Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie od zła


Jeśli ktoś o to prosi można nad nim odmówić modlitwę o uwolnienie prosząc jednocześnie o dary Ducha Świętego dla niego. W czasie tej modlitwy nad poszczególnymi osobami, pozostali członkowie grupy mogą śpiewać pieśni lub odmawiać różaniec. Osoby zaś modlące się nad innymi mogą odmawiać następującą modlitwę:

Niech będzie błogosławione Twoje Imię,
O ty, który słyszysz moją modlitwę!
Błogosławiony jesteś, mój Panie,
Ty, który ocalasz moją duszę z otchłani.
Błogosławiona niech będzie Twoja łaskawość,
która przyciąga nas do Twojego Serca, aby nas ocalić i uwolnić.
Boże, Ty jesteś naszym Zbawieniem,
naszym Skarbem, naszym Wzrokiem i naszym Życiem.
Ty, który codziennie zachwycasz naszą duszę
i rozweselasz nasze serce Twoją Obecnością,
pozwól nam odnieść korzyść z Twojej Obecności.
Prosimy Cię, Jezu Chryste, przez wzgląd na Twe Imię,
o Pokój, o Prawość i Ducha Przebaczenia.
Błagamy Cię, Jezu Chryste, przez wzgląd na Twoje Imię,
abyś uzdrowił nas, drogi Panie, z naszych grzechów i wad.
Uzdrów nas duchowo, wykorzeniając wszystko, co jest złem.
Odśwież nas, o Święty Duchu, i wskrześ nas poprzez odnowienie.
Jezu Chryste, w Twoje Imię, błagamy,
uzdrów wszelką chorobę duchową,
wszelką chorobę fizyczną,
wszystko, co przeszkadza naszej duszy.
Niech każde włókno naszego serca rozgłasza teraz
z miłością Twoją Chwałę.
Usłysz naszą modlitwę, najłaskawszy Panie, i wysłuchaj nas.
Amen.

(styczeń, 1998)

Źródło:
1) Modlitewnik dla grup "Prawdziwego Życia w Bogu", VOX DOMINI, Katowice 2004, Wydanie Iwww.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!