Litania do św. Anioła Stróża


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Módl się za nami. 

Święty Aniele, Stróżu mój, 
Święty Aniele, Opiekunie mój, 
Święty Aniele, Doradco mój, 
Święty Aniele, Miłośniku mój, 
Święty Aniele, Pocieszycielu mój, 
Święty Aniele, Bracie mój, 
Święty Aniele, Nauczycielu mój, 
Święty Aniele, Pasterzu mój, 
Święty Aniele, Pomocniku mój, 
Święty Aniele, zbawienia mego szukający, 
Święty Aniele, Patronie mój, 
Święty Aniele, Obrońco mój, 
Święty Aniele, Wodzu mój, 
Święty Aniele, Przewodniku mój, 
Święty Aniele, Kaznodziejo mój, 
Święty Aniele, Oświecicielu mój, 
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie 
Aby cię strzegli we wszystkich drogach Twoich. 

Módlmy się: 

Boże, któryś mnie od pierwszej chwili życia mego otoczył opieką Anioła Stróża, niech przez tę jego obronę, bezpieczny będę od pokus i złych myśli na duszy, a uwolniony od wszystkich nieszczęśliwych przypadków na ciele, abym duszą i ciałem służąc Ci wiernie na ziemi, za jego przyczyną i strażą ujrzał Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Źródło: http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/aniol.html

--------------------------------------------------

www.duchprawdy.com