MODLITWA DO BOGA OJCA

Podyktowana przez Jezusa polskiej prorokini S.B. siostrze Leonii Nastał

 

JEZUS [rok 1935]: Chcę, byś na uwielbienie Ojca przedwiecznego w szczególniejszy sposób poświęciła pierwszy dzień w tygodniu – poniedziałek. Wszystko, cokolwiek w tym dniu uczynisz, niech będzie uwielbieniem Ojca niebieskiego. Jeżeli otrzymasz pozwolenie spowiednika, zachowaj w tym dniu post ścisły. Na uwielbienie nieskończonego majestatu Ojca odmawiaj często w ciągu dnia modlitwę:

1)      Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się chwałą Twego Bóstwa, szczęściem wiekuistego, pełnego, życia Twego, tajemnicą wiekuistego rodzenia Słowa, Syna Twego – Boga równego i współistotnego Tobie. Chwalę Cię, Ojcze, uwielbiam, miłuję razem z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu.

2)      Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się chwałą Twego Bóstwa płynącą z tajemnicy wcielenia Syna Twego – Boga równego i współistotnego Tobie. Cieszę się chwałą, jaką Ci nieustannie składa Bóg-człowiek. I wraz z Nim, z Matką Najświętszą, z aniołami, ze świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu – chwalę Cię, uwielbiam, miłuję.

3)      Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się chwałą Twego Bóstwa płynącą z tajemnicy przybrania i uświęcenia dusz ziemskich Twoich dzieci. Cieszę się miłością Ducha Świętego – Boga równego Ojcu i Synowi. Chwalę Cię, Ojcze. Uwielbiam, miłuję z Jezusem, z Matką Najświętszą, aniołami, świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu. Chwała Ojcu Przedwiecznemu i Synowi Jednorodzonemu i Duchowi Świętemu. Chwała nieustanna Trójcy Przenajświętszej przez Jezusa – od Jego najmniejszego dziecka przybranego. Niech ta chwała rozbrzmiewa nieustannie w sercu moim, w moim otoczeniu, w całym świecie, jak rozbrzmiewa w domu Ojca przedwiecznego. Amen.

 

48

Jezus: Zstąpiłem z nieba na ziemią przede wszystkim, aby objawić Ojca, żyłem tylko dla chwały Ojca, bo zbawienie i uświęcenie dusz ma na celu chwałę Ojca, a w Nim całej Trójcy Przenajświętszej. W twoim sercu rozpaliłem szczególniejszą miłość ku Ojcu, bo chcę ci objawić Ojca, a przez to, już tu na ziemi, dać ci zakosztować z oceanu szczęścia, w jakim toną wybrani w niebie, którzy już są w domu Ojca. Dopomóż Mi do rozszerzania chwały Ojca, a napełnię cię łaskami.

Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie uważać będą Boga więcej za Ojca niż za władcę tylko i monarchę. Jest On Panem wieków i Monarchą istotnie, ale względem ludzkości jest Ojcem i jako taki pragnie być kochany. Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie będą myśleć o Bogu jako obecnym tuż przy nich, a nie mieszkającym tylko gdzieś wśród gwiazd. Mniej będzie łez na ziemi, gdy ludzie dziękować [104] będą Ojcu za krzyżyki i doświadczenia, a przestaną narzekać na karanie. Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie zechcą się dzielić z Ojcem każdym objawem radości, jak to czynią dobre dzieci w rodzinie, bo Bóg istotnie jest Ojcem, i to więcej niż ojciec ziemski dla swoich dzieci.

 

Źródło: Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

-----------------------------------------------------

www.duchprawdy.com