Eucharystia

 

Fragmenty Orędzi Jezusa (1908-1943r) S.B. Rozalia Celakówna

 

 

[309] (…) Rozalia: Im więcej usiłuję ukryć się i zapomnieć o sobie, tym jestem spokojniejszą. Pan Jezus pobudza mnie do tego coraz silniej. On Sam, Jezus, wskazuje mej duszy Najświętszą Eucharystię. W głębi duszy przemawia: Patrz, dziecko, na ukrycie się Moje, nie tylko w Nazarecie, ale i w tym Sakramencie Miłości. Gdyby było coś wznioślejszego, pozostałbym pod innymi postaciami, pod inną zasłoną, nie pod tą nikłą zasłoną chleba. Wszystko to uczyniłem z miłości ku duszom ludzkim, lecz mimo to tak bardzo mało jestem kochany!!!

     Chcę, byście kochali to życie ukryte. Ono nie tylko jest tak wielkiego znaczenia dla ciebie, dla Ojca, ale dla wszystkich dusz. O, jak mało dusz rozumie tę tajemnicę! Jest to lekarstwo na dzisiejsze czasy – gdy ludzie szukają uznania, wywyższenia – na pychę i bunt przeciw Bogu.

 

 

Źródło: Wyznania z przeżyć wewnętrznych – Rozalia Celakówna – WAM, Kraków 2007

------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com