Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”- Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]
Duch Święty

6.06.91 zeszyt 52

JEZUS CHRYSTUS : Ja, Bóg, przyjdę na pomoc każdemu z was. Nie pozwolę, aby Mój Kościół ginął. Pokolenie! Pragnę cię ocalić... ale nie przez groźbę ani nieszczęście, gniew lub naganę. Pragnę cię ocalić, pokolenie, ogarniając cię Moją Miłością i Miłosierdziem, aby okryć twoją nagość. Wysyłam ci Mojego Świętego Ducha w obfitości, aby twój duch, pełen Mojego Ducha, wołał do Mnie:

Abba!

Dziś Krwawe Łzy płyną z Moich Oczu z powodu głuchoty Mojego stworzenia. Jeden z najbardziej zawziętych duchów wniknął do Mojej Własności. Dusze w nich omdlewają. Patrzę na to, co było niegdyś Moim Wiernym Miastem, i widzę, że stało się dziś Miastem nierządnicy!

– Panie! Czy nie zaczęło się już Twoje Królowanie?

Napisz: “Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!” Moje Królowanie już się zaczęło w wielu sercach. Poślubiłem te dusze, czyniąc je nowymi i mówię wam: Mój Duch Prawdy będzie nadal rozlewał się na całe Moje stworzenie i oblegał Miasto za Miastem, a Ja Moją Własną Ręką wykorzenię niemoralność, nieprawość i wszystkie nieczystości, które w nich się znajdują. Wszystko, co zasiało Szaleństwo, Ja wykorzenię Ogniem, który ześlę z Nieba.

Córko, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą, a każdy z was zostanie odnowiony Miłością Mego Świętego Ducha. Przemienię oblicze tej ziemi.

– Czy przez odnowę naszego Kościoła rozumiesz odnowienie nas samych, ponieważ to my jesteśmy Kościołem, Nowym Jeruzalem?

Uczennico, dobrze powiedziałaś: wy wszyscy jesteście Moim Kościołem, Moją świątynią-twierdzą, Moją Posiadłością, Moim Miastem, Moją Własnością, Moim Jeruzalem. Odnowię Miasto za Miastem Moim Ogniem Miłości. Pragnę zgromadzić was z czterech stron świata i uzdrowić was.

17.06.91

Przypomnę ci, jak zachować i cenić Moje Zasady, abyś mógł żyć. Przyjdę z Moim Świętym Duchem jak grom, jak błyskawica w chmurach, otrzeć łzy z każdego policzka. Zatem odwagi, Moi umiłowani, Miłość powróci jako miłość.

27.06.91

Dzień za dniem, godzina za godziną, ciągle Mnie zasmucają i znieważają Mojego Świętego Ducha. O, prochu i popiele, wy, którzy usunęliście spośród was Moją Stałą Ofiarę, pragniecie więc umrzeć? Dlaczego ze Mną rywalizujecie? Dlaczego zapieracie się Mojego Świętego Ducha Łaski?

Kto się Mnie wypiera jest Antychrystem, wypiera się bowiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są Jednym i Tym Samym, My jesteśmy wszyscy Trzej zgodni. Wielu z was zaprzecza dziś wylaniu Mojego Świętego Ducha. Łaski i dary, które Mój Święty Duch daje wam dziś z Mojej Nieskończonej Hojności, są lekceważone i niszczone. Ci ludzie zaprzeczają wszystkim darom Mojego Ducha i odrzucają je. Wielu zachowuje zewnętrzne pozory pobożności, lecz odrzuca wewnętrzną moc Mojego Kościoła, wewnętrzną moc, którą jest Mój Święty Duch. Mówią oni: “Dochowałem wiary, wszystko, co teraz powinno nadejść, to nagroda za moją prawość.”

Pytam was: czy uczyniliście wszystko, co mogliście, aby stanąć przede Mną? Próbowałem was przebudzić, aby wam powiedzieć, że jesteście jak wyschła rzeka i że wszystko, co mówicie, jest puste. A kiedy grzesznik nawraca się dzięki Mojemu Świętemu Duchowi, kiedy zaledwie wchodzi do Mego Domu, kiedy zaledwie odkrywa Skarby Mego Serca zachowane dla was wszystkich, rzucacie się na niego wszyscy jak burza, aby skłonić go do powrotu do nieprawości. Kusicie tego, kto właśnie umknął przed buntem, aby ponownie się zbuntował.

W Dniu Sądu powiem wam: nie wierzyliście Mi, uważaliście Mnie za kłamcę, bo nie uwierzyliście danemu przeze Mnie świadectwu o Pocieszycielu, Przypomnieniu Mojego Słowa, tak, o Świętym Duchu Prawdy, Tym, którego nigdy nie przestaliście lekceważyć i prześladować, któremu nigdy nie przestaliście zaprzeczać i niszczyć Go. Zamiast przyłączyć się do świętych którzy wołali i wychwalali Mojego Świętego Ducha błogosławieństwami i okrzykami radości wy bez przerwy wyganialiście ich i prześladowaliście, przywiązani do waszego pozoru pobożności.

Prowokujecie Mnie waszym nieustannym zaprzeczaniem... Jakże więc mógłbym nie pozwolić na to, by kamienie ujawniły Mój smutek? Zakazujecie Moim pierwocinom głoszenia Mojego Świętego Ducha. Dlatego właśnie mówię wam: “Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” o Moim smutku.

To, co powiedziałem niegdyś Jerozolimie mówię wam teraz z bólem: “O, gdybyście tylko zrozumieli Wspaniałość Mojego Orędzia Pokoju! Ale niestety! Ukryta jest ona przed waszymi oczami!” Gdyby tylko porwała was Wspaniałość Mojego Świętego Ducha wylewającego błogosławieństwo za błogosławieństwem na was wszystkich... Ale niestety! Wy ani nie ujrzeliście, ani nie usłyszeliście Pocieszyciela, Ducha Świętego posyłanego przez Mojego Ojca w Moim Imieniu, pouczającego was i przypominającego wszystkie prawdy, które wam dałem ponieważ książę tego świata posługuje się waszą wolnością, aby doprowadzić was do upadku.

(…) Ja, Pan, będę nadal świecił nad tobą, stworzenie, i rozleję Moją Światłość na całej powierzchni tej ziemi. W waszej epoce słońce się zaćmiło i księżyc stracił swój blask, doprowadzając was do odstępstwa w waszej ciemności. Powiadam wam, że wkrótce wasz smutek się skończy. Pragnę przemienić wasze bagno w ogród, noc w dzień, wasze miasta będące jedynie rumowiskami w miasta Światłości. Wasze zburzone ołtarze zostaną odbudowane i Ja, Moją Własną Ręką, wzniosę fundamenty waszych świątyń. Całe stworzenie uczynię nowe. Odnowię was wszystkich Moim Świętym Duchem.

16.07.91

Kwiecie, mówię ci: jeśli Ja objawiam Mojego Ducha Świętego w ten sposób ludzkości, to po to, aby was ocalić i przypomnieć wam Moje Słowo. Święty Duch Prawdy jest Moim Świadkiem. On nie przynosi wam nic nowego, ale daje wam Podstawową Prawdę, którą Ja Sam wam dałem.

23.07.91

Mój Duch Święty, Moja Vassulo, będzie szukał po całej ziemi nawet najmniejszych z was, aby każdego wybawić z ohydy spustoszenia mieszkającej obecnie w wielu z was... Wkrótce, podczas Mojego Przyjścia do was, Niebiosa wyleją potoki. Ja, Pan, uczyniłem dla was wiele cudów i jeszcze więcej dokonam ich w tych nadchodzących dniach.

Módl się, Moje dziecko, za tych, którzy obrażają Moją Świętość i bluźnią Mojemu Świętemu Duchowi, nazywając Go głupstwem. Czyż nie powiedziałem: “Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”, bo Duch nie przeciwstawia się Synowi ani Ojciec Duchowi, My bowiem, Trzej, jesteśmy zgodni. Wielu z was potępia Moje Niebieskie Znaki i prześladuje tych, przez których mówi Mój Duch, gdyż nie wierzy, że one pochodzą ode Mnie. Córko, popatrz na Rany Mojego Ciała...

Pozostaje Mi teraz bardzo mało czasu, zanim Ręka Mojego Ojca uderzy w to pokolenie. Posłuchajcie waszego Ojca, od którego pochodzicie, posłuchajcie Jego Głosu: Wszelkimi sposobami usiłowałem was zgromadzić, aby przypomnieć wam o życiu w świętości, Ja bowiem jestem Święty, ale jedynie reszta spośród was słucha, gdy mówię. Przemawiałem przez tych, których uważacie za godnych pogardy. Mówiłem przez słabość i ubóstwo, ale wy, dochodząc do szaleństwa, ustanowiliście kult prześladowania Mojego Świętego Ducha, który ich prowadzi! Posłałem wam przez nich ducha Eliasza i ducha Mojżesza, tych dwóch świadków przyobleczonych w wory (Ap 11,3), aby prorokowali i przypomnieli wam Moje Prawo przed Moim wielkim Powrotem. Mają mówić do was w Moim Imieniu i doprowadzić was do Prawdy, do rozsądku. Nad wami jednak rozciąga się potężna ciemność, a wasze mniemanie o posiadanej wiedzy stało się polem walki z Moją Wiedzą. Kłamstwo zawsze prześladowało i prześladuje Prawdę. Pisma jednak nigdy nie kłamią. Powiedziano, że wychodząca z Czeluści Bestia przygotowuje się do wojny z nimi, aby ich pokonać i zabić.

Rzeczywiście, wasze pole walki jest obecnie przesiąknięte niewinną krwią, gdyż Mój Święty Duch proroctwa stał się plagą dla tych, którzy należą do świata. Ich szaleńcze prześladowania oraz całkowite odrzucenie okazywane Moim rzecznikom przypominają to, co uczyniła Sodoma. Uparte odrzucanie otwarcia swych serc i poddania się, ich odrzucanie otwarcia uszu, by słuchać dziś Mojego Głosu, przewyższyło upór Faraona w Egipcie. Daję wam dzisiaj to, czego “ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”. Daję to wszystko, co pobudza waszego ducha, aby nazywał Mnie ‘Abba’. Mój Duch Święty powołuje was wszystkich do prawdziwej pobożności i do lepszego poznania Samego Boga. Dlatego wciąż powtarzam te same prawdy, które już zostały wam dane.

Będę cię wzywał, pokolenie, aż przeniknę przez twoją głuchotę. Nie przestanę cię wzywać w agonii, aż usłyszę od ciebie słowo:

Abba!

Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia zstąpią wkrótce na was.

30.07.91

Byłaś umarła, bo nigdy Mnie nie znałaś, ale Słowo dotarło do twego ucha, błogosławieństwem wskrzesiło cię, Tchnieniem Swego Świętego Ducha ożywiło cię i otwarło ci oczy, a potem Pocałunkiem Swych Ust uczyniło cię oblubienicą.

Ja zbawię was wszystkich w ten sposób.

(…) – Chciałabym więcej od Ciebie. Chcę być całkowicie zalana i dosłownie ogarnięta przez Twojego Świętego Ducha.

Przychodź do Mnie i spożywaj Mnie... pij Mnie, a wszystko to zupełnie darmo! Spożywaj Mnie, a będziesz więcej łaknąć; pij Mnie, a będziesz jeszcze bardziej spragniona! Przyjmuj Mnie z radością, abym i Ja mógł się rozradować. Dowiedz się, jak bije Moje Serce i jak raduje się za każdym razem, kiedy Ja i ty stajemy się jedno, zjednoczeni w miłości. Przyjdź uświęcić się, spożywając Moje Ciało i pijąc Moją Krew.

4.08.91

Módlcie się, módlcie się za tych, którzy tłumią Mego Ducha. Módlcie się za tych, którzy mówią o jedności, lecz zastawiają sidła na tych, którzy ją realizują. Zażądam od nich rozliczenia się w Dniu Sądu, wzywałem bowiem, lecz nikt nie odpowiedział. Mówiłem otwarcie, jednakże nikt nie słuchał. Ciągle niszczą Mój Dom, który właśnie odbudowuję za cenę krwi Moich świętych męczenników. Módlcie się o Pokój dla Mojego Domu, o pokój między braćmi, o szczerość w sercach, pokorę i miłość, a wtedy... jedność zakwitnie w każdym sercu... i Moje Święte Miasto, Jeruzalem, jedno i zjednoczone, odda Mi chwałę.

6.08.91

Ja, Pomazaniec, ogarnę was wszystkich Moim Ogniem i pochłonę was, aby dać waszym duszom nowe życie. Pozostaje Mi teraz mało czasu, Ten Czas Miłosierdzia i Łaski prawie się skończył. Nie taję Moich Planów, podobnie jak nie ukrywam Mojego Oblicza. Objawiam Moje Oblicze jak nigdy przedtem. A wasza rola, Moi umiłowani, polega na tym, by iść i rozpowszechnić te Orędzia o Drugim Zesłaniu Ducha Świętego oraz to, czego Duch naucza.

18.08.91

Zwróć się do Mnie, a Mój Duch cię pocieszy.

19.08.91

– Panie, dlaczego ci, którzy są narzędziami pokoju – prowadzonymi przez Ducha Świętego, działającymi dla pokoju, siejącymi ziarna przynoszące dobre owoce – muszą słyszeć, że powinni zamilknąć? Dlaczego są prześladowani? Dlaczego im się nie wierzy? Dlaczego istnieją ci nie dowierzający?

Oni bowiem zostali nabyci przez kupców jak drogie towary. Racjonalizm okrywa ich ducha, przytępia ich zmysł rozeznania i zabija pokorę. Jak Sodoma i Egipt, odrzucają wszystko, co pochodzi z wnętrza Kościoła, odrzucają moc wewnętrzną, którą jest

Mój Duch Święty.

Jednakże Ja udzielę ci Mojej Siły, abyś postępowała naprzód, taka bowiem jest Moja Wola.

11.09.91

Czytajcie Nasze Orędzia i kiedy Niebo mówi, powstrzymujcie się od lekceważenia i głuchoty. Uciszcie wasze głosy, a usłyszycie Nasze. Zastanówcie się dwa razy przed wydaniem sądu, zastanówcie się więcej niż dwa razy, zanim potępicie Dzieła Ducha Świętego. Nie oszczędzę ani jednego z tych, którzy wyśmiewają się z Ducha Świętego, bluźnią Mu bezczelnie. Sprawiedliwość strąci ich do otchłani.

Wznieście wasze twarze i szukajcie Niebios, aby kontemplować Moje Święte Oblicze! Podnieście wasze oczy do Nieba, a nie zginiecie. Nawróćcie się! I proście Ojca, aby się ulitował. Niebawem, już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja ukażę wam

Sędziego.

15.09.91

O, Jeruzalem! Zwróć oczy na wschód i na zachód, zwróć je na północ i na południe, a tam Ja Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie rozprzestrzeniony po całej ziemi. To, co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci powiedziałem, wypełni się. Podejdź blisko Mnie i słuchaj uważnie: Przychodzę dziś na sam próg twoich drzwi, przynosząc sztandar Pokoju. Przychodzę cię uratować, Jeruzalem. Napisane jest: Wierny i Prawdziwy (Ap 19,11), król królów i pan panów (Ap 19,16).

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: “Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?... Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?

(…) Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali:

“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę,

bo godzina sądu Mojego nadeszła.”

19.09.91

Niech Mój Duch Prawdy zalśni nad tobą, abyś ty z kolei odbijała Mój Obraz, przypominając światu Moje prawdziwe Oblicze, ponieważ wydaje się, że świat zapomniał, jaki jest Mój Prawdziwy Obraz. W bardzo krótkim czasie nauczycie się wszyscy, jak żyć

Prawdziwym Życiem w Bogu

i jak być ze Mną na podobieństwo Przenajświętszej Trójcy, która jest Jednym i tym samym, ponieważ My wszyscy Trzej jesteśmy zgodni.

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście kiedy to nadejdzie uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

Słuchajcie Mnie: wyleję Mojego Ducha na to złe pokolenie, ażeby przyciągnąć serca i doprowadzić każdego do pełnej Prawdy i Życia

Doskonałym Życiem we Mnie, waszym Bogu.

(…) Teraz mówię wam z powagą, że gdy nadejdzie Dzień Oczyszczenia, wielu będzie śmiertelnie przygnębionych, że nie pozwolili Memu Świętemu Duchowi Prawdy wejść do swoich domów, lecz w Jego miejsce przyjęli Żmiję, Ohydę spustoszenia i dzielili posiłek, siedząc obok Mojego Wroga. Przyjęli do domu tego, który małpuje Najwyższego. Adorowali Oszusta, który nauczył ich błędnego pojmowania

Mojego Świętego Ducha:

Tego, który daje Życie, Wewnętrzną Moc ich duszy,

Tego, który w nich tchnął działającą duszę i pobudził żywego ducha. Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:

“Dzień Pana jest w zasięgu ręki”

i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale. Gdybyście Mnie kochali, modlilibyście się stale o nawrócenie wszystkich Moich dzieci, które są nieświadome i żyją ciągle pod władzą szatana. Gdyby ktoś Mnie kochał, jak Ja was wszystkich kocham, słuchałby Mnie i pozostałby wierny aż do końca w swojej posłudze.

Moje małe dzieci, gdybyście Mnie miłowały, wypełniłybyście jeszcze większe dzieła od tych, które Ja wypełniałem, gdy byłem na ziemi. Ale nikt nie wypełnił jeszcze niczego większego z powodu jakże słabej wiary, jaką macie we Mnie, i z powodu mniejszej niż kiedykolwiek miłości, którą macie jedni wobec drugich. Nikt nie umiłował Mnie tak, jak Ja was kocham. W Dniu Oczyszczenia zrozumiecie, jak mało uczyniliście, bo ukażę wam w was Moje Święte Oblicze.

Słyszysz te kroki? To są Moje Kroki. Słyszysz już dźwięk Mojego Oddechu? To słodki odgłos Mojego Świętego Ducha wiejącego na waszej pustyni i poprzez wasze wysuszone ugory. Odczułeś Powiew muskający ci twarz? Nie lękaj się. Jak skrzydłami Gołębicy, Mój Święty Duch dotknął cię lekko, wzlatując ponad tobą.

O, przyjdźcie! Przyjdźcie do Mnie, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Ja również wzniosę wasze dusze do Mnie i ożywię was! Jak Ja byłem wyniesiony do Nieba, tak wy również będziecie uniesieni do Mnie, abyście byli żywieni na Mojej Piersi.

(…) Przyjdźcie do Mnie, a będę wam udzielał Mojego Ducha bez ograniczeń. Nie bądźcie jak żołnierze, którzy u stóp Mojego Krzyża podzielili Moje szaty i rzucili o nie losy! Przyjdźcie do Mnie z usposobieniem Jana, przyjdźcie do Mnie z miłości. Przyjdźcie do Mnie, aby Mnie pocieszyć i aby być ze Mną.

23.09.91

JAHWE : Gdy będziesz głosić Moje Orędzia, Mój Święty Duch napełni cię Moimi Słowami i będziesz odważnie głosić Moje Słowo.

(…) Mój Święty Duch jest twoim Przewodnikiem i twoim Doradcą. Rozpoczynam właśnie zbierać Moje Żniwo... zbieraj razem ze Mną... te Plony nie pochodzą z twojego zasiewu. To Ja wszystko zasiałem w tobie i pragnę teraz uczynić coś podobnego wszędzie. Teraz, kiedy Zbiór jest gotowy, proszę cię tylko o to, byś zbierała razem ze Mną, córko. Złóż Mi w ofierze swoją pomoc. Nie proszę cię o wiele...

(…) Oni rozdarli Ciało Mojego Syna, podzielili Je, okaleczyli i sparaliżowali.

Przypominam wam wszystkim, że to przez Niego, w Jedynym Duchu, macie wszyscy waszą drogę, aby dotrzeć do Ojca. A jednak trwacie podzieleni pod Imieniem Mojego Syna.

(…) Powiedz Moim dzieciom, że wkrótce ześlę Mojego Świętego Ducha w całej mocy, aby was nakarmił i doprowadził do prawdziwej Owczarni, abyście żyli tam

Prawdziwym Życiem we Mnie, waszym Bogu.

7.10.91

JEZUS CHRYSTUS : Powiedz wszystkim, że ustanowię Moje Królestwo pośrodku

ubóstwa.

Moja Dusza raduje się tymi, którzy mają czas słuchać Mojego Ducha, uwielbiać Mnie i czynić Moją Wolę!

14.10.91

Oddaj Mi wszystko i pozwól Mi być twoim Kierownikiem Duchowym, prowadzącym cię i dającym ci wskazówki do zjednoczenia Moich Kościołów.

(…) Mówicie o Duchu, lecz nie działacie w Duchu.

(…) Zesłałem wam Mojego Ducha, aby żył w waszych sercach. Duch, który żyje w was, objawi wam, że Mój Kościół zostanie odbudowany we wnętrzu waszych serc i uznacie się wzajemnie za braci w waszych sercach.

21.10.91

– Twoje Miłosierdzie, Panie, tchnęło na mnie i napełniło mnie Duchem żywym, aby przebywał w największej głębi. Twoje Słowo, które leczy wszystko, uzdrowiło mnie. Bóg niewidzialny nagle stał się widzialny. Ciemności moich oczu zobaczyły Światło, słup Oślepiającego Ognia, kierujący moje kroki do Nieba. Ciemność, która mnie więziła i przerażała moją duszę, została zwyciężona przez Gwiazdę Poranną dającą mojej duszy Nadzieję, Miłość, Pokój i wielkie pocieszenie, ponieważ wiedziałam, że to Miłość-i-Współczucie były moim Świętym Towarzyszem w ciągu mojego życia.

Moje dziecko, Miłość jest z tobą i żadna moc z niskości nie może ani nie będzie nigdy mogła oddzielić cię ode Mnie. Chodź w Moim Świetle i pozostań zjednoczona ze Mną.

24.10.91

Widzisz, jest napisane, że Bestia, która wychodzi z Czeluści, przygotowuje się do wydania wojny Dwom Świecznikom stojącym przed Panem świata, Dwom Świadkom, którzy przedstawiają Moje Ciało i są Moim Ciałem; tym, którzy udowodnili przez swą wielką siłę duszy w chwilach cierpienia, doświadczeń i prześladowań że są Moimi sługami; tym, którzy rozgłaszają Moje Słowo i są Moimi rzecznikami; tym, którym Prawda została dana, by byli jak aniołowie i echo Słowa, bo pozwolili Mojemu Duchowi być ich Przewodnikiem dającym każdemu z nich posługę Eliasza. Ich wołanie w Moje Imię to w rzeczywistości Moje wołanie poprzez nich.

(…) Chociaż przyszedłem do Mojej Własności, znowu Mój własny naród Mnie nie przyjął, ale potraktował Mojego Świętego Ducha według własnego upodobania, pozwalając Bestii wydać wojnę tym, których posłałem.

(…) Teraz, Moje dziecko, ziemia jest brzemienna i właśnie ma porodzić i krzyczy głośno w bólach. Ale oczekiwanie wkrótce się skończy. Otaczam cię już Moim tchnieniem, stworzenie, ożywiając was jednego po drugim, oczyszczając was wszystkich. Jeśli więc ktoś wnosi sprzeciw, to nie przeciw tobie zwraca się, lecz przeciwko Mnie, Mnie, który dałem ci Mojego Świętego Ducha Prawdy. I jeśli oni ukrzyżowali znowu kogoś, między tymi dwoma miastami o symbolicznych nazwach Sodomy i Egiptu to Moje Słowo ponownie ukrzyżowali. Ale po trzech i pół dniach Moje Dwa Świeczniki zabłysną najbardziej olśniewającym Światłem, ono bowiem pochodzić będzie z blasku, który otacza Ducha. Moje dziecko, zachowaj nadzieję. Obietnica Mojego Ducha Świętego dotyczy waszego czasu. Należycie do Moich Domowników. Kościół ponownie ożyje.

(…) Przychodzę pojednać was z Moim Najświętszym Sercem,

a jednając was ze Mną, poproszę was, abyście przez wzgląd na Moją wielką Miłość, pojednali się wzajemnie ze sobą. Pragnę pojednać świat z Moim Najświętszym Sercem i w ten sposób uczynić z was nowe stworzenie.

To jest obietnica Mojego Ducha.

(…) Powiedzcie waszemu narodowi, że Ja wyleję na was Mojego Ducha Miłości. Z Wysoka rozciągnę jakby zasłonę nad waszym krajem i Mój Duch Miłości, jak mgła, ogarnie was i przeniknie nawet przez zawiasy drzwi i okien. Wasz naród nie będzie zawiedziony Moją Wizytą. Pochłonę wasze zepsucie Moim Oczyszczającym Ogniem. Jak żniwiarz pracować będę Moim Sierpem i zetnę to żniwo zła, zwiążę je w snopy i wrzucę w ogień na spalenie. Na jego miejsce zasieję ziarno z Nieba: ziarno Miłości.

To mówi wasz Pan. To Ten, który kocha was bardziej, niż ktokolwiek może zrozumieć.

To Ja, Jezus, wasz Zbawiciel,

25.10.91

Wysyłam Mego Świętego Ducha, aby odświeżył pamięć Mego ludu, aby przypomniał mu o kierowaniu się wzajemną miłością prowadzącą do pokoju i do wzajemnego zrozumienia.

W Moich wstępnych Orędziach o Jedności, prosiłem was, abyście ugięli się wszyscy. Czy jest jednak dzisiaj ktoś, kto byłby gotowy słuchać tego, co mówi Mój Duch? Czy jest pomiędzy wami jakiś człowiek sprawiedliwy? Czy jest ktoś, kto Mnie rzeczywiście szuka? Czy ktoś w tych czasach ściszył swój głos, by usłyszeć Moje Słowa?

Wlej Ducha Prawdy w Jego Pełni w ich serca,

a kiedy zobaczą swoją nagość, zrozumieją.

Miasto pysznych obróci się w proch, Moje Dziecko. Ich pycha oraz ich chwała upadnie, gdy Mój Duch ich osaczy. Zaczekaj tylko, a zobaczysz.

(…) Nawet jeśli wszyscy odwrócą się ode Mnie i od Moich Dróg, Ja pozostanę “Wierny i Prawdziwy”. Mój Duch będzie działał, aby odbudować Pokój wśród braci. Przez Mój Krzyż i Moje Rany zjednoczę was wszystkich w jedno Ciało i sprawię, że będziecie Mnie uwielbiać wokół

Jednego Jedynego Tabernakulum,

a zapora, która was rozdziela, zostanie zniszczona. Klątwa zostanie zdjęta, a Mój Tron Ofiarny będzie na swoim miejscu.

29.10.91

– Mój Panie, nie wszyscy słuchają tego orędzia, kiedy je ogłaszam. Czy to możliwe, żeby nie zrozumieli? Nie mówię tylko o sobie, mówię też o aktualnych objawieniach i innych osobach, których użyłeś jako Twoich narzędzi w nadprzyrodzony sposób. Zapytam Cię szczerze: Jaka część dzisiejszej, wyższej hierarchii jest przychylna? Ilu?

Nie dalej niż wczoraj, ilu arcykapłanów i uczonych w Piśmie chciało Mnie słuchać i było Mi przychylnych? Vassulo, istnieje reszta wybrana przez łaskę, aby wierzyć. Pismo Święte mówi: “objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.” Jednak od samego początku zapraszałem wszystkich do Mojej Szkoły.

Mój Duch Święty jest waszym Przewodnikiem,

waszym Małżonkiem i waszym Panem.

Zaprawdę powiadam wam, że wkrótce zgromadzę wszystkie narody w kręgu Miłości i Mój Duch będzie przebywał w was, przywracając wzrok niewidomym, gdyż światło, które zostanie wam dane, jest Moją Transcendentną Światłością. Ale jakże trudno przychodzi wniknąć w Moje Światło tym, którzy zgromadzili bogactwa w swoim duchu! Jakże trudno mądrym przeniknąć Ducha i dostrzec Jego głębię. Jakże im trudno wejść do Mojego Królestwa! Zaprawdę powiadam wam, iż ludzie z marginesu społecznego i ci, oceniani jako niegodni, wchodzą tam przed nimi. Tak! Ci, którzy nie potrafią odróżnić dobra od zła, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki lewej od prawej! Zapraszałem i zawsze zapraszam wszystkich, ażeby usiedli do stołu ze Mną, lecz wielu nie odpowiedziało na Moje zaproszenie. Wyśmiali i wykpili Moje życzliwe wezwanie, a swoim nauczaniem doprowadzili do upadku tych, którzy chcieli przyjść. Porównajcie to wszystko z Moją przypowieścią o uczcie.

Ja powrócę,

a oni zadrżą. Zadrżą, gdy sobie uświadomią, Kogo odrzucali przez ten cały czas. Wyparli się Mojego Ducha i pozwolili się prowadzić swemu własnemu duchowi. Odrzucili Moje Światło dla własnego światła. Odrzucili Moje poznanie niebieskie, dane przez Mądrość, dla miernej filozofii i dla swego własnego, racjonalnego poznania.

Dopuścili się odstępstwa.

Ponieważ odrzucili Mojego Ducha, Moje Światło i Moją Wiedzę, odbiorę im Moje Królestwo i dam Je ludowi zdolnemu wydać jego owoce. Przyjmę więc tych ludzi jako Moich i poproszę ich, aby przyszli prowadzić dom wraz ze Mną. Istotnie, ta godzina nadchodzi. Zdecydowałem się przyciągnąć do Siebie ludzi o złej reputacji, tych, którzy wałęsają się na każdym rogu ulic, niegodnych, nic nie znaczących między nic nie znaczącymi, nędznych i tych, którzy nigdy nie znali Mojego Imienia. Zwrócę się do mnóstwa nędzników, którzy nigdy Mnie nie kochali, i uczynię z nich lud Miłości, lud święty. Oni Mnie uwielbią. Zostaną nazwani kapłanami Boga Żywego, kapłanami Amen i na tych duchownych zbuduję Mój Kościół; w tych sercach zjednoczę was wszystkich i Moje Ciało odpocznie. Godzina nadeszła i nic nie może przeszkodzić tej godzinie Mojego Świętego Ducha. Gdy zobaczycie świat rozpadający się pod waszymi stopami, gdy popatrzycie w lewo i zobaczycie królestwa wstrząsane, miasta obracane w proch, a po waszej prawicy walące się góry, wiedzcie, że te znaki są początkiem wylania Mojego Świętego Ducha. Kiedy zobaczycie Moich uczniów, których Ja sam uformowałem, głoszących bez lęku w Moje Imię, nie przerywajcie im, oprzyjcie się waszej pokusie i rozróżnijcie odgłos ich stóp. Będę ciągle posyłał wam tych świętych, gromadził na ich drogach wszystkich wybranych członków Mojego Ciała i nic, nawet duchy nieczyste, nie zdoła ich powstrzymać. Raczej padną one przed nimi, bo będą wiedzieć, że Amen jest ich Nauczycielem.

Amen będzie wkrótce z tobą, Moje dziecko,

Ten, który jest twoim Pocieszycielem,

a którego Dom znajduje się w niedostępnej Światłości,

zanurzy cię ostatecznie w Swoim Świetle i ogarnie cię.

Ja jestem Miłością.

– Niech błogosławione będzie Twoje chwalebne i Święte Imię, niech będzie uwielbiane i wychwalane na wieki.

13.11.91

JAHWE : Nie wiedziałaś, jak bardzo Mój Duch spoczywa na Nicości? Nie słyszałaś, jak raduję się, objawiając całe Moje Oblicze dzieciom? Nie czytałaś: “Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali”?

- Twoja Radość to twój Stworzyciel,

- Twoja Miłość to twój Pomazaniec,

- Twoja Pochodnia to Mój Święty Duch.

Moje dziecko, dla odbudowania Mojego Domu, posługuj się wszystkimi otrzymanymi ode Mnie darami.

15.11.91

O, Ojcze pełen Miłosierdzia, udziel nam, potężnego tchnienia Twojego Ducha, aby nas wszystkich ożywić dla Twojej Chwały. Amen.

24.11.91

JEZUS CHRYSTUS : Kiedy już Mój Duch Święty zostanie wam udzielony, zostaniecie wszyscy przemienieni. Jestem zawsze gotów wam przebaczyć.

25.11.91

Ty jesteś tak bardzo, tak bardzo słaba i pozbawiona mocy. O, jakże Mój Duch może oddychać swobodnie w tobie! Szepczę ci do ucha Moje Słowa, które masz głosić w Moich Zgromadzeniach, aby być Moim echem. Duszo, jesteś nieświadoma i całkowicie bezsilna w tym, co jest Poznaniem i Mądrością. Jakże więc twój duch mógłby to wszystko pojąć, gdyby Duch mówiący przez ciebie nie był Moim Duchem? Vassulo... Jesteś dla mnie tak cenna... Posłuchaj, Moje dziecko, u twego boku jest Anioł, aby ci okazać litość, pocieszyć cię i modlić się za tobą.

4.12.91

Mój Duch, twój Święty Towarzysz, poprowadzi cię teraz z entuzjazmem do Moich dzieci. Przez łaskę będziesz mówić dla Mnie. Jestem z tobą i nigdy cię nie zawiodę.

16.01.92

Jahwe nawiedził mnie jak powiew wiatru.

Jego Duch mnie podniósł i pokazał mi Jego Oblicze.

Objawiła mi się Tkliwość, Miłość i Nieskończona Dobroć.

Potem zalał mnie błogosławieństwami

i ofiarował mi Mannę w obfitości, abym Ją podzieliła z braćmi. Amen

18.01.92

– Daj nam, Panie, Twego Ducha rozeznawania, abyśmy zdobyli Poznanie i Mądrość. Daj nam, Jahwe, słuch pokornych i skromnych, abyśmy szukali Twojego Poznania i Mądrości. Doprowadź Twój Kościół do tryumfu, jednocząc nas wszystkich w jedno Ciało. Amen.

JAHWE : Ewangelizuj z miłością dla Miłości. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie. Wkrótce stanie się wszystko, co ci powiedziałem. Zobaczysz jeszcze więcej Moich cudów. Mój Kościół nie nosi jeszcze pełnej zbroi. Wkrótce nałoży koronę tryumfu, która ozdobi Jego zwycięstwo.

20.01.92

JEZUS CHRYSTUS : Pragnijcie Mnie. Zdecydujcie się na Mnie. Skierujcie umysły na Mnie. Bądźcie czujni, bo czas oczyszczenia będzie wkrótce nad wami. Trwajcie zatem napełnieni Moim Duchem Miłości, aby nie zadusiły was własne grzechy.

(…) Vassulo Mojego Najświętszego Serca, spraw Mi radość i pozwól Memu Duchowi przeniknąć do najgłębszej, wewnętrznej komnaty twej duszy. Pozwól, by Mój Duch oddychał i mieszkał w głębinach twojej duszy. Daj Mi swobodę w niszczeniu wszystkich nieczystości i niedoskonałości, które Mi się przeciwstawiają. Moja Vassulo, chociaż twoja dusza będzie się wić jak w ogniu za każdym razem, gdy podniosę Rękę, aby zniszczyć wszystko to, co jeszcze cię zniewala nie bój się, nie uciekaj z przerażeniem. Pozwól Mi wyrwać z twej duszy wszystkie słabości. Wejdę do twego wnętrza jak burza, by urzeczywistnić postanowienie Mego Serca. To będzie twoje przygotowanie do naszego doskonałego zjednoczenia. Powiedziałem na początku, że będziesz Moją siecią, Moją tarczą, lecz nie zrozumiałaś wtedy tego ostatniego. Nie zrozumiałaś, że abym cię mógł przygotować do tego doskonałego zjednoczenia, muszę cię oczyścić i przyozdobić twą duszę. Będę musiał napiąć Mój łuk i uczynić cię celem Moich strzał. O, czegóż nie uczyniłbym dla ciebie! Nie, to nie dokona się bez ran i udręk, lecz nie odrzucaj wtedy Najświętszego. Pozwól Mojemu Duchowi wzrastać w tobie, a Mojemu Boskiemu Ogniowi zahuczeć w twojej duszy. Działanie Mojego Boskiego Ognia roztopi cię. Nie uskarżaj się wtedy, gdy przyjdę do ciebie jak młot kruszący twoje niedoskonałości. Nie pytaj twojego Najświętszego: “Co On czyni?” Znajduję się na drodze do wewnętrznej komnaty, Mojej siedziby, a twarde bloki skalne nie przeszkodzą Mi w posuwaniu się naprzód. Wysadzę je wszystkie w powietrze burzą. Zniszczę tych rywali.

– Panie, uczyń to z łagodnością!

Chcę doprowadzić twoje oczyszczenie do końca, zatem nie przeszkadzaj Mi iść Moją drogą. Jesteś Mi tak droga, pozwól więc Mojej Tkliwości ogarnąć cię, niczego Mi nie odmawiaj, duszo. Chcę uczynić z ciebie uległe narzędzie.

Chociaż odczujesz w sobie Moją Obecność jako ogień i strzałę, nie bój się, nie zniszczę cię. Zniszczę tylko Moich przeciwników, będę tylko walczył w tobie. Wezmę również pod uwagę twoją delikatność. Ukształtowałem cię i przeznaczyłem dla tego Orędzia, abyś była Moim Echem. Pozwól więc twemu Królowi panować nad tobą, pozwól twemu Panu królować nad tobą. Nic nie wymknie się Moim Oczom. Każdą najmniejszą nieczystość oblęży i unicestwi Moja Czystość, Moja Światłość ciągle będzie świecić w tobie, a Mój Duch popłynie w twoim duchu jak rzeka. Szukaj niestrudzenie Mojego Świętego Oblicza, a pojmiesz, że Ja Jestem uśmiecha się nad tobą.

(Później)

Pokój niech będzie z tobą. Posłuchaj Mnie, córko: Rozejrzałaś się wokół siebie? Co widziałaś?

– Widziałam bunt, a nawet pojawienie się między nami głębszych podziałów przed nastaniem Jedności. Nie widzę końca naszej walki o jedność ani końca ateizmu.

Moja Dusza, sędzia twojego pokolenia, była świadkiem niejednego buntu, podziału, ateizmu. Oświadczam ci, że wielu spiskuje przeciwko Mnie w Moim Własnym Domu. W tej właśnie chwili słyszę, jak spiskują, ale wkrótce wyspy zadrżą w Moim Dniu i wtedy właśnie to pokolenie będzie jęczeć, Ja zaś nie będę słuchał. Bramy Niebios zostaną zamknięte w tym Dniu, a ziemia naga będzie jęczeć jak wdowa zrozpaczona w swym smutku. Moje Serce jest poruszone i już teraz chore z powodu lamentu, który będziesz podnosić, pokolenie.

Oczywiście, nie będę się tym cieszył, bo nie znajduję żadnej przyjemności w uśmiercaniu ani w gnębieniu ludzkiej rasy. Raz jeszcze, ale jak nigdy dotąd, Mój Święty Duch zostanie na was wylany. Mój Ogień początkowo słaby i migocący Płomień zahuczy i odnowi was wszystkich. Wtedy, Ja, Pan, jak człowiek wchodzący do podbitego miasta, ogarnę was Swoją Chwałą, a Kościół ożyje. Na końcu Sprawiedliwość zwycięży.

31.01.92

Przyjdę do was w Blasku i Chwale. Duch Prawdy objawi się w was, by oczyścić wasze dusze. Zobaczycie Mnie twarzą w Twarz i ujrzycie w pełni samych siebie tak, jak jesteście poznani. Jednak przyjdźcie do Mnie teraz tacy, jacy jesteście. Nie czekajcie, aż staniecie się święci. Przyjdźcie i zrozumcie, czego najbardziej w was szukam. Kocham was miłością nieskończoną. Ofiarowałem za was Moje Życie, biorąc na siebie wasze winy. Pojednałem was z Ojcem i pozwoliłem rękom, które Ja Sam ukształtowałem

ukrzyżować Mnie.

11.02.92

Pokój wam wszystkim. Dzieci, z całą powagą mówię wam, że Światłość Prawdziwa jest już na drodze Swojego Powrotu. Mówię wam to, Moim własnym dzieciom, abyście były gotowe na przyjęcie Mnie.

Noc waszej ery wkrótce się skończy. Pojmijcie, w jakim stopniu grzechy zaciemniają w was światło. Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic więcej przynieść jak tylko ciemność. Ale oświadczam wam:

Noc prawie się już skończyła,

wasze potknięcia i upadki już się prawie kończą, bo Potęga Mojego Ducha Świętego w pełni zjednoczy się z wami wszystkimi, aby was doprowadzić do

Prawdziwego Życia we Mnie, waszym Bogu.

Błogosławieni ci, którzy przyjmują Prawdę i żyją w zgodzie z Prawdą. Ich mieszkanie w Niebie nie pozostanie puste na wieczność, lecz napełni je ich obecność.

(…) Wkrótce Moja Światłość przeszyje was jak Ogień, aby oczyścić wasze dusze z nieczystości. Wejdę do Moich miast i zalśnię w nich. To nie będzie oznaczać ciemności, lecz światło. To będzie przepełnienie Światłością. Wtedy wasze miasta będą odnowione i święte dzięki Mojemu Transcendentnemu Światłu i wtedy... Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia zstąpią na was, a świat dzisiejszy odejdzie, zwijając się jak pergamin. I jak kwiaty czerpią życie ze światła, tak i was, umiłowani, zaleje Moje Światło, abyście doznali ożywienia. Czy kwiaty mogą przeżyć bez wody? Dlaczego więc dzisiaj tylu z was odrzuca wylanie Mojego Świętego Ducha i wątpi, że ta Woda tryskająca z Mojego Tronu (Ap 22,1) pochodzi ode Mnie? Czyż nie czytaliście: “I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą cześć Mu oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi...”

Jeszcze nie zrozumieliście? Mój Duch jest jak Rzeka i wszędzie, gdzie ta Rzeka płynie, wszyscy, którzy tam się gromadzą (Ez 47,9), chorzy, kalecy, niewidomi, zostaną uleczeni i staną się świadkami Najwyższego. Jak z drzewami owocowymi których liście nigdy nie więdną i którym owoców nigdy nie zabraknie (Ez 47,12) tak też będzie z wami wszystkimi. Będziecie przynosić owoc każdego miesiąca, bo ta Woda Mój Duch Święty pochodzi z Mojej Świątyni, w której wasz duch uczyni sobie Mieszkanie.

Pragnę was wyrwać ze szponów demona i przywrócić pamięć waszym duszom. Pragnę, aby otworzyły się kamienne serca i zaczęły odtąd wyśpiewywać wzniosłe pochwały dla Mnie, waszego Boga.

13.02.92

Wyleję Mojego Ducha na całą ludzkość i stopię serca nieugiętych. Mój Ogień oczyści ich z nieprawości.

14.02.92

Powiedz im, by zastanowili się nad swoją drogą i powrócili do Mnie, a Ja dam im Ducha Poznania. Dziś, w czasie zamętu, okazuję im Miłosierdzie. W ich przerażającej nędzy ofiarowuję im Współczucie. Udzielam im Daru Mojej Miłości.

18.02.92

– Panie, nie chcę stracić Cię z oczu, aby nie dopuścić się zdrady. Pozwól mi uwielbiać Cię u stóp Twego Podnóżka. O, Panie, ukaż nam teraz wszystkim Twą Potęgę. Ześlij na nas Twoją Burzę, która oczyści nas z grzechów. Niech Twój Ogień, Duch Święty, zstąpi na nas, ożywić nas i oczyścić. Trudno jest przemierzać w ciemnościach tę zdradliwą pustynię. Maranatha! Przyjdź!

Pokój, Moja umiłowana. Nie przerażaj się. Powziąłem już decyzję. Ogarnę ziemię Moim Ogniem Oczyszczającym i wypełnię Mój Plan wcześniej, niż to było przewidziane. Czas oczekiwania wkrótce się skończy. Co do ciebie, Moje dziecko, nie bądź wystraszona Szaleństwem. Zwróć oczy ku Mnie i wesprzyj się na Mnie. Jestem twoją Siłą.

Posłuchaj! Módl się za swoich kapłanów, proś, by zwrócili się ku Mnie i czerpali ze Mnie środki do Życia, Pokój i Miłość. Wielu ginie i to nawet bardzo szybko. Módl się za tych, którzy mają upodobanie w niszczeniu Moich kwiatów zaledwie rozkwitniętych.

Powiedz swoim kapłanom, że jeśli jest wśród nich kilku utrzymujących się ciągle przy życiu, zawdzięczają to Moim Łzom. Zraszam ich wiarę Moimi Łzami, podobnie jak płaczę w agonii, aby zachować tę resztę przy życiu. Mój Kościół rozsypuje się jak zbutwiałe drewno. Wszystko, co od nich słyszę to:

«Czy jest susza?»

Kpią sobie z pobożności, wypowiadają gorzkie oskarżenia przeciwko Dziełom Mego Świętego Ducha i pozwalają swym ustom potępiać je! Godzina ciemności unicestwiła godzinę uwielbienia. Co gorsza, chcą, aby wyłącznie na nich zwracano uwagę i aby tylko o nich miano wysokie mniemanie. Ja, ich Pan, stoję przed nimi i pytam: “Dlaczego gardzicie pociechą, którą daję dziś Moim dzieciom przez najmniejszą część Mojego Kościoła?” Wkrótce Niebiosa przeminą, a wy ciągle jesteście nieświadomi i pogrążeni w głębokim śnie. Przyjdę do was jak złodziej nie mówiąc wam, o której godzinie macie Mnie oczekiwać. Pytam was teraz ze Łzami w Oczach, powiedzcie Mi: Co się przydarzyło Mojej trzodzie? Gdzie są Moje odwieczne pastwiska? Dlaczego Moi synowie i córki znajdują się w niewoli? Gdzie jest dzisiejsza młodzież? Dlaczego woń, którą wam dałem, zamieniła się w odór?

Płaczę nad wami. Płaczę nad waszą nadmierną dumą... Wasza zbytnia duma upodobniła Mój Kościół do otwartego grobu. Ale wy też zostaniecie ujarzmieni. Mój Ogień jest teraz bliski. Każę wam porzucić własną chwałę... A kiedy Mnie zapytacie: “Co się stało?”, wtedy wam odpowiem: “Moje Królestwo zostało wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. To Duch daje życie. Uważacie, że na pewno okazujecie Mojemu Świętemu Duchowi należny szacunek. Dlaczego więc Go obrażacie, prześladując Go? Rozpoznajcie sami, co mówię. Dlaczego wasza młodzież oddziela się od swej Matki, Kościoła, aby iść za drugorzędną filozofią?

Dobrze czyniliście, przywołując stale Mojego Ducha Świętego i zachowując tradycję taką, jaką wam przekazałem. Mówicie jednak bez miłości i zaślepia was nadgorliwość! Zatraciliście rozeznanie Moich Tajemnic z powodu swej nadgorliwości!

Czy nie czytaliście: “Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską”. Kocham was wszystkich, ale sprawia Mi to cierpienie, bo przeciwstawiacie się darom Mojego Świętego Ducha. Nie przeciwstawiacie się ludzkiemu autorytetowi, lecz Mnie, waszemu Bogu.

Przypominam wam rzecz ostateczną: któregoś dnia ujrzycie Mnie twarzą w Twarz i poproszę, abyście zdali sprawę z tego, jak czuwaliście nad duszami, które wam powierzyłem. Jeszcze dziś czynicie Mnie kłamcą, gdyż nie wierzycie już w świadectwo, które dałem wam wszystkim dotyczące Tego, Który Przypomni Moje Słowo:

Mojego Ducha Świętego.

Obmyjcie, oczyśćcie wasze serca, a niebiosa zalśnią nad wami. Obserwowałem cię z góry, Siedzibo Tradycji. Nadzwyczaj ściśle zachowywałaś Prawo Mojego Kościoła Pierwotnego, ale dziś zaślepia cię próżność i mało lub wcale nie zwracasz uwagi na to, co ma największą wagę w Moim Prawie: Miłosierdzie! Miłość! Pokora i

Duch Przebaczenia...

Moje cierpienie jest wielkie i jęczę wewnętrznie oczekując od was, abyście szukali największych darów Mojego Ducha. Jestem zmęczony patrzeniem, jak bez duchowości głosicie kazania o rzeczach duchowych. Gdyby przyjęli dary Mojego Ducha, zrozumieliby dziś Jego głębię i sprawy mające największe znaczenie.

Pycha, która was napełnia, ciągle Mnie rozdziera.

Powierzyłem wam tysiące dusz, abyście je nauczali i pomagali im łagodnie, pociągając do Mego Serca, przypominając im Moją Czułość, Moją Miłość i Moje wielkie pragnienie ich. Ale wy przedwcześnie osądziliście ich i obarczyliście ich ciężarami nie do zniesienia, ciężarami, których sami nie chcecie tknąć nawet palcem, aby je podnieść! Za Moich dni Ja byłem kamieniem obrazy, a dziś Mój Święty Duch jest znowu

kamieniem obrazy dla wielu Moich dusz kapłańskich.

Oczy Pana, mówię wam to, nie są zwrócone tylko ku sprawiedliwym i cnotliwym. Moje Oczy zwracają się też ku nędznym i tym, których nazywacie niegodnymi. Wkrótce gwiazdy z nieba spadną na ziemię, a moce niebios zostaną wstrząśnięte, a wy pozostaniecie cały czas nieświadomi. Wkrótce ta ziemia przeminie i Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia będzie nad wami, a wy będziecie ciągle uciekać przed Moim Duchem. Gdybyście jednak choćby dziś upokorzyli się i przyznali szczerze, że jesteście grzeszni i niegodni, usunąłbym unoszącego się nad waszym narodem ducha ospałości!

Uważacie się za bogatych, a więc pokażcie Mi swe bogactwa. “Głód” jest jedynym słowem, które słyszę w waszym kraju; wszędzie jest na was napisane: “głód”. Jeśli uważacie się za bogatych, gdzież więc są wasze chwalebne pastwiska? Jak się to dzieje, że potykam się o rozkładające się trupy? Jak to się dzieje, że nie słyszę od was żadnego dźwięku?

Mój Duch Święty, w Swoim Nieskończonym Miłosierdziu, zstępuje teraz, aby was wszystkich nakarmić i napełnić waszego ducha Moją Niebieską Manną. Jak Pasterz pójdę poszukać Moich zagubionych owiec. Opatrzę ich rany niewyczerpaną Miłością. Podtrzymam słabych i wyczerpanych oraz tych, których wy już nie karmicie. Pocieszę Moje dzieci. Nie stawiajcie Mi więc oporu ani nie przeszkadzajcie w tych dniach Miłosierdzia.

Nie zaprzeczajcie temu, czego nauczacie

pod natchnieniem Mojego Ducha.

Powiedziałem wam to wszystko teraz, zanim nadejdzie Mój Dzień. Czy usłyszę: “Boże, oto ja! Przychodzę żałować za swoje winy! Chcę przestać znieważać Twojego Ducha Łaski, bo wiem, że jeśli będę to czynił, zostanę surowo ukarany”?

To dla waszego zbawienia przemawiam i jeśli was upominam, to z powodu

ogromu Miłości, jaką mam do was.

Vassulo, módl się, aby twoi kapłani nauczyli się ode Mnie prawdziwej pokory.

1.03.92

Będę nadal obdarowywał was wszystkich z Mojego Serca. Będę zstępował niestrudzenie z Nieba na was wszystkich, aby nakarmić zgłodniałych, zaspokajając każde pragnienie. Będę nadal ukazywał każdemu Moje Najświętsze Serce i Moją Czułość.

Kto będzie Mnie spożywał i pił, zostanie przemieniony, aby żyć

Prawdziwym Życiem we Mnie, waszym Bogu.

3.03.92

Posłuchaj, jasność Moich Świętych Dzieł lśni nad wami wszystkimi, aby rozproszyć tę ciemność. Jasność Moich Świętych Dzieł to ich dobre owoce, owoce, które trwają. Jasność Moich Świętych Dzieł to dar Pokoju, którego wam udzielam, oraz Miłość, z jaką go w was rozlewam. Jasność Moich Świętych Dzieł to Moje zbawcze Wezwania do

Życia Eucharystycznego.

Ojciec i Ja pragniemy prawdziwych czcicieli, czcicieli, którzy wielbią w duchu i w prawdzie. Mój Duch Prawdy zstępuje na sam próg waszych domów, aby przypomnieć wam, że na koniec

Nasze Dwa Serca zwyciężą.

Stanie się to, aby wypełnić słowa napisane w Piśmie: “A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi” (Ap 11,11). Tak, w całej Chwale, to bowiem są Dwaj Pomazańcy (Za 4, 14) stojący obok siebie. Nasze Dwa Serca są jak “dwie oliwki (...), jedna z prawej, a druga z lewej strony” (Za 4,3).

Moje Najświętsze Serce posiada Bogactwa niezgłębione i ma wam wiele rzeczy do powiedzenia, Moje małe dzieci.

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.

Przychodzę wskrzesić waszą cześć dla Mojego Najświętszego Serca i dla Niepokalanego Serca waszej Matki.

4.03.92

Córko, Mądrość obdarowała cię darem słyszenia, pisania i rozumienia Pragnień Miłości. Osobom pozbawionym duchowości, córko, trudno pojąć te dary. Nigdy nie zaakceptują one niczego z Mojego Ducha. We wszystkim tym widzą tylko niedorzeczność. Będą nadal nauczać według mody świata, jak naucza się filozofii. Poza tym, czy nie czytałaś, że dary duchowe Mojego Świętego Ducha będą dla nich dopóty trudne do zrozumienia, dopóki będą myśleć i przychodzić do Mnie jako filozofowie? Czy nie czytałaś, że są to dary, które ci ludzie zniekształcają, jeśli sami nie są w Duchu, podobnie jak przekręcają resztę Pisma? Pismo Święte wszystkich was przed tymi ludźmi ostrzegło. Wierzcie i wzrastajcie w łasce, którą wam dałem. Wkrótce Mój Ogień Oczyszczający zstąpi na was wszystkich, aby stopić płomieniami zbrodnie tego świata.

Wasza Najświętsza Matka i Ja otwieraliśmy Nasze Serca przed wami wszystkimi od dnia Fatimy, lecz Moje polecenia nie odniosły skutku, jakiego od was oczekiwałem. Tylko reszta słucha. To pokolenie jest w błędzie, przekroczyło wszystkie Moje Przykazania.

(…) Mój Duch Święty nie oszczędzi bestii ani tych, którzy zostali przez nią pozyskani. Rozleję teraz jeszcze bardziej Moje Łaski, bowiem ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła was odłączyć od Mojej Miłości. Nic nie będzie mogło zatrzymać wylania Mojego Świętego Ducha. Wysyłam cię do nich, aby im wszystkim przypomnieć wielkość Mojej Miłości. Dam ci wystarczająco dużo środków, aby cię podtrzymać. Miłość jest z tobą.

27.03.92

Zgodnie z prawdą mówię wam to, co powiedziałem kiedyś: temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Prześladując Mojego Świętego Ducha, zatwardzacie swe serca. Jeśli wasze serca ulegną zatwardzeniu z powodu ułudy grzechu, wszystko, co złe, wymknie się waszym oczom. Tak ściągacie na siebie potępienie i sąd bez miłosierdzia, sami bowiem nie byliście miłosierni.

(…) Dałem wam znaki, lecz nie wierzycie Moim znakom, bo wasze głosy tłumią Mój Głos mówiący przez Moich posłańców. Wkrótce zapadnie nad wami noc i wielu pozna śmierć, nigdy bowiem nie opieraliście się na prawdzie, lecz na kłamstwie. Przychodzę do was przez te znaki, aby otworzyć wam oczy i zatroszczyć się o was. Kiedy jednak mówię wam Prawdę i zapewniam, że Ten, który do was mówi, jest tym, o którym mówicie: “On jest naszym Panem” odwracacie się, aby dać posłuch szatanowi, żeby on mógł się wami posłużyć.

Nie, wy nie rozumiecie Mojego Języka, podobnie jak nie rozumiecie Moich Cudów, ponieważ wybraliście szatana. Cokolwiek mówię lub o cokolwiek proszę, nic do was nie dociera, bo utraciliście zdolność pojmowania języka Mojego Ducha.

Pragnę waszego zbawienia, pragnę dzielić z wami Moje Królestwo. Pragnę zobaczyć, jak jednacie się wzajemnie tak, abyście naprawdę mogli powiedzieć: jestem pojednany z Bogiem. Wasz podział jest grzechem i nikt nie może się uważać za sprawiedliwego, jeśli własnymi ustami dyskredytuje nie tylko swoich braci, lecz także przewodnika ich wszystkich. Mieliście żyć sprawiedliwością, miłosierdziem, uczciwością, bez lekceważenia innych przepisów Mego Prawa. A wam którzy rozkoszujecie się waszym podziałem i przysięgacie na Mnie i na Mój Tron Ja, który na nim siedzę, mówię, jak niegdyś powiedziałem:

“Podobni jesteście do grobów pobielanych,

które z zewnątrz wyglądają pięknie,

lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa”.

18.04.92

Gdzie jest podejrzliwość i racjonalizm, tam pojawia się też kłótnia i zaprzeczanie. Ten rodzaj ludzi żyje intelektualnie w ciemności; Dzieła Ducha odpychają ich. Córko, oni jeszcze nie dostrzegli Mego Piękna...

Wybrałem twoje serce, Moje dziecko, aby stało się Moją Tabliczką, na której napiszę Moją Miłosną Pieśń wszystkim Moim dzieciom. Uczyniłem z ciebie Hymn Miłości. Moje Słowa nie są tylko wydrukowane, Moje Słowa w tobie żyją i są Duchem. Dałem ci zdrową naukę. Nie bój się tych, którzy przychodzą do ciebie z nieustannymi argumentami, z manią podawania wszystkiego w wątpliwość i kłócenia się o słowa. Ci ludzie są żerem Kusiciela i pozwalają Kusicielowi dając mu przystęp schwytać się z powodu ambicji. Nakładaj ręce na tych ludzi i błogosław ich «w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego». Oddasz Mi cześć i uwielbisz Mnie.

19.04.92

Doktryny szatana uczą was wiary w reinkarnację, podczas gdy nie ma reinkarnacji. Zachowują one zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzuciły wewnętrzną moc: Świętego Ducha i Świętą Komunię.

1.05.92

JAHWE : Czy będziecie się nadal opierać Mojemu Świętemu Duchowi? Czy będziecie nadal kontynuować krzyżowanie Mojego Syna?

6.05.92

JEZUS CHRYSTUS : To Ja, Pan, wasz Odkupiciel. Nie bądźcie zdziwieni. To mówi do was Mój Święty Duch mieszkający w każdym sercu. Moja Miłość do was przekracza wszelkie poznanie i nie będziecie zdolni pojąć jej pełni, zanim nie znajdziecie się w Niebie. W tych dniach ciemności zstępuję z Mojego Niebieskiego Tronu do was, aby dać wam poznanie tego, co nadchodzi, oraz tego, czego właśnie dokonuję. Przychodzę rozproszyć wasze wątpliwości co do Mojej Obietnicy: przychodzę was upewnić, małe dzieci, o Mojej Miłości i Wierności wobec was wszystkich. Mój Powrót jest bardzo bliski. Zaprawdę mówię wam: kto zachowuje Moje Słowo, nigdy nie zazna śmierci. A ty, który się wahasz, nie wątp już dłużej, lecz wierz.

5.06.92

Szatan zwodzi dziś wielu z was. Zwodziciel jest wśród was, rozszerzając swe błędy między wielką liczbą nieświadomych i uśpionych, bo woleli oni własne przyjemności zamiast Mnie, ich Boga. Niektórzy zachowują zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzucili wewnętrzną moc: Mojego Świętego Ducha.

17.06.92

Pokolenie, jak długo jeszcze musi Mnie znieważać to, że Mnie nie słuchasz, podczas gdy krzyczę do twego ucha: “Nawróć się”? Ale spójrz, budzę umarłych, tych złoczyńców, których zachowanie było przerażające i dalekie od świętości. Świat wypełni Moje Poznanie i Moja Chwała, bo jak wody powiększają morze, tak również Mój Duch wtargnie na podobieństwo przypływu i nikt nie będzie mógł przeszkodzić w wylaniu Mojego Ducha.

(…) I mówię ci: jestem na Drodze Powrotnej. Jak podróżny, który odszedł, tak Ja, Jezus, kroczę pewnie drogą Mojego powrotu do was.

(…) Ten Wielki Dzień jest już blisko was, bliżej niż myślicie. Ołtarzu, powiedz wszystkim, że ukażę Moją Chwałę i ujawnię Moją Świętość absolutnie wszędzie. Wyleję Ducha Mego bez ograniczeń na całą ludzkość. Wasze oczy nic jeszcze nie zobaczyły i wasze uszy nic jeszcze nie słyszały. Dziś wasze serca są chore, a wasze oczy zaćmione, bo żyjecie w ciemności i opuszczeniu, a Nieprzyjaciel włóczy się wzdłuż i wszerz po tym pustkowiu.

Ja, Pan, pomnożę wizje młodych i wiele, o wiele więcej waszych synów i córek będzie prorokować, więcej niż teraz. Nadrobię lata waszej jałowości, które doprowadziły was do odstępstwa. Będę zsyłał Mego Ducha bez ograniczeń, aby ogarnął Moje posiadłości i Moim Palcem odbuduję zwalone ołtarze. A Moje winnice o zwiędniętych listkach, przypominające teraz ogród bez wody, przyjdę nawodnić Moim Duchem. Usunę kolce i ciernie, które duszą Moje winnice, i wydadzą owoc.

Uczynię wszystkie te rzeczy, aby was ocalić. Ukażę znaki na niebie i na ziemi jak nigdy dotąd. Pomnożę wizje, wzbudzę i pomnożę proroków. Wtedy poślę wam Moich aniołów, aby was prowadzili, a Ja, Najświętszy, będę żył wśród was.

Mój lud jest chory z powodu niewierności. Odrzucił Mojego Ducha, gdyż liczył na swego ducha, a nie na Mojego, zawierając przymierza z własnym rozumem. Lecz teraz nadeszła godzina, godzina Mojego Świętego Ducha, aby uwielbić Ciało Mojego Syna.

7.07.92

– Nie umieliśmy docenić Twej wielkiej Miłości i nie przestajemy znieważać Twego Świętego Ducha, Tego, który próbuje teraz przybrać nas za synów i doprowadzić do Prawdy opartej na Miłości. Odstępstwo sprzymierzyło się z Racjonalizmem, aby zrodzić Ateizm. Zdradziliśmy Cię i nadal Cię zdradzamy. Niektórzy sprzeciwiają się Twojej Świętości. Mówisz, lecz kto Cię słucha? Smutek wycieńcza Twoje Oczy, ponieważ wszystko, co otrzymujesz, to lekceważenie.

(…) Powinniście Mi wierzyć, kiedy wam mówię, że w wielkim odstępstwie waszego pokolenia Mój Duch Święty jest prześladowany jak nigdy przedtem. On stał się kamieniem upadku waszej ery. Powiedziałem, Moje małe dziecko, że oni wyrzucą cię z Domu Ojca i wydadzą na ciebie wyrok skazujący myśląc, że oddają Mi świętą przysługę!

Niech nie niepokoją się wasze serduszka, Moi umiłowani. Ja, wasz Odkupiciel, jestem przed wami. Mówię dziś z miłości do wszystkich, którzy są zranieni. Daję wam Mój Pokój, niech ten Pokój was ogarnie. Nie bójcie się i nie mówcie: “Cóż powinienem robić, Panie?” Powiadam wam: módlcie się bezustannie, aby uświęcić wasze dusze i dusze innych. Módlcie się sercem, aby doprowadzić demona do ucieczki. Bądźcie ze Mną zjednoczeni, a nic ani nikt nie stanie pomiędzy wami a Mną.

20.07.92

Moja Łaska jest dziś ujawniana całej ludzkości, aby was wszystkich odnowić Moim Świętym Duchem przed Moim Dniem i przypomnieć wam Moje Prawo. W tym Dniu każdemu dam zapłatę według tego, na co zasłużył. Powiedziałem, że surowo ukarzę każdego, kto znieważa Ducha Łaski i traktuje Mojego Ducha jak głupstwo. To dlatego powinniście pozostawać przebudzeni.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, proszę was wszystkich o poświęcenie siebie, waszych rodzin i narodów Naszym Dwom Sercom. Pozwólcie Mi oznaczyć czoła pieczęcią Mego Świętego Ducha.

Nadszedł Czas rozdzielania. Nadszedł czas zdania rachunku. Powiedziałem wszystkim, że przyjdę do was jak złodziej. Przyjdę wtedy, kiedy zupełnie nikt nie będzie tego podejrzewał. Z dwóch mężczyzn jeden zostanie wzięty, a jeden zostawiony. Z dwóch kobiet jedna zostanie wzięta, a jedna zostawiona. Żniwo jest prawie gotowe do zbioru i kiedy powiem:

“Oto Jestem!”,

pozostaną niezliczone trupy. Powiem wtedy do Moich aniołów: “Nadeszła godzina rozdzielenia i usunięcia

wszystkich tych, którzy nie są Moi i oddzielenia ich od tych, którzy Mnie uznali;

wszystkich tych, którzy nie chcieli podlegać Mojemu Prawu, oddzielenia ich od tych, którzy przyjęli Mojego Świętego Ducha i którzy pozwolili, aby On był ich Przewodnikiem i Pochodnią;

wszystkich, którzy w swoim odstępstwie zbuntowali się przeciw Mnie, wszystkich noszących imię bestii albo liczbę 666, oddzielenia ich od tych, których czoła są oznaczone Pieczęcią Baranka.”

Nadszedł czas i Ja Sam oznaczam Mój lud Moim Imieniem i Imieniem Mojego Ojca.

Vassulo, nie otwarłem śluz nieba, aby wylać Moje błogosławieństwa w obfitości jedynie na ciebie samą, lecz teraz, przed Moim Wielkim Powrotem, Moje błogosławieństwa powinny być wylane na całą ludzkość. Jak powiedziałem: żyjecie w czasie wielkiego miłosierdzia i wielkiej łaski, lecz obecnie nadchodzi Dzień, palący jak piec. W tym Dniu ci, którzy nie zostali oznaczeni Moim Imieniem na czołach, będą jak słoma. Odkrywam przed wami, co ma nadejść, zanim otworzę szóstą pieczęć.

Przyjdźcie ofiarować się Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu waszej Matki. Jak powiedziałem, żyjecie w okresie Łaski i Miłosierdzia.

Córko, jak ty byłaś nieposłuszna wobec Mnie, a zmieniłaś się i pojednałaś zawierając ze Mną pokój i doznajesz teraz miłosierdzia, tak samo stanie się z tymi, którzy jeszcze buntują się przeciw Mnie.

Ukażę Moją nieskończoną Miłość i nieskończone Miłosierdzie całej ludzkości, zanim roześlę na cztery strony świata Moich czterech aniołów, których zadaniem będzie zniszczyć ziemie i morza. Rozkazałem tym aniołom, aby zaczekali i nie wyrządzali najmniejszej szkody ziemiom ani morzom, ani drzewom, zanim nie oznaczę Moją Pieczęcią czół tych, którzy poddali się Mojemu Prawu, tych, którzy skorzystali z Moich Łask i Mojego Miłosierdzia. Tym powiadam: służcie i nie czekajcie, aby wam służono, aby Mój Ojciec w niebie wskazał wam miejsce pod Swym Namiotem. Będąc Mi posłuszni, będziecie podlegać wielkim prześladowaniom, lecz czy nie obiecałem wam białych szat w niebie? Czyż nie obiecałem wam, że nie będziecie już nigdy łaknąć ani pragnąć? Nie lękajcie się więc, gdy przeciw wam powstaną burze: Pisma właśnie się wypełniają. Błogosławieni jesteście wy, którzy umieracie we Mnie, Panu! Z pewnością was wynagrodzę.

21.07.92

Mówię wam to z powagą: daję światu liczne znaki, lecz czy jest on gotów rozpoznać Moje niebieskie znaki? Wielu mówi dziś jedynie o tym, co widzieli, a jednak odrzuca Mojego Świętego Ducha, który obecnie z taką oczywistością się ujawnia. W podobny sposób, jak kierowałem Moimi uczniami, Mój Święty Duch pokieruje wami, ogarniając was wszystkich Moją współczującą Miłością. Pokażę każdemu, że Moje Imię, Jezus, znaczy Ten-Który-Zbawia.

“Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze,

powiodę ich ścieżkami, których nie znają,

ciemności zmienię przed nimi w światło,

a wyboiste miejsca w równinę.

Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham” (Iz 42,16).

Przyjdę ich ocalić.

27.07.92

Aby dobrze wypełnić zadanie, które tak łaskawie ci powierzyłem, twój duch musi być zjednoczony z Moim Duchem, twe serce zjednoczone z Moim Sercem. Dopiero w tej doskonałej jedności będziesz zdolna być Moim Echem.

28.07.92

– Panie, umacniaj Twoje miasto w czasie oblężeń. Umocnij Twą świątynię, stoję bowiem naprzeciw ludu, który do widzących mówi: «Nie miejcie widzeń!», i do proroków: «Nie prorokujcie prawdy!», a do dusz, w których masz upodobanie: «Idziecie na potępienie!». Czyż nie czytali: “Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się” (Mt 12,15). A jeśli to za sprawą szatana tysiące ludzi nawraca się dzięki Twemu Orędziu o “Prawdziwym Życiu w Bogu”, Orędziu danemu przez Twojego Ducha, Orędziu namaszczonemu Twoimi Ustami, kto w takim razie nawrócił ich świętych kapłanów?

Dlatego mówię wam ciągle, bezustannie: każdy grzech i bluźnierstwo zostanie ludziom wybaczone, ale bluźnierstwo przeciw Mojemu Duchowi nie będzie odpuszczone. Temu, kto mówi przeciw Mojemu Świętemu Duchowi nie będzie wybaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym.

9.08.92

Trwajcie we Mnie bardziej niż kiedykolwiek i nie bójcie się. Tyle napisałem wam o Mojej Miłości. Tego, kto zachowuje wiarę we Mnie, nie wyrwie nawałnica, lecz ten, kto pozwala się zwyciężyć światu, utraci Moje Serce. Duch namaścił te Orędzia, Duch Prawdy, zatem nikt nie będzie mógł uwięzić Prawdy.

20.08.92

Biada tym, którzy kupczą Moją Krwią dla uczczenia własnego imienia! Biada tym, którzy teraz są zadowoleni, bo skłaniają swe życie ku naturalnym pożądliwościom, a lekceważą Mojego Ducha! Biada tym, którzy staną się przeszkodą w drzwiach, które Ja Sam otwarłem, aby ogłosić Moje Orędzie. Biada tym, którzy sądzą, że postępując zgodnie ze światem, działają mądrze. Są oni sługami świata, a nie Moimi. Są niewolnikami świata i poślubili obłudę, zepsucie i wszystko, do czego ma wstręt Moje Serce.

Wy, którzy cierpicie niesprawiedliwość z powodu Mojego Imienia, radujcie się! Ponieważ wkrótce Mój Dzień zaświta z ogniem nad wami wszystkimi. Radujcie się i cieszcie, kiedy ludzie was oskarżają i znieważają publicznie, pokazując was jako widowisko niełaski z powodu Mnie i Mojego Orędzia. Wszystko, co największe, stanie się waszą nagrodą w niebie za to, że znieśliście z miłością zniewagi świata. Módlcie się, abym mógł zdjąć łańcuchy, łączące was jeszcze ze światem. Módlcie się za tych, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki prawej od swej ręki lewej.

26.08.92

On powróci do Swej Winnicy z Ogniem, położy kres dzierżawcom, którzy otrzymali Jego Winnicę darmo. Ponieważ jej nie ustrzegli, lecz uczynili z niej pustkowie, da ją innym. Przez wiele lat usiłowałem ich ostrzec, wysyłając do nich Moje sługi, ale zabili każdego z nich. Zaprawdę powiadam wam dziś: “Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym”. Mój Święty Duch Łaski jest dziś kamieniem węgielnym i kto upadnie na ten kamień, zostanie rozbity na kawałki, a na kogo spadnie, ten zostanie zmiażdżony. Dałem wam wszystkim poważne ostrzeżenie. Nie wystawiajcie Mnie więcej na próbę.

7.09.92

– Wierność jest treścią Twojego słowa, a Twoje słowo jest samą doskonałością. Nasze życie jest w Twoich Rękach, a jednak posiadamy wolność... To Dar, którego nam udzieliłeś. Cóż jednak zrobiliśmy z naszą wolnością? Posłużyliśmy się nią, aby samych siebie schwytać w pułapkę, i uczyniliśmy z niej broń dla niszczenia naszej duszy. Potrzeba nam zadziałania Twojego Świętego Ducha, żeby Źródło wody wiecznie tryskającej z Rzeki, wylało się teraz na nas.

Ach! Vassulo... Wreszcie drogi tego pokolenia zostaną wyprostowane i ludzie zostaną pouczeni o wierności i doskonałości. Zaczekaj tylko, a zobaczysz...

(…) Nie ma dla duszy gorszej trucizny niż trucizna bluźnierstwa przeciw Mojemu Świętemu Duchowi. Kto bluźni Mojemu Świętemu Duchowi, ten nie otrzyma przebaczenia. Bądźcie więc czujni, abyście nie zbluźnili przeciw Mojemu Świętemu Duchowi. To dlatego Moja Mądrość mówi wam: czuwajcie, aby się nie dopuścić odstępstwa i nie odrzucić Mojego Świętego Ducha Prawdy, który w tych dniach zstępuje, by was wyrwać z letargu.

Gdy żyłem na ziemi, oni nienawidzili Mnie bez powodu. Na Krzyżu jednak prosiłem Ojca Niebieskiego, aby im wybaczył. Jeśli ludzie odrzucą dziś Mojego Świętego Ducha Łaski i wyśmieją się z Niego, określając Go jako szalonego lub złego, będą w zatwardziałości grzechu, kiedy nadejdzie Mój Dzień.

Wy, którzy niegdyś otrzymaliście udział w Moim Duchu Świętym, zostaniecie pozbawieni Łaski i nie będziecie po raz drugi odnowieni. Jakże bowiem moglibyście tego dostąpić, skoro jesteście niezdolni do okazania sercem skruchy, a kiedy przyjdę, znajdę was nie żałujących, z sercami twardymi jak skała, suchymi i bez owocu... Będę musiał was odciąć i rzucić w ogień na spalenie.

Dlatego zaprawdę powiadam wam: otwórzcie serca i zrozumcie, że Mój Duch Święty tchnie wszędzie, gdzie Mu się podoba i oddycha swobodnie w Moich posłańcach. Rozpoznawajcie ich po ich owocach i nie bądźcie niewolnikami swych myśli. Każda dusza powinna wiedzieć, w jakim stopniu wyśmiewanie, zazdrość, surowa krytyka, osądzanie i oszczerstwo przeciwstawiają się Świętemu Duchowi Prawdy. Powinniście trwać przebudzeni i na modlitwie, aby nie być poddani próbie. Dziś mówię wam:

Jeśli twoje wargi są przyczyną twego grzechu, pość więc lepiej twoimi wargami, aby twoje wargi cię nie potępiły i nie spaliły twojej duszy w agonii.

Powinieneś kochać bliźniego jak siebie samego. Powiecie zaraz: “Przecież dałeś nam już to przykazanie.” Tak, to prawda, ale czy zgodnie z nim postępowaliście? Módlcie się i proście Mojego Ducha Świętego, aby przyszedł na was spocząć!

(…) Wysłałem z wysoka Mojego Świętego Ducha, by spoczął na tobie i pouczył cię o tym, o czym nigdy nie słyszałaś; aby ocalić ciebie oraz miliony innych.

14.09.92

Jeśli nie pozwolicie Mi wyrwać wszystkiego, co w waszym sercu nie jest Mną, nigdy nie zobaczycie, w jakim stopniu dziś, bardziej niż w innym czasie, Mój Duch Święty usiłuje was pojednać i zjednoczyć.

Pokazałem wam, jak się zjednoczyć.

Jedność nie będzie jednością litery, lecz ducha. Jedność będzie w waszych sercach. Pojednanie dokona się w sercach, a nie przez podpisanie jakiejś umowy!

17.09.92

Pragniecie służyć Miłości? Podążajcie Śladami Moich Stóp, skąpanymi w Mej Ofiarnej Krwi. Pamiętajcie wreszcie: proście Mojego Ducha o pomoc w uwolnieniu od waszych skłonności i ludzkich słabości. Proście! A to będzie wam dane. Ja jestem łagodny i pokorny sercem. Wiem o wszystkim, co jest w waszych sercach, zatem proście Mojego Ducha, a Mój Duch przyjdzie wam na ratunek. Duch prosi was teraz o częste odmawianie tej modlitwy:

Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności,

ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe,

ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie,

ani jakiekolwiek inne stworzenie

nigdy nie zdoła odłączyć mnie od Ciebie.

Ślubuję Ci wierność. To moje uroczyste przyrzeczenie.

Pomóż mi być wiernym temu ślubowi na wieki i na zawsze. Amen.

(…) Niech Moje Myśli staną się twoimi myślami. Zdaj się na Mnie, aby wszystko, co robisz, było dokonane w Moim Duchu i według Moich Zamiarów. Pozwól Mojemu Duchowi oddychać swobodnie w tobie, a Ja spełnię w tobie Moją Wolę. Błogosławione jesteś, Moje dziecko, które medytujesz i pozwalasz Mojej Mądrości być twoim osobistym Nauczycielem! Ujawni Ona przed tobą o wiele więcej tajemnic. Przyjmuj i dawaj, dawaj!

5.10.92

JAHWE : Napisz i powiedz Moim dzieciom: z głębokości Mojego Serca wołam do was wszystkich! Błogosławieni ci, którzy mają uszy, aby słuchać.

Powiedzcie Mi, kto zapowiedział przyjście Mojego Syna, jeśli nie Moi prorocy? Mówicie, że żyjecie w Prawdzie i w Mojej Miłości. Jak to się więc dzieje, że wasze pokolenie zmusza dziś Moich proroków do milczenia i prześladuje ich tak samo, jak czynili to wasi przodkowie? Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu właśnie odbudowywane jest Miasto dla Mojego własnego ludu. Czyż to odnowione Miasto zostanie odbudowane na krwi tych, których będziecie wiecznie prześladować? Dziś bardziej niż kiedykolwiek zsyłam Mojego Świętego Ducha, aby was odnowił. Jednakże jak długo jeszcze to pokolenie będzie opierać się Mojemu Świętemu Duchowi? Powiedzcie Mi, czy ciało może żyć bez serca? Dowiedzcie się, że Mój Święty Duch jest Sercem Ciała, którym jest Kościół. Nauczcie się, że Mój Święty Duch jest Oddechem Kościoła, Istotą gorliwości dla Mnie, waszego Boga. Mój Duch Święty jest słodką Manną z Nieba karmiącą ubogich. Błogosławiony człowiek, który otwiera serce na Mojego Ducha Świętego. Będzie on jak drzewo na brzegu rzeki, dające nowe owoce w każdym czasie, mające liście, które nigdy nie więdną i które leczą. Błogosławiony człowiek otwierający serce na Mojego Ducha Świętego. Mój Duch popłynie w jego sercu jak krystaliczny potok, jak rzeka odnawiając go, gdyż tam, gdzie płynie ta rzeka, wytryska życie i radość! Czyż nie czytaliście: Rzeka Wody Życia wypływająca z Mojego Tronu i Baranka popłynie przez rynek miasta? Mój Święty Duch odejdzie od podstępnych dusz, lecz otwarcie ujawni Siebie niewinnym, ubogim i prostym. Mój Święty Duch ogarnie te dusze z radością i stanie się ich Świętym Towarzyszem i Przewodnikiem. Gdy pójdą, ich krok nie napotka przeszkód, a kiedy pobiegną, nie upadną, a gdyby wypili śmiertelną truciznę, nie zaszkodzi im. Jeśli napotkaliby na drodze legion demonów, poradzą sobie bez zadraśnięcia. Mój Święty Duch nauczy ich łagodności, która promieniuje ze Mnie, z głębokości Mojej Odwiecznej Miłości. Mój Święty Duch ogarnie niewinnych i zawrze z nimi przymierze Miłości i Pokoju, aby zostali duchowo wyposażeni i byli Jego partnerami. Mój Święty Duch podniesie ich i poniesie. Jak oblubieniec przenosi przez próg oblubienicę, tak On wniesie ich w mury sanktuarium, tam gdzie znajdują się niezgłębione bogactwa i tajemnice: tajemnice, których jeszcze żadne oko nie widziało. Jak Małżonek ozdabia Swą Oblubienicę klejnotami, tak On również ozdobi ich królewskim poznaniem, aby cieszyli się tronem i berłem.

Och! Czegóż nie zrobiłby dla was Mój Święty Duch! Mój Święty Duch jest smakiem waszego życia, Królewską Koroną Chwały, Diademem Piękna pochodzącym z Moich Ust, promieniejącą Chwałą Żyjącego, Tajemnym Objawieniem waszego stworzenia. Mój Święty Duch jest zapachem waszych homilii w Moich Zgromadzeniach i wypełnieniem waszego Czasu... On jest Płonącym Ogniem waszych serc i wnikaniem w Moje Tajemnice. Mój Święty Duch jest treścią waszych uwielbień kierowanych do Mnie, objawiającym waszym sercom, że Ja Jestem, Który Jestem; objawiającym waszemu duchowi, że Ja jestem waszym

Abba

i że wy jesteście Moim potomstwem, Moim nasieniem... Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Mnie zobaczą.

Cieszcie się i radujcie, i otwórzcie się, aby przyjąć Mego Świętego Ducha, abyście i wy mogli rozkoszować się słyszeniem Mojego Głosu! Otwórzcie serca, a ujrzycie Moją Chwałę. Mój Święty Duch pocieszy was jak dziecko potrzebujące pociechy, On, którego miłość do was przekracza wszelką ludzką miłość. Ja, Stworzyciel nieba i ziemi, mówię wam: Mój Święty Duch jest Małżonkiem Oblubienicy, Tej, która nosiła Dziecko, Które miało was zbawić i odkupić, i w Którym, przez Jego Krew, otrzymaliście wolność i przebaczenie grzechów.

On jest Małżonkiem Tej, którą znalazł jak otoczony ogród wydzielający najrzadsze zapachy cnót, zapieczętowane źródło; Małżonkiem najbardziej zachwycającej z Niewiast, zanurzonej w czystości ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Mój Duch zstąpił na Nią i okrył Ją Swym cieniem, i uwielbił Mnie czyniąc z Niej

Matkę Boga, Matkę całej ludzkości i Królową Niebios.

Takie jest Bogactwo Mojego Ducha Świętego...

Wyleję teraz na was wszystkich Mojego Świętego Ducha... Dziś... Ja, Jahwe Wszechmogący, mówię wam: Daję wam wszystkim darmo ten dar, aby was ocalić z powodu ogromu Miłości, jaką żywię do was. Miłość i Wierność zstępują teraz. Ja, Jahwe, pochylam się z Nieba, aby was wszystkich objąć. Moja zbawcza pomoc jest wam ofiarowywana z wysoka. Czy pragniecie podporządkować się Mojemu Prawu? Czy pragniecie powierzyć Mi wasze dusze? Nie mówcie, że jestem niewrażliwy na waszą nędzę i że nie odpowiadam na wasze modlitwy. Jeśli wasze kraje ogarniają płomienie, jeśli ogień pożera wasze narody i jeśli mieszkańcy ziemi rozkoszują się nieszczęściem śmierci, to wszystko spowodowane jest waszym wielkim odstępstwem. Unikaliście Mojego Świętego Ducha, Tego, który przyodziałby was w błogosławieństwo; Tego, który sprawiłby, że wasze serca i ciała zadrżałyby i zaśpiewałyby z radości dla Mnie, waszego Boga. Lecz wy woleliście pozostać bezdomni, żebrzący, osieroceni i ginący dziś w cieniach śmierci. Jak Mi was żal...

O, pokolenie! Jak długo jeszcze możesz Mi się przeciwstawiać? Moja Miłość napełnia ziemię. Moje wołania napełniają usta Moich posłańców i chociaż przeszywa Mnie boleść, a Moja Sprawiedliwość już się wylewa, mogę jeszcze dać się ubłagać i mogę przyjąć hołd, który Mi ofiarujesz. Jestem gotów ci wybaczyć ze względu na Krew wylaną przez Mojego Syna i ze względu na Jego Ofiarę, jeśli weźmiesz Moje Słowa do serca. Wkrótce, już niebawem Mój Duch Święty tchnie na ciebie z taką siłą, iż echo rozlegnie się mocnym odgłosem w czterech stronach świata, jak przypomnienie wobec wszystkich mieszkańców ziemi. Wtedy w jednej chwili, na odgłos Tchnienia Mojego Świętego Ducha, ludy ziemi upadną wszystkie na twarz w uwielbieniu dla Mnie, Pana Wszechmocnego, Najwyższego i w końcu głęboko pochylą się przed Tronem Baranka i przyjmą Błogosławieństwa Tronu.

A teraz Ja, który was stworzyłem, Ja, który was ukształtowałem, pytam was: czy pozwolicie Mi usłyszeć wasze wołanie skruchy?

6.10.92

– Ach! Panie, uczyniłeś niebo i ziemię z radością i z wielką mocą. Stworzyłeś nas z radością i pokochałeś nas miłością nieskończoną. Spraw, aby nawet Twoich wrogów wzruszyła Twoja Czułość. Zabłyśnij w każdym sercu i zwróć ku Tobie każde kamienne serce...

JEZUS CHRYSTUS : Na nich również wyleję Mojego Ducha, Moja Vassulo. Buntownicy zmienią się w oddane sługi, spragnione służenia Mi, spragnione adorowania Mnie. Ukażę Moją Świętość w każdym sercu i ich także nakarmię Moją słodką Manną. Pójdź, żyj w świętości, gdyż Ja jestem Święty.

10.11.92

Kochaj i przebaczaj! Módl się za tych, którzy przygotowują niewiarygodne knowania przeciw Mojemu Świętemu Duchowi i nie osądzaj ich z obawy, aby to, co jest zgubne dla nich, nie stało się zgubne też dla ciebie. Pozwól Mi ich napominać. Niech wszystko, co czynisz, będzie zakorzenione w miłości.

19.11.92

Wysyłam Mojego Ducha, aby wam przypomniał ogrom Mojej Miłości i aby was poprosił o oderwanie się od świata, który ma wszystko, oprócz Mnie. Dla każdego z was mam miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Przyjdźcie, zjednoczcie serca z Moim Sercem i żyjcie Naszymi Orędziami.

29.11.92

Mówię wam: wkrótce zstąpię w pełni mocy z Moim Świętym Duchem przywrócić wzrok ślepym i odebrać wzrok tym, którzy uważają, że widzą...

(…) Zaprawdę powiadam wam, że Moje Królestwo jest wśród was. Mój Święty Duch tchnie dzisiaj na was wszystkich, żeby ożywić tę odrobinę, która w was pozostaje, i aby zbuntowanych doprowadzić do rozsądku. Mój Święty Duch Łaski tchnie na was Moją Płomienną Miłością. Owce należące do Mnie rozpoznają Mój Głos z daleka. Wkrótce sprawię, że zajaśnieją uczniowie.

1.12.92

Umieściłem Mój Tron w twoim sercu, aby ci udzielić Mojego Ducha.

Twoje ubóstwo Mnie zachwyciło. Twoja nędza przyciągnęła Mnie. Jeśli takie łaski okazane są niegodziwym, czyż nie wyróżnię jeszcze o wiele bardziej sprawiedliwych, o ludzie małej wiary?

Ja jestem Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

3.12.92

Będę ci towarzyszył, aby ożywić twoją duszę. Moja obecność doda odwagi twej duszy i będziesz wytrwała. Jesteśmy przecież partnerami, tak?

– Tak!

Zatem nie lękaj się: Ja i ty, ty i Ja, a moc Mojego Świętego Ducha wzniesie cię. Szepcząc przypomni ci zdrowe Nauczanie, które ci dałem. Nie bój się. Nigdy cię nie zawiodę. Dam ci wymowę, która przyniesie cześć twemu Królowi.

9.12.92

Dam ci dość siły, aby ogłaszać Moje Orędzie... Ukazuj moc przekonywania Mojego Ducha. Ukazuj, jak Mój Duch wywyższa, poucza i objawia głębokości Prawdy i Boga Przedwiecznego. Ukazuj nie wiedzącym rzeczywistość rzeczy duchowych, udzielonych przez Ducha i odkrywaj Wiedzę daną przez Mojego Ducha. Objaśniaj pełną moc Mojego Ducha, jak On rozwija, wzywa i obdarza ubogich, prostych, pokornych, a jak krępują Go bogaci, mądrzy, pyszni, którzy oceniają Mojego Ducha swoim [wyłącznie] naturalnym zrozumieniem i oceniają wszystko pojęciami własnego umysłu.

13.12.92

Wylewam jednak obecnie Mojego Świętego Ducha, aby ci przypomnieć twoje prawdziwe fundamenty i że jesteś Moim potomstwem.

(…) Przypominam wam, abyście uważali na fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków tych, którzy doprowadzają do spustoszenia w waszych duszach, głosząc Ewangelię na opak, mówiąc, że nie ma z wami Ducha Świętego przypominającego wam wasze podstawy i to, skąd pochodzicie.

(…) Nie dowierzajcie więc tym fałszywym nauczycielom, którzy mówią, że Mój Duch Święty nie może zstąpić, by dokonać w was cudów i nadzwyczajnych rzeczy. Strzeżcie się tych, którzy potępiają Mojego Świętego Ducha, Który w waszych czasach bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie przypomina wam wasze podstawy. Strzeżcie się tych, którzy zachowują zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzucają wewnętrzną moc, moc wewnętrzną, którą jest Mój Święty Duch.

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!