Męka Pana Jezusa w Ogrójcu

Fragmenty Objawienia Jezusa i Maryi - Bóg Przemawia do Duszy – prorokini Justyna Klotz (1948-1984)

 

Wspominajcie często mój śmiertelny strach i krwawy pot w Ogrójcu, które przyniosły wam wybawienie.

To cierpienie połączyło mnie z ludźmi. Wtedy leżałem na ziemi jak w agonii. Odczuwałem cierpienia grzeszników nie będących w stanie żałować za swe grzechy. Czułem ból ich spętanych dusz. Wszystko to musiałem wycierpieć. Ból rozdzierał moją duszę — tak bardzo pragnąłem, by ludzie poznali prawdę.

Cały oblałem się krwią. Widziałem wtedy wszystkich konają­cych grzeszników, rozszarpywanych przez szatana. Przed moimi oczami otworzyło się piekło. O, jakże musiałem walczyć o te dusze!

Także ja stałem w tej walce na granicy życia i śmierci, — także Ja!

Nikt z ludzi nie pojmie, jak bardzo skatowana była moja dusza. Z tej przyczyny serce moje jest Ojcu memu tak drogocenne. Wtedy cała moc piekła rzuciła się na mnie. Całą winę wziąłem na siebie. Moje człowieczeństwo stanęło w obliczu hord piekielnych i zostało wdeptane w ziemię. Nikt nie widział, co się wydarzyło w czasie walki z szatanem. Lucyfer chciał mnie rozszarpać. Jakże bardzo zraniona była moja miłość. Moje serce napęczniało krwią i krew wystąpiła na moim ciele. Leżałem twarzą do ziemi jak zdeptany. Moje człowie­czeństwo było ofiarowane poprzez wylaną krew. Byłem trafiony w samo serce. Nie byłem w stanie podnieść się z ziemi...

Módlcie się na pamiątkę śmiertelnej trwogi Pana Jezusa w Ogrójcu.

—   za tych, którzy umierają nagle, bez przygotowania;

—   za tych, co sobie sami życie odbierają;

—   za pomordowanych.

Módlmy się, aby nawiedził ich Duch Święty, który jest samym życiem. O, jakże ulżę śmierci tych, którzy w swym życiu modlili się za zagrożone dusze.

Niech czyni to każdy — jeden za drugiego! W ten sposób to wychodzę na spotkanie umierającym, zanim to spostrzegą. Bóg zna imię każdego z nich.

(…) Wspominając trwogę mego konania, możecie wiele wyprosić! Ofiarujcie ją codziennie, także za zmarłych! Ofiaruj moją trwogę także za ludzi umierających, ich dusze uzyskają łaskę zbawienia przez pamięć mojego krwawego potu.

Źródło: http://www.duchprawdy.com/justyna_klotz_bog_przemawia_do_duszy.htm

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com