JAN PAWEŁ II o trzeciej tajemnicy fatimskiej


W książce Antoniego Socci „Tajemnice Jana Pawła II”, str. 163, czytamy: Ks. Kardynał Karol Wojtyła jako Metropolita Krakowski w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych 9 listopada 1976 roku: ”Stoimy w obliczu największej w historii konfrontacji, z jaką ludzkość miała kiedykolwiek do czynienia. Nie sadzę, aby szerokie koła społeczności chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji między kościołem a antykościołem, ewangelią a antyewangelią. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej opaczności. Jest to czas próby, w który musi wejś cały Kościół, a polski Kościół w szczególności.”
W listopadzie 1980 roku, w czasie podróży do Niemiec, Jan Paweł II, spotkał się z grupą wiernych i dziennikarzy, którzy zapytali go o treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Wypowiedź Papieża ukazała się potem w gazecie „Stimme des Glaubens” ( nr10 z 1981r. ):” -Co zawiera tajemnica fatimska, i dlaczego nie została opublikowana zgodnie z obietnicą już w 1960r?
Papież: -”Z uwagi na treść robiąca wielkie wrażenie… . Ponadto każdemu chrześcijaninowi powinno wystarczyć taka wiedza: jeśli się czyta, że oceany zatopią cale kontynenty, że ludzie nagle zostaną pozbawieni życia, z minuty na minutę, i to milionami… .Kiedy się to wie, nie należy domagać się publikacji tej tajemnicy. Wielu chce wiedzieć tylko z ciekawości lub żądzy sensacji, zapominając, że wiedza niesie ze sobą także odpowiedzialność. To bardzo niebezpieczne kiedy się nic nie czyni, mówiąc, to i tak na nic… . „ W tym miejscu Papież wziął do reki różaniec i powiedział: ”-Oto lekarstwo na zło! Módlcie się, módlcie się, i o nic więcej nie pytajcie. O całą resztę zwróćcie się do Maryi.”. -A co się stanie z Kościołem? „Musimy być dobrze przygotowani, na bliskie już wielkie próby, włącznie z poświęceniem własnego życia, i z naszym całkowitym oddaniem Chrystusowi i dla Chrystusa. Próby będą mogły być mniej dotkliwe na skutek naszych modlitw, ale nie można ich uniknąć, gdyż prawdziwa odnowa Kościoła, będzie mogła nastąpić tylko w taki sposób. Tak jak wiele razy Kościół odradzał się z krwi, tak i tym razem nie będzie inaczej. Odmawiajmy dużo i często święty różaniec.”
Odmawiajcie codziennie różaniec…


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!