Koronka do Ducha Świętego

(Jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego)

 

      Dnia 2 grudnia 1930 r. objawił Pan Jezus zmarłej w 1956 r. Świątobliwej matce Katarzynie Vogl z Monachium: "Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy; Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączany, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz Mi wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze". I jeszcze raz zapewniał ją Jezus 30 stycznia 1931 r. "Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wielkich mężów, którzy są całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas pozna wielu swoje zaślepienie i zrozumieją, co prowadzi do pokoju...Z prośbą o takich mężów należy wiele, wiele koronek do Ducha Świętego odmawiać"

     Już w uroczystość Maryi z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930 r. przynaglała ją Matka Boża: "Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic pojąć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójce Przenajświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy, by tę koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniona i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom zostanie ludzkość znowu napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości.

     

     TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

     

     Na początku - Wierzę w Boga..., dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca - 1 x Ojcze nasz..., 10 x Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie "... Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

     1. "który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego".

     2. "który niech nam udzieli Ducha Świętego pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość".

     3. "który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci".

     4. "który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością".

     5. "który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe"

     

     Po każdym dziesiątku mówimy:

      "Chwała Ojcu..." oraz: "O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami"

     

     Na zakończenie:

      Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

 

Źródło: http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/koronka3.html

----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com