Modlitwa o dary Ducha Świętego

 

 

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna,

korząc się przed Boskim Majestatem Twoim,

w obliczu nieba i ziemi,

poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.

 

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości,

doskonałość Twojej sprawiedliwości,

potęgę Twojej miłości.

 

Ty jesteś światłem i siłą mej duszy,

przez Ciebie żyję, myślę i działam.

Spraw abym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie,

nie zgrzeszył przeciw Tobie!

Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój,

niech idę za Twymi natchnieniami.

 

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nie świadomość.

O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.

O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

 

Błagam Cię, Duchu Święty Boże,

udziel mi mocy,

abym w każdej chwili mego życia kierował się

dobrocią i życzliwością,

słodyczą i wiernością,

cierpliwością i miłością,

radością i wyrozumiałością.

 

Amen.

 

 

Źródło: http://tmoch.i365.pl/lew/duchsw.htm

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com