Liberalizm złem

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy: „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

oraz słowa bł. Jana Pawła II i Kościoła

 

19.06.95, zeszyt 79

JEZUS CHRYSTUS: (…) Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia – razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią – poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie [20] za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zamieniać Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszystkie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych pochłonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje! (…)

Przypisy Vassuli:

[20] Bestia i jej zwolennicy.

 

22.10.96, zeszyt 86

Vassula: – Panie mój, Stróżu mojej duszy, Wartowniku mego serca, Zbawienie mego ducha, przyjdź wypalić we mnie aż do korzeni to, co nie jest Tobą. Przejdź przez moją duszę, aby ożywić to, co umarłe. Rządco Dobroci, Sprawiedliwości i Doskonałości, mów do mnie, Swej córki! 

JEZUS CHRYSTUS: – Córko Mojego Kościoła, jeśli pozostaniesz posłuszna Memu Kościołowi, nie sprawisz Mi zawodu... Wyznawaj często grzechy, uznając, że jesteś grzeszna, ażeby Wąż, ojciec kłamstwa, nie mógł cię zwieść... W swej skrusze będziesz zawsze przynosić właściwy owoc: owoc miłości. Przyjdź więc wzrastać w Mojej miłości... Teraz pójdź, zapisz Moje Orędzie. Mówię ci to z powagą:

Człowiek, który rzuca się sam i dobrowolnie do stóp Bestii, czcząc ją i przyjmując jej ziemskie królestwa, zostanie wtrącony w ogień piekielny. Chcę, abyś modliła się za te dusze, córko, bo dla Mnie one są tak cenne jak ty. Widzisz, córko, choć oni są twoimi wrogami, musisz się modlić za nich, żeby zostali uwolnieni. Nie uświadamiają sobie, że uczynić sobie ze świata przyjaciela znaczy: uczynić wroga ze Mnie, ich Boga. To dlatego Moje Prawo, Moje zasady i Moja Tradycja nie pociągają ich...

Gdy Duch zaprowadził Mnie na pustynię i kusił Mnie tam demon, pokazał Mi z wysokości góry wszystkie królestwa świata, proponując Mi je, jeśli go uwielbię. Odpowiedziałem: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: “Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.»

Dziś, ku Mojej wielkiej boleści, ogrom ludzi każdego narodu przyciąga adorowanie Bestii i stała się ona dla nich ich rządcą i bogiem, przyjęli bowiem jej królestwa i ich rozwiązłość. Stali się kupcami tej ziemi. Tak! Ich serca skierowały się ku owocom świata. Zwiedzeni przez szatana rozszerzają błąd. Opanowani własnymi grzechami rozszerzają liberalizm i to, co go przypomina, wypaczając Prawdę i Tradycję Mego Kościoła. Oszustwo właśnie wypacza Prawdę...

Chcę więc, abyś się za nich modliła, córko, bo Ja tak samo ich kocham. Módl się, są bowiem pod wpływem mocy zła. Mroczne potęgi świata niskości oszukują ich i nakładają się na ich kapłańską posługę... Te piekielne moce zła podążają za Moimi duszami konsekrowanymi, aby je przyciągnąć do wiary w to, co nie jest prawdziwe. Jesteś świadoma głębi Moich Ran. Sprawiając, że z twoich oczu popłynęły krwawe łzy [1] dałem poznać, jak bardzo cierpię. Jak mógłbym nie cierpieć, gdy widzę Moich – których tak bardzo kocham – oszukiwanych i przyjmujących tę śmiertelną truciznę... To dlatego mówię ci z naciskiem: módl się za nich i patrz na nich jak na własnych braci, potrzebujących poprawy.

Dziś ta śmiertelna trucizna dotyka Moich konsekrowanych dusz. To jest dym, który przeniknął do Mego Sanktuarium. Gwałcą Prawo Mego Kościoła [2] i ich grzech doprowadzi ich do potępienia, chyba że się nawrócą. Gangreną Mojego Ciała są teraz ci, którzy słyszą Mój Głos, lecz już nie są Mu posłuszni. Widząc ich nikt nie wyobraża sobie, że nie są religijni, lecz zawsze ich poznacie po ich owocu. Jest nim nieposłuszeństwo:

nieposłuszeństwo temu Prawu [3] Mojego Kościoła,

nieposłuszeństwo Wikariuszowi Mego Kościoła,

nieposłuszeństwo Tradycji Mojego Kościoła,

nieposłuszeństwo całemu Mojemu Prawu.

Gwałtowni prześladowcy Moich Orędzi ujawniają całemu światu samych siebie i swoje plany. To promotorzy liberalizmu, prześladowcy Moich Ablów,[4] którzy im się przeciwstawiają i uczą Moje baranki cnoty, bronią Mojego Prawa.

To o nich Pismo mówi: «To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni».[5] Są «mądrymi, którzy nauczyli wielu prawdy. Będą więc świecić jak blask sklepienia, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze».[6]

Ci [7] zaś, którzy wydali owoc nieposłuszeństwa, są żyjącą ohydą w Moich oczach i potępieniem, bo nie byli posłuszni Prawu danemu przez Mój Kościół... Biada [im] w tym Dniu! Biada [im] w tym Dniu, który się zbliża. To będzie dzień wielkiej boleści. Dla nieprawych będzie to przerażenie, bo wystawili Mnie na próbę: Mnie – ich Boga. Powiadam wam jednak: poplecznicy Bestii upadną ze swą pychą i mocą, a wszystko, co posiadają, w proch się obróci.

Dlaczego Mnie nie słuchali, kiedy mówiłem ludowi tę przypowieść: przypowieść o złych rolnikach? [8] Uczeni w Piśmie i arcykapłani, którzy wtedy Mnie słuchali, natychmiast Mi się sprzeciwili. Gdyby nie obawa przed ludem, byliby podnieśli przeciw Mnie ręce. Jeszcze dziś posiadam w Mojej Winnicy [9] dzierżawców zachowujących się jak ci przewrotni rolnicy wobec tych, których wysyłam. Nie tylko ich źle traktują, lecz są gotowi sprzedać Moją Krew.[10]

O! Co za ból, córko, co za agonia na widok tych, którzy pozują na ludzi oddanych Memu Prawu! Jednak Ja, który czytam w duszach, znam to, co mają w swoich sercach... Czy oni dostrzegli, kto stoi przed ich drzwiami i puka? Komu pozwolili zasiąść za swoim stołem i dzielić z nimi posiłek? Pozwolili siłom zła wieczerzać ze sobą i zasiedli razem przy stole. Nie czytali, że «właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła»? Dlatego mówię wam [11] na nowo: w dniu, kiedy upadniecie na ten kamień, zostaniecie starci w proch. Wszyscy, na których on spadnie, zostaną zmiażdżeni.

Siły zła i całe piekło działają poprzez nich przeciw tobie. Uświadomili sobie bowiem, że jesteś dla nich zagrożeniem oraz to, że Moje Orędzia dotyczące Bestii, tak samo jak Objawienie Jana,[12] wskazuje na nich. Tak, stałaś się zagrożeniem dla wszystkich mrocznych mocy. Szatan użyje przeciw tobie praw przyrody. Ten mocny wróg depcze ci po piętach, ale nie lękaj się. Mój Święty Duch żyje w tobie i jest o wiele większy i o wiele potężniejszy niż całe piekło razem wzięte. A więc nawet wtedy, ty, córko Mego Kościoła, idź napełnić wszystkie narody Moimi Słowami.

Pozwól Mi przypomnieć ci, bardzo droga duszo, że cię podniosłem, aby roztrzaskać nieprawość, przeszkodzić każdemu duchowi zła i powalić każdego, którego spotkasz na swej drodze lub w miastach, w których będziesz dawać świadectwo. Nie bądź więc zaskoczona widząc, że te piekielne moce gromadzą siły, usiłując ci przeszkodzić w wypełnianiu twej prorockiej posługi. Na drodze, którą idziesz, muszą nieuchronnie spotkać cię ataki, kiedy tylko oni uświadomią sobie, że idziesz tą drogą właśnie po to, by im przeszkodzić i usunąć wielu spośród nich. Istotnie stałaś się zagrożeniem i pierwszym powodem niepokoju dla demona, bo niesiesz Moje Słowo, święte i uświęcające. Także moc Mego Świętego Ducha, który żyje w tobie, przeraża ich, bo Mój Święty Duch daje światu głębokie przekonanie, że przychodzisz ode Mnie – Chrystusa...

Podniosłem cię także po to, by odbudować z ruin Moją Świątynię i sadzić na tej pustyni, zatem nie lękaj się. “Lo tedhal”.[13] Obiecałem ci już, że ukończymy naszą misję ręka w rękę, odnosząc powodzenie i zwycięstwo. Uformowałem cię, żebyś była silna i potrafiła stawić czoła potężnemu nieprzyjacielowi. Udzieliłem ci Ducha Mocy, żebyś ogłaszała Moje Słowo i Moją Tradycję Trzykroć Świętą w Ich najwyższej pełni. A potęga zstępująca łaskawie od Mego Ducha udzieli ci daru wymowy. Mój Duch stanie się twą żywotną siłą, żebyś do końca niosła odważnie krzyż. Zatem uderzaj Moim Słowem i przeszywaj wszystkie królestwa świata, doprowadzając je wszystkie do zniszczenia.

Tak! Poprzez Mojego Ducha Mocy będę nadal posługiwał się tobą przeciw tym mocom zła i nawet jeśli od czasu do czasu w tej bitwie zostaniesz zanurzona we krwi – z powodu ich złośliwych ataków – Moja Matka i Ja podtrzymamy cię. Niszczący bicz nie dosięgnie ciebie. Ja, Chrystus, będę kroczył przed tobą, aby Moim Berłem wskazać ci zdrajców Mojego Kościoła, potrzebujących twoich modlitw. Dodam ci odwagi w podążaniu za grzesznikami wyniosłymi i pysznymi, za obłudnikami, buntownikami i nadętymi. Z Moim Krzyżem w ręce i różańcem w drugiej musisz zburzyć herezje i wznieść na ich miejsce Prawdę i Wierność. Będę nadal wysyłał cię wszędzie, abyś mogła ukoronować Mnie twoim owocem.

O, niewolnicy Bestii,[14] czy nie widzicie, jak Bestia powoli i podstępnie prowadzi was do zguby? [15] Jednak nawet jeśli spiskujecie, by zranić Mój Kościół, i układacie swój plan, jak tylko umiecie, nie będziecie mogli odnieść zwycięstwa i nie zatryumfujecie. To Ja na koniec zwyciężę. Już ujawniłem przed narodami część waszego planu i w dniu, kiedy ukaże się Buntownik...

«W tym dniu, w którym się ukażesz,[16] Ja ujawnię narodom cały twój plan zniszczenia. Całemu światu ukażę zamiary twojego serca...»

Teraz idź przypomnieć Moim dzieciom, że Ja jestem Skałą i nigdy ich nie zawiodę. Z powagą je wcześniej uprzedziłem i będę nadal uporczywie je uprzedzał. Pozostańcie Mi zawsze wierni – Mnie oraz Tradycji Kościoła. Pozostańcie wierni ustanowionej przeze Mnie Eucharystii, uznając Mnie w Moim Ciele. Pozostańcie wierni nauczaniu TEGO Papieża, bo jest ono święte i zbudowane na Prawdzie. Ja jestem Prawdą. Moje małe dzieci, nie stójcie z dala od Prawdy, wytrwajcie w Prawdzie. Pozostając wierni Prawdzie, będziecie trwać we Mnie.

Vassula: – Zwracasz, mój Panie, Twe Oczy ku grzesznym królestwom świata, aby usunąć każde z nich z powierzchni ziemi. Czy jednak nie będzie przebaczenia dla tych, którzy byli kuszeni? 

JEZUS CHRYSTUS: – Jeśli się nawrócą – uznając swój grzech i przysięgając wierność przed Moim Tronem – Ja wspomnę na przysięgę, którą złożyli Mi, kiedy przyjmowali święcenia, i przebaczę im z całego Serca. Przyjdź, nie zapominaj modlić się za te dusze... Pójdź. W prześladowaniach Mój Ojciec w Niebie błogosławi cię, abyś pozostała niezłomna. W próbach Ja jestem u twego boku, aby cię podtrzymać. W chwilach niebezpieczeństwa [17] Mój Święty Duch jest twoim Przewodnikiem i Obrońcą. Zatem ogłaszaj Moje Orędzie z wiarą i odwagą. Ja jestem Bogiem łagodnym, który was kocha. Pamiętajcie, że to we Mnie znajduje się pociecha! 

Przypisy Vassuli:

[1] Zjawisko to widziało kilka osób w czasie modlitwy w Dublinie, 19.10.1996.

[2] Szczególnie chodzi o przekraczanie Prawa Kanonicznego (Kan. 1374), które zabrania katolikom, pod karą ekskomuniki, przynależności do stowarzyszeń działających przeciw Kościołowi. Problem wyjaśnia Kongregacja Doktryny Wiary w Deklaracji o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń w: AAS 73 (1981), 240-241.

[3] Kanon 1374 Kodeksu Prawa Kanonicznego (zob. też dokumenty Kongregacji Nauki Wiary: „Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy, należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń” z 17 lutego 1981 (AAS 73 /1981/ 240-241); „Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich” z 26 listopada 1983 (AAS 76 /1984/300).

[4] Ablowie to dusze poświęcone, podobające się Panu.

[5] Por. Ap 14,4n.

[6] Por. Dn 12,3.

[7] Kainowie.

[8] Por. Łk 20,9-19.

[9] W Kościele.

[10] Jezus rozumie przez to zniesienie Jego Nieustannej Ofiary, to znaczy Eucharystii.

[11] Jezus zwraca się do zwolenników Bestii.

[12] Por. Ap 13.

[13] W języku aramejskim oznacza to: „nie bój się”.

[14] Jezus zwrócił się następnie bezpośrednio do zwolenników Bestii.

[15] Odczułam smutek Jezusa i to, jak bardzo są Mu oni drodzy, pomimo ich błędów.

[16] Jezus zwrócił się bezpośrednio do Buntownika.

[17] Zrozumiałam to jako „chwile kuszenia”.

 

Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

 

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Liberalizm jest niechrześcijański

------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com