Objawienia Dzieciątka Jezus i Maryi

Prorok "Boży Posłaniec" (2012r)

 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego 15.06.2012r.

Ja Jezus Chrystus przekazuję ci te Słowa, abyś je wiernie wypełnił, aby to Moje przesłanie, które przed chwilą otrzymałeś, mogło dotrzeć do wielkiej rzeszy ludzi, aby ludzkie serca otworzyły się i zapragnęły przyjąć te Słowa i zrealizować je w swoim życiu. W tym celu potrzeba, abyś przepisał to orędzie wraz z Aktem poświęcenia się Najświętszemu Sercu przekazanym przeze Mnie Świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Ten Akt powinien być odmawiany każdego dnia, aby doświadczyć wszystkich tych łask. Każda dusza ludzka, która pragnie wejść na tę drogę, powinna żyć według tego Aktu, to znaczy:

Po pierwsze - prosić o łaskę zjednoczenia, poprzez modlitwę, którą w tej chwili podyktuję:

Panie Jezu Chryste bardzo Cię proszę, prowadź Mnie drogą zjednoczenia z Twoim Najświętszym Sercem, abym nieustannie podążał za Tobą, przyjmując wszystkie łaski, które zsyłasz na mnie. Otwórz moje serce, abym nieustannie z otwartym sercem podążał za Tobą, abym w Twojej Miłości nieustannie się przemieniał, aż dojdę do zjednoczenia się z Tobą w Wiecznej Chwale. Amen.

Po drugie - potrzeba, abyście przyjęli Moje Słowa i podążali tą drogą i stali się apostołami tej modlitwy i tego zawierzenia, abyście się stali Moimi uczniami, którzy czynią wszystko, aby trwać w zjednoczeniu ze Mną poprzez czystość waszych serc i pragnienie waszej świętości, aby żyć w tym duchu potrzeba regularnej spowiedzi, modlitwy do Ducha Świętego, jak również modlitwy Różańcowej, prosząc Moją Mamę, aby was wspierała na tej drodze, gdyż bez Jej pomocy nie poradzicie sobie, gdyż szatan będzie czynił wszystko, aby was zwieść i odciągnąć od tej drogi. Proście Moją Mamę a Ona będzie was prowadzić, a Ja będę wam błogosławić i udzielać tych wszystkich łask, o których wam powiedziałem.

Po trzecie - przyjmijcie Moje szczególne Błogosławieństwo, abyście wytrwali właśnie na tej drodze. Oto i Moje Błogosławieństwo: Ja Jezus Chrystus naznaczam was Moim szczególnym Błogosławieństwem, ono spływa na wasze serca, abyście wytrwali na tej drodze - drodze zjednoczenia z Moim Najświętszym Sercem, przyjęli wszystkie łaski, których Ja wam udzielam, jak również przekazali Moje Słowa wszystkim tym, których postawię na waszej drodze. Moje Błogosławieństwo będzie wam nieustannie towarzyszyć na każdy dzień waszego życia, o ile będziecie wypełniać Moje Słowa, które do was kieruję. Oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Ja przemawiam do was, aby ukazać wam drogę, którą trzeba, abyście podążali, aby osiągnąć radość wieczną. Każdy, kto idzie tą drogą, otrzymuje wszystko to, czego potrzebuje, aby wzrastać w świętości. Wytrwajcie na tej drodze a radości waszej nie będzie końca. Moim pragnieniem jest dotrzeć do tak wielu ludzkich serc, aby weszły na tę drogę i wytrwały na niej. Abym Ja mógł przyjąć was wszystkich do wiecznej radości. Przemawiam do wszystkich tych, którzy pragną przemiany w swoim życiu, którzy pragną wypełnić Moje Słowa, aby doświadczyć tak wielu łask. Jestem z wami i was błogosławię, abyście wytrwali na tej właśnie drodze.

Moje Najświętsze Serce otwarte z Miłości ku wam, udziela tak wielu łask i przemienia wszystkich tych, którzy czytają te Słowa i prowadzę na tę drogę. Ja nieustannie błogosławię wszystkich, którzy trwają z otwartymi sercami i podążają tą drogą. To wielka łaska podążać za Mną, aby osiągnąć Wieczne Szczęście. Jak wiele dusz ludzkich potrzebuje przemiany i zwrócenia się ku Mnie, aby podążać tą drogą. Dlatego też, Ja przemawiam do was, aby ukazać wam niejako na nowo tę drogę, którą ukazałem Świętej Małgorzacie Marii Alacoque właśnie w tym czasie, kiedy Moje Najświętsze Serce pragnie zjednoczenia z waszymi sercami. To jest droga do tego, aby uznano Moją Godność Królewską. Ja jestem Królem - Królem całego Wszechświata. Pragnę, aby uznano tę Moją Godność. Wielu ludzi nie rozumie Mojego przesłania, dlatego jeszcze raz tłumaczę. Ja jestem Królem - Królem całego Wszechświata, przychodzę do was z tym przesłaniem, abyście oddali Mi swoje serca i weszli w komunię z Moim Najświętszym Sercem, jedynie wtedy Moja Godność Królewska będzie uznana. Nie tylko poprzez poszczególnych ludzi, ale przez całe narody i państwa, tego właśnie oczekuję, a w sposób szczególny oczekuję tego od Polskiego Narodu, gdyż wybieram was sobie i pragnę tutaj ustanowić Swoje Królestwo. Pragnę, aby ustały wszelkie spory odnośnie Intronizacji. Jeszcze raz powtarzam: Ja jestem Królem, a przychodzę do was z tym przesłaniem, abyście zrozumieli jak bardzo pragnę, abyście odpowiedzieli na Moje wołanie poprzez przyjęcie Moich Słów.

Tak bardzo pragnę, aby to Moje wołanie dotarło do milionów ludzkich Serc, abyście przyjęli wszystko to, co do was mówię. Pragnę, aby powstały Ogniska Mojej Miłości, gdzie Ja będę Królem. Te Ogniska powinny powstać w całym Polskim Narodzie, aby przeniknąć do innych narodów, aby w ten sposób to przesłanie mogło zaowocować. Ogniska Miłości Najświętszego Serca Jezusowego niech rozprzestrzeniają się na cały Polski Naród i na cały świat. Każde Ognisko niech stanie miejscem Mojego odpoczynku, gdzie będę mógł przyjść, aby łączyć się z wami i radować się waszą obecnością. Moim pragnieniem jest, aby w tych Ogniskach oddawano Mi cześć poprzez modlitwę do Mojego Najświętszego Serca, a więc Litanię, Akt Poświęcenia się Mojemu Najświętszemu Sercu, aby była odmawiana modlitwa Różańcowa, jak również modlitwa do Ducha Świętego, abyście wszyscy trwali z czystymi sercami, spowiadając się przynajmniej raz w miesiącu. Pierwszy piątek miesiąca, niech będzie dniem spotkania Ogniska. Moim pragnieniem jest, abyście uczestniczyli we Mszy Świętej i przystępowali do Komunii Świętej jak najczęściej. Chcę, abyście zrozumieli to przesłanie, ono wynika z tego, że zbyt powierzchownie czci się Moje Serce. Ja pragnę powrotu do głębokiej gorliwości prawdziwego Nabożeństwa, które ma prowadzić do zjednoczenia waszych serc z Moim Najświętszym Sercem. Tego tak bardzo pragnę. Ten kult, który jest od dawna w Kościele powinien odżyć na nowo, aby mógł wydać jak największe owoce, aby mógł się przyczynić do ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem - złem, które wypływa z nienawiści szatana, który tę nienawiść stara się wsączyć w ludzkie serca. A Ja przychodzę z Moją Miłością i pragnę, aby ta Miłość rozlała się na każde ludzkie serce. Jeżeli to się dokona, to wówczas wszystkie ludzkie serca uznają Moją Godność Królewską. Ja jestem Królem i pragnę, aby na polskiej ziemi zapanowało Moje Królestwo - Królestwo Miłości. Wybrałem was sobie już przed wiekami i teraz pragnę zrealizować Mój plan, aby się mogło dokonać wszystko to, co od wieków zostało przygotowane.

Przychodzę do was, aby wezwać was do całkowitego Mi zawierzenia, do oddania Mi swoich serc, abym Ja mógł was przemienić, abyście się wszyscy stali Moimi uczniami doskonale ze Mną zjednoczonymi, abyście uznali Moją Godność Królewską, abym Ja mógł dokonać wielkiego zwycięstwa w waszym narodzie i państwie. Chce, abyście mieli świadomość, że ten świat w takiej postaci musi przeminąć. Taka rzeczywistość, gdzie króluje szatan musi upaść. Świat musi się odnowić. Jeżeli nie przyjmie Mojego wezwania do życia według Bożych Przykazań, Mojej Świętej Ewangelii, nie będzie mógł istnieć w takiej postaci. Wszelkie zło musi być oczyszczone i wszyscy ludzie, którzy nie przyjmą Mojej Miłości, nie będą mogli w dalszym ciągu żyć w taki sposób jakby Boga nie było, wydając takie owoce jakie widzimy obecnie w postaci cywilizacji śmierci, gdzie morduje się miliony istnień ludzkich w łonach matek, gdzie miliony ludzi trwają w grzechach, gdzie nieczystość rozprzestrzeniła się na cały świat, gdzie ludzkie serca oddały się szatanowi, trwając w nienawiści gotują się do wojny, gdzie nie chcą przyjąć Mnie jako Króla a przyjmują szatana. Nie może istnieć taki świat, ten świat będzie oczyszczony, zostaną tylko ci, którzy Mi służą, którzy żyją w miłości, którzy weszli na te drogę, o której wam powiedziałem. Ten czas oczyszczenia nieuchronnie się zbliża, musicie o tym wiedzieć i być gotowi. Tak wielu ludzi jest nie przygotowanych, grozi im wieczne potępienie. Jednak Ja będę czynił wszystko, aby uratować te dusze ludzkie. Dlatego też proszę was, abyście przyjęli te Słowa i wiernie je wypełnili. Poprzez wierność otrzymacie Moje szczególne Błogosławieństwo. Będę mógł działać, aby ratować dusze ludzkie, aby wskazać drogę wszystkim tym, którzy się zagubili, aby odnaleźli sens swojego życia i stali się Moimi uczniami, całkowicie Mi oddanymi.

Przemawiam do was, którzy macie otwarte serca a w sposób szczególny proszę wszystkich kapłanów, aby przyjęli to wezwanie i umożliwili rozwój tego dzieła. To nic nowego, ono wypływa z przesłania Mojego jakie przekazałem Świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jedynie pragnę ożywić to Moje dzieło, które powołałem przed wieloma laty. Dlatego też jeszcze raz wzywam was w sposób szczególny kapłanów, abyście otworzyli swoje serca pomogli powstać temu dziełu. Proszę was polscy biskupi, abyście nie odrzucali tego dzieła, ono jest zbawienne, przyjmijcie z całą pokorą a Ja będę wam błogosławił. Wytrwajcie w Mojej Miłości i bądźcie Mi wierni a Ja będę wam błogosławił. Moja Miłość dotyka waszych serc, przemieniam je i udzielam tak wielu łask, abyście wiernie wypełnili Moje Słowa i stali się radością Mojego Najświętszego Serca i na tę drogę błogosławię wam Moim szczególnym Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. 

 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego 15.06.2012.

Przychodzę do ciebie Ja Jezus Chrystus i błogosławię, dotykam twojego serca, aby udzielić ci tak wielu łask. Przemieniam je i uzdalniam do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Trwaj w Mojej Miłości a Ja będę ci błogosławił, abyś wiernie wypełnił wszystkie Moje polecenia, a w sposób szczególny wszystko to, co w tej chwili ci przekażę. Oto Moje Najświętsze Serce, Które ukazałem przez Moją wybrankę Świętą Małgorzatę Marię Alacoque i teraz pragnę przekazać Moje Słowa przez ciebie całemu Kościołowi.

Jestem, aby błogosławić wszystkich tych, którzy poświęcą Mi się według Aktu, który przekazałem Świętej Małgorzacie. Przez ten Akt tak wiele łask spływa na te wszystkie serca, które się Mi oddają. Moje Najświętsze Serce przebite włócznią tak bardzo cierpi z powodu ludzkich grzechów, które nieustannie ranią Mnie. Każde serce, które otworzy się na Moją Miłość, dozna tak wielu łask i będzie w sposób szczególny prowadzone przeze Mnie w Mojej Miłości, poprzez zjednoczenie z Moim Najświętszym Sercem. Moim pragnieniem jest, aby wszystkie ludzkie serca były zjednoczone z Moim Najświętszym Sercem, aby to się mogło dokonać, potrzeba wielkiego światła płynącego ode Mnie. Aby to światło mogło dotrzeć do tych wszystkich serc, potrzeba, aby kapłani głosili to przesłanie o Mojej wielkiej Miłości, aby mówili, że Ja tak bardzo miłuję dusze ludzkie i czekam na tak wiele ludzkich serc, aby otworzyły się na Moją Miłość i mogły doświadczyć tak wielu łask, aby wejść na drogę zjednoczenia. To zjednoczenie, o którym mówię polega na otwarciu ludzkiego serca i przyjęciu Mojej łaski, albowiem Ja pragnę, aby wasze serca były nieustannie złączone z Moim Najświętszym Sercem, abyście w tej Miłości wzrastali, aż dojdziecie do zatopienia się we Mnie, tego pragnę - zjednoczenia waszych serc z Moim Najświętszym Sercem.

Każdy kto wchodzi na tę drogę, otrzymuje tak wiele łask, podążając za Mną na tej drodze, którą Ja wskazuję. Moje Najświętsze Serce jest nieustannie otwarte i z Niego wypływają te wielkie łaski. Jednak tylko te serca mogą je przyjąć, które są otwarte i pragną zjednoczenia z Moim Najświętszym Sercem. Moja Miłość przemienia wszystkie ludzkie serca, które Ją przyjmują i te serca upodabniają się do Mojego Najświętszego Serca. To jest komunia Naszych Serc, w tej komunii następuje całkowita przemiana i takie serce łączy się z Moim Najświętszym Sercem i trwają w tej jedności. Jeżeli dusza ludzka wytrwa w tym stanie do końca swojego życia, to wówczas spotyka się ze Mną w Wiecznej Chwale, doświadcza przejścia z ziemskiego życia do wiecznej radości, gdyż już była zjednoczona ze Mną na ziemi a teraz przechodzi, aby być ze Mną na wieki. To jest droga dla każdej duszy ludzkiej, która pragnie tego zjednoczenia. Aby wytrwać w tym zjednoczeniu przez całe życie potrzeba nieustannie troszczyć się o tę relację, przede wszystkim ludzkie serce musi być czyste - oczyszczać się [w] Sakramencie Pokuty, modlić się z otwartym sercem, przyjmując wszystkie Moje łaski, wchodząc w taką właśnie relację z Moim Najświętszym Sercem, dusza ludzka nieustannie przemienia się. Doświadcza Mojego szczególnego działania, wchodzi na drogę zjednoczenia. Tak bardzo pragnę, aby wszystkie ludzkie serca weszły na tę drogę i wytrwały do końca, aby zjednoczyć się ze Mną na wieki. Dlatego też przemawiam, aby ukazać tę drogę, aby zaprosić was wszystkich do wejścia w tę głęboką relację z Moim Najświętszym Sercem. Chcę ukazać całemu światu Moją Wielką Miłość, chcę abyście zrozumieli, że Ja nieustannie czekam na otwarcie waszych serc, abym mógł was przemieniać, abyście podążali za Mną właśnie tą drogą, którą wam ukazałem. Tak bardzo pragnę, aby ludzkie serca przyjęły Moje Słowa i zapragnęły je zrealizować w swoim życiu. Przemawiam do was, gdyż widzę jak wielki kryzys dotknął tak wielu ludzi. Zamknięte serca, dusze zabrudzone grzechem, życie duchem tego świata, zapomnienie o Mnie, odrzucenie Moich Przykazań, zagubienie się w materializmie i co najbardziej Mnie boli, to odrzucenie Mojej Miłości a Ja przecież tak bardzo was kocham i pragnę waszego szczęścia. Oto przygotowałem dla was tak wielkie łaski, abyście mogli iść właśnie tą drogą i osiągnąć wieczne szczęście. Ukazuję wam tę drogę, wzywając was wszystkich do całkowitego oddania się dla Mnie, poświęcenia Mojemu Najświętszemu Sercu, aby przyjąć wszystko to, co zostało dla was przygotowane, aby radości waszej nie było końca.

Moja Miłość rozlewa się na całą ludzkość, jednak tylko nieliczni przyjmują te Moje łaski, dlatego też bardzo cierpię właśnie z tego powodu, kiedy Miłość nie jest przyjęta. Oto oddałem za was Moje życie, przelałem Moją Krew, pozwoliłem przebić Moje Serce, cóż mogłem więcej uczynić, aby was uratować? Uczyniłem wszystko co mogłem, dlatego też mam prawo wymagać od was, abyście i wy oddali Mi wszystko, aby być szczęśliwymi. Jeżeli to uczynicie, otrzymacie pełnię Moich łask. Zapraszam was do wejścia na tę drogę, którą idą dusze wybrane, dla których przygotowałem miejsce w Niebie. Wejdźcie na tę drogę, aby doświadczyć wiecznego szczęścia. Każdy, kto idzie tą drogą doświadcza Mojej Miłości i w tej Miłości wzrasta, aby osiągnąć pełnię. Tak bardzo pragnę, abyście zrozumieli to przesłanie i zapragnęli odpowiedzieć na nie waszym życiem, całkowitym oddaniem się dla Mnie. Ukazuję wam samego Siebie, chcę ofiarować wam Moją Miłość, jednak oczekuję od was zrozumienia, przyjęcia tej Mojej Miłości. Jedynie wtedy będziecie mogli wejść na tę drogę, aby nią podążać. To wielka łaska, aby kroczyć tą drogą i spotkać się ze Mną w Niebie. Wszyscy jesteście powołani, aby iść tą drogą i osiągnąć wieczne szczęście. Moje Najświętsze Serce otwarte z miłości do was, nieustannie się ku wam wyrywa, aby połączyć się z waszymi sercami, abyście byli szczęśliwi, abyście mogli doświadczyć tak wielu łask, prawdziwego szczęścia, abyście już nie szukali w tym świecie złudnego szczęścia. Jedynie we Mnie możecie osiągnąć prawdziwe szczęście, poza Mną nie ma szczęścia.

Moje Najświętsze Serce otwarte ku wam a z Niego wypływają promienie, które przenikają wasze serca, promienie Mojej Miłości. To szczególna łaska, spływająca na was właśnie w to Moje Święto, gdyż pragnę, abyście zrozumieli Moją wielką Miłość, abyście w tej Miłości nieustannie wzrastali, byście doszli do zjednoczenia ze Mną w Wiecznej Chwale i na tę drogę błogosławię was wszystkich Moim szczególnym Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Sokółka 30.06.2012r.

Chcę z tego miejsca obudzić prawdziwą wiarę w Moją Rzeczywistą Obecność w Komunii Świętej

Ja Jezus Chrystus jestem i błogosławię was, dotykam waszych serc i przemieniam je. Tak wiele łask otrzymujecie i będziecie otrzymywać, gdyż Ja jestem z wami. Moja Miłość dotyka waszych serc, tak bardzo Moje Najświętsze Serce raduje się, że tu jesteście. Przybyliście na to szczególne miejsce, gdzie Ja przemawiam w widzialny sposób poprzez znak jaki dałem, objawiając Moją Rzeczywistą Obecność pod tą Postacią, w której do was przychodzę. Moje Ciało i Moja Przenajdroższa Krew została ukazana całemu światu. Przemawiam w ten sposób do was, abyście zrozumieli Moją wielką Miłość i Moje wielkie pragnienie bycia z wami przede wszystkim w waszych sercach, abyście Mnie umiłowali, tak jak Ja was umiłowałem, abyście przyjęli wszystko to, co Ja wam daję, abyście mogli doświadczyć pełni Moich łask, przemawiam do was i do wszystkich ludzi i wołam: otwórzcie serca i przyjmijcie Mnie z wielką miłością, abym Ja mógł zakrólować w was, abyście mogli doświadczyć Mojej żywej Obecności, tego tak bardzo pragnę. Wołam do was wszystkich: otwórzcie swoje serca, przyjmijcie Moją Miłość i trwajcie w tej Miłości, abym Ja mógł was prowadzić.

Tak wiele ludzkich serc zagubiło się, tak wiele ludzkich serc odeszło ode Mnie. Tak bardzo cierpię i proszę: powróćcie do Mnie, gdyż Ja jestem Bogiem, który będzie was sądził. Z czym do Mnie przyjdziecie, kiedy odrzucacie Moje Prawo, Moje Przykazania, Moją Ewangelię, z czym przyjdziecie? Powiadam wam, Mój Sąd będzie sprawiedliwy. Jeżeli człowiek odrzuca Moje Przykazania i pogrąża się w grzechu, odchodząc ode Mnie, to wówczas przychodzi szatan, który zajmuje taką duszę i on ją prowadzi. Jak tragiczny jest to stan takiej duszy. Jednak Ja nie ustępuję, walczę o tę duszę do końca. Czynię wszystko, aby ona wróciła do Mnie, aby została ocalona. To się dzieje w każdej chwili waszego życia, tak wiele łask na was spływa, tak wiele daję znaków, abyście wrócili do Mnie. Moja Miłość jest ponad wszystkim, ponad złem tego świata. Moja Miłość rozlewa się na każde ludzkie serce, jednak od was zależy, czy przyjmiecie tę Moją Miłość, to od was zależy czy Moja Miłość zatriumfuje, od waszej decyzji, od waszego przyjęcia Mnie do waszych serc.

Wołam do was, do całego świata z tego miejsca: otwórzcie serca, otwórzcie serca na Moją Miłość, przyjmijcie Mnie z otwartymi sercami, Ja pragnę królować w każdym z was, abyście byli szczęśliwi, abyście mogli doświadczyć Mojego działania, abyście mogli doświadczyć tych wszystkich łask, które przygotowałem dla was. Moje wołanie rozlega się i będzie się rozlegać tak długo, dopóki ludzkie serca Mnie nie przyjmą. Jednak przyjdzie kres, przyjdzie taki czas, że już nie będę wołał, ale będę zmuszony dotknąć Ręką Swojej Sprawiedliwości. Biada wam jeżeli nie przyjmiecie Moich Słów, Mojej prośby, Mojego wołania, biada wam, albowiem Moja Sprawiedliwość dokona tego wszystkiego, czego musi dokonać, gdyż Ja widzę jak wiele ludzkich serc pogrąża się w nieprawości i pociąga innych, niszcząc ten świat a przede wszystkim niszcząc dusze ludzkie. To jest Mój wielki ból, ale zarazem objawienie się Mojej Sprawiedliwości jest konieczne, gdyż ludzie muszą wiedzieć, że Ja jestem Sędzią, Który za dobro wynagradza a za zło każe, przemawiam do was i oczekuję, że wszystkie te serca otworzą się i przyjmą Moją Miłość i zapragną żyć w tej Miłości, aby Moje Królestwo stało się rzeczywistością.

To jest Mój plan, chcę królować w ludzkich sercach, w rodzinach w całym Polskim Narodzie i na całym świecie. Każdy kto przyjdzie do Mnie i zapragnie przyjąć Mnie, ten otrzyma łaskę, Moje Błogosławieństwo i Moją wielką Miłość, gdyż Ja odpowiadam na wasze prośby, na wasze pragnienie bycia ze Mną. Ja zawsze odpowiadam i tak bardzo pragnę, abyście i wy odpowiadali na Moje wołanie. Ukazuję wam drogę i tak bardzo pragnę, abyście szli tą drogą do końca, abyście zrozumieli, że beze Mnie nic uczynić nie możecie, tylko ze Mną i we Mnie możecie osiągnąć pełnię szczęścia. Te Słowa kieruję do wszystkich ludzi, do tych, którzy trwają przy Mnie i do tych, którzy ode Mnie odeszli. Pragnę, abyście byli jedną wielką rodziną miłującą się prawdziwie i przyjmującą Moje łaski, aby spotkać się ze Mną w Wiecznej Chwale. Tego tak bardzo pragnę. Jednak jest wielki podział - podział zasadniczy: ci którzy idą za Mną muszą być gotowi na prześladowania, albowiem zło tego świata nie może znieść prawdy, którą jestem Ja. Ludzie oddani złemu duchowi będą prześladować wszystkich tych, którzy idą za Mną. Tak było, jest i niestety będzie jeszcze w większym stopniu, ale nie lękajcie się. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym i Ja oczyszczę wszelkie zło, to zło musi upaść i upadnie, ale teraz jest czas, kiedy Ja przemawiam i proszę wszystkich ludzi, aby zrozumieli Moją wielką Miłość. Ja jeszcze daję czas na zwrócenie się ku Mnie, aby przyjąć Moją laskę i podążać za Mną, ale ten czas jest naprawdę krótki, tego czasu jest naprawdę mało, a tak wielu ludzi jest zupełnie nie przygotowanych. Tak wielu ludzi trwa w grzechu, tak wielu ludzi odeszło całkowicie ode Mnie. Dlatego przemawiam, aby obudzić przynajmniej niektórych, aby wyrwać ich z niewoli szatana. Bądźcie wierni, a za wierność otrzymacie nagrodę Życia Wiecznego. Wytrwajcie do końca a Ja będę was błogosławił.

Przemawiam do was właśnie z tego miejsca gdzie objawiłem Siebie jako Żywego i Prawdziwego w Moim Boskim Chlebie. Ja ukazuję wam, tę oto prawdę, że jestem Żywy i Prawdziwy w Eucharystii i teraz przemawiam, aby zapewnić was o Mojej wielkiej Miłości. Trwajcie więc, a Ja będę was błogosławić, aby Moja łaska spłynęła na wszystkie dusze.

Chce z tego miejsca obudzić prawdziwa wiarę w Moją Rzeczywistą Obecność w Komunii Świętej. Tak bardzo pragnę, aby czczono Mnie tak jak na to zasługuję, aby uczono prawdziwej pobożności do Mnie Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Aby ludzkie serca otworzyły się a kolana zgięły się przede Mną, aby ludzie zrozumieli, że przede Mną należy zgiąć kolana w tym szczególnym momencie, kiedy przychodzę do waszych serc w Komunii Świętej. Jak możecie stać? Czy nie rozumiecie, że Ja jestem Bogiem, przed Którym na twarz padają Aniołowie i Świeci nieustannie uwielbiają Moje Święte Imię ? Kiedy całe Niebo oddaje Mi cześć, wy tego nie czynicie, wy stoicie i uważacie, że wszystko jest w porządku. Jak wielki ból Mi zadajecie, czy nie rozumiecie, że Ja przychodzę do was i pragnę was uświęcić. A cóż się dzieje kiedy tak Mnie przyjmujecie ? Jak wielkie cierpienie Mi zadajecie. To mówię do was, którzy bez należytego szacunku Mnie przyjmujecie, a w sposób szczególny do kapłanów, którzy mają zamknięte serca i nie chcą uczyć ludzi prawdziwej pobożności do Mnie Żywego i Prawdziwego w Najświętszym Sakramencie. Dlaczego Mi nie dziękujecie po przyjęciu Komunii Świętej ? Dlaczego wychodzicie z kościołów ? Dlaczego nie ma adoracji ? Dlaczego wasze serca są zimne ? Jak bardzo cierpię, przychodząc do takich serc, jak bardzo cierpię... Dlaczego skazujecie Mnie na cierpienie ? Dlaczego wasze serca tak bardzo są skamieniałe ? Dlaczego nie potraficie zrozumieć tej Mojej wielkiej Miłości ? Dlaczego tak czynicie ? O kapłani wzywam was obudźcie się, wyrwijcie się z tego letargu, bądźcie Moimi prawdziwymi sługami, którzy Mnie czczą z drżeniem serca z całkowitym Mi się oddaniem i uczą takiego nabożeństwa wszystkich wiernych. Wzywam was: otwórzcie swoje serca i bądźcie Mi posłuszni, przyjmijcie to wezwanie a Ja będę was błogosławił, abyście zrozumieli do czego zostaliście powołani, abyście zrozumieli, że Ja was miłuję i pragnę waszego szczęścia. Ufajcie, jestem z tymi wszystkimi, którzy Mnie czczą z otwartymi sercami i z wielką miłością Mnie przyjmują i uwielbiają Moje Święte Imię, oddając Mi cześć, hołd i uwielbienie. Moje Błogosławieństwo spływa na was, oto Ja błogosławię was Moim szczególnym Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

19.10.2012r.

Potrzeba wielkiej ewangelizacji całego Polskiego Narodu, to jest droga do zwycięstwa, nie ma innej...

Jestem z tobą i błogosławię, Moje Błogosławieństwo spływa na ciebie i na cały Polski Naród. Przychodzę, aby zapewnić ciebie o tej szczególnej łasce, której ci udzieliłem. Bądź pewien, że jestem w twoim sercu, przenikam ciebie Swoją obecnością. To szczególna łaska dana ci po to, abyś wiernie wypełnił wszystkie Moje polecenia, abyś stał się Moim narzędziem w Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Otrzymałeś tę łaskę, abyś mógł prowadzić wszystkich tych, którzy przyjmą Mnie do swoich serc. Ja tak bardzo pragnę, aby to się dokonało w milionach ludzkich serc, w całym Polskim Narodzie, abym mógł działać w tych sercach w taki sposób, aby te serca były całkowicie przeniknięte Moją Miłością, aby mogły przyjąć pełnię Moich łask.

Oto daję wam Samego Siebie i Ja będę prowadzić Moje Dzieło. Wszystko to, co wam teraz przekażę jest Moim wielkim darem, aby was ocalić, aby ukazać wam drogę zwycięstwa w całym Polskim Narodzie. Aby Polski Naród stał się światłem dla narodów całego świata. Przekazuję te Słowa, gdyż pragnę, abyście przyjęli Mnie, abyście mogli zwyciężać w Moje Imię. Potrzebuję waszych serc, aby mogło się dokonać zwycięstwo. Ja jestem Tym, Który zwycięża. Jedynie ci, którzy przyjmą Mnie do swoich serc odniosą zwycięstwo. Wytrwajcie do końca a ujrzycie to zwycięstwo. Teraz przekazuję wam program ewangelizacji Polskiego Narodu, w którym są zawarte wszystkie wskazówki, którymi macie się kierować, aby odnieść zwycięstwo. To wielkie Słowa, które wam przekazuję, abyście zrozumieli, że jedynie we Mnie nadzieja i Ja odniosę zwycięstwo. Wasza zasługa w tym, że będziecie Mnie słuchać i wiernie wypełniać wszystkie polecenia, które wam przekażę. Chcę, aby wasze serca były przepełnione Moją Miłością, jedynie wtedy będziecie mogli realizować Mój plan. To jest najważniejsze. Miłość Moja rozlewa się na wszystkich tych, którzy Mnie zapraszają.

Przekazuję wam Słowa w jaki sposób możecie Mnie zaprosić, abym mógł w was zamieszkać i prowadzić was. Te Słowa wypowiadane przez każdego będą dla was potężnym umocnieniem na drodze waszego uświęcania się i realizacji Moich planów. Oto modlitwa, którą wam podyktuję:

Najświętsze Dzieciątko Jezus oddajemy Ci nasze serca i prosimy, abyś zamieszkał w nas, przemieniając nas całkowicie, aby nasze życie było całkowicie zatopione w Tobie, aby już nie było nas, ale abyś był Ty ze Swoją Miłością i wszelkimi darami, których pragniesz nam udzielić. Dziękujemy Ci, że przychodzisz do naszych serc i udzielasz Twoich wielkich łask, że przemieniasz nas i kształtujesz według swojej Świętej Woli. To wielki dar, którego nam udzielasz. Uwielbiamy Cię Najświętsze Dzieciątko Jezus naszymi sercami i dziękujemy za wszystko to, co nam dajesz, abyśmy mogli osiągnąć Zbawienie Wieczne, realizując Twój plan ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu. Prowadź nas tą drogą, aby dokonało się wszystko to, co jest Twoją Świętą Wolą, aby Polski Naród został ocalony, aby na polskiej ziemi nastało Boże Królestwo. Amen. Amen. Amen.

Ta modlitwa jest szczególną łaską dla każdego z was w tym Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Przekazuję wam ją, aby zapewnić was, że Ja jestem z warni i daję wam wszystko to, co jest dla was potrzebne, aby uświęcić się w wielkim stopniu i podążać za Mną tą drogą, którą Ja ukazuję. Moja obecność w waszych sercach zapewnia wam tę szczególną łaskę doskonałego prowadzenia i zarazem przylgnięcia do Mojego Najświętszego Serduszka, a tym samym wiernego wypełnienia Mojej Świętej Woli.

Oczekuję od was doskonałego posłuszeństwa i wiernego wypełnienia wszystkich Moich poleceń. To jest najważniejsze, gdyż idąc za Mną będziecie mogli zrealizować plan jaki dla was przygotowałem. Ten plan można określić w takich oto słowach: Polski Naród został wybrany do misji głoszenia zwycięstwa Boga w ludzkich sercach, w rodzinach, w całym Polskim Narodzie i na całym świecie.

Pierwszym krokiem na tej drodze jest wasza wiara w te Słowa, że w Moje Imię zwyciężycie. Kolejnym krokiem jest całkowite oddanie się dla Mnie i modlitwa do Mojej Osoby. Obiecuję Moją szczególną pomoc wszystkim tym, którzy podejmą się modlitwy do Mojej Osoby i przyjmą Mój plan. W dalszej kolejności potrzeba, aby powstawały Wspólnoty modlitwy do Mojej Osoby. Przez te Wspólnoty będę działać, ukazując prawdę o Mojej obecności w waszym Narodzie. Podążając za Mną otrzymacie nowe łaski i staniecie się narzędziami w Moich dłoniach. Użyję was, aby budować Moje Królestwo na polskiej ziemi. Prowadzę Moje dzieło i tak bardzo pragnę, aby wasze serca, były nieustannie otwarte na działanie Mojej łaski. Oczekuję od was zaufania bezgranicznego. Ufając Mi, możecie być pewni ostatecznego zwycięstwa. Oto wzywam was, abyście podążali tą drogą, którą Ja wam ukazuję. Na tej drodze przygotowałem dla was tak wiele zadań do wykonania:

Po pierwsze: potrzeba, aby każdy z was stał się apostołem Mojego wezwania do całkowitego zawierzenia Mojej Osobie.

Po drugie: potrzeba, aby modlitwa do Mojej Osoby była odmawiana wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Po trzecie: oczekuję od was realizacji Mojego programu, gdzie jesteście zaproszeni, aby współpracować ze Mną w tym Dziele. Każdy, kto Mi się odda całkowicie i będzie się modlił do Mojej Osoby, wiernie wypełniając Moje polecenia, stanie się narzędziem w tym Dziele. Przez takie osoby będę mógł działać, aby zrealizować Mój plan. Chcę, aby wasza modlitwa, którą zanosicie do Mnie, była zanoszona przez Niepokalane Serce Mojej Mamy, abyście zapraszali Moją Mamę do modlitwy i przez Jej orędownictwo wypraszali te wszystkie łaski. Chcę, aby każdy z was oddał się całkowicie Mojej Mamie według Nabożeństwa Świętego Ludwika Grignione de Montforte. Potrzeba, aby wasze serca przyjęły to światło, które wam przekazuję i podążały drogą Mojej Miłości. Idąc za Mną w całkowitym zawierzeniu Mojej Mamie, będziecie mogli skutecznie odpierać ataki złego ducha, który będzie czynił wszystko, aby was zniszczyć. Jednak Moja Mama ochroni was. W ten sposób będziecie mogli realizować Moją Świętą Wolę. Wytrwajcie na tej drodze, a ujrzycie wielkie zwycięstwo. Przekazuję wam te Słowa, gdyż pragnę, abyście zrozumieli, że jedynie wypełniając Moje polecenia jesteście w stanie odnieść to zwycięstwo. Modlitwa i zawierzenie Mojej Osobie przez Niepokalane Serce Mojej Mamy to są najważniejsze punkty tego programu. Jeżeli będzie modlitwa i jednocześnie zawierzenie Mojej Osobie, to wówczas będziecie mogli podjąć działanie według Mojej Świętej Woli. To działanie będzie polegać na tym, aby przekazać tym, do których was poślę to przesłanie. To będzie wasze apostolstwo.

Ludzkie serca otwarte na Moją Miłość przyjmą to przesłanie i zapragną je realizować w swoim życiu. Wówczas Ja będę mógł działać w tych sercach. To apostolstwo przyczyni się do tego, że tak wiele ludzkich serc przyjmie Mnie i zapragnie Mi służyć. Ludzie, którzy Mnie przyjmują, stają się narzędziami w Moich dłoniach i Ja prowadzę te dusze, wyznaczając zadania do wykonania. To jest pierwsze zadanie do wykonania - apostolstwo w Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Bądźcie Moimi apostołami, otrzymacie tak wiele łask. Będę was prowadził przez całe wasze życie, aż do spotkania się ze Mną w Wiecznej Chwale. Ja nagradzam wszystkich tych, którzy Mi służą. Przekazuję wam te Słowa, aby ukazać wam Mój plan.

Potrzeba wielkiej ewangelizacji całego Polskiego Narodu, to jest droga do zwycięstwa, nie ma innej. Jeżeli ludzkie serca otworzą się na Moją Miłość, to wówczas wszystkie inne sprawy będą mogły się rozwiązać zgodnie z Moją Świętą Wolą. Idąc tą drogą będziecie mogli dotrzeć do wielu ludzkich serc, które czekają na Moje przesłanie. Bądźcie wierni w tym posługiwaniu a Ja udzielę wam tak wielu łask. Poprowadzę was do zwycięstwa i ukażę drogę odnowy ludzkich serc i zarazem oświecę wszystko to, co jest spowite mrokiem, aby Moje światło zajaśniało nad wszelką ciemnością. Tak bardzo pragnę, abyście zrozumieli Moje przesłanie. Drogą do zwycięstwa w waszym Narodzie jest ewangelizacja, nie ma innej drogi. Potrzeba waszego zaangażowania i podjęcia trudu, aby dotrzeć do wielu ludzkich serc. Podejmijcie ten trud, a wówczas Ja będę działać, przemieniając ludzkie serca i prowadząc je. Wówczas wszyscy ci, którzy pójdą za Mną będą realizować Mój plan. Każdą duszę ludzką powołuję do szczególnego zadania. Nikt z was nie pozostanie sam, gdyż Ja będę towarzyszyć wszystkim tym, którzy pójdą za Mną i wskażę drogę w tym Dziele. Chcę, abyście zrozumieli, tę Moją wielką Miłość, która się wyraża w tych Słowach, a jednocześnie w waszym działaniu podjętym na Moje polecenie. Posłuszeństwo jest tutaj tak bardzo ważne, oczekuję od was wspólnej modlitwy i jednocześnie ewangelizacji. Jesteście posłani, aby głosić Moje Imię, to jest najważniejsze, abyście dotarli z tym przesłaniem do wielu ludzkich serc. Idąc za Mną będziecie mogli przekazywać Moje Słowa, gdyż Ja będę stawiać ludzi na waszej drodze. Oni czekają na Moje Słowa, aby przyjąć je i zrealizować w swoim życiu. Chcę, abyście poznali tę drogę, gdyż na tej drodze jestem Ja, Który was prowadzę i wskazuję wam wszystkich tych, których wybrałem, aby przyjęli Moje Słowa. Potrzeba, abyście przyjęli wszystko to, co wam mówię, aby Moja Święta Wola mogła się zrealizować. Błogosławieństwo Moje spoczywa na wszystkich tych, którzy przyjmą te Słowa i będą je realizować w swoim życiu.

Oto Ja jestem z wami po wszystkie dnia waszego życia, wytrwajcie do końca, a radości waszej nie będzie końca. Jesteście wezwani do wielkiego Dzieła - Dzieła, które Ja prowadzę. Moje Słowa są światłem i drogowskazem w tym Dziele. Każdy, kto idzie za Mną, otrzymuje tak wiele łask i jest w sposób szczególny pod Moją opieką. Zostaliście wezwani do szczególnej misji głoszenia Mojego orędzia wszystkim tym, którzy czekają na Moje Słowa. Bądźcie wierni a za wierność otrzymacie nagrodę. Chcę wam powiedzieć o Moim szczególnym działaniu w waszych sercach, albowiem ludzkie serce jest miejscem, do którego Ja pragnę przybyć i tak zamieszkać, aby dusza ludzka była szczęśliwa już na ziemi doświadczała Mojej żywej obecności, aby mogła w pełni zakosztować radości jaką Ja daję a daję wszystkim tym, którzy Mnie zapraszają do swoich serc. Moja radość nigdy się nie kończy, gdyż Ja pragnę prowadzić was przez całe wasze życie, aby wprowadzić was do Mojego Królestwa. Moje działanie w waszych sercach jest szczególne, gdyż uświęcam was w wielkim stopniu i daję wam Moją moc do tego, abyście mogli podążać tą drogą, którą Ja was prowadzę. Powiadam wam, Moja Miłość jest jak ocean i chcę, abyście w tym oceanie całkowicie się zatopili. Moja Miłość rozlewa się na cały świat. Jednak wiele dusz ludzkich nie chce przyjąć Mojej Miłości, odrzucają i to jest Moim wielkim bólem. Dlatego proszę was, aby wasze serca przyjęły Mnie i zapragnęły podążać tą szczególną drogą. Oto czekam na was i tak bardzo pragnę, abyście wszyscy przyjęli Mnie, abym mógł was prowadzić i przyjąć do Wiecznej Radości. Błogosławię was wszystkich Moim szczególnym Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

23.11.2012r.

O Maryjo Boża Rodzicielko, bądź ze mną i prowadź mnie. Amen.

Ja wasza Pani i Królowa przybyłam do was, aby ukazać wam prawdę o Moim Macierzyństwie. Tak bardzo miłuję wszystkie moje dzieci. Jestem waszą Matką, przygarniam was wszystkich do Mojego Niepokalanego Serca, abyście nie zginęli w tym jakże trudnym czasie. Moje orędownictwo wyprasza wam tak wiele łask. Moja opieka nad wami przyczynia się do waszego duchowego rozwoju. Jestem z wami i Ja was prowadzę, przybyłam do was, gdyż pragnę pouczyć was o tym, w jaki sposób należy Mnie czcić, aby otrzymać wszystko to, co jest dla was przygotowane. Tak mało jest tych, którzy potrafią prosić Mnie w taki sposób, abym mogła obdarować pełnią łask Bożych. Tak wielu ludzi, którzy się modlą za Moją przyczyną, nie rozumie modlitwy, którą zanosi, nie rozumie, dlaczego należy uciekać się do Mnie. Chcę, abyście zrozumieli, że Bóg uczynił Mnie Matką całej ludzkości. Ja oręduję za wami, za każdą duszą ludzką i chcę was wszystkich przyprowadzić do Boga. Jednak tylko nieliczni oddają Mi się całkowicie i otrzymują wszystkie łaski, których Bóg im udziela, a przecież te łaski są dla każdego z was przygotowane. Wystarczy zwrócić się do Mnie i prosić Mnie, jednak prośba, aby była wysłuchana, potrzeba czystości waszych serc, potrzeba głębokiej pokory i stanięcia w prawdzie o sobie samym. Potrzeba, abyście zrozumieli swoją nicość, swoją grzeszność, z jednej strony, a z drugiej strony wielkość Boga, Który podnosi duszę do godności dziecka Bożego. Aby to się mogło dokonać, potrzebujecie Mnie, waszej Niebieskiej Mamy, Która chce was prowadzić tą drogą na spotkanie z Bogiem. Kto zechce za Mną iść, kto zechce słuchać Mojego Głosu, kto otworzy swoje serce - jedynie ci, którzy żyją w prawdzie, którzy pragną zjednoczyć się z Bogiem, tych jest naprawdę nie wielu, bardzo mało, jednak te dusze są i dzięki tym duszom tak wiele łask spływa na całą ludzkość, albowiem tylko dusza pokorna, całkowicie oddana Bogu może wypraszać tak wielkie łaski. Dlatego zwracam się do was z tym przesłaniem, abyście przyjęli tę szczególną łaskę, którą chcę wam teraz udzielić, to łaska Mojej obecności w waszym życiu. Chcę, abyście wzywali Mnie w każdym momencie, Ja w sposób szczególny wówczas przybywam i udzielam wam tego wszystkiego, czego potrzebujecie. Im częściej będziecie Mnie wzywać, tym częściej będę przybywać, aby wam pomóc. Chcę, abyście pamiętali o Mnie nieustannie. Każdy, kto wchodzi na tę drogę, otrzymuje szczególną łaskę - łaskę zjednoczenia z Moim Niepokalanym Sercem a Ja was prowadzę do Mojego Syna, wówczas wchodzicie w tę szczególną relację z Moim Synem, On wam błogosławi i otrzymujecie wszystko to, co jest tak bardzo potrzebne do świętości, chcę was nauczyć właśnie takiej postawy, nieustannej pamięci o Mojej obecności w waszym życiu. Potrzeba, abyście się zdawali na Mnie nieustannie, powiadam nieustannie. Jeżeli tak czynić będziecie, odniesiecie zwycięstwo w każdej sprawie. Pamiętajcie o tym, w każdej sprawie, gdyż Ja jestem Tą, Która pokonuje szatana, Która pokonuje wszystkich tych, którzy walczą z Bogiem, Ja jestem Tą, Która wyprasza wam łaski, aby was poprowadzić bezpieczną drogą ku przystani prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Potrzeba otwartości waszych serc i tego nieustannego trwania przed Moim Obliczem, potrzeba waszej miłości, potrzeba waszej dziecięcej ufności, potrzeba, abyście przylgnęli do Mnie, waszymi sercami. To jest właśnie ta droga, całkowitego zawierzenia Mojej Osobie. Jestem z wami i chcę, abyście weszli na tę drogę, abyście zrozumieli to przesłanie, które do was kieruję, a zarazem do każdej duszy ludzkiej.

Oto jest szczególny czas - czas Mojego nawiedzenia, Mojego orędownictwa, Mojej wielkiej Miłości, która nigdy się nie kończy, albowiem Ja was miłuję i czynię wszystko, abyście byli szczęśliwi. A teraz przekazuję wam szczególną łaskę, tą łaską będzie akt strzelisty, dzięki któremu będziecie mogłi nawiązać łączność ze Mną i za każdym razem, kiedy go wypowiecie, Ja będę przybywać, aby być z wami, aby wam pomagać w sposób szczególny w danej sytuacji, w danym momencie, abyście odczuli Moja obecność, Moją macierzyńską opiekę i tę Moją wielką Miłość. Ten akt brzmi: O Maryjo Boża Rodzicielko, bądź ze mną i prowadź mnie. Amen. Pamiętajcie o tym, ten akt jest wielką łaską, którą wam daję. Każdy, kto będzie odmawiał ten akt, jak najczęściej, w każdym momencie swojego życia, o ile to tylko możliwe, zapewni sobie Moją obecność, Moją pomoc i Moje orędownictwo. To wielka łaska, którą wam daję. Czas jest bardzo trudny, moce piekielne wyszły, aby niszczyć. Dlatego też, miłosierny Bóg daje wam kolejną wielką łaskę — łaskę Mojej obecności w waszym życiu. Pamiętajcie o tym, aby odmawiać ten akt jak najczęściej. Pomyślcie sobie, jedno takie wezwanie i Ja przybywam, aby wam pomagać, aby udzielić wam światła, aby udzielić wam mocy, aby was poprowadzić i udzielić tego wszystkiego, czego potrzebujecie. Potrzeba waszej wiary, waszego zaufania, otwartości waszych serc. Pamiętajcie o tym. Ja wasza Mama jestem, aby was prowadzić, aby ukazywać wam tę prawdę o Mojej wielkiej Miłości, o tym, że jestem z wami i chcę wam pomagać. Teraz przyjmijcie Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Święto Chrystusa Króla 25.11.2012r.

..Dlatego chcę, aby uznano Moją Godność Królewską w Polskim Narodzie, a za przykładem Polski w innych państwach i narodach

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami i błogosławię was, dotykam waszych serc, aby je przemienić, aby was uświęcić i poprowadzić ku Wiecznej Szczęśliwości. Przybywam do was ze specjalnym orędziem, które kieruję w tym szczególnym dniu jakim jest Święto Chrystusa Króla. Chcę wam powiedzieć o Moim wielkim pragnieniu zakrólowania w ludzkich sercach, aby te serca otworzyły się na Moją wielką Miłość, aby przyjęły te wszystkie łaski, które przygotowałem dla was. Jednak tak wiele ludzkich serc jest całkowicie zamkniętych i nie chce Mnie przyjąć, cierpię z tego powodu, jednak nie ustaję i czynię wszystko, aby te dusze zdobyć, aby je poprowadzić Moimi drogami. Ciągle wzywam tak wiele dusz ludzkich, aby Mi zawierzyły, aby Mi wszystko oddały, aby zapragnęły Mi służyć. Ja chcę królować w każdym ludzkim sercu w całym Polskim Narodzie i na całym świecie. Jednak tak niewiele jest dusz ludzkich, które Mnie przyjmują. Dlatego też, mówię do was, abyście nie ustawali w modlitwie w tym dziele, abyście podjęli trud trwania nieustannego przy Mnie i Mojej Mamie, Ona jest waszą Królową a Ja chcę, aby uznano Moją Godność Królewską.

Przychodzę do poszczególnych narodów, gdzie panują prawa ustanowione przez człowieka. Najczęściej są to prawa sprzeczne z Moim Prawem. Tak wiele państw i narodów sprzeciwia się Mojej Świętej Ewangelii, Moim Przykazaniom, a Ja pragnę, aby Moje Prawa były respektowane. Dlatego przychodzę do Polskiego Narodu, aby oznajmić całemu światu, że taka jest Moja Wola, abym został uznany Królem Polskiego Narodu, abyście jako Polacy dali przykład innym narodom całego świata, jak należy postępować, aby uratować państwo i naród. Tak wiele już padło słów o wielkim zagrożeniu jakie zbliża się na cały świat. To grzechy ludzkie są przyczyną tej zbliżającej się kary, jednak Ja przychodzę, aby was ocalić. Dlatego chcę, aby uznano Moją Godność Królewską w Polskim Narodzie a za przykładem Polski w innych państwach i narodach. Każde państwo, które przyjmuje Mnie jako swojego Króla otrzymuje wielką łaskę Mojej obecności i Mojego działania z wielką mocą, aby wykorzenić wszelkie zło i poprowadzić ten naród drogą Bożych Przykazań, drogą zaufania do Mnie i ostatecznego zwycięstwa w czasie wielkiego doświadczenia jakie spadnie na calą ludzkość. Ja mam taki plan i chcę, aby ludzie to zrozumieli. Czyż można się sprzeciwić Bogu? Niestety, tak. Wielu ludzi odrzuca Moje Słowa, wręcz walczy ze Mną, ale pamiętajcie o tym, każdy kto ze Mną walczy, poniesie straszliwą klęskę. Jego życie wieczne jest zagrożone, gdyż walcząc ze Mną, skazuje siebie w niewolę szatana. To wówczas szatan przejmuje taką duszę i czyni wszystko by ją potępić. Dlatego też, wzywam was wszystkich, abyście trwali w zjednoczeniu ze Mną, abyście wypraszali te łaski dla tych dusz, które nie przyjmują Moich Słów, wręcz przeciwnie odrzucają je, odrzucają Moje Prawa i podążają na zatracenie. Chcę ratować te dusze, ale potrzebuję dusz wiernych, które będą Mnie słuchać, które wypełnią Moją Świętą Wolę, które przyjmą Mnie do swoich serc i poddadzą się Mojemu Królowaniu. Moje Królestwo jak powiedziałem nie jest z tego świata, jednak Ja pragnę, aby to królestwo na ziemi upodobniło się do tego Królestwa, które jest w Niebie. Chcę, aby ziemia stała się przedsionkiem Nieba, abyście tutaj mogli przygotować się na spotkanie ze Mną. Jednak szatan czyni wszystko, aby ziemia była w jego władaniu, aby stała się jego królestwem. Ta walka nieustannie trwa, ta walka przebiega przez ludzkie serca. To poszczególni ludzie decydują, czy Ja mogę działać w ich sercach. To wolna wola człowieka decyduje, czy przyjąć Mnie. Ja szanuję waszą wolną wolę, szanuję wasze decyzje, jednak bardzo cierpię, kiedy Mnie odrzucacie, skazując się na zatracenie. Chcę, aby ludzie zrozumieli, że idąc za Mną, otwierają im się bramy Życia Wiecznego. Wiernie wypełniając Moją Świętą Wolę stajecie się narzędziami w Moich dłoniach. Ja mogę się wami posługiwać w dowolny sposób i budować to, co pragnę zbudować na ziemi. Nikt nie może decydować o tym, czy ma się dokonać to wszystko co Ja zaplanowałem. Ja Moją Wolę przeprowadzę, ale dla wielu ludzi będzie to bardzo bolesne ze względu na upór i zatwardziałość serc. Dlatego też, trwajcie nieustannie z otwartymi sercami, abyście nie byli oporni na działanie Bożej Łaski, abyście umieli przyjąć Moje posłannictwo, abyście zrozumieli, że jedynie we Mnie jest wasze ocalenie. Ja przemawiam do was i jednocześnie do całego Polskiego Narodu i tak bardzo pragnę, aby wszyscy ludzie zrozumieli tę Moją wielką Miłość i przyjęli Mój plan ratowania Polskiego Narodu. Jestem z wami i błogosławię Moim Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.10.2012r.

Oto już 15 lat, jak do was przemawiam. To szczególny czas Mojego działania w Polskim Narodzie...

Jestem z wami Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Dziękuję, że przybyliście do Mnie, albowiem jestem tutaj i błogosławię wszystkim tym, którzy tu przybywają. Moje łaski spływają na was w tym szczególnym dniu, kiedy Mnie czcicie, pamiątkę Mojego Narodzenia.

Oto już 15 lat, jak do was przemawiam. To szczególny czas Mojego działania w Polskim Narodzie. Oto przyszedłem do was, aby ocalić was, aby dokonać odnowy ludzkich serc, aby je przemienić, aby poprowadzić was drogą Mojej Miłości. Przychodzę do was i do całego Polskiego Narodu, aby ukazać wam prawdę o Mojej obecności, o tym, że Ja do was przemawiam i że Ja was prowadzę, gdyż pragnę ustanowić Swoje Królestwo na polskiej ziemi.

Oczekuję od was bezgranicznego zaufania i całkowitego oddania się dla Mnie. Jedynie w ten sposób Ja mogę was prowadzić, wszyscy ci, którzy nie ufają Mi, nie mogą być prowadzeni przeze Mnie. Ja prowadzę tych, którzy Mi wszystko oddają i chcą, abym ich prowadził. To wielka łaska, poddać się Mojemu prowadzeniu. Idący tą drogą, są w sposób szczególny chronieni przeze Mnie i obdarowywani Moimi łaskami, aby budować Moje Królestwo, aby uświęcać się w tym jakże trudnym czasie, kiedy ludzie odchodzą ode Mnie, a tak nie wielu jest tych, którzy chcą Mi służyć. Dlatego przychodzę do wszystkich tych, którzy Mnie zapraszają i chcą za Mną iść, dlatego też jestem tutaj, gdyż wybrałem sobie to miejsce i chcę obdarowywać was pełnią Moich łask, zlewać te wszystkie łaski na cały Polski Naród. Błogosławię was wszystkich i cały Polski Naród. To szczególny czas - czas Mojego działania i Mojego Błogosławieństwa, ono spływa na was, abyście wytrwali do końca w posługiwaniu dla Mnie, abyście przyjęli wszystko to, co Ja chcę wam ofiarować.

Czas, w którym żyjecie, to czas wielkiego odstępstwa od Boga, czas wielkich grzechów, czas panowania szatana na całej ziemi. Jakże to trudny czas, dlatego też Moja łaska wzmaga się i Ja będę działać z coraz większą mocą, aby uchronić was przed zgubnym działaniem złych mocy, aby poprowadzić was tą drogą, o której mówię. Bądźcie wierni, a za tę wierność otrzymacie nagrodę, która nigdy nie przeminie. Przyszedłem do was, do całego Polskiego Narodu i będę nieustannie z wami, aby się dokonało wszystko to, co zamierzyłem. Moja Miłość rozlewa się na wasze serca. Ten czas jest czasem błogosławionym. Czasem Mojego szczególnego działania, gdzie Ja przemieniam was i udzielam wam tak wielu łask. Moja moc dotyka waszych dusz. Oto umacniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli, abyście wytrwali w posługiwaniu dla Mnie, abyście szli za Mną do końca. Moje Błogosławieństwo spoczywa na was, posyłam was do tego, abyście głosili Moje Święte Imię, abyście przyjęli pełnię Moich łask i stali się Moimi apostołami, którzy będą głosić Moje orędzie, którzy pójdą i powiedzą o Mojej wielkiej Miłości do Polskiego Narodu i o tym, że Ja was wybrałem i chcę zakrólować w każdym ludzkim sercu.

Wszyscy ci, którzy mają otwarte serca i chcą Mi wiernie służyć, będą prowadzeni, aby zanieść Moje Słowo wszędzie tam gdzie panują ciemności, wszędzie tam, gdzie brak Miłości, wszędzie tam, gdzie ludzie już zapomnieli o Mnie. To jest najważniejsze, aby dotrzeć do tych serc, aby one się otworzyły na Moją wielką Miłość, aby zapragnęły służyć Mi z całkowitym oddaniem, aby budować Moje Królestwo na polskiej ziemi. Tak wiele jest do zrobienia. To wszystko jest przygotowane, abyście wypełnili Moją Świętą Wolę. Ja wszystko przygotowałem dla każdego z was, aby wiernie wypełnić wszystkie Moje polecenia. Ten czas jest czasem szczególnym, gdyż Ja pragnę, abyście byli dobrze zorganizowani, abyście przyjęli pełnię Moich łask i podążali za Mną, aż do ostatecznego zwycięstwa. Prowadzę was i pragnę prowadzić miliony ludzkich serc, aby przyjęły Mnie i zapragnęły Mi służyć. Ja tego tak bardzo pragnę i czynię wszystko, aby te serca przyjęły Mnie, aby poddały się Mojemu słodkiemu panowaniu. Jedynie ci, którzy przyjmą wszystko to, co Ja ofiaruję będą mogli skutecznie przeciwstawić się szatanowi, gdyż Ja wyposażam was we wszelkie dary i łaski potrzebne do tej walki. A udzielam tych łask poprzez waszą wierność, wasze zaufanie bezgraniczne i waszą wiarę. Pamiętajcie o tym. Jedynie ci, którzy Mi służą są obdarowywani tymi łaskami i mogą być spokojni w tym jakże trudnym czasie. Jestem z wami i Ja was prowadzę. Na końcu waszej drogi będę czekał na was, aby was wprowadzić do Mojego Królestwa, abyście tam mogli zakosztować tego niebiańskiego pokoju, tej radości, która nigdy się nie skończy, a nade wszystko wszechogarniającej Miłości. To jest nagroda dla tych, którzy wytrwają do końca w posługiwaniu dla Mnie. To jest nagroda dla wszystkich tych, którzy z otwartymi sercami będą podążać za Mną, aż do ostatniego tchnienia. Oto jestem z wami i Ja was prowadzę tą drogą, abyście osiągnęli Zbawienie Wieczne.

Przyjmijcie Moje Błogosławieństwo na trud waszego codziennego uświęcania się i służby w Moim Królestwie. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Najświętsze Dzieciątko Jezus

 

...Potrzebuję waszej modlitwy, abym mógł to zrobić. Potrzebuję tych ludzkich serc, które odpowiedzą na to wezwanie, dlatego przychodzę dzisiaj w to Moje Święto i proszę was, abyście się podjęli modlitwy, którą wam teraz podyktuję. Ta modlitwa przyczyni się do nawrócenia tak wielu dusz ludzkich. Dzięki tej modlitwie wiele ludzkich serc otworzy się na działanie Bożej laski, a Ja będą prowadził te dusze do Boga. Oto treść modlitwy: Święty Michale Archaniele wzywamy Twojej pomocy i Twojego orędownictwa. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami i że nas prowadzisz. Powierzamy Ci wszystkie dusze ludzkie, abyś je bronił i uwalniał od wszelkiego zła. Oddajemy Tobie w sposób szczególny wszystkich tych, którzy odeszli od Boga i żyją w grzechach ciężkich. Wyzwól tych ludzi spod panowania sił ciemności, aby łaska Boża mogła spłynąć na nich. Prosimy Ciebie Nasz wielki Patronie, abyś ratował wszystkie zagubione dusze, aby one mogły przyjąć wszystkie te łaski, które zostały dla nich przygotowane. Oręduj za nami i prowadź nas do zwycięstwa. Amen.

Odmawiajcie tą modlitwę, a przez nią Ja będę mógł działać, aby ratować te dusze, aby one otworzyły się na działanie Bożej łaski. Wzywam was, którzy przyjmiecie te Słowa, abyście się stali Moimi pomocnikami w ratowaniu dusz ludzkich. Ja Święty Michał Archanioł wzywam cały Polski Naród i cały świat do wielkiej modlitwy, o ratowanie dusz ludzkich, o ratowanie rodzin, całych narodów i całego świata, albowiem sprawiedliwość Boża nieubłaganie się zbliża... / Św. Michał Archanioł w dniu 29.09.2012r./

 

Chcę, abyście odmawiali następującą modlitwę, dzięki tej modlitwie otrzymacie szczególną łaskę podążania drogą duchowego dziecięctwa. Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przekazuję te Słowa, aby was umocnić na drodze bezgranicznej ufności, na drodze miłości do Boga, na drodze trwania w wierze, nadziei i miłości, aby osiągnąć cel ziemskiej pielgrzymki - Wieczną Szczęśliwość. Oto modlitwa:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny racz wysłuchać naszego wołania za przyczyną Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, abyśmy idąc do Ciebie drogą Bożej Miłości mogli przyjąć wszystko to, co nam ofiarujesz, aby ta droga była dla nas drogą zwycięstwa, dzięki której będziemy mogli oglądać Twoje Oblicze w Niebie. Święta Tereso oręduj za nami i prowadź nas na każdy dzień naszego życia. Wypraszaj wszystkie te laski, których tak bardzo potrzebujemy, aby wytrwać do końca na drodze duchowego dziecięctwa i radować się Wiecznym Szczęściem. Polecamy Ci wszystkich tych, której mają zamknięte serca, aby zapragnęli wejść na tę drogę i podążać nią, aby osiągnąć Wieczne Szczęście. Polecamy Ci wszystkich tych, których pragnienia są ziemskie, aby zapragnęli rzeczy niebieskich, aby zapragnęli ujrzeć Chwałę Bożą, aby zachwycili się Bogiem, Który jest Samym Szczęściem i Radością, Pokojem a nade wszystko Miłością Oręduj za nami, za całym Kościołem i za całym światem. Prowadź nas, abyśmy idąc drogą duchowego dziecięctwa spotkali się z Tobą, abyś nas zaprowadziła do Boga Amen.

Ta modlitwa pomoże wam w codziennym uświęcaniu się, dzięki tej modlitwie wasze serca będą się otwierały na działanie Bożej łaski i w ten sposób będziecie kroczyć drogą duchowego dziecięctwa. /Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w dniu 1.10.2012r./

 

...Przekazuję wam Słowa w jaki sposób możecie Mnie zaprosić, abym mógł w was zamieszkać i prowadzić was. Te Słowa wypowiadane przez każdego będą dla was potężnym umocnieniem na drodze waszego uświęcania się i realizacji Moich planów. Oto modlitwa, którą wam podyktuję:

 

Najświętsze Dzieciątko Jezus oddajemy Ci nasze serca i prosimy, abyś zamieszkał w nas, przemieniając nas całkowicie, aby nasze życie było całkowicie zatopione w Tobie, aby już nie było nas, ale abyś był Ty ze Swoją Miłością i wszelkimi darami, których pragniesz nam udzielić. Dziękujemy Ci, że przychodzisz do naszych serc i udzielasz Twoich wielkich łask, że przemieniasz nas i kształtujesz według swojej Świętej Woli. To wielki dar, którego nam udzielasz. Uwielbiamy Cię Najświętsze Dzieciątko Jezus naszymi sercami i dziękujemy za wszystko to, co nam dajesz, abyśmy mogli osiągnąć Zbawienie Wieczne, realizując Twój plan ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu. Prowadź nas tą drogą, aby dokonało się wszystko to, co jest Twoją Świętą Wolą, aby Polski Naród został ocalony, aby na polskiej ziemi nastało Boże Królestwo. Amen. Amen. Amen.

Ta modlitwa jest szczególną łaską dla każdego z was w tym Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Przekazuję wam ją, aby zapewnić was, że Ja jestem z wami i daję wam wszystko to, co jest dla was potrzebne, aby uświęcić się w wielkim stopniu i podążać za Mną tą drogą, którą Ja ukazuję. Moja obecność w waszych sercach zapewnia wam tę szczególną łaskę doskonałego prowadzenia i zarazem przylgnięcia do Mojego Najświętszego Serduszka, a tym samym wiernego wypełnienia Mojej Świętej Woli. /Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z dnia 19.10.2012r. /

 

 

----------------------------------------------

 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

przekazany przez Pana Jezusa Świętej Małgorzacie — Marii Alacoque.

Tłumaczenie to jest zatwierdzone przez JEm. Ks. Kardynała Dra Adama- Stefana Sapiechę, Księcia Metropolitę krakowskiego, dnia 13.X.1941r.

 

Do codziennego odmawiania

Ja N. /wymienić imię/ oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mojego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić To Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego serca, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinie mej śmierci. Bądź więc, o Serce, pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci.

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa Miłość, tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

 

Modlitwa o łaskę zjednoczenia z Najświętszym Sercem Pana Jezusa

 

Panie Jezu Chryste bardzo Cię proszę, prowadź Mnie drogą zjednoczenia z Twoim Najświętszym Sercem, abym nieustannie podążał za Tobą, przyjmując wszystkie łaski, które zsyłasz na mnie. Otwórz moje serce, abym nieustannie z otwartym sercem podążał za Tobą, abym w Twojej Miłości nieustannie się przemieniał, aż dojdę do zjednoczenia się z Tobą w Wiecznej Chwale. Amen.

 

---------------------------------------------------

 

Źródło: listownie od Proroka "Bożego Posłańca" (przez pośrednika)

 

Inne Orędzia Proroka "Bożego Posłańca" :

Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus

Orędzia 2012r

Wielkie Dzieło Modlitwy w Intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Narodu Polskiego za Wstawiennictwem Maryi Królowej Polski

Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

 

 

------------------------------------------------

www.duchprawdy.com