Litania za zmarłych

 

Kyrie eleison,

Chryste eleison,

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże 

 

Święta Maryjo - módl się za nami (nią, nim, nimi).

Bramo niebieska

Królowo wniebowzięta

Święty Michale

Święty Janie Chrzcicielu

Święty Józefie

Święty... (imię patrona zmarłego)

Wszyscy święci i święte Boże

 

Bądź mu (jej, im) miłościw - wybaw go (ją, ich) Panie.

Od zła wszelkiego

Od cierpień w czyśćcu

Przez Twoje wcielenie

Przez Twoje narodzenie

Przez Twój chrzest i post święty

Przez Twój krzyż i mękę

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu

Przez Twoje zmartwychwstanie

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie

Przez zesłanie Ducha Świętego

Przez Twoje przyjście w chwale

 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie Nieba

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i przyjaciół od wiekuistego potępienia

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen

Prosimy Cię, abys dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Źródło: http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=109

 

-------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com