Litania do św. Jana ApostołaKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,


Święta Maryjo, Królowo Apostołów módl się za nami
Święty Janie, synu Zebedeusza,
Święty Janie, synu Gromu,
Święty Janie, Rybaku z Galilei,
Święty Janie, Bracie Jakubowy,
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela,
Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana do Grona Dwunastu,
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu,
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny,
Święty Janie, wspaniały Apostole,
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira,
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana przemienienia na górze Tabor,
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy,
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa,

Święty Janie, wybrany do czuwania w Getsemani,
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym Zbawicielu na Golgocie,
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka,
Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa,
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny,
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego,
Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii,
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę,
Święty Janie, Sługo Zbawiciela,
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów,
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego,
Święty Janie, Wzorze życia świętego,
Święty Janie, Patronie nasz,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje. Amen.

 

Źródło: http://www.liturgiaecclesiae.pl.tl/Litania-do-%26%23346%3Bw-.--Jana-Aposto%26%23322%3Ba.htm

------------------------------------------------

www.duchprawdy.com