Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie


Ta "Modlitwa Egzorcyzm" została dana Vassuli 13 listopada 2006 roku.
Vassula: Jezus Chrystus podyktował mi tą modlitwę, która jest modlitwą skruchy, uleczenia i wyzwolenia. Powiedział, że ta "modlitwa egzorcyzm" jest potrzebna dla naszych tak bardzo złych czasów. Ludzie nie wiedzą jak całkowicie wyrzec się Szatana w ich modlitwach, który ich kontroluje, oślepia i sprawia że dużo cierpią czy to przez chorobę czy przez zniewolenie. Jezus mówi także, że wielu ludzi czci fałszywych bogów (bożków, idoli). Modlitwa ta będzie bardzo skuteczna jeśli będzie odmawiana z sercem i ze szczerością.

Pan mówi: Niechaj przede Mną okażą skruchę tymi słowami :

Panie, Ty mnie znosiłeś przez wszystkie te lata z moimi grzechami, jednakże ulitowałeś się nade mną.
Zbłądziłem na wszelkie sposoby, lecz teraz już nie będę grzeszyć.
Znieważałem Cię i byłem niesprawiedliwy.
Wiecej już tego nie uczynię.
Odrzucam grzech, wyrzekam się demona, odrzucam niesprawiedliwość, która plami moją duszę.
Wyzwól moją duszę ze wszystkiego, co jest przeciwne Twojej świętości.
Błagam Cię, Panie, ocal mnie od wszelkiego zła.
Przyjdź teraz, Jezu, przyjdź teraz, pozostań w moim sercu.
Przebacz mi, Panie, i pozwól mi spocząć w Tobie,
gdyż Ty jesteś moją Tarczą, moim Odkupicielem i moim Światłem, Tobie się powierzam.
Począwszy od dziś pragnę Cię cały czas błogosławić, odrzucam wszystkich innych bogów i bożków,
gdyż Ty jesteś Najwyższym, ponad światem, przewyższającym wszystkich innych bogów.
Twoim potężnym ramieniem ocal mnie od choroby, wybaw mnie ze zniewolenia,
uratuj mnie od trudności i pokonaj mojego nieprzyjaciela - demona.
Przyjdź mi szybko z pomocą, o mój Zbawicielu !
Amen.


Źródło:
1) www.tlig.org/en/messages/1094/
2) http://www.tlig.org/en/prayers/repent-deliver/
3) pismo Vox Domini 2006, nr 4, str.50


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!