Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”- Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]
Duch Święty

21.12.92 zeszyt 64

O Panie, nasz Pasterzu, Ty, który przebywasz między nami,

umieść Twój Królewski Tron pośrodku Swej winnicy

i wydaj nam polecenia.

O, Święty Panie wszelkiej świętości, oczyść nas, abyśmy ochronili doskonałość Twojego Domu i Twojej Winnicy.

Zadziałaj z miłością i ochroń to, co zasadziła Twoja Prawica.

Sprawiliśmy Ci zawód, lecz wiemy, wierzymy i ufamy,

że otworzysz na całą szerokość Twoje Śluzy,

aby Rzeka Życia nawodniła Twoją Winnicę.

I na nowo wyrosną z niej młode pędy winorośli,

które przyniosą owoc i staną się królewską winnicą,

wspanialszą niż kiedykolwiek dotąd, ponieważ Twój Święty Duch,

Ten, który daje Życie

okryje ją Swoim cieniem. Amen.

6.01.93

JEZUS CHRYSTUS : Nie słuchają Mojego Ducha, a idą za głosem swych własnych dumnych serc.

18.01.93

O, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawco, obiecałeś nam na zawsze zamieszkać z nami. (…) Ogarnij nasze serca ogniem Ducha Świętego, udziel nam Ducha Mądrości i Wiary, Odwagi i Cierpliwości, Pokory i Wytrwałości, Miłości i Nawrócenia, za wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej i wszystkich Świętych. Amen.

2.02.93

Czy proch może Mnie uwielbiać? Czy może wznosić uwielbienia dla Mnie? Nie, chyba że Mój Duch żyje we wnętrzu tego prochu. Beze Mnie jesteś niczym. Światło w twoich oczach pochodzi od Mojej Światłości.

3.02.93

O, dziecko tak wyróżnione przez Mego Ojca! Jeśli wybrałem cię, aby objawić ci Ojca i naznaczyć cię Naszą Miłością, i jeśli Mój Duch Święty tchnął na ciebie, aby cię ożywić, napełniając twą duszę Swoją Światłością, przemieniając w tobie Ciemności w Światłość, Vassiliki, to po to, aby narody ujrzały poprzez ciebie Moje Miłosierdzie i Miłość.

18.02.93

Mój Święty Duch, ujęty twoją słabością, zatryumfował nad tobą, umieszczając w tobie Swój Tron, aby zapanować nad twoją duszą. I napełniłem twoją duszę Bogactwami Mojego Najświętszego Serca.

19.02.93

Jestem szczęśliwy, że uświadamiasz sobie swoją nędzę oraz to, że beze Mnie nic nie możesz. Wesprzyj się na Mnie, a Ja przyciągnę twą duszę do Siebie. Miłość jest blisko ciebie i Mój Duch jest nad tobą.

22.02.93

Jak mogliby znaleźć Moją Przychylność, skoro zapierają się Mojego Świętego Ducha? Wszystko, co od nich słyszę to: «Kto ma władzę nade mną?»; «Jestem samowystarczalny».

(…) Wspólnie, jednym głosem świat bluźni Mojemu Świętemu Duchowi i wszystkim mocom niebios. Codziennie świat prowokuje Mnie: “Patrzcie! Widzicie, co stało się z wielkim Domem Pana?” mówią, chociaż burzą Go potajemnie.

Wszystko zużyje się jak ubranie. To będzie Mój sposób zniszczenia nieczystości grzechu i uświadomicie sobie, że od początku byliście Moimi poświęconymi świątyniami i że Mój Duch żył w was. Ach! Ten Chrzest Ognia!! Módlcie się i pośćcie w tych ostatnich dniach.

1.03.93

Ja jestem Święty. Powiedziałem ci: oczyszczę cię i dam ci serce nowe, i wleję w ciebie nowego ducha. Odejmę twojej duszy ducha letargu i napełnię cię Moim Duchem.

2.03.93

Ojcze wszelkiej Mądrości, uświęć mnie Swoim Świętym Duchem,

aby moje serce ogłaszało przypowieści pełne mądrości.

JAHWE : Módl się sercem o nawrócenie świata, aby narody rozpoznały Czułość Mojego Świętego Ducha. Niech poprzez te Orędzia ujrzą Moją Miłość, Mój Pokój, Moją Cierpliwość, Moje Miłosierdzie i Wierność.

9.03.93

JEZUS CHRYSTUS : Dowiedz się, że pouczenia, które ci daję, są dla twojego zbawienia i wolności, bo wolność znajduje się tam, gdzie jest Mój Duch. Ja, Pan, jestem Duchem. Pisz:

«Jeżeli jest ciało zmysłowe, powstanie też ciało duchowe. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.

19.03.93

Powiedzcie Mi, co stało się z Duchem, w którego was wyposażyłem? Wasz kwas jest taki sam jak faryzeuszy i saduceuszy. Mówicie o Prawie, lecz nie nosicie Go w sercach. Moje Prawo jest żyjące! Ludzie małej wiary!

8.04.93

Módl się, aby ten Niebieski Pokarm udzielany przez Mojego Ducha był rozdzielany ubogim i zgłodniałym. Niech Moja Manna napełni wasze usta!

16.04.93

Mój powrót jest bardzo bliski. Posłuchaj Mnie: dziś większość z was myśli według ludzkich zasad. To dlatego wasz umysł nie potrafi zgłębić Bogactw Mojego Królestwa Niebieskiego. Żaden człowiek, który się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego. Vassulo-Męki-Mojego-Najświętszego-Serca, najdroższa duszo, zachęcę cię tymi samymi słowami, które Mój Duch wyszeptał do ucha świętemu Pawłowi: «troszcz się o łaskę prorokowania». Przypomnisz to i powiesz Mojemu ludowi. Powiedz im, że powinno się pragnąć prorokowania i oddawania w ten sposób czci Mojemu Świętemu Duchowi.

6.05.93

JAHWE : Moje Królestwo jest dla ludzi czystego serca. To oni widzą Moje Piękno! Każdy, Moje dziecko, kto nie potrafi rozpoznać Mojego Świętego Oblicza, teraz, gdy Ja mówię, jest tym, który krępuje Moją Mądrość. Jeśli nie staną się jak dzieci, nic, nic nie zostanie im nigdy objawione. Módl się więc za dusze oślepione własną mądrością. Czy nie słyszałaś, że Mądrość podniesie ubogich, aby dać im miejsce pomiędzy wielkimi? Módl się szczególnie za tych, którzy mówią, że widzą, a osądzają Mojego Świętego Ducha w tych Orędziach. W taki właśnie sposób prześladowano Mojego Umiłowanego Syna i proroków, którzy byli przed Nim. Jeśli się człowiek nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Mojego Królestwa.

10.05.93

Ja-Jestem-Który-Jestem jest z tobą, zatem wznieś twój umysł do Mnie z radością i ciesz się Moją Obecnością. Ciesz się, bo Mój Święty Duch, Prawdziwy Pośrednik i Pocieszyciel, zstąpi razem ze Mną, by bronić twej sprawy. Do kogo więc skierują się twoi prześladowcy?

12.05.93

– Panie, spraw, by moje uszy były uważne, oczy – przenikliwe, a serce – wrażliwe jak u ucznia, abym mogła wchłonąć Twego Ducha.

JEZUS CHRYSTUS : Popatrz, wszystko ci daję: wrażliwe serce, umysł ucznia i żarliwe pragnienie podobania Mi się. Pozwól Mi posługiwać się tobą w ten sposób.

18.05.93

Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu,

Ty, który szepczesz mi do ucha rady, mądrość i pociechę,

kocham Cię, bo pozwoliłeś

moim oczom przejrzeć, a moim uszom usłyszeć.

Uwielbiam Cię, bo mnie wskrzesiłeś i stałeś się,

o Słodka Niebieska Manno, moim codziennym Chlebem.

Pocieszyłeś moją duszę smutną i godną litości.

Ty troszczysz się o mnie na tej pustyni

i Ty zwracasz uwagę na moje potrzeby.

Ty wzniecasz huczący płomień Twoich Darów

nad całą ludzkością, na Chwałę Najświętszej Trójcy.

Daj nam wszystkim łaskę oddania siebie,

abyśmy się stali posłuszni Twoim postanowieniom

i aby Twoje Prawo stało się naszą rozkoszą. Amen.

30.05.93

Ja i ty jesteśmy zjednoczeni. Ten, kto jest ze Mną zjednoczony, idzie tą samą drogą, którą Ja szedłem, drogą Kalwarii. Ten, kto idzie za Najwyższą Ofiarą, staje się częścią tej Ofiary. Ty jesteś częścią Mnie, resztą Mojego Ciała... Ofiaruj twe życie jako wynagrodzenie i pójdź ze Mną do doliny Śmierci. Tam właśnie wyleję Mojego Ducha, tam wyleję Moją Miłość, aby ożywić wszystkie wysuszone kości. W tej właśnie dolinie jest dla ciebie praca, Vassulo. Pragnę ją zalać Rzeką Życia. Ja, który jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, pragnę, by zakwitły wysuszone kości tej Doliny. Ukażę Moje Współczucie i Miłość, wskrzeszając umarłych z ich grobów, przyprowadzając ich do Mojego Domu. Przy Mnie, w Moim Domu ich stół będzie zastawiony. Ja napełnię ich kielich aż po brzegi, a Moje Najświętsze Serce będzie ich Świętym Towarzyszem. Uczynię jedno Ciało z tych wszystkich wysuszonych kości leżących obecnie w rozproszeniu w Dolinie Śmierci. Podobnie jak w wizji proroka Ezechiela, stawiam ci to samo pytanie: «Czy kości te mogą powrócić do życia?»

– Nie. Bez Twojej interwencji – nie. Chyba że Ty przywrócisz im życie, mój Panie, ponieważ są całkiem wysuszone i pozbawione życia.

Przygotowuję się do wskrzeszenia ich.

Ja jestem Zmartwychwstaniem.

Przyłączę do nich ścięgna i w ten sposób rozrzucone kości zostaną połączone; potem obrosną ciałem. Okryję je skórą i dam im oddech, aby żyły. Uczynię z nich jedno Ciało... i na nowo doprowadzę je do życia. Ześlę Mojego Świętego Ducha, aby tchnął w jego nozdrza najsilniejsze ze Swoich Tchnień, które je ożywi i sprawi, że na nowo stanie na nogach, żeby Mnie uwielbić. Z Mojego Tronu wyleję na was wszystkich Wodę czystą jak kryształ, aby was obmyć z wszelkiego skalania; i wyleję Mojego Świętego Ducha, aby żył pośrodku was. Mój Święty Duch zostanie wam dany, aby stał się waszym Sercem. Wtedy Ja Sam namaszczę to Ciało. A światło, które dam waszym oczom, stanie się Moim Własnym Boskim Światłem: będzie pochodziło z Mojej promieniejącej Chwały i jak wojownik będziecie kroczyć bez lęku, Ja bowiem stanę się waszą Pochodnią idącą przed wami, aby wam wskazać drogę. Nie będziecie potrzebowali światła lamp, gdyż Ja Sam będę waszym Światłem.

Na widok waszego piękna wszystkie narody pójdą za wami, przynosząc swe skarby i bogactwa, aby wam je ofiarować, jak i same siebie. I w waszych rękach umieszczę berło żelazne, przyoblekając was w majestat i wspaniałość...

To w ten sposób na koniec Mój Duch zjednoczy was wszystkich i każdy uwierzy, że to Ojciec Mnie posłał. Każdy rozpozna we Mnie Baranka Ofiarnego.

– Ukaż teraz Twoją Siłę, mój Panie – Ty jesteś Wszechmogący – i przyjdź zjednoczyć Twe Ciało. Twój Święty Duch ma moc, aby nas odnowić. Przyjdź, Duchu Święty, i stop nas w Twoim Ogniu, ponieważ jesteśmy jak żelazne pręty, sztywne i nieugięte. Przyjdź stopić nas w jeden mocny pręt. Przyjdź stopić nasze zatwardziałe serca!

Ach! Vassulo! Wzmóż twe modlitwy o Jedność. Nie ulegaj pokusie sądząc, że Ja cię nie usłyszę!

11.06.93

Pozwól Mi nad tobą zapanować. Jakże będziesz Moim Echem przekazującym Moje Orędzia, jeśli Mój Duch nie zapanuje nad twoim duchem? Jakże mogłaby przeżyć latorośl, gdyby nie otrzymywała soku z winnego krzewu? Odetnij ją od Winnego Krzewu, a zobaczysz, jak szybko zwiędnie.

Mój Święty Duch jest jak sok wlewający się w was, aby zachować was przy życiu. To dlatego, córko, musisz zdać się na Mojego Ducha Świętego, Szafarza Życia, Szafarza wiernej miłości, Szafarza radości i pokoju. Tak, Mój Święty Duch jest Ogniem, który zgina i topi serca, aby podążały za Moimi Wskazaniami, odwracając wasze oczy od pustych obrazów. Mój Święty Duch jest hojnym Szafarzem Moich Słów, prowadzącym całe wasze umysły i serca do poszukiwania Mądrości. Szczególnie w tych czasach proście stale, całym sercem o dary Mojego Świętego Ducha. On stanie się waszą Pochodnią, aby was ocalić od Śmierci i nie dopuścić do zachwiania się waszych stóp. Och! Czegóż nie uczyniłby dla was Mój Duch Święty! Mój Duch Święty doprowadzi was do spędzania waszego życia w Mojej Obecności i na Dziedzińcach Mojego Królestwa. Mój Duch Święty jest najważniejszy dla odbudowy Mojego Kościoła. On jest

Kamieniem Węgielnym Mojego Kościoła,

lecz wasze pokolenie Go odrzuca. Ponownie mówię wam: budowniczowie są tutaj, lecz muszą zostać uformowani i pouczeni. Śpieszcie się odbudować Mój Kościół, używając każdego kamienia, lecz nie zapominajcie o najważniejszym: nie odrzucajcie Kamienia Węgielnego! Teraz, Moje dziecko, powtórz za Mną:

Panie, należę do Ciebie. Ocal mnie i ocal również moich braci

przez Twoją Odkupieńczą Miłość. Amen.

19.06.93

– Z pokolenia na pokolenie ukazywałeś się, Panie, jako nasz Zbawiciel. Ty Sam nas ocalasz w Twojej Miłości i Miłosierdziu. Nie poskąpiłeś nam Twojej Miłości, wzywając każdego z nas po imieniu.

Najczulszy Jezu, jeszcze jeden raz zstępujesz z Nieba, aby nam przypomnieć, że ten, kto idzie za Twoim Prawem Miłości, będzie żył w Bogu, a Bóg będzie żył w nim. Jak to się dzieje, że tak liczni są ci, którzy buntują się i obrażają Twego Świętego Ducha? Jak to się dzieje, że tak liczni są ci, którzy wypowiadają Ci wojnę? Jak to się dzieje, że glina, którą ukształtowałeś, przemienia się w Twojego wroga? Dlaczego, Panie, pozwoliłeś, by tyle ludzi opuściło Cię, aby zabłąkać się daleko od Twojej Drogi i zamknąć swe serca na bojaźń, którą powinni żywić wobec Ciebie? Dlaczego pozwoliłeś buntownikowi zdeptać Twoją Świątynię i stać się odrazą w Twoich Oczach?

Vassulo, powiedziałem ci, że wysłałem Moje Ostrzeżenia poprzez różnych proroków. Twoje pokolenie jednak nie potraktowało poważnie Moich proroków. Dziś ostatnią z ich trosk jest odzywanie się Nieba. Zaledwie wymówię jedno słowo poprzez Mojego rzecznika, a już śpieszą się ku niemu, aby go przeszyć. Mój Dom zostanie jednak odbudowany przez ubogich, chromych, ślepych i kalekich. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Otworzyłem oczy i uszy najgorszym z was, a uczyniłem ślepymi i głuchymi wszystkich, którzy sądzą, że widzą i słyszą. Moje Imię zostanie na nowo uszanowane i uwielbione.

3.09.93

Mój Duch, Szafarz Życia, przemierzy ich miasta i wszystkich wskrzesi.

18.09.93

Przyjdę do nich nawodnić Moim Duchem ich wysuszoną ziemię.

30.09.93

Vassulo, Jedność powróci między braci nie przez słowa, lecz przez działanie Ducha Świętego.

6.10.93

JAHWE : W Moich Zgromadzeniach dokonam nieoczekiwanych cudów, aby przypomnieć Moim dzieciom, że Ja Jestem, że Ojciec, którego porzucili, nigdy ich nie opuścił. Przypomnę im, że Moja Obecność ocala i że Mój Święty Duch, o którym zapomnieli, daje im odpoczynek. Przypomnę Moim dzieciom, że Moje Współczucie nie przechodzi obojętnie, bo jestem dla nich Ojcem. Sprawię, że ich serca zaśpiewają dla Mnie i uświadomią sobie, że poza Moją Świątynią ich stół jest pusty. Zrozumieją, że poza Moją Świątynią zaduszą ich własne troski i brzemiona. Poza Moimi Ramionami staną wobec Zniszczenia i Śmierci.

11.11.93

Duchu Miłości, udziel mi jedynie cząstki Twojej Miłości.

Niech Twój Święty Duch napełni cały świat. Nie pozwól, by zwiądł któryś z Twoich kwiatów, lecz spraw, by rozkwitły i wydały delikatny zapach, aby Cię uwielbić, o Święty Świętych.

20.12.93

JEZUS CHRYSTUS : Co do tych, którzy bez żadnego powodu odrzucają Moje dzisiejsze wezwania, w Moim Dniu uczynią oni takie wyznanie:

«O, Panie, byliśmy zaślepieni i zgrzeszyliśmy. Rzeczywiście wyrządziliśmy Ci krzywdę i zdradziliśmy Twoje Przykazania i Prawo. Odmówiliśmy słuchania Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim Imieniu do całego świata. Panie, nie słuchaliśmy Twoich Miłosiernych Wezwań ani nie słuchaliśmy Twoich rad. Boże, nie zwróciliśmy żadnej uwagi na Twoje jawne znaki. Ośmieszyliśmy je wszystkie, grzesząc przeciw Tobie. Kpiliśmy sobie z Pisma. Gdybyśmy tego nie uczynili, uznalibyśmy Twój znak na Niebiosach i dary Twojego Świętego Ducha, lecz my odwróciliśmy oczy, aby nie widzieć; gdyby nie to, ujrzelibyśmy i nawrócilibyśmy się. Przekleństwo i klątwy zapisane w Pismach teraz wyleją się na nas, gdyż naprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. A teraz, teraz gdy Święta Ofiara została usunięta, do kogo możemy się zwrócić? Ku czemu możemy zwrócić nasze dusze? W jaki sposób będziemy mogli zaspokoić nasze pragnienie? Jak teraz będziemy mogli otrzymać Życie? Cała ohyda ziejąca pustką którą przepowiedziałeś, lecz zachowałeś w tajemnicy teraz się zrealizowała. Nasze strapienie nie ma sobie równych, odkąd się narodziliśmy.»

23.12.93

– Mistrzu, figowiec zacznie wkrótce formować swe figi, a winorośl zakwitnie.

Nie, Moja oblubienico. Drzewo figowe już uformowało swe figi, a winorośl już przekwitła. Córko, czy nie widzisz? Czy nie dostrzegłaś Mojego Znaku na Niebie? Posłuchaj i pisz:

Pokolenie, wysłałem do ciebie i nadal wysyłam Moich aniołów, aby zgromadzili Moje wybrane dusze z czterech stron świata, z jednego krańca Niebios do drugiego, aby były gotowe, bo wkrótce zstąpi z Niebios Oblubieniec i będzie z wami. Wasz dzisiejszy świat szybko się zużyje. Wysyłam wam Moich aniołów, aby zgromadzili Moich wybranych, Mój lud, aby odnowili Mój Kościół. Czy nie zauważyliście? Czy nie zrozumieliście? Czyż wciąż nie dostrzegacie Mojego Znaku? Dziś Mój Święty Duch porywa co drugą duszę, ogarnia ją Swym gorejącym Ogniem i wysyła, by była świadkiem Najwyższego. Mój Święty Duch podnosi jednego, a drugiego zostawia w prochu pomiędzy prochem. Jeden jest wzięty, jeden zostawiony. Mój Święty Duch jak wiatr wieje tam, gdzie Mu się podoba. Słyszycie Jego Głos, lecz nie umiecie powiedzieć, skąd przychodzi ani dokąd podąża. Mój Święty Duch pojawia się za waszych dni jak Oblubieniec, aby was zjednać, zdobyć i poślubić. Mój Święty Duch złożony jest w waszych sercach jak drogocenny kamień węgielny, aby stać się fundamentem waszej wiary, waszej nadziei, waszej miłości i gorliwości dla Mnie, waszego Boga. Za waszych dni Mój Święty Duch wieje na was z jednego krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak rzeka płynąca we wszystkich kierunkach. Wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, drzewa owocowe wypuszczają listki, które nigdy nie więdną i leczą. Ktokolwiek je spożyje, doznaje uzdrowienia.

Tak, Mój Święty Duch jest Źródłem dającym życie, wewnętrzną Mocą Mojego Królestwa, On wzbudza uczniów Mądrości. Mój Święty Duch buduje, odnawia i upiększa, Zwodziciel natomiast niszczy i uderza śmiertelnie wszystko, co jest święte. Jak to się dzieje, że nie potraficie dostrzec olśniewającego światła Mojego Świętego Ducha? Jak światło siedmiu dni w jednym, tak Mój Święty Duch lśni dziś na Niebiosach. Czyż nie wystarcza wam ten Znak Syna Człowieczego ukazujący się na Niebiosach? Mój Święty Duch gromadzi i ocala rozproszone stado jak pasterz gromadzący stado.

Pokolenie, ujawniam przed tobą rzeczy ukryte i nieznane, w stosownym czasie ujawniam przed tobą te rzeczy. Czy obrócisz się na prawo, czy na lewo, zobaczysz na Niebiosach olśniewający znak Mojego Świętego Ducha i twoje uszy usłyszą: «Ja Jestem!»

Ja Jestem jest z wami w sercach. Ja Jestem znajduje się tutaj, aby zbudować wasze nadzieje, waszą moc, waszą wiarę i waszą miłość.

Moje dziecko, «koum!» Wstań teraz ty, który od dawna jesteś umarły. Wstań, Moje dziecko, i zajmij miejsce. Oto laska pasterska. Pokieruję twą duszą, aby otrzymała wiedzę. Idź teraz na poszukiwanie reszty Moich zagubionych baranków. Nie słabnij w drodze, Moje dziecko. Gdyby zaś ci się to przytrafiło, Ja poniosę cię na Moich Ramionach.

Dzisiaj sam zgromadzę Moje owce. Ach! Pokolenie, jakże możesz Mnie prosić o więcej znaków, o więcej niż Znak Syna Człowieczego, który daję ci dzisiaj? Zaprawdę, który człowiek może nie widzieć Moich Zamiarów? Mówię Prawdę, jednakże wy nie wierzycie, że to Ja mówię. Jak się to dzieje, że nie możecie usłyszeć Mojego Głosu? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób zostały wyprostowane ścieżki tych, którzy żyli w prochu? Czy zapytaliście się, kto otwarł usta niemym i udzielił języka Mądrości nic nie wiedzącym? A kto pouczył ubogich w duchu, nędznych, jak ich nazywacie? Czy nie słyszeliście, że Mój Święty Duch jest naprawdę Dawcą Życia? Czy nie zrozumieliście, jak Mój Święty Duch unika pysznych sercem, a okazuje Swą bliskość pokornym?

Dziś Mój Święty Duch jest wam dany jako Wielki Znak na Niebiosach, odblask Mojego Powrotu. Dopóki wasze myśli pozostaną ziemskie, dopóty będziecie niezdolni pojąć rzeczy niebieskie. Czy nie czytaliście: «Pan się zjawi nad nimi. Jak błyskawice wzlecą Jego strzały»? Czy widzicie, jak Pan przychodzi w ogniu? Aby pożogą nasycić Swój gniew i groźby Swe płomieniami ognia. Dzieła Mojego Ojca muszą być wykonane. Słuchajcie i pojmijcie: powiedziałem, że przyjdę zgromadzić narody wszystkich języków.

Wielu z was pyta: «Kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia?» Uprzedziłem was, że kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, rozpościerającą się w Miejscu Świętym, to znaczy, kiedy zobaczycie Nieprzyjaciela zajmującego miejsce tam, gdzie być go nie powinno, czyli w Mojej Świątyni, w Miejscu Mojego Zamieszkania, kiedy zobaczycie tego Buntownika wynoszącego się ponad wszystko, co ludzie nazywają «bogiem», sądzącego, że jest o wiele większy od wszystkiego, czemu oddaje się cześć, kiedy ujrzycie, że sam zasiada w Mojej Świątyni i sądzi, że jest Bogiem, wiedzcie, że chodzi o znak zapowiadający, dany przed Znakiem Syna Człowieczego, który już teraz pojawia się na Niebiosach, aby was ocalić. Podnieście głowy i szukajcie na Niebie Mojej Niebieskiej Manny.

Pozostańcie stojąc, trzymajcie podniesione głowy, bo wasze wyzwolenie jest w zasięgu ręki. Jak to się dzieje, że tylu spośród was nie umie dostrzec Mego Ducha Świętego? Ziemia i jej głębiny są wstrząśnięte Moją wizytą, zatem nie mówcie już, że nie ma sprawiedliwości i że Arka Przymierza jest daleko. Arka Przymierza znajduje się tuż ponad wami, na Niebiosach, abyście mogli być świadkami Mej Chwały. Jeśli będziecie spożywać Moją Mannę, ożyjecie, odrodzicie się na nowo. Nie szukajcie więc innych znaków.

Czy nie słyszeliście, że to Duch daje życie? Jeśli niektórzy spośród was nie wierzą, to dzieje się tak dlatego, że nie spożywaliście tej Manny. Tak, to Mój Święty Duch mógł wam dać jasne zrozumienie Moich Tajemnic. Ten niebieski pokarm jest pożywieniem ubogich i nie można go kupić za pieniądze. Uświęcajcie się i oczyszczajcie, aby wejść do Ogrodu, którym jest Moje Królestwo. Daję wam dziś na Niebie znak Mojego Świętego Ducha. On napełnia cały świat i czyni wszystkie rzeczy nowe, rozciągając Swą Siłę z jednego krańca ziemi na drugi. Wielu z was jednak wyzywa Moje Miłosierdzie i ośmiela się mówić: «Gdzie są znaki Boga? Nie ma żadnego znaku Syna Człowieczego ukazującego się na Niebie, aby nam udowodnić, że Jego Majestat jest u naszych drzwi». I zastawiacie zasadzki na namaszczonych Moim Duchem, bo drażnią was i przeciwstawiają się waszemu sposobowi myślenia! Tak, sam ich widok jest przykry dla waszego ducha. Ach! I korzeń waszego poznania się rozpada... Mówię wam: namaszczeni Moim Świętym Duchem mogą wam się wydawać słabi, lecz są mocno zakorzenieni we Mnie: wprawdzie zaledwie rozkwitli, lecz są wszczepieni we Mnie. Poruszam nimi jak zwierciadłem bez skazy, aby wszędzie zabłysły Moje Słowa, a gdziekolwiek oni będą, tam i Ja Jestem. Będą nadal sprawiać, że Moje Słowa zabłysną dla was wszystkich, aby was doprowadzić do Mojego Królestwa. Będą nadal ukazywać Moją Moc, nawet jeśli potraktujecie ich surowo. Pokornie zniosą obrazę i zniewagę, aby was ocalić. Nie otworzą ust, aby się wam sprzeciwić na oczach wszystkich narodów, lecz będą jak aniołowie, których stopy niosą dobrą nowinę. Ogłaszając Zbawienie, zapowiadając Pokój i Miłość, sprawią, że Moje Słowo ciągle będzie błyszczeć jak zwierciadło bez skazy. I chociaż będą pogardzani i odrzucani przez wielu, zniosą z godnością cierpienia.

Podnieście wasz wzrok i rozpoznajcie Mój Znak. Przychodzę odbudować Mój Dom. Przychodzę cię odnowić, pokolenie. Wszystkim wam objawiam Moje Święte Oblicze, aby was zbawić. Przyjdź ty, który jeszcze się wahasz. Powiadam ci: od początku nigdy nie mówiłem do ciebie niezrozumiale i tak działo się przez cały czas.

Ja zawsze byłem obecny.

28.12.93

Niech będzie błogosławiony ten, kto kosztuje Mojej Niebieskiej Manny, będącej Pokarmem waszego zbawienia: zostanie przyjęty do Mego Królestwa, aby dzielić Moją Chwałę... Ja jeden jestem Mądrością. To Ja, Bóg, przemawiam do was. A dziś bardziej niż kiedykolwiek naznaczam was wszystkich pieczęcią Mojego Świętego Ducha. Otwórzcie wasze serca, aby przyjąć duchowe błogosławieństwa, które bez przerwy zlewam na was z Nieba. Jako reszta świętych rozpoznajcie Mój Tron, rozpoznajcie ten wielki i cudowny Znak Syna Człowieczego i przyłączcie się do hymnu świętych, śpiewając:

«Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,

Panie, Boże wszechwładny!

Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!»

Królu od początku, któż jest jak Ty? Tylko Ty jesteś Święty.

A teraz pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni pierwszymi.

Objawiłeś się tym, którzy Cię nie szukali.

Ukazałeś Twój Tron tym, którzy nigdy nie czcili Twojego Imienia.

To właśnie oni przychodzą teraz Cię czcić i oddawać Ci chwałę.

Z Ust Twojego Ducha nauczyli się wypowiadać Ci uwielbienia.

To oni pozostaną Ci wierni.

Ty zaś, który jesteś Barankiem i siedzisz na Tronie,

będziesz ich Pasterzem i zaprowadzisz ich do źródeł wody żywej.

Oni zostali ocaleni, aby być pierwocinami

dla Ciebie naszego Boga i dla Ciebie Baranka.

Mój Święty Duch zgromadzi osłabionych i przyprowadzi razem tych, którzy się zagubili. Zostaną wszczepieni we Mnie, aby na nowo oddawać cześć Mojemu Świętemu Imieniu i odnowić Moje Królestwo na ziemi.

21.03.94

– A Ty, Umiłowany Duchu Święty, który przewyższasz blaskiem wszystkie konstelacje razem wzięte, czyż mnie nie nawiedziłeś, kiedy kroczyłam żałośnie, po omacku w ciemnościach? Czyż nie wlałeś Swej Światłości w moje biedne oczy, abym widziała?

DUCH ŚWIĘTY : To właśnie uczyniłem i poprzysiągłem, że sprawię, iż popłyną z ciebie rzeki. Poprzysiągłem, że uczynię z twoich ust miecz dla Mojego Słowa, zagrożenie, niebezpieczeństwo dla Naszych wrogów. Poprzysiągłem, że stanę się twoim Przyjacielem, jak uczyniłem to dla proroków, i że odnowię cię całkowicie. Obdarzyłem cię Mądrością i wprowadziłem cię w tajemnice Mojej Najwyższej Wiedzy.

12.04.94

JEZUS CHRYSTUS : Nie mówcie: «Nasz Pan się nie śpieszy» aby potem zacząć grzeszyć. Cóż was utwierdza w przeświadczeniu, że możecie pozostać niezauważeni w waszym grzechu? Nawet jeśli Mój Powrót zbliża się powoli, czekajcie, bo niechybnie nastąpi. Pan przyjdzie pewnego dnia, kiedy nie będziecie się Go spodziewać. Dziś ze względu na Moje Święte Imię ukazuję na Niebie Znak Syna Człowieczego, żeby każdy z was widział. Czy ten Niebieski Sztandar wam nie wystarcza? Mój Święty Duch przewyższa blaskiem wszystkie gwiazdozbiory razem wzięte i kieruje wasze umysły ku rzeczom niebieskim, napełniając wam ducha czystym światłem, abyście dostrzegli tajemnice Mojej Wiedzy.

Mój Święty Duch został do ciebie wysłany, aby cię umocnić, Moje dziecko, i aby wyprostować ścieżki Mojego ludu. Wylewam na was Mego Ducha w obfitości, aby na nowo przypomnieć wam wszystkim, że w Mojej Obecności nie zachwycam się ani wielkimi, ani potężnymi, lecz łagodnymi i pokornymi.

(…) Zwróćcie się ku Mnie, chwyćcie Moją Dłoń i pozwólcie Mojemu Duchowi tchnąć na was, aby was ożywić. To Tchnienie jest czystym przejawem Mojej Chwały. W miejsce skały dam wam serce. Biernych wskrzeszę i tchnę w was żywego ducha. Sprawię, że okażecie sobie wzajemnie słodycz i czułość zamiast z taką złośliwością marnować swe siły... Strzeżcie się, w przeciwnym razie wasze serca staną się zatwardziałe z powodu apatii i złośliwości. Czy chcecie iść za Mną? Bądźcie więc Moim echem rozlegającym się w Niebiosach i na ziemi. Nie krzywdźcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich. To jest właśnie wolność. I otrzymacie Mojego Ducha. Nie bądźcie obrazem ciemności. Czekajcie na otrzymanie pokoju.

(…) Pokolenie, wciąż pełne jesteś niechęci. Pozostań w Mojej Światłości, a będziesz trwać w Mojej Miłości. Czy widzisz? Czy widzisz, jak Duch Prawdy sprawia, że Jego światłość błyszczy na Niebie? Jednak tak wielu z was nie zrozumiało, co oznacza ten tekst w Piśmie: «Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym». Czyż nie powiedziałem, że cokolwiek upadnie na ten kamień rozbije się na kawałki, a ten, na kogo on spadnie, zostanie zmiażdżony?

13.04.94

Zaprawdę nadeszła godzina, w której Śmierć prześladuje Życie. Wyrzucacie Moich aniołów z waszych pomieszczeń, które w rzeczywistości należą do Mnie. Zniesławiacie ich, traktujecie jak oszczerców. Bardziej brutalnie niż kiedykolwiek próbujecie zabić ich ducha oraz Mojego Ducha, sądząc, iż oddajecie Mi świętą przysługę. Nie macie nad nimi jednak żadnej władzy, bo wypowiadane przez nich słowa są życiem, a Życie jest silniejsze niż Śmierć, Miłość jest potężniejsza niż Zło; Mój Duch jest ich świętym Towarzyszem, kroczącym z nimi. Dokąd więc idą Moi aniołowie, tam Mój Duch jest z nimi.

10.05.94

Módl się i proś. Szczęśliwi jesteście wy, których poucza Mój Duch. Cieszcie się i radujcie! Królestwo Niebieskie bowiem nie jest dane każdemu: Królestwo Niebieskie dane jest ubogim, prostym, tym, których wybiera Mój Ojciec.

20.05.94

Czy kwiat odmawia przyjęcia wody od swego stróża? Tak samo niech będzie z tobą. Nie odrzucaj ani nie lekceważ Mojego Ducha, który jest Wodą Żywą, zachowującą w tobie życie.

27.05.94

Najwyższa Władza stanęła przed tobą i bardziej wspaniałomyślnie niż kiedykolwiek Mój Święty Duch tchnął w ciebie Tchnienie Życia, Tchnienie Zmartwychwstania. Wtedy Słowo cię namaściło i ustanowiło w tobie Swój Królewski Tron. Dla uczczenia Swej Korony w prochu podniosło cię z prochu, odnosząc tryumf w tobie, która stałaś się kwiatem jego Mocy. Widzisz, córko, Moja Miłość dokonuje cudów dla umarłych...

Bądź łagodna i cierpliwa aż do drugiego zmartwychwstania. Otrzymałaś Ducha przybrania przez łaskę to dlatego wargi twoje zdolne są wołać: «Abba» łaskę wystarczającą, by doprowadzić cię do Nieba.

30.05.94

Od początku na ciebie patrzyłem. Przemówiłem, lecz żądze świata wzrastają. Grzech tego pokolenia zostanie jednak zmiażdżony, kiedy przyjdę oczyścić narody. Wtedy podniosą głowy i ujrzą Mojego Ducha, który doprowadzi ich do pełnego poznania i prawdy. To dlatego, córko, powinnaś się wstawiać, aby Wschód i Zachód spotkał się i połączył swe serca w jedno serce. To powinno się stać, zanim Nieprzyjaciel podporządkuje sobie Moje Prawo i przesyci Moją Świątynię swymi ludzkimi doktrynami i zasadami.

31.05.94

Przemawiam dziś ustami nicości, aby ukazać całej ludzkości Moje Nieskończone Miłosierdzie, lecz jedynie garstka potrafi Mnie usłyszeć i zobaczyć. Innym nie zostało dane usłyszeć i zobaczyć Świętego Ducha Prawdy. Jednak ich również tak samo jak i tych, którzy usłyszeli Mojego Ducha Łaski kocham i dlatego też aż do dziś powstrzymuję Rękę Mego Ojca przed spadnięciem na nich. Nie, córko, nie zostało im dane ani usłyszenie, ani zobaczenie blasku Prawdy i dopóty go nie ujrzą, dopóki ich ducha nie odnowi gwałtowna duchowa przemiana. Jak długo będą podążali swoimi ścieżkami, tak długo ich rozum pozostanie w ciemnościach i obce mu będą Moje znaki i cuda. Jak długo będą się odwoływać do własnego umysłu, tak długo będą nadal zaprzeczać Mojemu Świętemu Duchowi nie znając Tego, który obecnie do nich mówi. Z oczami, które nie widzą, z nieuważnymi uszami nadal będą ogłaszać swe prawa zamiast Mojego Prawa. Będą próbować zmieniać czasy i słowa i z powodu swej niewierności obalą Moje Tradycje dla ludzkich zwyczajów, pozbawionych Prawdy, która jest we Mnie.

(…) Proście Mojego Ducha, by was prowadził, a uchronicie się przed niebezpieczeństwem ulegania pokusie. Pozwólcie Memu Duchowi kierować wami, a żadna pokusa nie dotknie waszego ducha...

(…) Posłuchaj Mnie: ich niedowiarstwo w odniesieniu do darów Mego Świętego Ducha tarasuje Mi drogę! Gdyby tylko wiedzieli, co Ja, Bóg, im ofiarowuję, byliby tymi, którzy proszą o jeszcze więcej cudów. Czyż nie słyszeliście: «Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma». Oszustwa bogatych weszły pomiędzy tych ludzi i zadusiły Moje Słowo. I tak nie wydają żadnego owocu. Dlatego Moje Królestwo zostanie im odebrane i dane ludowi zdolnemu wydać jego owoc.

2.06.94

– Panie, mój Boże, Ty, który radujesz się udzielając Swych darów w tajemnicy, proszę Cię nieustannie, abyś dawał duszom największy z darów: dar, który przemienia nasz splamiony obraz, nadając mu blask Twego Boskiego obrazu. Przemień nas w Swoje odbicie, abyśmy wniknęli w Twą Boskość. Niech stanie się z nami dokładnie tak jak w Dniu Twojego Przemienienia. Niech to będzie drugie, nowe święto Przemienienia, abyśmy również i my mogli usłyszeć te słowa Ojca: «Oni są Moimi umiłowanymi synami i córkami; w nich mam upodobanie; słuchajcie ich». Potem spraw – dzięki Twemu Duchowi Prawdy – abyśmy szli głosić Twoje potężne czyny. Niech to będzie Przemienienie całego świata i – w naszym przemienieniu – nauczymy się kochać, a miłość doprowadzi nas do życia wiecznego.

Dobrze powiedziałaś, córko. Proś o ten dar w codziennych modlitwach, a Ja ci go udzielę.

(… )Dałem twemu sercu przez Mojego Świętego Ducha Moje głębokie Poznanie, królewską szatę, abyś ją nosiła dla Mojej chwały.

(…) Na koniec Nasze Dwa Serca zwyciężą Nieprzyjaciela i dokona się to przemienienie, o które prosiłaś. Odnowię oblicze tej ziemi. Ja, Jezus, błogosławię cię. Ic

3.06.94

Mówię wam to z powagą: wolność należy znajdować w odnowie przez Ducha. Dopiero wtedy gdy Duch otworzy wam oczy, poznacie Ogrom Mojego Imienia i głębokości Mojej Najwyższej Chwały.

10.06.94

Powiedz im, że Moje Serce jest Bezmiarem Miłości i Miłosierdzia. Duch, którego wam wysyłam, przypomni wam Prawdę i to że Ja Jestem.

11.06.94

Posłuchaj Mego Głosu: córko, wleję w ciebie Mojego Ducha i dziś wieczorem otworzysz usta, a Moje Słowa będą się wylewać jak manna, karmiąc wielu. Napełnię ich usta Moim duchowym pokarmem i nasyceni nim będą Mnie uwielbiać i wychwalać. Powiedz im, że Ten, który siedzi na pełnym chwały Tronie, wzywa do pokoju, do pojednania się i do miłości.

(…) Wskrzesiłem cię, aby móc powiedzieć pewnego dnia: «Popatrzcie! To ta, którą wybrałem, aby przyniosła Mi chwałę swoją miłością. To ta, którą poślubiłem, Moja oblubienica i Moja umiłowana. Jej nadałem Moje rysy, aby świadczyła o Miłości. To ta, którą Mój Święty Duch obdarzył Mądrością, namaszczając ją Moim Znamieniem. Ach! Jakże cieszę się, że ją wskrzesiłem, bo teraz mogę głośno obwieścić, że w jej pokoleniu nikt nie kochał Mnie tak jak ona.

18.06.94

Mój Duch będzie nad tobą. Ja będę przemawiał z mocą przez twoje usta. Tak, będziesz Moim Echem! Wyleję Moje skarby na to biedne pokolenie, aby ubogacić ich ducha Moim Duchem. Napełnię ich usta Moją Niebieską Manną. Ja sam zapewnię im pomyślność, a ich dusza wyda Boży plon, bo nasiona będą pochodzić od Boskości.

20.06.94

Mój Duch będzie nad tobą nie tylko dlatego, że o to prosiłaś, lecz i dlatego, że twoje usta uwielbią Moje Imię. Moje Pouczenia otworzą szeroką drogę, aby wielu mogło nią iść.

4.07.94

Moja Vassulo, w waszych dniach twoje świadectwo umocni Mój Duch. Będę czuwał nad Moim Orędziem, aby Moje Słowa znalazły mieszkanie w każdym z was.

8.08.94

JAHWE : Mój Duch dotknie ich jak łagodny wiatr. Pójdę do krajów, które nigdy nie uznawały Świętości Mojego Imienia. Będę mówił do narodów, które nigdy nie wołały ani nie wzywały Mojego Imienia.

(…) Już wkrótce wyleję Mego Ducha na nich jak nigdy dotąd i z ich kłamliwego języka uczynię język prawy, który ogłosi:

«Należę do Najwyższego i Ojca wszystkich!»

Inny będzie nosił imię pochodzące od Imienia Mego Syna: ‘chrześcijanin’, i na jego czole będzie wypisane Nowe Imię Mojego Syna.

10.08.94

JEZUS CHRYSTUS : Mój Duch ofiarowuje wam Życie i Pokój.

19.08.94

Musicie się nauczyć cierpliwości Ojca, miłości i łagodności, jaką Ja okazałem wam wszystkim, doskonałej świętości i czułości Mojego Świętego Ducha.

5.10.94

Vassulo, przestrzegaj Moich zasad. Moje zasady polegają na ujawnianiu Moich bogactw całej ludzkości i na pozwalaniu, by Mój Duch był twoim jedynym Przewodnikiem.

(…) Mój Duch tęskni, żeby was zjednoczyć, aby Mój lud który dziś kroczy w ciemnościach ujrzał Moje Światło i żeby ci, którzy leżą w dolinie śmierci, mogli powstać z martwych.

9.10.94

Poprzysiągłem nie opuścić żadnego biedaka ani nikogo zagłodzonego, bo Moje Błogosławieństwa ubogacają, Moja Miłość raduje, a Tchnienie Mego Ducha leczy. Pozostaw otwarte Moje drzwi, okazując Mi bezwarunkowe posłuszeństwo i wierność, a wielu z tych, którzy upadli, podniesie się i pójdzie z Moim Duchem ogłaszać Moje Miłosierdzie.

13.10.94

Nie lękaj się ogłaszania Mego Miłosiernego Apelu. Czcij Mojego Ducha! Będę wzrastał w tobie tak długo, jak długo będziesz gotowa się umniejszać i usuwać w cień. Moje Dzieła w tobie uwielbią Moje Imię.

14.10.94

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ : On okrył cię Swoim Świętym Duchem i Swoją Mocną Ręką podniósł, abyś się stała świadkiem Jego Świętego Ducha, gdyż Jego Duch przyszedł zamieszkać w tobie. Od początku Jego Duch mieszkający w tobie jest uwielbiany, kiedy słyszy twoje wołanie:

«Abba» Ojcze!

24.10.94

JEZUS CHRYSTUS : Mój Duch was zjednoczy. Czy nie słyszałaś, że Wschód i Zachód utworzą jedno Królestwo? Czy nie słyszałaś, że Ja mogę ustanowić jedną datę?

(…) Ja, Bóg, jestem z tobą. Zaleję Moim Duchem jeszcze o wiele więcej serc.

25.10.94

DUCH ŚWIĘTY : wzruszonym głosem: Błogosławiona, dopełnię w tobie Mego Dzieła i sprawię, że wytrysną źródła w wąwozach. Napoję każdą duszę wodą wieczną.

JEZUS CHRYSTUS : (…) Dziś ześlę na ciebie Mojego Świętego Ducha, aby tchnął w ciebie życie i odnowił cię.

DUCH ŚWIĘTY : Nie będę ci się narzucał. Otwórz drzwi, a wyleję na ciebie Moją Światłość. Mogę cię doprowadzić do wzrostu i dać ci słowo dla uwielbienia Naszej Tajemnicy. W swojej ciszy usłyszysz Mój Głos, który pouczy cię o Drodze. Z poganina mogę cię przemienić w wierzącego, potem dać ci Poznanie i Mądrość, a jeśli pozostaniesz Nam wierny, wyposażę cię w Bogactwa Naszej Chwały i uwolnię cię z nędzy, abyś ty też przyszedł z pomocą swemu bliźniemu. Objawię ci Moje Piękno i Świętość i ogarnie cię podziw dla Mojej Obecności. Ja jestem Drzewem Życia. Ktokolwiek zasadził Mnie w sobie, posiada życie wieczne. Mogę przemienić twoją duszę w Eden, w Raj. Moim Boskim Światłem mogę przemienić twą duszę w słońce, jaśniejące bardziej niż wszystkie konstelacje razem wzięte, gdyż Ja jestem słońcem nieprzeniknionym. Możesz mieć ciało niezniszczalne, jeśli pozwolisz Mi pozostać w tobie. Jak powiew ożywię twą duszę i przemienię ją w doskonałe odbicie Chrystusa. I chociaż będziesz pomiędzy ludźmi, twój duch będzie w Niebie. I chociaż twoje ciało nadal będzie się poruszać pomiędzy ludźmi, twoja dusza i twój duch będą podobne do anielskich, krocząc po Dziedzińcach Naszego Królestwa, stąpając pośród aniołów.

Jeśli otworzysz Mi drzwi swego serca, włożę do niego ogień i uwolnię je z brudów i żądz. Będę często wkładał ogień do twego serca, żeby spalić wszelkie twe żądze, bo choćby były małe czynią z ciebie więźnia tej ziemi. Ja jestem objawieniem Syna, a Syn jest objawieniem Ojca. Ktokolwiek ujrzy Moją Świętość, zobaczy Syna.

Pójdź! Przyjmij tę Drogę. W Nas poniesiemy twojego ducha, twoją duszę i twoje serce, aby w Nas żyły, i sprawimy, że w Nas zakwitniesz. Rozerwiemy wszelkie więzy, które trzymały cię w niewoli tego świata. Pójdź! Pójdź, przyjąć Nasz Blask. Jak oblubieniec przekraczający z oblubienicą próg małżeńskiej komnaty, tak My poniesiemy cię i zaniesiemy do Naszego Królestwa, a Ja wyleję na ciebie Moje niewypowiedziane błogosławieństwa i napełnię cię nimi. Aby zachować cię przy życiu, nauczę twego ducha wołać: ‘Abba!’ do Ojca. Nauczę cię żyć w Nas, poruszać się w Nas i oddychać w Nas. Pouczę cię, że My jesteśmy Życiem i że w Nas nie przestaniesz istnieć.

9.11.94

DUCH ŚWIĘTY : Będę nadal tobą kierował i udzielał ci Moich Pouczeń, abyś była godna Naszego Królestwa. Poprzez Moje Wskazania dla ciebie nauczę cię kłaść ręce na twoich braci i siostry, aby ich duch wpadł w Mój uścisk. Umarli powstaną z martwych. Podniosę ich, chociaż nie wszystkich. To Ja daję wam życie i oddech. Czy nie słyszałaś, że to we Mnie żyjesz, poruszasz się i istniejesz? Będę nadal formował cię duchowo w Mojej miłości, według Mojej Nieskończonej Miary, ażeby twoje dążenia odzwierciedlały Nasze i abym poprzez twoje usta nadal mówił i wskrzeszał wielu z waszych umarłych. To Ojciec wysyła cię w podróż. Ja jestem z tobą cały czas. Duszo! Będę nadal kształtował cię na Nasz Obraz, abym kiedy twoja niszczejąca natura będzie musiała zginąć mógł podnieść cię jeszcze raz, byś chodziła po Naszych Dziedzińcach. Powierz Mi siebie, Vassulo, i pozwól Mi swobodnie działać w tobie. Pozwól Mi oddychać w tobie, abym mógł nadal pouczać cię o Mądrości i udzielać Rady. Wszystko, co czynię, Moje dziecko, nie pochodzi od litery, lecz od Mojej Nieskończonej Świętości i Chwały. Moje Poznanie to Prawda. Pójdź posiąść Prawdę i wszystko, co do Mnie należy. To dane jest darmo całej ludzkości.

Szukajcie Mojej dobroci, Mojej cierpliwości i Mojej wyrozumiałości, aby w waszej słabości dary te mogły pokierować waszym duchem i sercem ku większemu nawróceniu. Tak, niech wasze życie będzie święte, jak Ja jestem Święty... Bądźcie święci w każdym waszym czynie. Nie przeganiajcie Mnie z miejsca Mojego zamieszkania z powodu braku świętości. Niech wasza wierność wobec Nas wzrasta na wzór Naszej wierności, zachowując was od popadnięcia w letarg i od powrotu do zła tego świata. Radujcie się w Nas.

Córko, módl się, aby proroctwa wypełniły się szybko i abym Ja absolutna pełnia Bóstwa, wymowa waszego ducha, światło waszych oczu zstąpił pomiędzy was dla ukazania światu, jak bardzo był on w błędzie; dla ukazania kościołom nieprawości ich podziału i jak bardzo brakowało im wzajemnej do siebie miłości, choć co dnia oświadczali, że jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg, który jest Ojcem wszystkich, i działa ponad wszystkimi, poprzez wszystkich i we wszystkich. Nie możemy powiedzieć: «Uczyniłeś wszystko dla zachowania jedności, jaką ofiarowałem ci na początku, gdy byłeś jeszcze dzieckiem i gdy byłeś jeszcze w Moich Ramionach». Dziś mówisz: «Nie jestem już dzieckiem i potrafię sam chodzić». Od tej chwili porzuciłeś Moje objęcia i przyzwyczaiłeś twoje kroki do chodzenia własnymi ścieżkami... O, dziecko Ojca! Owocu Syna! Moje Miasto i Moja Oblubienico! Twoja woń cię opuściła... Czy pozostanie w tobie ktoś żywy, kiedy zstąpię z pełną mocą? Stoję u waszych drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś z was posłyszy Moje wołanie i otworzy Mi drzwi, nie tylko wejdę, aby zasiąść przy was do stołu, lecz wyryję też na jego ciele Moje Nowe Imię. Wtedy wezwą Mego Imienia, a Ja ich usłyszę i powiem im jeszcze jeden raz: «Oni są Moim ludem, świętym kapłaństwem i Ja żyć będę pomiędzy nimi wszystkimi».

Czyż nie słyszeliście: «Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki». Dlaczego więc sami siebie nazywacie «bogami» i zasiadacie na tronie w Świątyni? Przyjdźcie okazać skruchę i pozwólcie Mi doprowadzić was do przebóstwienia. Jeśli pozwolicie Mi być waszą Pochodnią i waszą Światłością, nie tknie was żadne prawo świata. Przyjdźcie wziąć w posiadanie Nasze Królestwo w prawości ducha. Proście o Moje dary, a Ja wam ich udzielę.

Jakże możecie mówić swej duszy: «Duszo, masz teraz wielką ilość dóbr. Bierz to, co przychodzi, korzystaj z czasu i otocz się swoim bogactwem, na pewno dziedzictwo należy do ciebie». Biada ci za twe cudzołóstwo! Biada wam za wasze oszczercze oskarżenia dokonywane przez tych, którzy zachowują zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzucają wewnętrzną moc Kościoła! W rzeczywistości są oni członkami złego. Nigdy nie uświadamiają sobie, że sami są pustynią i suszą, wędrownym nędzarzem, godnym pożałowania ubogim i nagim. Jakże możecie wierzyć, że Ja mogę żyć w was i ofiarowywać wam Moje dary, wam, którzy jesteście dłużnikami z powodu grzechów? Czyż nie słyszeliście, jak unikam oszustwa?

Ach! Vassulo, jak niewielu jest tych, którzy Mnie znają, a jednak to Ja utrzymuję wszystko. Jestem wszędzie i znam wszystko aż do głębokości Boga. Niech miłość twoja wzrasta we Mnie i niech twoja radość we Mnie staje się pełna, aby twój duch śpiewał Mi uwielbienia. Niech twoje serce trwa w pokoju ze Mną i niech twój duch będzie łagodny. Znoś cierpliwie Krzyż, który jest ci powierzony, nic bowiem, co czynisz, nie jest daremne. Odpłacaj życzliwością za złośliwość; dobrocią i miłością za zło. Pamiętaj o biednych i nędznych, aby oddawać Mi chwałę. Bądź wierna i ufaj tylko Mnie, twojemu Bogu. Nie jesteś sama. Ja, Duch Święty, jestem twoim życiem i tym, który kieruje cię ku Naszemu Królestwu. Módl się bez przerwy i bądź święta w Mojej Obecności.

1.12.94

JEZUS CHRYSTUS : Nigdy nie przestałem wysyłać Moich rzeczników, aby was ostrzec, a jednak dziś odrzuciliście ich, zaprzeczyliście Moim posłańcom i zapałaliście wściekłością wobec nich. Wiele dusz Moich kapłanów tych, którzy zajmują wysokie stanowiska poprzysięgło, że ich zmiażdży. Użyłem wszelkich sposobów, aby dotrzeć do tego niewiernego pokolenia dla ocalenia go i wyszeptania mu do serca jakiejś rozsądnej myśli, lecz ich duch prześladuje Mojego Ducha.

(…) Dziś, Rzymie, twoja dusza przemieniła się w odbicie Bestii i przyjąłeś pozycję wartownika na obszarze należącym do Mnie, aby zakazywać nań wstępu Memu Świętemu Duchowi i prorokom, którzy przepowiadają w Moje Imię, wzywają was do nawrócenia i porzucenia waszych złych dróg.

Przychodzę teraz sam do twoich drzwi, aby zwrócić się do ciebie, aby cię ocalić. Czy nie czytałeś: «Kto jest z Boga, słów Bożych słucha». Jednak aż do dziś żadne ze słów, które wypowiedziałem, nie wniknęło w ciebie. Dla ciebie Moje Słowa są czymś martwym i nieważnym. Moja łaska została odrzucona, a Mój Plan ocalenia – potraktowany z niedowierzaniem. Jesteś wyjątkowo zbuntowany i zarozumiały, gdy chodzi o Prawdę. To dlatego uważasz, że masz wiedzę i rozeznanie odnoszące się do Moich Dzieł Niebieskich i możesz rzucać cień na Moich rzeczników, którzy ujawniają przed światem twoją ciemność...

A ty, córko, nigdy się nie broń. Wielu jest świadków, którzy mogą cię obronić, jednak największym ze wszystkich jest Mój Święty Duch.

(…) Będę nadal wylewał na was wszystkich Mojego Świętego Ducha i ujawniał ogrom Mojej Miłości. Czy nie czytałeś: «Gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, ludzie mówią: Nie niszczcie ich, bo w nich jest błogosławieństwo»? Podobnie uczynię przez wzgląd na tych, którzy służą Mi w prawości i są posłuszni temu, który powstrzymuje bunt w Moim Domu. Nie zniszczę wszystkiego. Biada jednak rękom splamionym krwią! A do ciebie, do ciebie, który przyjąłeś pozycję wartownika, aby zakazywać Memu Świętemu Duchowi wstępować na teren Jego własności, wyślę najbardziej barbarzyński z narodów, by cię otoczył. Rzucę na twoją pustynię ogień gniewu i obłok, który okryje twoje miasta. I tak zakończy się twoja mroczna epoka...

Nigdy nie zatrzymują się, by pomyśleć, że Ja wiem wszystko o ich nieprawości i że w związku z tym dopóki nie przyjdą wyznać swej winy i odnaleźć Mojego Świętego Ducha, dopóty nie cofnę Mojej decyzji...

16.12.94

Mój Duch udzieli ci siły, wytrwałości, odwagi i żaru, aby zapalić serca innych ludzi. Powiadam ci: Nie pozwalam upaść nikomu z tych, którzy Mnie uwielbiają. Nie zapominam o tym, kto nawadnia wysuszoną ziemię. Moje Serce jest zbyt wrażliwe i czyste, aby nie można Go było wzruszyć. Moja dobroć śledzi was jak matka, jak ojciec. Obserwuję całe wasze zachowanie.

27.12.94

Mój Powrót jest o wiele bliższy, niż wtedy gdy się nawróciłaś. Podniosłem cię mocą Ducha Świętego, Moje dziecko, abyś była w sposób doskonały połączona ze Mną i abyś wobec tłumów świadczyła w Moje Imię, dając im siebie do ostatecznych granic twych możliwości. Twoja wierność podoba Mi się. Dlatego też będę nadal budował Mój Plan w tobie, aż zostanie dokończony... Ubodzy usłyszą coś, o czym nigdy dotąd się nie mówiło, i zobaczą na tobie Moje Święte Oblicze. Ci, którzy Mnie nigdy nie znali, zbliżą się do Mnie. Ci, których oczy były zakryte, ujrzą całą Moją chwałę... Każdy, kogo poruszy Mój Święty Duch wiejący dziś wszędzie, zostanie dziedzicem Mojego Królestwa, a Ojciec wraz z licznymi aniołami przyjmie go w Niebie.

7.01.95

Wypełnię Moją Obietnicę: wyleję Ducha Mego jak nigdy dotąd w historii na całą ludzkość, aby rozciągnął Swą moc z jednego krańca ziemi aż po drugi, nakazując odnowę i odrodzenie Mojej Świątyni... Tak, Moja Vassulo, nie wszyscy są godni Mojego Królestwa. Wielka jest Moja cierpliwość, lecz Moja Sprawiedliwość jest tak samo wielka. Będę musiał wpierw zerwać się, wydając palące tchnienie dla przywrócenia Sprawiedliwości. Będę musiał, Vassulo, zniszczyć Bestię i jej zwolenników, ciskając gromem z Mojego Tronu i uderzając błyskawicą i piorunem dla zmiażdżenia bluźnierców oraz królestwa tego świata. Moja Sprawiedliwość będzie ścigać wszystko, co nie pochodzi ode Mnie.

(…) Ochronię jednakże tych wszystkich, którzy się nawrócą, i zachowam zalążek nowego pokolenia dla nadchodzących wieków. Ludzie rozmiłowani w złu i zepsuci nie pozostaną bez kary... Każdy zostanie wezwany przed Mój Tron, aby zdać sprawę ze swego sposobu życia.

12.01.95

Przyśpieszę Mój Plan ze względu na resztę. Pozostawajcie więc przebudzeni, bo nie wiecie, kiedy dam się usłyszeć w płomieniu... a Mój Święty Duch zostanie wylany na wielu. Gdy niektórzy tracą nadzieję, upewnij ich, uspokój ich, że Ojciec w Niebie przyśpieszy Swój Plan. Wkrótce to o twoim «wkrótce» mówię Mój Głos będzie głosem płomienia niszczącego tych, którzy niszczą ziemię. Bądź czujna i cierpliwa. Nie upłynie wiele czasu, a wypełnią się Moje Słowa. Sądził będę sprawiedliwie.

19.01.95

Miłosierdzie jest dziś waszą nadzieją. Wy jednak zadowalacie się napełnieniem swego umysłu «wiedzą» która wcale nie jest Wiedzą i odrzucacie Moje Miłosierdzie, jakiego wam dziś udzielam. Daję wam znaki i cuda. Mocą Mojego Świętego Ducha udzielam wam tych cudów. Podnoszę słabych, aby świadczyli o Mojej Chwale, przypominam wam, że jestem trzykroć Święty. W waszych sercach jednak nie ma nic, co przypominałoby pokój, gdyż odrzuciliście Mojego Świętego Ducha, Dawcę Pokoju...

(…) Odmawiacie uznania Mojego Słowa, danego przez Mojego Ducha Świętego w waszych dniach. Zamiast przyjmować Moje Słowo, podchodzicie do Niego z lekceważeniem. Ludzie pozbawieni wszelkiej wiary! Słuchacie wiele, wiele razy bez zrozumienia. Patrzycie wiele, wiele razy a nie udaje się wam dostrzec Mojej Chwały i Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, które się na was wylewa!

Niewdzięczne pokolenie! Przekształciliście Moje świadectwo o Moim Świętym Duchu w mit! Przemieniliście Moje tajemnice w mit!

(…) Moim Duchem umocniłem to, co było kruche, aby poprzez nią Moje Imię zostało uwielbione i ogłoszone w każdym narodzie, aby słaby odnalazł w Nim swoją siłę.

(…) Wyślę ich, aby wykorzenili ogromny Plan Bestii. W ich szczególnej misji udzielę im mocy, a ich działania powiodą się. Dzięki Mojemu Świętemu Duchowi oprą się przerażającym demonom. Odważnie i wytrwale nie zwrócą żadnej uwagi na kamienowanie, jakiemu będą poddani. Mój Święty Duch stanie się ich przewodnikiem i towarzyszem, prowadząc ich roztropnie w ich przedsięwzięciach. Wypełnię bez zwłoki Moją Obietnicę i wyślę Mego Świętego Ducha z Nieba, aby działał z nimi i pouczył ich o wszystkim, co im dałem. Otworzę im usta i napełnię je Moim Słowem, a język ich stanie się jak miecz. Będę pilnie strzegł ich Moich drogich przed Moimi wrogami: prześladowcami tych dni. Ocalę ich od zasadzek zastawionych na nich i od kamienia przynoszącego zgubę, który jest w nich wymierzony. Nie, Mojej tak potężnej Ręce nie zabraknie sposobów, aby ich ocalić.

(…) Dziś, gdy cokolwiek mówię lub prorokuję ich ustami, bogaci w duchu nie tylko prześladują Mnie, lecz również bluźnią Dziełom Mego Świętego Ducha. Powiadam wam, nadchodzi Dzień, w którym również i wy ustąpicie i uznacie prawdę Mojego Słowa!

8.02.95

Mój Duch został ci udzielony, abyś stosowała Moje Prawa, miłowała sprawiedliwość i przyprowadziła z daleka Moich synów i córki. Pouczyłem cię i dałem ci język ucznia, abyś była Moim Echem i włożyła Moje Królestwo w ich serca. W twoje oczy, Paraskevi, włożyłem Moje Światło. W twojej duszy rozlałem zapach zmartwychwstania, tchnąłem woń mirry w tabernakulum Mojego Syna, roztoczyłem zapach kadzidła...

17.02.95

Pójdź, Mój Duch jest z tobą i będzie z tobą w taki sposób, abyś jako Moje Echo mogła dawać wszystkim Moją Niebieską Mannę.

27.02.95

Powiedz Mi, w jaki sposób otrzymałaś Poznanie, siłę i gorliwość, aby ewangelizować?

– Dzięki Twojemu Świętemu Duchowi, mój Panie.

Tak! Dzięki mocy Mojego Świętego Ducha. Zrób teraz miejsce Mojemu Świętemu Duchowi, aby zasiewał w tobie niebieskie ziarna. Pozwól Mojemu Świętemu Duchowi uprawiać ziemię i uczynić w tobie ziemski Eden. Moja umiłowana, pozwól Mojemu Świętemu Duchowi spalić w tobie wszelkie wysuszone rośliny i zastąpić je niebieskim zasiewem i młodymi winoroślami. Pozwól Mojemu Świętemu Duchowi przemienić twoją duszę w Raj, w którym odczujemy, że otacza Nas pokora, pokój, miłość i radość. Tak, pozwól Mojemu Świętemu Duchowi zakorzenić się w twojej duszy i przemienić ją w Raj. Zrób teraz miejsce Mojemu Świętemu Duchowi, aby pozostał w tobie i aby nadal pouczał cię, jak żyć Prawdziwym Życiem w Nas. Wypowiedz teraz następujące słowa:

Panie, daj nam Twe Królestwo, abyśmy otrzymali nieskazitelność

i zostali przebóstwieni dla osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

Zapamiętaj, że jedynie ziarna zasiane w tobie przez Mojego Ducha Świętego mogą wydać obfite owoce. Bez tych Boskich ziaren twoja dusza pozostanie nieuprawną pustynią i wyschłą ziemią! Córko, niech cię nie zaskakuje działanie Mojego Świętego Ducha... Pójdź, uczennico, ewangelizuj w Moich Zgromadzeniach. ic

2.03.95

Ze względu na Mnie pracujcie z pomocą Mojego Ducha, a nie waszego.

3.03.95

Umocnię cię, Moje Miasto, Moim Duchem. Teraz uczyń na sobie znak Moim Krzyżem.

6.03.95

Świadczenie przeciwko Mojemu Świętemu Duchowi i próba ukrywania Moich Dzieł, które są dla Mojej Chwały, zaprowadzi was w ogień wieczny.

21.03.95

Nie zniechęcaj się, kiedy ludzie patrzą, lecz nie rozumieją, że Łaska i Miłosierdzie są wśród nich. Módl się za nich. Lód nie znosi ognia. Stopię ten lód przez Mojego Świętego Ducha. Miej więc ufność i mów: Bóg wkrótce będzie z nami.

31.03.95

 

Przez Mojego Ducha Świętego pouczę cię, jak unikać wszelkiego zła.

 

(…) Mój Powrót jest bardzo bliski. Dlatego, córko, tak Mi zależało, żebyś się pośpieszyła i zakończyła dzieło, które Mój Ojciec i Ja powierzyliśmy tobie przez Mego Świętego Ducha.

 

3.04.95

Niech Mój Święty Duch będzie wam potrzebny tak samo, jak potrzebne jest wam powietrze do oddychania. Proście Mojego Świętego Ducha, który jest Dawcą Życia, aby przyszedł do was i dokonał w waszych duszach nowych cudów... Proście Mojego Świętego Ducha, by objawił wam ukryte znaczenie Moich przypowieści, Moich przysłów i proroctw dla waszego czasu. Miasto nie może być zbudowane bez fundamentów, w przeciwnym razie nie byłoby w nim miejsca dla Mojego Świętego Ducha.

Przyjdźcie i dowiedzcie się: Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia będą wtedy, gdy wzniosę w was Mój Tron, gdyż każdemu, kto pragnie, dam darmo wody ze Zdrojów Życia. Pozwólcie Memu Świętemu Duchowi przyciągnąć was do Mojego Królestwa i do Życia Wiecznego. Niech zło nie zdobywa już władzy nad wami i niech nie doprowadza was do śmierci. Gdyby to było konieczne, w każdej chwili na nowo i bez wahania oddałbym Moje Życie, aby was ocalić. Pozwólcie Mojemu Świętemu Duchowi uprawiać waszą ziemię i utworzyć w was ziemski Eden. Niech Mój Święty Duch uczyni w was Nową Ziemię, aby wasza ziemia rozkwitła i aby przeminęła wasza pierwsza ziemia, która była własnością szatana. Wtedy Moja Chwała na nowo rozbłyśnie w was i wszystkie Boskie ziarna zasiane w was przez Mojego Świętego Ducha wykiełkują i wypuszczą pączki w Moim Boskim Świetle. Pozwólcie, by Mój Święty Duch przyszedł do was jak ogień pochłaniający i oczyścił was spalając wszystkie pozostające w was wysuszone rośliny i aby je zastąpił niebiańskim zasiewem i winoroślami pełnymi wdzięku. Wtedy, począwszy od tego dnia, Ja Sam stanę się ich Stróżem... Niech wasza pierwsza ziemia która obecnie nie jest niczym innym jak tylko ruiną i zniszczeniem wezwie Mnie, a Ja ulituję się nad waszą hańbą... Te nieliczne drzewa, jakie wam jeszcze pozostały, są wyschnięte i połamane gotowe i przydatne tylko jako drewno na spalenie. Pozwólcie więc Memu Świętemu Duchowi przemienić wasze dusze w Raj, w Nową Ziemię, na której w was uczynimy Sobie Nasze Mieszkanie.

Widzicie, że przeminęła zima i kwiaty ukazują się na waszej ziemi. Widzicie, że winorośl formuje pierwsze kwiaty, rozlewając ich zapach. To jest Nasz Raj, Nasze Niebo. Przyjdziemy do Naszego Ogrodu, aby zebrać wszystkie te owoce. Przyjdziemy do Naszego Ogrodu odpocząć wśród waszych cnót. Staną się one jak źródła, zdroje wody żywej, jak doliny bogate we wszelkie drzewa pełne pachnącej żywicy, jak pastwiska i winnice, jak góry mirry, w pokorze bowiem mamy upodobanie, a miłość jest Naszą radością. Pokój przynosi nam cześć, a radość Nas zachwyca. Istotnie, wszystkimi owocami są cnoty miłe Naszym Oczom. Pozwólcie więc, by Mój Święty Duch podporządkował was Sobie i ukazał wam, że zdrowe nauczanie to Życie. Zróbcie miejsce Mojemu Świętemu Duchowi, aby zakorzenił się pośrodku waszej duszy i aby rósł tam, gdzie przedtem znajdowało się tysiące cierni i kolców. Mój Święty Duch stanie się w was Drzewem Życia, a Moje Królestwo które otrzymacie dzięki Mojej Łasce doprowadzi was do osiągnięcia nieskazitelności i przebóstwienia, abyście mieli życie wieczne.

A teraz, Vassulo, porównaj swój obecny stan ze swoim dawnym stanem. Widzisz? Czy widzisz, że Mój Święty Duch zmienił twą starą ziemię w Nową Ziemię i że jedynie Jego ziarna mogą przynosić dobre owoce w obfitości? Widzisz, że bez Jego Obecności twoja dusza byłaby ziemią leżącą odłogiem, jałową: ziemią wysuszoną?

– A co z Nowymi Niebiosami, Panie?

Nowe Niebiosa? One również będą w was, kiedy Mój Święty Duch będzie kierował wami w świętości. Mój Święty Duch, dzielący ze Mną Tron, zabłyśnie w waszych ciemnościach jak wspaniałe słońce na niebiosach. Słowo będzie wam dane, abyście wyrażali myśli i przemawiali tak, jak Ja chcę, abyście myśleli i mówili. Wszystko będzie wyrażane zgodnie z Moim Obrazem i Moją Myślą. Wszystko, co uczynicie, będzie na Nasze podobieństwo, bo Duch waszego Ojca będzie w was mówił. Z Moim Świętym Duchem wasz nowy świat pójdzie zdobywać dla Mojej Chwały resztę gwiazd oraz tych, którzy nie zachowywali Mojego Prawa i byli całkowicie oddaleni jak cień błądzący w ciemnościach nie poznawszy nigdy tej nadziei i świętości, jakie zachowałem dla waszego czasu. Nowe Niebiosa, ołtarzu, będą wtedy, gdy Mój Święty Duch zostanie wylany na was wszystkich z góry, z wysokości Niebios. Tak, ześlę Mego Świętego Ducha na was, aby uczynić Niebo z waszych dusz i abym w tym Nowym Niebie został po trzykroć otoczony chwałą. Drogi tych, którzy otrzymali Mojego Świętego Ducha, zostały wyprostowane. Tak samo ich ciemności i mroki zostaną oświetlone i odnowione jak gwiazdy błyszczące i oświetlające ich ciemności na wieki, na zawsze.

10.05.95

 

Wasze serca nadal knują zło wobec siebie nawzajem i są nieugięte, zamiast słuchać Moich Wezwań, jakie ujawniam przez Mojego Świętego Ducha, poprzez Moich nowych apostołów waszych dni...

 

12.05.95

MATKA NAJŚWIĘTSZA : A ty, Moja córko, wzrastaj w Jego Duchu i nigdy nie czuj się przygnębiona. Rozszerzaj Jego Orędzie jak to czynisz teraz, i bądź spokojna. Bóg jest z tobą...

15.06.95

JEZUS CHRYSTUS : Każdy, kto nie działa szczerze i z całego serca na rzecz jedności, poważnie zasmuca Mojego Świętego Ducha. Błagam tych, którzy gromadzą się, by prowadzić Mój Kościół do jedności, aby wyryli w swych umysłach te słowa:

pokora i miłość.

(…) Jeśli wy, którzy przestaliście żyć, pozwolicie się prowadzić Mojemu Świętemu Duchowi, Dawcy Życia, doprowadzę wasze serca do duchowej rewolucji miłości, jakiej wasza era nigdy jeszcze nie widziała...

19.06.95

Pokój niech będzie z tobą... Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha. Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha. Pójdź i dowiedz się:

Dla zachowania duszy od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, proś Mojego Świętego Ducha, Dawcę Życia, aby panował nad tobą w świętości. Proś, aby pomagał ci wzrastać w łasce i mądrości, by również i ciebie nie uniosły błędy, które coraz bardziej szerzą się w Moim Kościele. Proś Mojego Świętego Ducha Poznania, abyś nie uległa zniekształceniom, jakich doznaje Moje Słowo, lecz żebyś przyszła do Nas poznać Nas jako Trzykroć Świętych; a znając Nas, abyś poznała w sobie samej Nasze Odbicie, Nasz Obraz.

Powiedziałem: «również i ty», ponieważ wielu z tych, których podniosłem, osłabło i upadło... Porzucili Moje święte zasady, jakie im powierzyłem. Zawiedli Mnie, ulegli bowiem swym własnym skłonnościom... Nie postawili Mnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu postawili swe własne sprawy, a nie Moje.

Proś Mojego Świętego Ducha Mądrości o szukanie Mojego Niebieskiego Winnego Krzewu, by twoja dusza tęskniła za jego owocami. Przyjdź i błagaj Mego Świętego Ducha Mądrości, aby cię nawiedził w twym ubóstwie i nędzy. On nie umknie, lecz potraktuje cię jak przyjaciela. Porwie cię i Swoim nieskalanym wpływem sprawi, że twój duch zwróci się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, prosząc Nas o to co święte i niezniszczalne. Mój Święty Duch Mądrości ukaże ci Nasze Królestwo: Królestwo pobożności zachowane dla prawych i świętych.

Nie bądź więc jak ci, którzy codziennie ranią Moje Serce i nieprzerwanie zasmucają Mego Ducha, stając się stałymi buntownikami, bezlitosnymi Kainami. Niech twoje serce będzie prawe. Niech Mój Duch Mądrości będzie twoim przewodnikiem i kierownikiem, aby doprowadzić cię do Naszego Królestwa, które zostało przygotowane od założenia świata.

Błagaj, a Mój Święty Duch Zrozumienia zstąpi na twoją nicość jak świecące słońce, z promieniami uzdrowienia, i na twoich oczach wszystkie rzeczy, które wydają ci się zaciemnione i niedostępne, zostaną ujawnione. W twej nicości Mój Duch Zrozumienia poprowadzi cię ku tajemnicy Bożej Prawdy. Nie pozwól, by Mój Duch znalazł cię nie przygotowanym lub zbuntowanym. Pozwól Mu oświecić twój umysł, a przez kontrast z twoją nicością Mój Święty Duch Zrozumienia stanie się wszystkim, czego ci brak. Towarzysz i Przyjaciel nie ukryje przed tobą żadnej tajemnicy, lecz udzieli ci pouczeń, jakich żaden umysł nie pojął, przekraczających ludzką inteligencję; pomoże ci wniknąć w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga.

Nie bądź więc jak erudyci i filozofowie waszego czasu, którzy wyjaśniają swą filozofię, bazując na racjonalistycznym duchu. Ciało i krew nie mogą objawić tego, co pochodzi od Ducha. Ja mogę ofiarować ci Moje Królestwo i Mój Duch może poprowadzić twoje kroki do Mego Królestwa. Przyjdź więc odziedziczyć to, co trwa na zawsze. Pozwól, by Mój Duch Zrozumienia oświecił Swoim Boskim Światłem twojego ducha i ciało. Pozwól Mu ożywić twą duszę zażyłością, jakiej My pragniemy od ciebie wobec Nas.

Moi synowie, Moje córki, przyjdźcie do nas w ciszy, aby otrzymać dary, jakie możemy wam ofiarować. Trzykroć święte jest Nasze Imię.

Nie bądź filozofem, który opiera się wyłącznie na ludzkim intelekcie, wtedy bowiem żmija ma w tobie schronienie. Przyjdź raczej do Nas i przyjmij Dary Ducha, które mogą przeobrazić twoją duszę w Nasze Niebo. Proś Nas sercem, a otrzymasz. Rozpoznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a zostaniesz nazwany «Naszym dzieckiem, należącym do Nas». Uczynimy bowiem z twej duszy żyjące odbicie Naszej Świętości, widzialny obraz Niewidzialnego, przyciągający wszelkie rzeczy święte, które zostały wam ogłoszone dla waszego zbawienia od początku Czasów.

Posłuchaj i zrozum: czy chcesz być spokrewniony ze Świętym Duchem Rady i mieć pewność, że osiągniesz Niebo? Uznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a wzniosą cię Nasi Aniołowie, byś odkrył Tego-Który-Jest. Proś o radę, a otrzymasz ją, aby czynić dobro przez wszystkie dni życia. Królestwo jest przygotowane dla ciebie, który czynisz dobrze. Naucz się odpłacać miłością za zło. Znasz Przykazania i wiesz również, że na dwóch największych opiera się całe Prawo i Prorocy. Nie musisz być bogaty ani wykształcony, żeby wejść do Mego Królestwa. Moje Królestwo dawane jest ubogim w duchu i tym, którzy wołają: «Boże, udziel mi Twego miłosierdzia, mnie, grzesznikowi». Moje Królestwo dawane jest dzieciom prostym i pokornym, które potrafią wołać: «Abba!». Szukaj Mnie, Mnie twego Pana. Ja jestem Miłością. Szukajcie Miłości, wy, wszyscy pokorni tej ziemi, którzy jesteście posłuszni Moim Przykazaniom. Proście Mego Ducha Rady, by sprawił, że zapragniecie doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby wasze kroki nie zwodziły was, prowadząc ku czynieniu zła.

Mój Święty Duch Rady da wam poznać w sposób pewny Swe Prawo i udzieli wam rady. Powie wam: «Nie stawiajcie nikogo na równi z Bogiem; służcie sprawie dobra; przynoście ulgę uciśnionym; nikogo nie rańcie, lecz kochajcie się i pomagajcie sobie wzajemnie. Nie zasmucajcie ani nie nękajcie wdowy, nie okazujcie się zatwardziali wobec sieroty. Praktykujcie dobro i nie bądźcie jak przestępcy lub złoczyńcy, którzy doprowadzają swe dusze do ruiny, niszcząc bezbronnych. Nigdy się nie buntujcie przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie głowy i zegnijcie kolana w Jego Świętej Obecności. Nie zamieniajcie nigdy Jego Nieustannej Ofiary na nic, nawet na wszystkie królestwa świata i ich blask».

Bądźcie uważni na Jego rady, a ogarnie was woń i wasze szczęście będzie jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego i chwały Naszej Trójjedynej Świętości, która może przyozdobić waszego ducha w Nasz Blask teraz i na wieki.

Czyż nie mam mocy ocalić? Jednym słowem błogosławię i zbawiam. Nie leż więc, odrzucając pomoc. Mogę dać ci Ducha Mocy. On nie jest udzielany tylko Moim aniołom, lecz również wam. Mogę sprawić, że będziecie głosić Moje Słowo i Moją Tradycję, trzykroć błogosławioną, wykorzystując wszelkie wasze zdolności dzięki potędze Mojego Ducha Mocy. Błogosławiony jesteś ty, który otrzymasz Mój Dar, bo dzięki Niemu otrzymasz siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju. Nie leż więc jakby w grobie, bez sił i zalękniony.

Mówię ci, nie lękaj się drwin ludzi ani niech cię nie przerażają ich zniewagi. Mole zjedzą ich jak ubrania, od początku bowiem byli w łączności z szatanem. To Ja będę twą Siłą i nigdy nie będziesz kroczyć sama. Ja i ty, ty i Ja, poniesiemy razem wszystkie krzyże, które są ci dawane dla twego uświęcenia. Mój Duch Mocy może cię przyodziać Moją Siłą do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Prawdzie, Alfie i Omedze. Mój Duch Mocy może ci pomóc pokonać wszelkie przeszkody, stające na twojej drodze i przeszkadzające ci Mnie dosięgnąć. W mocy Mego Ducha staniesz się jak wojownik pełen męstwa i siły. Wzmocniona Jego mocą umocnisz Moją Świątynię przeciw nieprzyjacielowi i przeciw naruszaniu prawa. Zabłyśniesz jak słońce w Naszej Trzykroć Świętej Obecności. Twoje słowa będą płonąć jak ogień, jak pochodnia. Twoje proroctwa uderzą jak miecz, który ucina i przenika, obalając królestwa świata aż do ich zniszczenia. W mocy Mojego Ducha osiągniesz to, co niedostępne, dotrzesz do tego, co nieosiągalne. Każde z twoich osiągnięć ukaże Naszą wspaniałość w Naszej Trójjedynej Chwale.

Nie mówcie: «Gdzież więc, gdzie znajdziemy dość mocy i siły, aby uwielbić Boga?». Moje Cuda mieszczą się w Duchu, który choć Niewidzialny uwidacznia się jednak w Swoim potężnym działaniu. Chociaż nie można Go dotknąć, jest jednak wokół was i w was. Kto może usiłować zrozumieć sposób, w jaki działa Mój Duch? Proś Mego Świętego Ducha Męstwa, aby udzielił ci Swej promieniejącej Siły dla Moich Spraw i dla Mnie, a Ja udzielę ci bez ograniczeń wystarczającej mocy, abyś połączyła się ze Świętym Michałem Archaniołem w bitwie waszego czasu i abyś zwalczała zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Mojego Słowa i bunt wobec wszystkiego co święte. Zechciej Mnie prosić o udzielenie ci Ducha Męstwa, aby umożliwił ci dosięgnięcie ręką kielicha, jaki ci ofiarowuję. O to wszystko powinnaś prosić w obliczu Moich Świętych i Naszej Trynitarnej Świętości. Wtedy również i ty będziesz mieć wytrwałość w bitwie Wielkiego Dnia, ażeby bronić Prawdy i doprowadzić wszystkich do uznania Nas jako Trzykroć Świętych, lecz stanowiących Jedno, w jedności istoty. Zaprosimy wtedy wszystkich do wejścia w tajemnicę Prawdziwego Poznania Naszej Trójjedynej Świętości, przyoblekając ich w łaskę i piękno oraz świąteczne szaty, Nasze najbogatsze szaty:

Boskość, która z Nas promieniuje, prowadząc ich

ku Życiu Wiecznemu;

Światłość Trzykroć Świętą, iskrzącą się w ich duszach i ciałach,

aby żyli w Nas teraz i na zawsze;

Prawdę i Miłość dla poznania Prawdziwego Boga,

Trzykroć Świętego;

Wiarę, zwycięstwo nad całym światem, żniwo Życia Wiecznego.

Pójdź, przyjdź ty, który mówisz: «nie mogę osiągnąć zbawienia, bo nie otrzymałem pobożności, by móc wejść do królestwa Bożego». Proś z całego serca o Dar Pobożności, a otrzymasz Go. Powiedz:

Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty,

udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości,

bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo.

Udziel mi Ducha Pobożności,

aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych,

aby moje myśli stały się Twoimi Myślami,

moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.

Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu,

naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim,

co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego.

Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany,

przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość,

abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych.

Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym,

aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem.

Spraw, bym umarł dla swoich zasad;

spraw, bym umarł dla mojej stronniczości,

dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji.

Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością;

Szafarzu owoców z Drzewa Życia,

Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha,

abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy,

abym odziedziczył Twoje Królestwo.

Niech mój język smakuje to, co najczystsze

w Światłości Boga Trzykroć Świętego.

Niech spożywa Tego, który powiedział: «Ja jestem Chlebem Życia».

Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty,

daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość

w Poznaniu Ducha Pobożności,

abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to,

co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem,

prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem,

abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym,

w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty.

Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami,

które są święte i odkupieńcze,

by podobała Ci się w najwyższym stopniu.

Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności

przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego.

Boska Światłości mojej duszy,

daj mi pobożność Twoich Świętych,

abym święcie przestrzegał Twoich Praw.

Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć,

że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego

nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen.

ic

Duch Pobożności sprawi, że staniesz się największą Radością Ojca, zapachem mirry w Mojej Obecności, lilią w Moim Ogrodzie, chlubą wobec aniołów, świętem stałej radości w Moim Sercu, kopią Mnie Samego.

Musisz jedynie tego chcieć, a ja podniosę twoją duszę godną litości! Nie brak Mi środków dla ukazania Mojej Mocy i Mojej Władzy. Przyjdź Mnie szukać w prostocie serca, nie trwaj w długu swego grzechu. Proś o przebaczenie, a Ja ci przebaczę.

Proś Ducha Bojaźni, aby cię ćwiczył w zachowywaniu Świętości Mojego Imienia. Niech Mój Duch przyoblecze cię w cześć i szacunek dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz się nisko pochylać głowę, abym Ja mógł być widziany. Naucz się ściszać swój głos, abyś zaczął słyszeć Mój Głos i abyś odkrył Moje zamiary, Moje pragnienia i Moją Wolę. Naucz się wznosić głos jedynie dla uwielbiania Mojej Obecności pełnej Chwały. Naucz się podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Mnie i tego, co niebieskie... Wielu wpływowych ludzi zostało poniżonych za to, że nigdy Mnie nie uczcili ani nie okazali Mi szacunku.

Czy chcesz wiedzieć, co oznacza «Bojaźń Pana»? Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości; Bojaźń Pana jest koroną Mądrości. Ma ją ten, kto uznając Nas za Trzykroć Świętych przyjmuje Mnie z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością i szacunkiem. Bojaźń wobec Mnie polega na uniżeniu samego siebie w Naszej Obecności, na błaganiu Mnie o przebaczenie, abym uczynił z ciebie wieczny ołtarz, na którym złożę całą Moją Wiedzę, Moje Zasady i Moje Prawo. Na twojej świętej Bojaźni złożę Moją ufność, Moje skarby wraz ze świętymi przysłowiami odkrywającymi Moje tajemnice i Moje sekrety. W twojej świętej Bojaźni ukażę ci tajemnice Mojego Serca te ukryte skarby i wtedy dowiesz się, że Ja jestem Bogiem, dzięki któremu możesz otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój. Dowiesz się od Mego Ducha Bojaźni, że poddanie Mi się jest czymś, co Mnie urzeka. Choć może się to wydawać surowe, to jest ono Otwarciem, dzięki któremu mogę wejść do twego serca i urzeczywistniać Moją Wolę. Przyjmę twoje poddanie się ze świętą Bojaźnią, podobnie jak przyjmuje się wspaniałą królewską koronę. Wtedy My Bóg Trójjedyny przyobleczemy cię Naszą niezwyciężoną świętością w taki sposób, że każdy ślad anarchii, który jeszcze w tobie pozostaje, rozproszy się jak poranna rosa.

Zrodzony i odnowiony przez Mojego Ducha, ty, który ku Mojej wielkiej boleści przestałeś żyć, będziesz żył na nowo. Wielu umarłych będzie na ciebie patrzeć nie rozumiejąc, że ty, niegdyś umarły, teraz żyjesz i działasz tak, jak My tego chcemy, z bystrością i świętą Bojaźnią. Naucz się, że Pan wszystkiego ofiarowuje łaskę i miłosierdzie tym, którzy się Go boją i mają w bojaźni Jego Imię. Otrzymam cześć, jeśli uwielbisz Moje Imię Trzykroć Święte wszędzie, dokąd pójdziesz, i jeśli kadzidło, które ofiarowujesz Mi z twego serca w Moje Imię, będzie jak czysta ofiara dla Mnie.

Teraz jest chwila szukania tego daru Mojego Ducha Bojaźni broni dla zwalczenia buntu, która przeszkadza upaść berłu Mego Królestwa. Upadnij przede Mną na twarz, a Ja podniosę cię z miłością. Uniż się, abym w Moim Miłosierdziu otoczył cię Moimi Ramionami. Jak ktoś, kto podnosi dziecko do policzka, tak Ja cię podniosę, pogłaszczę, okażę ci miłość i nigdy się z tobą nie rozłączę.

Dziś stoję wobec grzechu tych, którzy Mnie uderzają, i wobec niegodziwości tych, którzy posługują się oszustwem. Mówię: “Nie popełniajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówił prorok Daniel”. Jednak wasze kroki podążają z uporem za Oszustwem. Twoja era przeciwstawia się Mojej Mocy. A więc dobrze, ponieważ twoim zamiarem, pokolenie, jest zdeptanie Mojej Nieustannej Ofiary i usunięcie Jej, powiadam ci:

Uczynię z tobą to, co uczyniłem z Sodomą i Gomorą, lecz stokroć więcej, na miarę twoich grzechów. Czy widzicie tych dziesięć Wież, które zbudowaliście jako Loże dla siebie? O, nigdy w nich nie zamieszkacie, wasze mocarstwo upadnie razem z wami. A te kamienie szlachetne, które tak ceniliście? Nigdy nie będziesz ich posiadać, pokolenie, ponieważ przygotowuję się do przejścia poprzez ciebie, aby ci przypomnieć, że od Początku Moje Imię Trzykroć Święte powinno było być czczone i zachowywane w świętości i że twą powinnością wobec Mnie była bojaźń.

Przyjdź, ty, który błąkasz się jeszcze na tej pustyni, słaby i niezdecydowany! Przyjdź i proś o siedem darów Mojego Świętego Ducha, a Ja, Stwórca Nieba i ziemi, Słowo i Bóg, udzielę ci tych darów. Ofiaruję ci, aby cię zbawić, Moich siedem darów. Nauczę cię umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, abyś wzrósł jak wyborna winorośl. Przyjdź do Mnie, do Mnie, który jestem Trzykroć Święty. Przyjdź, a mocą Mojego Tchnienia przemienię cię w nieskalane zwierciadło do odbijania w tobie i na tobie Naszej Boskości i będziesz żył w Nas, Trzykroć Świętych, teraz i na zawsze.

31.07.95

Mój Święty Duch wyraźnie nazwał to dzieło «Prawdziwym Życiem w Bogu»…

(…) Powinniście bardziej uważnie niż w przeszłości zwrócić umysły ku temu, co Duch ofiarowuje, abyście nie oddalili się zbytnio od Mojej Łaski. Mając to na uwadze, dołóżcie wszelkich starań, aby pracować harmonijnie i w pokoju, z życzliwością i wyrozumiałością. Moi drodzy przyjaciele, pamiętajcie: nie niszczcie w sobie Dzieła Ducha Świętego, przystając na raniące rozmowy.

Mówię wam: Rozradujcie się w Duchu i szukajcie Jego dróg, poprzez które On zachowuje w was pobożność, jedność i szczęście, odbicie Jego Miłości.

6.09.95

Pozostań milcząca, a w tych cierpieniach Ja ci udzielę Pokoju. W twoich udrękach pocieszę strapionych. Sprawię, że twoi prześladowcy będą cię uciskać. Gdy jednak będziesz już leżeć, przygnieciona cierpieniami, zdeptana ludzkimi nogami, wtedy Ja rozniecę światło w Kościele, dając początek odnowie w Moim Duchu Trzykroć Świętym. Sprawię, że podda się i stanie się Jednym.

6.10.95

Zostałaś obarczona czuwaniem nad tym Niewyczerpanym Skarbem, jaki zachowałem dla waszego czasu. Rozdzielaj go z pomocą Mojego Świętego Ducha. Ten, który ciebie ocalił, ocali również innych. Twój Kielich i twój Napój ukaże Miłosierdzie wielu z was, bo zamierzam zgromadzić was wszystkich jak baranki i wskazać wszystkim miejsce waszego odpoczynku.

Co do twoich próśb, to zamierzam zesłać wam z wysokości Mego Świętego Ducha, aby w waszych ciemnościach zajaśniało światło.

13.10.95

Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Błagam cię, Mój przyjacielu, abyś w żaden sposób nie posługiwał się szorstkością, to bowiem zasmuca Mego Świętego Ducha.

(…) Wesprzyj się na Mnie i proś Mego Ducha, aby ci pomógł dokończyć to, co zacząłeś.

17.10.95

Za sprawą Mego Ducha otrzymujecie wolność. Obmywa was Jego oczyszczający Ogień. Tam, gdzie jest Mój Święty Duch, tam jest wasza wolność, bo w Jego Obecności jest odnowa i przemienienie. Rodzicie się na nowo nie dzięki umierającemu nasieniu, lecz za sprawą Mego Ducha.

25.10.95

Poprzez twoje udręki wprowadzę światło do Mojego Kościoła, dając początek odnowie w Moim Świętym Duchu Trzykroć Świętym.

8.11.95

Dowiedz się, gdzie jest poznanie, gdzie znajduje się wytrwałość i gdzie mądrość oraz życie. Wszystkie te rzeczy znajdziesz w milczeniu, a jeszcze bardziej w Moim Świętym Duchu. Miej upodobanie w poruszaniu się w Moim Duchu tak jak ryba w wodzie. Jeśli opuścisz tę wodę, umrzesz i wyschniesz. Pozostań więc w Moim Duchu i oddychaj w Moim Duchu, a będziesz żyła.

10.11.95

Ja jednak jestem Zmartwychwstaniem i Ja wskrzeszę wszystko, co napisałem twoją ręką, aby każdy uwierzył, że «Prawdziwe Życie w Bogu» nie zostało napisane przez ciało, lecz przez Ducha Łaski. Nie będziesz odczuwać ciemności ani smutku, bo ukryłem cię w Moim Najświętszym Sercu.

12.11.95

Dzięki twemu oddaniu siebie Mój Duch dokonał cudów.

[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!