Litania do św. ojca Pio

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

 

Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające zapach fiołków,

Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi,

Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie sprawowania Najświętszej Eucharystii,

Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku grzeszników,

Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących,

Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom,

Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego,

Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy,

Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą,

Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie charyzmatów,

Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników,

Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu,

Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa,

Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego,

Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich grzeszników świata,

Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej,

Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K. Módl się za nami, Święty Ojcze Pio,

W. Abyśmy się stali godnymi uproszonych łask.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

 

 

 

Słowa św. Ojca Pio o modlitwie:

 

«Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy.

Jest kluczem, który otwiera Boże Serce.

Trzeba mówić do Jezusa również sercem, a nie tylko ustami.

Co więcej, w pewnych przypadkach, trzeba mówić

do Niego tylko sercem...»

 

Ojciec Pio uważał, że każdy kto uczestniczy we Mszy św., powinien być pojednany z Jezusem Chrystusem, aby mógł Go przyjąć do swego czystego serca w Komunii św. By serce było czyste, trzeba przystąpić do sakramentu pojednania. Ojciec Pio tym, którzy u niego odbywali spowiedź, często zadawał jako pokutę następującą modlitwę:

 

«Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu.

Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości.

A moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności.»

 

 

Źródło: http://www.voxdomini.com.pl/modlitwy/litania_Pio.html

-----------------------------------------------

www.duchprawdy.com