Litania Intronizacji Maryi w Sercu

Na podstawie Biblii

 

Litania Intronizacji Maryi w Sercu

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste,

Panie, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste,

 

Ojcze wieczny, który jesteś w niebie - zmiłuj się nad nami!
Synu, Zbawicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Maryjo, Matko Boga Jezusa Chrystusa, króluj w moim sercu,

Maryjo, Najświętsza Dziewico Bogurodzico, czysta na wieki,

Maryjo, Matko moja, najsłodszy darze od Jezusa na Krzyżu,

Maryjo, Królowo moja i Nieba i Ziemi,

Maryjo, Siostro moja,

Maryjo, Przyjaciółko moja,

Maryjo, Oblubienico moja,

 

Maryjo, Nowa Ewo, z Twoim potomstwem zmiażdżysz głowę węża, króluj w moim sercu,

Maryjo, Zwyciężczynio szatana,

 

Maryjo, Nowa Ewo, Matko wszystkich żyjących, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Różdżko Aarona, która zakwitła, króluj w moim sercu,

Maryjo, Znaku przeciw zbuntowanym,

 

Maryjo, Matko Króla zasiadająca po prawicy Króla, której Król niczego nie odmawia, króluj w moim sercu,

Maryjo, Pośredniczko wszystkich Łask Bożych,

 

Maryjo, promieniejąca wspaniałym Światłem, króluj w moim sercu,

Maryjo, z wszystkich krańców ziemi przyjdą do Świętego Twego Imienia,

Maryjo, liczne narody przyjdą z darami do Ciebie i Króla Niebios,

Maryjo, z pokolenia na pokolenie oddawać będą chwałę Twemu Imieniu,

Maryjo, Współodkupicielko Wybrana, której Imię przejdzie na przyszłe pokolenia,

Maryjo, błogosławieni na wieki wszyscy którzy czczą Ciebie,

Maryjo, szczęśliwi, którzy Cię kochają i którzy się cieszą z Twego pokoju,

Maryjo, Królowo pokoju,

 

Maryjo, Matko Kościoła, króluj w moim sercu,

Maryjo, Święta i Błogosławiona,

 

Maryjo, Tyś radością i chwałą całego Narodu Polskiego, króluj w moim sercu,

Maryjo, Tyś wywyższeniem Częstochowy, Tyś chlubą wielką Polski, tyś wielką dumą naszego Narodu,

 

Maryjo, Królowo, w złocie z Ofiru stojąca po prawicy Jezusa, króluj w moim sercu,

Maryjo, cała Pełna Chwały Córo Królewska, Złotogłów Twym odzieniem,

Maryjo, córki Swoje przyprowadzasz do pałacu Króla,

Maryjo, synów Swoich ustanawiasz książętami,

Maryjo, przez wszystkie pokolenia upamiętnią Twe Imię,

Maryjo, po wiek wieków sławić Cię będą narody,

 

Maryjo, Jutrzenko, jak Gwiazda Poranna, króluj w moim sercu,

Maryjo, piękniejsza niż Wenus, jak świt poranka,

Maryjo, Jutrzenko, z łona jak rosę zrodziłaś Jezusa,

 

Maryjo, Arko Jezusa, króluj w moim sercu,

Maryjo, Arko Boga,

Maryjo, Żywe Tabernakulum,

Maryjo, Arko Pełna Chwały, wyrusz na miejsce Twego odpocznienia,

 

Maryjo, kochająca tych którzy Ciebie kochają, króluj w moim sercu,

Maryjo, dająca się znaleźć, tym którzy Cię szukają,

 

Maryjo, Matko dobrej rady, króluj w moim sercu,

Maryjo, Arcydzieło Boga,

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego,

Maryjo, rozkoszy Boga i moja,

Maryjo, która cały czas igrasz przed Bogiem na okręgu ziemi,

Maryjo, która znajdujesz radość przy synach ludzkich,

Maryjo, szczęśliwi co dróg Twoich strzegą i pouczeń Twych nie odrzucają, staną się mądrzy,

Maryjo, błogosławiony ten kto Cię słucha, kto co dzień u Bramy Twej czeka i czuwa,

Maryjo, kto Cię znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska Łaskę u Pana,

Maryjo, Bramo Niebieska, Bramo Życia i Łaski,

 

Maryjo, która otwierasz dłoń ubogiemu i do nędzarza wyciągasz swe ręce, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, króluj w moim sercu,

Maryjo, Lilio, Najwonniejszy Kwiecie,

Maryjo, wprowadź mnie do Domu Twego Ojca, do domu Miłości,

Maryjo, weź mnie do komnaty Twego Serca, bo chory jestem z miłości,

Maryjo, sztandarem nade mną jest Twoja Miłość,

Maryjo, posil mnie, wzmocnij mnie, bo konam z głodu Twej miłości,

Maryjo, obejmij mnie, przytul mnie Swoją Miłością,

 

Maryjo, ukaż mi Swoją twarz, daj mi usłyszeć Swój głos!, króluj w moim sercu,

Maryjo, przez słodki głos Twój i twarz pełną wdzięku,

 

Maryjo, Umiłowana mej duszy, króluj w moim sercu,

Maryjo, pochwyć mnie i nie puszczaj,

 

Maryjo, owiana wonią mirry i kadzidła i wszelkich wonności, króluj w moim sercu,

Maryjo, Mirro Wonna lecząca rany,

 

Maryjo, Wieżo Dawida, Obrończyni moja, króluj w moim sercu,

Maryjo, Warownio, Tarczo, Baszto moja,

 

Maryjo, Królowo Miłości, króluj w moim sercu,

Maryjo, o jak piękna jesteś Przyjaciółko moja, jakże piękna,

Maryjo, oczy Twe jak gołębice za Twoją zasłoną,

Maryjo, włosy Twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu,

Maryjo, jak wstążeczka purpury usta Twe i pełne wdzięku,

Maryjo, Cała Piękna jesteś Przyjaciółko moja i nie ma w Tobie skazy,

Maryjo, z Raju przyjdź Oblubienico i zbliż się, zstąp ze szczytu Nieba,

Maryjo, oczarowałaś me serce, Siostro ma, Oblubienico,

Maryjo, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem Twych oczu,

Maryjo, jak piękna jest Miłość Twoja, Siostro ma, Oblubienico,

Maryjo, o ileż słodsza jest Miłość Twoja od wina,

Maryjo, zapach Twych olejków nad wszystkie balsamy,

Maryjo, miodem najświeższym ociekają wargi Twe Oblubienico,

Maryjo, zapach Twoich szat jak woń Raju,

Maryjo, Ogrodem zamkniętym jesteś, Siostro ma, Oblubienico,

Maryjo, Źródło zapieczętowane,

Maryjo, Gałązko Rajska z wonnym kwiatem i owocem wybornym,

Maryjo, Tyś Źródłem mego ogrodu,

Maryjo, Tyś Zdrojem Wód Żywych spływających z Raju,

Maryjo, Ogrodzie Ducha Świętego,

Maryjo, Rajski Ogrodzie z którego płyną cudowne wonności,

Maryjo, pozwól mi wejść do Swego Ogrodu i spożywać jego najlepsze owoce,

 

Maryjo, mieszkająca w ogrodzie Raju, króluj w moim sercu,

Maryjo, Prorocy nasłuchują Twego głosu, o daj mi Go usłyszeć,

Maryjo, pozwól mi wejść do Twego Ogrodu Siostro ma, Oblubienico,

Maryjo, pozwól mi kosztować Twoich wonności,

Maryjo, pozwól mi spożywać Twoje Owoce,

Maryjo, Najdroższa, pozwól mi upajać się Twoją słodyczą,

Maryjo, otwórz miłemu swemu Serce Swoje, Siostro moja, Przyjaciółko, Gołąbko, Nieskalana,

Maryjo, z rąk Twych kapie drogocenna mirra Łask,

Maryjo, wprowadź mnie do Swego Domu, upoj Swoją Miłością,

 

Maryjo, o Najpiękniejsza z niewiast, króluj w moim sercu,

Maryjo, Najmilsza moja,

Maryjo, Przyjaciółko moja piękna jak Niebo,

Maryjo, groźna jak zbrojne zastępy,

Maryjo, moja Wybrana, jedyna Gołąbko Nieskalana,

Maryjo, Szczęśliwa i Błogosławiona, Królowo Królowych,

Maryjo, świecąca z wysoka jak zorza,

Maryjo, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,

 

Maryjo, mistyczna Rodzicielko moja, króluj w moim sercu,

Maryjo, Pieczęcio Miłości na sercu,

Maryjo, przez Twoją Miłość potężniejszą niż śmierć,

Maryjo, przez żar Twego ognia Miłości, Płomień Pański,

Maryjo, wody wielkie nie zdołają ugasić Naszej Miłości,

 

Maryjo, Matko Mądrości i Przewodniczko, króluj w moim sercu,

Maryjo, w przyjaźni z Tobą szlachetna rozkosz,

Maryjo, w dziełach Twych rąk nieprzebrane bogactwa,

Maryjo, roztropność we wspólnych z Tobą modlitwach,

Maryjo, sława w posiadaniu Twej nauki,

Maryjo, krążę i szukam jakby Cię wziąć do siebie,

Maryjo, pragnę Cię wziąć do siebie, jak św. Jan i Józef, jak Matkę i Oblubienicę Miłości,

 

Maryjo, kto Cię szanuje, jakby skarby gromadził, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Ty wywyższasz Swych synów, króluj w moim sercu,

Maryjo, Ty masz pieczę o tych, którzy Cię szukają,

Maryjo, kto Cię miłuje, miłuje życie,

Maryjo, kto dla Ciebie rano wstaje będzie napełniony weselem,

Maryjo, kto Cię posiądzie, odziedziczy chwałę,

Maryjo, gdzie Ty wejdziesz, tam Pan błogosławi,

Maryjo, Arko Słowa,

Maryjo, kto Ci służy oddaje cześć Świętemu,

Maryjo, miłujących Cię Pan będzie miłował,

 

Maryjo, wyszłaś z ust Najwyższego i niby mgła okrywasz ziemię, króluj w moim sercu,

Maryjo, Wniebowzięta, zamieszkałaś na wysokościach, a tron Twój na słupie z obłoku,

Maryjo, okrąg Nieba sama obchodzisz i przechadzasz się po głębi przepaści,

Maryjo, nad całą ziemią, w każdym ludzie i narodzie zdobyłaś panowanie,

Maryjo, pomiędzy nimi wszystkimi szukasz miejsca, by spocząć,

Maryjo, szukasz w czyim dziedzictwie się zatrzymać,

Maryjo, Stwórca wszystkiego wyznaczył Ci mieszkanie:,

Maryjo, w Jakubie rozbij namiot, w Polsce obejmij dziedzictwo!,

Maryjo, w moim sercu znajdź odpoczynek, w Polsce jest Twoja władza,

Maryjo, wyrośnij w moim sercu jak wspaniała Oliwka na równinie,

Maryjo, pragnę być dla Ciebie Miastem umiłowanym,

Maryjo, przepoj moje serce miłą wonnością i wonią wyborną,

Maryjo, bądź w moim sercu jak obłok kadzidła w przybytku,

Maryjo, jak drzewo w mym sercu gałązki Swe rozłóż,

Maryjo, gałązki Twoje to gałązki chwały i wdzięku,

Maryjo, jak szczep winny wypuść pełne krasy latorośle,

Maryjo, Kwiat Twój wyda owoc sławy i bogactwa,

Maryjo, Matko Pięknej Miłości,

Maryjo, Matko bogobojności i poznania.

Maryjo, Matko Świętej Nadziei,

Maryjo, w Tobie wszelka Łaska Drogi i Prawdy,

Maryjo, w Tobie wszystka nadzieja żywota i cnoty,

Maryjo, pragnę Cię, nasyć mnie Swoimi owocami!,

Maryjo, pamięć o Tobie jest słodsza nad miód, a posiadanie Ciebie nad plaster miodu,

Maryjo, kto ci jest posłuszny nie dozna wstydu,

Maryjo, kto przez Ciebie działać będzie, nie zbłądzi,

 

Maryjo, wyszedłem z łona matki, ale wyczekuję dnia powrotu do Ciebie Matko wszystkich, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Matko Jezusa - Emmanuela - Boga z nami, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Różdżko z pnia Jessego, na której spoczął Duch Pański, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, pragnę radować się z Tobą, króluj w moim sercu,

Maryjo, pragnę weselić się z Tobą, bo Cię miłuję!,

Maryjo, w Tobie pokój jak rzeka i chwała narodów,

Maryjo, Matko moja, w Tobie doznam pociechy,

Maryjo, rozraduj moje serce swoim objawieniem,

Maryjo, Mistyczne Miasto Boże,

 

Maryjo, Gałązko Oliwna, z której płynie Złota Oliwa Łask, króluj w moim sercu,

Maryjo, Namaszczona, która stoisz przed Panem całego świata,

 

Maryjo, Aniele Przymierza przygotowujący drogę Panu, króluj w moim sercu,

Maryjo, przyjdź upragniony Aniele Przymierza,

 

Maryjo, Najświętsza Dziewico, do której Bóg posłał Archanioła Gabriela, króluj w moim sercu,

Maryjo, bądź pozdrowiona Pełna Łaski, Pan z Tobą,

Maryjo, Błogosławiona jesteś między niewiastami,

 

Maryjo, Żywy Tronie Boży, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Matko Boża, która porodziłaś nam Jezusa-Zbawiciela, króluj w moim sercu,

Maryjo, Matko Chrystusa-Mesjasza,

Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty i Moc Najwyższego,

Maryjo, pokorna służebnico Pańska,

 

Maryjo, Matko Boża Brzemienna, która niesiesz Łaskę Jezusa Elżbiecie, króluj w moim sercu,

Maryjo, przyczyno naszej radości,

Maryjo, Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa od Pana,

Maryjo, która całą duszą wielbisz Pana,

Maryjo, której duch raduje w Bogu, Twoim Zbawcy,

Maryjo, na której uniżenie i pokorę wejrzał Bóg,

Maryjo, którą błogosławić będą wszystkie pokolenia,

Maryjo, której wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny,

 

Maryjo, która zachowujesz i rozważasz wszystko w sercu, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Matko Boża, ofiarująca w świątyni Jezusa Ojcu Niebieskiemu, króluj w moim sercu,

Maryjo, Współodkupicielko, której duszę miecz przeniknął,

 

Maryjo, Matko Boża za której wstawiennictwem Jezus przemienia wodę w wino, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Matko moja od Jezusa spod Krzyża, pragnę Cię wziąć do siebie, króluj w moim sercu,

Maryjo, Matko moja pragnę się uczyć od Ciebie,

 

Maryjo, trwająca jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, króluj w moim sercu,

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, dzięki Twojej modlitwie zstępuje Duch Święty,

 

Maryjo, Drzewie Życia, które jest w Raju Boga, daj mi spożyć Jego Owoc – Jezusa, króluj w moim sercu,

Maryjo, upoj mnie winem Miłości Jezusa zmieszanym z mlekiem piersi Twoich, które rodzi dziewice,

 

Maryjo, Niebieska Prorokini, Świeczniku co stoisz przed Panem ziemi, króluj w moim sercu,

Maryjo, mająca władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni Twego prorokowania,

Maryjo, mająca władzę nad żywiołami, mogąc wszelką plagą uderzyć ziemię ilekroć zechcesz,

 

Maryjo, Żywa Arko Nowego Przymierza, króluj w moim sercu,

 

Maryjo, Wielki Znaku na Niebie, króluj w moim sercu,

Maryjo, Królewska Niewiasto obleczona w Słońce,

Maryjo, Królowo, na Twej głowie Wieniec z gwiazd dwunastu,

Maryjo, Współodkupicielko brzemienna, która wołasz cierpiąc męki rodzenia stworzenia,

Maryjo, uciekająca na pustynię, gdzie masz miejsce przygotowane przez Boga,

Maryjo, Niewiasto, która walczysz ze smokiem o Swoje potomstwo, które ma świadectwo Jezusa,

 

Maryjo, Aniele zstępujący z Nieba, który zwiążesz szatana łańcuchem różańca, króluj w moim sercu,

Maryjo, Triumfująca nad szatanem, króluj w moim sercu, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte.

Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś w Sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy oddają cześć Jej Niepokalanemu Sercu, łaski coraz większego upodabniania się do niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Autor: Jan Antoni, 2013r.