Obrzęd wieczerzy wigilijnej przekazany nam przez Najświętsze Dzieciątko Jezus Obrzęd wieczerzy wigilijnej od Najświętszego Dzieciątka Jezus

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

PRZEKAZANY NAM PRZEZ

NAJŚWIĘTSZE DZIECIĄTKO JEZUS

 

"Boży Posłaniec"

 

Wydaje się na podstawie: Dekretu Ojca Świętego Pawła VI / Acta Apostolica Sedia 58/16 z dnia 29 grudnia 1966r./

 

Anno Domini 2010

 

Wigilia A. D. 2009

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem i błogosławię, dotykam twojego serca, przemieniam je, zlewając zdroje łask. Oto ja jestem Tym, który się narodził z Najświętszej Dziewicy a teraz przychodzę do ciebie aby powiedzieć ci i całemu Kościołowi w jaki sposób powinniście uczcić Moje przyjście na świat, w jaki sposób modlić się aby uwielbiać Moje Imię, aby przylgnąć całym sercem do Mojego Najświętszego Serduszka, aby iść za Mną drogami Mojej Miłości. Oto Ja jestem, aby wskazać wam drogę, którą macie podążać, aby osiągnąć radość Życia Wiecznego. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, obdarowuję ciebie i wszystkich tych, którzy mają otwarte serca Moim szczególnym Błogosławieństwem.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was Moim szczególnym Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

A teraz pragnę przekazać wam Obrzęd Wigilii Bożego Narodzenia. To wielkie Święto, dlatego też powinno mieć swoją oprawę, tak aby wprowadzić wszystkich wiernych w głębię Tajemnicy Mojego przyjścia na świat. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was Moim szczególnym wejrzeniem, aby wskazać wam Moją Osobę jako Tego, który przyszedł do całej ludzkości z Orędziem Miłości, całkowitego zwierzenia Bożej Opatrzności i ukazania Mojej Mocy dla zbawienia człowieka.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus chcę wam powiedzieć o Moim wielkim pragnieniu bycia z wami nieustannie, obdarowywania was Moim wejrzeniem, tak aby wasze serca przepełniły się Moją Miłością, abyście zapragnęli przylgnąć do Mnie i trwać na wieki w tym zjednoczeniu.

A teraz powiem wam o tym, czego pragnę od was w to szczególne Święto Mojego Narodzenia. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus chcę aby Wigilia Mojego Narodzenia była obchodzona w sposób wyjątkowy, z wielkim nabożeństwem, w całkowitym oddaniu się dla Mnie.

Na początku Wigilii należy uczynić znak Krzyża Świętego i odmówić następująca modlitwę:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Zapraszamy Ciebie abyś przybył do nas, do naszych serc, abyśmy się mogli i radować z Twojej obecności

Dziękujemy Ci za Twoją obecność i za te wszystkie łaski, którymi nas obdarowujesz. Uwielbiamy Cię Najświętsze Dzieciątko Jezus i błogosławimy Ciebie razem z Aniołami i Świętymi z całym Niebem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Bądź pochwalone Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbione i wywyższone przez Niepokalane Serce Maryi Twojej i Naszej Mamy. Amen.

24.12.2009 r.

Orędzie Najświętszego Dzieciątka Jezus

Oto Ja, Najświętsze Dzieciątko Jezus, jestem tu pośród was i błogosławię. Dotykam waszych serc, aby obdarować was pełnią Moich łask. Tak bardzo pragnę, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Moją wielką Miłość, abyście mogli doświadczać pełni Moich łask.

Oto Ja przekazuję te Słowa dla całego Kościoła, aby były odczytywane przy każdej Wieczerzy Wigilijnej.

Oto Ja, Najświętsze Dzieciątko Jezus, ogarniam was wszystkich Moją Miłością. Oto Moje przyjście na świat było największym wydarzeniem w dziejach ludzkości. I oto Ja teraz przemawiam do was i chcę, aby wasze serca były napełnione Moją Miłością, abyście idąc za Mną, przyjęli to wezwanie, oddając Mi wszystko i wiernie wypełniając Moją Świętą Wolę.

Oto Ja tak bardzo pragnę, aby wszyscy ludzie przyjęli Mnie do swoich serc. Ja się Narodziłem w stajence, a teraz pragnę przyjść do waszych serc. Tak bardzo pragnę waszej miłości, waszego zawierzenia, całkowitego oddania się dla Mnie.

I oto teraz przemawiam do was i tak bardzo pragnę, abyście przyjęli te Słowa i żyli nimi na każdy dzień. Ufajcie Ja jestem z wami i daję wam wszystko to, czego tak bardzo potrzebujecie. Podążajcie tą drogą, drogą Mojej Miłości, całkowitego zawierzenia i oddania się dla Mnie. Oto Ja przybywam, aby wskazać wam drogę, którą macie podążać, aby zjednoczyć się ze Mną w Wiecznej Chwale. Oto jesteście powołani do szczególnej świętości. Wszyscy ci, którzy mają otwarte serca i przyjmują te Słowa, otrzymują Moje szczególne Błogosławieństwo na dalsze lata waszego ziemskiego życia, aby dojść do Niebieskiej Ojczyzny.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, przygarniam was wszystkich do Mojego Najświętszego Serduszka i zlewam ogrom łask, podnoszę was w świętości, oświecam was Moim światłem i daję wam wszystko to, czego tak bardzo potrzebujecie.

Oto Ja, Najświętsze Dzieciątko Jezus, dotykam waszych serc i serc wszystkich ludzi, którzy będą czytać te Słowa. Za każdym razem to się będzie dokonywać, dlatego to Orędzie powinno być odczytywane przy każdej Wieczerzy Wigilijnej, aby otrzymać pełnię łask właśnie w tym szczególnym czasie.

Oto Ja tak bardzo pragnę, aby wszyscy ludzie rzucili się w Moje Ramiona i zapragnęli podążać za Mną, uświęcając się na każdy dzień życia.

Podejmijcie się tej drogi, a Ja będę was prowadzić, aż przyprowadzę was do przystani Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, gdzie otrzymacie nagrodę Radości Wiecznej.

Oto jest szczególny czas, czas Mojego nawiedzenia, kiedy się razem gromadzicie, aby spożyć Wieczerzę Wigilijną, zapraszając Mnie do waszych serc. To wielka łaska. Oto Ja przychodzę i pragnę przychodzić nieustannie, aby prowadzić was drogami Mojej Miłości. Ufajcie, jestem z wami i tak bardzo pragnę, abyście nigdy nie odeszli ode Mnie, abyście z otwartymi sercami oczekiwali Mojej Łaski. Oto Ja jestem tu pośród was i błogosławię, dotykam waszych serc, przemieniam je i wprowadzam do Mojego Najświętszego Serduszka.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, błogosławię wszystkich tych, którzy Mnie przyjmują do swoich serc. To jest czas Mojego nawiedzenia, czas wyjątkowych łask. Oto Ja jestem i tak bardzo pragnę, abyście mogli zostać świętymi w wiecznej chwale. Zapragnijcie tego spotkania, a to się dokona. Ja jestem z wami, aby was prowadzić. To szczególny czas Mojego nawiedzenia, Mojej obecności pośród was. Trwajcie w Mojej Miłości na każdy dzień waszego życia. To w Miłości odniesiecie zwycięstwo. To poprzez Miłość udzielam wam wszystkich łask, albowiem to Moja Miłość jest największym darem, jaki mogę wam ofiarować. Jeżeli przyjmiecie tę Moją Miłość, to wówczas doświadczycie Mojej obecności. Ja przychodząc do waszych serc, będę tam mieszkał i będę się radował z każdego serca, które Mnie zaprosi i będzie Mnie czciło, uwielbiając Moje Imię. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię wszystkich tych, którzy przyjmują te Słowa i pragną je zachować w swoim życiu.

Oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca i Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

To Orędzie zawsze należy odczytać w tym miejscu, aby otrzymać łaski, którymi pragnę was obdarować podczas tej Wieczerzy Wigilijnej.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus skierowałem do was te Słowa, aby wskazać wam drogę waszego uświęcenia się, abyście całym sercem przylgnęli do Mnie.

 

 

A teraz przeczytajcie fragment z Pisma Świętego o Moim Narodzeniu z Ewangelii Świętego Łukasza [Łk. 2,1-20]

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła Swego Pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla Nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich Anioł Pański i Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdźcie Niemowlę owite w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli».

Gdy Aniołowie odeszli od nich do Nieba, pasterze mówili miedzy sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się tam pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w Swoim Sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Po odczytaniu Pisma Świętego zaśpiewajcie kolędę „Wśród nocnej ciszy"

 

Wśród nocnej ciszy

1.      Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pośpieszajcie

Przywitać Pana.

 

2.      Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Z wszystkimi znaki danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali

Z wielkiej radości:

 

3.      Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany

Na Ciebie króle, prorocy

Czekali, a Tyś tej nocy

Nam się objawił.

 

4.      I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na glos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,

Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina.

 

Po zaśpiewaniu kolędy odczytajcie Moje życzenia dla was:

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus tak bardzo pragnę, abyście byli szczęśliwi, abyście przylgnęli do Mnie waszymi sercami, aby wasze życie było nieustannym Hymnem uwielbienia Boga, abyście mogli doświadczyć potęgi Bożej Miłości. Aby wasze życie tu na ziemi stało się przedsionkiem Nieba, dlatego też tak bardzo pragnę, aby wasze życie było odbiciem Mojego, abyście nieustannie zdawali się na Mnie, idąc drogą świętości, otwierając swoje serca na Moją Miłość, abyście w tej Miłości osiągnęli Zbawienie Wieczne. Amen.

Po moich życzeniach odmówcie Koronkę do Najświętszego Dzieciątka Jezus Zbawiciela całego świata oraz Akt ofiarowania się Najświętszemu Dzieciątku Jezus oraz Akty Uwielbienia Najświętszego Dzieciątka Jezus.

 

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus Zbawiciela całego świata

/do odmawiania na różańcu/

Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach: Najświętsze Dzieciątko Jezus, bądź moim zbawieniem

Na małych paciorkach: Najświętsze Dzieciątko Jezus, odnów cały świat

Na koniec: Najświętsze Dzieciątko Jezus, oto my Twoi czciciele, błagamy Cię gorąco, ratuj dusze, albowiem jesteś Bogiem Wszechmocnym, Wiecznie Miłującym. Ulituj się nad biednymi grzesznikami, ratuj ich i bądź naszym zbawieniem. Amen.

 

Święto Ofiarowania Pańskiego A.D. 2000.

Akt ofiarowania się Najświętszemu Dzieciątku Jezus

Oto ja nędzny grzesznik przychodzę do Ciebie Najświętsze Dzieciątko Jezus i pragnę wszystko Tobie ofiarować. Przyjmij mnie takim jakim jestem ze wszystkimi moimi wadami i grzechami, z całą moją ułomnością. Sam z siebie nic uczynić nie mogę, jednak wiem, że Ty wszystko możesz, dlatego też rzucam się w objęcia Twoich Najświętszych Rączek i z całego serca wołam do Ciebie: nie opuszczaj mnie i nie pozostawiaj, bo sam zginę bez Ciebie. Jesteś moim jedynym ratunkiem, nadzieją i ocaleniem. Chcę wiernie służyć Tobie, więc proszę Ciebie przyjmij moje ofiarowanie i zalicz mnie w poczet swoich wybranych. Jedynie w ten sposób ofiarując się Tobie, mogę być pewien, że mimo moich słabości i grzechów, wytrwam do końca posługiwaniu dla Ciebie. Niczego nie pragnę, jak tylko to, aby wypełnić Twoją Najświętszą Wolę. Niczego nie mogę być pewien, jak tylko tego, że Twoja Miłość jest wieczna i że w tej Miłości zwyciężę i otrzymam to, co od wieków mi przygotowałeś. A Ty Maryjo, która jesteś Matką Boga samego, bądź moim wsparciem i ostoją w tej walce z mocami ciemności. Ty, Która jesteś Pogromczynią węża piekielnego, nie pozwól, aby szatan miał władzę nade mną, bo ja pragnę całkowicie należeć do Ciebie i Twojego Syna. Oto ja błagam Ciebie Bogurodzico Dziewico Maryjo, zechciej zanieść to moje ofiarowanie przed Tron Boga w Trójcy Świętej. Jedynego i nie pozwól, abym się sprzeniewierzył temu ofiarowaniu. Amen. Amen. Amen.

 

Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus

Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego - kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca -

N.Dz.J., jedyna nasza, Drogo do domu Ojca Niebieskiego -

N.Dz.J., przychodzące w mocy Ducha Świętego -

N.Dz.J., odwieczna światłości -

N.Dz.J., dla którego stworzony został cały świat -

N.Dz.J., Boże Przymierza zawartego z Patriarchami -

N.Dz.J., Sługo Boży, Emanuelu zapowiedziany przez Proroków -

N.Dz.J., potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego -

N.Dz.J., przywołane na ziemię miłością Maryi -

N.Dz.J., zachwycone Niepokalanym Sercem Matki - kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy -

N.Dz.J., poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej ­-

N.Dz.J., wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości -

N.Dz.J., nauczycielu swojej Matki –

N.Dz.J., dające radość świętemu Janowi w łonie matki –

N.Dz.J., błogosławiące świętą Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka -

N.Dz.J., wszechmocny, uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni –

N.Dz.J., Światło nocy betlejemskiej -

N.Dz.J., Światłości wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca –

N.Dz.J., radości śpiewających Aniołów – kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli –

N.Dz.J., powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa –

N.Dz.J., nazywane synem cieśli -

N.Dz.J., zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej miłości –

N.Dz.J., z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich –

N.Dz.J., przyjmujące dary serc trzech króli i wszystkich narodów –

N.Dz.J., zagrożone przez nienawiść „Herodów" wszystkich czasów –

N.Dz.J., wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech –

N.Dz.J., szukające pokarmu miłości w naszym domu –

N.Dz.J., szukające ciepła miłości w moim sercu – kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., obecne w rodzinach złączonych modlitwą –

N.Dz.J., szukające „Symeonów", którzy wezmą Cię w objęcia –

N.Dz.J., będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą-

N.Dz.J., nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku –

N.Dz.J., dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka –

N.Dz.J., przez Twoją ucieczkę do Egiptu – pociecho wygnańców z ojczyzny -

N.Dz.J., wzrastające w łasce u Boga i u ludzi –

N.Dz.J., radości rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin -

N.Dz.J., wzorze posłuszeństwa rodzicom –

N.Dz.J., miłujące ubóstwo, cichość i pokorę – kocham i wielbię Ciebie

N.Dz.J., wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy –

N.Dz.J., doskonałe we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach –

N.Dz.J., straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież-

N.Dz.J., nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu –

N.Dz.J., „rodzące" się w tajemnicy Ofiary Mszy Świętej na ołtarzach świata -

N.Dz.J., spragnione wielkiej miłości kapłanów –

N.Dz.J., oddające się nam w chlebie - Hostii Przenajświętszej –

N.Dz.J., sercem swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi –

N.Dz.J., nasza miłości teraz i na wieki –

 

K: Jezu cichy i pokornego Serca

W: Uczyń serca nasze według serca Twego.

Módlmy się: Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i łasce, a gdy staniemy się „jak dzieci"- czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz ze Swoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

Z Ewangelii św. Marka 10, 14-16

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

Po modlitwie złożycie sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

 

Po złożeniu życzeń powinniście zaśpiewać kolędę „W żłobie leży"

 

W żłobie leży

1.      W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować Małemu

Jezusowi Chrystusowi,

Dziś nam Narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu!

 

2.      My zaś sami z piosneczkami

Za wami pośpieszmy,

I tak tego, Maleńkiego,

Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo Narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc Go dziś ucieszmy.

 

3.      Naprzód tedy, niechaj wszędy

Zabrzmi świat w wesołości,

Że posłany nam jest dany

Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,

Z Aniołami zaśpiewajmy

Chwała na wysokości!

 

4.      Witaj, Panie, cóż się stanie,

Że rozkosze niebieskie

Opuściłeś, a zstąpiłeś

Na te niskości ziemskie?

Miłość Moja to sprawiła,

Że człowieka wywyższyła

Pod nieba Empirejskie.

 

Po odśpiewaniu tej kolędy następuje Adoracja Najświętszego Dzieciątka Jezus. Wszyscy klękają i całują stopki Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus leżącego w żłobku na sianie wypowiadając następujące słowa:

O Najświętsze Dziecię Jezus miłuję Ciebie całym sercem i ufam Tobie!

 

Po adoracji zaśpiewacie jeszcze jedną kolędę „Lulajże Jezuniu"

 

1.      Lulajże Jezuniu, moja perełko,

Lulaj, ulubione me Pieścidelko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!

A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

 

2.      Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem wardzeczki.

Lulajże...

 

3.      Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

Lulajże...

 

4.      Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,

Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.

Lulajże...

 

Po odśpiewaniu tej Kolendy następuje błogosławieństwo pokarmów. Oto i Błogosławieństwo:

Pobłogosław Panie Jezu, Najświętsze Dziecię te pokarmy, które spożywać będziemy, abyśmy się mogli radować z Twojej obecności, tu pośród nas. Uświęć nas w Prawdzie i Miłości teraz i na wieki wieków. Amen.

Zasiadamy do stołu wigilijnego, spożywając pokarmy, dziękujemy w duchu za tę wielką łaskę, że mogliśmy doczekać po raz kolejny tej Wieczerzy i wielbić Boga w Tajemnicy Jego Narodzenia.

 

W trakcie Wieczerzy Wigilijnej śpiewajmy kolędy jako wyraz naszej miłości do Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

Ach ubogi żłobie

 

Ach ubogi żłobie,

Cóż ja widzę w tobie?

Droższy widok niż ma niebo,

W maleńkiej osobie,

Droższy widok niż ma niebo,

W maleńkiej osobie.

 

Zbawicielu drogi,

Jakżeś to ubogi,

Opuściłeś śliczne niebo,

Obrałeś barłogi

 

Czyżeś nie mógł Sobie,

W największej ozdobie,

Obrać pałacu drogiego,

Nie w tym leżeć żłobie?

 

Gdy na świat przybywasz,

Grzechy z niego zmywasz,

A na zmycie tej sprośności,

Gorzkie łzy wylewasz.

 

Anioł pasterzom mówił

 

Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan waszego stworzenia.

 

Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znaleźli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

 

Taki Pan chwały wielkiej,

uniżył się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan wszego stworzenia.

 

O dziwne Narodzenie,

nigdy niewysławione!

Poczęła Panna Syna w czystości,

porodziła w całości

Panieństwa swojego.

 

Już się ono spełniło,

co pod figurą było:

Aarona różdżka ona zielona

stała się nam kwitnąca

I owoc rodząca.

 

Słuchajcież Boga Ojca,

jako wam Go zaleca:

Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,

w raju wam obiecany,

Tego wy słuchajcie.

 

Bogu bądź cześć i chwała,

która byś nie ustała,

jako Ojcu, tak i Jego Synowi

i Świętemu Duchowi,

w Trójcy jedynemu.

 

Bóg się rodzi

 

Bóg się rodzi, moc truchleje:

Pan Niebiosów obnażony.

Ogień krzepnie,

blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony:

 

Wzgardzony okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

Cóż masz, niebo, nad ziemiami?

Bóg porzucił szczęście swoje,

Wszed! między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje,

 

Niemało cierpiał, niemało,

Żeśmy byli winni sami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

W nędznej szopie urodzony,

Żłób Mu za kolebkę dano.

Cóż jest, czym był otoczony?

Bydło, pasterze i siano;

 

Ubodzy! Was to spotkało,

Witać Go przed bogaczami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

Potem i króle widziani

Cisną się między prostotą

Niosąc dary Panu w dani:

Mirrę, kadzidło i złoto;

 

Bóstwo to razem zmieszało

Z wieśniaczymi ofiarami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą

 

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami!

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

Cicha noc, święta noc

 

Cicha noc, święta noc,

pokój niesie ludziom wszem

a u żłobka Matka Święta

czuwa sama uśmiechnięta,

nad Dzieciątka snem.

 

Cicha noc, święta noc,

pastuszkowie od swych trzód

biegną wielce zadziwieni,

za anielskim głosem pieni,

gdzie się spełnił cud.

 

Cicha noc, święta noc,

narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu,

niesie dziś całemu światu

odkupienie win.

 

Cicha noc, święta noc,

jakiż w tobie dzisiaj cud,

w Betlejem Dziecina święta

wznosi w górę swe rączęta

błogosławi lud.

 

Do szopy

 

Do szopy, hej pasterze,

Do Szopy, bo tam cud!

Syn Boży w żłobie leży,

by zbawić ludzki ród.

 

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

pasterze, grajcie Mu.

Kłaniajcie się Królowie,

nie budźcie Go ze snu.

 

Padnijmy na kolana,

to Dziecię to nasz Bóg,

Witajmy swego Pana;

wdzięczności złóżmy dług.

 

Ref.: Śpiewajcie...

 

O Boże niepojęty,

kto pojmie miłość Twą?

Na sianie wśród bydlęty,

masz tron i służbę swą.

 

Ref.: Śpiewajcie...

 

Jezuniu mój najsłodszy,

Tobie oddaję się.

O skarbie mój najdroższy,

racz wziąć na własność mnie.

 

Ref.: Śpiewajcie...

 

Dzisiaj w Betlejem...

 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,

Wesoła nowina.

Że Panna czysta, że Panna czysta

Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,

nas oswobodzi, Anieli grają,

Króle witają, Pasterze śpiewają,

bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna,

Dzieciątko piastuje.

I Józef święty, I Józef święty,

Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

 

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,

Panna Syna rodzi,

Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,

Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...

 

I trzej Królowie, i trzej Królowie,

Od wschodu przybyli,

I dary Panu, i dary Panu,

Kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi...

 

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,

Przywitać Jezusa,

Króla nad królami, Króla nad królami,

Uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...

 

Gdy się Chrystus rodzi...

 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

 

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,

Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,

Gloria, gloria....

 

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,

Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,

Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,

Gloria, gloria...

 

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,

W pieluszki powite, w żłobie położone;

Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.

Gloria, gloria...

 

Gdy śliczna Panna

 

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Liii, liii, laj, moje Dzieciąteczko,

Liii, liii, laj, śliczne Paniąteczko.

 

Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,

Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,

Liii, liii, laj, wielki Królewiczu,

Liii, liii, laj, niebieski Dziedzicu.

 

Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,

Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,

Liii, liii, laj, drogi Zbawicielu,

Liii, liii, laj, nasz Odkupicielu!

 

Jezus malusieńki...

 

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,

Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki.

 

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

W który Dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,

 

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

 

Gdy Dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,

Na Dzieciątko Boskie w żłóbku, oko Jej nie myli

 

Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:

o Mój Synu! Wola Twoja, nie Moja się dzieje

 

Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,

dosyć go mam z Męki Twojej, którą w Sercu noszę.

 

Mędrcy świata

 

Mędrcy świata, monarchowie,

Gdzie spiesznie dążycie?

Powiedzcież nam, Trzej Królowie,

Chcecie widzieć Dziecię?

 

Ono w żłobie, nie ma tronu,

I berła nie dzierży,

A proroctwo Jego zgonu,

Już się w świecie szerzy.

 

Mędrcy świata, złość okrutna,

Dziecię prześladuje.

Wieść okropna, wieść to smutna,

Herod spisek knuje.

 

Nic monarchów nie odstrasza,

Ku Betlejem śpieszą,

Gwiazda Zbawcę im ogłasza,

Nadzieją się cieszą.

 

Przed Maryją stają społem,

Niosą Panu dary.

Przed Jezusem biją czołem,

Składają ofiary.

 

Trzykroć szczęśliwi królowie,

Któż wam nie zazdrości?

Cóż my damy, kto nam powie,

Pałając z miłości?

 

Tak, jak każą nam kapłani,

Damy dar troisty:

Modły, pracę niosąc w dani,

I żar serca czysty.

 

To kadzidło, mirrę, złoto

Niesiem, Jezu szczerze,

Co dajemy Ci z ochotą,

Od nas przyjm w ofierze.

 

Mizerna, cicha, stajenka licha

 

Mizerna, cicha, stajenka licha,

Pełna niebieskiej chwały,

Oto leżący, przed nami śpiący

W promieniach Jezus mały.

 

Nad Nim Anieli w locie stanęli

I pochyleni klęczą

Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,

Pod malowaną tęczą.

 

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,

Cały świat orzeźwiony;

Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,

Bóg-Człowiek tu wcielony.

 

I oto mnodzy ludzie ubodzy

Radzi oglądać Pana,

Pełni natchnienia, pewni zbawienia,

Upadli na kolana.

 

Narodził się nam Zbawiciel...

 

Narodził się nam Zbawiciel.

Jezus Chrystus. Odkupiciel,

w Betlejem, żydowskim mieście,

z Panny Maryi czystej.

 

Maryja, Panienka czysta,

porodziła Jezu Chrysta;

Tegoż w pieluszki powiła

a do żłobu włożyła.

 

Gdy pasterze w nocy paśli,

stanął przy nich Anioł jasny.

Widząc taką jasność Boską,

bali się trwogą wielką.

 

Rzekł im anioł: "Nie bójcie się,

ale się z tego weselcie!

narodził się Zbawiciel wam,

Który nazwan Chrystus Pan".

 

Tedy Anieli śpiewali

a wielkim głosem wołali.

"Chwała Bogu z takiej łaski

w niebie na wysokości!"

 

Chwała, chwała, Chryste, Tobie

z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,

żeś się dla nas tak uniżył,

a lud swój wyswobodził.

 

Nie było miejsca dla Ciebie

 

Nie było miejsca dla Ciebie

w Betlejem w żadnej gospodzie,

i narodziłeś się, Jezu,

w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

 

Nie było miejsca, choć szedłeś

jako Zbawiciel na Ziemię,

by wyrwać z czarta niewoli

nieszczęsne Adama plemię.

 

Nie było miejsca, choć chciałeś

ludzkość przytulić do łona,

i podać z krzyża grzesznikom

zbawcze, skrwawione ramiona.

 

Nie było miejsca choć szedłeś

ogień miłości zapalić,

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić.

 

Gdy liszki mają swe jamy

i ptaszki swoje gniazdeczka,

dla Ciebie brakło gospody,

Tyś musiał szukać żłóbeczka.

 

A dzisiaj czemu wśród ludzi

tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie

w niejednej człowieczej duszy.

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki...

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki

do J e z u s a i Panienki!

Powitajmy maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego.

 

Witaj, Jezu ukochany,

od Patriarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

 

Witaj, Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

Witaj, Jezu nam zjawiony;

witaj, dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem.

 

Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie.

 

O szczęśliwi pastuszkowie,

któż radość waszą wypowie!

Czego Ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali.

 

O Jezu, nasze kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo,

wyniszczasz swoje Bóstwo?

 

Miłości to Twojej dzieło

z miłości początek wzięło.

Byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami.

 

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy

miłość, której doznawamy.

 

Święta Panno, Twa przyczyna

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie.

 

Przybieżeli do Betlejem...

 

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

 

Ref: Chwała na wysokości,

chwała na wysokości,

a pokój na ziemi.

 

Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie, z serca ochotnego, o Boże!

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

których oni nie słyszeli, jak żywi.

 

I Anieli gromadami pilnują,

Panna czysta wraz z Józefem piastują.

 

Poznali Go Mesjaszem być prawym,

narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

 

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy

i z całego serca wszyscy kochamy.

 

Triumfy Króla Niebieskiego

 

Triumfy Króla niebieskiego

Zstąpiły z nieba wysokiego.

Pobudziły pasterzów,

Dobytku swego stróżów,

Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

 

Chwała bądź Bogu w wysokości,

A ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,

Dusz ludzkich Odkupiciel,

Na ziemi, na ziemi, na ziemi.

 

Zrodziła Maryja Dziewica

Wiecznego Boga bez rodzica,

By nas z piekła wybawił,

A w niebieskich postawił.

Pałacach, pałacach, pałacach.

 

Pasterze w podziwieniu stają,

Triumfu przyczynę badają,

Co się nowego dzieje,

Że tak światłość jaśnieje.

Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.

 

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,

Swej trzody w polu odbieżeli,

Śpiesząc na powitanie

Do Betlejemskiej stajni.

Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

 

Niebieskim światłem oświeceni,

pokornie przed nim uniżeni,

Bogiem Go być prawdziwym

z serca afektem żywym.

Wyznają, wyznają, wyznają.

 

I które mieli z sobą dary

Dzieciątku dają na ofiary:

przyjmij, o Narodzony

nas i dar przyniesiony.

Z ochotą, z ochotą, z ochotą.

 

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, tak bardzo pragnę, abyście przyjęli te Słowa i zapragnęli uczcić Mnie w sposób szczególny podczas Wieczerzy Wigilijnej, aby wasze serca przyjęły Mnie z wielką miłością, abym Ja mógł uświęcić was Swoją Obecnością. Każdy, kto uczci Mnie, obchodząc Pamiątkę Mojego Narodzenia właśnie w ten sposób, otrzyma ode Mnie Moje szczególne Błogosławieństwo, umocnienie do życia w Prawdzie, jak również dar Mojej Obecności w waszych sercach, abyście idąc za Mną, wiernie wypełnili Moją Świętą Wolę i osiągnęli Życie Wieczne. Na tę drogę błogosławię was wszystkich: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Wersja do druku

Wersja do druku broszurki doc

Źródło: listownie od Proroka "Bożego Posłańca"

 

 

Inne Orędzia Proroka „Bożego Posłańca”:

Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus

Wielkie Dzieło Modlitwy w Intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Narodu Polskiego za Wstawiennictwem Maryi Królowej Polski

Orędzia 2012r

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com