to świadectwo. Przyjmując bowiem to świadectwo Miłości, zaświadczą o prawdziwości oraz o Nieskończonej Miłości Najwyższego. Wszystko, co jest napisane, pochodzi ode Mnie. Umiłowani, udzielam Mojego Ducha bez ograniczeń. Daję Mojego Ducha, aby przypomniał światu wiele, wiele razy Moje uczucie i Moją wielką Miłość do was. Udzielam Mojego Ducha bez ograniczeń, aby przypomnieć wszystkim Moje Pięć Ran i Moją Mękę. Moje dziecko, ty, który czytasz Moje słowa lub słuchasz, popatrz wokół siebie. Bliska jest Jutrzenka, która zajaśnieje nad tobą... Nie będziesz musiał zwracać uwagi na nocne cienie szepczące i szemrzące, nie będziesz musiał stąpać wśród nędzy i ciemności, gdyż wasi czarownicy którzy bluźnili Mojemu Świętemu Imieniu i którzy światłość zastąpili ciemnością zostaną wymieceni. Umiłowani, bliska jest jutrzenka, która nad wami zaświeci, i gdy tylko nastanie dzień, wasze zasiewy zakwitną. Handlarze, którzy przeniknęli do Mego Kościoła, przerażą się, a wszyscy przekupnie zostaną zgnieceni. Każdy wzbogacony kupiec zniknie, oślepiony Moją Chwałą i Moim Światłem. Pozostaną osłupiali i zmieszani wobec Mnie.

(…) Biada uczniom Bestii, którzy wyrzeźbili bluźniercze obrazy przeciw Moim siedmiu Duchom! Twierdza ich zostanie obrócona w proch Oddechem Moich Ust!

(…) Nie opieraj Mi się. Przyjdź do Mnie taki, jaki jesteś, przyjdź pić ze źródeł Mojego Serca, a będziesz chciał pić więcej. Och! Tylu z was oddaliło się od Prawdy i odeszło we wszystkich kierunkach. Prawda jest MIŁOŚCIĄ. Ja jestem Prawdą. Bądźcie świadkami Prawdy. Przyjmijcie Świętego Ducha Prawdy, przyjmijcie Świętego Ducha Łaski.

15.11.90

JEZUS CHRYSTUS : Teraz pewna kobieta, prawosławny teolog, atakuje mnie i zabiera się do Twoich Orędzi. O, Panie, ukaż im, że Ty jesteś moją ucieczką i moim pocieszeniem i że to jedynie z Twojej wielkiej Miłości ocaliłeś mnie i wielu innych.

Vassulo Mojego Najświętszego Serca, Mój Święty Duch był twoim przewodnikiem, nie zwracaj więc uwagi na wnioski teologów. Módl się, aby oni też otrzymali Ducha i dzięki Niemu zrozumieli, że ludzkie osądy i ludzkie doktryny czynią z Mego Kościoła przygnębiającą pustynię.

– Panie, szokuje ją, kiedy czyta Twoje Orędzia, w których jak żebrak błagasz o naszą miłość.

Czy nie czytała: “Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał”?

Jestem znany nie tylko jako Wszechmocny i Wspaniały, jako Bóg Sprawiedliwy, ale też jako Najczulszy Ojciec. Tylko ci jednak, których pobudza Mój Duch, nazwą Mnie: Abba. Ja jestem Bogiem pełnym litości i Moje Miłosierdzie nie ma granic.

23.11.90

Jeśli obwiniają cię, bo nazywasz Mnie Ojcem, to dzieje się tak dlatego, że nie zrozumieli, iż Mój Duch Miłości którego otrzymałaś i który mówi przez ciebie przynosi ci pokój i miłość, aby wołać: Abba! Mój Duch zjednoczył cię z Sobą, Moje dziecko. Dałem ci Orędzia dla waszej ery, namaszczone Duchem, aby was ożywić. Wszystkie słowa, które ci dałem, są Duchem i Życiem. Owieczki, które należą do Mnie, rozpoznają z daleka Mój Głos. Wkrótce roześlę Moją Światłość daleko i wszędzie, od jednego krańca horyzontu do drugiego. Tak, sprawię, że zabłyśnie Mój ład. Miej Mój Pokój.

4.12.90

– Panie, otworzyłeś przede mną bramy Nieba i Niebieskie Zapasy, nakarmiłeś mnie Manną, którą zachowałeś dla mojej duszy. Dałeś mi Chleb z Nieba!

Wszystkie Słowa, które ci dałem, są Duchem i Życiem. Wzrastaj w Moim Duchu, abyś stała się doskonałym świadkiem Mojego Świętego Imienia.

(…) Vassulo, nie nieś Mojego Krzyża z zakłopotaniem, lecz z miłością. Bądź szczęśliwa.

19.12.90

Pragnę przywrócić wzrok ślepym, aby mogli zobaczyć Moją Wspaniałość i pouczyć niewiedzących, jak wzrastać w Moim Duchu i jak odróżniać grzech od cnoty.

(…) Moja Wola będzie wypełniana na ziemi tak jak w Niebie, ponieważ będziecie jedno, uwielbiając Mnie z miłością w sercach i z Ogniem gorejącym w was wokół jednego, jedynego Tabernakulum. Wypełnię Moją modlitwę arcykapłańską. Na ziemi, podobnie jak w Niebie, wasze dusze będą zakorzenione we Mnie, w Miłości, w Jedności i przepełnione absolutną pełnią Mojego Ducha. Tak, Moi umiłowani, dam wam nie tylko chleb powszedni, ale też ukryty Skarb, pochodzący z Mego Serca: Niebieską Mannę, która przemienia, wznosi waszego ducha, aby stał się kopią Mojego Ducha. Zostaniecie przemienieni przez wylanie Mojego Ducha, abyście umieli w pełni wybaczać tym, którzy wobec was zawinili. Wleję w was Ducha Zrozumienia i Miłosierdzia, abyście pojęli, co znaczy ‘bojaźń Pana’. Tak, umiłowani, gdy dowiecie się i zrozumiecie, wtedy dam wam Mądrość, aby stała się waszym Towarzyszem drogi i przewodnikiem, aby prowadziła was w świętości, w tej świętości, która sparaliżuje szatana na tysiąc lat, przeszkadzając mu wejść pomiędzy was oraz między was a Moją Miłość.

Gdy więc ujrzycie niebo topiące się w płomieniach i wszystkie rzeczy rozpadające się w żarze, wiedzcie, że to jest znak początku realizacji Mojej Obietnicy, Nowych Niebios i Nowej Ziemi: Odnowienia Mojego Kościoła, Odrodzenia Mojego Kościoła,

Odrodzenia waszych serc.

22.12.90

DUCH ŚWIĘTY : “A Ja, Duch Święty, zstąpię na nią, aby odkryć przed nią Prawdę i Nasze głębiny. Poprzez nią przypomnę światu, że największym darem ze wszystkich jest MIŁOŚĆ.”

6.01.91

– O, Święty Duchu Prawdy, zstąp na nas i bądź naszym Przewodnikiem i naszym Świętym Towarzyszem. Święty Duchu Miłości, zstąp na nas i poucz nas, jak trwać w prawdziwej Miłości Boga. Przypomnij nam Prawdziwe Poznanie, to Poznanie, które Ojciec nam dał, ale które utraciliśmy z powodu naszych grzechów.

Święty Duchu Pokoju, obdarz nas Twoim Pokojem, Pokojem, którego świat nie może udzielić. Uczyń każdego z nas naczyniem Światła i narzędziem pokoju, abyśmy – pracując dla Pokoju – byli zdolni rozsiewać ziarna przynoszące owoc świętości. Amen.

Umiłowana, mówię ci uroczyście, że Ja, Święty Duch Prawdy, dniem i nocą, nocą i dniem, obdarzam was licznymi łaskami, by was wszystkich wspomóc na drodze do doskonałości.

Ja jestem waszym Życiem, dlatego pozwólcie Mi pokierować wami i być wam Przewodnikiem na tym wygnaniu, na którym żyjecie. Mogę być dla was Oazą na waszej pustyni.

O, stworzenie! Jakże mało Mnie znasz! Spędzasz całe życie, stworzenie, szukając szczęścia w błahostkach, podczas gdy Ja, Wszechobecny, ofiarowuję ci Miłość, Radość, Pokój i Wolność, aby wyzwolić cię z lochów Zła. Moje Łaski są liczne, jednak wy nie uświadamiacie sobie Mojej Obecności i nie wiecie, jak wiele łask może otrzymać ode Mnie wasz duch. Proszę Moich wiernych o modlitwy o zbawienie dusz. Wszystko zniknie pewnego dnia, wszystko zużyje się jak ubranie, ale wasza dusza będzie żyła na zawsze. Żniwo jest gotowe i wkrótce Pan Żniwa przyjdzie zebrać Swoje Żniwo. Bądźcie gotowi na spotkanie z Panem Żniwa.

8.01.91

O, dzieci, nie bójcie się, gdyż Bóg zawsze dokonywał wielkich rzeczy. W Nim pokładajcie ufność. Aniołowie zostali do was wysłani z misją zasiewania Niebieskich Ziaren wszędzie na świecie i niesienia orędzia pokoju w waszym wielkim ucisku. Te Ziarna zostaną przyjęte jak deszcz przez spragnioną ziemię.

Czy nie zauważyliście, że Bóg otwarł Bramy Nieba, by spadła na was Jego Niebieska Manna, tak, Jego Święty Duch Łaski? Wszechmocny ulitował się nad wami i powiedział: “Pozwólcie jeść Memu ludowi. Pozwólcie mu spożywać Chleb z Nieba.” Jego rozkaz został dany z Wysoka. Jak w czasach Mojżesza, kiedy Ojciec nakarmił Swój lud manną na pustyni w obfitości większej niż mogli spożyć.

A Jezus, Jego Syn, czy nie rozmnożył chlebów i ryb? Czy tłumy nie jadły do sytości? Dlaczego dziś niektórych z was zaskakuje, że Duch Święty zstępuje na was z mocą, aby nakarmić wasze narody Swą Niebieską Manną?

Och, jak mało znacie Trójcę Świętą! Nie zostaniecie porzuceni w smutku, w waszym zagłodzeniu; nigdy nie zostaniecie opuszczeni, aby błąkać się o głodzie po pustyni. Przewrotność waszej ery nie będzie trwała na zawsze. Wkrótce dokona się ekspiacja za wasze grzechy, a Bestia oraz jej stronnictwo zostaną sparaliżowane. Będą się czołgać w prochu, bo na horyzoncie ukaże się Światłość. To będzie Wielki Znak.

24.01.91

JEZUS CHRYSTUS : Mówię wam dziś tak, jak powiedziałem niegdyś: “Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Dlatego też mówię wam: módlcie się, aby wszyscy dzięki Miłosierdziu Ojca otrzymali Łaskę, Łaskę nawrócenia. Tak, aby “przyjść” do Mnie, trzeba koniecznie zostać doprowadzonym przez Łaskę daną z Wysoka. Nigdy nie odrzucę przyjmującego tę Łaskę. Nie traćcie waszego czasu na szukanie argumentów, aby przeciwstawić się Dziełom Mojego Ducha. Jeśli Ja wzywam, a wy nie odpowiadacie, to nie odpowiadacie na Łaskę. Umiłowani, proszę was o modlitwę, aby każdy, kto otrzyma tę Łaskę, uwierzył i nawrócił się.

Słowa, które wam daję, są Duchem. One podnoszą, ożywiają i dają Światło waszej wewnętrznej ciemności. Moje dzieci, daję wam liczne znaki, abyście uwierzyli, że Duch działa i żyje, nie oczekujcie więc znaków materialnych.

W tych dniach, teraz, gdy noc właśnie ogarnia was zewsząd ciemnościami, Mój Duch przychodzi z pełnią mocy, aby wam pomóc. Ileż litości ma dla was Moje Serce, kiedy widzi wasze rączki szukające po omacku drogi w tych ciemnościach!

Daję wam liczne znaki, abyście uwierzyli, że w tych dniach Mój Duch rozlewa się na całą ludzkość, jak nigdy przedtem. Tobie zatem który się jeszcze wahasz, podejrzliwy, niezdecydowany, proszący Mnie o znak udowadniający, że te Orędzia, jedne z wielu rozpowszechnionych na świecie, pochodzą ode Mnie mówię najbardziej uroczyście: to nie Mojżesz dał twoim przodkom chleb z Nieba, ale Mój Ojciec. To On dał im chleb z Nieba. To Mój Ojciec karmi was, bo Chlebem Bożym jest to, co zstępuje z Nieba i daje Życie światu.

Wasi przodkowie jedli mannę na pustyni, a Ja dałem tłumom znak zapowiadający Moją Eucharystię: rozmnożyłem chleby i nakarmiłem ich tak, jak was karmię Moim Ciałem, aby dać wam Życie. Rozmnożyłem też ryby, symbol Mojego Imienia, symbol Tego-Który-Was-Karmi. Symboliczny znak Mojego Imienia: ICQUS, znaczy Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel.

Zaprawdę dziś mówię wam, że Orędzia, które Mój Duch właśnie wylewa na każdy naród, nie są zwykłymi słowami: one są Duchem i Życiem. Czy nie czytaliście tego, co mówi Pismo: “Oto ześlę wam chleb z Nieba...”? Czy te znaki nie wystarczają, ażeby was przekonać? Dziś ciągle karmię was na wewnętrznej pustyni Chlebem Niebieskim, cudownym pokarmem, Cudownym Pokarmem, który się nie psuje, lecz ożywia waszego ducha. Jak z ziemi wyrastają nowe rzeczy, jak w ogrodzie kiełkują nasiona, tak Mój Chwalebny Pokarm budzi w was Życie, gorliwość i pobożność. Jak iskra może rozpalić ogień, tak Mój Święty Duch zstępuje na was, aby ożywić ten migocący w was płomień i przekształcić go w gorejący Ogień Miłości.

Pismo mówi: “Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić”. Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia są teraz właśnie u waszych drzwi. Jednak wielu z was nie zrozumiało i uważają to za głupstwo.

Ci ludzie pozbawieni duchowości wolą przyjmować Moje Znaki w powierzchowny sposób i gardzą Moimi Niebieskimi Orędziami. Pisma właśnie się wypełniają, istotnie bowiem zapowiedziały One, iż w dniach ostatnich pojawią się ludzie, którzy wyśmieją się z Mojej Obietnicy. Ponieważ wiedziałem, że ludzie mają nieskończoną zdolność grzeszenia i że na końcu Czasów Nieprzyjaciel zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni, dlatego zachowałem dla Siebie resztę, aby stała się budowniczym Mojego Nowego Sanktuarium, Pierwocinami Mojego Ducha.

Jak pozostawiłem sobie kiedyś siedem tysięcy mężów, którzy w czasach Eliasza nie zgięli kolan przed Baalem, tak samo dziś zachowałem dzięki Mojej Łasce tę resztę: sto czterdzieści cztery tysiące. Wszyscy noszą Moje Imię oraz Imię Mojego Ojca wypisane na czołach. To są ci, którzy nigdy nie splamili swych warg kłamstwem. Oni są pierwocinami Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Oni staną się drzewami życia, przynoszącymi dwanaście zbiorów owoców w ciągu roku, wydającymi owoc każdego miesiąca, a ich liście posłużą do leczenia pogan.

Aby odświeżyć waszą pamięć, wytłumaczę wam jeszcze raz, co mówi Księga proroka Ezechiela:

“A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe...” (Ez 47,12). To oznacza namaszczonych Duchem, od kapłanów po świeckich. “...których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku”, ta woda bowiem będzie wypływać z tronu Boga i Baranka (Ap 22,1-2) i wytryśnie lśniąca jak kryształ pośrodku ulic Miasta.

“Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo” (Ez 47,12). Staniecie się jak drzewo, odnowieni Moim Świętym Duchem, który was nigdy nie zawiedzie, a wasze liście będą leczyć. Tak, wasze świadectwo będzie leczyć chorych, nawracając naród za narodem, ale nie za sprawą was samych. To nie wy będziecie mówić, ale Mój Święty Duch, który żyje w was. I jak budowniczych wyślę was na krańce świata z trzciną w dłoni jak z prętem mierniczym (Ap 11,1) aby odbudować Moje Sanktuarium i ołtarze, które leżą w ruinach i które stały się siedliskami demonów (Ap 18,2).

Módlcie się, Moi umiłowani, aby każdy miał czas się nawrócić. Módlcie się, aby Łaska zstąpiła na nich, aby rozpoznali i przyjęli Prawdę. Módlcie się za tych, którzy zwrócili się do baśni zamiast do Prawdy. Módlcie się o nawrócenie świata. Módlcie się, abym zamieszkał w każdej duszy i uczynił z niej Moją Własność. Módlcie się, abym mógł nawodnić te dusze jak rzeka płynąca pośrodku ulic miasta. Złóżcie siebie w ofierze, dzieci, aby dokonały się te nawrócenia.

31.01.91

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Mali, tak, nazywam was małymi, gdyż to wam Pan objawił Swoje Oblicze, a nie uczonym ani przebiegłym. Uświadomcie sobie, że to nie ciało ani krew objawiły wam i pozwoliły uwierzyć w prawdziwość, bliskość i łaskę tych Orędzi danych waszej erze, dla waszego zbawienia ale uczynił to Sam Ojciec okazaną wam Łaską. Jeśli więc wasz bliźni nie został jeszcze oznaczony pieczęcią Świętego Ducha Łaski, módlcie się, aby i on otrzymał tę Łaskę dla swego nawrócenia i aby wszedł do Królestwa Bożego.

5.02.91

JEZUS CHRYSTUS : To Ja, Pan, ocaliłem cię. Powiedziałem przez Moich proroków, że dam Mojego Ducha nawet najmniejszym i najnędzniejszym z was. A to, Moje dziecko, dopiero początek Mojej Obietnicy. Ja Jestem Zawsze-Wiernym. O, Moje dziecko, rozraduj się! Rozraduj się, wkrótce bowiem udzielę Mojego Ducha całej ludzkości! Sprawię, że wytrysną wody jak kryształ z każdego żyjącego stworzenia.

7.02.91

Moje Oczy patrzą na was wszystkich i badają wszystkie wasze kroki. Mój Duch naprawdę napełnia cały świat, aby oświetlić te ciemności i dać Nadzieję tym, którzy posuwają się po omacku w tej niekończącej się nocy.

(…) Patrzcie: rozpoczęły się pierwsze boleści i wasze pierwsze bóle rodzenia. Wy jesteście świadkami, bo uwierzyliście, że to, co czytacie w Pismach, urzeczywistnia się: wylanie Mojego Ducha w tych ostatnich dniach ciemności udzielane jest obficie ludzkości.

Wy jesteście świadkami rzeczy, które wcześniej stanowiły tajemnice i o których mówiło się w przypowieściach.

2.03.91

Ja jestem Tym, który mówi duszom: “Przyjdźcie spożywać Niebieską Mannę”. Niech rozkwitnie wasza wewnętrzna pustynia. Zaprowadzę wygnańców do ich Domu: do Mojego Najświętszego Serca.

11.03.91

– Panie, moja Siło, moja Twierdzo, moje Schronienie, moja Światłości i moje Życie. Oto jestem. Przychodzę pełnić Twoją Wolę. Panie, chcę Cię prosić, abyś dał mi Twoją Siłę, abym na nowo uwielbiła Twe Imię. Bądź OBECNY wśród nas. Otwórz ich serca, aby otrzymali Twego Świętego Ducha.

Moja córko, będę bardzo obecny. Mój Święty Duch będzie obecny.

12.03.91

Módlcie się, aby każdy był gotowy i nawrócony, aby nikt nie był wciągnięty na całą wieczność w mroki i cienie śmierci. Kierując się Moim Miłosierdziem, przychodzę ostrzec wasze pokolenie. Przychodzę kierowany Miłością, aby Mocą Mojego Świętego Ducha Łaski przywrócić wam rozsądek. Miłość poszukuje powrotu Miłości. To Mój Refren.

18.03.91

MATKA NAJŚWIĘTSZA : Dzieci Mojego Serca, Bóg jest pośrodku was i Jego Królestwo jest blisko was. Kto ma oczy, ujrzy Go. Bardzo drogie dzieci, posłuchajcie Głosu Boga w tych dniach Postu. Posłuchajcie Głosu Boga umniejszając się, aby Bóg mógł w was wzrastać. Uniżajcie się, aby Jego Duch mógł się w was uwidocznić. Umierajcie dla samych siebie, aby Bóg mógł w was żyć. Bądźcie niczym, aby On mógł być Wszystkim. W ten sposób pozwólcie Mu wziąć was w całkowite posiadanie i uczynić z was Jego Własność. Mówię wam więc, dzieci Mojego Serca, jak długo walczycie, aby stać się kimś, tak długo wasza rywalizacja gasi Ducha Świętości pragnącego w was żyć. Nie pozwalajcie, aby wasz umysł stał się dla Boga rywalem. Uniżajcie się, aby On mógł wzrastać. W ten sposób pozwólcie Jego Duchowi na formowanie was na Drodze Świętości. Zapamiętajcie, że pokora, uległość i uniżanie się są głównymi cnotami, które podobają się Bogu i dzięki którym stajecie się ubodzy w duchu, a przez to doskonali.

20.03.91

JAHWE : Nawracajcie się! Okazujcie skruchę z powodu waszych grzechów! Na co Mi składane przez was ofiary, jeśli macie w sobie zwiniętego węża? Jeśli zapytacie Mnie: “Co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć Życie wieczne?”, odpowiem wam: Okażcie skruchę! Podążajcie za Moimi Przykazaniami, przynoście właściwe owoce, a Ja, w obecności Moich aniołów, otworzę przed wami mieszkanie, które Sam dla was zachowałem.

Czuwajcie i strzeżcie się wszystkich złych rzeczy. Pozwólcie Mi dla waszego ocalenia ukazywać Mojego Ducha na waszej pustyni, tak, jak Mi się podoba, kiedy Mi się podoba i w kim Mi się podoba.

– Naprawiaj nas, Jahwe, Ojcze pełen miłości, łagodnie i z miłosierdziem, ale w każdym razie szybko!

Kochaj Mnie, uwielbiaj Mnie, zachowaj Mnie na pierwszym miejscu i ponad wszystkim...

– Naucz nas Cię kochać i nie obrażać Cię więcej. Bez Ciebie ogarnia mnie rozpacz, o, Abba!

Moje Oczy nieustannie spoczywają na tobie, Moje dziecko, a Mój Duch ogarnie cię bardziej niż kiedykolwiek, aby nie pozostawić nic z ciebie. Ja Jestem Wszystkim i mogę napełnić cię Moją Światłością.

Ach, stworzenie! Jestem Wierny i Łagodny. Pozostaw Mi wolność, o, stworzenie, a z największym uczuciem miłości napełnię twego ducha przebóstwieniem dokonanym przez Mojego Ducha. Pozostaw Mi wolność w unicestwianiu twojego letargu, który doprowadził cię do tego wielkiego odstępstwa, a twą duszę do ruiny. Pozwólcie Mi napełnić was Moim Ogniem, abyście stali się Moimi wiernymi i żarliwymi sługami. Pozwólcie Mi was przemienić i uczynić radością Mojej Duszy. Ja-Jestem-Który-Jestem jest z wami.

25.03.91

JEZUS CHRYSTUS : Pismo mówi: “Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.” Lecz ludzie się poróżnili, wprowadzili podziały w obliczu Mojej Świętości. Poczekaj jednak, a zobaczysz. Mój Święty Duch (ku ogromnemu zdumieniu wielu) zostanie wylany także na pogan. Mówię ci z powagą: stanie się to, zanim przeminie to pokolenie. Zatem odwagi, Moje dziecko, nie bój się. Na koniec wszystkich was zjednoczę... i żmija nie będzie miała więcej prawa opluwać swą trucizną twego pokarmu, pokolenie. Twoje pożywienie będzie nietknięte i czyste. Nie będzie już odtąd smutków ani skarg. Kocham was. Mój lud, jeden, będzie nosił Moje Święte Imię.

O, Ojcze, wspomnij teraz na Swoją Obietnicę

i z całą mocą ześlij nam Pocieszyciela, Świętego Ducha Prawdy,

aby przypomniał światu Prawdę, uległość, pokorę,

posłuszeństwo i wielką Miłość Twojego Syna. Amen.

8.04.91

Moje Orędzie jest modlitwą dla wszystkich narodów, modlitwą o jedność. Pójdź, pisz:

Bądź uwielbiony, Panie, za Niebieski Pokarm, który nam dajesz dla wypełnienia się Pism i dopełnienia Twojego Dzieła. Dałeś Twoje Poznanie prostym dzieciom, a nie uczonym, bo tak Ci się podoba, Panie.

Bądź uwielbiony, Panie, za otwarcie dróg, aby Twój lud szedł po nich i doszedł do Ciebie, by napełnić Twój Dom. Chociaż posłałeś na świat Swego Syna i świat wyraźnie zobaczył Światłość, nie wszyscy Ją przyjęli, lecz umiłowali ciemność, wpadając w odstępstwo. Świat dopuścił się odstępstwa, bo odrzucił Prawdę i wolał żyć w Kłamstwie. Tak, Panie, Ty do tego stopnia miłujesz świat, że dziś, pomimo naszej niegodziwości, zsyłasz nam bez ograniczeń Twego Świętego Ducha, by nas ożywić i ożywić świat, odnawiając każde stworzenie, aby każdy mógł ujrzeć Twą Chwałę, uwierzyć i dostąpić nawrócenia.

Bądź uwielbiony, Panie, za to, że otwarłeś bramy Nieba, aby udzielić nam z Twoich Spichlerzy tej Ukrytej Manny zachowanej na nasze Czasy. Nie, to nie Mojżesz dał Chleb z Nieba, lecz to Ty, Ojcze, zapewniłeś prawdziwy chleb. Twój Syn, Jezus Chrystus, jest Chlebem Życia, również Duch Święty nas karmi, bo każdy chleb pochodzący z Nieba jest Życiem. Powiedziane jest w Piśmie: “Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana” oraz że ciało ani krew nie mogą objawić Prawdy, chyba że Prawda zostanie dana przez Tego, który ustanowił Prawdę i wyrył Ją w naszych sercach.

Ojcze, niech Twoje Imię będzie wysławiane na zawsze i na nowo uwielbione. Niech świat przejdzie z Ciemności do Światłości, z Kłamstwa do pełnej Prawdy, z Letargu do Gorliwości.

Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, nadeszła godzina, abyś ukazał nam kiedy Twój Święty Duch uczyni sobie w nas Swoją Siedzibę Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Najczulszy Ojcze, jak Ty uwielbiłeś Twojego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił, tak niech Twój Święty Duch Prawdy uwielbi na nowo Twego Syna. W niedługim czasie, Ojcze, zgodnie z Pismem, pierwsze niebo i pierwsza ziemia szybko przeminą, aby dowieść światu, że Twoje Słowo żyje i działa i że Jezus naprawdę zwyciężył świat. Kiedy nadejdzie ten dzień, modlitwa Twojego Syna skierowana do Ciebie zostanie spełniona, wszyscy bowiem będziemy stanowili jedno w Tobie, jak Najświętsza Trójca jest Jednym i Tym Samym. Nie będziemy się już dzielić pod Twoim Imieniem.

Bądź uwielbiony, Panie, i niech będzie Chwała Najwyższemu za to, że zesłał nam w naszym wielkim odstępstwie naszą Najświętszą Matkę, której Serce Ty Sam zjednoczyłeś w miłości z Sercem Jezusa. Te Serca razem cierpiały i znowu razem te dwa Najświętsze Serca odnowią nas i doprowadzą do Życia w Tobie. Zagubione owce zostaną odnalezione, błądzącym barankom zostanie przypomniane, gdzie znajduje się ich prawdziwa owczarnia i Kto jest ich Prawdziwym Pasterzem, tym Pasterzem, który nigdy nie porzuca swego stada ani nie opuszcza zabłąkanych, ale uzdrawia zranionych i podtrzymuje wyczerpanych.

Bądź uwielbiony, Panie, Ty, w którego Świętym Duchu otrzymujemy chrzest. Rzeczywiście, źródła wody żywej tryskają i udzielane są spragnionemu. Tryskają w obfitości z Twojej Świętej Świątyni, tej Świątyni, którą wzniosłeś w ciągu trzech dni. Z Twojej Pełni otrzymujemy w tych ostatnich dniach Łaski Twojego Świętego Ducha dla naszego ożywienia. To jest Twoja Manna Niebieska, Duchowy Pokarm pochodzący z Ducha.

Ojcze, niech Twój lud zrozumie, że wkrótce wygnanie zakończy się i że Tron Baranka, Twój Tron, znajdzie się wkrótce na Swoim miejscu, między nami. Ojcze Sprawiedliwy, przygotuj nas więc na ten Chwalebny Dzień, w którym będziemy mogli wszyscy wychwalać Cię i wielbić wokół jednego jedynego Świętego Tabernakulum.

Ojcze, dziękuję Ci, że wysłuchałeś Moją modlitwę i dałeś Mi Twoje Słowa dla ukazania światu Bogactw Twego Najświętszego Serca. Amen.

13.04.91

– Jezu, oddaję Ci moją wolę, moje serce, moją duszę, mój umysł, moje ciało, wszystko.

Miłość wypełni więc Swoją Wolę w tobie, a Mój Pokój zakróluje w twoim sercu. Mój Obraz odbije się w twojej duszy, a twój duch uwielbi Mnie pod natchnieniem Mojego Ducha. Twoje ciało odrzuci wszystko, co nie jest święte, bo przemienię je i uczynię doskonałym w Moim Chwalebnym Ciele, aby stało się ołtarzem dla Mnie, twojego Boga. Będziesz dzielić Moje cierpienia, ale też Moje radości. Będę nadal cię pouczać, abyś niosła świadectwo nie tylko o Chrystusie ukrzyżowanym, lecz również o Chrystusie zmartwychwstałym i zwycięskim. Przypomnę każdemu, że nadzwyczajne zjawiska, cuda i znaki również stanowią część Mnie.

14.04.91

– “Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał mi cuda swoje i łaski” (Ps 31,22).

Pokój niech będzie z tobą. Teraz powiedz Mi, uczennico, czy jesteś szczęśliwa, że Ja jestem twoim Kierownikiem Duchowym?

– Tak, Panie, bardziej niż szczęśliwa. Uczę się wielu rzeczy bezpośrednio z Twoich Ust i inni uczą się również!

(…) Błogosławione jesteście, Moje baranki, na które jak na dzikie zwierzęta polują z Mojego powodu żarłoczne wilki, bo z wami podzieliłem Mój posiłek. Powiadam wam: Żadne z waszych cierpień nie jest daremne. Ojciec widzi to wszystko i bierze pod uwagę czyny każdego. Sodomie i Gomorze nie było tak ciężko, jak będzie tym, którzy prześladowali Mojego Świętego Ducha.

Pozostańcie więc przebudzeni, bo nikt nie zna dnia ani godziny Mojego Przyjścia. Wasz Król wkrótce przybędzie. Ten, którego oczekiwaliście tak długo, nagle rozbłyśnie nad wami. Zatem odwagi, umiłowani. Rzeczywiście opary demona przeniknęły do Mojej Świątyni. Czy jednak istnieją opary, trwające wiecznie? Tchnieniem Mego Świętego Ducha rozproszę je i żadna władza, żadna moc piekielna nie będzie mogła temu zapobiec. Przychodzę przynieść ziemi Ogień i oczyścić naród po narodzie. Bądźcie błogosławieni.

15.04.91

– Panie, przyjdź do nas z całą mocą, z Twoim Świętym Duchem. Najczulszy Abba, Ty uwielbiłeś Twego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił. Nadeszła godzina, aby podobnie Twój Święty Duch Prawdy uwielbił Twojego Syna. Udowodnij światu, że Twoje Słowo, nie jest tylko słowem wydrukowanym na papierze, lecz żyjącym i działającym. Niech Twój Święty Duch “skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom” (Ml 3,24).

JAHWE : Pokój wam. Vassulo, Pisma nigdy nie kłamią. Zostało powiedziane, że w ostatnich dniach, które mają nadejść, ludzie będą okazywać zewnętrzne pozory pobożności, ale wyrzekną się jej wewnętrznej mocy. Ach, Moi umiłowani! Czy przy Moim Powrocie zostanie jeszcze odrobina wiary?

Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, żyjący i działający w Nim. Jak serce w ciele, tak Mój Święty Duch stanowi Serce Mojego Ciała, którym jest Kościół.

Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch udzielający w obfitości i rozdzielający Swe Dary i Łaski w taki sposób, aby Kościół z nich korzystał.

Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, Przypomnienie Mojego Słowa, nie objawiający nic nowego, lecz przypominający te same wskazania, dane przez tego samego Ducha.

Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch przemieniający, wznoszący i przekształcający was w prawdziwe kopie Mnie Samego.

Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, Ogień, który was ożywia, oczyszcza i czyni z waszego ducha kolumny ognia, gorejące ogniska miłości, żywe pochodnie światła dla ogłaszania bez lęku Mojego Słowa, stające się świadkami Najwyższego i uczące innych poszukiwania jedynie rzeczy niebieskich.

Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, Życie, Tchnienie zachowujące was przy życiu i sprawiające, że wasz duch pragnie Mnie, nazywając Mnie: Abba.

Moje dziecko! Jeśli odrzucisz i jeśli stłumisz dary Mojego Świętego Ducha, jaką posługę będziesz mógł wypełnić i ofiarować Mi? Nie bądź podobny do trupa, zachowując zewnętrzne pozory religii, lecz odrzucając wewnętrzną moc przez czcze spekulacje ograniczające Mnie w Mojej Boskości. Nie zatrzymuj tych, którzy jak dzieci przychodzą do Mnie, żyjąc kultem Ducha Świętego. To Ja wzywam ich do zaślubin Mojego Świętego Ducha.

Tajemnica świętości polega na pobożności wobec Mnie, waszego Boga. Nic nie możecie uczynić z samych siebie. To Mój Duch żyjący w was prowadzi was i poucza o rzeczach niebieskich.

Zaprawdę powiadam ci: kto boi się Mnie, ten przyjmie Moje upomnienie. Nie śpij więc teraz, bo to Czasy, w których powinno się być bardziej niż kiedykolwiek przebudzonym i czuwającym. To są Czasy, w których należy otworzyć uszy i słuchać Mojego Ducha bez lekceważenia Go. Nie udawaj mądrego w złym momencie, usuwając Tchnienie Mego Świętego Ducha i zabijając w ten sposób wewnętrzną moc ożywiającą Mój Kościół. Chcesz być roztropny? Otwórz więc oczy. Chcesz być roztropny? Otwórz swoje serce oraz uszy, Mój przyjacielu, a nie swój rozum. Osoba roztropna nigdy nie lekceważy ostrzeżenia Ducha. Jedynie pyszny nie zna lęku. Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości. Chcesz być roztropny? Odszukaj Prawdę, która rozpaczliwie pochyla się nad twoją nędzą, aby cię ocalić! Zobacz, Kto pochyla się nad waszą nędzą i niegodziwością, aby was pociągnąć do Siebie, wydobyć was z grobów i ponownie tchnąć w was Życie! O, pójdź! Nie myl się co do Mnie: Ja cię nie zmuszam ani nie próbuję pogwałcić twojej wolności!

Miałem litość nad tobą, pokolenie. Nie powtarzaj, że wszystko, co miałem do powiedzenia zostało już powiedziane. Dlaczego przypisujecie Mi wasze ograniczenia? Ja jestem Przypomnieniem Mojego Słowa, tak, wewnętrzną mocą Mojego Kościoła i mogę w sposób wolny zsyłać wam nowe cudowne zjawiska i dokonywać nowych cudów. Mogę w sposób wolny wznieść cię, pokolenie, wylać leczniczy balsam pochodzący z Bogactw Mojego Najświętszego Serca, kiedy chcę i na kogo chcę. Buduję, tak, odbudowuję Mój Kościół leżący teraz w ruinach.

Kiedy więc staniesz przede Mną, pokolenie, twarzą w Twarz, w Dniu Sądu, obym nie musiał ci powiedzieć: ty byłeś jednym z tych Moich prześladowców, którzy burzyli, kiedy Ja budowałem.

Miłosierdzie znajduje się teraz u waszych drzwi, Moje Współczucie puka do waszych drzwi w tych czasach ucisku.

Uważacie się za świętych? Dajcie Mi dowód waszej świętości, uwielbiając Mnie. Okażcie, że jesteście święci, pokazując Mi dusze, które nawracacie i przyprowadzacie do Mnie. Moje Królestwo bowiem nie polega na słowach ani na zewnętrznych przejawach religijności, ale na Wewnętrznej Mocy, której Ja sam mogę wam udzielić przez Mojego Świętego Ducha, jeśli będziecie Go szukać.

Odczujcie Moją Obecność i Miłość do każdego z was. Ja, Jezus Chrystus, jestem obecny i wszystkich was błogosławię z głębokości Mojego Najświętszego Serca, pozostawiając Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach. Bądźcie jedno. Kościół ożyje.

3.05.91

– Panie, napełnij mnie Twoim Świętym Duchem. Przyjdź mnie ogarnąć Twoim Świętym Duchem, aby nieprzyjaciel nie znalazł we mnie żadnego miejsca. Niech Twój Święty Duch zamieszka w największych głębinach mojej duszy, niech ją przeniknie i napełni bogactwami nie pochodzącymi z tego świata. Bądź błogosławiony, Boże!

JEZUS CHRYSTUS : Ja Jestem znajduje się przy tobie. Miej Mój Pokój.

6.05.91

Popatrz, spójrz wokół siebie. Mój Święty Duch przychodzi was odnaleźć i ożywić was wszystkich. Ubrany jak żebrak, z Krwawymi Łzami płynącymi po Moich Policzkach, zstępuję z Mego Tronu pochylając się nad wami, by ocalić wasze dusze od nieszczęścia i głodu.

Przez wzgląd na Moje Święte Imię objawię Siebie nawet poprzez rzeczy, w które już nie wierzycie. Ukażę Mojego Świętego Ducha przez nadzwyczajne zjawiska i cuda. Jak nigdy dotąd ukażę Moją Moc poprzez słabość i nędzę.

Przyjdę z tysiącami miriad aniołów spuścić na ciebie, pokolenie, Moją Niebieską Mannę, tę mannę ukrytą, i napełnić wam usta Moim Pokarmem, aby ogłaszały Moją Chwałę. Odstępstwo wyzwało Moje Miłosierdzie, a Racjonalizm ta plaga waszej ery sprowokował Moją Moc.

Wysyłam przede Mną Niewiastę obleczoną w Słońce, Drugą Ewę, aby was pouczała i prowadziła, krok po kroku, do Nieba. Posyłam wam Mego Świętego Ducha w tę Noc, aby był waszym Towarzyszem oraz Pocieszycielem i aby przypomniał wam Moje Słowo. Wysyłam wam misję aniołów nadziei, aby rozproszyli wasze obawy. Przyjdźcie posłuchać wy wszyscy, którzy jesteście głodni.

Szczęśliwy człowiek, którego zapraszam na Zaślubiny Mojego Świętego Ducha. Zostanie on nasycony Moim Niebieskim Pokarmem. Chociaż obciążają go winy, Mój Święty Duch wymaże je, gdy na nim spocznie. Zrozumcie, Moi umiłowani, że odwiedzam was na ziemi nie po to, aby was potępić, lecz po to, aby was zbawić.

Któż przygotowuje się na ujrzenie Mnie? Kto zwróci na to uwagę? Któż rozpozna Tron zstępujący na was z Niebios? Nie opierajcie się Mojemu Świętemu Duchowi Łaski. Jestem zawsze z wami.

Módlcie się gorąco o nawrócenie waszej ery. Otwórzcie wasze serca i mówcie do Mnie. Czy zechcecie ofiarować Mi waszą wolę?

O, Mój Domie! Przyjdź, przyjdź do Mnie i krocz w Mojej Światłości. Czy jednak, kiedy przyjdę w czasie Mojego Wielkiego Powrotu, znajdę choć trochę wiary na ziemi? Mówię dziś otwarcie, Moje małe dzieci. Już niebawem Miłość powróci jako miłość. Powrócę do was. Zaprawdę mówię wam: jeśli rozpoznaliście Mojego Świętego Ducha i ujrzeliście Go, to dlatego, że należycie do Mnie, świat bowiem nie może Go ani rozpoznać, ani widzieć, ani przyjąć.

Ach! Moi mali, czegóż nie uczyniłbym dla was? Tęsknię, aby zobaczyć was umocnionych darami, które na was zsyłam.

Otrzymujcie wasze siły na modlitwie,

na modlitwie nieustannej, skierowanej do Mnie.

Błogosławię każdego z was. A ty, który przyszedłeś, gdyż przygniata cię twój krzyż, wesprzyj się na Mnie, umiłowany, i daj Mi twoje strapienie i cierpienie. Kocham cię, przybędę ci na ratunek.

Oddawajcie Mi chwałę, wychwalając Moje Imię. Przyjmijcie Tchnienie Mojego Świętego Ducha na waszych czołach i bądźcie jedno pod Moim Świętym Imieniem.

13.05.91

Duchu Święty, przyjdź mnie ogarnąć...

Miasto, które przyszedłem nawiedzić, aby ogłosić poprzez ciebie Moją Miłość do was wszystkich i aby uzdrowić twoich chorych mieszkańców! Nie pozostawię cię, abyś nie zginęło obciążone winą, ani nie będę czekał, aby zobaczyć, jak się rozkładasz. Zatryumfuję nad tobą. Ja jestem twoim Królem, Ja jestem Doskonały. Posłuchaj Mnie, pokolenie, pragnę uczynić cię odbiciem Mojej Boskości. Huczącym Ogniem pochłonę grzeszne plemię. Twoje pokolenie zaślubi Mego Świętego Ducha, a Moim Ogniem płonącym przemienię oblicze tej ziemi w Ziemię nową, bożą i kwitnącą; dzisiejszy świat przeminie. Moim gorejącym Płomieniem sprawię, że wszyscy będziecie tak czyści jak złoto i tak przeźroczyści jak szkło, bo wasze serca będą dla Mnie i we Mnie. Ja i Mój Ojciec staniemy się waszą Siedzibą, a wy będziecie Naszą Siedzibą.

Pragnę przywrócić ci przebóstwienie, stworzenie, aby Moja promieniejąca Chwała była w tobie jak płonąca pochodnia. Jak wartownik strzeże bramy, tak samo Ja zachowam was od wszelkiej nieczystości, która chciałaby do was wejść. Uczynię z każdego z was promieniejące miasto. Odnowię was całkowicie i w ten właśnie sposób przygotuję was do zaślubienia Mojego Świętego Ducha. Mój Święty Duch uczyni sobie w was Siedzibę, przemieniając was, ażebyście się stali Jego Świętym Miastem, Jego Posiadłością i Własnością. Świat obecny przeminie, a Moja Wola wypełniana będzie na ziemi tak jak w Niebie. Miłość zstąpi jako miłość i Ja, Bóg niewidzialny, stanę się widzialny we wnętrzu waszych serc.

18.05.91

Powiedz im, że to Orędzie nie zostało im dane, aby wywołać sensację, lecz aby im uświadomić pilność, powagę i znaczenie Mojego Wezwania: pilność ich nawrócenia; powagę stanu ich dusz; znaczenie zmiany ich życia i życia w świętości; znaczenie Moich Orędzi jako duchowego pokarmu, będącego dodatkiem odżywiającym ich duchowość, leczniczym balsamem na ich rany, które w tej ciemności zostały im zadane przez szatana. Pragnę, aby Moje dzieci słuchały bardzo uważnie wszystkiego, co mam do powiedzenia.

Niech prowadzi was Mój Duch Prawdy i doprowadzi was z powrotem do Prawdy. Niech Mój Duch Poznania przypomina wam Jedną i Jedyną Prawdziwą Wiedzę, którą Ja Sam wam dałem.

Ja, wasz Pan i Zbawiciel, błogosławię każdego z was.

23.05.91

Wesel się! Wesel się, bo twój Król słyszy cię za każdym razem, gdy otwierasz usta, wzywając Mojego Świętego Ducha, aby przyszedł cię wesprzeć. Wzywaj Mego Imienia, Moje dziecko, a Miłość całkowicie okryje cię Swoim cieniem i będzie ci towarzyszyć.

2.06.91

Ja Jestem. Pokój wam. Wkrótce, już niebawem, stworzenie, pozbawię cię twego poprzedniego sposobu bycia i dawnej osobowości, aby przyoblec cię Moją Boskością i przypomnieć Prawdziwą Wiedzę. Zatem, Moi umiłowani, słuchajcie Mojego Świętego Ducha.

Pozwólcie Mi przygotować was wszystkich, abyście byli gotowi na przyjęcie Mego Królestwa. Ja, Pan, zapraszam każdego do dzielenia wszystkiego ze Mną i do zobaczenia Mojej Chwały. Moje Serce jest chore z miłości do ciebie, pokolenie...

Biada tym, którzy kiedy nadejdzie Mój Dzień będą jeszcze nosić swój grzech ułożony we wnętrzu, tak jak dziecko! Módlcie się, aby wszyscy byli przygotowani, gdy nadejdzie ten dzień.

Podejmujcie cierpienia za braci, którzy ciągle żyją w ciemności i odrzucili Moją Chwałę dla bezwartościowej imitacji, tej, o której mówił prorok Daniel. Będę przemawiał do was otwarcie, biorąc pod uwagę stan waszych dusz i brak Wiedzy. Nie wdzieram się przemocą do was z Moim Świętym Duchem, aby pogwałcić waszą wolność, ani nie przychodzę was potępić. Przychodzę do was z Miłosierdzia, aby dać wam w obfitości pełne Poznanie Mojej Woli. Przychodzę, by poprzez Moją Doskonałą Mądrość zwiększyć w was Wiedzę, którą Ja Sam wam dałem. Nie przychodzę dodawać nowych rzeczy do tego, co już zostało wam dane, lecz przybywam umieścić Moje Królestwo w waszych sercach.

Twierdze! Czy nie zrozumieliście? Czy jeszcze nie zrozumieliście, że Ja, Pan, żyję w was? Czy nie zrozumieliście, że jesteście Moimi świątyniami? Kiedy mówię wam o rzeczach niebieskich, czy jesteście gotowi je przyjąć? Posłuchajcie, co mówi Pismo: “Gorliwość o dom Twój pochłania Mnie.” Rzeczywiście Moja gorliwość na nowo osiągnęła dziś szczyt i z Wysoka zstąpi Ogień i pochłonie Moje świątynie. Przekształcę was, twierdze, w państwo Łaski, w którym już nie będziecie się obawiać pragnienia Mojej Chwały ani się lękać przyjęcia Mojej Boskości. Grabieżca wdarł się w was jak dym, w was, którzy jesteście świątynią Mojego Świętego Ducha, świątynią-twierdzą Mojej Boskości. Opary szatana przeniknęły przez zawiasy i otwory, ogarniając was w waszym śnie, bo nie chcieliście Mnie rozpoznać w Mojej Boskości i szliście raczej za własnymi irracjonalnymi ideami. Mówię wam: Napełnię ciemności Moim Światłem, ponieważ pragnę twoich zaślubin, pokolenie, z Moim Świętym Duchem.

Zostało powiedziane, że Buntownik siłą będzie was karmił porcją racjonalizmu jednego dnia, a porcją naturalizmu następnego dnia, z zamiarem usunięcia i zgaszenia odrobiny światła, która w was pozostaje, w was, będących Moją świątynią.

Najeźdźca zajął wiele Moich twierdz, narzucając im przemocą ohydę spustoszenia, znosząc Moją Stałą Ofiarę w waszym wnętrzu, aby wznieść w to miejsce nic nie wartą imitację, obraz śmiertelnego człowieka, będącego ohydą wobec Mojej Świętości.

Wy jesteście Moim Świętym Miastem

i wy którzy pozwoliliście, aby Mój Duch Święty zalał was jak Rzeka jesteście Moim Nowym Jeruzalem, Pierwocinami, tymi, którzy mieli wytrwałość i wiarę. I jak rosa pochodząca z Moich Ust, jak krople deszczu na trawę, wlejecie Nadzieję w wiele oschłych serc, bo cała promieniejąca Chwała Mojego Serca odbije się w was sprawiając, że zabłyśniecie jak drogocenne klejnoty z diamentu przejrzystego jak kryształ.

Mówię wam uroczyście, że wielu spośród was, którzy nie narodzili się z Ducha, otrzyma z Wysoka, dzięki Mojej Łasce, Ducha Prawdy. Duch Prawdy zstąpi z Nieba w całej Swej promieniejącej Chwale i uczyni Sobie w was Mieszkanie. Mój Święty Duch zaślubi was, abyście stali się Jego oblubienicą, i przyozdobi was Swą Świętością. Rzeczy niebieskie staną się nagle widoczne w waszych sercach, a Moje Królestwo nigdy dotąd nie widziane przez serca stanie się widoczne w całej Swej Chwale i przejrzyste jak kryształ.

Umiłowani Mojej Duszy, Twierdze, bądźcie błogosławieni wy, których zastanę bez zarzutu.

Tak pouczam was o rzeczach Niebieskich. To nie przyjdzie bez trudu, Moje dziecko, ale uspokój się. Wszystko, co mam do powiedzenia, zostanie zapisane i przeczytane. Mądrość cię poucza, Vassulo. Kocham cię, a Moja Miłość do ciebie jest wieczna.

Wprowadzę każdego w zachwyt wobec Moich pierwocin i powoli przeminie dawny świat i zużyje się jak ubranie. Już niebawem wszystko, co było zakryte, zostanie odkryte i wszystko, co było ukryte, zostanie ujawnione waszym oczom. Moje Nowe Jeruzalem! Wy, będący pierwocinami Mojej Miłości, wy, których Mój Święty Duch zdobył Moim Nowym Hymnem Miłosnym, wy, których poślubiłem, idźcie do narodów i zaśpiewajcie im Mój Nowy Hymn Miłości.

Działajcie dla Pokoju, siejcie ziarna, które wam dałem, bądźcie jak drzewa rosnące na brzegach Rzeki Życia. Niech wasze liście będą leczniczym balsamem dla nieszczęśliwych, a wasze gałęzie niech przynoszą owoc w świętości.

Bądźcie Moimi naprawcami wyłomów odbudowującymi Moje zrujnowane świątynie. Dawajcie tym, którzy wpadli w bezbożne sidła szatana i którzy syceni byli porcjami racjonalizmu oraz naturalizmu, a lecznicza Woda płynąca z Mojej Piersi, ten potok tryskający z Mojej Świątyni, napełni was i uzdrowi. Nikt nie będzie mógł zatrzymać tego strumienia. Ten potok będzie nadal obficie wypływał z Mojego Serca. Będzie płynął wszędzie, rozchodząc się wieloma odnogami, rozdzielając się na wiele strumieni płynących we wszystkich kierunkach, a gdzie popłyną te lecznicze wody, tam każdy chory, kaleki, niewidomy zostanie uzdrowiony. Nawet umarli powrócą do życia. Nikt nie będzie mógł Mi przeszkodzić w oczyszczeniu was.

Ach, umiłowani! Z buntowników wychowam was na kapłanów Lewiego; z istot zniesławiających Mnie przemienię was w perły, w promieniejące miasta światła oddające Mi cześć. I zamieszkam z wami, gdyż przyoblecze was Moja Własna Świętość.

Ja, Pan, będę w krainie żywych. Tym zaś, którzy zabijają Mojego Świętego Ducha i uważają wszystko za bezsensowne, mówię: mam rzeczy przekraczające wasze oczekiwanie. Ukażę moc Mojego Ducha i otworzę wasze usta i serca, abyście zawołali Mnie: Abba!

Miłość doprowadzi was do doskonałości. Mądrość nauczy was rozpoznawania Mojego Świętego Ducha. Sprawię też, że zjednoczycie się ze świętymi.

Błogosławię każdego z was, pozostawiając Moje Tchnienie miłości na waszych czołach. Bądźcie jedno pod Moim Świętym Imieniem. A wy, którzy jesteście Moimi wybranymi narzędziami dla niesienia Miłości poganom i buntownikom, kontynuujcie wędrówkę ze Mną. Pozwólcie Mi wzywać was, kiedy tego zapragnę.

Ja Jestem jest z wami i kocha was.

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!