NOWENNA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA

przed liturgiczną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz uroczystymi aktami Intronizacji


Ściągnij Nowennę w PDFenglish

Jezus Król Polski

Imprimatur:

Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka w Bielsku-Białej L.dz. 989/07, 18.IX.2007 r.

+ Janusz Zimniak, Bp Wikariusz Generalny

+ Stanisław Dadak Kanclerz Kurii


Króluj nam Chryste

 

Czcigodni Kapłani - Pasterze Kościoła Chrystusowego. Od roku 1925 Kościół czci w liturgii Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Wyrazem tego kultu były praktyki obecne w Życiu parafialnym, rodzinnym oraz prywatnym.

W pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości". I na innym miejscu:. „Przyjdzie straszna katastrofa na świat [...]. Tylko te państwa nie zginą [...], które Go uznają swym Królem i Panem [...]. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za Króla i Pana w zupełności przez Intronizację. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie powstaną." Żeby jednak doszło do Intronizacji na najwyższym szczeblu trzeba to uczynić oddolnie, czyli od parafii. Do ważności Intronizacji wymaga się także, aby uczestniczyli w niej zarówno świeccy przedstawiciele różnych środowisk, jak też duchowni. Przykładów przeprowadzenia aktów Intronizacji w parafiach, a nawet diecezjach jest już wiele. Docelowo ma się ona dokonać z udziałem Narodu i Kościoła poprzez swoich przedstawicieli. Intronizacja właściwie pojęta nie powinna sprowadzać się jedynie do określonych praktyk religijnych w obrębie parafii, rodziny, czy też związanych z kultem prywatnym, ale powinna posiadać również wymiar społeczno-narodowy. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o formalizm prawny. Pius XII w swojej encyklice Quas primas pisze:

„Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami".

Oddajemy do rąk Czcigodnych Kapłanów propozycje dotyczące przygotowania do tej uroczystości od strony modlitewnej i jak w praktyce taką Intronizację w parafii przeprowadzić. Przy opracowaniu nabożeństwa wykorzystano modlitwy, pieśni oraz fragmenty wyjęte z pism Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Ponadto umieszczono teksty, które związane są z tradycją kultu Chrystusa Króla, jak też dziełem Intronizacji na terenie Polski. Odsyłamy również do wydanej wcześniej książki pt.: „Służebnica Boża Rozalia Celakówna - Życie i misja", gdzie można zapoznać się z osobą Służebnicy Bożej oraz teologią wyrażoną w akcie Intronizacji Chrystusa Króla. Odwołujemy się do wrażliwości

sumień kapłańskich i odpowiedzialności za Kościół i cały świat.

 

Ks. Ryszard Kubasiak

Diecezjalny Duszpasterz

Wspólnot Intronizacji Chrystusa Króla
www.duchprawdy.com