Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego

 

 

Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna!

 

Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a),

a braci ze względu na Ciebie; radości,

abym się świętą pociechą napełniał(a);

pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia;

owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia

wszystkich Boskich doświadczeń.

 

Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;

dobroci, któraby mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich;

mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radził(a);

łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a).

 

Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu;

skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a);

wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości,

jaka należy się Twemu przybytkowi.

 

Spraw, abym zachowując serce czyste zasłużył(a)

oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki.

 

Amen.

 

 

Żródło: http://tmoch.i365.pl/lew/modlitwa24.htm

------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com