Modlitwa Św. Gertrudy

do Najświętszych Ran Chrystusa

O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twej lewej nogi. Przez tę Ranę udziel mi łaski unikania okazji do grzechu.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej nogi. Przez tę Ranę udziel mi łaski ustawicznego kroczenia drogą cnoty.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej lewej ręki. Przez tę Ranę nie pozwól , abym stanęła po lewej stronie z potępionymi w dniu sądu.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej ręki. Przez tę Ranę błogosław mojej duszy i zaprowadź ją do Królestwa twojego.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twego boku. Przez tę Ranę zapal w mym sercu ogień Twojej miłości, bym Cię kochała coraz więcej.
Głowo czci najgodniejsza, za nas cierniem ukoronowana i trzciną bita – pozdrawiam Cię.
Twarzy Przenajświętsza, za nas oplwana, spoliczkowana i krwią zbroczona – pozdrawiam Cię.
Oczy słodyczy pełne mego Zbawiciela za nas łzami zalane – pozdrawiam Was.
Usta błogosławione, za nas żółcią i octem napojone – pozdrawiam Was.
Uszy Boskie, szyderstwami i bluźnierstwami za nas udręczone – pozdrawiam Was.
Ciało Jezusowe za nas na krzyżu zawieszone, ranami okryte i pogrzebane – pozdrawiam Cię.
Serce Najświętsze, któreś dla nas na krzyżu zostało otwarte – pozdrawiam Cię.
Wszystkie Rany mego Zbawiciela, ceno naszego odkupienia – pozdrawiam Was.
Amen.Źródło: fronda.pl
www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!