KORONKA NARODU POLSKIEGO

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Mistyczka Maria, Czerwińsk nad Wisłą 13.05.2007r

 

 

JEZUS: „To Koronka dla Mego narodu.”

 

I dziesiątka:

„Córko Moja. Podczas tej dziesiątki zanurz we Krwi Mojej rodziny całe. Niech serca ojców, matek i dzieci na powrót zapłoną miłością do Boga. Niech miłość Boża pokona wszelkie zło, które panoszy się w rodzinach. Módl się córko o miłosierdzie dla polskich rodzin.”

 

II dziesiątka:

„Córko Moja. Rozdzielaj Krew Moją na wszystkich pracodawców. Pragnę, aby serca ich więcej dbały o dobro pracowników. Chcę, aby zysk przestał być ich królem. Aby królowała w ich duszach Matka Miłosierdzia, aby Ona prowadziła ich firmy, instytucje, zakłady. Pragnę miłości w zakładach pracy. Módl się o to szafarko Mojej Krwi.”

 

III dziesiątka:

„Córko Moja. Moje miłosierdzie pragnę rozlać w sercach Moich synów i córek wybranych, Mnie poślubionych, Mnie całkowicie oddanych i poświęconych. To dzieci Moje umiłowane. A choć życie swoje poświęcili Bogu, nie zawsze trwali wiernie przy Mnie. Potrzebują siły by trwać, wiary by żyć w swoim powołaniu, miłości by przyciągać do Mnie kolejne dusze. Potrzebują odrodzenia swego powołania. Módl się o to apostołko Mej miłości.”

 

IV dziesiątka:

„O, córeczko Moja umiłowana. Boleścią Moją wielką są ci, którzy decydują o rzeczach ważnych dla narodu Mego. Teraz szczególnie mocno, całym sercem, z całej swej siły i całą swoją wolą módl się i wypraszaj miłość w sercach dla tych, którzy mają jakąkolwiek władzę. Niech miłość miłosierna przelewa się przez ich serca, niech je leczy, przemienia i niech to ona - Miłość, Królowa wszelkich cnót - decyduje o wszystkich ich działaniach. Módl się miła Moja.”

 

V dziesiątka:

„Córko. Zbieraj wiernie każdą kroplę Mojej Krwi. Jest Ona zdrojem Mego miłosierdzia. Pragnę, abyś zanurzyła we Krwi Mojej cały naród. Zanurz jego wszystkie grzechy, wszelkie zło, które zagościło w ich sercach. Módl się, aby serca Mego ludu pokornie przyjęły prawdę o sobie i obrały Mnie i Matkę Moją na Króla i Królową swoją. Módl się szafarko Mej miłości o łaskę pokory dla narodu swego, łaskę przemiany serc, odrodzenia wiary, nadziei i miłości. Niech miłość zakróluje w narodzie Moim.”

 

--------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com