Eucharystia Eucharystia - Komunia Święta Komunia Święta

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy: „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Każdy, kto przychodzi spożywać Moje Ciało i pić Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne (7.12.89).

Eucharystia - Ciało i Krew Chrystusa Komunia Święta : Ostatnia Wieczerza Eucharystia - Ciało i Krew Chrystusa

15.02.87 zeszyt 7

JEZUS: (…) Vassulo, Ja Sam dałem ci Mój Chleb i Moje Wino. Przypomnij sobie, że to Ja wybrałem dla ciebie moment oczyszczenia, dziecko.

Vassula: To prawda: w kościele w pełni rozpoznałam w tabernakulum Jezusa, który śpiewał i modlił się z innymi. On Sam dał mi Chleb i Wino. (…)

 

8.03.87 zeszyt 9

(…) Przyjdźcie, wejdźcie do Mojej duchowej Posiadłości Pokoju i Miłości. Przyjdźcie do Mnie i spożywajcie Moje Ciało, bowiem Mój Chleb jest czysty i oczyści was. Moje Ciało tak bardzo was wzywa! Przyjdźcie do Mnie, do Tego, który spędza dnie i noce w Tabernakulum czekając na nakarmienie was. Nie wahajcie się i nie bójcie się Mnie, nie wypierajcie się Mnie. Dlaczego odmawiacie Mi miejsca w waszych sercach? Przyjdźcie Mnie poznać, a pokochacie Mnie. Jakże możecie kochać kogoś, kogo nie znacie lub znacie jedynie trochę? Spróbujcie dobrze Mnie poznać, a pokochacie Mnie gorąco. (…)

 

27.03.87 zeszyt 10

(…) Kochajcie Mnie nieskazitelnie i czcijcie Moją Świętą Eucharystię. Tak, wy wszyscy, którzy uważacie się za sprawiedliwych i pobożnych, przyjdźcie zmienić wasze serca, otwórzcie wasze serca, by Mnie przyjąć. Gdy to uczynicie, Ja zdejmę zasłonę z waszych oczu i otworzę wasze uszy. (…)

30.04.87

Jezu, dziś poproszę Cię, jeśli pozwolisz, o danie mi specjalnego orędzia dla kogoś, kto właśnie umiera.

– Umiera? [18] Ona nie umiera. Jej dusza będzie wolna, wolna i będzie żyła! Ona przyjdzie do Mnie, jej dusza wyzwoli się. Napisz jej i powiedz, jak Ja szukam każdej duszy; jak Ja żywię dusze zagłodzone; jak Mój Chleb daje Życie Wieczne; jak wzmacniam chorych. Niech ona wie, że Ja jestem Napojem Życia i Zmartwychwstaniem.[19]

Przypisy :

[18] Jezus wydawał się zdziwiony moimi słowami. [19] Jezus dał mi osobiste orędzie dla tej osoby.

 

14.05.87 zeszyt 11

(…) – Czy chcesz Mnie przyjąć?... Napełnij Mnie radością i bądź ze Mną, kochaj Mnie. Ja cię kocham, przychodź do Mnie częściej, przyjmuj Mnie częściej, kocham cię. Chcesz modlić się ze Mną? [6] Nie rań Mnie!

Zgodziłam się. Ojcze Umiłowany, oczyść Mnie przez Krew Twojego Syna. Ojcze, oczyść mnie przez Ciało Twojego Syna. (…)

Przypisy :

[6] Tu miałam ochotę powiedzieć: „O, nie, jeszcze!”

 

18.05.87

(…) Weź, karm się Mną, napełnij swoje serce Moim Sercem. Kochaj Mnie, myśl o Mnie, bądź Moja, całkowicie Moja, uwielbiaj Mnie, tylko Mnie Samego. Wzywam cię, abyś Mnie przyjęła; tak, w małej białej Hostii... Przyjdź i pij Mnie. Oczyszczaj się! Kocham cię i chcę zobaczyć, że Mnie przyjmujesz. Nie zapieraj się Mnie nigdy! Pragnij Mnie, tylko Mnie Samego. Będę czekać na ciebie w Tabernakulum, zobaczysz Mnie tak, jak cię pouczyłem: oczami duszy. (…)

O 6.30 rano poszłam przyjąć Komunię św. tak, jak Jezus o to prosił. Podczas Mszy św. Jezus zaczął do mnie mówić. Otrzymałam Chleb. Odczułam Go w ustach jak strzęp ciała rozszarpany biczowaniem. Wstrząsające jest wszystko to, co Jezus może dać mi odczuć! (Później) – Jezu?

– Jestem. Kochaj Mnie, przyjdź bliżej Mnie. Sprawię, że za każdym razem, gdy będziesz Mnie przyjmować, doznasz różnych wrażeń. (…)

 

8.09.87 zeszyt 15

– Vassulo, zrób Mi przyjemność i przyjmij Mnie. Pragnę, abyś szła za Mną. Zaprowadzę cię do Mojego Tabernakulum, na spotkanie ze Mną. Przyjmij Mnie, a Ja cię pobłogosławię. Kocham cię.

Jezus wzywa mnie jeszcze raz do przyjęcia Go w Komunii św. – Kocham Cię, Panie, i przyjdę.

 

3.06.88 zeszyt 25

(…) Każde objawienie – które wypiera się Eucharystii Świętej, nazywając ją «rytuałem»,[13] albo zaprzecza Niepokalanemu Sercu waszej Najświętszej Matki – nie pochodzi ode Mnie. Ja, Pan, kocham was nieskończenie i pragnę jeszcze raz ostrzec was przed fałszywymi prorokami. (…)

Przypisy :

[13] Wielu widzi w Eucharystii Świętej jedynie rytuał przekazany przez tradycję i nic więcej. Obrażają przez to Boga.

 

14.07.88 zeszyt 26

(…) – Przypomnij im,[5] jak Ja, Pan, ciągle ich wzywam. Pragnę, aby przyszli i zbliżyli się do Mnie. Dlaczego uciekać przed Miłością? Jestem zawsze w Moim Tabernakulum i czekam cierpliwie, by zobaczyć, czy choć jeden z nich przyjdzie Mnie odwiedzić. Niestety! Ciągle czekam... Wystrzegajcie się szatana, który zawsze podsuwa różnego rodzaju wytłumaczenia, abyście uwierzyli, że one są rozsądne i ważne. On tak je upiększa, by wyglądały na najbardziej rozsądne i przeszkodziły wam przyjść do Mnie. Kocham was wszystkich. Daj im do zrozumienia, że nie kocham ciebie bardziej niż ich. Niektórzy spośród nich powinni zrozumieć to w pełni. Jeśli przeczytają Moje Orędzie Pokoju i Miłości, zrozumieją. Ja, Pan, kocham was wszystkich w ten sam sposób. Powtarzam to tym, którzy jeszcze nie zrozumieli. Przyjdźcie więc do Mnie, odwiedzajcie Mnie. Przyjdźcie i pijcie Mnie, a będziecie jeszcze bardziej spragnieni. Przyjdźcie i spożywajcie Mnie, a będziecie Mnie jeszcze bardziej łaknąć. Otwórzcie wasze serca i przyjmijcie Mnie, nie zostawiajcie Mnie za drzwiami! Przyjmijcie Mnie w waszych sercach. Znam wasze potrzeby, znam wasze słabości. Wasze dusze potrzebują Mnie i nie wejdziecie do Raju inaczej jak tylko przeze Mnie. (…)

Przypisy :

[5] Mieszkańcom Rodos.

 

19.08.88 zeszyt 27

(…) Przygotujcie wcześniej wasze dusze. Stworzenia, nie czekajcie, aż okryje was cień śmierci. Zachowujcie wasze dusze czyste i bez skazy, spożywajcie Moje Ciało i pijcie Moją Krew tak często, jak możecie. Często okazujcie skruchę, bądźcie gotowi na ten dzień. Pośćcie. Post wam pomaga. Słuchajcie Mojego Głosu i przygotowujcie wasze dusze tak, jakby nasze spotkanie miało nastąpić jeszcze tego samego dnia. Nie zwlekajcie. Zwlekać znaczyłoby spać. Zwlekać to pozostawić wasze lampy bez oliwy. Bądźcie gotowi na spotkanie z waszym Zbawicielem. Kocham was wszystkich do szaleństwa. Zrozumcie, że ze względu na Moje Nieskończone Miłosierdzie pragnę was wszystkich przygotować. (…)

12.09.88

(…) Powinnaś spożywać Moje Ciało. Ofiarowałem ci Moje Ciało. Pij Moją Krew. Pragnę, abyś również piła Moją Krew. Vassulo, czy chcesz wiedzieć, dlaczego czasami wątpisz? Dzieje się tak, bo żyjesz na pustyni jako Moja róża. Róża nie może nigdy przeżyć na pustyni, chyba że poświęci się jej wyjątkową uwagę, otoczy nadzwyczajną troską. Całe jej otoczenie na nią wpływa. Ja jestem twoim Stróżem, który nigdy nie spuszcza z ciebie Oczu z obawy, by nie spaliły cię upalne wiatry. Nieustannie cię strzegę, czuwając nad tobą. Przeganiam wrogów, aby cię nie podeptali. Sprawdzam, czy nie brak ci czegoś. Przycinam cię, kiedy trzeba, i nawożę ziemię. (…)

 

29.09.88 Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, zeszyt 28

(…) Wobec całego stworzenia pragnę z naciskiem zaznaczyć, że wszystkim wam dałem Moje Prawo, powinniście więc być Mu posłuszni. Dałem wam nauczycieli, którzy posługują w Moim Kościele. Są w Nim, aby was prowadzić i pouczać, jak bardzo ważne jest przyjmowanie Mnie w Komunii Świętej. Przyjmujcie Moją Krew i Moje Ciało. Moja Krew nie była przelana Strumieniami na darmo. Moja Krew została rozlana, abyście Ją pili. Moi słudzy nie powinni was oddalać od Mojej Krwi. Moja Krew została wylana dla waszego Zbawienia, powinniście zatem pić również Moją Krew. Przyjdźcie więc i pijcie Mnie, a będziecie jeszcze bardziej spragnieni. Bądźcie posłuszni słowom z Mojej Ostatniej Wieczerzy. Kiedy przychodzicie do Mnie, zastanówcie się najpierw, jak Mnie przyjmiecie. Zbadajcie siebie, skupcie się. Uczcijcie Mnie w pełni, okazując skruchę i często się spowiadając. Dałem wam spowiedników. Kiedy się przed nimi spowiadacie, Moi umiłowani, spowiadacie się jedynie przede Mną, wobec Mnie się spowiadacie. Nie traktujcie Krwi Przymierza tak, jakby nie była Święta. Czy pamiętacie o Mojej Świętej Obecności. (…)

 

3.06.89 zeszyt 33

(…) Wesprzyjcie się na Mnie, a Ja was poprowadzę do Mojego Tabernakulum, gdzie czekam na was dzień i noc. Oddaję się codziennie każdemu z was. Przyjdźcie, przyjdźcie Mnie przyjmować w świętości i czystości. Nie obrażajcie Mnie, bądźcie czyści i święci, gdy Mnie przyjmujecie. Wyciszcie się i rozpoznajcie Moją Rzeczywistą Obecność w małej Hostii. Pozwólcie Mi odczuwać waszą świętość i czystość. O! Gdybyście tylko wiedzieli, jaką Łaskę wam daję! Przyjdźcie, sprawcie Mi radość rozważając Moje przesłanie; sprawcie Mi radość zmieniając swe życie. Błogosławiony człowiek – który zastanawia się nad tym, co mu dzisiaj daję; który bada swe serce i duszę – bowiem Ja go wywyższę. (…)

 

29.09.89 zeszyt 37

(…) Nigdy nie doznasz odrzucenia z Mojej strony. Za każdym razem, gdy przychodzisz Mnie przyjąć, Moje Najświętsze Serce napełnia się radością. W małej, białej Hostii uczyniłem się mniejszym niż kiedykolwiek! Przyjmując Mnie, akceptujesz Mnie, a akceptując Mnie w ten sposób, poznajesz Prawdę. Ja i ty jesteśmy jednością w tym momencie, trwasz w zjednoczeniu ze Mną. Czyż jest coś cudowniejszego, niż być razem ze Mną, twoim Bogiem? Czy istnieje spotkanie czystsze i bardziej święte? Ja, twój Bóg, spotykający ciebie, Swoje stworzenie; Ja, twój Odkupiciel i ty, którą odkupiłem. Ja, Jezus, kocham cię do szaleństwa. Jak niektórzy z was mogą wątpić w Moją Miłość, profanując tę Miłość czystą i świętą? Dlaczego tylu z was wątpi w Moją Świętą Obecność w Hostii? Moja Najświętsza Eucharystia nie powinna być trwoniona ani traktowana tak, jakby nie była Święta. Gdybyście tylko w pełni zrozumieli, co wam ofiarowuję i Kogo przyjmujecie do siebie, bez końca błogosławilibyście Mnie. Zobaczcie! Nawet Moi Aniołowie przypatrujący się wam z Wysoka pragną tego Pokarmu, który wy możecie przyjąć, a oni tego nie mogą. Jednak wielu z was wydaje się nie zauważać Jego Pełni... Ja jestem Więźniem Miłości w każdym Tabernakulum, czekając i mając nadzieję zobaczenia, jak przychodzicie. Zbliżcie się, wy wszyscy błądzący jeszcze na pustyni, przyjdźcie do Mnie, oczyszczeni i czyści. Pozwólcie Mi się w was rozradować. Bądźcie mili dla Mojego Serca nawracając się, uznając swe grzechy. Nie mówcie: “Dlaczego mam się spowiadać? Nie mam nic do powiedzenia mojemu spowiednikowi.” Nie bądźcie jak ci, którzy utracili poczucie grzechu. Daleko wam do doskonałości. Niektórzy z was zachowują się, jakby byli bez skazy i jakby osiągnęli już doskonałość. Bądźcie pokorni, bądźcie pokorni! Rozpoznacie bez trudu swe grzechy, jeśli pomodlicie się w szczerości serca i jeśli poprosicie Mnie o pomoc w ich rozpoznaniu. Błogosławieni posłuszni Memu Prawu, którzy idą za Moimi wskazaniami i szanują Moje Święte Sakramenty. Błogosławieni ci, którzy przychodzą do Mnie napełnieni Wiarą, aby Mnie spożywać i pić. Ja jestem Święty, zatem traktujcie Mnie ze Świętością, abym wylał na was – w tym momencie bardziej Świętym niż wszystkie inne – Moje Łaski, które ożywią wasze dusze. Nie ukrywam Swych Bogactw, udzielam ich darmo, nawet najmniejszemu z was. Przyjdźcie, gorąco pragnę być z wami. Nie śpieszcie się zatem i nie bądźcie niecierpliwi, gdy się modlicie. Nie wyśmiewajcie się z pobożności. Medytujcie, rozmyślajcie nad Moimi nakazami. Chociaż nie możecie Mnie widzieć, bądźcie pewni, że Moja Ręka jest nad każdym i błogosławi was, pozostawiając Moje Tchnienie na każdym z was. Bądźcie jedno. ІΧΘΥΣ (…)

 

29.11.89 zeszyt 38

(…) Pójdź, nawróć się... Wyznaj swoje grzechy, Moje dziecko, nie przychodź przyjmować Mnie niegodnie w małej Hostii. Przyjdź Mnie pić, przyjdź Mnie spożywać i pamiętaj, Kogo przyjmujesz w tej świętej chwili. To Mnie przyjmujesz i otrzymujesz Życie. Bądźcie czyści, aby Mnie przyjąć. Tęsknijcie jak nigdy do tej świętej chwili, wzdychajcie za waszym Bogiem. Nawet Moi aniołowie patrzą na was z wysoka i tęsknią za tym Pokarmem, pragnąc być jednym z was! Niech wasze serce drży od szlachetnych słów. Powiedzcie Mi: “Jezu, ja, grzesznik, proszę Cię o przebaczenie. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do Mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.” Zawsze wypowiadajcie te słowa, one Mnie radują, one sprawiają, że Ja, wasz Bóg, biegnę do was. One napełniają Moje Najświętsze Serce współczuciem. Krzyczcie do Mnie: “Kyrie elejson! Chryste elejson! Wybacz mnie, grzesznemu!” Uniżajcie się, a Ja was wywyższę... Umniejszajcie się, a Ja was przyciągnę do Siebie i ukryję was w Moim Najświętszym Sercu. Proszę was, abyście od dziś żyli nieustannie wiarą, miłością i świętością. (…)

 

7.12.89 zeszyt 39

(…) Spożywaj Mnie, ucz się ode Mnie, pocieszaj Moje dzieci. (...) Śmierć zostanie zwycięsko pochłonięta wobec Zmartwychwstałego, Ja bowiem jestem Życiem. Ja jestem samym Zmartwychwstaniem i samym Życiem. Każdy, kto przychodzi spożywać Moje Ciało i pić Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne. Pójdź, podyktuję ci inne objawienia dotyczące Mojej Świętej Eucharystii. (…)

29.12.89

(…) Uwielbiaj Mnie i kochaj Mnie w Mojej Świętej Eucharystii. Przyjdź Mnie przyjąć w Mojej Ofierze baranka bez skazy. Powinnaś przyjść do Mnie czysta. Gdybyś tylko uświadomiła sobie, że jestem obecny z Ciałem i Krwią, przez które osiągnąłem wieczne Odkupienie dla was wszystkich, zbliżałabyś się do Mnie bez skazy i z szacunkiem. Z Mojej Nieskończonej Miłości złożyłem Siebie w doskonałej Ofierze, aby oczyścić was z wszelkiego grzechu. Pragnę, abyście wszyscy w pełni zrozumieli tę Ofiarę. Pragnę wszystkich was zachęcić do zrozumienia tego, co wam ofiarowuję, i w ten sposób wzbudzić w was odpowiedź miłości. Ta Ofiara może doprowadzić was do uświęcenia i do przebóstwienia. Moje dziecko, Ona może urzeczywistnić w tobie Mój Plan i doprowadzić cię do wiecznej doskonałości. Moja umiłowana, Moja Ofiara jest na wieczność, a ty, umiłowana Mojej Duszy, przyjmuj ją codziennie. W tym Świętym momencie Moje Sanktuarium zapełnia się aniołami wszystkich chórów, gotowych na spotkanie ze Mną, ich Bogiem. Padając na twarz uwielbiają Mnie, pocieszając Moje Serce, a wy, którzy gotowi jesteście Mnie przyjąć, czy Mnie nie uwielbicie, nie oddacie Mi czci? Bądźcie świadomi Mojej Świętej Obecności, nie śpijcie w Mojej Obecności, nie pozwalajcie waszemu duchowi rozpraszać się w Mojej Obecności. Czy pozwolilibyście sobie na to, by trwać w letargu, gdybyście stali u stóp Mojego Krzyża na Golgocie? Moi umiłowani, jak czulibyście się, gdybyście uczestniczyli w Moim Ukrzyżowaniu na górze? Czy pozwolilibyście waszemu duchowi zajmować się nieważnymi wydarzeniami dnia? Czy nie upadlibyście raczej na twarz u stóp Mojego Krzyża, aby uwielbić Mnie, waszego Boga? Za was umarłem na Krzyżu nie zważając na cierpienia, które miałem znieść. Czy więc pozwolilibyście sobie na brak uwagi i lekceważenie wobec Mojej Ofiary? Jestem obecny w Moim Tabernakulum tak, jak byłem obecny na Moim Świętym Krzyżu, gdy zostałem do Niego przybity. Przyjdźcie zatem do Mnie, tym razem całkowicie świadomi, Kogo przyjmujecie i Kto jednoczy się z wami, aby was oczyścić i dać wam Życie wieczne. (…)

 

31.01.90 zeszyt 40

MATKA BOŻA: (…) Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że Nasza Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że NIGDY nie jesteście sami. Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. (…)

9.02.90

JEZUS: (…) Pragnę, abyście przyjmowali Moją Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko to możliwe. (…) Moje Ciało jest Święte. Przyjdźcie więc spożywać Moje Ciało i pić Moją Krew, Ja nie odwrócę się od tego, kto do Mnie przychodzi. Ja jestem Chlebem Życia. (…)

 

12.05.90 zeszyt 42

(…) Mów do Mnie... Pójdź, posłuchaj. Wyobraź sobie, że idziesz odwiedzić jedną z twoich przyjaciółek, oczekującą z niecierpliwością, aby cię zobaczyć. Czy w czasie spotkania z nią pozostaniesz sztywna i zamknięta? Czy nie podejdziesz raczej do niej, aby przyjąć ją ciepło pocałunkiem? Czy nie usiądziecie potem razem, aby porozmawiać? Czy będziesz siedzieć w milczeniu? Oczywiście, że będziesz mówić! Chciałbym, abyś była taka wobec Mnie, kiedy przychodzisz odwiedzić Mnie w Moim Domu. Pragnę odczuwać radość w twoim sercu za każdym razem, gdy Mnie spotykasz. Chcę usłyszeć twoje serce mówiące do Mnie. Mówić do Mnie, twojego Boga – to modlić się. Przylgnę Moim Uchem do twoich warg i przyjmę każde słowo jak krople miodu. Moja córko, wtedy właśnie nadchodzi Moja wielka chwila, chwila wyczekiwana przeze Mnie z taką niecierpliwością, chwila, w której oddałem się tobie na Golgocie, Święta Godzina Mojej Ofiary, Godzina Święta twego Odkupienia, Godzina Święta, kiedy jednoczę się z tobą. Zaczekam na was,[9] abyście Mnie spożyli i abyście Mnie pili. Błogosławię cię, Moje dziecko. Nie odmawiaj Mi tych chwil miłości, tych chwil Świętej Komunii. (…) Spraw Mi radość rozpoznając Mnie. Te minuty, w których jesteś ze Mną, są Moją rozkoszą, są jak upragniony deszcz dla spieczonej ziemi. (…)

Przypisy :

[9] Chodzi o mnie i mojego prawosławnego przyjaciela.

 

Rodos, Klasztor św. Nektariusza, 30.07.90, zeszyt 44

(…) Zobacz Moje Dłonie, Mój Bok i Moje Stopy. Odczuj Moje Rany... Ci, którzy nie będą pili z Moich Ran, zginą, osłabną i wyschną. Ja jestem waszym Zbawieniem. Dlaczego więc ten naród obawia się Mnie pić i spożywać? Wołają o pomoc, a potem nikt nie przychodzi ani Mnie pić, ani Mnie spożywać i nikt nie zostaje uzdrowiony. Czy nie powiedziałem, że w Moich Ranach znajdziecie uzdrowienie? Idźcie naprzód po tej niekończącej się pustyni i niech usłyszę odgłos waszych kroków. Przyjdźcie Mnie przyjąć. (…) Przyjdźcie. Wielu z was zeszło z prawej drogi i obawia się Mnie przyjąć, zachowując tajemnice o swych grzechach we własnej piersi. Wyzwólcie się, przystępując do sakramentu pokuty, okażcie naprawdę skruchę i pośćcie, abyście mogli przyjąć Mnie w czystości i świętości. Moje drzwi są zawsze otwarte dla was wszystkich, Moi umiłowani. Znany jestem z wrażliwości na potrzeby biednego i chorego. Zatem nie wystawiajcie waszego Boga na próbę i nie wątpcie w Moje Nieskończone Miłosierdzie. (…)

 

13.04.91 zeszyt 51

(…) Jedność nie polega na podziałach pod Moim Świętym Imieniem. Jedność polega na dzieleniu się Komunią Świętą i na wierze w Moją Rzeczywistą Obecność w Najświętszej Eucharystii. Jedność, Moje dziecko, to wzajemne obdarowywanie się swoimi bogactwami. (…)

2.06.91

(…) Najeźdźca [36] zajął wiele Moich twierdz,[37] narzucając im przemocą ohydę spustoszenia,[38] znosząc Moją Stałą Ofiarę [39] w waszym wnętrzu,[40] aby wznieść w to miejsce nic nie wartą imitację,[41] obraz śmiertelnego człowieka, będącego ohydą wobec Mojej Świętości.[42] (…)

Przypisy :

[36] Szatan. [37] To znaczy nas. Aluzja do Dn 11,31. [38] Materializm, racjonalizm prowadzący do ateizmu, do sekt takich jak New Age, scjentyzm itp. [39] Gdy tylko ludzie wpadają w te sekty albo w ateizm, odrzucają Stałą Ofiarę, którą jest Najświętsza Eucharystia. [40] Przeczytaj Dn 11,31-39; Ap 13,11-18; 21,1-27. [41] Sekty, które przedrzeźniają Słowa Boże i nie mają Komuni Św. (Eucharystii). [42] Jezus płakał.

 

6.06.91 zeszyt 52

(…) Odnowię Miasto za Miastem [12] Moim Ogniem Miłości. Pragnę zgromadzić was z czterech stron świata i uzdrowić was. Pragnę spalić Moim Ogniem ohydę ziejącą pustką,[13] która wniknęła do wnętrza Mojej Świątyni.[14] Ohyda spustoszenia to duch Buntu, który uważa, że jest Mi równy. Duch Zła wprowadził się do Mego Sanktuarium, zajmując miejsce Mojej Stałej Ofiary,[15] czyniąc wasze pokolenie bezbożnym. To duch racjonalizmu i naturalizmu doprowadził większość z was do ateizmu. To ten duch, z powodu którego wierzycie, że jesteście samowystarczalni i że możecie wszystkiego dokonać waszymi własnymi wysiłkami. Ta ohyda ziejąca pustką przemieniła was w wyschłą ziemię, w krainę pragnienia, w pustynię. Pokolenie, usunęliście Moją Stałą Ofiarę z waszego wnętrza, bo utraciliście wiarę. Ilu z was jest Mnie spragnionych? Bardzo niewielu przychodzi Mnie pić, chociaż możecie Mnie pić darmo. Kto Mnie łaknie? Darmo możecie Mnie otrzymać, zupełnie darmo. Jednak prawie nikt nie pragnie Mnie spożywać. Zło wykrzywiło wasze rozeznanie sprawiając, że wasz umysł fascynuje się pochłanianiem wszystkiego, co nie jest Mną. Szatan spowodował, że zamiast wchłaniać Moją Światłość, wchłaniacie jego ciemności. Zamiast stać się pięknymi i promieniejącymi, straciliście blask. Zmarnieliście i jak uschłe gałęzie jesteście teraz gotowi do odcięcia i wrzucenia w ogień na spalenie. Nie bójcie się Mnie, Ja jestem Źródłem Życia, Ja jestem Drogą do Nieba, Ja jestem jedyną Prawdą prowadzącą was do dzielenia Mojej Chwały na Wieczność. Świątynio Boga, córko, należąca do Mnie, krocz ze Mną.

Przypisy :

[12] Nas. [13] Por. Dn 11,31; 12,11; Mt 24,15. [14] Świątynia, Sanktuarium to my. [15] Najświętsza Eucharystia, Komunia Święta.

17.06.91

(…) Tak długo nie ma w tobie piękna ani wspaniałości, jak długo twoja dusza jest splamiona i niedoskonała. Pójdź, Ja mogę udoskonalić twoją duszę, bo ofiarowuję ci w obfitości Moją Krew i Moje Ciało. Zdaj się całkowicie na Mnie: Ja jestem Życiem. (…)

27.06.91

(…) O, prochu i popiele, wy, którzy usunęliście spośród was Moją Stałą Ofiarę, pragniecie więc umrzeć? (…)

16.07.91

(…) Córko, Ja, Najwyższy, przewidziałem zdradę Mojego Kościoła i męki, które zniesie Moje Ciało. Dziś słońce nie daje wam już dziennego światła, podobnie jak księżyc nie świeci nad wami.[45] Szatan okrył całą ziemię swoimi oparami. Dopuściliście się odstępstwa... Z Mojej Nieustannej Ofiary uczyniliście sobie przedmiot żartów, nic nie wartą imitację, ohydę spustoszenia. Godzicie Prawdę z Kłamstwem, ponosicie winę za bluźnierstwo... Moja Święta Obecność w Moim Tabernakulum przeszkadza wam, ustanowiliście więc swoje własne prawo, wypędzając Mnie z Mojego Tronu.[46] Czy, zanim to zrobiliście, zapytaliście Mnie o pozwolenie? To są jednak znaki Czasu: wasze wielkie odstępstwo i Duch Buntu, będący Antychrystem waszych dni, ohydą ziejącą pustką. Ach! Vassulo, wprowadzaj w czyn wszystko, co ci dałem, i dziel ze Mną agonię, Moje dziecko. Wszystko, czego pragnę, to miłość, wierność i miłosierdzie.[47] Czuję się zdradzony jak wtedy, kiedy Judasz Mnie zdradził. (…)

Przypisy :

[45] Aluzja do Mt 24,29. [46] Jezus rozumie przez to nową modę polegającą na ustawianiu Świętego Tabernakulum albo z boku, w kącie kościoła, albo z tyłu, we wnęce, pod pretekstem, że Bóg przebywa tam bezpiecznie, w całkowitej ciszy. [47] Wargi Jezusa drżały, ponieważ usiłował powstrzymać Swoje Łzy.

 

30.07.91 zeszyt 53

(…) – Przychodź do Mnie i spożywaj Mnie... pij Mnie, a wszystko to zupełnie darmo! Spożywaj Mnie, a będziesz więcej łaknąć; pij Mnie, a będziesz jeszcze bardziej spragniona! Przyjmuj Mnie z radością, abym i Ja mógł się rozradować. Dowiedz się, jak bije Moje Serce i jak raduje się za każdym razem, kiedy Ja i ty stajemy się jedno, zjednoczeni w miłości. Przyjdź uświęcić się, spożywając Moje Ciało i pijąc Moją Krew. (…)

Rodos, 2.08.91

(…) Małe dzieci, bądźcie wytrwałe w przystępowaniu do spowiedzi, abyście mogły przychodzić przyjmować Mnie w Świętej Eucharystii tak często, jak możecie. (…)

 

Irlandia, 14.11.91 zeszyt 56

(…) Mój Kościół to Moje Królestwo na ziemi, a Eucharystia jest Życiem Mojego Kościoła, tego Kościoła, który Ja Sam wam dałem. Pozostawiłem wam jeden Kościół. Gdy tylko odszedłem, gdy tylko się odwróciłem, aby odejść do Ojca, spustoszyliście Mój Dom! Zrównaliście Go z ziemią! A Moje stado błądzi to w lewo, to w prawo... (…)

25.11.91

(…) Przyobleczcie się w wielkość i blask nie przez zewnętrzny pozór religii i pobożności, lecz przez pokorę. Nawróćcie się! Niegdyś żyliście w pokorze, prostocie i bezgranicznej miłości, mieliście stoły bogato zastawione strawą. Tak, wielkość Mojego Kościoła przewyższała wszystko i całe żyjące stworzenie, bo Eucharystia stanowiła życie Mojego Kościoła. Jeśli dzisiaj Mojemu Kościołowi brak blasku, to dzieje się tak dlatego, że wiele Moich kościołów usunęło Moją Stałą Ofiarę.[17] Czy można patrzeć poprzez te nieprzeniknione ciemności i ciągle uważać, że się widzi? Czy można się chełpić, że uniknęło się zasadzek w tych ciemnościach? Dopóki jednak będziecie mówić: “Widzimy”, dopóty wasza wina pozostanie! (…)

Przypisy :

[17] Porzucenie przepowiedziane przez proroka Daniela (8,11; 11,31). Stałą ofiarą jest Msza św., Eucharystia św. będąca utrwaloną ofiarą Krzyża na pamiątkę Jezusa, w oczekiwaniu na Jego Przyjście w chwale.

 

31.05.94 zeszyt 71

(…) Mojżesz napisał: Ci, którzy przestrzegają Prawa, osiągną życie. Dziś mówię wam: ci, którzy strzegą Moich Tradycji, osiągną życie. Jeśli wyznacie, że Ja, Jezus, jestem Panem, który powstał z martwych, zostaniecie zbawieni.[34] Gdy całym waszym sercem wypowiecie Moje Słowa Ustanowienia Eucharystii i Konsekracji, wtedy zostaniecie zbawieni! To dlatego w Mojej Nieskończonej Miłości wzywam was wszystkich do wyciągania rąk jedynie ku rzeczom niebieskim. Proście Mojego Ducha, by was prowadził, a uchronicie się przed niebezpieczeństwem ulegania pokusie. Pozwólcie Memu Duchowi kierować wami, a żadna pokusa nie dotknie waszego ducha... (…)

Przypisy :

[34] Por. Rz 10,9.

 

23.08.94 zeszyt 73

(…) Mam w Sercu ranę nie do zniesienia... Dziś, zwolennicy Bestii znieważają Mnie w Sakramencie Mojej Miłości. Miłość jest zdradzana, okryta plwocinami i zdeptana. Jestem obecnie w ich złych rękach. Czy wiesz, co to oznacza? Moja Nieustanna Ofiara jest w ich rękach. Oni Mnie kamienują i poprzysięgli sobie, że usuną Mnie z Mojego Tabernakulum. Bliski jest dzień, w którym oficjalnie ogłoszą, że usunęli Mnie z Mojego Tabernakulum i na Moim Miejscu postawią pusto brzmiący cymbał... i proroctwo Daniela spełni się. (…)

 

25.10.94 zeszyt 74

(…) – Pozwól Mi, pozwól, by Winny Krzew był łaskaw dla ciebie i ofiarował ci Swoje Serce, abyś odziedziczyła Moją Chwałę i Moje Bogactwo. Zbliż się do Mnie ty, która Mnie pragniesz, a Ja nakarmię cię, ofiarowując ci Moje Serce w ukrytej formie, w Eucharystii, aby cię przemienić w żyjące tabernakulum. Przyjmuj Mnie... (…)

 

8.02.95 zeszyt 76

(…) Niech was nie zaskakuje, że w dniach ostatnich ludzie są zarozumiali i że zdradzają się wzajemnie. Nie bądźcie zdziwieni wielką liczbą pojawiających się fałszywych proroków i szerzeniem się błędów oraz zniekształcaniem Pism, co czynią fałszywi nauczyciele... Nie, nie bądź zaskoczona, Moje dziecko, że ludzie wyśmiewają się i szydzą teraz z ciebie, gdy mówisz: «Wierzę Mojemu Ojcu, który jest w Niebie. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszystkich. Wierzę w chwalebną i żywą Obecność Jego Umiłowanego Syna w Eucharystii. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego i zrodził z Dziewicy Maryi.» Nie, córko, oni nie wierzą w Zmartwychwstanie Mego Syna ani w Jego Bóstwo... (…)

 

19.06.95 zeszyt 79

DUCH ŚWIĘTY: (…) Nigdy się nie buntujcie przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie głowy i zegnijcie kolana w Jego Świętej Obecności. Nie zamieniajcie nigdy Jego Nieustannej Ofiary na nic, nawet na wszystkie królestwa świata i ich blask». (…)

JEZUS: Dziś stoję wobec grzechu tych, którzy Mnie uderzają, i wobec niegodziwości tych, którzy posługują się oszustwem. Mówię: “Nie popełniajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówił prorok Daniel”. Jednak wasze kroki podążają z uporem za Oszustwem. Twoja era przeciwstawia się Mojej Mocy. A więc dobrze, ponieważ twoim zamiarem, pokolenie, jest zdeptanie Mojej Nieustannej Ofiary i usunięcie Jej, powiadam ci: Uczynię z tobą to, co uczyniłem z Sodomą i Gomorą, lecz stokroć więcej, na miarę twoich grzechów. (…) Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o świętym wypełnianiu Moich przykazań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania Tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem Eucharystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu i urzeczywistnienie się Jedności! Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak długo mam znosić twój bunt? (…)

 

10.12.95 zeszyt 81

(…) Twoim celem powinno być trwanie w Prawdzie i przyciąganie całego ludu do Prawdy i do Mego Królestwa. Ja jestem Prawdą, a Moim Królestwem na ziemi jest Mój Kościół. Mój Kościół jest Moim Ciałem, które wypełnia całe stworzenie.[17] Życiem Mojego Kościoła jest Moja Święta Eucharystia: Droga do życia wiecznego. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Ja jestem Miłością. Miłujcie Mnie, a będziecie żyli. Poprzez miłość wasza dusza zacznie szukać rzeczy niebieskich. Świat nie może wam zaofiarować niczego z tego, co należy do Mnie. Uchwyćcie się Mnie, a pozostaniecie zakorzenieni we Mnie i w ten sposób osiągniecie życie wieczne, które wam obiecałem. (…)

Przypisy :

[17] Por. Ef 1,23.

 

13.06.96 zeszyt 84

(…) Cóż za korzyść ma człowiek, jeśli zyska cały świat i wszystkie skarby, które on posiada, a straci swe życie? Karmcie się Mną i przychodźcie Mnie pić. Nie mogę ofiarować wam większego skarbu. Mówię wam w całej prawdzie: nie macie wcale życia w sobie, jeśli nie spożywacie Mnie i Mnie nie pijecie. Ja jestem Chlebem Życia. Mój Duch jest nad wami. Bądźcie błogosławieni w Mojej Świętości. ic.

 

22.10.96 zeszyt 86

(…) Pozostańcie Mi zawsze wierni – Mnie oraz Tradycji Kościoła. Pozostańcie wierni ustanowionej przeze Mnie Eucharystii, uznając Mnie w Moim Ciele. Pozostańcie wierni nauczaniu TEGO Papieża, bo jest ono święte i zbudowane na Prawdzie. Ja jestem Prawdą. Moje małe dzieci, nie stójcie z dala od Prawdy, wytrwajcie w Prawdzie. Pozostając wierni Prawdzie, będziecie trwać we Mnie. (…)

 

2.11.97 zeszyt 91

Uczestniczyłam we Mszy św. w greckim kościele prawosławnym. Nagle ogarnęła mnie obawa, że być może nie jestem gotowa, żeby przyjąć naszego Dobrego Pana w Komunii św. i gdyby tak rzeczywiście było, mogłabym ściągnąć na siebie gniew i sąd Boży.[15] Kiedy te myśli zajmowały mój umysł, wtedy nagle doznałam w sercu radości i rozkoszy, które pochodziły z mojego serca, a jak ciepły napój rozchodziły się po całym ciele, przenikając mnie aż do szpiku kości. Kiedy doznałam tej pociechy, moja dusza się przemieniła, porzuciłam te lęki i smutek. Duszę ogarnęła radość i światło. W tej radości moja dusza wychwalała Pana i śpiewałam dla Niego w milczeniu. Jakbym zmartwychwstała. Wtedy nagle ujrzałam naszego Pana, który otworzył Swe Usta, żeby mi coś powiedzieć. Nie mogło ujść mojej uwagi, jak był rozradowany. Rozchylając Swój szaro-niebieski płaszcz, powiedział do mnie z radością:

– Przyjdź do Mnie...

Tym gestem przyciągnął mnie do siebie tak, jak żelazo jest przyciągane przez magnes. Tak właśnie moja dusza była przyciągana do Jego Serca, w sposób nie do odparcia. I spoczęłam z głową na Jego Piersi. Wtedy, bardziej czule niż dotąd, Zakochany w ludzkości powiedział do mnie:

– Ach! W jakim stopniu potrafisz być mizerna!

Pomyślałam: Czy ktoś może objąć ogień na Jego piersi, a sam się nie zapalić? Oto obejmuję Najświętsze Serce, czemuż więc moje serce nie rozpala się tym ogniem Miłości? Kiedy kładłam głowę na Jego Boskim Sercu i kiedy cały czas spoczywałam na Jego Piersi, czułam, jak Jego Pierś się roztapia i moja głowa wnika w Jego Ciało. Moja głowa wniknęła aż do Najświętszego Serca i znalazłam się z głową ogarniętą Jego Sercem, spoczywając w ten sposób na Sercu Syna, który jest najbliżej Serca Ojca.

– To Serce jest twoim miejscem odpoczynku. Naczynie-Mojego-Światła, to Serce jest Jedynym, Pierwszym i Ostatnim miejscem, na którym wasze udręczone dusze znajdą wieczny i czuły pokój i słodycz.

Mówiąc do mnie te słodkie słowa, mój Umiłowany otaczał mnie Swoim ramieniem, tulił mnie do Siebie i jeszcze bardziej zbliżał Mnie do Swej Piersi. Jak ktoś, kto pragnie uchronić drugą osobę przed chłodem, całkiem ukrył mnie w Swoim płaszczu. Trzymał mnie jak ktoś, kto boi się stracić to, co trzyma. Kiedy doznawałam tego uczucia w kościele, zastanawiałam się, czy powinnam je opisać, czy nie. Wtedy On mi rzekł:

– Napisz to dla korzyści dusz, a kiedy to opiszesz Ja też się przyłączę, żeby pisać.[16]

Serce Pana całkowicie teraz pochłonęło moją głowę. Było jak brama Niebios. W czasie tych radosnych chwil, gdy moja dusza cieszyła się tą słodyczą i tą niewyrażalną czułością, w tym niebiańskim odpoczynku na moją głowę nieustannie spływały pieszczoty.

Nie będę szczędził twej duszy Moich łask. Teraz cię proszę, żebyś pozostała w Moim Sercu w ten sposób. Zostań ze Mną, Moja umiłowana.

Potem, kiedy moja dusza odczuwała upojenie jak po winie, Pan dał mi skosztować w Swoim Sercu własnej słodyczy, przypominającej mi słodki smak naszej Komunii św.[17] Równocześnie moją głowę okrył łagodny zapach – także taki, jak Komunia św. Kiedy trwał ten odpoczynek, zauważyłam, że moje otoczenie wypełniał dym, słodki dym kadzidła. W tym pogodnym otoczeniu nadal słyszałam mojego Pana i Umiłowanego, który powtarzał te słowa:

– Zostań tak, zostań we Mnie, potem idź, podejdź i przyjmij Mnie. Bądź Moją radością i zostań tu.

Westchnęłam, zadając sama sobie pytanie, co takiego mogło cieszyć naszego Pana w stworzeniu takim jak ja, będącym największym zerem. On, Byt Doskonały, On, który sam Sobie wystarcza... Trudno sobie wyobrazić, żeby On mógł dwa razy na mnie spojrzeć.

– Twoja całkowita nędza wzrusza Moje Serce i Moją całą Istotę w takim stopniu, że Moje Oczy napełniają się łzami Miłosierdzia za każdym razem, kiedy na ciebie patrzę.

Chciałam coś powiedzieć.

– Nie, nic nie mów. Wchłaniaj Mój Pokój i uraduj twe serce tą ciszą. Uciesz się tymi chwilami łaski i wchłaniaj słodycz, jaką ofiarowuje ci twój Pan. Orzeźwij swe serce, Moja umiłowana, i zostań w Moim objęciu, pozwól Mi cię kochać. Nie pozwól, by twój duch błąkał się w świecie, bo od świata nic nie otrzymasz. Przyjdź do Mnie i zakosztuj Mojej słodkiej miłości, jaką mam do ciebie i jaką zawsze dla ciebie miałem. (…) Tak długo, jak długo jesteś na ziemi, trwaj we Mnie dla doskonalenia twojej więzi ze Mną i dla przyjmowania Mnie tak często, jak możesz w Komunii Świętej. Zwiększaj swą miłość do Mnie i zdawaj się na Mnie. Na zawsze zostań w tym Miejscu Odpoczynku.[34] Pozwalaj Mi zatrzymać cię w tym Ognisku Miłości. Wtedy dam ci zakosztować słodyczy Mojej Miłości.[35] ІΧΘΥΣ

Przypisy :

[15] Zob. 1 Kor 11,27nn. [16] Kiedy Vassula po jakimś czasie zapisuje Orędzie – usłyszane wewnętrznie w jakimś miejscu, gdzie nie ma możliwości zapisania go od razu – wtedy może je zapisać później albo własnym charakterem pisma (z pamięci), albo Pan ujmuje jej dłoń, żeby pomóc jej pisać usłyszane wcześniej Orędzie. Wtedy charakter jej pisma staje się znowu odmienny. Zob. np. str. 10-11. (wyd.) [17] Komunii św. w kościele prawosławnym. [34] W Najświętszym Sercu. [35] Zob. Ps 90,17.

 

9.04.98 zeszyt 93

MATKA BOŻA: (…) Działaj tak, jak Bóg chce, żebyś działała. Przynieś Mi ulgę w cierpieniach, których doznaje codziennie Moje Serce z powodu tych, którzy zaprzeczają rzeczywistej Obecności Mego Syna w Eucharystii. Jezus zachęca cię z miłością do jedności w Jego Ciele. Wiedz, że On pragnie ciebie z całego Swego Serca i dzięki każdemu wspaniałomyślnemu gestowi z twojej strony Jego Serce topi się, [zamieniając się] w rzeki Miłosierdzia oraz Dobroci, płynące na wiele zatwardziałych serc...

[5] O Dziewico Królewska, nierozłącznie związana z Sercem Jezusa. Ofiaruję Ci wszystkich grzeszników świata, którzy obrazili Twego Syna w Najświętszym Sakramencie. Oby ci, którzy Go uderzają, mogli dostąpić Bożego przebaczenia poprzez Twoją Niewinność, Twoją Szczęśliwość i Twoje Słodkie Serce, które stało się Najświętszym Tabernakulum Boga. Amen. (…)

Przypisy :

[5] Moją duszę napełnił nagle Duch Święty i wykrzyknęłam.

 

30.06.99 zeszyt 98

JAHWE: (…) Objawiam wam Moją Łaskę. Zbawienie przyniósł wam Mój Syn Jezus Chrystus. Aby was wyzwolić, złożył Siebie w ofierze za was. Abyście mieli udział w Bożym Życiu, ustanowił Świętą Eucharystię, dla uświęcenia was i dla dania wam udziału w Jego Ciele i w Jego Krwi. Nie zwykły chleb i wino spożywacie, lecz macie udział w Samym Bogu! Obyście się tylko zastanowili nad tą Tajemnicą i pojęli ją w pełni! Bóg niedostępny jest dla was dostępny. Bóg niewidzialny jest dla was widzialny i może was przebóstwić. Ten, którego wielkość przewyższa wszelkie moce anielskie i wszelkie byty oraz wszystko, co zostało stworzone, jest do twojej dyspozycji, stworzenie! Sam Bóg ofiarowuje się wam, aby wam przywrócić wasze przebóstwienie, przebóstwiając waszą duszę, aby weszła do Życia Wiecznego. Jeśli Mi pozwolicie wlać się w was, dam wam pojąć wszystkie te niewidzialne rzeczy, aby doprowadzić wasze dusze do pełnej skruchy. Przez ten żal dokona się godna i czysta przemiana ciała i duszy w waszym tak nędznym stanie skalania. Wtedy będą one gotowe do uczestnictwa w Tym, o którym myślicie, że jest niedosięgły i niedostępny.[16] Ten, który jest uwielbiony po Mojej Prawicy, Ten, którego nazywasz, córko, „swoją Liturgią”, daje się tobie, abyś spożywała Jego Ciało i piła Jego Krew, aby się stać ciałem z Jego Ciała i kością z Jego Kości. Dokonam w każdym czasie i wobec każdego, kto tego pragnie, Mojego aktu Miłości, jeśli do Mnie zawoła: „Przyjdź i uczyń Mnie Swoją własnością i Twoim przybranym dzieckiem!” A całe niebo usłyszy Mnie, jak zawołam raz jeszcze, nim ktokolwiek wykona jakiś ruch: „Moje dziecko jest uniewinnione!” (…)

Przypisy :

[16] Por. Hbr 3,14

 

16.10.2000 zeszyt 101

JEZUS: (…) – Ja jestem Najwyższym Kapłanem nad całym Moim Domem, tym Domem, który został bezlitośnie podzielony przez tych, którym brakowało miłości. Mam się przyglądać Memu Domowi, tak podzielonemu i zbuntowanemu, i nie działać? Co oni głoszą? [25] W czyje imię wyznają swą wiarę? Spuściłem Moje Oczy, aby nie widzieć, jak Mnie podnoszą rękoma pozbawionymi wiary, pozbawionymi świętości. Jednakże z miłości do Moich wiernych zstępuję na ich ręce. Coraz mniejsze znaczenie nadaje się Mojej Eucharystii. Ja, Król Sławny, Majestat ponad wszelkie majestaty, Pan ponad wszystkich panów, wzywam was przez łaskę, abyście tym razem jedli żyjącą mannę, Chleb z Nieba, pod postacią Eucharystii. I w ten sposób mówię do tych kościołów, których duchowieństwo nie przyjęło Mojej Tajemnicy: „Odzyskajcie rozum i szukajcie Mnie gorliwie, zapanujcie też nad waszą niechęcią do Mojej Matki. Niech cały rodzaj ludzki wie, że Moje Ciało i Moja Krew pochodzą od Mojej Matki. Tak, Moje Ciało pochodzi od Najświętszej Dziewicy o czystej krwi. Niech będzie błogosławione Jej Imię! Aby ocalić wszystkich pokornych ziemi, którzy Mnie przyjmują, i aby im dać życie niezniszczalne, stałem się Chlebem i dałem wam Siebie. Przez tę Komunię uświęcam tych wszystkich, którzy Mnie przyjmują, przebóstwiając ich, aby się stali ciałem z Mego Ciała, kością z Moich Kości. Kiedy spożywacie Mnie, który jestem Bogiem, wy i Ja stajemy się jednym ciałem i jednoczymy się duchem. Stajemy się krewnymi, gdyż Ja mogę was przemienić w bogów przez uczestnictwo. Dzięki Mojemu Bóstwu przebóstwiam ludzi... Czy nie słyszeliście: „wy też jesteście bogami, synami Najwyższego, wy wszyscy”? [26] Teraz Ja jestem sądzony przez ludzi. Szata,[27] która może was przyoblec, przyozdabiając was po królewsku, przekształcając was, przebóstwiając was, jest odrzucona przez te kościoły, które nie potrafią pojąć Mojej Tajemnicy... Dziś na nowo wołam w Niebiosach: „Bracia, dlaczego niszczycie Moje Bóstwo? Jeśli sądzicie, że jesteście tymi, którzy wiedzą, co jest sprawiedliwe, zatem dlaczego wasz duch ograbia Mój Kościół? Zapraszam was do królowania ze Mną, zachęcam was do celebrowania Mszy i do wzięcia udziału w Boskiej Tajemnicy w sposób, jaki naprawdę Ja ustanowiłem”.

A oni nie słuchają?

– Zarozumialcy będą bez przerwy ze Mnie drwić, dlatego, że się oddalili od Mojego Światła. Ja jestem obecny w Mojej Eucharystii, oni jednak musieliby ujrzeć Moje Bóstwo oczyma duchowymi. [Jeśli tego nie uczynią,] nadal będą jak człowiek ospały, który nigdy nie pojmuje nic z tego, co mu mówicie, i pyta: „Co powiedzieliście? Mówiliście do mnie? Co?” Te kościoły głoszą, że jestem chwalebnym królem, potwierdzają Moją moc, ogłaszają Moją budzącą lęk potęgę, wyśpiewują Mi swe pochwały, uznają Moją Wszechmoc i potężne cuda, lecz staję się przeszkodą, kiedy chodzi o zmierzenie wspaniałości Mojego Bóstwa i Mojej obecności w Eucharystii. Dziś jest to kamień przeszkody, który odrzucają budujący, a nie uświadamiają sobie, że jest on głowicą węgła. A ty, Moja córko, nadal głoś Mnie jako twą jedyną Miłość i mów te słowa twoim braciom i siostrom: „Pan jest dobry, gdyż mnie pouczył. Znany jest z nauczania i pouczania ubogich i biednych”. Córko wątła, podzielę się czymś z tobą: wkrótce pozwolę smokowi zjeść jego własny ogon. Wkrótce wydam polecenia z Niebios. Zamierzam odbudować Mój Dom. Na nowo ustanowię Eucharystię w domach,[28] które zostały pozbawione Mojej Obecności i staną się święte. Ty [29] zostałeś wykradziony spod Mojej Najwyższej Władzy i zrównany z ziemią przez smoka. Jednakże powiadam wam, mówię każdemu z was: Mój Duch zostanie wylany na ziemię, aby ją nawodnić niebieską rosą. Trawa ziemi będzie bardziej zielona, a drzewa zakwitną i ich listowie będzie wspaniałe, a owoc ich obfity, tak! obfity. Czekajcie, a ujrzycie! [30] (…)

Przypisy :

[25] Ci, którzy jeszcze nie zrozumieli, że aby się zjednoczyć powinni się ugiąć w pokorze i w miłości. [26] Por. Ps 82,6. [27] Symboliczne określenie Chrystusa. [28] Pan rozumie przez to: kościoły. [29] Czyli: Kościół. [30] Pan nagle odwrócił się do demona (smoka) i wypowiedział te słowa.

 

20.01.2001 Podczas Tygodnia Jedności

(…) Szatan postanowił wydać wojnę Mojemu Kościołowi. Atakuje gwałtownie to, co odkupiłem Moją Własną Krwią: podtrzymuje podział Mojego Kościoła, przeklinając każde wierne serce, które uznaje Prawdę i Moje Prawo. Wielu z was, należących do Kościoła, dziś go grabi. Okradacie go, odmawiając uznania Mojego Ciała w Eucharystii i dzielenia się Moją Boską Tajemnicą w sposób, jaki Ja naprawdę ustanowiłem. Grabicie Mój Dom przez to, co dotyczy określenia wspaniałości Mojego Bóstwa i Mojej Obecności w Eucharystii. Okradacie Mój Dom na wiele innych sposobów. Pisma nigdy nie kłamią i nie mogą być odrzucone, wy jednak odrzucacie ich części, dokonując grabieży także w ten sposób. (…)

 

13.11.2001 zeszyt 104

(…) Od wielu lat błogosławię tę wysuszoną ziemię, przychodząc na was jak rzeka, zalewając ją jak powódź Moimi błogosławieństwami. Ustawiłem zwiastunów na Niebie i wysłałem wam Moich bosych aniołów, aby rozpalili Moim Słowem wasze serca, pokolenie. Wysłałem ich, aby was ostrzegli, że ściągniecie na siebie, z waszej winy, wszelkie zło tej ziemi – chyba że się nawrócicie, będziecie się modlić, podejmować wynagrodzenia za wasze grzechy, poprawiać wasze życie; chyba że będziecie szanować Mój Najświętszy Sakrament i żyć w sposób święty, zjednoczeni, umieszczając Mnie jako pieczęć na swoim sercu. (…)

10.12.2001

(…) Jestem kimś więcej niż stróżem Twej duszy. Noś Moją Eucharystię [19] w twoim sercu i otaczaj Mnie w zamian za to wonią! Ja jestem autorem tego wielkiego dzieła. Uspokój Moje Serce, gdyż jest pełne smutków i zawodów. Ewangelizuj i wypowiadaj dane ci przeze Mnie słowa. Upiększ Mój Kościół i napełnij serca i umysły Moich dzieci wszystkim, czym Ja Jestem. (…)

Przypisy :

[19] Chrystus rozumie przez to Siebie Samego.

 

Jezus Chrystus

Eucharystia


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!