Siostra Medarda (Zofia Wyskiel) 1893-1973

Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej (Poznań 1943-1971)

Maryja: Syn mój i Ja chcemy ogłosić duszom takie rzeczy jakie dotąd nie były słyszane (16 lutego 1943).

s Medarda Zofia Wyskiel za młodu

Życiorys: Siostra Medarda ( Zofia Wyskiel )
Opinie osób duchownych
Świadczenie prof. Janiny Thomasówny
Sprawozdanie na temat śp. siostry Medardy Wyskiel - Weronika Sobczyńska
Świadectwo Zdzisława ze spotkań z siostrą Medardą
Świadectwo nawrócenia Michała za sprawą pism siostry Medardy
Pomódl się nad grobem Zofii Wyskiel w Poznaniu

DZIEŁA: (całe )

Siedem Słów na Krzyżu. Ślepy Bóg Miłosierdzia... 1943r ♥ maszynopis (pdf)

Pragniemy Naszego Nazaretu na ziemi (O rodzinie) 1943r ♥ maszynopis (rar)

Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) 1943-44 ♥ maszynopis

Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943-47

Credo dla Kapłanów 1946-52 ♥ maszynopis

O św.Józefie 1947-49 ♥ maszynopis

Śp.kard.August Hlond prymas Polski do kapłanów 1948-49 ♥ maszynopis

Skrót do Świętości 1949 ♥ maszynopis

JAM JEST KTÓRY JEST 1950-51 ♥ maszynopis

O Duchu Świętym 1951 ♥ maszynopis ♥ brakująca strona 10 maszynopisu

O Dziecięctwie Duchowym 1951-52 ♥ maszynopis

O Czyśćcu 1952-55 ♥ maszynopis

O Niebie 1953-54 ♥ maszynopis

O Piekle 1954 ♥ maszynopis

O Śmierci 1954-55 ♥ maszynopis

Sąd Szczegółowy i Sąd Ostateczny 1956r ♥ maszynopis

Świętych Obcowanie 1956-58r ♥ maszynopis

Panie naucz nas modlić się (Ojcze Nasz) 1959-61 ♥ maszynopis

Widzenia 1958-71 ♥ maszynopis

INNE OBJAWIENIA PRYWATNE DANE PRZEZ S. MEDARDĘ, OSOBOM KTÓRE DO NIEJ PRZYCHODZIŁY :

Weronika Sobczyńska 1953-63 ♥ rękopis wkrótce

Maria Sobczyńska 1953-63 ♥ rękopis wkrótce

Stanisława Sobczyńska 1953-57 ♥ rękopis wkrótce

KSIĄŻKI:

Jest ewentualna możliwość nabycia książki z wszystkimi orędziami danymi siostrze Medardzie. Opieka i cenzura teologiczna: O. mgr Józef Kaźmierczak OFMConv, który napisał też wstęp do książki. Redakcja i korekta: Iwona Kępisty. Liczba stron: 904. Rok wydania 2020. Książka ta zostala wydana na wewnętrzne potrzeby Wspólnoty Legionu MRMSJ skromnym nakładzie. Nie ma jej jeszcze w sprzedaży detalicznej ale są czynione starania aby jakieś wydawnictwo zainteresowało się wydrukowaniem tej książki w dużym nakładzie, tym bardziej, że wcześniej nigdy nie wydano całości tych orędzi. Kontakt w sprawie ksiązki: malirycerze@gmail.com @gmail.com, tel: 668 093 700.

s Medarda Zofia Wyskiel książkaBrakujące dzieła, zaginione o których wiemy:

- Pisma Drobne 1942-1946r;

WAŻNE: POSZUKUJEMY JEJ RÓŻNYCH PISM - KOPII STARYCH MASZYNOPISÓW lub rękopisów - ewentualnie przepisanych już na postać elektroniczną - do publikacji w internecie i wydania książki na chwałę Bożą. Kto je posiada lub wie kto je ma proszę nas poinformować, aby to dzieło Boże było wydane w całości, gdyż nigdy jeszcze nie wydano książki z całością tych Bożych Orędzi ani nigdy nie były opublikowane w całości w internecie. Z uwagi, że bardzo dużo osób odwiedzało s. Medardę i niektóre z nich prosiły ją o radę i Słowo Boże, dlatego prosimy nadsyłać też takie świadectwa, które tu opublikujemy. Jak wynika z pism siostry Medardy nie mogła sama pisać i dyktowała to co słyszała od Boga innej siostrze z dwóch przyczyn: Najpierw były to wielkie cierpienia jakie przechodziła, a drugą przyczyną w latach 50-tych był pogarszający się wzrok aż do ślepoty. Dlatego jeżeli były jakieś rękopisy to przede wszystkim nie były pisane jej charakterem pisma ale osoby, której dyktowała (niektóre dzieła lub fragmenty jednak mogły być w rękopisie). Pytajcie starszych kapłanów, zakonników, biskupów, gdyż pisma te rozsyłane były w formie luźnych kartek w maszynopisie A4)

W tej sprawie proszę o kontakt na adres E-Mail : kontakt

Opublikowane obecnie wersje elektroniczne są starannie przepisane ze starych maszynopisów. Stare maszynopisy również są opublikowane przy znaku serduszka. Niejasne fragmenty konsultujemy z kapłanami. Jeżeli ktoś kopiował treść orędzi przed listopadem 2017 roku to prosimy o usunięcie ich i nie powielanie oraz skopiowanie ich na nowo ze strony ponieważ poprzednie publikacje zawierały błędy i opuszczenia. Stare maszynopisy są w plikach pdf i mają często po kilkadziesiąt Megabajtów dlatego proszę o cierpliwość przy ich otwieraniu, najlepiej ściągnąć na dysk (do odczytu potrzebny jest program Adobe Reader).

s Medarda Zofia Wyskiel zdjęcie

www.duchprawdy.com