Medalik Św Benedykta unormowany przez Papieża Benedykta 14 w breve z 12.03.1742r

Medalik Św Benedykta unormowany przez Papieża Benedykta 14 w breve z 12.03.1742r

Porównanie Medalika Św. Benedykta starego z nowym

Historia Medalika Św Benedykta

-------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com