Godzinki o św. Michale Archaniele

 

NA JUTRZNIĘ

 

Zacznijmy społem chwalić - Księcia Niebieskiego - Michała Archanioła, - Patrona naszego.

Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy - i wyrwij nas z potężnych - nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, - Jego przedwiecznemu - i równemu Im w bóstwie - Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, - tak zawsze i ninie, - niech Bóg w Trójcy jedyny - na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Witaj Duchu potężny, - święty Archaniele, - któryś pogromił rokosz - złych aniołów śmiele:

"Któż jak Bóg" hasłem swoim - na nich uderzając, - o znieważony honor - Boga się stawiając.

Buntowników strąciłeś - aż na dno piekielne, - tym sobie zdobywając - imię nieśmiertelne:

"Michael", Wódz i Książe - wojska niebieskiego, - Przyjaciela i Powiernik - Pana Najwyższego.

Blaskiem mądrości Bożej - cudnie ozdobiony, - Rzecznikiem, Opiekunem ludzi uczyniony.

O, dopomagaj swoim - czcicielom na ziemi - w walce z duchami złymi, - daj nam moc nad nimi.

Byśmy zawsze zwycięsko - z boju wychodzili, - miejsca stracone przez nich - dla siebie zdobyli.

 

Antyfona

Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, - zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu. R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

NA PRYMĘ

 

Przybądź nam, miłościwy

Boże, ku pomocy itd.

 

Hymn

Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy - przed Panem stojący, - któremu ważne sprawy - zleca Wszechmogący.

Osobliwszą masz władzę - na niebie i ziemi - i niezrównaną chwałę - pomiędzy Świętymi.

Tyś Górnego Syonu - blaskiem i ozdobą, - najpierwszą po Królowej - Niebieskiej osobą.

Wszystkie chóry Aniołów, - Święci Pańscy w niebie - i wierni Chrystusowi - modlą się do Ciebie.

I kochają serdecznie - za Twój bój o Boga, - za Miłość, za pokorę - i za pogrom wroga.

I my, co Ciebie z nimi - wielbimy, kochamy, - spraw niech Twe hasło w życiu - wiernie wypełniamy.

Niech nic nad Boga więcej - nie mamy droższego, - zapałem niech płoniemy - w walce o cześć Jego.

 

Antyfona

Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA TERCJĘ

 

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

 

Hymn

O wielbicielu wielki - Słowa Wcielonego, - Czcicielu niezrównany - Panny, Matki Jego.

Po Niej w modłach my Ciebie - pierwszego wzywamy, - Tobie się. chyląc głowy, - kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, - łaskę im przywracasz, - gdy Ci się polecają, - z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę - niegdyś strzegł i bronił, - aby Izrael wiary - w Boga nie uronił.

Strzeżesz teraz Kościoła - jako Patron Jego, - lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.

Kraje, narody, wojska, - zakony przez wieki - Patronem Cię swym czynią - żądni Twej opieki.

Bo w Twą wierzą potęgę, - wierzą Twej miłości, - którą otaczasz ludzi - z hojnej łaskawości.

 

Antyfona

Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,

R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię,

 

NA SEKSTĘ

 

Przybądź nam, miłościwy

Boże, ku pomocy itd.

 

Hymn

Święty Michał Archanioł - tak ludzi miłuje, - że im się i widzialnie - nieraz ukazuje.

Wśród sławnych jego zjawień - jest góra Gargani, - o której w brewiarzu - czytają kapłani.

Zabłąkanemu chłopcu - w lesie się pokazał - i kościół na tym miejscu - wystawić nakazał.

Ażeby z Aniołami - mógł tam cześć odbierać - i wpływ dobroci boskiej - i swojej wywierać

Zjawił się z wojskiem Niebian, - jak podanie głosi, - zwycięstwo ponad wrogiem - dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, - kiedy jest wzywany, - odpiera wrogów duszy - Patron nasz kochany.

A za tę wielką miłość - wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć - szerzyć usiłujmy.

 

Antyfona

Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA NONĘ

 

Przybądź nam, miłościwy

Boże, ku pomocy itd.

 

Hymn

Walka, która na niebie - kiedyś się odbyła. - dotąd się jeszcze w świecie - Bożym nie skończyła.

Ciemność walczy z światłością, - zło się ciągle sroży - i chce świat opanować, - znieść porządek Boży

Bo tu chodzi o dusze, - by się nie dostały - na trony, które w niebie - duchy postradały.

Książę niebios Michale, - Tobie jest moc dana - przeciw zasadzkom wszelkim - i złości szatana.

Tyś odwiecznym zwycięzcą - i pogromcą złego. - skróć władzę, zetrzyj pychę - smoka przeklętego.

"Niechaj mu Bóg rozkaże" - pokornie prosimy, - strąć mocą Bożą czarta - w piekielne głębiny.

O zwyciężaj tak dalej, - jak zacząłeś w niebie, - walczącym dopomagaj, - gdy wzywają Ciebie.

 

Antyfona

Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba,

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA NIESZPORY

 

Przybądź nam, miłościwy

Boże, ku pomocy itd.

 

Hymn

Święty Michał wyznacza - z Aniołów jednego - na stróża dla człowieka - na świat zrodzonego.

I sam z wielkiej dobroci - strzeże go i wspiera - za życia, lecz szczególniej, - gdy człowiek umiera.

Nie opuści go wtenczas, - lecz na pomoc spieszy, - ze swymi Aniołami - obecnością cieszy.

I odpędzą szatanów, - wzbudzą ufność w Boga, - jakżesz obecność jego - jest dla duszy błoga.

Potem w czyśćcu pociesza, - cierpienia osładza, - do nieba po pokucie - odbytej wprowadza.

O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego - czci i pomocy wzywa - Michała świętego.

Zapewnioną ma pomoc - we wszelkiej potrzebie, - po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

 

Antyfona

Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzy! Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA KOMPLETĘ

 

Niech nas Święty Archanioł - do Boga nawróci, a zagniewanie Jego - niech od nas odwróci.

Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy itd.

 

Hymn

W dniu ostatnim głos trąby - tego Archanioła - wszystkich umarłych wskrzesi - i na sąd powoła.

Stanie przy trybunale - ważyć ludzkie sprawy - i wstawiać się dla wiernych - o wyrok łaskawy.

On Zwiastunem wyroków - Pana Najwyższego, - Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem - raju niebieskiego.

Krzyż Chrystusa podejmie - i pod nim zgromadzi - na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.

Kto czci tego obrońcę - i grzechów się strzeże, - tego Archanioł święty - pod swój sztandar bierze.

A pisarze Kościoła - są takiego zdania, - że mieć doń nabożeństwo - znakiem jest wybrania.

Kogo Bogu poleca - i za kim się wstawia - taki unika piekła - i swą duszę zbawia.

 

Antyfona

Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

OFIAROWANIE GODZINEK

 

Przyjmij te nasze pienia, - święty Archaniele, - które Ci oddajemy - my, Twoi czciciele.

Oby należna Tobie- od nas grzesznych chwała, - wdzięczność, gorąca miłość - wciąż się powiększała.

Wspieraj nas modlitwami, - w walce dodaj męstwa, - walczących doprowadzaj - do chwały zwycięstwa.

Byśmy miejsca upadłych - aniołów zdobyli, - i z Tobą wiecznie Boga - w niebiosach chwalili.

 

Antyfona

Książe niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.

V. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.

R. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

 

Módlmy się:

Boże, który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Uwaga: Antyfony są wzięte z Officium o św. Michale, hymny ułożone na podstawie nowenny do tegoż Świętego przez św. Alfonsa Liguorego, modlitwy z książek do nabożeństwa aprobowanych przez Władze kościelne.

 

Źródło: http://msza.net/i/cz07_1.html

------------------------------------------------

www.duchprawdy.com