Maryja Matka Boga, Matka całej ludzkości i Królowa Niebios

fragmenty objawienia „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r) dla świata :

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Jezus Chrystus i Jahwe opowiada o Maryi


JEZUS : Maryja Matka Boga, Matka całej ludzkości i Królowa Niebios - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden  JEZUS UKRZYŻOWANY : Maryja Matka Boga, Matka całej ludzkości i Królowa Niebios - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden  Maryja Matka Boga, Matka całej ludzkości i Królowa Niebios - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

 

6.09.86 zeszyt 1

JEZUS CHRYSTUS : Pokój niech będzie z tobą. Kochaj Moją Matkę. Ona cię kocha. Kochaj Ją.

4.10.86 zeszyt 2

Vassula Ryden : Potem odczułam obecność Najświętszej Panny.

JEZUS CHRYSTUS : Kochaj Ją. Pamiętasz, jakie słowa wypowiedziałem, kiedy byłem na Krzyżu? Powiedziałem, że Ona jest również waszą Matką. Ona was kocha i troszczy się o was.

9.11.86 zeszyt 5-6

Płakałem. Moja Dusza napełniona była bólem.

Żołnierze podnieśli Mój Krzyż i wstawili Go do ziemi. Patrzyłem na tłumy z miejsca, na którym się znajdowałem. Niewiele widząc Moimi nabrzmiałymi Oczami, obserwowałem ludzi. Nie widziałem żadnego przyjaciela, lecz tylko tych, którzy wyśmiewali się ze Mnie. Nie było tam nikogo, kto by Mnie pocieszył: “Boże Mój! Boże Mój! Czemuś Mnie opuścił?” Opuszczony przez wszystkich, którzy Mnie kochali.

...

Mój Wzrok spoczął na Mojej Matce. Patrzyłem na Nią i Nasze Serca mówiły. “Daję ci Moje dzieci umiłowane, aby stały się również Twymi dziećmi. Będziesz ich Matką.”

Wszystko wypełniało się, zbawienie było bliskie. Widziałem otwierające się Niebiosa i wszystkich aniołów stojących w ciszy.

“Ojcze, w Twoje Ręce oddaję Ducha Mego. Jestem teraz z Tobą.”

15.12.86 zeszyt 5-6

Pokój niech będzie z tobą. Ja, Jezus, jestem z tobą. Spróbuj rozpoznać, Kto jest ze Mną.

Vassula Ryden : Oczami duszy ujrzałam Jego Matkę.

– Twoja Matka, Najświętsza Maryja?

JEZUS CHRYSTUS : Również twoja Matka, dziecko. Posłuchaj Jej.

Matka Najświętsza : Córko, kocham cię. Ja też jestem przy tobie. Odwagi. Pozostań z Nami i działaj z Nami.

Vassula Ryden : – Tak. Chcę tego.

10.08.87 zeszyt 14

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, przyjmij Moją Matkę.

Pozwól Mojej Matce pouczyć cię, jak się mylisz. Będę zawsze blisko ciebie.

My?

Vassula Ryden : – Tak, Panie.

Zrozumiałam, że Najświętsza Dziewica będzie mnie pouczać przez jakiś czas i dowodzić, że moje obawy są niesłuszne. Między 10 a 14 sierpnia odczuwałam Najświętszą Dziewicę blisko mnie, mówiącą do mnie. Zaczynałam rozumieć, że moje uczucia do Niej były tak samo silne jak do Jezusa.

29.09.87 zeszyt 16

JEZUS CHRYSTUS : Chodź teraz, nie zapominaj o Mojej Obecności.

Vassula Ryden : – Nie, Panie. Widzę w Tobie mego Świętego Ojca, Świętego Towarzysza, Świętego Brata, a w Najświętszej Maryi – moją Świętą Mamę. Jesteście moją Świętą Rodziną. Jak mogę Cię zapomnieć?

JEZUS CHRYSTUS : Umiłowana, jestem twoim Oblubieńcem. Pragnę, abyś Nas kochała w ten sposób. Kochaj Nas zażyle, oddając Nam jednak równocześnie cześć: nigdy nie zapominaj, że My jesteśmy Święci. Jesteśmy twoją Świętą Rodziną. Ja jestem twoim Bogiem. Bądź czujna.

2.10.87 zeszyt 16

To Ja, Jezus. Niech będzie wiadomo, że każdy obraz Mój lub Mojej Matki powinien być czczony, bo przedstawia Nas tak, jak Mój Krzyż Mnie przedstawia.

8.10.87 zeszyt 16

Vassula Ryden : – Jezu, pragnę wynagrodzić wszystkie zniewagi uczynione naszej Najświętszej Matce. Nie mogę tego znieść, gdy słyszę Twoje stworzenia obrażające Ją – zwłaszcza Twoje sługi. Chciałabym Jej bronić za wszelką cenę.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, dam ci poznać, jak bardzo Miłość cierpi słysząc te zniewagi. Niech będzie wiadomo, że Ja, Pan, szanuję Moją Matkę. Niech będzie wiadomo tym, którzy Ją obrażają, że Ona jest Królową Nieba i że na Jej Głowę Ja, Pan, włożyłem Koronę: Koronę z dwunastu gwiazd. Umiłowana, Ona króluje i to zapisane jest w Moim Słowie. Ja czczę Moją Matkę i tak jak Ja Ją czczę, wy również powinniście Ją czcić. Kocham was, Moja Matka i Ja błogosławimy was.

Vassula Ryden : – Panie, pastor zaprzeczył, że Ona jest naszą Świętą Matką i że powinniśmy Jej oddawać cześć. Kiedy powiedziałam mu, że Ty to powiedziałeś ze Swojego Krzyża, odpowiedział mi, że to dotyczyło tylko Jana i że nigdzie w Piśmie Świętym nie pisze, że Ona jest też naszą Matką ani że my jesteśmy Jej dziećmi.

JEZUS CHRYSTUS : Jednak, córko, mówię ci ponownie, że Moja Matka jest również waszą Matką. Jesteście Jej dziećmi. To jest zapisane w Moim Słowie i Ja to powtarzam tym, którzy o tym nie wiedzą, Pismo mówi...

Vassula Ryden : – Gdzie, Panie?

JEZUS CHRYSTUS : W Księdze Apokalipsy: kiedy nie powiodła się pogoń szatana za Moją Matką, w swojej wściekłości na Nią, rzucił się do walki z resztą Jej dzieci, z tymi, które zachowują Przykazania Boże i mają Moje świadectwo. (Ap 12:17)

Vassula Ryden : – Panie, dziękuję Ci, że mi pomogłeś.

10.10.87 zeszyt 16

– O, Jezu, nie wiedziałam, że Chrześcijanie nie czczą Najświętszej Dziewicy. Nie wiedziałam, co odczuwają wobec Niej. Nie wiedziałam, że jest tak wielka różnica między Chrześcijanami. Nie wiedziałam, że to tak poważne.

JEZUS CHRYSTUS : Och, Vassulo, to gorsze niż myślisz!

Vassula Ryden : – Och, Jezu, dlaczego to tak poważne?

JEZUS CHRYSTUS : Dlatego, Vassulo, że Moje Ciało zostało rozszarpane na kawałki. Pragnę Mojego zjednoczonego Ciała!

Vassula Ryden : – Czy będą czcić naszą Najświętszą Matkę, jeśli się zjednoczą?

JEZUS CHRYSTUS : Dziecko, uczynią to.

Vassula Ryden : – Czy powinnam zrozumieć przez: “uczynią to”, że tak się stanie?

JEZUS CHRYSTUS : Ja ich zegnę: zegnę ich kolana i uczczą, i oddadzą cześć Mojej Matce.

Vassula Ryden : – Tak, Panie.

JEZUS CHRYSTUS : Mała, Ja ożywię Mój Kościół.

18.10.87 zeszyt 17

Vassula Ryden : – Mój Boże, przez Twoje Miłosierdzie, Miłość i Moc uczyń dla moich braci to, co zrobiłeś dla mnie... Wyzwól ich... Wznieś ich do Ciebie, zjednocz ich z Tobą. Niech odczuwają Twoją Miłość tak, jak ja ją odczuwam. Chciałabym się rozradować widząc dusze zbliżające się do Ciebie. Zjednocz potem wszystkich Chrześcijan i tych, którzy wypierają się Naszej Najświętszej Matki.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, czy chcesz podjąć ofiary?

Vassula Ryden : – Tak, Panie, jeśli w ten sposób mogę okazać się użyteczna.

JEZUS CHRYSTUS : Dam ci poznać, czego pragnę od ciebie. Umiłowana, czerp zawsze ze Mnie. Kocham cię, kwiecie. Pamiętaj, zachowaj twoje łzy na później, kiedy twoje uszy usłyszą, jak Moi traktują Moją Matkę!

Vassula Ryden : – Nie pozwól im już tego robić.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, nadejdzie dzień i ten dzień jest już bardzo bliski, kiedy Mój Kościół będzie mówił tylko jednym językiem. Jednak przed tym chwalebnym dniem, nastąpią straszne wstrząsy, po części z powodu próżności człowieka, grzechów i braku miłości, a po części dlatego, że Moje Ciało jest rozdarte. Pozwól Mi powiedzieć ci jeszcze raz, że Ja uwielbię i zjednoczę Moje Ciało. Kwiecie, Miłość zjednoczy was wszystkich.

12.12.87 zeszyt 19

Vassula Ryden : – Mój Boże! To, o co jestem teraz oskarżana, z pewnością dotarło do Twoich uszu, Panie. To już trzeci raz oskarżają mnie świadkowie Jehowy. Dwa razy powiedzieli mi, że to dzieło jest dziełem szatana, choć go nie przeczytali. Teraz stwierdzili, że jestem jednym z tych aniołów, którzy w przeszłości zostali strąceni na ziemię! Dlaczego, Panie? Dlaczego chrześcijanie tak różnią się między sobą? Co do tego doprowadziło?

JEZUS CHRYSTUS : W swoim błędzie nie tylko gardzą Moją Matką, Królową Niebios, ale lekceważą też Mego Piotra i władzę, którą Ja Sam mu powierzyłem nad WSZYSTKIMI Moimi barankami. Prześladują Moje kwiaty i potępiają wszystkie Moje dzisiejsze Niebieskie Dzieła. Szatan tak ich uzależnił, iż lekceważą wszystko, czego nie rozumieją. Przeszkadza im w dostrzeżeniu Prawdy. Ich doktryna przeniknęła do was, umiłowani. Jest jedną z tych, przed którymi was ostrzegłem. Znajdują upodobanie w nazywaniu ‘dziełem szatana’ Moich Łask udzielanych Moim dzieciom i odrzucają waszą Najświętszą Matkę. Vassulo, oskarżanie ich nigdy nie będzie należało do ciebie. Naucz się mówić: «Niech Pan będzie Sędzią i ich skarci».

22.12.87 zeszyt 19

Czcijcie Moją Matkę, jak Ją czczę Ja, Słowo będące ponad wszystkim. Czyż mogę nie pragnąć, byście wy proch i popiół uznali w Niej Królową Niebios i czcili Ją? Sprawia Mi ból zauważanie, że dziś Moje stworzenie w niewielkim stopniu uznaje Jej znaczenie. Liczni Moi uczniowie, którzy całkowicie odłączyli się pod imieniem Lutra, powinni powrócić do Piotra.

Vassula Ryden : – Panie, oni będą oburzeni!

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, zegnę ich kolana, aby oddali cześć Mojej Matce. Mówię to Ja, Pan: ugnę ich! Kiedy będą ugięci, sprawię, że Moje Światło zabłyśnie nad nimi i podniesie ich. Wzmocnię wasze łodygi i staniecie się jak nawodniony ogród, jak źródło, którego wody nigdy nie wysychają. Odbuduję Moją Fundację.

18.01.88 zeszyt 20

Moja Dusza jest zraniona jeszcze raz: oni depczą Nasze Serca. Nasze Dwa Serca zostały jeszcze raz ukoronowane dwiema cierniowymi koronami. Mój Bok jest szeroko otwarty i płynie Moja Krew.

25.01.88 zeszyt 21

Pragnę, abyś narysowała dwa Serca.

DWA SERCA : Orędzia Prawdziwe Życie w Bogu

Tak, Jedno obok Drugiego, naprawdę zjednoczone. Otocz Je koroną cierniową. Tak, Niepokalane Serce Mojej Matki jest zjednoczone z Moim. Pragnę od każdego z was czci, na jaką Jej Niepokalane Serce zasługuje. Widzisz, córko, jak Nasze Boskie Serca ranione są cierniami przez ludzi okazujących nam jedynie niewdzięczność, znieważanie i brak miłości. Takie są ich grzechy.

Vassulo, Ja, który jestem Słowem, kocham Ją i szanuję. Życzę Sobie, abyście się zbliżyli do Mojej Matki i abyście Ją uczcili tak, jak Ja Ją czczę. Pragnę, by zgięło się każde kolano dla uczczenia Jej. Pragnę, abyście odmawiali Różaniec i pozdrawiali Moją Świętą Matkę. Chcę, abyście wynagradzali za wasze grzechy i prosili Ją o pouczenie was. Bądź czujna, córko, pójdź. Objawiłem ci, jak bardzo Serce waszej Matki jest zjednoczone z Moim Boskim Sercem, jak są One otoczone koroną cierniową.

10.02.88 zeszyt 21

Jestem Słowem, Alfą i Omegą. Jestem Napojem Życia, Źródłem Miłości i ode Mnie pochodzi wszystko, co istnieje. Przyszedłem w ciele na ziemię, aby was odkupić. Córko, w Moim Kościele jest tyle zamieszania dotyczącego Moich Słów danych z Krzyża Janowi i Mojej Matce. Pozwólcie Mi przede wszystkim przypomnieć wam wszystkim, że Ja, Pan, ukoronowałem Moją Matkę na Królową Nieba.

Vassula Ryden : – Panie?

JEZUS CHRYSTUS : Tak, Vassulo.

Vassula Ryden : – Przyszedłeś przedstawiając się jako Bóg, potem dwa razy powiedziałeś: «Moja Matka». Panie, stwierdziłeś, że Najświętsza Dziewica jest Twoją Matką, potwierdziłeś więc w ten sposób Jej tytuł «Matki Boga». Właśnie to powiedziałeś, Panie! To tytuł, który odrzucają protestanci.

JEZUS CHRYSTUS : Jak się cieszę, córko, nie na darmo cię uczyłem. Jestem szczęśliwy, że pojęłaś Moje Dzieła. Próbuj nadal się uczyć. Módl się o poznanie. Dam ci umiejętność dostrzegania, jeśli o to poprosisz. Posłuchaj Mnie jeszcze, chcę, by Moje Słowa były poznane. Ja, który jestem Bogiem, przyjąłem ciało w Łonie Mojej Matki. Stworzenie, Ona karmiła waszego Boga! Ja się Nią karmiłem. Ja, który jestem Słowem, kocham Ją i czczę. Całkiem na początku dałem ci opis Mojego Ukrzyżowania. Pamiętasz, powiedziałem ci: Mój Wzrok spoczął na Mojej Matce. Patrzyłem na Nią i Nasze Serca mówiły. «Daję Ci Moje umiłowane dzieci, aby stały się również Twymi dziećmi. Będziesz ich Matką.»

Vassula Ryden : – Tak, Panie. Jednak nasi bracia protestanci mówią, że to, co powiedziałeś na Krzyżu, odnosiło się jedynie do Jana. Twoja Matka miała być powierzona jego pieczy od momentu, kiedy nie było już Ciebie z Nią, wdową. Mówią także, że Najświętsza Dziewica nie jest «Matką Bożą».

JEZUS CHRYSTUS : Jednak, Moja Vassulo, Pismo nigdy nie kłamie. Pismo mówi: «Matka mojego Pana». Elżbieta wypowiedziała te słowa, napełniona Duchem Świętym. Napisz: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” Słowa wypowiedziane przeze Mnie na Krzyżu mają o wiele głębszy sens, niż sądzi wielu z was. Czcijcie Moją Matkę, która jest również waszą Najświętszą Matką.

23.03.88 zeszyt 22

Przychodzę pouczyć was wszystkich, abyście czcili Moją Matkę i zgięli przed Nią kolana, bo ukoronowałem Ją Moją Ręką i Ona jest Królową Niebios.

10.05.88 zeszyt 24

Vassula Ryden : Smutno mi za każdym razem, kiedy słyszę osoby odrzucające Najświętszą Dziewicę jako Matkę Boga. Odczułam straszny smutek i płakałam ze względu na Nią. Chciałam Ją pocieszyć. Nagle szatan zaatakował mnie i rozwścieczony powiedział: «Vassulo, zachowaj swe łzy, nienawidzę tych wszystkich męczenników, k...» Zawołałam: «Odejdź, odejdź, szatanie! Odejdź! Z dala ode mnie, szatanie!»

– Panie Jezu?

JEZUS CHRYSTUS : Jestem. Będę ci pokazywał od czasu do czasu, jak bardzo demon pogardza tobą i Moimi Świętymi Drogami, tymi drogami, których cię nauczam. Gdy wylewasz łzy miłości dla Mojej Matki, doprowadza to demona do wściekłości. Błogosławieni, którzy żyją w Moim Domu i zdolni są uznać waszą Najświętszą Matkę za «Matkę Boga» i «Królową Niebios». Pójdź, umiłowana, pobłogosławię cię. Błogosławię cię, Moja Vassulo.

31.05.88 zeszyt 25

Vassula Ryden : Panie, czytałam “Misję powrotu do domu” Gabrieli, ale nie czyni ona żadnej wzmianki o Najświętszej Pannie ani o Różańcu Świętym.

JEZUS CHRYSTUS : Niech będzie wiadome, że Ja, Pan, to właśnie nazywam zwodniczą pochodnią. Módl się za te sekty. Ja, Pan, nie pozwolę, aby oddzielano Moje Ciało od Mojej Głowy. Te sekty, córko, są chwiejnymi królestwami, królestwami pozbawionymi korzeni, o których ci mówiłem. Potwierdzam ci to teraz na przykładzie jednej z nich. Nie muszę ci mówić, co odczuwa Moje Najświętsze Serce.

3.06.88 zeszyt 25

Córko, kiedy czytasz o objawieniu, które wyraża otwarcie brak jedności z Moim Kościołem, odrzuca Piotra, wypiera się waszej Najświętszej Matki, wiedz, że nie pochodzi ono ode Mnie, Pana, twojego Boga. To pochodzi od Mojego przeciwnika, który pojawia się, przybierając Mój Obraz, dla spełnienia swego zamiaru podzielenia was jak tylko to możliwe.

Każde objawienie które wypiera się Eucharystii Świętej, nazywając ją «rytuałem», albo zaprzecza Niepokalanemu Sercu waszej Najświętszej Matki nie pochodzi ode Mnie. Ja, Pan, kocham was nieskończenie i pragnę jeszcze raz ostrzec was przed fałszywymi prorokami.

7.06.88 zeszyt 25

Jestem przy tobie, dziecko. Posłuchaj uderzeń Mojego Serca... Przyciągnę zupełnie Moich «aniołów» do wnętrza Mojego Serca, aby widzieli i odczuli Moje Rany. Odczują Rany swego Boga, a kiedy to się stanie, ich głos zabrzmi tak mocno, że Mój nieprzyjaciel zadrży. Na ten głos nawet fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte. Kiedy ujrzą, w jakim stanie znajduje się Moje rozdarte Serce, odczują we własnych sercach płomień miłości do Mnie, swego Boga. Ci aniołowie, uformowani przez waszą Najświętszą Matkę, ukształtowani z miłością, są legionem, który wasza Najświętsza Matka przygotowała do obrony Naszego Kościoła. Ci aniołowie powinni odpłacać miłością za zło. (...)

Pójdź, Vassulo Mojego Najświętszego Serca, Ja, Pan, kocham cię. Trwaj przede Mną. Pamiętaj, przychodzę teraz z Moim Sercem na Dłoni ofiarować Je całej ludzkości. Jak bardzo kocham was wszystkich!

Vassula Ryden : Zobaczyłam w wewnętrznej wizji Matkę Bożą we wnętrzu Słońca oraz Serce i Krzyż.

JEZUS CHRYSTUS : Vassulo, nie zaniedbuj odmawiania Różańca Świętego.

9.08.88 zeszyt 26

Zaczerpnij z Mojego Serca, Miłość ci pomoże. Twoja Najświętsza Matka jest blisko ciebie i pouczy cię, w jaki sposób można należeć do Jej legionu aniołów.

15.08.88 zeszyt 26

Nieprawość tego pokolenia jest tak wielka i odstępstwo tak poważne, że Nasze Dwa Serca zostały na wskroś przeszyte ich niesprawiedliwością i rażącymi zniewagami. Błagam was, powróćcie i zwróćcie się do Mnie, a Ja wam przebaczę!

Nazywaj odtąd twoją Najświętszą Matkę «Mamą», żyj z Nią w zażyłości, tak jak ze Mną. My? Pamiętaj o Moich pouczeniach.

16.08.88 zeszyt 27

Mój Wizerunek, przedstawiający Mnie martwego w ramionach Mojej Matki, w sposób symboliczny ukazuje wam, jak bardzo wasze odstępstwo zdradziło Mój Kościół.

Widzisz, córko, poprowadziłem cię, aby ci pokazać rzeczywisty obraz dzisiejszego Kościoła. Dostrzegłaś smutek Mojej Matki i zobaczyłaś Moje martwe Ciało w Jej ramionach: zdradzone, umęczone, ubiczowane, przeszyte i ukrzyżowane. W takim też stanie znajduje się obecnie Mój Kościół. Moja Matka wylewa nad Nim krwawe łzy, jak płakała nad Moim Ciałem na Golgocie. W bardzo krótkim jednak czasie zostanie On odnowiony, przemieniony.

3.12.88 zeszyt 30

Wzywam też tych, którzy odrzucają Moją Matkę, aby otwarli uszy i słuchali. Moja Matka jest Królową Niebios. Jej Imię jest: Matka Boga. Nie potępiam tych, którzy tego nie wiedzieli, próbuję tylko doprowadzić was wszystkich z powrotem do Prawdy.

Wigilia Wniebowzięcia Matki Bożej, 14.08.89 zeszyt 35

Nie puszczę cię już, zanim nie wprowadzę cię do Domu Mojej Matki, do Komnaty Tej, która Mnie poczęła. Święć jutrzejszy dzień i bądź Moim kadzidłem, napełniaj wonnością otoczenie.

12.04.90 zeszyt 42

Daję wizje nędznym i małym. Wysyłam Moją Matkę do różnych narodów, aby was pouczała jak nauczycielka. Ukazuję Moje Nieskończone Miłosierdzie jak sztandar ponad twą głową, pokolenie, aby cię pouczyć i doprowadzić do przebóstwienia.

8.06.90 zeszyt 43

Wzbudziłem proroków, by ogłosili Koniec Czasów, i posyłam wam Moją Matkę jako Nauczycielkę na każde miejsce ziemi, aby was pouczała. Posyłam Ją do was, aby na tej pustyni przygotować drogę Mojego Powrotu – wielką, wyrównaną drogę dla Mnie, waszego Boga, prowadzącą przez waszą pustynię.

10.10.90 zeszyt 46

Mój Powrót jest bardzo bliski i daję wam stale znaki, aby was przygotować. Miłość jest na Drodze Powrotu. Ja jestem na drodze Mego Powrotu. (…) To dlatego właśnie przed Moim Powrotem posyłam przede Mną Arkę Przymierza, posyłam wam Niewiastę z Apokalipsy, drugą Ewę, która zmiażdży Swą piętą głowę węża, wysyłam przede Mną Moją Matkę, aby otworzyć wam szeroką drogę na tej pustyni i wyrównać ją. Wysyłam wam Królową Nieba, Bramę Niebios, aby was przygotowała i pouczyła tych wszystkich z was, którzy leżą ciągle w pyle, aby zbliżyli się i zawarli pokój ze Mną, waszym Bogiem, przed Moim Wielkim Powrotem. Wysyłam wam Królową Pokoju, aby wzywała na apel od jednego krańca ziemi do drugiego i zgromadziła was wszystkich.

4.12.90 zeszyt 48

Gdy umierasz ze smutku, Królowa jest zawsze przy tobie, aby zatroszczyć się o ciebie i doprowadzić cię do radości i do życia. Królowa zapewnia ci odwagę i przychodzi owinąć twe rany Swym Uczuciem i Matczyną Miłością. Twoja Mama troszczy się o ciebie, Moje dziecko, tak jak troszczyła się o Mnie. W twojej nędzy i strapieniu, przybiega do ciebie i wprowadza cię do Swej Komnaty. To Komnata Tej, która Mnie poczęła.

7.02.91 zeszyt 49

Niewielu zadaje sobie pytanie: “Dlaczego Pan i Jego Matka zaczęli nagle przychodzić do nas?” Jedynie reszta Moich kapłańskich dusz zwraca uwagę na Nasze regularne objawienia. Powiedziałem, że “wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną”. To właśnie czyni obecnie Moja Matka będąca też waszą Matką.

Objawiam się Ja oraz wasza Najświętsza Matka. Ukazujemy się poprzez dusze w licznych narodach, ale Nasze objawienia nudzą was i wywołują wasz gniew. “Cóż to za umęczenie!”, powiadacie, gdyż w tych dniach nie zrozumieliście rzeczy Niebieskich tak, jak zrozumieli je Moi Ablowie i Moi Jakubowie. Nie, nie pojęliście ani Mojej Miłości, ani pobożności, jaką winni jesteście Mojej Matce. Wzywacie do wiary, a pokładacie ufność w waszej sile, waszej władzy i waszym rozumowaniu. Mój Głos, wzywający dziś grzeszników do nawrócenia, przeszkadza waszym uszom. Kiedy nagle błyszczy Prawość, mając uzdrowienie w Swoich promieniach, odrzucacie Mój Dar udzielany dzisiaj waszej erze ciemności.

2.05.91 zeszyt 51

Niewiasta obleczona we wspaniałość słońca, którą wysyłam przede Mną, aby was pouczyła, doda wam odwagi. Dałem jej moc nad wszystkimi ludami i wszystkimi narodami, aby otwarła szeroką drogę dla Mnie.

6.05.91 zeszyt 51

Wysyłam przede Mną Niewiastę obleczoną w Słońce, Drugą Ewę, aby was pouczała i prowadziła, krok po kroku, do Nieba. Posyłam wam Mego Świętego Ducha w tę Noc, aby był waszym Towarzyszem oraz Pocieszycielem i aby przypomniał wam Moje Słowo. Wysyłam wam misję aniołów nadziei, aby rozproszyli wasze obawy. Przyjdźcie posłuchać wy wszyscy, którzy jesteście głodni.

6.07.91 zeszyt 52

Jeśli zdacie się na Mnie, pokażę wam drogę do Ogniska Domowego. Jeśli zaufacie Mojej Miłości, doprowadzę was do Komnaty Tej, która Mnie poczęła, aby zatroszczyła się o was i uzdrowiła was.

13.10.91 zeszyt 55

Królowa Niebios stoi u Mego Boku. Między wszystkimi kobietami to Ona z wytrwałością modliła się za wami, więcej niż Księstwa, Panowania, Trony, Potęgi i Aniołowie, więcej niż jakiekolwiek stworzenie. Przyjmijcie Ją więc w waszych modlitwach, czcijcie Ją tak, jak Ja Ją czczę. Przez chrzest zostaliście wszyscy we Mnie zanurzeni i nie powinien istnieć wśród was żaden podział między braćmi.

13.11.91 zeszyt 56

Pomimo licznych form działania waszej Najświętszej Matki i pomimo Moich Ostrzeżeń, od czasu Fatimy aż do tej epoki, żadne z Moich Ostrzeżeń nie zostało uszanowane.

14.11.91 zeszyt 56

Smak tego kielicha ofiarowanego Mi przez to pokolenie jest tak gorzki jak trucizna.

Nie tylko Ja Sam muszę połykać Własne Łzy. Wasza Najświętsza Matka dzieli Moje cierpienie, bo Jej Niepokalane Serce jest zjednoczone w miłości z Moim Najświętszym Sercem.

31.01.92 zeszyt 57

Jestem Miłością, a mimo to cierpię z powodu samotności, odrzucony nawet przez Moich. Moje dzieci zapomniały o drogach Prawości i o Źródle Mądrości. Nie słuchają Naszych Dwóch Serc.

Racjonalizm i Modernizm to dwaj podstawowi nieprzyjaciele Mego Kościoła, gdyż obaj prowadzą do ateizmu. Jeden i drugi chce pochłonąć całą ziemię. Ja jednak, córko, poślę Mój Ogień na tych odstępców, aby gdy wreszcie spadną łuski z ich oczu zobaczyli, jak wielki nieporządek spowodowali i jakie cierpienie zadali Naszym Dwom Sercom. Przygotowuję się do przejścia przez was wszystkich.

Nawróćcie się!

31.01.92 zeszyt 57

Powiadam wam:

na końcu Nasze Dwa Serca odniosą zwycięstwo.

Vassula Ryden : – Abba, odkrywam, że Pismo mówi: “Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka i ciężkie jarzmo spoczęło na synach Adama, od dnia wyjścia z łona matki, aż do dnia powrotu do matki wszystkich”. Ty już mi powiedziałeś, Panie, w jednym z Twoich Orędzi na temat naszej Niebieskiej Matki, że Ona jest Drugą Ewą zajmującą w ten sposób miejsce Ewy. To, co odkrywam w Piśmie Świętym, potwierdza jeszcze jeden raz, że nasza Najświętsza Matka, Maryja, jest Matką całej ludzkości.

JEZUS CHRYSTUS : Córko, skłoniłaś ucha ku Mądrości. Moje Serce się cieszy i Dusza Moja się raduje, bo twoje wargi wyrażają Wiedzę, którą ci dałem.

5.05.92 zeszyt 59

Będę was kochał z całego Mojego Serca i będę was strzegł i sycił Moim Zapachem.

Poświęćcie się Memu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu waszej Błogosławionej Matki, abym mógł uczynić z waszych serc Mój Ogród, Moje Miejsce Spoczynku i Mój Pałac. Całym sercem powróćcie do Mnie.

10.06.92 zeszyt 60

Pouczajcie nadal, Moje małe baranki, waszych braci i siostry o poświęcaniu się Mojemu Najświętszemu Sercu oraz o poświęcaniu się Niepokalanemu Sercu waszej Matki. Błogosławię was wszystkich, pozostawiając na waszych czołach Westchnienie Mojej Miłości.

2.07.92 zeszyt 60

Powiedz Moim dzieciom, aby się poświęciły wraz ze swymi rodzinami Naszym Dwom Sercom. Poświęćcie się, abym was naznaczył jako Moich. Posłuchajcie Mnie: Mówię wam z powagą, że nadejdzie czas utrapienia, jakiego nigdy dotąd nie było. Ziemia widzi już jutrzenkę tego czasu. Pozostańcie wytrwali i nie dajcie się zwieść.

27.07.92 zeszyt 61

Popatrz na Moją prawicę i zobacz, kto jest przy Mnie...

Tak, twoja pocieszycielka, twoja Matka strzegąca cię od niebezpieczeństw i zagrożeń. Ona pokazuje Drogę wiodącą do Mnie, jak światło błyszczące na świętym świeczniku.

9.09.92 zeszyt 62

Wkrótce twoja Święta Matka powali na ziemię tron szatana i zmiażdży głowę Węża. Wdowieństwo i utrata dzieci w jednej chwili się skończą. Smoka spotka przeznaczony mu los, a dla świata nastanie okres pokoju. Matka całej ludzkości na końcu zwycięży i Ja, Pan, wasz Bóg, odniosę tryumf w każdym narodzie, w każdym sercu i w każdej rasie.

5.10.92 zeszyt 62

JAHWE : Ja, Stworzyciel nieba i ziemi, mówię wam: Mój Święty Duch jest Małżonkiem Oblubienicy, Tej, która nosiła Dziecko, Które miało was zbawić i odkupić, i w Którym, przez Jego Krew, otrzymaliście wolność i przebaczenie grzechów.

On jest Małżonkiem Tej, którą znalazł jak otoczony ogród wydzielający najrzadsze zapachy cnót, zapieczętowane źródło; Małżonkiem najbardziej zachwycającej z Niewiast, zanurzonej w czystości ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Mój Duch zstąpił na Nią i okrył Ją Swym cieniem, i uwielbił Mnie czyniąc z Niej

Matkę Boga, Matkę całej ludzkości i Królową Niebios.

1.11.92 zeszyt 63

JEZUS CHRYSTUS : Jestem zadowolony, że powierzyłaś to objawienie Mojej Matce. Mówię ci: nie mogłaś wybrać lepiej. Moja Matka będzie twoją obroną. Nic nie będzie mogło wyrządzić szkody tym zapiskom: pobłogosławiłem je.

13.12.92 zeszyt 63

JAHWE : A jeśli ktoś z was jest oczerniany i odrzucany, bo świadczy o Prawdzie, niech się zwróci do waszej Najświętszej Matki. Ona pocieszy wasze dusze i doda wam odwagi. Jeśli świat zadaje wam wstrząsające rany, zwróćcie się do waszej Matki, a Ona z Uczuciem i Swą Matczyną Miłością opatrzy wasze rany. Jak wasza Najświętsza Matka troszczyła się o Mojego Umiłowanego Syna, tak samo zatroszczy się o was. W waszej nędzy i w waszym nieszczęściu biegnie do was i bierze was do Swego Serca, do tego samego Serca, które poczęło waszego Zbawiciela. Wasza Najświętsza Matka w Niebie nauczy was, jak poszerzyć Moje Królestwo na ziemi, ucząc was Mnie kochać.

22.02.93 zeszyt 64

Nie mogę znosić dłużej widoku łez wylewanych ciągle, nieustannie, przez waszą Świętą Matkę, za każdym razem, kiedy Mój Syn jest ponownie krzyżowany. Grzechy twojego pokolenia prowadzą Mojego Syna w każdej chwili na Kalwarię. Wspólnie, jednym głosem świat bluźni Mojemu Świętemu Duchowi i wszystkim mocom niebios. Codziennie świat prowokuje Mnie: “Patrzcie! Widzicie, co stało się z wielkim Domem Pana?” mówią, chociaż burzą Go potajemnie. Moja Dusza nie może już dłużej znosić jęków Mojego ponownie krzyżowanego Syna. Chociaż Mój Syn i wasza Najświętsza Matka ukrywają ból, najlepiej jak potrafią, Moje Uszy wszystko słyszą. Moje Uszy i Moje Oczy nie są jak ludzkie i nic Mi nie umyka.

25.05.93 zeszyt 66

Zrozum, dlaczego w waszych dniach wysyłam Mego Syna i waszą Najświętszą Matkę, aby przemierzali świat. To Moje Błogosławieństwo, które oczyszcza oblicze całego świata. Podnieście więc wszyscy oczy, a kiedy je podniesiecie, ujrzycie Niebiosa szeroko otwarte i Arkę Mojego Przymierza, jaśniejącą całą Swoją chwałą, symbol Mojej Obecności pomiędzy wami, symbol Mojego Miłosierdzia i Zbawienia, Tego, który ukazuje, że ma nad wami litość.

1.06.93 zeszyt 67

JEZUS CHRYSTUS : Kiedy Śmierć wchodziła przez okna Mojego Sanktuarium, podążając do serca Mego Domu, wysłałem Moją Matkę, aby was uprzedzić.

11.11.93 zeszyt 68

Mój Boże, mój Boże! Kim jest ta, która wschodzi jak jutrzenka,

połyskująca w półmroku jak gwiazda poranna?

Kim jest ta piękniejsza niż księżyc,

odziana w słońce i z Sercem Swym jak portal szeroko otwartym?

«To Niebios Królowa, To Matka Moja i wasza,

najbardziej zachwycająca z niewiast, piękna jak Niebiosa,

promieniejąca Moją Chwałą, jedyna w Swej Doskonałości,

Rozkosz Mojej Duszy.

Ta jest Niewiastą jak koronę noszącą

gwiazd dwanaście na Swojej Głowie,

Naczynie Mojej Chwały, Odbicie Mej Wiecznej Światłości.

Ona jest Tą, której Obecność na Moich Dziedzińcach przewyższa blask wszystkich gwiazd razem złączonych.

Ona jest Naczyniem Prawdziwej Światłości,

Słowa, które ciałem się stało i które zamieszkało pomiędzy wami.

Ona jest Wdziękiem Wdzięku, Najsłodszym Kantykiem psalmistów.

Jest źródłem Mojej Radości, Moim Zaszczytem i Dumą.

Ona jest Bramą Niebios, Tą, która pokazuje Swoim dzieciom,

jak wejść do Mojego Królestwa. Jest Moim Arcydziełem.

Ona jest Pocieszycielką waszego Pocieszyciela,

Współodkupicielką waszego Odkupiciela,

Małżonką Mojego Świętego Ducha.

Córko, nie spocznę wcale, dopóki nie zaprowadzę i ciebie

do Domu Mojej Matki, do Jej Komnaty, w której Mnie poczęła,

aby również tobie objawić Jej Piękno.

Moja umiłowana, wszystkie tajemnice,

które wydawały ci się studniami zagadek,

jak błyskawica zostaną i tobie nagle objawione i zrozumiesz,

dlaczego Niewiasta obleczona w Słońce

zstępuje teraz z Moich Dziedzińców

do was wszystkich, w chwili tak ponurej.

19.01.95 zeszyt 76

Do chaosu, w jakim żyją, poślę Naczynie, które nosiło Mnie w Swoim ciele, by zaniosło im na nowo Moje Słowo, abym przyszedł do nich, na ich pustynię, jak kropla porannej rosy. Wyślę Moją Matkę, aby uczyła ich powoli Moich dróg i upominała tych, którzy Mnie obrażają.

Ja sam także zstąpię na tę pustynię, aby ożywić umarłych. Pouczenie i Mądrość zostaną im udzielone darmo. Przyjdziemy z Naszymi Sercami w Naszych Dłoniach, aby im Je ofiarować. I jak Dwie Lampy, jedna obok drugiej, zabłyśniemy nad nimi.

27.01.96 zeszyt 82

JAHWE : Człowieku zrodzony z niewiasty, czcij Niewiastę obleczoną w słońce! Słaby człowieku! Znajdź ukojenie w Jej uścisku i w ramionach, które nosiły Mego Syna po pustyni w Egipcie. Czcij Matkę, która czciła Mnie Swoją dobrocią. Zaiste, czyż Jej nie uprzywilejowałem w najwyższym stopniu? Uczyniłem wielkie rzeczy dla Niewiasty obleczonej w słońce, aby od dnia, w którym Mój Duch Ją osłonił, wszystkie pokolenia nazywały Ją Błogosławioną. Wstyd i hańba są udziałem tego, kto przestał Ją czcić. Nie sprawiają Mi żadnej przyjemności wasze komentarze połączone z szyderstwami odnoszącymi się do Niewiasty tak przeze Mnie wysoko wyniesionej. Każdemu dam za to odpłatę. Ukórzcie waszego ducha. Jeszcze bardziej go teraz uniżcie i powstrzymajcie się od grymasów, kiedy chodzi o błaganie Ją o wstawiennictwo. Kto wam powiedział, że Jej nie wysłucham? Czy wasza Matka nie wstawiła się w Kanie? Znaki te zostały dane, by wasz duch mógł zrozumieć to, co wasz umysł dziś odrzuca. Znak ten był przeznaczony dla wszystkich przyszłych wieków. Niewiasta obleczona w słońce przyozdobiona Moim Świętym Duchem Trzykroć Świętym, który napełnia świat posiada godność Matki Boga.

25.03.96 zeszyt 83

JEZUS CHRYSTUS : Kto Mnie najbardziej wysławił? Powiem ci, kto Mnie najbardziej wysławił: Nowa Ewa. Tak! Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Stopami, mająca za koronę na Swojej Głowie dwanaście gwiazd. Ja który uczyniłem niebo i wszystko, co na nim się znajduje, ziemię i wszystko, co ona nosi, oraz morze i wszystko, co się w nim mieści to Ja wywyższyłem Ją ponad wszystko. Królowa Niebios jest zawsze obecna przy tronie Najwyższego. Jak wielka jest odległość nieba od ziemi, tak wielkie jest Jej Imię: Imię przyobleczone w suknię światła. Niech cały świat zegnie kolana przed Tą, która nosi to Święte Imię:

Matka Boga.

Ona oddała Mi chwałę, przyjmując w Swym Niepokalanym łonie Mnie, Baranka bez skazy, stając się świątynią dla Świątyni.

Pójdź zaśpiewać pieśń nową dla Jej uczczenia. Niech wszystko, co żyje na ziemi, odda cześć Ołtarzowi Jej Niepokalanemu Sercu, w którym zostałem poczęty i w którym stałem się Bogiem-Człowiekiem. Nikt Mnie tak nie uwielbił, jak Niewiasta obleczona w słońce. Tak! Ona jest tak nadzwyczajna i wspaniała w Swej doskonałej Miłości, że wszystkie wyspy, góry, pagórki, doliny i źródła oddają Jej głęboki pokłon, kiedy obok nich przechodzi. Dziś tak jak wczoraj Najpiękniejsza Miłość chodzi po ziemi, w otoczeniu Moich Aniołów. Zachwyca ich Piękno Arcydzieła Ojca, oczy ich nie przestają nigdy podziwiać Godnej-Podziwu, Najświętszej ze wszystkich Dziewic. Stąpając po ziemi, wstawia się z miłością i odpowiada na wasze błagania.

Dziś, w Mojej ogromnej Miłości, pragnę ukazać Serce Mojej Matki. O, Arcydzieło Mego Ojca! O, Doskonałe Arcydzieło Jahwe! Oblubienico Mojego Świętego Ducha! Moje Promieniejące Tabernakulum! Twoje Serce, umiłowane Umiłowanej, stanowi jedno z Naszym! Twoje Serce jest Moim zamkniętym ogrodem, zapieczętowanym źródłem. Twoje Serce jest Źródłem użyźniającym ogrody. Twoje Serce, o zachwycająca, jest Moim Tronem, na którym jestem otaczany chwałą, jest Sercem Serca. Ukoronowałem Je w Naszej Obecności i w obecności całego Mojego Niebieskiego Dworu. Jakże jakiekolwiek z Moich stworzeń może odrzucać Twoje Serce? Ty jesteś Arką mocy, całą przyobleczoną w cnoty, Moją Nową Pieśnią, Moją Harfą, Moją Warownią. Twoją Wspaniałością zachwyca się Stwórca nieba i ziemi. Trwasz w Naszej Obecności i jesteś bliżej niż kiedykolwiek dotąd tych, którzy Cię wzywają. Jakże więc człowiek mógł upaść tak nisko i wejść na zwodniczą drogę odrzucenia Twego Serca?

Czy nie wiesz, stworzenie, że Ja jestem Sercem Jej Serca, Duszą Jej Duszy, Duchem Jej Ducha? Czy nie słyszeliście, że Nasze Dwa Serca są zjednoczone, stanowiąc Jedno?

Czcij Moje Serce Odkupiciela i czcij Jej Serce Współodkupicielki, otaczaj szacunkiem Rozkosz Mojego Serca, która wznosi się jak Jutrzenka, oświetlając ziemię pogrążoną w ciemności. Doceń Serce Królowej jaśniejące nad ludzkością bardziej niż wszystkie gwiazdozbiory razem wzięte, błyszczące bardziej niż słońce, jasne jak Moja Chwała ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Otaczaj szacunkiem Tabernakulum twego Boga, poważaj i ceń w najwyższym stopniu Mój Tron, tak jak Ja go cenię.

Nie pytaj: «Jak to możliwe, że Najwyższy przeznaczył Jej tak zaszczytny tron na Swoich Niebieskich Dziedzińcach?»

Spójrz! Ja nie tylko wyznaczyłem Ją na Królową Moich Aniołów i Moich stworzeń, lecz przeznaczyłem Ją na to, by Mi była Tronem. Królowa niebios i ziemi jest tronem Króla królów, bowiem Ja, Pan Wszystkiego dałem Jej pierwsze miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Zrodzona, by być Koroną Mojej Wspaniałości; zrodzona, by być Naczyniem Światłości Prawdziwej, która stała się ciałem w potomstwie Dawida; zrodzona, by być Moją chlubą i Moją dumą.

Duch, Ja i Ojciec powiedzieliśmy: «Maryjo, pełna łaski, jesteśmy z Tobą. Nie zataimy przed Tobą żadnej z Naszych tajemnic. Nasze Tchnienie będzie Twoim Tchnieniem: czystym promieniowaniem Naszej Chwały. Maryjo, Obrazie Naszej Dobroci, wlewamy Nasz Pokój w Twoje Serce. W tym doskonałym Sercu Ja, Syn, zatryumfuję. Nasze Serce będzie Twoim Sercem, gorejącym ogniskiem Boskiej miłości. Nasze Życie będzie Twoim Życiem, wspaniałym skarbem, Rajem dla Nas; Nasz Duch będzie Twoim Duchem. Tak, ktokolwiek bowiem jest z Nami zjednoczony, ten jest jednym duchem z Nami.

Oto Ta, którą tak bardzo wyróżniliśmy, Ta, którą tak wielu odrzuca, a która przecież jest namaszczeniem dla twych oczu, balsamem na twoje rany, pełnym miłosierdzia wsparciem twoich błagań u stóp Ojca Przedwiecznego, Pośredniczką i Orędowniczką dla twej duszy. Słaby człowieku... Małżonka Mojego Świętego Ducha jest Świątynią Świątyni, ziemią obiecaną dla słabych i ubogich, odbiciem Mego wiecznego Światła, Pocieszycielką waszego Pocieszyciela i umocnieniem w twoich boleściach...

Cóż ma do powiedzenia człowiek? Cóż może powiedzieć człowiek pod swoim namiotem? Cóż niebiańskiego może odkryć w swym zniszczalnym ciele uczynionym wszechmocną Ręką Mojego Ojca, skoro jego duszę obciąża grzech? Posługujesz się swym umysłem, człowiecze, bez żadnego światła, bez żadnego rozsądku. Dziś otwórz serce. Wtedy wszystkie tajemnice, które wydają ci się niezgłębione, staną się dla ciebie jasne w Moim Boskim Trzykroć Świętym Świetle. Wtedy zrozumiesz, Kim jest Niewiasta obleczona w słońce. Wtedy cała twoja istota będzie trwać w uniesieniu, a serce ogarnie radość i zachwyt, bo z twych oczu spadnie zasłona, abyś ujrzał Błogosławione Serce serc błogosławionych, Najświętsze ze świętych, Serce Niezrównane, płonące miłością bez granic ogniem rozżarzonym i jakże jasnym.

Wtedy, Mój przyjacielu, zrozumiesz, czym jest Cnota i jak w tym Pełnym Cnót Dziewiczym Sercu Ja, Bóg, stałem się Bogiem-Człowiekiem. Ujrzysz Matkę twego Zbawiciela, Matkę proroków, Matkę uczniów, Matkę charyzmatów, Matkę zwycięstwa, Matkę bezgranicznych łask, Matkę niezrównanego Odkupienia, Winnicę Prawdziwego Winnego Krzewu, Drogę Drogi prowadzącą cały świat do Mnie, Bramę szeroko otwartą na Niebo, aby wszyscy doń weszli i otrzymali życie wieczne.

Czy nie zauważyłeś, jak Moje Serce wzrusza się i zawsze wyróżnia Jej Serce? Jakże temu Sercu, które nosiło waszego Króla, mógłbym odmówić czegokolwiek, o co Mnie prosi? Wszyscy wierni, czcijcie Jej Serce, bo oddając cześć Jej Sercu Mnie czcicie. Gdy Ją poznacie, ogłosicie Ją Królową i godną podziwu. Wznieś więc twe oczy, stworzenie, by spojrzeć na Jej Serce, a Ja ci obiecuję, że nigdy nie przestaniesz promienieć. Twoje serce zostanie wzniesione do ogniska Jej Serca i drżąc z radości i zadowolenia wejdziesz do Niego tak, jak wchodzi się do oceanu miłości. Bogactwa Jej Serca są bowiem tak wielkie jak Morze, które płynie ku tobie, ty zaś w kierunku tego Morza. Wszystkie bogactwa Niebios i ziemi spoczywają w Jej Sercu i wszystkie mogą należeć do ciebie!

Choć noc ogarnia wciąż twój umysł i twoje serce, powstań! Powstań i podnieś swe oczy ku promiennej wizji Jej Serca, które tak wielu Proroków pragnęło ujrzeć w swej epoce, lecz nigdy Go nie zobaczyli. Wstań i zaśpiewaj nowy hymn na Chwałę Najświętszej Trójcy, śpiewaj tymi słowami:

«Bracia, siostry, przyjdźcie! Niech nas okryje Płaszcz Łaski Tej, która jest pełna łaski. Przyjdźcie, niech nas okryje Światłość Królowej. Pójdźmy, niech nas okryje cień Tej, którą okrył Swym cieniem Duch Święty».

Czy nie słyszałeś, że narody przyjdą do Jej Światła i że królowie przybędą do Jej rodzącej się jasności, kiedy na koniec zatryumfuje Jej Serce wespół z Moim? To tajemnica dla bogatych w sercu, lecz dla ubogich i pokornych tak bardzo upragnione Błogosławieństwo...

O, przyjdźcie! Zanim nie zaleje was potop grzechu! Wejdźcie do tej Arki, która może was ocalić. Nie bądźcie jak wasi przodkowie za dni Noego, którzy nie posłuchali. Wejdźcie do Arki, a zostaniecie ocaleni od burzliwych wód grzechu i od śmierci w ich zalewie. Przyjdźcie, a staniecie się obiecanymi dziećmi Pośredniczki, dzięki nabożeństwu, jakie będziecie do Niej mieli. Poprzez nabożeństwo do Niej Mnie będziecie oddani. Każde nabożeństwo ku czci Jej Serca zostaje powiększone i wznosi się do Mnie, gdyż Nasza jedność jest doskonała. Dzięki nabożeństwu ku czci Jej Serca, w Jego świetle, zostaną lepiej zrozumiane wszystkie Moje postanowienia, bo Jej Serce poprowadzi wasze kroki, a rękę waszą pochwyci sama Siedziba Łask. Jakże będziecie błogosławieni powracając do nabożeństwa ku czci Jej Serca! Przyjdźcie do Tej tak Błogosławionej, która ukazuje matczyną Miłość Swoim dzieciom, wskazuje im drogę do Nieba. Przyjdźcie do Współodkupicielki współdziałającej z waszym Odkupicielem, której Serce gorejące Miłością ofiarowało się, aby zostać przeszyte z waszego powodu. Przyjdźcie uczcić to Serce jaśniejące jak lampa, całe płonące blisko Mojego Serca.

Kiedy mówicie: «Nie potrzebujemy Jej Serca», wiedzcie, że w rzeczywistości mówicie: «Nie potrzebujemy Serca Pana!». Dowiedz się, słaby człowiecze, że Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce waszej Matki są tak zjednoczone, że w ich doskonałej jedności te Dwa Boskie Serca stają się tylko Jednym.

Mówię ci uroczyście: Jeśli uznasz Jej Serce, nie tylko przyjmiesz Moje Serce, lecz także Serce Ojca. Czyż ci nie powiedziałem, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Skoro Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie, Moje Serce jest również w Ojcu, a Jego Serce jest w Moim. Powiedzenie, że nie jesteśmy nierozłączni i że nie stanowimy Jedno, to zaprzeczanie Memu Słowu. Nie bądź niewolnikiem twego umysłu i nie daj się zwyciężyć argumentom tego świata.

Powiedz Mi, serce którego stworzenia podobne jest do Serca Maryi? Nie ma serca podobnego do Serca Maryi. Doskonałe od początku, Niepokalane od Swego narodzenia i pełne Łaski przewyższa łaską łaski otrzymane przez Moich Aniołów. To dlatego Aniołowie tłumnie pytali siebie nawzajem: «Kim jest Ta, która ukrywa się za Swym welonem?» «Dlaczego szczyty gór pochylają się głęboko, oddając Jej pokłon, kiedy obok nich przechodzi?» «Kim jest Ta bez zmazy w Swym Sercu, która tak bardzo podoba się Bogu?» «Czy widzieliście, jak całe stworzenie Boże spuszcza wzrok, kiedy Ona przechodzi?» «Kim jest Ta, która użyźnia ogrody Swymi łaskami jak Źródło, jak studnia wody żywej?» «Kim Ona jest? Ma Serce tak czyste, napełnione miłością Bożą, pragnące Boga we dnie i w nocy, trwające w doskonałej jedności z Najwyższym?» «Kim jest ta Dziewica, jakże pokorna pomimo tak wielkiego bogactwa cnót i łask, z której Bóg Najwyższy nigdy nie spuszcza Swych Oczu?»

Liczni Aniołowie trwali w milczeniu, w adoracji, brakowało im słów... To w tym Sercu, w tym Bezmiarze łaski przejawiłem Swą moc. Twórca nieba i ziemi, Twórca łaski odnalazł Swe Niebo w tym Niebie, Swą Łaskę w Łasce, aby przyjąć formę życia niewolnika. Przyszedłem do Cudownej Pokory, aby służyć, a nie po to, żeby Mi służono. Ja, Odkupiciel całej ludzkości, obiecany Mesjasz, przyszedłem do doskonałego obrazu Mojego Najświętszego Serca, aby podzielić się boleściami, radościami, cierpieniami, męczeństwem, zachwytami, zdradami, agoniami, biczowaniem, przebiciem i ukrzyżowaniem. Nasze Dwa Serca wspólnie dokonały wynagrodzenia. Wszystkie chwile, które Moja Matka spędziła na ziemi, były doskonałym hymnem miłości, miłosierdzia, pokory i czystości. Skarb Moich skarbów.

Przyszedłem do tego Świętego Serca, będącego obrazem i podobieństwem Mojego Najświętszego Serca, aby stać się Bogiem-Człowiekiem, aby chodzić śladami Jej kroków i aby później Ona szła za Mną. Powiedziałem, że Ona i Ja dzieliliśmy wszystko aż po Krzyż. Związek Nasz był tak głęboki i doskonały, że nie potrzebowaliśmy mówić: jedynym i wyjątkowym środkiem wyrazu były Nasze Serca. Nie musiałem przekazywać Jej Moich Słów i Moich Myśli w czasie Mojej nieobecności. W najwyższej mocy Mojego Świętego Ducha Ona wszystko znała, wiedziała o wszystkim dzięki Swemu dziewiczemu Sercu, posiadała bowiem Boga i Bóg Ją posiadał. Jej codziennym pokarmem była Wola Ojca Przedwiecznego.

O, stworzenie! Moja Dusza dziwi się głęboko, że tak wielu spośród was odrzuca Jej Serce! Moi Aniołowie drżą przed dniem, w którym ogłoszę winę tych ludzi! Jednak dla was, którzyście Ją czcili i kochali, Brama Jej Serca zostanie otwarta, abyście weszli do Nieba. A Ja powiem tobie, który Je kochasz i czcisz: «Pójdź! Twoja miłość do Niej była tak wielka na ziemi, że dziś możesz wejść do twego mieszkania i głęboko pochylić się przed Moją Świętą Świątynią.»

Stworzenie, ten Wielki Znak na niebie Niewiasta obleczona w Słońce, paraliżująca strachem demony ten Wielki Znak, który jaśnieje na niebiosach, przerażając Ciemności, to nie kto inny jak Moja Matka. Jako kontrast z ciemnością wzniosłem tę Najświętszą Dziewicę, aby była dla was wszystkich jaśniejącą Kolumną ognia, kierującą waszymi krokami w nocy, a w dzień – Słońcem oświetlającym wasze przerażające ciemności. W dniu, w którym zostałem poczęty przez Ducha Świętego w Jej Dziewiczym Łonie, wszystkie demony sparaliżowała trwoga. Tymczasem w Niebie ogromna liczba wojsk niebieskich uwielbiała Boga śpiewając: «Chwała Bogu na wysokości, a pokój ludziom Jego upodobania».

Tak więc zstąpiłem z Nieba w Niebo, z Mojego Tronu na Mój Tron... Tak, przyszedłem tu, gdzie każda cnota rozkwitała, zachwycając Moje Najświętsze Serce wonią Jej doskonałej Miłości. Serce Mojej Doskonałej Matki jest niezrównane i pełne wdzięku... Jej Serce, od chwili Jej Niepokalanego Poczęcia, było nieustanną modlitwą, wynagradzającym kadzidłem, nieprzerwaną adoracją Boga. Ona jest Moją Winnicą, którą potężna Ręka Mojego Ojca uprawiała, aby Prawdziwa Winorośl zapuściła korzenie w Jej glebie.

Przyjdźcie do Serca waszej Błogosławionej Matki, które jaśnieje jak dzień. Przyjdźcie przyjąć Jej łaski. Są one niezliczone i iskrzą się jak promienie wychodzące z Jej Rąk. Moje Serce, które pełne jest łaski i prawdy, stało się ciałem w Jej dziewiczym Łonie pełnym łaski i prawdy. A teraz Nasze Dwa Serca, zjednoczone w Jedno, pokonają Bolesną Plagę nie siłą fizyczną ani mocą broni, lecz miłością i ofiarą.

3.04.96 zeszyt 83

«Moja Vassulo, Moja mała uczennico końca czasów, teraz podyktuję ci niebieski wykład o Sercu Mojej Matki...

Jak powiedziałem ci to już wcześniej, Serce Mojej Matki i Moje Serce są tak zjednoczone, że stają się Jednym. Dziewica dziewic, Najświętsza, będąca obecnie i na zawsze w Niebie, Moja Matka, nadal jest wysławiana w Niebie jako Moja Matka. Kiedy Ja, Bóg, zstąpiłem, by zostać poczęty z Ducha Świętego i narodzić się z Dziewicy Maryi, przybyłem do Mego Nieba! Zstąpiłem z Nieba, by wejść w inne Niebo. Porzuciłem tron, by zasiąść na innym tronie. Znalazłem Jej Serce całe jaśniejące jak lampa świecąca na poświęconym świeczniku. Zostałem przyjęty w tym Raju i otoczony chwałą. To, co Ewa utraciła i sprofanowała, musiało zostać zdobyte i uświęcone przez Dziewicę Maryję poprzez Jej doskonałe posłuszeństwo i pokorę.

Za pośrednictwem tej Niewiasty przyjdzie też ponownie na ziemię Moje Królestwo. Moje Królestwo na ziemi zostanie ustanowione w każdym sercu. Jeszcze jeden raz Mój Duch zostanie na was wylany tak obficie, że obecna jałowość zamieni się w urodzajną ziemię.

Zostało zapowiedziane, że w tym okresie końca czasów Nasze Dwa Serca wzbudzą apostołów, którzy będą nazwani apostołami końca czasów. Królowa Nieba i Ja pouczymy ich, by szli naprzód do każdego narodu i ogłaszali bez lęku Słowo Boga. Nawet gdyby zostali skąpani we krwi z powodu podstępnych ataków Nieprzyjaciela, nie zostaną pokonani. Ich język przeszyje wrogów Mojego Kościoła jak miecz obosieczny, ujawniając ich herezje. Nigdy się nie zachwieją i nigdy nie zaznają lęku, bo udzielę im ducha męstwa. Rózga niszczyciela nie dosięgnie ich. Nie pozostawią oni ani jednego kamienia nie odwróconego. Będą podążać za grzesznikami, wyniosłymi mówcami, wielkimi i dumnymi, obłudnikami, zdrajcami Mojego Kościoła. Będą podążać za nimi z Moim Krzyżem w jednej ręce i różańcem w drugiej, a My będziemy przy nich. Powalą herezje i na ich miejscu wzniosą wierność i prawdę. Będą stanowić odtrutkę na truciznę, bo wzrosną jak pączki na Królewskim Sercu Maryi. Ci apostołowie końca czasów będą wzywać Boga, swego Ojca, a Bóg, ich Ojciec, skieruje wezwanie do ich ducha. Wezwą Maryję, swą Błogosławioną Matkę, a ich Błogosławiona Matka wezwie ich, by stali się świadkami Najwyższego. Duch Święty udzieli im ducha gorliwości, aby byli w pogotowiu dla Boga, przygotowani do Walki.

W tym dniu wyniosła korona mocy zła zostanie rzucona na ziemię przez Niewiastę przyobleczoną w słońce i przez wszystkie Jej dzieci. Druga Ewa której udzieliłem dość mocy dla zwyciężenia szatana i jego królestwa zmiażdży mu łeb Swoją piętą. Ta nieprzyjaźń nie jest tylko nieprzyjaźnią pomiędzy Królową Nieba i szatanem, lecz także pomiędzy Jej dziećmi, których królestwem jest Jej Serce, a pomiędzy dziećmi demona, które w nim i dzięki niemu zbudowały sobie królestwa: to ci, którzy są dziś waszymi największymi prześladowcami. Liczni spośród nich, erudyci i filozofowie waszego czasu, wielbią Bestię...

Ja, w Mojej Trynitarnej Świętości, wybrałem tę pokorną młodą Dziewczynę, aby dzięki Swoim cnotom i pełni łask stała się Niewiastą, która poprzez Swe cnoty i łaski przeciwstawi się całemu królestwu Lucyfera, wpadającemu stale w straszliwy szał i drżącemu ze strachu na dźwięk Jej Imienia.

Powiadam wam: wielkość, potęga i wspaniałość Jej Imienia nie jest mniejsza niż odległość Nieba od ziemi. Niech wszystko, co żyje na ziemi, czci Serce Królowej. Ona nigdy nie przestała ochraniać Swych dzieci od zasadzek Złego, który za waszych dni wystąpił otwarcie, by prowadzić walkę z Moim Najświętszym Sercem i z całą armią Moich świętych. Jednak wkrótce królestwo Złego rozpadnie się i potężne Dłonie Maryi wykorzenią jego panowanie.

Zaprawdę powiadam wam, nikomu na ziemi ani w niebie, ani wśród mocy anielskich nie została dana władza lub moc nad wszystkim równa tej, jaka została udzielona waszej Błogosławionej Matce. Ustępuje ona tylko Mojej Mocy i Mojej Władzy, bo Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Tym, który jest, który był i który ma przyjść.

Sam Sobie wystarczam jak wiecie a jednak to przez Dziewicze Serce Maryi rozpoczęła się realizacja Mojego Odkupieńczego Planu i również przez to Święte Serce wypełnię Mój Plan do końca. Czcij więc Jej Serce, ty, który wpadasz we wściekłość na dźwięk Jej Imienia. Pojmij, że Ona jest radością Mojego Najświętszego Serca, Radością Moich Niebieskich Dziedzińców. Myśli Jej, od dnia Jej poczęcia, były zawsze zjednoczone z Moimi myślami; Jej Serce, całkowicie poddane Woli Mojego Ojca, było nieustanną modlitwą, nieustającym hymnem miłości, adorowaniem Mnie, waszego Boga Trójosobowego, lecz Jednego w jedności istoty.

Dziś, w tym okresie końca czasów, gdy rozszalała się walka przeciwko Naszym Dwom Sercom i przeciwko Naszym dzieciom, które dają świadectwo Prawdzie, powiadam wam: uciekajcie się do waszej Błogosławionej Matki. Ona ukryje was pod Swoim płaszczem tak jak ptak, który gromadzi pod swymi skrzydłami pisklęta.

Ach! Iluż jednak z was zginęło, zanim jeszcze zdążyliście się narodzić. To przez wszystkie zakazy odnoszące się do nabożeństw, jakimi niegdyś otaczaliście Jej Dziewicze Serce! Wszystko to z powodu waszych ludzkich doktryn i racjonalistycznych zarządzeń. Dostosowaliście wasze serca i życie do życia tego świata. O, niewolnicy grzechu! Niewolnicy pieniędzy! Niewolnicy szatana! Uznajcie, że jesteście umarli i gnijecie! Teraz jednak czas waszej rozwiązłości już się prawie skończył. Czy nie słyszeliście, że Blask Jutrzenki ma właśnie zapanować i zabłysnąć w każdym sercu, które zostało poświęcone Naszym Dwom Boskim Sercom, od których otrzyma ono przebóstwienie? To przebóstwienie, które rodzaj ludzki utracił w chwili upadku... Grzech bowiem wszedł na świat poprzez jednego człowieka, poprzez grzech śmierć. Mój Plan Odkupienia został przyjęty przez Serce Maryi Współodkupicielki, drugiej Ewy, doskonałej na Obraz Boga, abym Ja Nowy Adam, znalazł w Jej Niepokalanym Sercu Mój Raj.

Czy usłyszę od ciebie, pokolenie, słowa: «Moje serce jest gotowe, Panie nauczyć się kochać i oddawać cześć Tabernakulum, które nosiło Twe Najświętsze Serce. To prawda, że już w łonie matki zagubiłem się, od narodzenia trwałem w błędzie. Jak Ezaw oddaliłem się od mojej Matki, by podążać za moimi sprawami i realizować je, dręcząc innych. Chciałem posługiwać się moją własną siłą. Nienawidziłem mego brata, który niepokoił moje serce, bo zastanawiał się, jak podobać się Sercu naszej Matki, jak pozostać blisko Niej, i otrzymywał łaski w obfitości. Nie byłem podobny do Jakuba ani do jego potomstwa. Panie, moje serce gotowe jest się uczyć i kochać ze czcią Świątynię Najświętszej Świątyni, aby już żadne oszustwo nie opanowało więcej mego zawsze nieżyczliwego ducha, który jak Kain dręczył swego brata po to, by wreszcie go zabić. Chcę powstrzymać się od prześladowania tych, którzy należą do Jej Niepokalanego Serca. Chcę raczej zwrócić się ku Dziewicy dziewic i stać się nowym małym Jakubem, aby Ona w Swej życzliwości wylała na mnie obfite łaski ze Swego Dziewiczego i Niepokalanego Serca. Wtedy moja dusza, należąc już do Niej, będzie cieszyć się Jej bogactwami, które uczynią z mego serca piękną ozdobę Pięknej Ozdoby.

Niech moje serce, Panie, pragnie i dąży do tego, by spoglądać na Twoje Sanktuarium, by ujrzeć Twoją Moc i Władzę; niech patrzy na Skarb Sanktuarium i niech czerpie z niego jak najobficiej. Nie pozwól już więcej mojej duszy, Panie, zstępować w dół, na ziemię, jak Kain lub Ezaw, lecz wznieś moją duszę do Jej Najświętszego Serca, aby i ona, jak Jakub, stała się dziedzicem niebieskich błogosławieństw.»

Pójdźcie, niech wasze myśli skierują się teraz ku rzeczom niebieskim, abyście byli zdolni pojąć to, co Mądrość przed wami ukrywa. W tym celu musicie porzucić siebie i okazać skruchę. Tajemnica, która była przed wami ukryta od pokoleń, ma właśnie być wam ujawniona. Wasza nadzieja jest w zasięgu ręki. Czy nie zauważyliście, jak w tym okresie końca czasów Królowa Pokoju zstępuje na ziemię, otoczona Aniołami? Czy nie zauważyliście, jak Jej Niepokalane Serce ogłasza wam wszystkim Moje Słowo i przygotowuje Moje Królestwo? Czy nie zauważyliście, jak Serce waszej Błogosławionej Matki wychowuje Swe dzieci i formuje je w bliskości Swego Serca, aby każde było przygotowane na przyjęcie Mojego Królestwa? Czy nie zauważyliście jak Ona, czerpiąc ze Swego Skarbca, doskonali was w Swym Sercu dla Mnie?

Sercu Królowej Niebios i ziemi udzieliłem daru wszystkich klejnotów Mądrości. Z tego skarbca udziela obficie Swych Łask, by was ustrzec od mrocznych mocy i uczynić z was wielkich świętych, apostołów i wielkich wojowników, którzy przyłączą się do Niej w tej wielkiej bitwie waszego czasu. W Swej matczynej Miłości Królowa Niebios usiłuje na wszelkie sposoby wpłynąć na wasze wolne decyzje, abyście osiągnęli Niebo. Ona was poucza. Ona przypomina ci, że i ty jesteś Jej dzieckiem przynależącym przez łaskę do królewskich domowników Świętych w Niebie i że Ona również dla ciebie przygotowała tron pomiędzy Świętymi.

Wszystko uczynię dla Tej, która jest Rozkoszą Mego Serca, od początku bowiem nie było w Niej niczego, co sprawiałoby, że widzi rzeczy inaczej niż Mój Ojciec, Ja Sam i Duch Święty je widzimy. Jej Wola była doskonale zgodna z Naszą Wolą. Nasze pragnienia były Jej pragnieniami. Ja bowiem jestem Sercem Jej Serca, Duszą Jej Duszy, Duchem Jej Ducha. Czy nie słyszałaś o jedności Naszych Serc, Duszy i Ducha?

Moja pozycja Boga-Człowieka na ziemi była boska, a jednak byłem posłuszny, żyjąc w poddaniu się Mojej Matce i Mojemu Przybranemu Ojcu. Ogołociłem Siebie, by przyjąć postać sługi, zgadzając się na śmierć. A ty, pokolenie, jeszcze nie rozumiesz, że Prawdziwy Krzew Winny zapuścił korzenie w Winnicy Mojego Ojca? Nie rozumiesz, że Oblubienica Ducha Świętego, Miasto Boga, Ziemia Obiecana to także twoja Matka, którą powinieneś czcić?

O, pokolenie! Jakże twoje serce mogło wejść na bardzo zwodniczą drogę odrzucania Jej wstawiennictwa? Czy nie czytaliście: «Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida»? To Królowa Niebios i ziemi jest Moim Tronem. Ona jest Tronem waszego Króla, który stał się ciałem w rodzie Dawida... Pan, wasz Bóg, «będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Dzisiejszymi Jakubami są Jej dzieci, apostołowie końca czasów i wielcy Święci, którzy przez Serce Mojej Matki są podnoszeni i formowani, by być jednym sercem z Nami teraz i na zawsze, bo Moje Królestwo w ich sercach nie będzie miało końca. Bądźcie jedno.

16.10.2000 zeszyt 101

Chwalebny tron został wzniesiony w każdym miejscu, w którym Dziewica Maryja, Moja Matka, Sprawiedliwy Józef i Ja przechodziliśmy.

I w ten sposób mówię do tych kościołów, których duchowieństwo nie przyjęło Mojej Tajemnicy:

„Odzyskajcie rozum i szukajcie Mnie gorliwie, zapanujcie też nad waszą niechęcią do Mojej Matki. Niech cały rodzaj ludzki wie, że Moje Ciało i Moja Krew pochodzą od Mojej Matki. Tak, Moje Ciało pochodzi od Najświętszej Dziewicy o czystej krwi. Niech będzie błogosławione Jej Imię!

 

Jezus i Maryja : Orędzia Prawdziwe Życie w Bogu


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!